Bulletin d'information

 • Nyhetsbrev nummer 86, November 2014

  By LilyC on mercredi, 10 December 2014 - 1:27pm
  Message type:
  Étiquettes:

  Banderoll som föreställer en dagstidning med OTWs namn och logga såväl som namnen på dess projekt på sidorna. Gjord av caitie.

  För mer information om våra kommittéers arbete, var god se listan på kommittéer på vår webbsida.

  I. VINST FÖR JURIDISKA

  Det har varit en mycket aktiv månad för Juridiska kommitténs uppdrag att företräda fans. I början av november lämnade de in en ansökan till U.S. Copyright Office om att förnya undantaget till Digital Millennium Copyright Act (DMCA), som OTW (Organisationen för Transformativa Verk)var med och vann 2009 och 2012. Detta gjorde det lagligt för skapare av fanvideor att rippa DVD-skivor och onlinekällor för att göra icke kommersiella fanvideor. Juridiska har också begärt att undantaget ska vidgas till att även innefatta rippandet av Blu-Rays för samma ändamål. Ansökan är bara första steget. Under de kommande månaderna ska de lämna in bevis och argument för att stödja behovet av undantag. Juridiska tackar alla som hittills har hjälpt dem med historier och information.

  Juridiska fick också några goda nyheter denna månad baserat på det arbete de gjorde i april i fallet Garcia v. Google. I april lämnade Juridiska in ett uttalande till stöd för Googles begäran om att U.S. Ninth Circuit Court of Appeals (nionde kretsens hovrätt) åter ska pröva målet. Och vi lyckades! Den 12 november förklarade domstolen sin tidigare dom ogiltig och satte nytt datum för prövning. Den 25 november lämnade Juridiska in ytterligare ett uttalande som förklarade varför vi tyckte att det tidigare resultatet skulle främja onlinecensur och skada det fria ordet .

  Juridiska gjorde också en del informationsarbete i november, när de hjälpte till att skapa utbildningsmaterial kring transformativa verk och den amerikanska lagen om fair use (tillåten användning). Deras inlägg angående "Målet mot licensiering av verk av fans" utlöste en livlig diskussion på AO3s (Vårt Eget Arkiv), nyhetspost.

  Slutligen har Juridiska under novembe också fortsatt arbeta med amerikanska patentverkets flerpartsprojekt för att förbättra processen kring DMCA-anmälningar och nedtagande av verk. De svarade också på flera frågor från fans. Som alltid är frågor varmt välkomna!

  II. PÅ AO3

  Tillgänglighet, Design och Teknologi hade två kodgrupperingar i november - (Kodsläpp 0.9.33 och 0.9.34) — och arbetar för närvarande på en tredje, med hjälp av splitter nya testare från vår senaste rekryteringsrunda! Tillgänglighet, Design och Teknologi hanterade ett säkerhetsproblem med våra utvecklingsdata genom att uppdatera vår krypteringsmetod och be våra användare att ändra sina lösenord (via nyhetsinlägg för AO3 samt riktade mail).

  Taggorganisering hjälpteSupport lösa taggrelaterade problem, fixade några trasiga länkar i FAQn (Vanliga Frågor) för Taggorganisering och höll utbildningar kring särskilda frågor för organisatörer på nybörjar- och mellannivå.

  Missbruk hanterade cirka 270 uppdrag i november. Fler uppdrag kommer ständigt. Snälla, kom ihåg att vårt team inte behöver mer än en rapport per problem; vi undersöker alla som kommer in. De flesta fall är lösta inom en vecka, men svårare fall kan ta upp till två veckor. Missbruk jobbar också med kodare för att skapa ett bättre sätt att följa förfrågningar om Närmsta fan-anhörig.

  Dokumentation för AO3 skickade de fem första nya FAQ-erna (listorna på vanliga frågor) till andra kommittéer för revidering. Detta är sista steget i deras utarbetade arbetssätt, vilket betyder att de första nya FAQ-erna nästan är klara! De har också välkomnat en ny volontär och påbörjat arbete på den dokumentation som krävs för att kunna övergå från arbetsgrupp till kommitté, samtidigt som de skapar en vägkarta över kommitténs arbete 2015.

  III. RIKTNING FRAMÅT

  System har gjort vissa ändringar av OTWs interna emailkonstruktion för att i framtiden bättre kunna hantera de email som OTW skickar ut under en värvningskampanj, så att dessa mail inte förhindrar leveransen av våra interna email. Under tiden har, Riktlinjer för Innehåll påbörjat revisioner av Open Doors (Öppna Dörrars) FAQ, tillsammans med den kommittén.

  Open Doors (Öppna Dörrar) meddelade att de avvaktar importen av Chains (tillgänglig på flera språk tack vare Översättning!). De får också mycket uppskattad hjälp från Tillgänglighet, Design och Teknologi angående ännu en arkivimportering, och har gjort framsteg med två andra pågående importeringar.

  Översättning fokuserade på intern dokumentation och framtidsplanering, inklusive att omarbeta arbetsflöden för nyhetsinlägg. Ordföranden för Översättning jobbar hårt med att dokumentera träningen för att fungera som ordförande, såväl som en vägkarta för 2015.

  Kommittén för Webbstrategi, Design och Utveckling har löst ett problem med OTWs webbsida som har orsakat ofta förekommande driftstopp.
  Tidskrift håller på att samla ihop de slutliga versionerna av manuskript till de två första numren av Transformative Works and Cultures - TWC (Transformativa Verk och Kulturer) som ska utkomma 2015. De kommer bli manusredigerade i januari.

  IV. STYRNING

  Valberedningen slutförde 2014 års valperiod med ett slutligt nyhetsinlägg från OTW, som innehöll utskrifter av de tre offentliga chattar som hölls med kandidater. De skriver nu en vägkarta för 2015 och tar kontakt med andra kommittéer för att få feedback.

  Strategisk Planering har utarbetat en första plan från den lista över strategiska mål som brainstormades fram i oktober. De presenterade listan för all personal och volontärer för granskning, input och diskussion av konkreta åtgärder för genomförandet.

  De höll därefter två organisationsomfattande chattar för att granska målen, tillsammans med all personal som ville delta. Dessutom har varje kommittéordförande kontaktats individuellt i syfte att de ska lämna åsikter om genomförandet av de särskilda mål som involverade deras kommittéer. När feedback har mottagits ska planen revideras och granskas på nytt.

  Strategisk Planering välkomnade även ny personal som ska hjälpa till med att förfina den Strategiska Planen och avsluta undersökningsrapporter för varje kommitté och arbetsgrupp .

  Utveckling och Medlemsskap arbetade med Styrelsen för att skapa ett inlägg om OTWs ekonomiska framtid efter vår rekordkampanj. Kommittén skapade också ett långt dokument med ämnet “vad vi har lärt oss”. På grund av tekniska svårigheter med OTW’s hemsida fanns det en del hakar i premiumbelöningen för donatorer. Men kommittén har löst det nu och saker borde gå smidigare framöver.

  Dessutom meddelade Utveckling och Medlemskap att OTW deltar i Amazon Smile-programmet så att fans som handlar på Amazon automatiskt kan donera till OTW. De utvecklar också visitkort och brevpapper som organisationen ska använda.

  V. ALLT HANDLAR OM FOLKET

  Volontärer och Rekrytering tillbringade november med att dyka ner i internt kommittéarbete efter att de stängt alla externa rekryteringskampanjer för 2014. De har gjort stora framsteg med en intern revision av alla OTWs gemensamma verktyg. Dessutom har de startat en översyn av dokumentation kring rekryteringar, för att förbättra våra rekryteringstjänster 2015, fortsatt bedöma och revidera kommitténs interna dokumentation och tillvägagångssätt, samt arbetat med att ge feedback på det nyligen släppta utkastet av Strategiska Planen.

  Nya kommittéordförande: jsparc (Wiki), Curtis Jefferson (Volontärer och Rekrytering)
  Ny kommittépersonal: Nerine Luna Cyran (Taggorganisering), ragingrainbow (Taggorganisering), Nary (Taggorganisering), theteapot (Översättning), Kirsten Korona (Kommunikation), Ridicully (Support), Kenna McKay (Support), LilyC (Support), Sparrow Rubin (Support), Amy Shepard (Strategisk Planering), FeminineBrain (Strategisk Planering), ytterligare 3 medarbetare inom Kommunikation, ytterligare 2 medarbetare inom Taggorganisering, ytterligare 3 medarbetare inom Support, ytterligare 1 medarbetare inom Strategisk Planering och 1 medarbetare inom System.
  Nya medlemmar i arbetsgrupper: Amalia Blondet (AO3-Dokumentation)
  Nya Volontärer inom Taggorganisering: 1 volontär inom TaggorganiseringNya volontärer inom Testning: mugenmine, Anika Kabit, twofingerpost, pendrecarc, nightmarefluff, Agwen, och ytterligare 6 volontärer i denna grupp
  Nya Volontärer inom Översättning: 1 volontär inom Översättning

  Avgående Kommittémedlemmar: Priscilla Del Cima (Utveckling och medlemsskap), Camden (Kommunikation)
  Avgående medlemmar av arbetsgrupper: EnthusiasmGirl (AO3-Dokumentation), ytteligare 3 volontärer inom AO3-Dokumentation
  Avgående Volontärer inom Taggorganisering: 11 taggorganisatörer
  Avågende Volontärer inom Översättning: Nothorse ytterligare 1 översättare

 • Newsletter de Novembro de 2014, Volume 86

  By Priscilla Del Cima on samedi, 6 December 2014 - 7:46pm
  Message type:
  Étiquettes:

  Banner feito por caitie de um jornal com o nome e a logo da OTW e de seus projetos nas páginas.

  Para mais informações sobre a função de nossos comitês, por favor acesse a lista de comitês em nosso site.

  I. CONQUISTA JURÍDICA

  Foi um mês muito ativo para o trabalho de efesa de fãs do nosso time Jurídico. No início de novembro, a equipe apresentou petições junto ao Departamento de Copyright norte-americano para renovar a exceção ao Digital Millenium Copyright Act (DMCA) que a OTW (Organização para Obras Transformativas) ajudou a garantir em 2009 e 2012. Através dela, considera-se legal que fãs ripem DVDs e fontes de mídia online para criar fan video não comercial. Além de buscar renovar a exceção conquistada, o Jurídico requereu ao Departamento de Copyright que se expandisse a exceção para incluir discos Blu-Ray para o mesmo propósito. A petição é só o primeiro passo: nos próximos meses, a equipe apresentará provas e expandirá seus argumentos para sustentar a necessidade dessa exceção. O Jurídico agradece a todxs que contribuíram com relatos e informação até agora.

  A equipe também recebeu boas notícias esse mês em resposta ao trabalho que fizeram em abril no caso de Garcia v. Google. O Jurídico havia apresentado um parecer em apoio ao requerimento do Google que o Tribunal de Recursos da Nona Circunscrição reexamine o caso. E conseguimos! Em 12 de novembro, o tribunal anulou seu julgado anterior e estabeleceu datas para ouvir os argumentos das partes novamente. Assim, em 25 de novembro, o Jurídico apresentou outro parecer, explicando o porquê de acreditarmos que a sentença anterior promovia a censura online e prejudicava o direito à liberdade de expressão.

  O Jurídico também ajudou a criar material informativo sobre obras transformativas e a doutrina do fair use (uso razoável) no direito norte-americano. Um post escrito por membros do Jurídico sobre "O caso contra o licenciamento de obras de fãs" inspirou debates interessantes nos comentários do Archive of Our Own – AO3 (Nosso Próprio Arquivo).

  Por fim, nesse mês de novembro o Jurídico também continuou sua colaboração com o projeto de partes interessadas junto ao Gabinete de Patentes e Marcas Registradas (USPTO) e da Administração Nacional de Telecomunicações e Informação (NTIA) norte-americanos para melhoria do sistema de notificação e ordens de retirada baseadas no Digital Millennium Copyright Act (DMCA). A equipe também respondeu a diversas perguntas enviadas por fãs. Como sempre, integrantes do Jurídico terão prazer em responder quaisquer perguntas!

  II. NO AO3

  A equipe Acessibilidade, Design e Tecnologia fez dois deploys (implementações de código) em novembro (versões 0.9.33 e 0.9.34) e está trabalhando no terceiro no momento, com a ajuda dxs novxs integrantes da equipe de testes.

  Acessibilidade, Design e Tecnologia lidou com um potencial problema de segurança relacionado aos dados para desenvolvimento, fazendo upgrade no nosso método de criptografia e pedindo que usuárixs mudem suas senhas (através de um post de notícias no AO3 e emails direcionados).

