událost

 • Vi är i mål

  By Ridicully on Středa, 6 May 2015 - 4:19 odpoledne
  Message type:

   Vi vinner tillsammans - Organisationen för Transformativa Verk<br />
(OTW) - Värvningskampanj 1-6 maj 2015

  Hurra! Vi gjorde det! Vår värvningskampanj under maj 2015 är över, och ni har förbluffat oss med er generositet.

  OTW (Organisationen för Transformativa Verk) är 2 531 medlemmar starkare. Tack vare 4 193 generösa fans har vi samlat ihop 96 684 US$.

  Om du inte hade möjlighet att bli medlem under kampanjtiden finns det ändå en lösning. Du kan donera till OTW och bli medlem när som helst.

  Stort tack till alla volontärer som har bidragit till att genomföra kampanjen. Vi vill särskilt framhäva den insats som gjorts av kommittéerna Kommunikation, Översättning samt Tillgänglighet, Design och Teknologi. Utan dem skulle detta inte ha varit möjligt.

  Men mest av allt vill vi tacka dig för ditt fortsatta stöd.OTWs projekt existerar och utvecklas tack vare dig.

  Denna nyhetspost översattes av OTW’s översättarvolontärer. För att lära dig mer om vårt arbete, besök sidan för Översättning på transformativeworks.org.

 • Risultato Sbloccato

  By Annachiara Traverso on Středa, 6 May 2015 - 4:19 odpoledne
  Message type:

  Insieme si vince - OTW (Organizzazione per i Lavori Trasformativi) - 1 - 6 Maggio 2015 Chiamata alle Iscrizioni

  Urrà! Ce l’abbiamo fatta! La nostra chiamata alle iscrizioni di Maggio 2015 è terminata, e ci avete lasciato senza parole con la vostra generosità.

  OTW (Organizzazione per i Lavori Trasformativi) ha 2.531 membri in più. Grazie a più di 4.193 generose donazioni, abbiamo raccolto più di 96.684 US$.

  Se non hai avuto l’opportunità di diventare membro questa volta, c’è una soluzione! Puoi donare a OTW e diventare membro in qualsiasi momento.

  Grazie a tutti i volontari che hanno aiutato a rendere questa chiamata realtà. In particolare, vorremmo riconoscere il lavoro dei Comitati Comunicazioni, Traduzione, e Accessibilità, Design & Tecnologia, senza i quali questo non sarebbe stato possibile.

  Ma soprattutto, grazie a voi per il vostro continuo supporto e appoggio. I progetti di OTW esistono e prosperano grazie a voi.

  Questo post è stato tradotto dai traduttori volontari di OTW. Per saperne di più sul nostro lavoro, visita la pagina di Traduzione su transformativeworks.org.

 • Pencapaian Terbuka

  By Annachiara Traverso on Středa, 6 May 2015 - 4:18 odpoledne
  Message type:

  Kita Sukseskan Bersama - Organisasi untuk Karya Transformatif (OTW) - Penggalangan Keanggotaan 1-6 Mei 2015

  Hore! Kita berhasil melakukannya! Penggalangan Keanggotaan Mei 2015 kami telah selesai, dan kalian telah mengejutkan kami dengan kemurahan hati kalian.

  OTW (Organisasi untuk Karya Transformatif) mendapat tambahan anggota sebanyak 2.531 orang. Terima kasih kepada 4.193 penggemar yang murah hati, kami berhasil menggalang dana sebesar US$96.684.

  Jika Anda tidak memiliki kesempatan untuk menjadi anggota pada waktu ini, ada solusi lainnya! Anda dapat berdonasi ke OTW dan menjadi anggota pada waktu kapan pun.

  Terima kasih kepada semua relawan yang telah membantu penyelenggaraan penggalangan keanggotaan ini. Secara khusus, kami ingin menghargai kinerja komite Komunikasi, Penerjemah, Aksesibilitas, Desain & Teknologi, yang tanpa mereka penggalangan ini tidak akan mungkin terjadi.

  Tetapi lebih dari itu semua, terima kasih kepada Anda untuk dukungan dan bantuan terus-menerus yang Anda berikan kepada kami. Proyek-proyek OTW tetap ada dan berkembang karena Anda.

  Artikel berita ini diterjemahkan oleh penerjemah relawan OTW. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang pekerjaan kami, kunjungi laman Penerjemah ditransformativeworks.org.

 • Achievement Unlocked

  By Ania Kopertowska on Středa, 6 May 2015 - 4:18 odpoledne
  Message type:

  Együtt Nyerünk - Szervezet a Transzformatív Munkákért (OTW) - Tagsági kampány 2015. május 1-6.

