Announcement

 • OTW is Part of the Amazon Smile Program

  By Claudia Rebaza on Sunday, 23 November 2014 - 6:05pm
  Message type:

  As many fans are preparing to celebrate the end-of-year holiday season, the Organization for Transformative Works (OTW) would like to let U.S. supporters know that there is a simple way they can donate if they are making purchases through Amazon.

  AmazonSmile is a program set up by Amazon that allows you to donate to a charitable organization every time you shop, at no cost to you. There are currently nearly one million organizations participating, and the OTW is one of them!

  How to use AmazonSmile

  Simply go to http://smile.amazon.com from the web browser on your computer or mobile device. The site has the same products and services as the usual Amazon domain, many of which will be marked “Eligible for AmazonSmile donation” on their product detail pages. (Recurring Subscribe-and-Save purchases and subscription renewals are not currently eligible.) The AmazonSmile Foundation will donate 0.5% of the purchase price from your eligible AmazonSmile purchases to the charity of your choice. Donations are made by the AmazonSmile Foundation, however, and will not be tax deductible by you.

  If you have an existing Amazon.com account, all details will remain the same including your shopping cart, Wish List, wedding or baby registry. On your first visit to AmazonSmile you will be asked to select a charitable organization. Enter "The Organization For Transformative Works Inc" in the search field. That's it!

  If you'd like to donate to more than one charity, you can always select the “Change your Charity” link in the “Your Account” page for different purchases. If you'd like to know more about AmazonSmile, visit their program details page.

  Screenshot of a user's Amazon Smile page showing the OTW as the designated charity

  What if I don't use Amazon U.S.?

  At this time, AmazonSmile is only available to users of the U.S. site, and AmazonSmile is the only retail program through which we receive donations. If you have suggestions of other programs, please let us know!

  However, you can donate directly to the OTW at any time of year through our donation page. We have answers to some frequently asked questions there, but if you have additional questions, please contact us.

 • Chat Transcripts for 2014 Board Election

  By Janita Burgess on Tuesday, 4 November 2014 - 4:53pm
  Message type:

  OTW 2014 Elections Banner

  Over the past week, Elections held three public chats with our candidates. We would like to extend a heartfelt thank you to everyone who attended and made the conversation great. If you couldn't make it or just want to review the chats, you can read the transcripts by clicking the links below.

  We hope that everyone has enjoyed getting to know our newest Board members along with us this Elections season!

 • OTW Files Petitions on Behalf of Fan Video Makers

  By Claudia Rebaza on Monday, 3 November 2014 - 10:02pm
  Message type:

  Banner by Erin of a spotlight on an OTW logo with the words 'Spotlight on Legal Issues'

  The OTW, together with the Electronic Frontier Foundation ("EFF"), filed two exemption requests (available in PDF) with the U.S. Copyright Office today. The petitions seek renewal of the exemptions that the OTW helped secure in 2009 and 2012, which permit vidders to break encryption on audiovisual content provided via DVDs and online distribution services for the purpose of making noncommercial, transformative vids. In addition to seeking renewal of those exemptions, the OTW's petition also seeks expansion of the exemptions to include Blu-Ray discs.

  The petitions argue, among other things, that these exemptions are necessary to protect lawful free expression. The Copyright Office acknowledged in 2010 and 2012 that many vids are protected by the fair use doctrine and do not infringe copyright. These exemptions are necessary to permit vidders to create lawful transformative works without unintentionally breaking the law, to make works that are high-quality and timely, and to resist DMCA "takedown" notices for their lawful works.

  We are grateful to the many fans who submitted information that helped us write these initial petitions. As the review process continues, we will undoubtedly be asking for even more examples and stories to support our arguments.

  These petitions are part of an every-three-year review scheme put in place by the Library of Congress and the Copyright Office. In each round of reviews, proponents of exemptions like these must defend the exemptions they have previously received, and advocate for any expansions merited by technological development. As the EFF states in its press release regarding these petitions, "Congress created this system to act as a 'safety valve' to mitigate the harms the law has caused to legitimate, non-infringing uses of copyrighted materials. But that safety valve is hugely flawed. The every-three-year procedure is burdensome and confusing, with high hurdles to success." The OTW will continue to represent the interests of vidders in this ongoing process.

  To see other petitions filed in this process, see the EFF's page collecting petitions.

 • OTW:s finansiella framtid

  By Sammie Jarrett on Monday, 3 November 2014 - 8:43am
  Message type:

  Banner by Diane with the outlines of a man and woman speaking with word bubbles, one of which has the OTW logo and the other which says 'OTW Announcement'

  Oktoberkampanjen blev en enorm succé tack vare alla fans generositet! Medarbetarna och volontärerna hos OTW (Organisationen för Transformativa Verk) har blivit helt hänförda av inte bara den mängd pengar som samlades in, utan också av de djuplodande diskussioner som tagit plats under kampanjens gång.

  En fråga som kommit upp i dessa diskussioner var: Vad kommer vi att göra med de extra pengarna? Vi fick också frågan om varför, om nu vårt mål var US$ 70 000, slutade vi inte då vi uppnått målet?

  Svaren till bägge frågorna är flerbottnade. Det kortaste, och mest direkta, svaret har redan nämnts i svar till kommentarer som gjorts på kampanjens nyhetsinlägg: Vi kommer att lägga pengar på att investera i servrar, på utbildning av vår personal, och på möjligheten att kunna ta in konsulter som stöd för våra helt volontärarbetande medarbetare. Att få in mer pengar än vad vi hade som målsättning låter oss genomföra allt detta och dessutom betala alla våra räkningar fram till vår nästa kampanj i april (och ännu längre än så). Det gör också att vi kan öka på vår ekonomiska buffert som vi har för nödfall.

  Det längre svaret betyder att vi måste gräva oss lite djupare in i OTW:s uppbyggnad och i vår insamlingshistorik.

  Som man kunde läsa i kampanjens sjunde inlägg, så har också en icke-vinstdriven organisation som OTW många utgifter. Omkring 70% av vår budget går till värdhållning, servrar, och allt annat som behövs för att Archive of Our Own – AO3 (Vårt Eget Arkiv) ska fungera som det ska. De övriga 30 procenten fördelas mellan våra andra projekt, tjänster, möten och generella administrativa kostnader.

  Även om vi alltid har kunnat täcka alla våra utgifter, så har det funnits tider då det varit med nöd och näppe. AO3, vår största kostnad, har vuxit exponentiellt — och ärligt talat visste vi inte vad vi kunde vänta oss under de tidiga åren. Nu har vi bättre koll på våra behov och under de senaste tre åren har vi förfinat vår insamlingsstrategi för att mer medvetet jobba för att kunna matcha en ökad inkomst i takt med växande utgifter. Tänk på det som att OTW går från att “leva från hand till mun” till att ha en stabil hushållsbudget, ett säkerhetsnät och lite extra sparkapital för att göra mer nytta.

  Vårt mål på US$70 000 var vad vi trodde var nåbart för oss. Vår senaste oktoberkampanj samlade in US$52 381, så vi var beredda på att inte nå målet även om vi skulle lyckas få in mer än förra året.

  Vi var däremot inte beredda på den övervälmande succé som den här kampanjen blev. Sanningen är att vi förväntade oss att behöva plocka ur vår ekonomiska buffert för att klara oss till slutet av året och hålla oss flytande tills nästa kampanj i april 2015. Det är inte ovanligt för ideella organisationer, särskilt inte för en som är så ung som OTW ju faktiskt är, men det är samtidigt inte en strategi som skulle fungera på lång sikt.
  I augusti påbörjades diskussioner om hur vi skulle kunna expandera våra insamlingsstrategier till att inkludera fler vädjanden om donationer, fler metoder för månadsdonationer, och att lägga till en eller två särskilda evenemang som tillägg till våra årliga kampanjer.

  Vi kommer fortfarande att utforska dessa möjligheter, eftersom de lägger grunden för en solid och bred insamlingsstrategi, men det omedelbara trycket har lättats tack vare de nästan 8000 donatorer som ställde upp för oss i oktober. Helt enkelt, våra finanser är starkare än någonsin och det betyder att alla projekt som finns under OTW:s paraply blir starkare de med.

  Förväntade utgifter, i korthet:

  • US$45 000 kommer att användas till ytterligare servrar under 2014, och minst US$100 000 kommer att läggas på ytterligare utrustning under 2015.
  • Fler servrar innebär behov av större utrymme i serverhallen och högre elkostnader för dessa servrar, sammantaget förväntas det bli en kostnad på US$36 000 eller mer under 2015. Dessutom tillkommer ytterligare US$25 000 för hyra i en tredje serverhall, statistik och analysering, samt domänregistreringar.
  • En investering i ett förbättrat system för hantering av ärenden för våra team på Missbruk och Support. Kostnaden blir US$400 per månad, totalt US$4800 om året.
  • Seminarier och workshops för vår personal blir möjligt med en pott på minst US$7500, med ytterligare US$7500 vikta för resor, boende och registreringsavgifter för presentationer på fan-konvent, akademiska konferenser, och andra evenemang.
  • Styrelsen kommer på plats att ha ett möte i oktober, där ordföranden för kommittéer och/eller annan personal kan delta. Kostnaden blir i genomsnitt US$950 för resa, kost och logi per person, totalt beräknat till US$15 000.
  • US$8000 kommer gå till rutinmässiga administrativa utgifter, och andra programutgifter kommer kräva minst US$23 000.
  • Vi kommer upprätthålla en nio-månaders reserv på cirka US$72 000.

  Utöver dessa omedelbara utgifter är det svårt att sätta fingret på specifika kostnader för 2015. Som vi nämnde ovan, väntade vi oss att ha en mindre reserv och måttlig tillväxt i våran inkomst och de flesta av våra mer konkreta planer var byggda runt dessa siffror. Kommittéerna har blivit ombedda att skicka in ytterligare önskningar i november, men det finns ett antal områden där vi förväntar oss ökade kostnader.