  Organização de Tags ajudou a equipe de Suporte com solicitações relativas a tags, consertou alguns links quebrados no FAQ de Organização de Tags e organizou sessões de treinamento sobre tópicos específicos para organizadorxs iniciantes e intermediárixs.

  O time de Abuso atendeu a cerca de 270 solicitações em novembro, com mais delas chegando a cada dia. Por favor lembre que nossa equipe não precisa receber diversos pedidos sobre um mesmo caso; basta uma solicitação por caso para que o examinemos. A maioria dos casos é investigada em menos de uma semana; casos mais difíceis podem demorar até duas semanas. A equipe de Abuso está colaborando com programadorxs para criar uma forma melhor de registrar pedidos de Fannish Next of Kin (Herdeirxs no Fandom).

  Documentação para o AO3 enviou os cinco primeiros novos FAQs a outros comitês para revisão. Esse é o último passo no seu fluxo de trabalho para escrita de FAQs, o que quer dizer que esses documentos estão quase prontos! A equipe também deu as boas-vindas a uma nova voluntária; começou a preparar a documentação necessária para fazer a transição de seu status atual de grupo de trabalho para o de comitê permanente; e preparou um roteiro de desenvolvimento para 2015.

  III. FUTUROS PASSOS

  Sistemas fez algumas mudanças na arquitetura interna do sistema de emails da OTW para lidar melhor a carga de email em futuras campanhas de angariação de fundos, para que esta não afetem a velocidade de nossos emails internos. Enquanto isso, Política de Conteúdo começou uma revisão do FAQ do projeto Open Doors (Portas Abertas), com a ajuda do respectivo comitê.

  Portas Abertas anunciou a futura importação do arquivo Chains (post disponível em vários idiomas graças ao comitê de Tradução!). A equipe está grata por toda a ajuda que vem recebendo de integrantes de Acessibilidade, Design e Tecnologia para possibilitar a importação de um outro arquivo; além disso, os membros do Portas Abertas têm feito progresso na importação de dois outros arquivos.

  O time de Tradução focou em documentação interna e planos para o futuro esse mês, incluindo a renovação de seu fluxo de trabalho para coordenar traduções de notícias. As líderes de Tradução estão trabalhando com afinco na documentação para treinamento de líderes futurxs e definindo o roteiro de desenvolvimento do comitê para 2015.

  O comitê de Estratégia, Design e Desenvolvimento da Web resolveu o problema com o site da OTW que estava causando com que ele ficasse indisponivel frequentemente. A equipe de Publicação Acadêmica está terminando de receber as versões finais dos manuscritos para as primeiras duas edições do Transformative Works and Cultures - TWC (Obras e Culturas Transformativas) de 2015, cujo processo de edição começará em janeiro.

  IV. ASSUNTOS INTERNOS

  Eleições encerrou o período das eleições de 2014 com uma notícia contendo transcrições dos chats públicos com candidatxs. A equipe está agora escrevendo um roteiro de desenvolvimento para 2015 e entrando em contato com comitês para feedback sobre o processo eleitoral.

  Planejamento Estratégico escreveu um plano inicial baseado na lista de metas estratégicas que foram discutidas em outubro e o apresentou a toda a equipe OTW para revisão, feedback e discussão de passos específicos para implementação.

  A equipe coordenou dois chats abertos a toda a OTW para examinar essas metas. Além disso, entraram em contato com cada líder de comitê individualmente para solicitar suas opiniões sobre implementação de metas específicas envolvendo seu comitê. Quando receberem feedback, o plano será revisado novamente e aberto para comentários mais uma vez.

  Planejamento Estratégico também deu as boas-vindas a novos membros da equipe, que ajudarão a refinar o Plano Estratégico, bem como a terminar os relatórios para cada comitê e grupo de trabalho.

  Desenvolvimento e Membros colaborou com a Direção para escrever um post sobre o futuro financeiro da OTW em seguida à nossa campanha de arrecadação recorde. O comitê também montou um longo documento sobre "o que aprendemos" após a campanha. Devido a dificuldades técnicas com o site da OTW, houve alguns problemas no envio de brindes a doadorxs. No entanto, a situação está sob controle no momento e tudo deve funcionar corretamente a partir de agora.

  Além disso, Desenvolvimento e Membros anunciou que a OTW faz parte do programa Amazon Smile para que fãs possam fazer doações automáticas à OTW ao fazerem compras na Amazon. A equipe também está desenvolvendo cartões de visita e papel timbrado para uso de integrantes da OTW.

  V. MUDANÇAS NA EQUIPE OTW

  A equipe Voluntárixs e Recrutamento passou o mês de novembro focada em trabalhos internos do comitê após encerrar recrutamento externo para o ano de 2014. O time fez grandes avanços em sua auditoria interna das ferramentas que a OTW inteira utiliza, começou a revisar a documentação de recrutamento para melhorar seus serviços em 2015, continuou a avaliar e revisar documentação e procedimentos internos do comitê e compôs seu feedback sobre a versão inicial do planejamento estratégico da OTW que foi lançada recentemente.

  Novxs líderes de comitê: jsparc (Wiki), Curtis Jefferson (Voluntárixs e Recrutamento)
  Novos membros de comitê: Nerine Luna Cyran (Organização de Tags), ragingrainbow (Organização de Tags), Nary (Organização de Tags), theteapot (Tradução), Kirsten Korona (Comunicação), Ridicully (Suporte), Kenna McKay (Suporte), LilyC (Suporte), Sparrow Rubin (Suporte), Amy Shepard (Planejamento Estratégico), FeminineBrain (Planejamento Estratégico), 1 outro membro de Comunicação, 2 outros membros de Organização de Tags, 3 outros membros de Suporte, 1 outro membro de Planejamento Estratégico e 1 membro de Sistemas
  Novos membros de grupos de trabalho: Amalia Blondet (Documentação para o AO3)
  Novxs voluntárixs da equipe de Organização de Tags: 1 voluntárix
  Novxs voluntárixs da equipe de Testes e Garantia de Qualidade: mugenmine, Anika Kabit, twofingerpost, pendrecarc, nightmarefluff, Agwen e 6 outrxs voluntárixs
  Novxs voluntárixs da equipe de Tradução: 1 voluntárix

  Deixaram comitês: Priscilla Del Cima (Desenvolvimento e Membros), Camden (Comunicação)
  Deixaram grupos de trabalho: EnthusiasmGirl (Documentação para o AO3), 3 outrxs voluntárixs de Documentação para o AO3
  Voluntárixs que deixaram a equipe de Organização de Tags: 11 voluntárixs
  Voluntárixs que deixaram a equipe de Tradução: Nothorse e 1 outrx voluntárix.

 • Newsletter di novembre 2014, volume 86

  By Trey C. on samedi, 6 December 2014 - 7:43pm
  Message type:
  Étiquettes:

  Banner creato da caitie con un giornale con il nome e il logo di OTW e i suoi progetti sulle pagine.

  Per ulteriori informazioni sugli ambiti di pertinenza dei nostri comitati, ti preghiamo di visitare la lista comitati sul nostro sito.

  I. UNA VITTORIA PER SUPPORTO LEGALE

  È stato un mese molto impegnato per la missione di patrocinio di Supporto Legale. All'inizio di novembre, hanno sottoposto petizioni presso l'Ufficio per il Copyright degli Stati Uniti per rinnovare l'esenzione al Digital Millennium Copyright Act (DMCA), la stessa che OTW (Organizzazione per i Lavori Trasformativi) ha ottenuto nel 2009 e nel 2012. Questa esenzione permette legalmente ai creatori di fanvideo di forzare la crittazione di DVD e di risorse online per creare fanvideo a scopi non commreciali. In aggiunta al tentativo di rinnovo, Supporto Legale ha chiesto all'Ufficio per il Copyright di espandere l'esenzione e includere la forzatura della crittazione dei dischi Blu-Ray per gli stessi scopi. La petizione è solo un primo passo. Nei prossimi mesi forniranno prove e ulteriori argomentazioni per supportare la necessità di una simile esenzione. Supporto Legale ringrazia tutti quelli che hanno aiutato finora fornendo testimonianze e informazioni.

  Supporto Legale ha anche ricevuto questo mese alcune buone notizie riguardo al lavoro svolto in aprile sul caso Garcia contro Google. In aprile, il Comitato ha depositato una memoria per supportare la richiesta di Google affinché la Corte d'Appello del nono Distretto degli Stati Uniti riascoltasse il caso. E ci siamo riusciti! Il 12 novembre scorso la Corte ha dichiarato nulla la precedente sentenza e ha fissato un calendario per il nuovo processo. Perciò il 25 novembre Supporto Legale ha sottoposto una seconda memoria, spiegando perché pensiamo che il precedente risultato avrebbe promosso la censura online e danneggiato la libertà di parola.

  Supporto Legale ha anche portato a termine del lavoro informativo in novembre, aiutando a creare materiali educativi sui lavori trasformativi e sulla legge dell'utilizzo leale - fair use - degli Stati Uniti. Il loro articolo "Il caso contro la concessione di licenze per i Fanwork" ha dato origine a vivaci discussioni nel post delle news su Archive of Our Own - AO3 (Archivio tutto per noi).

  Infine, in novembre Supporto legale ha continuato il proprio lavoro sul Libro Verde di USPTO (Ufficio Brevetti degli USA) per migliorare il funzionamento delle procedure di notifica e cancellazione stabilite dal DMCA, e ha risposto ad alcune domande dei fan. Come sempre, le vostre osservazioni e i vostri dubbi sono i benvenuti!

  II. INTANTO AD AO3

  Accessibilità, Design e Technologia ha implementato due aggiornamenti del codice in novembre — (Versione 0.9.33 e 0.9.34) — e sono attualmente al lavoro su un terzo aggiornamento, grazie anche all'aiuto dei nuovissimi tester aggiunti durante l'ultima campagna di reclutamento! Accessibilità, Design & Tecnologia (AD&T) ha, inoltre, gestito un problema di sicurezza relativo al nostro sviluppo dati aggiornando il nostro metodo di crittazione e chiedendo agli utenti di cambiare la propria password per ulteriore sicurezza (via post di news di AO3 e con mail dirette agli interessati).

  Organizzazione Tag ha aiutato Supporto a risolvere alcuni ticket relativi alle tag, ha sistemato alcuni link non più attivi nelle FAQ sull'Organizzazione delle Tag, e ha tenuto alcune sessioni di addestramento, specifiche per particolari argomenti, per organizzatori principianti ed esperti.

  Violazioni ha gestito circa 270 ticket in novembre, e altri sono in arrivo. Per favore, ricordate che la nostra squadra non necessita di molteplici segnalazioni; una per ciascun caso è tutto ciò di cui abbiamo bisogno per indagare. Il Comitato riesce a gestire la maggior parte dei casi entro una settimana, mentre quelli più difficili e complessi possono richiedere anche due settimane di lavoro. Violazioni sta anche lavorando con gli sviluppatori per creare un modo per aiutare a gestire meglio le richieste di eredi virtuali.

  Documentazione AO3 ha mandato le prime cinque nuove FAQ agli altri comitati affinché fossero riviste. Questo è l'ultimo passo nel loro flusso di lavoro, il che significa che le prime nuove FAQ sono finalmente quasi complete! Hanno anche dato il benvenuto a un nuovo volontario e hanno iniziato a lavorare sulla documentazione richiesta per diventare un comitato vero e proprio; a tal proposito stanno anche creando una roadmap per il 2015.

  III. PASSI AVANTI

  Sistemi ha fatto alcuni cambiamenti all'architettura delle mail interne di OTW per una migliore gestione delle mail delle future chiamate alle iscrizioni di OTW, così che non sorgano problemi sulla consegna delle nostre mail interne. Nel frattempo, Norme sui contenuti ha iniziato la revisione delle FAQ di Open Doors, con l'assistenza dello specifico comitato Porte Aperte.

  Open Doors ha annunciato l'imminente importazione di Chains (Ragazzi in catene) (e il post, grazie a Traduzioni, è disponibile in numerose lingue!). Hanno anche ricevuto l'apprezzata assistenza da parte di Accessibilità, Design e Tecnologia riguardo a una soluzione per l'importazione di un secondo archivio, e hanno fatto progressi su altri due archivi in corso di importazione.

  Traduzioni si è concentrata sulla documentazione interna e sulla pianificazione del futuro, inclusa una revisione dei processi per la traduzione dei post di news. I presidenti di Traduzioni lavorano duramente sulla documentazione per l'addestramento dei presidenti e su una roadmap per il 2015.

