Announcement

 • Novinky z Představenstva

  By Ridicully on Tuesday, 24 November 2015 - 12:30pm
  Message type:
  Tags:

  Banner od Diane zobrazující siluety ženy a muže komunikující pomocí bublin se slovy; v jedné z bublin je logo OTW (Společnosti pro transformativní tvorbu) a v druhé nápis “Oznámení OTW”

  Představenstvo OTW (Společnosti pro transformativní tvorbu) na své pravidelné schůzi konané dne 22. listopadu odhlasovalo jmenování Andrey Horbinski na místo uprázdněné v roce 2014 odchodem Anny Genovese, a to do konce funkčního období 31. prosince 2016. Obsazování uprázděných míst v Představenstvu je v souladu s Článkem V §4 interní směrnice OTW běžnou praxí a Představenstvo tak již mnohokrát v minulosti učinilo.

  Po diskuzi se zbytkem Představenstva se Andrea Horbinski rozhodla jmenování do Představenstva pro rok 2016 odmítnout a s účiností od 15. prosince 2015 podala demisi. Soledad Griffin, Jessica Steiner, Eylul Dogruel, Cat Meier a M.J. MacRae k tomuto datu také rezignují na své pozice v Představenstvu. Ty/ti z výše jmenovaných, které/kteří v současnosti zároveň zastávají nějakou funkci v personálu výborů, zůstanou v těchto funkcích i nadále, vzdávají se však svých míst v Představenstvu.

  Představenstvo pro rok 2015 přeje Představenstvu pro rok následující a všemu dobrovolnictvu, personálu a členstvu OTW vše nejlepší do další činnosti a ke zdárnému fungování celé organizace.

  Tento příspěvek přeložili dobrovolnice a dobrovolníci OTW. Chcete-li se o naší práci dozvědět více, navštivte stránku Překlady na transformativeworks.org.

 • Igazgatótanácsi bejelentés

  By Neru on Monday, 23 November 2015 - 5:10pm
  Message type:
  Tags:

  A bannert Diane készítette, melyen egy férfi és egy nő körvonalai látszanak, amint szövegbuborékokkal társalognak, melyek közül az egyik az OTW (Szervezet a Transzformatív Munkákért) logóját, a másik pedig az “OTW bejelentés” feliratot tartalmazza.

  Az OTW (Szervezet a Transzformatív Munkákért) Igazgatótanácsa szavazott a rendszeresen megrendezett gyűlésükön november 22-én arról, hogy kinevezik Andrea Horbinskit az Anna Geonese után 2014-ben megüresített tanácsi poszt maradék idejére, mely pozíciót 2016. december 31-ig töltötte volna be. A megüresedett tanácsi posztok betöltése a tanácsi munka szokásos része, melyet az OTW Szabályzatának V. cikk §4-ban rögzítettek, és a Tanács ezt többször is megtette a múltban.

  A Tanács további tagjaival történő beszélgetés után Andrea Horbinski úgy döntött, hogy visszautasítja az OTW Igazgatótanácsába történő 2016-os kinevezését. Ugyanitt 2015. december 15-ei hatállyal benyújtotta lemondását a Tanácsból. Soledad Griffin, Jessica Steiner, Eylul Dogruel, Cat Meier és M.J. MacRae is lemond a Tanácsból ugyanazzal a hatállyal. Azok, akik jelenleg az OTW bizottságaiban szolgálnak, mint tagok, a szervezet részei maradnak a munkatársi pozíciójukban, de nem mint Tanácstagok.

  A 2015-ös Tanács a szervezetnek további sikereket és minden jót kíván a 2016-os Tanácsnak, az önkénteseknek, a munkatársaknak és az OTW tagságának.

  Ezt a hírposztot az OTW önkéntes fordítói fordították. További információért a munkánkról látogassátok meg a Fordítás oldalt a transformativeworks.org-on.