  Vi har talat om den omedelbara effekten för AO3 i formen av ytterligare servrar och rack utrymme, kontraktsanställningar, och utbildning. Fanlore och Open Doors (Öppna Dörrar) kommer se vissa konkreta förmåner bara av att dela serverutrymme. Uppgraderingen i mjukvara för AO3 Support och Missbruk kommer också att göra det lättare att svara på användares förfrågningar om Öppna Dörrars bevaringsarbete.

  Våra två andra huvudprojekt, Transformative Works and Cultures - TWC (Transformativa Verk och Kulturer) och det juridiska påverkansarbetet som bedrivs av vår Juridiska kommitté, arbetar båda med betydligt mindre budget än vad AO3 gör. Vårt juridiska team måste emellanåt betala avgifter när de skickar in åtal, dessutom tillkommer kostnader för resor till höranden och möten angående fair use (tillåten användning). Personalen på TWC, vår akademiska tidskrift, reser till akademiska konferenser över hela USA; en annan utgift är den årliga registreringsavgiften för tidskriften. Det överskott i budgeten som den här kampanjen skapat gör det möjligt för dem att representera OTW på fler evenemang, och att medlemmar från bägge kommittéer kan gå med i Utveckling & Medlemskap — den kommitté som står bakom våra insamlingar — och vara med och utveckla planerna för en ökad närvaro på fansammankomster och konvent.

  Alla våra projekt och kommittéer kan att dra nytta av pengarna när det kommer till att ge personal och volontärer möjligheten att delta i fler utbildningar, seminarier, och webbinarier. Att stärka professionella skickligheter och kopplingar kors och tvärs genom OTW har alltid varit en prioritet, vare sig det gäller att ta tillfället i akt att hålla en workshop om ledarskap för Volontärer & Rekrytering, eller att skicka personal till att delta på evenemang som AdaCamp.

  Vi kan växa på alla dessa områden tack vare framgången av denna kampanj och generositeten hos våra medlemmar. I första halvan av januari, så räknar vi med att kunna meddela om uppdateringar av både den årliga budgeten och vår insamlingsstrategi för 2015.

  Vi kommer att ha ett nytt mål för vår insamling i april och då hoppas vi att fandom ställer upp för oss igen. Glöm inte: vi är bara så starka och levande som ni, våra användare och medlemmar, gör oss.

  Här kommer några fler detaljer för alla som är siffernördar:

  Månatliga utgifter, återkommande:
  Återkommande månadskostnader, som det var den 30:e oktober: US$5497.20
  Genomsnittlig månadskostnad beräknat för 2015: US$8066.66
  (Inkluderar serverhallshyra, rutinprogram och administrativa utgifter som betalas varje månad.)

  Förväntade utgifter för tidsperioden 1:a januari till 30:e mars:
  Utgifter första kvartalet 2015, justerad uppskattning: US$84 949.67
  (Inkluderar återkommande månadskostnader plus US$60 000 för serverinköp, och förberedelser inför insamlingskampanjen i april; minimum belopp som vi måste ha tillgängligt)

  Sparkapital:
  9 månadskostnader i reserv för 2015, uppskattning: US$72 599.94
  (Baserat på återkommande månadskostnader; det belopp som behövs för att kunna "hålla dörrarna öppna" som vi är ifall vi skulle bli utan inkomst, i nödfall.)

  Utgifter plus sparkapital:
  Utgifter plus sparkapital för första kvartalet 2015, uppskattning: US$157 549.60
  (Beloppet som måste finnas tillgängligt den 1:a januari för att bära oss fram till den 30:e mars, samt upprätthålla 9 månadskostnader i reserv)

  Överskott:
  Överskott som förs över till följande år: US$197 544.09
  (Förutsätter att vi möter november och decembers insamlingsmål samt spenderar återstoden av 2014:s budget; det här är totalsumman som kommer att finnas tillgänglig den 1:a januari)

  Överskott: US$39 994.48
  (Beloppet som återstår när 2014:s budget, utgifterna för första kvartalet, samt sparmålen är mötta)

  Preliminär budget 2015:
  Vi beräknar att vår budget för 2015 kommer att vara (grov uppskattning): US$230 000
  Denna summa inkluderar inköp av hårdvaror, återkommande månadskostnader, möten på plats, personalutveckling, representation, och ännu mer.

  Tack för allt ert stöd — Er generositet gör vårt arbete möjligt!

 • El futuro financiero de la OTW

  By Ridicully on Sunday, 2 November 2014 - 4:28pm
  Message type:

   Banner hecho por Diane con los contornos de un hombre y una mujer hablando por medio de globos de texto, uno tiene el logo de la OTW y el otro dice “Comunicados de la OTW.

  ¡La campaña de octubre fue un éxito rotundo gracias a la generosidad de todxs! El personal y voluntariado de la OTW (Organización para las Obras Transformativas) se encuentra asombrado no solo por la cantidad de dinero recaudado, sino también por las conversaciones reflexivas que se dieron durante la campaña.

  Una de las preguntas que salió a la luz durante una de esas conversaciones fue: ¿qué haremos con todo el dinero adicional? También nos preguntaron ¿por qué, si la meta eran $ 70,000.00 US, no nos detuvimos allí?

  Existe una respuesta multifacética para ambas preguntas. La respuesta más corta y directa se ha dado en los comentarios a las noticias de la campaña; se invertirá más dinero en servidores, en capacitación al personal y en consultores que apoyen a nuestro personal de voluntariado. El haber recaudado más dinero que nuestra meta original nos permite hacer todo eso, además de pagar las cuentas hasta nuestra siguiente campaña, programada para abril (y más). También nos permite incrementar nuestras reservas de emergencia.

  La respuesta larga significa ahondar un poquito en la estructura de la OTW y en la historia de nuestra campaña.

  Como lo vieron en la séptima publicaciónde la campaña, una organización sin fines de lucro como la OTW tiene muchos gastos. Aproximadamente el 70% de nuestro presupuesto es destinado a alojamiento, servidores y otras cosas necesarias para mantener a Archive of Our Own - AO3 (Un Archivo Propio) en funcionamiento. El otro 30% se divide entre los demás proyectos, servicios, reuniones y costos administrativos generales.

  Siempre hemos sido capaces de cubrir nuestros costos, pero ha habido momentos en que nos ha costado. AO3, nuestro mayor gasto, ha crecido exponencialmente y francamente no sabíamos que esperar en los primeros años. Ahora tenemos una idea más clara de nuestras necesidades y en los últimos tres años, hemos definido nuestros planes de campaña para recaudar fondos siendo más consientes de incrementar nuestros ingresos en paralelo con el crecimiento de nuestros gastos. Miralo de esta forma: la OWT pasa de vivir “el día a día” a tener un presupuesto regular, una malla de seguridad y fondos extras para poder seguir haciendo bien.

  Fijamos la meta en $ 70,000 US pues pensamos que sería posible alcanzarla. En octubre pasado recaudamos $ 52,381 US, así que nos preparamos para no lograrlo, aún si habíamos sido capaces de recaudar más que el año pasado.

  No estuvimos preparados para el rotundo éxito de esta campaña. Es más, pensamos tener que utilizar nuestras reservas para poder terminar el año y ayudar a mantenernos a flote hasta la siguiente campaña, programada para abril de 2015. Esto no es poco común en las organizaciones sin fines de lucro, especialmente en organizaciones jóvenes como la OWT, pero tampoco es una estrategia que podamos mantener a un largo plazo. Se comenzó a conversar en agosto acerca de la posibilidad de expandir la campaña para incluir solicitudes de donación de montos considerables, más métodos para donaciones mensuales y agregar uno o dos eventos especiales para complementar las campañas anuales.

  Todavía haremos todo eso, porque forma parte de una estrategia de recaudación de fondos sólida y diversa, pero la presión inmediata ha decrecido gracias a los 8,000 donantes que nos apoyaron en octubre. Puesto en simple, nuestras finanzas están más fuertes que nunca y esto significa fortalecer todos los proyectos bajo la sombrilla de la OTW.

  Gastos anticipados, en resumen:

  • Se usarán $ 45,000 US para agregar servidores adicionales en 2014, y por lo menos $100,000 US en máquinas adicionales en 2015.
  • Más servidores significa más espacio para colocación y mayores gastos de energía para ellos, por un total esperado de $ 36,000 US para 2015, y un adicional de $ 25,000 US por la tercerización de un sitio de colocación, análisis y registros de dominio.
  • La mejora del sistema de solicitudes de asistencia de nuestros equipos de Prevención de Abuso y Soporte Técnico costará $ 400 US mensual, por un total de $ 4,800 US al año.
  • Los seminarios de capacitación y talleres para el personal serán posibles gracias a un pozo de $ 7,500 US, con otros $ 7,500 US adicionales separados para viajes, hospedaje y costos de registro para presentaciones en convenciones de fans, conferencias académicas y otros eventos.
  • En octubre se llevará a cabo una reunión en persona de la Junta, con la posible asistencia de los Jefes y/u otros miembros del personal, con un gasto estimado por persona de $ 950 US que incluye transporte, hospedaje y comidas por persona, por un monto total aproximado de $ 15,000 US.
  • Los gastos administrativos rutinarios se cubrirán con $ 8,000 US y otros programas requieren un mínimo de $ 23,000 US.
  • Se mantendrá una reserva de $ 72,000 de nueve meses destinado a emergencias.