  Il comitatoStrategie Web, Design & Sviluppo ha risolto il problema con il sito di OTW che causava frequenti momenti di malfunzionamento. E Journal è in dirittura d'arrivo nell'ottenere le versioni finali dei manoscritti per le prime due uscite di Transformative Works and Cultures - TWC (Culture e Lavori Trasformativi) del 2015, che saranno pronte per la revisione in gennaio.

  IV. AI POSTI DI COMANDO

  Elezioni ha concluso il periodo di elezioni del 2014 con un ultimo post di news di OTW contenente le trascrizioni delle tre chat pubbliche coi candidati. Sono ora impegnati a scrivere una roadmap per il 2015 e stanno contattando alti comitati per un riscontro su questo processo.

  Strategie ha prodotto una bozza iniziale del piano dalla lista degli obiettivi strategici uscita dal brainstorming dello scorso ottobre, e l'ha presentata a tutti i membri dello staff e ai volontari per pareri, suggerimenti e discussione su specifici passi per l'implementazione.

  Hanno anche organizzato due chat per tutta l'organizzazione per rivedere gli obiettivi con tutto il personale che volesse partecipare. In più, tutti i presidenti dei comitati sono stati contattati individualmente per sollecitare pareri sull'implementazione degli obiettivi specifici per i loro comitati. Una volta ricevuti i loro riscontri, il piano sarà rivisto e nuovamente sottoposto a pareri.

  Strategie ha, inoltre, dato il benvenuto ai nuovi membri dello staff che aiuteranno a rifinire il Piano Strategico, nonché a completare i rapporti dei sondaggi per tutti i comitati e i gruppi di lavoro.

  Sviluppo & Iscrizioni ha lavorato con il Consiglio per creare un post sul futuro finanziario di OTW in seguito alla nostra ultima raccolta fondi da record. Il comitato ha anche messo insieme un lunghissimo documento su "cosa abbiamo imparato". A causa di alcune difficoltà tecniche con il sito di OTW, ci sono stati alcuni equivoci con i donatori che hanno richiesto i gadget per le donazioni. Tuttavia il comitato è riuscito adesso a riprendere il pieno controllo e le cose dovrebbero andare molto più spedite da oggi in poi.

  Infine, Sviluppo & Iscrizioni ha annunciato che OTW prenderà parte alprogramma "Amazon Smile", pertanto tutti i fan che faranno acquisti su Amazon possono fare automaticamente una donazione a OTW. Stanno anche sviluppando biglietti da visita e cancelleria per usi organizzativi.

  V. PARTE TUTTO DAL BASSO

  Volontari & Reclutamento ha impiegato il proprio tempo a novembre per alcuni lavori interni, dopo aver chiuso tutte le campagne di reclutamento previste nel 2014. Hanno fatto enormi passi avanti per un'audizione interna di tutti gli strumenti che coinvolgono l'intera OTW, hanno cominciato una revisione della documentazione per il reclutamento per aiutare a migliorare le nostre procedure nel 2015, hanno continuato ad assestare e rivedere la documentazione e le procedure interne al comitato, e hanno fornito i propri riscontri sulla bozza recentemente rilasciata del Piano Strategico.

  Nuovi presidenti di comitato: jsparc (Wiki), Curtis Jefferson (Volontari & Reclutamento)
  Nuovi membri dello staff di comitati: Nerine Luna Cyran (Organizzazione Tag), ragingrainbow (Organizzazione Tag), Nary (Organizzazione Tag), theteapot (Traduzioni), Kirsten Korona (Comunicazioni), Ridicully (Supporto), Kenna McKay (Supporto), LilyC (Supporto), Sparrow Rubin (Supporto), Amy Shepard (Strategie), FeminineBrain (Strategie), 3 altri membri per Comunicazioni, 2 altri membri per Organizzazione Tag, 3 altri membri per Supporto, un altro membro per Strategie, e un membro per Sistemi.
  Nuovi membri dei gruppi di lavoro: Amalia Blondet (Documentazione AO3)
  Nuovi volontari per Organizzazione Tag: un volontario
  Nuovi volontari per il testing: mugenmine, Anika Kabit, twofingerpost, pendrecarc, nightmarefluff, Agwen, e altri 6
  Nuovi volontari per Traduzioni: un volontario

  Membri dello staff di comitati uscenti: Priscilla Del Cima (Sviluppo & Iscrizioni), Camden (Comunicazioni)
  Membri dei gruppi di lavoro uscenti: EnthusiasmGirl (Documentazione AO3), 3 altri volontari
  Volontari per Organizzazione Tag uscenti: 11 volontari
  Volontari per Traduzioni uscenti: Nothorse e un altro volontario

 • Laporan Berkala Bulan November 2014, Volume 86

  By Trey C. on samedi, 6 December 2014 - 7:42pm
  Message type:
  Étiquettes:

  Spanduk sebuah koran dengan nama dan logo OTW serta proyek-proyeknya pada halamanya yang dibuat oleh caite.

  Untuk informasi lebih banyak tentang ruang lingkup komite-komite kami, silakan lihat daftar komite di situs kami.

  I. SEBUAH KEMENANGAN UNTUK KOMITE HUKUM

  Bulan November menjadi bulan yang sangat aktif untuk misi advokasi Komite Hukum. Pada awal bulan November, mereka mengajukan petisi ke Kantor Hak Cipta AS untuk memperbarui pengecualian Digital Millennium Copyright Act (DMCA) yang telah dibantu dimenangkan oleh OTW (Organisasi untuk Karya Transformatif) pada tahun 2009 dan 2012. Pengecualian ini melegalkan para pembuat video penggemar untuk menge-rip DVD dan sumber-sumber online dalam rangka membuat video penggemar nonkomersial. Selain mencari pembaruan, Komite Hukum juga telah meminta Kantor Hak Cipta untuk meluaskan pengecualian hingga ikut meliputi penge-rip-an CD Blu-Ray untuk tujuan yang sama. Petisi tersebut hanyalah langkah pertama. Dalam bulan-bulan mendatang, mereka akan mengajukan bukti dan menyediakan argumen-argumen lebih lanjut untuk mendukung kebutuhan pengecualian tersebut. Komite Hukum berterima kasih kepada semuanya yang sejauh ini telah membantu mereka menyiapkan cerita dan informasi.

  Komite Hukum juga mendapat kabar baik bulan ini terkait pekerjaan yang mereka lakukan di bulan April lalu mengenai kasus Garcia versus Google. Pada bulan April, Komite Hukum mengajukan pernyataan untuk mendukung permintaan Google agar U.S. Ninth Circuit Court of Appeals mendengarkan ulang kasus tersebut. Dan kami berhasil! Pada tanggal 12 November, sidang menyatakan pembatalan keputusan awal, dan menetapkan jadwal persidangan ulang kasus tersebut. Jadi pada tanggal 25 November, Komite Hukum kembali mengajukan pernyataan untuk menjelaskan mengapa menurut kami keputusan sebelumnya akan mendukung penyensoran online dan membatasi kebebasan berbicara.

  Komite Hukum juga melakukan pekerjaan informasi di bulan November dengan membantu membuat beberapa materi edukasi tentang karya-karya transformatif dan hukum penggunaan wajar AS. Postingan mereka tentang "The Case Against Licensing Fanworks (“Masalah Perizinan Karya Penggemar") memunculkan diskusi seru di postingan berita di Archive of Our Own – AO3 (Arsip Milik Kita).

  Yang terakhir, di bulan November Komite Hukum juga melanjutkan mengerjakan proyek multi pihak Kantor Paten dan Cap Dagang AS untuk memperbaiki penggunaan proses peringatan dan penghapusan DMCA, dan menjawab beberapa pertanyaan dari para penggemar. Seperti biasanya, mereka menyambut pertanyaan-pertanyaan Anda!

  II. SEPUTAR AO3

  Komite Aksesibilitas, Desain, dan Teknologi melakukan dua peluncuran kode di bulan November — (Rilis 0.9.33 dan 0.9.34) — dan sekarang sedang mengerjakan peluncuran yang ketiga, dengan bantuan para penguji baru dari periode perekrutan kami yang terakhir! Komite Aksesibilitas, Desain, dan Teknologi menangani masalah keamanan terkait pengembangan data kami dengan memperbaiki metode enkripsi kami dan meminta para pengguna mengganti passwords mereka (melalui postingan Berita AO3 dan email-email tertarget).

  Komite Manajemen Tanda membantu Komite Dukungan menjawab tiket-tiket mengenai tanda, memperbaiki beberapa tautan yang rusak di FAQ tentang Manajemen Tanda, dan mengadakan sesi-sesi pelatihan topik-khusus untuk pengatur tanda pemula dan menengah.

  Komite Pelanggaran menangani sekitar 270 tiket di bulan November, dengan lebih banyak lagi yang terus masuk. Mohon diingat bahwa tim kami tidak perlu dikirimi laporan ganda untuk satu kasus; cukup satu laporan per satu kasus yang dibutuhkan bagi kami untuk menyelidiki. Sebagian besar kasus ditangani dalam waktu kurang dari satu minggu, sementara kasus-kasus yang lebih rumit dapat memerlukan waktu sampai dua minggu untuk diselesaikan. Komite Pelanggaran juga bekerja sama dengan para pemrogram untuk membuat sebuah cara yang dapat membantu menelusuri permintaan-permintaan Warisan dengan lebih baik.

  Dokumentasi AO3 mengirimkan lima FAQ pertama ke komite-komite lainnya untuk direvisi. Ini adalah tahap terakhir di aliran kerja drafting mereka, yang artinya FAQ baru yang pertama akhirnya hampir selesai! Mereka juga menyambut seorang relawan baru, dan mulai mengerjakan dokumentasi yang diperlukan untuk transisi menjadi sebuah komite tersendiri, sambil juga mengerjakan peta rencana komite untuk tahun 2015.

  III. LANGKAH-LANGKAH MAJU

  Komite Sistem membuat beberapa perubahan terhadap arsitektur email internal OTW agar dapat menangani secara lebih baik email-email penggalangan keanggotaan OTW di masa depan sehingga mereka tidak akan mempengaruhi pengiriman email-email internal kami. Sementara itu, Pokja Peraturan Konten mulai merevisi FAQ Open Doors (Pintu Terbuka), dengan bantuan komite tersebut.

  Pintu Terbuka mengumumkan impor tertunda untuk Chains (tersedia dalam berbagai bahasa berkat Komite Penerjemah!). Mereka juga menerima bantuan, yang sangat dihargai, dari Komite Aksesibilitas, Desain, dan Teknologi mengenai solusi untuk impor arsip kedua, dan telah membuat kemajuan pada dua arsip tertunda lainnya.

  Komite Penerjemah berfokus pada dokumentasi internal dan perencanaan masa depan, termasuk memperbaiki aliran kerja untuk postingan berita. Para ketua Komite Penerjemah bekerja keras mengerjakan dokumentasi pelatihan ketua dan peta rencana untuk tahun 2015.

  Komite Strategi, Desain, & Pengembangan menyelesaikan masalah pada situs web OTW yang telah sering mengakibatkan galat. Dan Komite Jurnal sedang menyelesaikan pengumpulan versi terakhir naskah-naskah untuk dua terbitan 2015 pertama Transformative Works and Cultures - TWC (Karya dan Kultur Transformatif), yang akan masuk ke tahap penyuntingan pada bulan Januari.

  IV. MANAJEMEN

  Komite Pemilu menutup periode pemilu 2014 dengan sebuah postingan berita OTW terakhir yang berisi transkrip tiga obrolan publik dengan para kandidat. Mereka sekarang sedang menulis peta rencana untuk tahun 2015 dan sedang menghubungi komite-komite lain untuk umpan balik tentang proses tersebut.

  Komite Perencanaan Strategis membuat draf rencana awal dari daftar target-target strategis yang dibuat pada bulan Oktober dan dipresentasikan kepada seluruh staf dan relawan untuk mendapat ulasan, masukan, dan diskusi tentang langkah-langkah implementasi spesifik.

  Mereka kemudian menyelenggarakan dua obrolan organisasi secara luas untuk membahas target-target dengan semua personel yang ingin hadir. Sebagai tambahan, setiap ketua komite dihubungi secara individu untuk mendapat masukan mengenai implementasi target-target spesifik terkait komite mereka. Setelah umpan balik diterima, rencana tersebut akan direvisi dan ditinjau kembali.

  Komite Perencanaan Strategis juga menyambut anggota staf baru yang akan membantu memperbaiki Rencana Strategis, juga menyelesaikan laporan survei untuk setiap komite dan kelompok kerja.