  Hurrá! Megcsináltuk! A 2015 májusi tagsági kampányunknak ezennel vége; bőkezűségetek ámulatba ejtett minket.

  Az OTW (Szervezet a Transzformatív Munkákért) csapata több, mint 2,531 taggal erősödött. Több, mint 4,193 nagylelkű rajongónak köszönhetően több, mint 96,684 USD-t gyűjtöttünk össze.

  Ha most nem volt lehetőségetek arra, hogy taggá váljatok, létezik egy alternatív mód! Adományozhattok az OTW-nek, és így bármikor tagok lehettek.

  Köszönjük mindazon önkéntesnek, akik segítettek a kampány megvalósításában. Különösképp szeretnék elismerni a Kommunikáció, a Fordítás és a Hozzáférhetőség, Dizájn & Technológia bizottságok munkáját, akik nélkül ez nem jöhetett volna létre.

  De legfőképpen Nektek köszönjük a töretlen támogatást és párfogást. Az OTW projektjei Nektek köszönhetően élnek és virulnak.

  Ezt a hírposztot az OTW önkéntes fordítói fordították. További információért a munkánkról látogassátok meg a Fordítás oldalt a transformativeworks.org-on.

 • Достижение разблокировано

  By Ridicully on Středa, 6 May 2015 - 4:18 odpoledne
  Message type:

  Выигрываем вместе - Организация Трансформационных Работ (OTW) - Призыв к членству, 1 - 6 мая 2015 гола

  Ура! Мы выиграли! Наш майский призыв к членству 2015 года закончен, и вы поразили нас своей щедростью.

  К силам OTW (Организации трансформационных работ) присоединились более 2531 новых членов. Благодаря более 4193 щедрым фанатам мы собрали 96 684 USD.

  Если в этот раз у вас не было возможности стать членом, есть обходной путь! Вы можете пожертвовать OTW и стать членом в любое время.

  Спасибо всем волонтерам, участвовавшим в создании этого драйва . В частности, мы хотим выразить благодарность за работу комитетам Коммуникаций, Перевода и Доступности, Дизайна и Технологий, без которых не было бы и драйва.

  Но самое большое спасибо вам за непрекращающуюся помощь и поддержку. Проекты OTW существуют и процветают благодаря вам.

  Этот новостной пост был переведен волонтерами OTW (Организации Трансформационных Работ). Чтобы узнать больше о нашей работе, посетите страницу Переводов на transformativeworks.org.

 • Succès Débloqué

  By Jocelin Potash on Středa, 6 May 2015 - 4:18 odpoledne
  Message type:

  Nous gagnons ensemble - Organisation pour les Œuvres Transformatives (OTW) - Campagne d’adhésion du 1er au 6 mai 2015

  Hourra ! Nous avons réussi ! Notre campagne d’adhésion de mai 2015 est terminée, et nous sommes épaté-e-s par votre générosité.

  L’OTW (Organisation pour les Œuvres Transformatives) a 2 531 membres de plus. Grâce à la générosité de 4 193 fans, nous avons réussi à récolter plus que 96 684 USD.

  Si vous n’avez pas eu la possibilité de devenir membre cette fois-ci, il y a toujours une solution ! Vous pouvez faire un don à l’OTW et devenir membre à n’importe quel moment.

  Merci à tou-tes les bénévoles qui nous ont aidé à donner vie à cette campagne. Nous souhaitons en particulier souligner le travail des comités Communication, Traduction et Accessibilité, Design & Technologie, sans qui rien de tout cela n’aurait été possible.

  Et par dessus tout, merci à vous pour votre soutien et votre participation financière constants. Les projets de l’OTW existent et prospèrent grâce à vous.

  Ce billet a été traduit par les traducteur-rices bénévoles de l’OTW. Pour en apprendre plus sur notre travail, rendez-vous sur la page Traduction du site transformativeworks.org.

 • Prova superada

  By Aurora on Středa, 6 May 2015 - 4:17 odpoledne
  Message type:

  En equip guanyem - OTW (Organització per a les Obres Transformatives) - Campanya d'afiliació 1 - 6 de maig del 2015

  Visca! Ho hem aconseguit! S’ha acabat la nostra campanya d’afiliació de maig del 2015, i ens heu sorprès amb la vostra generositat.

  L’OTW (Organització per a les Obres Transformatives) compta amb 2.531 membres més. Gràcies a la generositat de 4.193 fans, hem recollit 96.684 dòlars EUA.

  Si no has tingut oportunitat de fer-te membre aquesta vegada, sempre et queda una altra alternativa! Pots fer una donació a l’OTW i esdevenir-ne membre qualsevol altre dia.