  Más allá de los gastos inmediatos, es difícil calcular los gastos específicos para 2015. Como ya hemos mencionado anteriormente,esperamos acabar el año con un pequeño monto de reserva y con un incremento modesto de nuestros ingresos. Muchos de nuestros planes concretos fueron hechos pensando en esos números. Se ha pedido a los comités que envíen pedidos adicionales en noviembre, pero solo hubo algunas áreas en las que se proyectó incrementar los fondos.

  Hemos hablado del impacto inmediato al AO3 en términos de servidores adicionales y espacio, contratos de empleados y capacitaciones. Fanlore y Open Doors (Puertas Abiertas) recibirá algunos beneficios colaterales solo por compartir el mismo espacio en el servidor. La mejora en los programas de los comités de Soporte Técnico y Abuso en AO3 también hará más fácil responder inquietudes acerca de la preservación de trabajo del comité de Puertas Abiertas.

  Dos de nuestros proyectos más importantes, Transformative Works and Cultures – TWC (Obras y Culturas Transformativas) y el trabajo de asistencia legal de nuestro comité Legal requieren de presupuestos más reducidos que el AO3. Nuestro equipo legal incurre en gastos de presentación de vez en cuando, además de gastos de transporte a audiencias y reuniones relacionadas con el uso legítimo. El personal de TWC, nuestra revista académica, viaja a conferencias académicas a lo largo de Estados Unidos. Otro gasto es el costo de registro anual de la revista. El exceso en nuestro presupuesto gracias a esta campaña permitirá que la OTW sea representada en más eventos y que los miembros de ambos comités puedan unirse al comité de Desarrollo y Membresía - el comité responsable de nuestra campaña - en sus planes de incrementar nuestra alcance en convenciones de fans.

  Todos nuestros proyectos y comités se verán beneficiados tanto por el dinero como por el personal de apoyo y el voluntariado al asistir a más capacitaciones, seminarios y seminarios en línea. Siempre ha sido una prioridad fortalecer las habilidades profesionales y las conexiones dentro de la OTW, ya sea aprovechando talleres de gestión para el comité de Voluntariado y Reclutamiento o enviando a personal a participar en eventos como AdaCamp.

  Todas estas areas son lugares donde podemos crecer gracias al éxito de esta campaña y a la generosidad de nuestros miembros. Esperamos entregar un avance del presupuesto anual y nuestro plan de financiamiento del 2015 a principios de enero, así que manténganse atentos.

  Tendremos una nueva meta en la campaña de abril, y esperamos que el fandom cumpla nuevamente con nosotros. Recuerden, somos tan fuertes y tan vitales como ustedes, nuestrxs usuarixs y miembros, nos hagan.

  A continuación, más detalles para nuestros usuarixs fans de los números:

  Gastos mensuales recurrentes:
  Los gastos mensuales regulares al 30 de octubre: $ 5,497.20 US
  Gastos mensuales promedio estimados para el 2015: $ 8,066.66 US
  (Incluye colocación de servidores, programación rutinaria y gastos administrativos pagados cada mes)

  Monto total anticipado de gastos del 1 de enero al 30 de marzo:
  Gastos del primer trimestre, 2015 estimado: $ 84,949.67 US
  (Incluye gastos regulares mensuales más $ 60,000 US para la compra de servidores y la preparación de la campaña de abril; es el monto mínimo con el que debemos contar)

  Reservas:
  9 meses de reserva, estimado al 2015: $ 72,599.94 US
  (Basado en el registro de gastos regulares mensuales, el monto necesario para “mantenernos funcionando” tal y como estamos, sin crecimiento, durante emergencias)

  Gastos más reservas
  Estimado de los gastos más reservas del primer trimestre del 2015: $ 157,549.60 US
  (Monto con el que debemos contar del 1 de enero al 30 de marzo y mantener 9 meses como monto de reserva)

  Excedente:
  Para continuar: S $197,544.09 US
  (Se asume que lograremos las metas en las campañas de noviembre y diciembre y gastaremos lo que queda del presupuesto del 2014; este es el monto total de dinero que quedará al 1 de enero)

  Excedente: $ 39,994.48 US
  (Monto restante luego de cumplir con el presupuesto del 2014, el primer trimestre y el monto de reserva de 9 meses)

  Presupuesto preliminar 2015:
  Esperamos un presupuesto aproximado para el 2015 de: $ 230,000 US
  Este monto incluye la compra de equipos asi como gastos mensuales, reuniones en persona, fondo de desarrollo de personal, entre otros.

  Gracias por su apoyo - su generosidad hace nuestro trabajo posible.

 • De Financiële Toekomst van de OTW

  By Daphne on Sunday, 2 November 2014 - 4:25pm
  Message type:

  Banier, gemaakt door Diane, met de omtrek van een man en een vrouw, pratend met spreekbubbels, waarvan er één het OTW-logo bevat en de ander de woorden ‘OTW-mededeling’.

  De oktoberwerving was een gigantisch succes, dankzij jullie generositeit! De vrijwilligers van de OTW (Organisatie voor Transformatieve Werken) zijn vol ontzag. Niet alleen door de hoeveelheid geld die is opgehaald, maar ook door de bedachtzame discussies die plaatsvonden tijdens de werving.

  Eén van de vragen die werd opgeworpen in deze discussies is de volgende: Wat gaan we doen met het extra geld? Er werd ons ook gevraagd waarom we niet stopten bij US$70.000, als dat ons doel was.

  Er zijn veelzijdige antwoorden op beide vragen. De kortste en meest directe is gegeven in de reacties op de nieuwsberichten voor de werving; we zullen meer geld investeren in servers, in staftraining, en in consulenten om onze vrijwillige staf bij te staan. Geld opbrengen buiten ons eigenlijke doel staat ons toe al die dingen te doen, naast het betalen van onze rekeningen tot de volgende geplande werving in april (en verder). Het zorgt ook voor groei van ons appeltje voor de dorst voor noodgevallen.

  Het langere antwoord betekent dat we enigszins moeten graven in de structuur van de OTW en de geschiedenis van onze fondsenwerving.

  Zoals gezien in bericht zeven van de werving, heeft een non-profitorganisatie zoals de OTW vele uitgaven. Ongeveer 70% van ons budget gaat naar hosting, servers, en andere zaken om te zorgen dat het Archive of Our Own – AO3 (Ons Eigen Archief) blijft draaien. De andere 30% is verspreid over meerdere projecten, services, bijeenkomsten en algemene administratieve kosten.

  Hoewel we altijd in staat zijn geweest onze kosten te dekken, zijn er tijden geweest dat het maar net was. AO3, onze grootste kostenpost, is exponentieel gegroeid -- en om eerlijk te zijn waren we niet zeker wat we moesten verwachten in de beginjaren. Nu hebben we een betere grip op onze behoeften, en gedurende de laatste drie jaar hebben we onze fondsenwervingsplannen verfijnd om bewuster te zorgen dat ons inkomen meegroeit met de groei van onze kosten. Denk erover alsof de OTW leefde van rekening tot rekening, en nu een regelmatig huishoudbudget, een veiligheidsnet, en wat extra fondsen heeft om in staat te zijn meer goed te doen.

  Ons doel van US$70.000 was wat we dachten dat haalbaar was voor ons. Onze laatste oktoberwerving had US$52.381 opgehaald, dus we waren erop voorbereid het doel niet te halen, zelfs als we meer binnen zouden halen dan vorig jaar.

  We waren niet voorbereid op het overweldigende succes van deze werving. In feite hadden we zelfs verwacht in ons reservefonds te moeten duiken om ons door het einde van het jaar te krijgen en ons te helpen boven water te blijven tot onze volgende geplande werving, in april 2015. Dit is niet ongewoon voor een non-profit, zeker niet voor eentje zo jong als de OTW, maar het is ook niet een strategie die we op lange termijn zouden kunnen volhouden. In augustus begonnen discussies over het uitbreiden van ons fondsenwervingsplan om grote donorverzoeken te omvatten, alsmede meer methoden voor maandelijkse donaties, en één of twee speciale evenementen naast onze jaarlijkse wervingen.

  We zullen nog steeds naar deze dingen kijken, omdat ze deel zijn van een solide en diverse fondsenwervingsstrategie, maar de onmiddellijke druk is er vanaf, dankzij de bijna 8.000 donors die ons deze oktober geholpen hebben. Simpel gezegd; onze financiën zijn sterker dan ooit, en dat betekent versterking voor alle projecten onder de paraplu van de OTW.

  Verwachte uitgaven, in het kort:

  • US$45.000 zal gebruikt worden om extra servers toe te voegen in 2014, met ten minste US$100.000 aan extra machinerie in 2015.
  • Meer servers betekent meer ruimte voor colocatie en hogere stroomkosten voor deze servers, met als verwachte totaal US$36.000 of meer in 2015, met een extra US$25.000 voor een tertiair colocatieterrein, analytics, en domeinregistraties.
  • Een verbeterd ticketsysteem voor onze Misbruik- en Supportteams zal een extra US$400 per maand kosten, een totaal van US$4.800 per jaar.
  • Trainingscursussen en workshops voor de staf zullen beschikbaar komen uit een fonds van ten minste US$7.500, met nogmaals US$7.500 opzij gezet voor reiskosten, onderdak, en registratiekosten voor presentaties op fanconventies, academische conferenties, en andere evenementen.
  • Een persoonlijke bijeenkomst van de Raad zal plaatsvinden in oktober, met mogelijke aanwezigheid van voorzitters en/of ander personeel, met een gemiddeld bedrag van US$950 voor reiskosten, onderdak en maaltijden per persoon, geschat op US$15.000.
  • US$8.000 zal standaard administratieve uitgaven dekken, en andere programmakosten zullen een minimum van U$23.000 nodig hebben.
  • Een kasreserve van negen maanden voor noodgevallen van ongeveer U$72.000 zal worden bijgehouden.