  Komite Pengembangan & Keanggotaan bekerja sama dengan Jajaran Direksi untuk membuat postingan tentang masa depan finansial OTW mengikuti penggalangan kami yang memecahkan rekor. Komite juga menyusun dokumen “apa yang telah kami pelajari” yang panjang. Karena masalah teknis dengan situs web OTW, ada beberapa masalah dengan pemenuhan premium untuk para donor. Namun komite telah menanganinya, dan segalanya seharusnya berjalan lancar mulai sekarang.

  Sebagai tambahan, Komite Pengembangan & Keanggotaan mengumumkan bahwa OTW ikut serta dalam program Amazon Smile sehingga para anggota yang melakukan pembelian di Amazon dapat secara otomatis berdonasi ke OTW. Mereka juga mengembangkan kartu nama bisnis dan peralatan kantor untuk penggunaan organisasi.

  V. SEGALANYA TENTANG RELAWAN

  Komite Relawan & Rekrutmen menghabiskan bulan November untuk melakukan pekerjaan komite internal setelah menutup semua kampanye rekrutmen eksternal tahun 2014. Mereka telah membuat loncatan besar ke depan pada audit internal semua perangkat OTW secara luas, memulai revisi dokumentasi perekrutan untuk membantu meningkatkan layanan-layanan rekrutmen kami di tahun 2015, melanjutkan peninjauan dan revisi dokumentasi dan prosedur internal komite, dan mengerjakan umpan balik untuk draf Rencana Strategis yang baru saja diumumkan.

  Ketua Komite Baru: jsparc (Wiki), Curtis Jefferson (Relawan & Rekrutmen)
  Staf Komite Baru: Nerine Luna Cyran (Manajemen Tanda), ragingrainbow (Manajemen Tanda), Nary (Manajemen Tanda), theteapot (Penerjemah), Kirsten Korona (Komunikasi), Ridicully (Dukungan), Kenna McKay (Dukungan), LilyC (Dukungan), Sparrow Rubin (Dukungan), Amy Shepard (Perencanaan Strategis), FeminineBrain (Perencanaan Strategis), 3 staf Komunikasi lainnya, 2 staf Manajemen Tanda lainnya, 3 staf Dukungan lainnya, 1 staf Perencanaan Strategis lainnya, dan 1 staf Sistem
  Anggota Pokja Baru: Amalia Blondet (Dokumentasi AO3)
  Relawan Manajemen Tanda Baru: 1 relawan Manajemen Tanda
  Relawan Penguji Baru: mugenmine, Anika Kabit, twofingerpost, pendrecarc, nightmarefluff, Agwen, dan 6 relawan penguji lainnya
  Relawan Penerjemah Baru: 1 relawan Penerjemah

  Staf Komite yang Keluar: Priscilla Del Cima (Pengembangan & Keanggotaan), Camden (Komunikasi)
  Anggota Pokja yang Keluar: EnthusiasmGirl (Dokumentasi AO3), 3 relawan Dokumentasi AO3 lainnya
  Relawan Manajemen Tanda yang Keluar: 11 relawan Manajemen Tanda
  Relawan Penerjemah yang Keluar: Nothorse dan 1 relawan Penerjemah lainnya

 • Вестник за ноябрь 2014, выпуск 86

  By Priscilla Del Cima on samedi, 6 December 2014 - 7:39pm
  Message type:
  Étiquettes:

  Баннер создан Кэйти (caitie). На баннере газета с названием и логотипами проектов OTW, а так же проектами на страницах газеты..

  Более подробную информацию о наших комитетах смотрите на сайте.

  I. ПОБЕДА ПРАВА

  Это был очень активный месяц для юридической миссии нашего комитета Права. В начале ноября они подали петицию в Управление по охране авторских прав США с целью возобновить исключение из Закона об авторском праве в цифровую эпоху (DMCA), которое OTW (Организация Трансформационных Работ) помогла выиграть в 2009 и 2012 годах. Оно сделало законным для создателей фан-видео делать нарезки из DVD и онлайн источников с целью создания некоммерческого фан-видео. В дополнение к запросу на обновление, комитет Права запросил Управление по охране авторских прав так же включить нарезки из Blu-Ray в данное исключение. Петиция - лишь начало. В ближайшие месяцы комитет будет подавать доказательства и приводить дальнейшие аргументы в поддержку данного исключения. Право благодарит всех, кто помог им с историями и информацией.

  У комитета также есть хорошие новости о работе, проведенной в апреле по делу Garcia (Гарсиа) против Google. В апреле комитет Права послал письмо в поддержку запроса Google в девятый окружной суд США с просьбой о пересмотре дела. И нам это удалось! 12 ноября суд признал свое первоначальное постановление недействительным и объявил о пересмотре дела. Так что 25 ноября комитет Права составил еще одно письмо, объясняющее, почему мы думаем, что предыдущий результат будет способствовать онлайн цензуре и нанесет ущерб свободе слова.

  Комитет так же провел информационную работу - помог создать некоторые образовательные материалы об трансформационных работах и законе США о добросовестном использовании. Их публикация на тему"Дело против лицензирования работ" вызвала живую дискуссию в новостных публикациях на Archive of Our Own – AO3 (Нашем архиве).

  Наконец, в ноябре комитет Права продолжил работу над многосторонним проектом Управления по патентам и товарным знакам США с целью улучшить процесс уведомления и запроса об удалении материалов DMCA, и ответил на запросы фанатов. Как всегда, ваши запросы приветствуются!

  II. НА АО3

  Комитет Доступность, Дизайн и Технологиив ноябре выпустил 2 кода — (Релизы 0.9.33 и 0.9.34) — и в данный момент работает над третьим с помощью наших новых тестеров, которых мы набрали в последнем раунде рекрутинга! Доступность, Дизайн и Технологии справились с проблемой безопасности, связанной с данными разработки. Это было сделано с помощью обновления нашего метода шифрования и просьбой к пользователям обновить их пароли (с помощью новостного поста и целенаправленных писем).

  Комитет Обработки тегов помогал комитету Поддержки разрешить заявки, связанные с тегами, починить несколько сломаных ссылок в ВиО Обработки тегов, и провел специальную тренировочную сессию для начинающих и учащихся обработчиков.

  Комитет Нарушений в ноябре обработал где-то 270 обращений, которые все еще постоянно поступают. Пожалуйста, помните, что наша команда не нуждается во множественных сообщениях; одной заявки уже достаточно, чтобы мы начали проводить раследование по какому-либо делу. С большинством случаев мы справляемся меньше, чем за неделю, хотя более трудные могут занять вплоть до двух недель. Нарушения также работают с кодерами над созданием более легкого способа отслеживания запросов Доверенного лица .

  Рабочая группа Документация AO3 отослала первые пять новых ВиО другим комитетам для проверки. Это последний шаг в их подготовительной работе, это означает, что первые новые ВиО почти закончены. Также они приветствовали нового волонтера и начали работу над документами, необходимыми для преобразования группы в полноценный комитет, в это же время подготавливая путиводитель комитета для 2015 года.

  III. ШАГИ ВПЕРЕД

  Комитет Системное администрирование сделал некоторые изменения в архитектуре внутренней почты OTW с целью лучшей обработки почты будущих побуждений к членству, так, чтобы они не влияли на доставку наших внутренних сообщений. В то время как рабочая группа Политика содержимого начала изменения в ВиО Открытых Дверей с помощью данного комитета.

  Проект Открытые двери анонсировал ожидаемый импорт "Цепей" (доступный на нескольких языках, благодаря комитету Переводов). Так же он получает большую помощь от комитета Доступности, Дизайна и Технологий в разрешении вопроса импорта второго архива, и добился значительных успехов с двумя другими отложенными архивами.

  Комитет Переводов сосредоточен на внутренней документации и планировании, в том числе реконструкции рабочих процессов в публикации новостей. Председатели комитета усиленно трудятся над документацией подготовки председателей и над путеводителем на 2015 год.

  Комитет Веб-стратегия, Дизайн и Развитие справился с проблемой сайта OTW, которая была причиной частых простоев. Журнал заканчивает сбор финальных версий рукописей для первых двух выпусков 2015 года Transformative Works and Cultures - TWC (Трансформационные работы и культуры), которые отправятся на редактирование в январе.

  IV. РУКОВОДСТВО

  Комитет Выборы завершил выборный период 2014 года итоговыми новостями OTW, которые содержали транскрипцию трех публичных чатов с кандидатами. Сейчас они пишут путеводитель на 2015 год и связываются с другими комитетами для откликов об этом процессе.

  Комитет Стратегического планирования набросал первоначальный план из списка стратегических целей, которые были обдуманы в октябре и представил его всем сотрудникам и волонтерам для анализа, предложений и обсуждения конкретных шагов по осуществлению.

  Затем они провели два всеобщих чата для обзора целей со всем персоналом, который хотел присутствовать. Кроме того, с каждым председателем комитета связались в отдельности, с целью призвать оных к обеспечению вклада в реализации конкретных целей, связанных с их комитетами. После того, как отклик будет получен, план будет пересмотрен и повторно отредактирован.

  Стратегическое Планирование также приветствовало новых сотрудников, которые будут помогать совершенствовать стратегический план, а также закончат обзорные доклады для каждого комитета и рабочей группы.

  Комитет Развитие и Членство работал с Советом директоров над созданием публикации о финансовом будущем OTW, которая последовала за нашим побившим все рекорды драйвом. Так же комитет составил обширный документ "Чему мы научились". Из-за технических проблем с сайтом OTW были некоторые неполадки с премиум подарками для доноров. Но сейчас комитет контролирует ситуацию, и дальше дела должны пойти гладко.

  В дополнении ко всему, комитет Развития и Членства объявил, что OTW принимает участие в программе Amazon Smile (Амазон Улыбка), так что, теперь, когда фанаты делают покупки на Amazon, они могут автоматически делать пожертвования для OTW. Также комитет разрабатывает визитные карточки и канцтовары для организационного использования.

  V. ГЛАВНОЕ - ЛЮДИ

  Комитет Волонтерство и Рекрутинг провел ноябрь, зарывшись во внутреннюю работу комитета, после того как закрыл все наши внешние рекрутинговые кампании 2014 года. Они совершили огромный скачок вперед в плане внутреннего аудита всех инструментов OTW, начали ревизию документации рекрутинга с целью улучшить наши рекрутинговые услуги в 2015 году, продолжали работы по оценке и пересмотру внутренних документов и процедур комитета и работали над отзывом о недавно опубликованном проекте Стратегического плана.

  Новые председатели комитетов: jsparc (Вики), Curtis Jefferson (Волонтерство и Рекрутинг)
  Новые сотрудники комитетов: Nerine Luna Cyran (Обработка Тэгов), ragingrainbow (Обработка Тэгов), Nary (Обработка Тэгов), theteapot (Переводы), Kirsten Korona (Коммуникации), Ridicully (Тех. поддержка), Kenna McKay (Тех. поддержка), LilyC (Тех. поддержка), Sparrow Rubin (Тех. поддержка), Amy Shepard (Стратегическое Планирование), FeminineBrain (Стратегическое Планирование), еще 3 сотрудника Коммуникаций, 2 сотрудника Обработки Тэгов, 3 сотрудника Технической поддержки, 1 сотрудник Стратегического Планирования, и 1 сотрудник Системного Администрирования.
  Новые члены рабочей группы: Amalia Blondet (Документация AO3)
  Новые волонтеры Обработки Тэгов: 1 волонтер
  Новые волонтеры - тестеры: mugenmine, Anika Kabit, twofingerpost, pendrecarc, nightmarefluff, Agwen, и 6 других волонтеров - тестеров.
  Новые волонтеры Переводов: 1 волонтер.

  Уходящие члены комитетов: Priscilla Del Cima (Развитие и Членство), Camden (Коммуникации)
  Уходящие члены рабочих групп: EnthusiasmGirl ( Документация AO3), 3 других волонтера Документации AO3.
  Уходящие волонтеры Обрботки Тэгов: 11 волонтеров
  Уходящие волонтеры Переводов: Nothorse и еще 1 волонтер.

 • Newsletter November 2014, Ausgabe 86

  By Trey C. on samedi, 6 December 2014 - 7:38pm
  Message type:
  Étiquettes:

  Banner von caitie; Eine Zeitung mit den Namen und Logos der OTW und ihrer Projekte auf den Seiten.

  Für weitere Informationen über die Zuständigkeitsbereiche unserer Komitees, sehen Sie bitte in dasKomitee-Verzeichnis auf unserer Webseite.