 • Az utolsó befutó a megüresedett tanácsi posztra történő tanácsi kinevezése

  By Neru on Monday, 23 November 2015 - 5:09pm
  Message type:

  A bannert Diane készítette, mely egy háromsávos választónégyzet-sort tartalmaz, az

  2015. augusztus 14-én a Tanács megszavazta, hogy a Tanács létszáma kilenc Igazgatóról hétre csökkenjen. Ezt megelőzően a Tanács tájékoztatta a Választást, hogy csak két pozíció lesz elérhető betöltésre. Ez egyezik a Szabályzat V. cikkének 3. pontjával, mely kifejti, hogy minimum két Igazgatót meg kell évente választani, és hogy ha a Tanács hét vagy annál több Igazgatóból áll, minimum a Tanács egyharmadát meg kell évente választani.

  Szeptember 16-án a Választás elnöke rámutatott, hogy mivel az adott év minimum elvárásánál többet is meg lehet választani, a váratlan jelöltarány kapcsán lehetőségünk volt arra, hogy egy csökkenő Tanácsot újraélesszünk. (Eredetileg összesen nyolc jelölt volt.) A Tanács ezt felülbírálta, melyre Andrea Horbinski a következőképp válaszolt: "A Tanács szavazott arról, hogy a Tanács létszámát hét Igazgatóban határozza meg. Mivel három embert szavaztunk meg tavaly, ezévben és a következő évben két embert szavazhatunk meg, és még mindig könnyedén a szokásos menetrendhez tudjuk magunkat tartani--ugyanahhoz a menetrendhez, ami azelőtt állt fenn, hogy a Tanács méretét kilencre növeltük volna." (fordítás)

  Később, a Tanács eltávolította Nikisha Sanderst a szavazólapról. A Választás elnöke ismét felszólalt, és őt ismét leszavazta a Tanács. Ezt követően Dan Lamson visszavonta a jelölését.

  Hat jelölt indult a végleges választáson. Rájuk a következőképp szavaztak, és rangsorolták őket:

  1. Matty Bowers
  2. Atiya Hakeem
  3. Alex Tischer
  4. Katarina Harju
  5. Aline Carrão
  6. Andrea Horbinski

  Az ötödik helyezett, Aline, 2,89-szer több szavazatott kapott, mint a hatodik helyezett jelölt, Andrea.

  A mai nap folyamány a Tanács egy Nyílt Tanácsgyűlést tartott a mindenki által elérhető Public Discussion (Nyílt Megbeszélés) chatszobában. Annak ellenére, hogy nem figyelmeztették se az önkénteseket, se a tagokat, vagy épp a Választás bizottságot, hogy ez a szavazás meg fog történni, a Tanács megszavazta, hogy Andrea Horbinski visszatérhessen a Tanácsba a 2014 végén Anna Geonese által megüresített pozíció 2016. december 31-éig bezáruló terminusára. Andrea Horbinski, Margaret J. MacRae, Cat Meier és Jessica Steiner megszavazták, Eylul Dogruel tartózkodott, és Soledad Griffin nem volt jelen. Ezen a linken a szavazás átiratát és az erre való reakciókat ezen a linken olvashatjátok.

  2010-ben hasonló helyzet állt fenn, amikor egy Tanácstag rögtön az azévi választások után mondott le. Akkor a következő helyen álló jelöltet, Hele Braunsteint, választották be azért, hogy a megüresedett pozíciót betöltse. A precedens, a józan ész és az etika azt diktálja, hogy a választások során a tagság döntéseit figyelembe vegyük és tiszteletben tartsuk. A Választás bizottsága támogatja Alex Tischer kinevezését Anna megüresedett pozíciójára. Ha Alex nem szeretné elvállalni a pozíciót, támogatjuk Katarina Harju vagy Aline Carrão kinevezését, ebben a sorrendben.