  Naast deze onmiddellijke uitgaven is het moeilijk specifieke uitgaven voor 2015 vast te pinnen. Zoals we hierboven al meldden, hadden we verwacht het volgende jaar in te gaan met een kleine reserve en bescheiden groei in ons inkomen. De meeste van onze concrete plannen waren gebouwd rond die nummers. Comités worden gevraagd aanvullende aanvragen in te dienen in november, maar er zijn een aantal gebieden waarin we verwachten meer financiering te geven.

  We hebben het gehad over de onmiddellijke impact voor AO3 wat betreft extra servers en rackspace, gecontracteerde werknemers, en training. Fanlore en Open Doors (Open Deuren) zullen een aantal tangentiële voordelen ondervinden, enkel door het delen van dezelfde serverruimte. De upgrade in software voor AO3 Support en Misbruik zal het ook makkelijker maken te reageren op gebruikersvragen over Open Doors’ beschermingswerk

  Onze andere twee grote projecten, Transformative Works and Cultures – TWC (Transformatieve Werken en Culturen) en de legale belangenbehartiging van ons Legale Bijstandscomité, hebben een significant kleiner budget dan AO3. Ons juridisch team lijdt zo nu en dan dossierkosten, evenals kosten voor reizen naar zittingen en bijeenkomsten gerelateerd aan fair use. De staf van TWC, ons academisch tijdschrift, reist naar academische conferenties door heel de VS; een andere uitgave is het jaarlijkse registratieloon voor het tijdschrift. Het overschot aan budget dat is ontstaan door deze werving zal hen toestaan de OTW te representeren op meer evenementen, en leden van beide comités de kans geven om Ontwikkeling en Lidmaatschap -- het comité achter onze fondsenwerving -- bij te staan in hun plannen voor een groter bereik op fanconventies.

  Al onze projecten en comités baten bij meer geld om staf en vrijwilligers te ondersteunen in het volgen van meer trainingen, cursussen, en online cursussen. Het versterken van professionele vaardigheden en connecties door heel de OTW is altijd een prioriteit geweest, of dat nu het gebruikmaken van managementworkshops voor Vrijwilligers en Werving is, of het sturen van staf om deel te nemen aan evenementen zoals AdaCamp.

  Al deze gebieden zijn plekken waarin we kunnen groeien dankzij het succes van deze werving en de generositeit van onze leden. We verwachten begin januari een update te geven over zowel het jaarlijkse budget als onze fondsenwervingsplannen voor 2015, dus houd deze plek in de gaten.

  We zullen weer een fondsenwervingsdoel hebben in April, en we hopen dat fandom ons weer zal helpen. Onthoud: we zijn alleen zo sterk en vitaal als jullie, onze gebruikers en leden, ons maken.

  Hier zijn meer details voor al onze gebruikers die houden van getallen:

  Maandelijkse uitgaven, periodiek:
  Algemene maandelijkse uitgaven met ingang van 30 oktober: US$5.497,20
  Gemiddelde maandelijkse uitgaven geschat voor 2015: US$8.066,66
  (Omvat onder andere servercolocatie, standaard programma- en administratieve uitgaven die iedere maand betaald worden)

  Totale verwachte uitgaven van 1 januari tot 30 maart:
  Uitgaven eerste kwartaal, aangepaste schatting 2015: US$84.949,67
  (Omvat onder andere reguliere maandelijkse uitgaven plus US$60.000 voor serveraanschaf en voorbereiding voor de wervingscampagne in april; minimum hoeveelheid die we op hande moeten hebben)

  Reserves:
  9 maanden aan reserves, schatting 2015: US$72.599,94
  (Gebaseerd op reguliere maandelijkse uitgaven; hoeveelheid nodig om "de deuren open te houden" zoals we nu zijn, zonder groei, gedurende noodgevallen)

  Uitgaven plus reserves
  Uitgaven eerste kwartaal plus reserve, schatting 2015: US$157.549,60
  (Benodigde hoeveelheid die we op hande moeten hebben op 1 januari om ons te kunnen dragen tot 30 maart en 9 maanden aan reserve te hebben)

  Over surplus:
  Carry over: US$197.544,09
  (Neemt aan dat we de fondsenwervingsdoelen voor november en december halen en de rest van ons budget voor 2014 spenderen; dit is de totale hoeveelheid geld die we op hande zullen hebben op 1 januari)

  Surplus: US$39.994,48
  (Hoeveelheid over nadat het budget van 2014 op is, en de uitgaven van het eerste kwartaal en het reservedoel zijn bereikt)

  Voorlopig budget, 2015:
  We verwachten dat ons budget voor 2015 zal zijn (grove schatting): US$230.000
  Dit getal is inclusief hardwareaankopen en reguliere maandelijkse uitgaven, persoonlijke bijeenkomsten, fonds voor stafontwikkeling en uitbreiding, en meer.

  Dank jullie wel voor jullie ondersteuning -- jullie generositeit maakt ons werk mogelijk.

 • Masa Depan Finansial OTW

  By Ridicully on Sunday, 2 November 2014 - 4:25pm
  Message type:

  Spanduk oleh Diane dengan bayangan figur seorang pria dan wanita berbicara menggunakan balon kata, yang satunya mempunyai logo OTW dan yang lainnya mengatakan 'Pengumuman OTW'

  Penggalangan bulan Oktober merupakan kesuksesan besar berkat kemurahan hati Anda! Para staf dan relawan OTW (Organisasi untuk Karya Transformatif) terpukau tidak hanya pada jumlah uang yang berhasil dikumpulkan tapi juga pada diskusi-diskusi penuh pertimbangan yang terjadi selama penggalangan.

  Satu pertanyaan yang diajukan dalam diskusi-diskusi tersebut: apa yang akan kami lakukan dengan uang tambahan tersebut? Kami juga ditanya mengapa, jika target kami adalah US$70.000, kami tidak berhenti setelah mendapatkan target tersebut?

  Ada banyak sisi untuk menjawab kedua pertanyaan tersebut. Jawaban yang paling singkat dan paling jujur telah diberikan lewat komentar di postingan berita penggalangan; Kami akan menginvestasikan lebih banyak uang untuk server, pelatihan staf, dan konsultan-konsultan untuk mendukung staf kami yang seluruhnya terdiri dari para relawan. Menggalang dana melebihi tujuan awal kami mengizinkan kami untuk melakukan semua hal tersebut juga membayar biaya-biaya kami sampai jadwal penggalangan kami selanjutnya di bulan April (dan setelahnya). Hal ini juga mengizinkan kami menambah cadangan “jaga-jaga” kami untuk keadaan darurat.

  Jawaban yang lebih panjang berarti menggali sedikit struktur OTW dan sejarah penggalangan dana kami.

  Seperti yang Anda lihat di postingan tujuh penggalangan keanggotaan, organisasi nirlaba seperti OTW butuh banyak biaya. Sekitar 70% anggaran kami digunakan untuk hosting, server, dan hal-hal lainnya untuk menjaga Archive of Our Own – AO3 (Arsip Milik Kita) tetap hidup dan aktif. 30% sisanya dibagi untuk proyek-proyek kami lainnya, layanan-layanan, biaya-biaya pertemuan-pertemuan dan administrasi umum.

  Meskipun kami selalu dapat menutupi biaya-biaya kami, ada masanya ketika kami nyaris tidak dapat melakukannya. AO3, biaya terbesar kami, telah berkembang pesat—dan sejujurnya, kami tidak punya gambaran akan apa terjadi di tahun-tahun awal dulu. Sekarang kami telah mempunyai perkiraan yang lebih baik mengenai kebutuhan-kebutuhan kami, dan selama tiga tahun terakhir, kami telah memperbaiki rencana-rencana penggalangan dana kami agar lebih teliti dalam mengembangkan pendapatan kami supaya sesuai dengan pertumbuhan biaya-biaya kami. Umpamakan OTW yang tadinya “bertahan hidup dari satu tagihan ke tagihan berikutnya” menjadi mempunyai anggaran rumah tangga berkala, tabungan siap siaga, dan dana tambahan agar dapat melakukan lebih banyak hal baik.

  Target US$70.000 kami adalah apa yang sebelumnya kami pikir dapat kami capai. Penggalangan keanggotaan bulan Oktober kami sebelumnya menggalang US$52.381, jadi kami bersiap untuk mendapatkan hasil di bawah target kami, biarpun kami mampu menggalang lebih banyak daripada tahun lalu.

  Kami tidak menyangka bahwa penggalangan ini akan sukses luar biasa. Sebenarnya, kami mengira bahwa kami harus mengambil dana cadangan untuk membiayai kami sampai akhir tahun dan membantu kami tetap berjalan sampai jadwal penggalangan kami selanjutnya, yaitu bulan April 2015. Hal tersebut bukannya tidak umum untuk sebuah organisasi nirlaba, khususnya yang semuda OTW, tapi juga bukan sebuah strategi yang dapat kami jalankan untuk jangka waktu panjang. Diskusi dimulai pada bulan Agustus tentang meluaskan rencana penggalangan kami dengan menyertakan permohonan-permohonan donor besar, lebih banyak metode untuk donasi bulanan, dan menambahkan satu atau dua acara spesial untuk melengkapi penggalangan-penggalangan tahunan kami.

  Kami akan terus memertimbangkan hal-hal tersebut, karena hal-hal itu adalah bagian dari sebuah strategi penggalangan dana yang kokoh dan merata, namun tekanan biaya mendesak telah berkurang secara signifikan berkat hampir 8.000 donor yang menyumbang kepada kami di bulan Oktober ini. Singkatnya, finansial kami saat ini lebih kuat dari kapanpun, dan itu berarti memperkuat semua proyek di bawah payung OTW.