  I. EIN SIEG FÜR DIE RECHTSABTEILUNG

  Es war ein sehr lebhafter Monat für die Rechtsabteilung. Anfang November, reichte sie einen Antrag auf Erneuerung der Befreiungen vom Digital Millennium Copyright Act (DMCA) beim US Copyright Büro ein. Die OTW (Organisation für Transformative Werke) hatte 2009 und 2012 geholfen, diese Befreiungen durchzusetzen, die es Fan-Video Erstellern erlauben aus DVD und Online-Quellen zu kopieren, um nichtkommerzielle Fan-Videos zu erstellen. Außer der Erneuerung hat die Rechtsabteilung das Copyright Büro ersucht, die Ausnahmeregelung auf das Kopieren von Blue Ray Discs auszuweiten, was demselben Zweck dient. Diese Eingabe ist nur der erste Schritt. In den nächsten Monaten wird sie Beweise und weitere Argumente vorlegen, die die Notwendigkeit der Ausnahmen belegen. Die Rechtsabteilung bedankt sich bei allen, die bereits mit Informationen und ihren Erfahrungen Unterstützung geleistet haben.

  Die Rechtsabteilung hat diesen Monat auch eine gute Nachricht bekommen, nämlich zum Fall Garcia v. Google. Im April reichte die Rechtsabteilung einen Antrag ein, um Google’s Forderung zu unterstützen, dass der U.S. Ninth Circuit Court of Appeals in diesem Fall eine erneute Anhörung zulassen sollte. Und wir waren erfolgreich! Am 12. November hat das Gericht seine ursprüngliche Entscheidung für nichtig erklärt und einen Termin für eine erneute Anhörung festgesetzt. So konnte am 25. November die Rechtsabteilung einen weiteren Antrag einreichen, der erklärt warum wir der Ansicht sind, dass die ursprüngliche Entscheidung Online Zensur fördert und die Redefreiheit schädigt.

  Außerdem hat die Rechtsabteilung im November einige Aufklärungsarbeit geleistet, indem sie bei der Erstellung von Informationsmaterial über Transformative Werke und U.S. fair Use Law half. Ihr Artikel über"Argumente gegen die Lizensierung von Fanwerken" hat eine lebhafte Diskussion auf der Neuigkeiten-Seite drüben im Archive of Our Own – AO3 (Ein Eigenes Archiv) ausgelöst.

  Und schließlich hat die Rechtsabteilung im November weiter am U.S. Patent and Trademark Office’s Multi-Stakeholder Project gearbeitet, um die Funktionsweise der DMCA Meldung und des Löschprozesses zu verbessern, sowie mehrere Anfragen von Fans beantwortet. Wie immer sind Anfragen willkommen!

  II. DRÜBEN IM AO3

  Das ”Barrierefreiheit, Design und Technik”-Komitee hatte im November zwei Code updates — (Releases 0.9.33 und 0.9.34) — und arbeitet derzeit an einem dritten - mit der Unterstützung von fantastischen neuen Testern aus der letzten Rekrutierungsrunde! Das ”Barrierefreiheit, Design und Technik”-Komitee hat ein Sicherheitsprobem, das mit den bei der Programmierung genutzten Daten zusammenhing, durch den Wechsel auf eine bessere Verschlüsselungsmethode behoben. Anschließend wurden die BenutzerInnen gebeten ihre Passwörter zu ändern (via Bekanntmachung auf der AO3 Seite und direkt an die BenutzerInnen adressierte E-Mails).

  Das Tagbändigungskomitee hat dem Supportkomittee geholfen, Tag-bezogene Meldungen zu klären und einige defekte Links in den Tagbändigungs FAQ repariert. Außerdem hat es Schulungen zu Spezialthemen für neue und fortgeschrittene TagbändigerInnen abgehalten.

  Das Missbrauchskomitee hat im November bisher rund 270 Meldungen bearbeitet, und es kommen immer noch neue dazu. Bitte nicht vergessen: eine einzige Meldung genügt bereits, um uns tätig werden zu lassen. Die meisten Anfragen werden in weniger als einer Woche bearbeitet, kompliziertere Anfragen können bis zu zwei Wochen benötigen. Das Missbrauchskomitee versucht außerdem zusammen mit den ProgramiererInnen, einen besseren Weg zu finden, Anfragen auf Fannische NachlassverwalterInnen aufzuzeichnen.

  Das "AO3 Dokumentations" Komitee hat die ersten fünf neuen FAQ zur Revision an die anderen Komitees geschickt. Dies ist der letzte Schritt des Entwicklungsprozesses, was bedeutet: die ersten neuen FAQ sind endlich fast fertig! Außerdem konnten sie eine/N neue/N freiwillige/N MitarbeiterIn begrüßen. Und schließlich wurde mit der Dokumentation zum Übergang in ein “Voll-Komitee” begonnen, während nebenbei auch noch die Komitee Roadmap für 2015 erstellt werden muss.

  III. FORTSCHRITTE

  Unsere Systemadministration hat einige Veränderungen an der internen OTW-E-Mailstruktur vorgenommen, um für zukünftige OTW Mitgliedschaftskampagnen besser gerüstet zu sein. Währenddessen überarbeitet unsere Arbeitsgruppe Inhaltsrichtlinien die FAQ des “Offene Türen”-Komitees.

  Das Komitee “Offene Türen” hat den kommenden Import des Boys in Chains Archivs angekündigt (dank der Arbeit des Übersetzungskomitees in mehreren Sprachen!). Es erhält zudem hochgeschätzte Unterstützung vom “Barrierefreiheit, Design und Technik”-Komitee bei der Lösungsfindung für den Import weiterer Archive.

  Das Übersetzungskomitee ist zurzeit mit der Bearbeitung der internen Dokumentation und Zukunftsplanung beschäftigt, wie z.B. dem Arbeitsfluss bei der Übersetzung von Neuigkeiten, der überarbeitet wurde. Die Komiteevorsitzenden arbeiten zurzeit vor allem an Trainingsdokumenten für zukünftige Vorsitzende und einer Roadmap für 2015.

  Das “Internet-Strategie, -Design und -Entwicklung”-Komitee hat ein Problem lösen können, das zu häufigen Ausfällen der OTW-Webseite geführt hat. Das Fachzeitschriftskomitee finalisiert die Manuskripte für die ersten beiden Ausgaben von Transformative Work and Cultures - TWC (Transformative Werke und Kultur) für das Jahr 2015, welche im Januar redaktionell bearbeitet werden werden.

  IV. AUS DER OTW-VERWALTUNG

  Das Wahlenkomitee hat die Wahlperiode 2014 mit einem Abschlussbeitrag mit Abschriften der drei öffentlichen Chats mit den Kandidaten beendet. Zurzeit arbeitet es an der Roadmap für 2015 und steht in Kontakt mit anderen Komitees, um Rückmeldungen über den gesamten Prozess zu erhalten.

  Das “Strategische Planung”-Komitee hat eine erste Version der strategischen Zukunftsvision aus der Liste von gesammelten Ideen und Zielen erstellt, die im Oktober besprochen wurde. Diese wurde den freiwilligen MitarbeiterInnen und HelferInnen zur Verfügung gestellt, um Feedback zu erhalten.

  Zudem hat es zwei organisationsweite Chats veranstaltet, um die geplanten Ziele mit allen Interessierten zu besprechen. Außerdem wurden alle Komiteevorsitzende individuell kontaktiert, um gesondertes Feedback zu den eplanten Zielen zu erhalten, welche die jeweiligen Komitees direkt betrafen. Das eingegangene Feedback wird zurzeit ausgewertet und fließt in die Überarbeitung des strategischen Plans ein.

  Das Komitee begrüßt zudem einige neue freiwillige MitarbeiterInnen, die beim Feinschliff des strategischen Plans helfen, und die Umfrageberichte für alle Komitees und Arbeitsgruppen fertigstellen werden.

  Das "Entwicklung und Mitgliedschaft"-Komitee hat in Zusammenarbeit mit dem Vorstand einen Beitrag veröffentlicht, um die finanzielle Zukunft der OTW nach unserer rekordverdächtigen Mitgliedschaftskampagne im Oktober zu erläutern. Das Komitee hat zudem ein längeres Dokument mit dem Titel “Was Wir gelernt haben” verfasst. Aufgrund technischer Schwierigkeiten mit der OTW-Webseite gab es einige Probleme bei der Spendenprämienausgabe. Das Komitee hat die Schwierigkeiten mittlerweile im Griff, und sollte den Prozess in Zukunft reibungsloser gestalten können.

  Des weiteren hat das "Entwicklung und Mitgliedschaft"-Komitee bekanntgegeben, dass die OTW am Amazon Smile Programm teilnimmt. Fans die etwas bei Amazon kaufen können somit automatisch an die OTW spenden. Das Komitee ist ausserdem dabei Visitenkarten und Briefköpfe für die Organisation zu entwerfen.

  V. ES SIND DIE LEUTE, DIE ZÄHLEN

  Das “Freiwillige und Rekrutierung”-Komitee hat sich im November auf interne Komiteearbeit konzentriert, nachdem alle externen Rekrutierungskampagnen für 2014 abgeschlossen wurden. Es hat große Fortschritte in der internen Überprüfung von OTW-weit genutzen Tools gemacht, angefangen die Rekrutierungsdokumente zu revidieren und überarbeiten um die Rekrutierung in 2015 zu verbessern, die Überarbeitung interner Dokumentation und Arbeitsabläufe fortgesetzt, und Feedback für den vor Kurzem veröffentlichten strategischen Plan verfasst

  Neue Komiteevorsitzende: jsparc (Wiki), Curtis Jefferson (Freiwillige und Rekrutierung)
  Neue freiwillige MitarbeiterInnen: Nerine Luna Cyran (Tagbändigen), ragingrainbow (Tagbändigen), Nary (Tagbändigen), theteapot (Übersetzung), Kirsten Korona (Kommunikation), Ridicully (Support), Kenna McKay (Support), LilyC (Support), Sparrow Rubin (Support), Amy Shepard (Strategische Planung), FeminineBrain (Strategische Planung), 3 weitere freiwillige MitarbeiterInnen (Kommunikation), 2 weitere freiwillige MitarbeiterInnen (Tagbändigen), 3 weitere freiwillige MitarbeiterInnen (Support), 1 weitereR freiwilligeR MitarbeiterIn (Strategische Planung), und 1 weitereR freiwilligeR MitarbeiterIn (Systemadministration)
  Neue Arbeitsgruppenmitglieder: Amalia Blondet (AO3 Dokumentation)
  Neue Tagbändiger: 1 neueR TagbändigerIn
  Neue freiwillige HelferInnen für das Testen: mugenmine, Anika Kabit, twofingerpost, pendrecarc, nightmarefluff, Agwen, und 6 weitere neue TesterInnen
  Neue freiwillige HelferInnen im Übersetzungskomitee: 1 neueR ÜbersetzerIn

  Ausscheidende freiwillige MitarbeiterInnen: Priscilla Del Cima (Entwicklung und Mitgliedschaft), Camden (Kommunikations)
  Ausscheidende Arbeitsgruppenmitglieder: EnthusiasmGirl (AO3 Dokumentation), 3 weitere freiwillige HelferInnen (AO3 Dokumentation
  Ausscheidende TagbändigerInnen: 11 TagbänderInnen
  Ausscheidende freiwillige HelferInnen im Übersetzungskomitee: Nothorse und 1 weitereR ÜbersetzerIn

 • Boletín de noviembre 2014, volumen 86

  By Priscilla Del Cima on samedi, 6 December 2014 - 7:38pm
  Message type:
  Étiquettes:

  Banner hecho por caitie de un periódico con el nombre y logos de la OTW y sus proyectos en las páginas.

  Para más información acerca del alcance de nuestros comités, por favor visita la lista de nuestros comités en nuestra página web.

  I. UNA VICTORIA PARA LEGAL

  Ha sido un mes muy agitado para el comité Legal y su misión de defensa legal. A principios de noviembre, presentó una petición ante la Oficina de Derechos de Autor de los Estados Unidos para renovar la exención al Acta de Derechos de Autor Digitales del Milenio (DMCA, por sus siglas en inglés) que la OTW (Organización para las Obras Transformativas) ayudó a ganar en 2009 y 2012. Esto hizo legal que lxs creadorxs de fanvids puedan ripear DVDs y fuentes en línea para crear videos fan no-comerciales. Además de solicitar su renovación, el comité Legal también pidió a la Oficina de Derechos de Autor ampliar la exención para que incluya la posibilidad de ripear discos en formato Blu-Ray con el mismo propósito. Esta petición es tan solo el primer paso. En los próximos meses presentarán evidencia y argumentos suplementarios para la exención. El comité Legal agradece a quienes ayudaron con relatos e información hasta la fecha.