  Kiegészítőleg szerkesztve 2015. november 23-án: A 2015-ös Tanács december 15-ei hatállyal lemondott. Atiya Hakeem és Matty Bowers fogja őket váltani, akik nem később, mint december 1-gyel csatlakozni fognak a Tanácshoz.

  Kiegészítőleg másodszor szerkesztve 2015. november 23-án: a különös körülményekre való tekintettel, a Választás munkatársai a hatból öt jelölt engedélyével adták közre az ezévi jelöltek rangsorolásának adatait. Azonban, mivel a célunk az, hogy egy egyenlő és összhangban álló Igazgatótanácsot promotáljuk, a jövőbeni választásokon nem tervezzük nyilvánosságra hozni ezt az információt, hacsak egy, az utóbbi hétvégéhez hasonló helyzet nem alakul ki.

  Ezt a hírposztot az OTW önkéntes fordítói fordították. További információért a munkánkról látogassátok meg a Fordítás oldalt a transformativeworks.org-on.

 • Informacja od Zarządu

  By Ania Kopertowska on Monday, 23 November 2015 - 4:34pm
  Message type:
  Tags:

  Banner wykonany przez Diane, z sylwetkami kobiety i mężczyzny oraz chmurkami dialogowymi. Jedna z chmurek zawiera logo OTW, a druga tekst 'Ogłoszenie OTW'.'

  22 listopada, podczas planowo odbywającego się spotkania, Zarząd OTW (Organizacji na rzecz Twórczości Przeobrażonej) przeprowadził głosowanie mające na celu powołanie Andrei Horbinski na stanowisko zwolnione w 2014 roku przez Annę Genoese. Kadencja ta dobiega końca 31 grudnia 2016 roku. Obsadzanie wolnych miejsc w Zarządzie jest zwyczajną częścią pracy Zarządu, jak przewidziane jest w Artykule V §4 Zarządzeń OTW.

  Po przedyskutowaniu tego z resztą Zarządu, Andrea Horbinski zdecydowała się zrezygnować ze stanowiska w Zarządzie OTW na rok 2016. Złożyła rezygnację z Zarządu, mającą dojść do skutku 15 grudnia 2015 roku. Soledad Griffin, Jessica Steiner, Eylul Dogruel, Cat Meier i M.J. MacRae również rezygnują ze swoich stanowisk, z efektem tego samego dnia. Osoby, które są aktualnie członkami komisji OTW, pozostaną w organizacji w roli personelu, ale nie w roli Zarządu.

  Zarząd na rok 2015 życzy Zarządowi na rok 2016, wszystkim wolontariuszom, personelowi oraz członkom OTW sukcesów w dalszej pracy organizacji.

 • Powołanie przez Zarząd do zajęcia wolnego miejsca w swoich szeregach kandydatki, która zajęła ostatnie miejsce w wyborach

  By Ania Kopertowska on Monday, 23 November 2015 - 3:59pm
  Message type:

  Banner wykonany przez Diane, z trzema polami wyboru: 'OTW', 'Aktualności wyborcze' i ptaszkiem obok 'Niech cię usłyszą'.

  14 sierpnia 2015 Zarząd przez głosowanie zmienił swoją liczebność z 9 do 7 członków. Przed tym głosowaniem, Zarząd poinformował Komisję Wyborczą, że w tegorocznych wyborach wybierani będą członkowie jedynie na 2 miejsca. Było to zgodnie z Artykułem V, #3 zarządzeń, który stwierdza, że rocznie ponownie wybierana musi być przynajmniej dwójka członków Zarządu, natomiast w przypadku, gdy Zarząd liczy 7 lub więcej członków, przynajmniej jedna trzecia z ich liczby musi zostać zmieniona corocznie w nowych wyborach.