  Biaya-biaya yang diantisipasi, secara singkat:

  • U$45.000 akan digunakan untuk server-server tambahan di tahun 2014, dengan setidaknya US$100.000 untuk mesin-mesin tambahan di tahun 2015.
  • Lebih banyak server berarti lebih banyak tempat untuk kolokasi dan biaya tenaga yang lebih tinggi untuk server-server tersebut, diperkirakan sampai sejumlah US$36.000 atau lebih di tahun 2015, dengan tambahan US$25.000 untuk situs kolokasi ketiga, pemeriksaan, dan pendaftaran domain.
  • Sistem tiket yang lebih baik untuk tim Pelanggaran dan Dukungan akan membutuhkan biaya tambahan US$400 per bulan, jumlah totalnya US$4.800 setahun.
  • Seminar dan loka karya pelatihan untuk staf akan disediakan dari anggaran setidaknya US$7.500, dengan US$7.500 lainnya disisihkan untuk biaya perjalanan, penginapan, dan pendaftaran untuk presentasi-presentasi di pertemuan penggemar, konferensi-konferensi akademis, dan acara-acara lainnya.
  • Sebuah pertemuan langsung untuk Jajaran Direksi akan diadakan pada bulan Oktober, dengan kemungkinan dihadiri oleh para ketua dan/atau personel lainnya, dengan rata-rata US$950 untuk perjalanan, penginapan, dan makan per orang, diperkirakan sekitar US$15.000.
  • U$8.000 akan menutup biaya administrasi rutin, dan biaya-biaya program lainnya akan memerlukan minimal US$23.000.
  • Cadangan dana sembilan bulan untuk keadaan darurat sekitar US$72.000 akan terus dikelola.

  Di luar biaya-biaya dalam waktu dekat tersebut, sulit untuk menetapkan biaya-biaya spesifik untuk tahun 2015. Seperti yang kami sebut di atas, kami sebelumnya memperkirakan untuk memasuki tahun depan dengan cadangan yang lebih kecil dan dengan pertumbuhan sederhana pada pendapatan kami. Sebagian besar rencana yang telah kami susun dibuat berdasarkan angka-angka perkiraan tersebut. Semua komite diminta mengajukan permintaan tambahan pada bulan November, namun ada beberapa area di mana kami perkirakan akan memerlukan tambahan anggaran.

  Kami telah membicarakan efek dalam waktu dekat bagi AO3 dalam hal tambahan server dan rack space, kontrak para karyawan, dan pelatihan. Fanlore dan Open Doors (Pintu Terbuka) akan mendapat keuntungan besar hanya dari berbagi ruang server yang sama. Peningkatan perangkat lunak untuk Dukungan dan Pelanggaran AO3 juga akan memudahkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan pengguna tentang pekerjaan pelestarian Pintu Terbuka.

  Dua proyek utama kami lainnya, Transformative Works and Cultures – TWC (Karya dan Kultur Transformatif) dan pekerjaan bantuan hukum dari komite Hukum kami, berjalan dengan anggaran yang lebih kecil dari AO3. Tim Hukum kami membutuhkan biaya pelaporan dari waktu ke waktu dengan biaya perjalanan ke sidang dan pertemuan terkait penggunaan wajar. Staf TWC, jurnal akademis kami, menghadiri konferensi-konferensi akademis di seluruh Amerika Serikat; biaya lainnya adalah biaya pendaftaran tahunan jurnal. Surplus anggaran yang didapat di penggalangan ini akan mengizinkan mereka untuk mewakili OTW di lebih banyak acara, dan agar para anggota kedua komite dapat bergabung dengan Pengembangan dan Keanggotaan—komite di balik penggalangan kami—dalam rencana mereka untuk peningkatan jangkauan di acara-acara penggemar.

  Semua proyek dan komite kami juga akan diuntungkan dari uang yang lebih untuk mendukung para staf dan relawan menghadiri lebih banyak pelatihan, seminar, dan webinar. Memperkuat kemampuan profesional dan koneksi di seluruh OTW telah selalu menjadi sebuah prioritas, baik dengan memanfaatkan loka karya manajemen untuk Relawan dan Rekrutmen maupun dengan mengirim staf untuk berpartisipasi di acara-acara seperti AdaCamp.

  Semua area ini merupakan tempat-tempat di mana kami dapat berkembang berkat kesuksesan penggalangan ini dan kemurahan hati para anggota kami. Kami akan mengabarkan perbaikan anggaran tahunan dan rencana penggalangan kami untuk tahun 2015 pada awal Januari, jadi jangan sampai terlewatkan.

  Kami akan menggelar target penggalangan lainnya di bulan April, dan kami berharap bahwa fandom akan membantu kami lagi. Ingat: kami hanya sekuat dan sehidup yang dibuat oleh Anda, para pengguna, dan para anggota kami.

  Di bawah ini adalah beberapa rincian untuk semua pengguna kami yang menyukai angka:

  Biaya bulanan, berkala:
  Biaya berkala bulanan per 30 Oktober: U$5.497,20
  Perkiraan biaya rata-rata bulanan untuk tahun 2015: U$8.066,66
  (Termasuk kolokasi server, biaya program dan administrasi rutin yang dibayar per)

  Jumlah biaya yang diantisipasi dari 1 Januari sampai 30 Maret:
  Biaya kuarter pertama, perkiraan 2015 yang disesuaikan: U$84.949,67
  (Termasuk biaya bulanan berkala ditambah US$60.000 untuk pembelian server dan persiapan untuk penggalangan keanggotaan bulan April; jumlah minimum yang harus kami sediakan)

  Cadangan:
  Cadangan 9 bulan, perkiraan 2015: U$72.599,94
  (Berdasarkan biaya bulanan berkala; jumlah yang dipegang untuk menjaga "pintu tetap terbuka" seperti sekarang, konstan, selama keadaan darurat)

  Biaya plus cadangan
  Biaya plus cadangan kuarter pertama, perkiraan 2015: U$157.549,60
  (Jumlah yang harus kami sediakan pada tanggal 1 Januari untuk membawa kami sampai 30 Maret dan menjaga dana cadangan 9 bulan)

  Diskusi surplus:
  Membawa: US$197.544,09
  (Anggap kami mencapai target penggalangan bulan November dan Desember dan menggunakan sisa anggaran 2014; ini adalah jumlah total uang yang akan ada pada kami pada tanggal 1 Januari)

  Surplus: US$39.994,48
  (Jumlah yang tersisa setelah anggaran 2014 dipenuhi, biaya kuarter pertama, dan target cadangan dipenuhi)

  Diskusi anggaran awal, 2015:
  We memperkirakan anggaran 2015 kami akan sebesar (perkiraan kasar): US$230.000
  Jumlah ini termasuk pembelian-pembelian perangkat keras juga biaya-biaya bulanan berkala, pertemuan langsung, biaya pengembangan staf dan jangkauan, dan lebih banyak lagi.

  Terima kasih atas dukungan Anda—kemurahan hati Anda membuat sangat membantu pekerjaan kami.

 • Az OTW Pénzügyi Jövője

  By Ridicully on Sunday, 2 November 2014 - 4:23pm
  Message type:

  Az októberi kampány óriási siker volt, köszönhetően a nagylelkűségeteknek! Az OTW (Szervezet a Transzformatív Munkákért) munkatársai és önkéntesei nem csak az összegyűjtött adományok nagyságán ámultak, hanem a kampány során folytatott komoly beszélgetéseken is.

  Az egyik ezek során felmerült kérdés, hogy mit fogunk csinálni a plusz pénzzel. Szintén felmerült kérdésként, hogy ha a célunk 70.000 USD gyűjtése volt, miért nem álltunk meg ott.

  Mindkét kérdésre sokrétű a válasz. A legrövidebbel és leglényegretörőbbel a kampány alatt a hírek kommentjeiben is találkozhattatok: a pénzt a szerverekre, munkaerő-képzésre, és a teljesen önkéntesekből álló személyzetünket kisegítő szakértőkre fordítjuk. A többletadományok lehetővé teszik számunkra, hogy a számlák fizetése mellett a fenti dolgokra is jusson pénz a következő kampányig áprilisban (és még azon is túl). Lehetőségünk nyílik továbbá tartalékunk növelésére, váratlan helyzetek esetére.

  A hosszabb válaszhoz meg kell ismernünk egy kicsit az OTW szerkezetét és az adománygyűjtéseink történetét.

  Ahogyan azt a hetedik kampányposztban is láthattátok, egy olyan nonprofit szervezetnek, mint az OTW rengeteg kiadása van. A költségvetésünk mintegy 70%-át fordítjuk szerverekre, ezek elhelyezésére és egyéb dolgokra, amik az Archive of Our Own – AO3 (A Mi Archívumunk) működtetéséhez kapcsolódnak. A maradék 30% a többi projektünk, szolgáltatások, meetingek díjai és általános adminisztratív költségek között oszlik meg.

  Habár eddig mindig fedezni tudtuk a költségeinket, néha nem sokon múlt. Az AO3, ami a legnagyobb kiadásunk, exponenciálisan növekedett - őszintén szólva az első években nem is tudtuk, hogy mire számítsunk. Mostanra jobb a rálátásunk a szükségleteinkre, és az elmúlt három évben az adománygyűjtő terveink során egyre inkább tekintetbe vettük, hogy a növekvő kiadásokhoz növekvő bevételekre van szükségünk. Úgy tudnánk ezt leírni, hogy a napról napra létezés helyett, az OTW-nek mostmár van egy rendes költségvetése, biztonsági hálója, és némi extra tőkéje, hogy mégtöbbet tudjunk tenni.

  Úgy hittük a 70.000 USD cél az, ami még elérhető számunkra. A legutóbbi októberi adománygyűjtő akciónk során 52.381 USD-t gyűjtöttünk, így hát arra is felkészültünk, hogy nem érjük el a célunkat, még ha a tavalyinál több bevételt tudunk is realizálni.