  También recibió buenas noticias este mes sobre el trabajo que realizó en abril en el caso Garcia v. Google y presentó un escrito para apoyar la solicitud de Google para que el noveno circuito judicial de apelaciones de los E.E:U.U. les conceda una nueva audiencia. ¡Y lo logramos! El 12 de noviembre el tribunal anuló la sentencia original y fijó una fecha para la nueva audiencia. El 25 de noviembre el comité Legal presentó otro escrito, donde explica por qué considera que la sentencia anterior promueve la censura y amenaza la libre expresión.

  También realizó trabajo informativo en noviembre al ayudar a crear material educativo sobre las obras transformativas en el derecho de uso legítimo en los E.E.U.U.. Su publicación en "The Case Against Licensing Fanworks" (El caso contra las licencias para las obras transformativas) dio pie a discusiones muy animadas en la publicación de la noticia en Archive of Our Own – AO3 (Un Archivo Propio).

  Por último, también continuó trabajando en el proyecto multipartidario de la Oficina de Patentes y Marcas de los E.E.U.U. (USPTO, por sus siglas en inglés) para mejorar el funcionamiento del proceso de notificación y retirada de la DMCA y respondió a varias consultas de fans. Como de costumbre, ¡todas tus consultas son bienvenidas!

  II. EN EL AO3

  El Comité de Accessibilidad, Diseño y Tecnología (AD&T) implementó dos lanzamientos de código en noviembre —(versiones 0.9.33 y 0.9.34)— y actualmente trabaja en un tercer lanzamiento, ¡con la ayuda del nuevo equipo de pruebas reclutado en nuestra última campaña de voluntariado! AD&T también se encargó de una inquietud que surgió respecto nuestros datos de desarrollo al actualizar el método de encriptado y solicitar a lxs usuarixs que cambien sus contraseñas (por medio de una noticia en AO3 y correo directo).

  El comité de Organización de Etiquetas ayudó a Soporte Técnico a resolver varias solicitudes de asistencia que involucraban etiquetas, arregló algunos enlaces rotos en las FAQ (preguntas frecuentes) de Organización de Etiquetas. También organizó sesiones de entrenamiento para etiquetadorxs principiantes e intermedios.

  El comité de Prevención de Abuso atendió aproximadamente 270 solicitudes de asistencia en noviembre, aunque continúan llegando más constantemente . Por favor, no olvides que nuestro equipo no requiere reportes múltiples. La investigación se inicia con el primer reporte que reciben de cada caso. La mayoría de los casos se resuelven en menos de una semana, pero algunos de los casos más complicados toman hasta dos semanas para resolverse. El comité de Prevención de Abuso también trabaja actualmente con lxs programadorxs para crear una mejor forma de darle seguimiento a las solicitudes de Fannish Next of Kin (Herederxs de Cuenta) .

  El comité de Documentación para el AO3 envió su primeras cinco nuevas FAQ a otros comités para su revisión. Este es el último paso en el proceso de redacción, ¡lo que significa que las nuevas FAQ estarán listas pronto! Además de acoger a una nueva voluntaria y de iniciar la documentación necesaria para obtener el estado de un comité, también han creado un plan de trabajo para el 2015.

  III. PASOS ADELANTE

  El comité de Sistemas realizó algunos cambios a la estructura interna del correo para mejorar el manejo de los correos de campañas de membresía de la OTW, de manera que el envío de correos internos no se vea afectado.
  Mientras tanto, el grupo de trabajo de Política de Contenido comenzó a revisar las FAQ de Open Doors (Puertas Abiertas) con la ayuda de dicho comité.

  El comité de Puertas Abiertas anunció la próxima importación de Chains (¡disponible en múltiples idiomas gracias al comité de Traducción!). También ha recibido ayuda muy bienvenida del comité de AD&T para encontrar una solución a la segunda importación del archivo y han logrado avances en otros dos archivos pendientes.

  El comité de Traducción se enfocó en la documentación interna y los planes a futuro, incluyendo un cambio completo en el proceso de trabajo de noticias. Las Jefas de Traducción están trabajando en la documentación de capacitación de futurxs jefxs del comité y en un plan de trabajo para 2015.

  El comité de Estrategia, Diseño y Desarrollo Web solucionó un problema de la página web de OTW que causaba períodos de inactividad frecuentes. El comité de la Revista Académica se encuentra terminando las versiones finales de los manuscritos de los dos números para 2015 de Transformative Works and Cultures - TWC (Obras y Culturas Transformativas), que serán editados en Enero.

  IV. GESTIÓN

  El comité de Elecciones cerró el período de elecciones 2014 con una publicación final en las noticias de la OTW que incluyó transcripciones de tres chats públicos con lxs candidatxs. Ahora preparan el plan de trabajo para 2015 y contactan a los demás comités para recibir retroalimentación acerca de ese proceso.

  El comité de Planeamiento Estratégico realizó un borrador del plan inicial de la lista de metas estratégicas que surgieron de una lluvia de ideas en octubre y se presentaron para su revisión ideas y discusión de pasos específicos para implementarlas a todo el personal y a lxs voluntarixs.

  Luego llevaron a cabo dos chats a los que se invitó a toda la OTW, donde se revisaron las metas con el personal que quisiera participar. Adicionalmente, contactaron a cada jefx de comité de forma individual para solicitar comentarios acerca de cómo implementar las metas específicas que involucran a sus comités. El plan será revisado y corregido una vez que reciban comentarios.

  El comité de Planeamiento Estratégico también dió la bienvenida a nuevos miembros del personal que ayudarán a refinar el Plan Estratégico, además de terminar los reportes de las encuestas de cada comité y grupo de trabajo.

  El comité de Desarrollo y Membresía trabajó con la Junta para crear de un artículo acerca del futuro financiero de la OTW, luego de una campaña de membresía sin precedentes. El comité también preparó un extenso documento sobre “lo que hemos aprendido”. Debido a dificultades técnicas en la web de la OTW, hubo demoras en la entrega de regalos por donación. Sin embargo, el comité ha logrado mejorar el método utilizado y se espera que la situación mejore de ahora en adelante.

  Adicionalmente, el comité de Desarrollo y Membresía anunció que la OTW participará en Amazon Smile program, lo que significa que cuando lxs fans realicen sus compras en Amazon, automáticamente pueden donar a la OTW. También se están desarrollando tarjetas de presentación y papelería para uso dentro de la organización.

  V. LO IMPORTANTE ES LA GENTE

  El comité de Voluntariado y Reclutamiento pasó el mes de noviembre sumergido en trabajo interno luego de cerrar las campañas de reclutamiento externo del 2014. Se ha avanzado mucho con la auditoría interna de todas las herramientas generales de la OTW. Comenzó con la revisión de la documentación de reclutamiento para mejorar nuestros servicios de reclutamiento en el 2015, se continuó evaluando y revisando la documentación interna del comité y sus procedimientos y se trabajó en la retroalimentación del borrador más reciente del Plan Estratégico.
  Nuevxs Jefxs de Comités: jsparc (Wiki), Curtis Jefferson (Voluntariado y Reclutamiento)
  Nuevo Personal de Comité: Nerine Luna Cyran (Organización de Etiquetas), ragingrainbow (Organización de Etiquetas), Nary (Organización de Etiquetas), theteapot (Traducción), Kirsten Korona (Comunicación), Ridicully (Soporte Técnico), Kenna McKay (Soporte Técnico), LilyC (Soporte Técnico), Sparrow Rubin (Soporte Técnico), Amy Shepard (Soporte Técnico), FeminineBrain (Planeamiento Estratégico), 3 miembros del personal de Comunicación, 2 miembros del personal de Etiquetas, 3 miembros del personal de Soporte Técnico, 1 miembro del personal de Planeamiento Estratégico y 1 miembro del personal de Sistemas.
  Nuevos miembros de Grupos de Trabajo: Amalia Blondet (Documentación para el AO3)
  Nuevos voluntarixs de Organización de Etiquetas: 1 voluntarix de Organización de Etiquetas
  Nuevxs voluntarixs de pruebas: mugenmine, Anika Kabit, twofingerpost, pendrecarc, nightmarefluff, Agwen, y 6 voluntarixs más.
  Nuevxs voluntarixs de traducción: 1 voluntarix de traducción.

  Personal del Comité Saliente: Priscilla Del Cima (Desarrollo y Membresía), Camden (Comunicación)
  Miembros de Grupo de Trabajo salientes: EnthusiasmGirl (Documentación para el AO3), 3 voluntarios de Documentación para el AO3
  Voluntarixs salientes de Organización de Etiquetas: 11 voluntarixs de Organización de Etiquetas
  Voluntarixs salientes de Tranducción: Nothorse y 1 voluntarix de Traducción.

 • النشرة الإخبارية لشهر نوفمبر ٢٠١٤، العدد ٨٦

  By Trey C. on samedi, 6 December 2014 - 7:37pm
  Message type:
  Étiquettes:

  بانر صُمم من قبل كايتي يُبين رسم لصحيفة و إسم و شعار OTW و مشاريعها على صفحاتها.

  لمزيد من المعلومات حول اختصاص لجاننا، من فضلك قم بالإطلاع على قائمة اللجان على موقعنا.

  أ. فوز للجنة القانونية

  كان شهر نشطاً لمهمة المرافعة للجنة القانونية. في بداية شهر نوفمبر قامت اللجنة بتقديم عريضة للمكتب الأمريكي لحقوق النشر و التأليف لتجديد الإعفاء من قانون الألفية الأمريكي للملكية الرقمية (DMCA) و الذي ساعد OTW (منظمة الأعمال التحويلية) في الحصول عليها في ٢٠٠٩ و ٢٠١٢. و هذا جعل فك شفرة الدي في دي و الإقتباس من المصادر الأونلاين من قبل منشأي فيديوهات المُعجبين لأجل صناعة فيديوهات المُعجبين الغير تجارية مُباح قانونياً. بالإضافة للسعي من أجل التجديد، فاللجنة القانونية طلبت من مكتب حقوق النشر و التأليف توسيع الإعفاء ليشمل فك شفرة قرص بلو راي لنفس الأغراض. العريضة هي فقط الخطوة الأولى. في الأشهر المقبلة سيقومون بتقديم الدليل و توفير الحجج الإضافية لدعم الحاجة للإعفاء. اللجنة القانونية تشكر كل من ساعدهم من خلال توفير القصص و المعلومات حتى الآن.

  و لدى لجنة القانونية خبراً ساراً بخصوص عمل قامت به في شهر أبريل في القضية جارسيا ضد جوجل. في أبريل، اللجنة القانونية قامت بتقديم مذكرة لدعم جوجل في طلبه أن تقوم محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة التاسع بإعادة النظر في القضية. و نجحنا! في ١٢ نوفمبر، أعلنت المحكمة أن الحكم الأصلي لاغي و قامت بتحديد جدول لإعادة النظر في القضية. و هكذا ففي ٢٥ نوفمبر قامت اللجنة بتقديم مذكرة آخر توضح لماذا نعتقد أن النتيجة السابقة كانت تقوم بتعزيز الرقابة على الانترنت و تضر حرية التعبير.

  قامت اللجنة القانونية أيضاً بالعمل الإعلامي في نوفمبر من خلال المساعدة في إنشاء مواد تعليمية عن الأعمال التحويلية و القانون الأمريكي للاستعمال العادل. المشاركة عن "القضية ضد ترخيص أعمال المُعجبين" أثارت بعض مناقشات نشطة في أنحاء AO3 – Archive of Our Own (الأرشيف من جانبنا).

  و أخيراً، في نوفمبر اللجنة القانونية استمرت في العمل على مشروع المكتب الأمريكي للبراءات و العلامات التجارية لأصحاب المصلحة المتعددة لتحسين أداء إجراء الإشعار و إنهاء الخدمة ل DMCA، و قامت بالرد على عدة أسئلة من المُعجبين. كما هو دائماً الحال، يرحبون بأسئلتك!

  ب. في أنحاء AO3 ‒ Archive of Our Own (الأرشيف من جانبنا)

  كان لدي لجنة الإتاحة، التصميم و التكنولوجيا إصداران للكود في شهر نوفمبر (إصدار 0.9.33 و إصدار 0.9.44) و تعمل حالياً على ثالث، بمساعدة المختبرين الجدد من آخر عملية توظيف! اللجنة عالجت المشكلة الأمنية متعلقة ببياناتنا للتطوير من خلال تحديث طريقة التشفير و طلبت من المستخدمين أن يقوموا بتغير كلمات السر الخاصة بهم (بواسطة مشاركة أخبار AO3 و الأيميلات المستهدفة).