  Gràcies a tot el voluntariat que heu ajudat a realitzar aquesta campanya. En particular, volem agrair la feina dels comitès de Comunicacions, de Traducció i d’Accessibilitat, Disseny i Tecnologia, sense els quals això no hauria estat possible.

  Però sobretot, gràcies a vosaltres pel vostre suport i mecenatge continus. Els projectes de l’OTW neixen i creixen gràcies a tu.

  Aquesta notícia va ser traduïda pels traductors/es voluntaris/es de l’OTW. Per saber més sobre la nostra tasca, visiteu la pàgina de Traducció a transformativeworks.org.

 • Missão Cumprida

  By Ridicully on Středa, 6 May 2015 - 4:17 odpoledne
  Message type:

  Ganhamos juntxs - Organização para Obras Transformativas (OTW) - Campanha 2015 – 1º a 5 de maio

  Conseguimos! Nossa campanha de maio de 2015 chegou ao fim e a generosidade de vocês nos deixou extremamente felizes!

  A OTW (Organização para Obras Transformativas) cresceu, ganhando mais de 2.531l membros na última semana. Graças à generosidade de 4.193 fãs, arrecadamos a incrível quantia de mais de US$ 96.684.

  Se não foi possível para você se tornar membro da OTW durante essa campanha, tem um macete! Você pode fazer uma doação e se tornar membro a qualquer momento.

  Agradecemos a todos os membros da nossa equipe voluntária que ajudaram a tornar essa campanha uma realidade. Em particular, gostaríamos de expressar nossa gratidão pelo trabalho dos times de Comunicação, Tradução e Acessibilidade, Design e Tecnologia, sem os quais nada disso teria sido possível.

  Mas acima de tudo, agradecemos a você por seu apoio. Os projetos da OTW existem e prosperam graças a você.

  Esta notícia foi traduzida pela equipe voluntária de tradução da OTW. Para saber mais sobre o nosso trabalho, visite a página da Tradução no site transformativeworks.org.

 • Cíl dosažen

  By Ania Kopertowska on Středa, 6 May 2015 - 4:17 odpoledne
  Message type:

  Společně vyhrajeme - Organizace pro transformativní tvorbu (OTW) - Květnová kampaň, 1. - 6. 5. 2015

  Hurá! Zvládli jsme to! Naše Květnová kampaň 2015 je u konce a vy jste nás oslnili svou štedrostí.

  OTW (Společnost pro transformativní tvorbu) je o 2 531 členů silnější. Díky více jak 4 193 štědrým fanouškům jsme vybrali přes 96 684 USD.

  Pokud jste neměli příležitost stát se členem OTW během této kampaně, můžete přispět a stát se členem kdykoli.

  Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří nám pomohli tuto kampaň uskutečnit. Zvlášť bychom rádi zmínili práci výborů pro Komunikaci a vnější vztahy, Překlady a Přístupnost, design a technologie, bez kterých by nic z toho nebylo možné.

  Ale ze všeho nejvíce děkujeme vám za vaši přetrvávající podporu a přízeň. Projekty OTW existují a daří se jim díky vám.

  Tento příspěvek přeložili dobrovolníci OTW. Chcete-li se o naší práci dozvědět více, navštivte stránku Překlady na transformativeworks.org.

 • Odblokowano osiągnięcie

  By Ania Kopertowska on Středa, 6 May 2015 - 4:16 odpoledne
  Message type:

  Razem wygrywamy - Organizacja na rzecz Twórczości Przeobrażonej (OTW) - 1-6 maja 2015, Promocja Członkostwa

  Hurra! Zrobiliśmy to! Nasza Promocja Członkostwa Maj 2015 jest zakończona i zadziwiliście nas waszą hojnością.

  OTW (Organizacja na rzecz Twórczości Przeobrażonej) jest silniejsza o 2531 członków. Dzięki 4193 hojnym fanom zebraliśmy 96 684 USD.

  Jeśli nie miałaś/eś okazji, by tym razem zostać członkiem, istnieje skrót. Możesz przekazać darowiznę OTW i zostać członkiem w każdej chwili.

  Dziękujemy wszystkim wolontariuszom, którzy przyczynili się do przeprowadzenia promocji. W szczególności chcielibyśmy uznać pracę komisji Komunikacji, Tłumaczeń oraz Ułatwień Dostępu, Designu i Technologii, bez których nie byłoby to możliwe.

  Ale przede wszystkich, dziękujemy wam za nieustanne wsparcie i patronat. Projekty OTW istnieją i rozwijają się dzięki wam.

  Ten post został przetłumaczony przez wolontariuszy OTW. By dowiedzieć się więcej o naszej pracy, odwiedź stronę Komisji Tłumaczeń na transformativeworks.org.

Stránky

Subscribe to událost