  Nem voltunk felkészülve a kampány elsöprő sikerére. Igazság szerint fel voltunk rá készülve, hogy hozzá kell nyúlnunk a tartalékunkhoz, hogy kihúzzuk év végéig és a következő, 2015 áprilisi adománygyűjtésünkig. Ez nem ritka a nonprofit szervezetek esetében, és különösen egy olyan fiatal szervezetnél, mint az OTW, de ez nem hosszútávon fenntartható stratégia. Augusztusban megbeszélések kezdődtek az adománygyűjtő terveink kiterjesztéséről nagyösszegű adomány kérelmekre, több havi-adomány rendszer kidolgozására, és az éves két kampányunk mellett további egy-két különleges rendezvény megvalósítására.

  Nem tettünk le ezek megvalósításáról, mivel ezek egy megalapozott és változatos adománygyűjtő stratégia részei, de a közvetlen nyomás enyhült rajtunk annak a közel 8.000 adományozónak köszönhetően, akik idén októberben segítettek nekünk. Leegyszerűsítve, pénzügyileg jobban állunk, mint valaha, és ez azt jelenti, hogy az OTW valamennyi projektjét is megerősíthetjük.

  Várható kiadások röviden:

  • 2014-ben 45.000 USD-t fogunk költeni további szerverek beszerzésére, valamint minimum 100.000 USD-t további gépekre 2015-ben.
  • A több szerver azt jelenti, hogy több helyre is van szükségünk és ehhez magasabb energiaköltségek társulnak, ezeknek együttesen a költsége várakozásaink szerint 2015-ben 36.000 USD vagy több lesz, valamint további 25.000 USD-t fogunk fordítani egy harmadik helyszínre, elemzésre és domain regisztrációra.
  • A Visszaélés és Támogatás Bizottság továbbfejlesztett jegyrendszere további 400 USD-be fog kerülni havonta, ami évi 4.800 USD.
  • A személyzet számára képzések és workshopok céljából egy legalább 7.500 USD-s keretet teszünk félre, mégegyszer 7.500 USD-vel utazásra, szállásra, regisztrációs díjakra az előadásokon, conokon, tudományos konferenciákon és más eseményeken.
  • Októberben lesz egy személyes igazgatósági ülés, amelyen részt vehetnek majd elnökségi tagok és/vagy más tagok, ami személyenként átlagosan 950 USD költséget jelent, az utazás, szállás és étkezés miatt fejenként, ami mindösszesen kb. 15.000 USD.
  • 8.000 USD fedezi a mindennapi adminisztratív költségeket, más programköltségekre minimum 23.000 USD-re lesz szükségünk.
  • Továbbra is fenntartunk egy 72.000 USD-s kilenc hónapos pénztartalékot a váratlan helyzetekre.

  Ezeken az azonnali kiadásokon kívül nehéz pontosan meghatározni a 2015-ös költségeinket. Ahogy fentebb is említettük, arra számítottunk, hogy a jövő évet egy kisebb tartalékkal, és egy szerény bevételnövekedéssel kell majd kezdenünk. A legtöbb konkrét tervünk ezekre a számokra épült. A bizottságainkat arra kértük, hogy adjanak le további kérelmeket novemberben, de így is van egy pár terület, ahol finanszírozásnövekedést tervezünk.

  Az AO3-al kapcsolatban beszéltünk a közvetlen hatásokról, így szóba került a szerverpark-bővítés, alvállalkozók bevonása, és tréning. Érintőlegesen a Fanlore és az Open Doors (Nyitott Ajtók) is profitálni fog ebből, mivel ugyanazt a szerverhelyet használják. A szoftverfejlesztés az AO3 Támogatás és Fejlesztés számára könnyebbé teszi majd a válaszadást a Nyitott Ajtók megőrzési projektjével kapcsolatos felhasználói kérdésekre is.

  A másik két nagy projektünk, a Transformative Works and Cultures – TWC (Transzformatív Munkák és Kultúrák) és a Jogi Bizottságunk jogi képviseleti munkája jelentősen kisebb költségvetésből gazdálkodnak, mint az AO3. A jogi csoport esetében néha felmerülnek eljárási költségek, valamint a fair használattal kapcsolatos meghallgatásokra és találkozókra utazás költségei. A TWC, a szakfolyóiratunk csapata is szokott utazni az Egyesült Államok-szerte rendezett konferenciákra; további költség a folyóirat éves regisztrációs díja. A mostani kampány többletbevételei lehetővé fogják tenni, hogy az OTW több rendezvényen is képviseltesse magát valamint, hogy ezen két bizottság képviselői, a Fejlesztés és Tagság Bizottsággal - az adománygyűjtésünket szervező bizottság - együttműködve több embert vonjanak be a conokon.

  Minden projektünk és bizottságunk számára fontos, hogy a többletbevételek révén a személyzetnek és önkénteseknek lehetősége nyílik, hogy több képzésen, szemináriumon és webináriumon vegyen részt. A szakmai készségek és kapcsolatok erősítése OTW-szerte mindig prioritást élvezett, történjen az az Önkéntesek és Toborzás Bizottság általi menedzsment-workshopok révén, vagy a belső munkatársak olyan rendezvényekre küldése révén, mint például az AdaCamp.

  Mindezek olyan területek, amelyekben a kampány sikere és a tagjaink nagylelkűsége révén fejlődhetünk. Úgy számítjuk, hogy 2015 január eleje körül adunk majd egy tájékoztatást az éves költségvetésünkről és 2015-ös adománygyűjtési terveinkről, szóval figyeljétek a híreket!

  Áprilisban lesz egy új kampánycélunk, és reméljük a fandom akkor is kisegít minket. Ne felejtsétek el: mi csak olyan erősek és fontosak vagyunk, amilyenné ti, a felhasználóink és tagjaink tesztek minket.

  Itt van néhány további adat a számzsonglőr felhasználóinknak:

  Havi ismétlődő kiadások:
  Október 30-ával az általános havi költségeink 5.497,20 USD-t tesznek ki
  2015-re a várt átlagos havi költségek: 8.066,66 USD
  (Ebben benne vannak a szerver elhelyezés költségei és a szokásos havi program és adminisztratív költégek)

  Összes várható kiadás január 01-től március 31-ig:
  A 2015-ös első negyedéves kiigazított várható ráfordításaink: 84.949,67 USD
  (Ami tartalmazza a rendes havi kiadásokat, plusz egy 60.000 USD-s szerver beszerzést, és a felkészülést az áprilisi adománygyűjtő kampányra; ez az a minimum amire szükségünk van)

  Tartalékok:
  9 havi tartalék 2015-ös becsléssel: 72.599,94 USD
  (A rendes havi költségek alapján számítva; ez arra elég, hogy vészhelyzet esetén tovább működhessünk, növekedés nélkül számolva)

  Ráfordítások és tartalékok
  2015 első negyedéveben a várható ráfordítások és tartalékok együttes összege: 157.549,60 USD
  (Ez az az összeg amire január 01-től március 31-ig szükségünk van, illetve egy 9 hónapos tartalék)

  Maradvány:
  Áthozat: 197.544,09 USD
  (Feltételezve, hogy a novemberi és decemberi adománygyűjtő akcióink elérik a kitűzött célt, és a 2014 költségvetés maradék részét felhasználjuk, ez az az összeg, ami január 01-én a rendelkezésünkre fog állni)

  Maradvány: 39.994,48
  (Ez az összeg marad a 2014-es költségvetés és az első negyedéves kiadások és bevételek megvalósulása után)

  Előzetes költségvetési tervek 2015-re:
  Úgy számítjuk a 2015-ös költségvetésünk nagyjából 230.000 USD lesz.
  Ebben az összegben benne vannak a tárgyi eszköz vásárlások és a rendes havi ráfordítások is, a személyes meetingek, a munkaerő-fejlesztés, a bevonási alap költségei és minden más is.

  Köszönjük a támogatásotokat - mi csak a nagylelkűségetek révén végezhetjük a munkánkat.

 • Il futuro finanziario di OTW

  By Ridicully on Sunday, 2 November 2014 - 4:22pm
  Message type:

  Banner creato da Diane con le sagome di un uomo e di una donna che parlano tramite fumetti, uno dei quali ha il logo di OTW e l’altro dice ‘Annuncio da OTW’

  La chiamata alle iscrizioni di Ottobre è stata un enorme successo grazie alla vostra generosità! Lo staff e i volontari di OTW (Organizzazione per i Lavori Trasformativi) sono stupefatti non solo per la somma raccolta ma anche per gli spunti di discussioni che sono scaturiti durante la raccolta fondi.

  Una delle domande poste in queste discussioni è stata: cosa faremo con la somma eccedente il nostro obiettivo? E inoltre, se il nostro obiettivo era 70.000 US$, non ci siamo fermati lì?

  Le risposte a entrambe le complesse sono complesse. Le più brevi e dirette sono state già date nei commenti ai post delle news per la raccolta fondi; investiremo più denaro nei server, nella formazione dello staff, e in consulenti per sostenere il nostro staff interamente composto da volontari. Raccogliere fondi al di là del nostro obiettivo iniziale ci permette di fare tutte queste cose, e inoltre di pagare tutti i nostri conti fino alla chiamata alle iscrizioni del prossimo aprile (e anche oltre). Ci permette altresì di aumentare il fondo di riserva per le emergenze in eventualità di tempi difficili.

  Una risposta più articolata significa scavare un po' all'interno della struttura di OTW e nella storia delle nostre raccolte fondi.