  لجنة تنسيق الوسوم قامت بمساعدة لجنة الدعم في حل الملفات المتعلقة بالوسوم، إصلاح عدة روابط مكسورة في صفحة الأسئلة المتداولة عن تنسيق الوسوم، و عقد جلسات تدريب عن مواضيع خاصة لمُنسقي الوسوم المبتدئين و على المستوى المتوسط.

  لجنة التعسُفات عالجت ٢٧٠ ملف في شهر نوفمبر تقريباً، و المزيد يصل باستمرار. يرجي أن تتذكر أن فريقنا لا يحتاج إلى تقارير متعددة؛ تقرير واحد لكل قضية هو كل ما هو مطلوب لتفعيل عملية التحقيق. معظم القضايا يتم معالجتها في أقل من أسبوع، و قد تطلب القضايا الصعبة مدة تصل لأسبوعين لمعالجتها. اللجنة تعمل أيضاً مع كتاب الكود لإنشاء طريقة لتعقب طلبات الوصي.

  فريق عمل توثيق AO3 أرسل الأسئلة المتداولة الخمسة الأولى إلى اللجان الأخرى للتنقيح. هذه هي الخطوة الآخر في سير عمل الصياغة، و الذي يعني أن الأسئلة المتداولة الجديدة الأولى تم انجازها تقريباً! قاموا أيضاً بترحيب بمتطوعة جديدة، و بدأوا بالعمل على التوثيق المطلوب ليتحول فريق العمل للجنة، و قاموا بإنشاء خريطة طريق اللجنة لعام ٢٠١٥.

  ج. الخطوات إلى الأمام

  لجنة النُظم قامت بعدة تغييرات في هيكل الإيميلات الداخلية ل OTW لتحسين معالجة الإيميلات المستقبلية الخاصة بحملات للعضوية في OTW حتى لا تؤثر على عملية إستقبال إيميلاتنا الداخلية. و في نفس الوقت، فريق عمل سياسة المُحتوى بدأ بتنقيح الأسئلة المتداولة عن Open Doors (مشروع الأبواب المفتوحة)، بمساعدة من لجنة الأبواب المفتوحة.

  أعلنت لجنة الأبواب المفتوحة استيراد تشينز المعلق (موفر في لغات متعددة بفضل لجنة الترجمة!). و يلتقون بتقدير كبير المساعدة من لجنة الإتاحة، التصميم و التكنولوجيا في إيجاد حل لاستيراد أرشيف ثاني، و يقومون باحراز تقدم في أرشيفين آخرين في الانتظار.

  لجنة الترجمة ركزت على التوثيق الداخلي و التخطيط للمستقبل، و الذي يتضمن تجديد سير العمل لمشاركات الأخبار. رئيستا لجنة الترجمة تعملان بجد على توثيق تدريب الرئيس و خريطة الطريق لعام ٢٠١٥.

  لجنة إستراتيجية الويب، التصميم و التطوير قامت بحل المشكلة في موقع OTW التي كانت تسبب فترات التوقف. و لجنة المجلة تنتهي من الحصول على النسخ النهائية من المخطوطات للعددين الأولين لعام ٢٠١٥ ل TWC - Transformative Works and Cultures (الأعمال و الثقافات التحويلية)، اللذان سيتم تحريرهما في يناير.

  د. الإدارة

  أنهت لجنة الإنتخابات فترة انتخابات ٢٠١٤ بمشاركة أخبار OTW نهائية تحتوي على نصوص المحادثات الثلاثة العامة مع المرشحين. و يقوموا بكتابة خريطة الطريقة لعام ٢٠١٥ حالياً و يتوصلون بلجان أخرى لردود الفعل عن تلك العملية.

  قامن لجنة التخطيط الاستراتيجي بصياغة خطة أولية من قائمة الأهداف الاستراتيجية التي نتجت من العصف الذهني في شهر أكتوبر و قامت بتقديمها إلى كل العاملين و المتطوعين للمراجعة، المساهمة، و مناقشة خطوات التطبيق المعينة.

  ثم إستضافت محادثتين لجميع المنظمة لمراجعة الأهداف مع أي موظف أراد الحضور. بالإضافة إلى ذلك، إتصلت بكل رؤساء اللجان بشكل فردي لحث المساهمة على تطبيق الأهداف الخاصة بلجانهم. عند تلقي ردود الافعال، سيتم تنقيح و مراجعة الخطة مرة أخرى.

  و قامت بترحيب بعاملين جدد سيساعدون في تحسين الخطة الاستراتيجية، بالإضافة إلى إنهاء تقارير الاستطلاعات لكل لجنة و فريق عمل.

  لجنة التطوير و العضوية عملت مع مجلس الإدارة لإنشاء مشاركة عن مستقبل OTW المالي بعد حملة حصدنا فيها رقماً قياسياً من التبرُعات. اللجنة قامت أيضاً بكتابة وثيقة طويلة عن "ما تعلمناه". بسبب صعوباتنا التقنية في موقع OTW، فكان هناك بعض مشاكل في عملية تسجيل و إرسال الجوائز للمُتبرعين. و لكن اللجنة تستطيع التعامل مع الحالة الآن، و ينبغي أن تكون الأمور أكثر سلاسة في المستقبل.

  و بالإضافة لذلك، أعلنت لجنة التطوير و العضوية أن OTW ستشارك في برنامج Amazon Smile (أمازون سميل) ليمكن للمُعجبين الذين يقومون بالشراء من على أمازون أن يقوموا بالتبرُعات الأوتوماتيكية ل OTW. و القيام بتطوير بطاقات العمل و القرطاسية للإستخدام من قبل المنظمة.

  ه. كل شيء عن الأشخاص

  لجنة المتطوعين و التوظيف قضت شهر نوفمبر في الغوص في عمل اللجنة الداخلي بعد إنتهاء كل حملات التوظيف الخارجية لعام ٢٠١٤. و حققت تقدماً كبيراً في التدقيق الداخلي لكل الادوات التي يستخدمها جميع المنظمة، بدأت بتنقيح توثيق التوظيف لتحسين خدماتنا للتوظيف في ٢٠١٥، و إستمرت في تقييم و تنقيح إالجراء ات و التوثيقات الداخلية للجنة، و عملت على ردود الفعل لمسودة الخطة الاستراتيجية التي تم إصدارها مؤخراً.

  رؤساء اللجنة الجدد: jsparc (الويكي)، Curtis Jefferson (المتطوعين و التوظيف)
  عاملو اللجنة الجدد: Nerine Luna Cyran (تنسيق الوسوم)، ragingrainbow (تنسيق الوسوم)، Nary (تنسيق الوسوم)، theteapot (الترجمة)، Kirsten Korona (الإتصالات)، Ridicully (الدعم)، Kenna McKay (الدعم)، LilyC (الدعم)، Sparrow Rubin (الدعم)، Amy Shepard (التخطيط الاستراتيجي)، FeminineBrain (التخطيط الاستراتيجي)، ٣ عاملي لجنة الإتصالات الآخرين، عاملا لجنة تنسيق الوسوم الآخران، ٣ عاملي لجنة الدعم الآخرين، عامل لجنة التخطيط الاستراتيجي، و عامل لجنة النُظم
  أعضاء فرق العمل الجدد: Amalia Blondet (توثيق AO3)
  متطوعو لجنة تنسيق الوسوم الجدد: متطوع للجنة تنسيق الوسوم
  متطوعو لجنة الإختبار الجدد: mugenmine، Anika Kabit، twofingerpost، pendrecarc، nightmarefluff، Agwen، و ٦ متطوعين آخرين للجنة الإختبار
  متطوعو لجنة الترجمة الجدد: متطوع للجنة الترجمة

  عاملو اللجنة المغادرون: Priscilla Del Cima (التطوير و العضوية)، Camden (الإتصالات)
  أعضاء فرق العمل المغادرون: EnthusiasmGirl (توثيق AO3)، ٣ متطوعين آخرين للجنة توثيق AO3
  متطوعو لجنة تنسيق الوسوم المغادرون: ١١ متطوع لجنة تنسيق الوسوم
  متطوعو لجنة الترجمة المغادرون: Nothorse و متطوع آخر للجنة الترجمة

 • November 2014 Newsletter, Volume 86

  By Kiri Van Santen on samedi, 6 December 2014 - 7:33pm
  Message type:
  Étiquettes:

  Banner by caitie of a newspaper with the name and logos of the OTW and its projects on the pages.

  For more information about the purview of our committees, please see the committee listing on our website.

  I. A WIN FOR LEGAL

  It’s been a very active month for Legal's advocacy mission. In the beginning of November, they filed petitions with the U.S. Copyright Office to renew the Digital Millennium Copyright Act (DMCA) exemption that the OTW helped win in 2009 and 2012. This made it legal for fan video makers to rip DVDs and online sources in order to make noncommercial fan video. In addition to seeking renewal, Legal has asked the Copyright Office to expand the exemption to include ripping Blu-Ray discs for the same purposes. The petition is only the first step. Over the coming months they will be submitting evidence and providing further arguments to support the need for the exemption. Legal thanks everyone who helped them with stories and information so far.

  Legal also got some good news this month based on some work they did back in April in the case of Garcia v. Google. In April, Legal filed a brief in support of Google’s request that the U.S. Ninth Circuit Court of Appeals re-hear the case. And we succeeded! On November 12, the court declared its original ruling void, and set a schedule for re-hearing the case. So on November 25, Legal filed another brief, explaining why we thought the previous result would promote online censorship and harm free speech.

  Legal also did some informational work in November by helping to create some educational materials about transformative works and U.S. fair use law. Their post on “The Case Against Licensing Fanworks" sparked some lively discussion on AO3 News.

  Finally, in November Legal also continued work on the U.S. Patent and Trademark Office’s multi-stakeholder project to improve the functioning of the DMCA notice and takedown process, and responded to several queries from fans. As always, they welcome your queries!

  II. AT THE AO3

  Accessibility, Design and Technology had two code deploys in November — (Releases 0.9.33 and 0.9.34) — and are currently working on a third, with the help of shiny new testers from our last recruitment round! Accessibility, Design and Technology handled a security concern related to our development data by upgrading our encryption method and asking users to change their passwords (via AO3 News post and targeted emails).

  Tag Wrangling helped Support resolve tag-related tickets, fixed some broken links in the Tag Wrangling FAQ, and held special-topic training sessions for beginning and intermediate wranglers.

  Abuse handled roughly 270 tickets in November, with more constantly streaming in. Please do remember that our team does not need multiple reports sent in; one report per case is all that is required for us to investigate. Most cases are dealt with in less than a week, while trickier cases could take up to two weeks to handle. Abuse is also working with coders to create a way to help better track Fannish Next of Kin requests.

  AO3 Documentation sent the first five new FAQs to other committees for revision. This is the last step in their drafting workflow, which means that the first new FAQs are finally almost done! They've also welcomed a new volunteer, and started working on the required documentation to transition into a full committee, while also creating a committee roadmap for 2015.

  III. STEPS FORWARD

  Systems made some changes to the OTW's internal email architecture to better handle future OTW membership drive emails so that they won't affect the delivery of our internal emails. Meanwhile, Content Policy began revisions to Open Doors' FAQ, with that committee's assistance.

  Open Doors announced the pending import for Chains (available in multiple languages thanks to Translation!). They are also receiving much appreciated assistance from Accessibility, Design and Technology on a solution for a second archive import, and have been making progress on two other pending archives.

  Translation focused on internal documentation and future-planning, including revamping workflows for news posts. Translation chairs are hard at work on chair training documentation and a roadmap for 2015.

  The Web Strategy, Design & Development Committee resolved the problem with the OTW website that had been causing frequent downtimes. And Journal is finishing up obtaining final versions of manuscripts for the first two Transformative Works and Cultures issues of 2015, which will go into copyedit in January.

  IV. GOVERNANCE

  Elections wrapped up the 2014 elections period with a final OTW news post containing transcripts of the three public chats with candidates. They are now writing a roadmap for 2015 and are contacting other committees for feedback on that process.

  Strategic Planning drafted an initial plan from the list of strategic goals that was brainstormed in October and presented it to all staff and volunteers for review, input, and discussion of specific implementation steps.

  They then hosted two organization-wide chats to review the goals with any personnel who wished to attend. Additionally, each committee chair was contacted individually to solicit input on implementation the specific goals involving their committees. Once the feedback is received, the plan will be revised and reviewed again.

  Strategic Planning also welcomed new staff members who will be helping to refine the Strategic Plan, as well as finish up survey reports for each committee and workgroup.