  Come avete già visto nel settimo post della chiamata alle iscrizioni, anche una organizzazione no-profit come OTW ha parecchie spese. Circa il 70% del nostro budget va via in hosting, server e altre spese per mantenere e gestire Archive of Our Own – AO3 (Archivio tutto per noi). Il restante 30% è suddiviso tra gli altri nostri progetti, servizi, incontri e costi amministrativi generali.

  È vero che siamo sempre stati in grado di coprire le nostre spese, ma ci sono stati momenti in cui siamo stati vicini a non farcela. La nostra principale voce di spesa, quella per AO3, è cresciuta esponenzialmente - e con tutta franchezza, non eravamo sicuri di cosa aspettarci nei primi anni di vita. Ora abbiamo un maggiore controllo sulle nostre necessità, e negli ultimi tre anni abbiamo perfezionato i nostri piani per raccogliere fondi per essere sicuri che l'aumento dei ricavi andasse di pari passo co l'aumento delle spese. Pensate a questo cambiamento come se OTW fosse passato da una situazione di "vivere un giorno alla volta, da uno stipendio al successivo" a una in cui possiede un budget domestico regolare, una rete di sicurezza e anche dei fondi extra per fare altre cose utili.

  Il nostro obiettivo di 70.000 US$ corrispondeva alla somma che ritenevamo di poter raggiungere. La chiamata alle iscrizioni dell'ottobre dell'anno scorso aveva portato a raccogliere 52,381 US$, perciò eravamo preparati anche all'eventualità di totalizzare una somma inferiore, sebbene superiore a quella di un anno prima.

  Non eravamo preparati per il successo stratosferico di questa raccolta fondi. Infatti, eravamo pronti ad attingere al nostro fondo di riserva per arrivare alla fine dell'anno e riuscire a tenerci a galla fino alla successiva chiamata alle iscrizioni, quella di aprile 2015. Questo non è un comportamento inusuale per un'organizzazione no-profit, specialmente una di recente fondazione come OTW, ma costituisce una strategia che non possiamo sostenere a lungo termine. Già in agosto si sono tenute discussioni sull'espansione del nostro piano di raccolta fondi per includere sollecitazioni dai grandi donatori, diversificazioni dei metodi di donazione mensili, e l'aggiunta di uno o due eventi speciali che affiancassero le chiamate alle iscrizioni annuali.

  Stiamo ancora esaminando queste possibilità, perché sono parte di una strategia di raccolta fondi solida e diversificata, ma la pressione immediata sulle nostre spalle si è allentata grazie ai quasi 8.000 donatori che ci hanno supportato questo ottobre. Per metterla su un piano più semplice, le nostre finanze sono più solide di quanto non siano mai state, e questo significa rafforzare tutti i progetti sotto l'ombrello di OTW.

  Spese previste, in breve:

  • 45.000 US$ saranno usati per aggiungere ulteriori server nel 2014, e altri 100.000 US$ serviranno per macchinari aggiuntivi nel 2015.
  • Più server significa più spazio necessario per collocarli e maggiori spese per la bolletta elettrica; in questo settore ci aspettiamo spese totali per almeno 36.000 US$ nel 2015, con ulteriori 25.000 US$ necessari per una terza area per l'installazione dei server, i servizi di analisi e la registrazione dei domini.
  • Un sistema migliorato per i ticket per i nostri team di Violazioni e Supporto costerà altri 400 US$ al mese, un totale di 4.800 US$ all'anno.
  • I seminari e workshop di formazione per lo staff saranno resi disponibili grazie a un fondo di 7.500 US$, con ulteriori 7.500 US$ necessari per viaggi, alloggi e spese di registrazione per le presentazioni alle convention di fan, alle conferenze accademiche e ad altri eventi.
  • Un incontro di persona per il Consiglio di direzione sarà organizzato per il prossimo ottobre, con la possibilità per i presidenti dei comitati e/o per altro personale di presenziare; stimiamo una spesa di 950 US$ per persona per viaggi, alloggi e vitto, per un totale di 15.000 US$.
  • Circa 8.000 US$ serviranno per coprire le spese amministrative di routine, mentre altri programmi di routine richiederanno almeno 23.000 US$.
  • Infine, sarà mantenuta una riserva di emergenza sufficiente per nove mesi, pari a circa 72.000 US$.

  Al di là di queste spese immediate, è difficile prevedere spese specifiche per il 2015. Come abbiamo già menzionato sopra, ci aspettavamo di iniziare il nuovo anno con una riserva meno cospicua e con un aumento modesto delle entrate. La maggior parte dei nostri piani concreti era stata costruita sulla base di queste previsioni. Ai comitati sarà richiesto di inviare ulteriori richieste il prossimo novembre, ma ci sono già alcune aree per cui abbiamo individuato un aumento dei finanziamenti.

  Abbiamo già parlato dell'impatto immediato per AO3, in termini di server addizionali e spazio per l'installazione, di contratti per i dipendenti, di formazione professionale . Fanlore e Open Doors (Porte Aperte) riceveranno dei benefici marginali perché condividono lo stesso spazio sui server. L'aggiornamento del software per i comitati Supporto e Violazioni di AO3 ci permetteranno di rispondere più facilmente alle richieste degli utenti riguardo al lavoro di salvataggio di Open Doors.

  Gli altri due progetti maggiori, Transformative Works and Cultures – TWC (Culture e Lavori Trasformativi) e il lavoro di patrocinio legale del nostro comitato Supporto Legale, hanno bisogno di budget significativamente più bassi rispetto ad AO3. Il nostro team legale necessita di oneri amministrativi di tanto in tanto, oltre a spese per i viaggi per conferenze e audizioni relative all'utilizzo leale o fair use. Lo staff di TWC, la nostra rivista accademica, attraversa gli Stati Uniti per tenere o partecipare a conferenze; un'altra voce di spesa certa riguarda la tassa annuale per la registrazione della testata. Il surplus di budget generato da questa chiamata alle iscrizioni permetterà a entrambi i comitati di rappresentare OTW in un maggiore numero di eventi, e ai membri dei due comitati di unirsi a Sviluppo & Iscrizioni - il comitato che si occupa delle raccolte fondi - nei loro piani per l'estensione del raggio di azione di OTW alle convention dei fan.

  Tutti i nostri progetti e comitati beneficeranno dell'aumento dei fondi che supporteranno staff e volontari nella loro partecipazione a un maggior numero di sessioni di addestramento, seminari e teleconferenze. Il rafforzamento delle capacità professionali e delle connessioni attraverso OTW è sempre stata una priorità, che si trattasse di un workshop sull'amministrazione per il comitato Volontari e Reclutamento o della partecipazione di membri del nostro staff a eventi come AdaCamp.

  Tutte queste sono aree in cui possiamo crescere grazie al successo della nostra chiamata alle iscrizioni e alla generosità dei nostri iscritti. Ci aspettiamo di potervi fornire un aggiornamento sia sul nostro budget annuale sia sul nostro piano di raccolta fondi per il 2015 nelle prime settimane di Gennaio, perciò visitate regolarmente questa sezione.

  Avremo un nuovo obiettivo per la raccolta fondi del prossimo Aprile, e speriamo che il fandom possa raggiungerlo anche questa volta. Ricordate: la nostra forza e la nostra vitalità dipende interamente da voi, che siete i nostri utenti e membri.

  Ecco ulteriori dettagli per i nostri appassionati di numeri:

  Spese ricorrenti mensili
  Spese mensili ordinarie, aggiornate al 30 ottobre: 5.497,20 US$
  Stima delle spese mensili per il 2015: 8.066,66 US$
  (Comprende le spese pagate ogni mese per la collocazione dei server, per la gestione amministrativa e per i programmi di routine)

  Totale delle spese anticipate per il periodo dal 1° gennaio al 30 marzo:
  Spese per il I trimestre, stime aggiornate per il 2015: 84.949,67 US$
  (Comprende le spese mensili ordinarie più 60.000 US$ per l'acquisto dei server e la preparazione della chiamata alle iscrizioni di Aprile; è l'ammontare minimo che dobbiamo avere a disposizione)

  Riserve:
  9 mesi di riserve, stima per il 2015: 72.599,94 US$
  (Basato sulle spese mensili ordinarie; somma conservata per "mantenere aperta l'attività" così come siamo, senza crescita, in caso di emergenze)

  Spese più riserve
  Spese per il I trimestre più 9 mesi di riserve, stima per il 2015: 157.549,60 US$
  (L'ammontare minimo che dobbiamo avere a disposizione al 1° gennaio per andare avanti fino al 30 marzo e mantenere una riserva di emergenza per ulteriori 9 mesi)

  Riguardo al surplus:
  Riporto: 197.544,09 US$
  (Assumendo di mantenere l'usuale obiettivo di fondi ricevuti a novembre e dicembre, e di spendere il resto del budget previsto nel 2014; questo è l'ammontare che avremo a disposizione il 1° gennaio 2015)

  Surplus: 39.994,48 US$
  (Ammontare rimanente dopo le spese previste per completare il budget 2014, per il I trimestre 2015 e per il fondo di riserva per i restanti 9 mesi del 2015)

  Bilancio preventivo preliminare, 2015:
  Ci aspettiamo che il budget per il 2015 ammonti a (stima preliminare): 230.000,00 US$
  Questa somma include le spese per l'hardware, le spese ordinarie mensili, gli incontri di persona, l'addestramento dello staff, i fondi per ampliare il nostro raggio di azione, e altro ancora.

  Grazie per il vostro supporto - la vostra generosità rende possibile il nostro lavoro.

 • El futur financer de l’OTW

  By LilyC on Sunday, 2 November 2014 - 4:21pm
  Message type:

  La campanya d’octubre va ser un èxit massiu gràcies a la vostra generositat! El personal i el voluntaris de l’OTW (Organització per a les Obres Transformatives) estem bocabadats no només per la quantitat de diners recaptats sinó també per les atentes discussions que van tenir lloc durant la campanya.

  Una de les preguntes que es va formular al llarg d’aquestes discussions és: què farem amb els diners extra? També ens van preguntar per què, si el nostre objectiu eren 70.000 dòlars EUA, no ens vam aturar aquí?

  Hi ha múltiples respostes per a ambdues preguntes. Les més curtes i directes s’han donat als comentaris sobre els posts de notícies per a la campanya: invertirem més diners en servidors, formació del personal i en consultors per recolzar el nostre personal íntegrament format per voluntaris. Recaptar més diners que els que ens havíem proposat inicialment ens permet fer totes aquestes coses, i alhora pagar les factures fins a la propera campanya programada, a l’abril, i més enllà. També ens permet incrementar la nostra reserva d’emergència per a les “vaques magres”.

  La resposta llarga requereix explicar una mica l’estructura de l’OTW i la història de les nostres campanyes de recaptació de fons.

  Com vau veure al setè post de la campanya, una organització sense ànim de lucre com l’OTW té moltes despeses. Al voltant d’un 70% del nostre pressupost se’n va en l’allotjament, els servidors, el maquinari i altres coses per a mantenir l’Archive of Our Own – AO3 (Un Arxiu Propi) en marxa. L’altre 30% es distribueix entre els nostres altres projectes, serveis, reunions i despeses administratives.

  Tot i que sempre hem pogut cobrir les nostres despeses, hi ha hagut èpoques en què ens ha anat de poc. L’AO3, la nostra principal font de cost, ha crescut de forma exponencial –i, francament, no sabíem què esperar els primers anys–. Ara tenim una idea més clara de les nostres necessitats i, durant els darrers tres anys, hem refinat els nostres plans de recaptació de fans per tenir en compte el creixement de les nostres despeses. Imagineu-vos-ho com l’OTW passant de “viure de paga a paga” a tenir un pressupost de despeses domèstiques regular, una xarxa de seguretat i alguns fons extra que ens permetin fer més coses bones.

  El nostre objectiu de 70.000 dòlars EUA era el que pensàvem que podíem assolir. La nostra darrera campanya d’octubre havia recaptat 52.381 dòlars EUA, pel que comptàvem que podíem fer curt, fins i tot si aconseguíem reunir més que l’any passat.

  Amb el que no comptàvem és amb l’èxit aclaparador d’aquesta campanya. De fet, esperàvem haver de fer ús de la nostra reserva per arribar a finals d’any i mantenir-nos a flor d’aigua fins a la propera campanya, l’abril de 2015. Això no és extraordinari per a una organització sense ànim de lucre, especialment una tan jove com l’OTW, però tampoc és una estratègia que podríem sostenir a llarg termini. A l’agost es va començar a debatre la possibilitat d’expandir els nostres plans de recaptació de fons per incloure sol·licituds de grans donacions, més mètodes per a donacions mensuals i afegir un o dos actes per complementar les nostres campanyes anuals.

  Prendrem aquestes opcions en consideració de tota manera, perquè formen part d’una estratègia de recaptació sòlida i diversificada, però la pressió immediata s’ha vist alleujada gràcies als prop de 8.000 donants que ens van donar suport aquest octubre. En poques paraules, les nostres finances són més fortes que mai, i això significa reforçar tots els projectes que es troben sota el paraigües de l’OTW.

  Despeses previstes, breument:

  • 45.000 dòlars EUA s’utilitzaran per afegir servidors addicionals el 2014, i com a mínim 100.000 dòlars EUA en maquinari addicional el 2015.
  • Més servidors vol dir més espai per a allotjament del maquinari i més costos d’electricitat per a aquests servidors, amb un total previst de 36.000 dòlars EUA o més en 2015, i 25.000 dòlars EUA més per a un lloc d’allotjament de maquinari terciari, analítiques i registres de dominis.
  • Un sistema de gestió de diligències per als nostres equips de Prevenció de l’Abús i Suport costarà 400 dòlars EUA addicionals al mes, en total 4.800 dòlars EUA l’any.
  • Es proporcionaran seminaris i tallers d’entrenament per al personal amb una provisió d’almenys 7.500 dòlars EUA, més altres 7.500 dòlars EUA per a desplaçaments, allotjament i despeses d’inscripció a convencions de fans, congressos acadèmics i altres esdeveniments.
  • A l’octubre tindrà lloc una reunió presencial de la Junta Directiva, amb la possible assistència de caps de comitè i/o altres membres del personal, amb un cost mitjà de 950 dòlars EUA per persona en concepte de desplaçament, allotjament i menjars, que sumen un total estimat de 15.000 dòlars EUA.
  • 8.000 dòlars EUA cobriran les despeses administratives corrents, i altres despeses de funcionament requeriran un mínim de 23.000 dòlars EUA.
  • Es mantindrà una reserva en metàl·lic per a emergències d’aproximadament 72.000 dòlars EUA.

  Més enllà d’aquestes despeses immediates, és difícil identificar desemborsaments específics per al 2015. Com hem esmentat més amunt, esperàvem començar l’any vinent amb una reserva més petita i un increment modest dels nostres ingressos. La majoria dels nostres plans concrets els havíem elaborat a partir d’aquests comptes. Estem demanant als comitès que ens facin arribar peticions addicionals al novembre, però hi ha poques àrees on tinguem previst incrementar els fons.

  Hem parlat de l’impacte immediat per a l’AO3 en termes de servidors addicionals i espai de bastidor, treballadors per compte propi i formació. Fanlore i Open Doors (Projecte de Portes Obertes) experimentaran alguns beneficis indirectes pel mer fet de compartir el mateix espai de servidors. L’actualització del programari per a Suport i Prevenció de l’Abús a l’AO3 també farà més fàcil respondre a les interpel·lacions dels usuaris sobre el treball de preservació d’Open Doors.

  Els nostres altres dos grans projectes, Transformative Works and Cultures – TWC (Obres i Cultures Transformatives) i el treball d’assistència jurídica del nostre Comitè Legal, funcionen amb pressupostos substancialment menors als de l’AO3. El nostre equip legal ocasiona de vegades despeses administratives, així com el cost de viatjar per assistir a audiències i reunions relacionades amb l’ús raonable. El personal de TWC, la nostra revista acadèmica, viatja a conferències acadèmiques d’un costat a l’altre dels EUA; una altra despesa és la tarifa anual de registre per a la revista. El superàvit pressupostari generat per aquesta campanya els permetrà representar l’OTW a més actes, i que més membres d’ambdós comitès es sumen a Desenvolupament i Afiliació –el comitè que hi ha darrere de les activitats de recaptació– en els seus plans per assolir una major presència a les convencions de fans.

  Tots els nostres projectes i comitès es beneficiaran també de la disponibilitat de més diners per donar suport al personal i voluntaris per assistir a més cursos de formació, seminaris i webminars. Reforçar les habilitats professionals i les connexions dins de l’OTW ha estat sempre una prioritat, ja sigui treient profit d’un taller de gestió per a Voluntariat i Captació o enviant el personal a esdeveniments com l’AdaCamp.

  Totes aquestes són àrees en què podem crèixer gràcies a l’èxit d’aquesta campanya i la generositat dels nostres membres. Tenim previst proporcionar una actualització tant del pressupost anual com del nostre pla de recaptació de fons per al 2015 a principis de gener, así que estigueu atents a aquest espai.

  Tindrem un altre objectiu de recaptació a l’abril, i esperem que el fandom torni a mostrar-nos el seu suport. Recordeu: només som tan forts i vius com vosaltres, els nostres usuaris i membres, ens feu.

  Aquí hi ha alguns detalls més per als nostres usuaris aficionats a fer números:

  Despeses mensuals, recorrents:
  Despeses mensuals regulars a data de 30 d’octubre:5.497,20 dòlars EUA
  Despeses mensuals mitjanes previstes per a 2015: 8.066,66 dòlars EUA
  (inclou l’allotjament físic dels servidors, i despeses administratives i de funcionament habituals pagades cada mes)

  Despeses totals previstes de l’1 de gener al 30 de març:
  Despeses del primer trimestre, estimació corregida per al 2015: 84.949,67 dòlars EUA
  (inclou despeses mensuals regulars més 60.000 dòlars EUA en compra i preparació de servidors per a la campanya de recaptació de fons de l’abril; quantitat mínima que hem de tenir a la mà)

  Reserves:
  9 mesos de reserves, estimació per al 2015: 72.599,94 dòlars EUA
  (basada en les despeses mensuals regulars; quantitat reservada per “mantenir oberta la paradeta” tal com està, sense creixement, durant emergències)

  Despeses més reserves
  Despeses del primer trimestre més reserves, estimació per al 2015: 157.549,60 dòlars EUA
  (quantitat que hem de tenir a la mà l’1 de gener per mantenir-nos en marxa fins al 30 de març i un fons de reserva per a 9 mesos)

  Sobre el superàvit:
  Per continuar:197.544,09 dòlars EUA
  (assumint que acomplim els objectius de recaptació del novembre i desembre i gastem el que queda del pressupost per al 2014; aquest és el total de diners que tindrem a la mà d’1 de gener)

  Superàvit: 39.994,48 dòlars EUA
  (quantitat restant un cop s’ha acomplert el pressupost del 2014, les despeses del primer trimestre, i els objectius de reserva)

  Avanç sobre el pressupost, 2015:
  Preveiem que el nostre pressupost per al 2015 serà (estimació aproximada): 230.000 dòlars EUA
  Aquest nombre inclou tant l’adquisició de maquinari com les despeses mensuals regulars, reunions presencials, finançament del desenvolupament del personal i la divulgació, i més.

  Gràcies pel vostre suport. La vostra generositat fa possible el nostre treball.

Pages

Subscribe to Announcement