  Development & Membership worked with the Board to create a post on the OTW's financial future following our record-breaking drive. The committee also had a lengthy "what we learned" document put together. Because of our technical difficulties with the OTW website, there were some snags in premium fulfilment for donors. But the committee has a good handle on it now, and things are should be smoother going forward.

  In addition, Development & Membership announced that the OTW is taking part in the Amazon Smile program so that fans making purchases at Amazon can automatically donate to the OTW. They are also developing business cards and stationary for organizational use.

  V. IT’S ALL ABOUT THE PEEPS

  Volunteers & Recruiting spent November diving into internal committee work after closing out all external recruiting campaigns for 2014. They've made huge leaps forward on an internal audit of all OTW-wide tools, started a revision of recruitment documentation to help improve our recruiting services in 2015, continued to assess and revise committee internal documentation and procedures, and worked on feedback for the recently released draft of the Strategic Plan.

  New Committee Chairs: jsparc (Wiki), Curtis Jefferson (Volunteers & Recruiting)
  New Committee Staff: Nerine Luna Cyran (Tag Wrangling), ragingrainbow (Tag Wrangling), Nary (Tag Wrangling), theteapot (Translation), Kirsten Korona (Communications), Ridicully (Support), Kenna McKay (Support), LilyC (Support), Sparrow Rubin (Support), Amy Shepard (Strategic Planning), FeminineBrain (Strategic Planning), 3 other Communications staffers, 2 other Tag Wrangling staffers, 3 other Support staffers, 1 other Strategic Planning staffer, and 1 Systems staffer
  New Workgroup Members: Amalia Blondet (AO3 Documentation)
  New Tag Wrangler Volunteers: 1 Tag Wrangling volunteer
  New Tester Volunteers: mugenmine, Anika Kabit, twofingerpost, pendrecarc, nightmarefluff, Agwen, and 6 other testing volunteers
  New Translator Volunteers: 1 Translator volunteer

  Departing Committee Staff: Priscilla Del Cima (Development & Membership), Camden (Communications)
  Departing Workgroup Members: EnthusiasmGirl (AO3 Documentation), 3 other AO3 Documentation volunteers
  Departing Tag Wrangler Volunteers: 11 Tag Wrangling volunteers
  Departing Translator Volunteers: Nothorse and 1 other Translator volunteer

 • Nyhetsbrev oktober 2014, nummer 85

  By Ridicully on mercredi, 5 November 2014 - 4:43pm
  Message type:
  Étiquettes:

  Banderoll som föreställer en dagstidning med OTWs namn och logga såväl som namnen på dess projekt på sidorna. Gjord av caitie.

  För mer information om våra kommittéers inriktningar, läs listan på kommittéer på vår webbsida.

  I. FANDOM GJORDE DET!

  Tusentals fans blev nya medlemmar i OTW (Organisationen för Transformativa Verk) i oktober och ännu fler donerade, skickade vidare information, och hejade på oss under vår mest framgångsrika värvningkampanj någonsin! Kampanjen i sig fick ihop en slutsumma på US$173,760.34, men vid slutet av oktober så hade vi fått in hela US$183,110.34 i donationer från 8219 personer.

  Vår kommitté Utveckling & Medlemskap hade förberett material i månader men fick fixa många situationer i sista minuten; dels på grund av teknikproblem och dels på grund av ändringar och uppdateringar i materialet som gjordes under kampanjens gång. Utveckling & Medlemskap svarade också på hundratals frågor och kommentarer från användare medan kampanjen fortlöpte, så det blev många långa dagar för denna lilla - men hårt arbetande! - grupp.

  Översättning arbetade också extremt hårt i ett högt tempo för att hinna översätta allt material till oktober-kampanjen, även med ändringarna som gjordes medan kampanjen pågick. De förberedde 10 dokument på 18 språk — inklusive två infographics och massor av tweets! Alla gjorde verkligen sitt allra bästa och var fantastiskt snabba! Extra beröm till teamen Tjeckiska och Hebreiska som bara nyligen kommit med i kommittén men som hakade på kampanjarbetet med en gång. Och ett stort tack till vår volontär Ania, som gjorde versioner av alla kampanjens många illustrationer på alla de olika språken.

  II. HOS AO3

  Tillgänglighet, Design & Teknologi (AD&T) gjorde en uppsjö av små koduppdateringar den här månaden (Utgåva 0.9.26, 0.9.27-.29, samt 0.9.30-.32) och arbetade i övrigt tillsammans med Utveckling & Medlemskap och de andra på kampanjen. Arbetsgruppen Kvalitetskontroll & Testning har påbörjat rekryteringen och kommer att välkomna ett gäng nya testarvolontärer inom kort!

  Missbruk hanterade över 180 ärenden från användare av Archive of Our Own – AO3 (Vårt Eget Arkiv) under oktober. Man håller för nuvarande på att ta fram en guide för nästa år och utvärderar statistiken för 2014 inför årets slutrapport. Samtidigt så gör AO3 Dokumentation fortfarande stora framsteg i sitt arbete med AO3:s Vanliga Frågor (FAQ).

  Taggorganisering har haft en jäktig månad! Taggorganisatörer hjälpte Support med flera tagg-relaterade ärenden, svarade på frågor från Twitter, och flyttade till Trello för intern uppgiftshantering. Våra organiseringsriktlinjer slutförde flytten till den nya platsen. Slutligen, man har också välkomnat 36 nya taggorganisatörer och 5 nya medarbetare!

  III. PROJEKT-NYHETER

  Open Doors (Öppna Dörrar) har fortsatt assistera vid importeringar av arkiv och har förbättrat sin kommittédokumentation. Kommunikation publicerade ett andra gäst-inlägg, denna gång en intervju med fandom-bloggaren Jamie Broadnax. Samtidigt så plöjer Tidskrift sig igenom de sista manuskripten inför deras nästkommande två nummer. Man håller även på att göra om sin kodningsdokumentation.

  Juridiska har arbetat hårt med OTW:s initiella inlägg i processen hos amerikanska Copyright Office gällande ett förnyande av undantaget av DMCA (Digital Millennium Copyright Act) som ger juridiskt skydd för skapare av fanvideor som behöver bryta mot krypteringen på DVD:er (och annan media) för att kunna skapa sina videor. De bad om kommentarer och åsikter från fans, och har fått in flera bra och hjälpsamma svar. Om du har någon egen kommentar, eller har exempel på videor (från de senaste tre åren) som du anser att vi borde överväga att använda som exempel på hur fanvideor kan ge ny betydelse till redan existerande material (särskilt om dessa videor behövde bryta krypteringen på Blu-Ray eller på onlinekällor så som iTunes eller Netflix), var snäll och skicka in det till oss! Juridiska planerar att skicka in vårt undantagsvädjande i november, men processen kommer att fortsätta därifrån och vi kommer alltid att ha användning av nya exempel.

  Förutom detta så har Juridiska fortsatt arbetet på flerpartsprocessen med USPTO/NTIA för att förbättra DMCA:s "varning och nedtagning"-procedurer, samt svarat på en mängd meddelanden från fans med juridiska frågor och önskningar om hjälp.

  IV. LEDNING

  OTW:s Styrelse och kommittén Strategisk Planering fick anslutning av representanter från kommittéerna Volontärer & Rekrytering, och Juridiska för ett möte där man la upp planerna för OTW:s framtid. Under mötet presenterade Strategisk Planering data som de samlat in från undersökningar och intervjuer med nuvarande och tidigare medarbetare och volontärer, och satte ljus på utmaningar som går igenom hela organisationen gentemot Styrelsen, kommittésordföranden och ledare, kommittéer och arbetsgrupper. Denna presentation banade väg för ett pass med brainstorming, som ledde till en lista med övergripande strategiska mål som ska åtgärdas i 6-månadersperioder under de kommande tre åren. Styrelseordförande Anna Genoese avgick från OTW:s Styrelse efter detta 3-dagarsmöte.

  Strategisk Planering har planerat in tre uppföljande möten för att gå igenom målen som togs fram i brainstormingen, dessa kommer att vara öppna för observatörer från hela OTW. Just nu arbetar man med att renskriva dessa mål till ett utkast som ska presenteras för alla medarbetare och volontärer, för att kunna recensera, ge information och öppna för diskussion om specifica steg i genomförandet. Strategisk Planering kommer att kontakta varje kommitté eller arbetsgrupp individuellt, och samtidigt leda OTW-vida diskussioner om dessa mål, under återkopplingsfasen.

  Internationalisering & Spridning har hållit i en rad interna möten för att utveckla en mer omfattande uppfattning av behoven och idéerna hos OTW. Detta så att den riktning kommittén tar i i framtiden verkligen motsvarar dessa behov och idéer. Internationalisering & Spridning är fokuserade på att höja profilen hos OTW bland underrepresenterade fanniska gemenskaper och lägger nu upp strategier för att genomföra det. Kommittén vill rikta in sig särkilt på de fanniska gemenskaper som delar (eller som skulle vara intresserade av) OTW:s mål. Man funderar också på hur man ska få kontakt med dem, och hur vi kan göra våra projekt och vår organisation mer välkommande för dessa och i linje med deras behov.

  Valutskottet kungjorde årets kandidater för OTW:s Styrelse och publicerade kandidaternas manifest och profiler för allmännheten att läsa. Man bad också allmännheten att skicka in frågor, vilket ledde till inlägget Q&A med Kandidaterna som tog upp en mängd frågor som rörde styrelsearbetet för OTW. Det har även hållits en serie chatter med kandidaterna och dessa möten är man nu i full gång med att transkribera.

  V. DET HANDLAR OM FOLKET

  Kommittén för Volontärer & Rekrytering var väldigt aktiv i oktober, både när det gällde kommittéprojekt och när man behövde assistera resten av organisationen. I början av månaden deltog tre medarbetare i Styrelsens möte på plats, för att bidra med information där och senare har man aktivt varit med i de uppföljande diskussionerna för att ta fram ett utkast på den strategiska planen. Volontärer & Rekrytering har också hanterat en rekrytering för fem olika roller (med över 150 mottagna ansökningar) och påbörjat den officiella avvecklingen av arbetsgruppen Kategoribyte.

  Internt, så är man nu färdiga med dokumentationen inför den årliga rapporten och planerar nu inför nästa år, man har stängt ner det årliga projektet Still Willing to Serve (Fortfarande Villig att Stå Till Tjänst), man har färdigställt den årliga revideringen av våra introducerings- och borttagningsprocedurer, samt avslutat det sista steget i flytten av volontärarkivet till ett nytt databassystem.Man har också upptäckt och täppt igen ett par dokumenationshål, samt börjat titta på den framtida ledarstrukturen för kommittén och hur man kan lägga upp en plan för efterträdare, allt med stabilitet i åtanke.

  Nya kommittéordföranden: Niko Thompson (Delande ordföranden för Strategisk Planering)
  Nya taggorganiseringsvolontärer: Forever42, Karissa, LauraBeth, Jamie101, Yzmaisamzy, mrajick, Elizabeth Moonstone, Carolina, Gryfeathr, a_phasia, cordial, SunnyB, Kise, RawringPopcorn, Sezso, clotpoleofthelord, Asha, grungehemmings, Assassin_J, ravelqueen, whylorinda, hannahmhall, ShotaSammy, Swimmies, Amy Ketchup, phoenixacid, Cryllia, needleyecandy, Perfidiously, PhoenixFlame, Pax, Celia, Estirose, Sinope, especiallysarah och Krista
  Nya översättarvolontärer: Neru och Hirannis

  Avgående styrelseordföranden: Anna Genoese
  Avgående kommittéordföranden: Cat Meier (Ekonomi) och Aja (Utveckling & Medlemskap)
  Avgående arbetsgruppsledare: Soledad Griffin (Kategoribyte)
  Avgående kommittémedarbetare: 2 Översättning, 1 Webbstrategi, Design & Utveckling, Reanna LaCasse (Support), 2 Kommunikation, 1 Volontärer & Rekrytering, 1 Taggorganisering, 4 Missbruk och 1 Ekonomi
  Avgående arbetsgruppsmedlemmar: 1 volontär från AO3 Doks, hele braunstein (Kategoribyte), Lady Oscar (Kategoribyte), bingeling (Kategoribyte), kiki-eng (Kategoribyte) och 2 andra volontärer från Kategoribyte
  Avgående kommunikationsvolontärer: Diane Quintal och 1 annan.
  Avgående testarvolontärer: ljunattainable, openendings och 28 andra.
  Avgående taggorganiseringsvolontärer: Michelle Dong och 62 andra.
  Avgående översättarvolontärer: 3

Pages

Subscribe to Bulletin d'information