  16 września Przewodnicząca Komisji Wyborczej zwróciła uwagę na fakt, że istnieje możliwość ponownego wyboru większej niż regulaminowe minimum liczby członków Zarządu, co dałoby szansę na ożywienie kurczącego się Zarządu dzięki dużej liczbie kandydatów deklarujących udział w nadchodzących wyborach. (Początkowo w wyborach startowało 8 kandydatów). Zarząd odrzucił tę propozycję - jedna z jego członków, Andrea Horbinski, stwierdziła: “Zarząd ustalił w głosowaniu ograniczenie liczby swoich członków do siedmiorga. Ponieważ wybraliśmy trzy osoby w ubiegłym roku, możemy powołać dwójkę nowych członków zarówno w tegorocznych jak i przyszłorocznych wyborach, i łatwo utrzymać ten regularny harmonogram - taki sam, jak ten, który stosowaliśmy, zanim liczba członków Zarządu została zwiększona do dziewięciu.”

  Później, Zarząd usunął Nikishę Sanders z listy kandydatów. Przewodnicząca Komisji Wyborczej ponownie zgłosiła swój protest, został on jednak odrzucony przez Zarząd. W następstwie tych wydarzeń Dan Lamson wycofał swoją kandydaturę.

  Ostatecznie, w wyborach startowało 6 kandydatów. Zajęli oni następujące miejsca pod względem liczby otrzymanych głosów:

  1. Matty Bowers
  2. Atiya Hakeem
  3. Alex Tischer
  4. Katarina Harju
  5. Aline Carrão
  6. Andrea Horbinski

  Kandydatka na miejscu 5, Aline, otrzymała 2,89 razy więcej głosów niż kandydatka na miejscu 6, Andrea.

  Dzisiaj (22 listopada 2015), Zarząd przeprowadził spotkanie otwarte na publicznie dostępnym kanale dyskusyjnym. Pomimo, że nie uprzedził o tym wolontariuszy, członków OTW, ani Komisji Wyborczej, Zarząd przeprowadził w trakcie tego spotkania głosowanie, w wyniku którego Andrea Horbinski ma wrócić jako członek Zarządu i pozostać na tym stanowisku do 31 grudnia 2016, zastępując Annę Genoese, która odeszła z Zarządu w 2014 roku. Głosy oddane przez Zarząd: Andrea Horbinski, Margaret J. MacRae, Cat Meier i Jessica Steiner - głos za, Eylul Dogruel - wstrzymanie się od głosu, Soledad Griffin - nieobecność. Zapis tego głosowania oraz reakcje nim wywołane można znaleźć pod tym linkiem.

  W 2010 doszło do podobnej sytuacji, gdy członek Zarządu opuścił stanowisko od razu po odbyciu się wyborów. W tamtym przypadku na zwolnione miejsce powołano osobę z kolejną liczbą głosów w wyborach - Hele Braunstein. Praktyka, zdrowy rozsądek oraz etyka dyktują, żeby wybór dokonany przez członków OTW został wzięty pod uwagę i uszanowany. Komisja Wyborcza popiera powołanie na wolne stanowisko w Zarządzie Alex Tischer. Jeżeli Alex nie wyrazi zgody na objęcie tego stanowiska, popieramy powołanie Katariny Harju lub Aline Carrão, w tej kolejności.

  AKTUALIZACJA z 23 listopada 2015: Zarząd 2015 złożył rezygnację z zajmowanych stanowisk.

  AKTUALIZACJA nr 2 z 23 listopada 2015: Z powodu tych nieoczekiwanych zdarzeń, personel Komisji Wyborczej opublikował kolejność tegorocznych kandydatów za zgodą 5 z 6 kandydatów. Ponieważ naszym celem jest promowanie równego i zgodnego Zarządu, nie zamierzamy ujawniać tych danych w przyszłych wyborach, o ile nie będzie mieć miejsca sytuacja, jaka zaszła w ubiegły weekend.

  Ten post został przetłumaczony przez wolontariuszy OTW. By dowiedzieć się więcej o naszej pracy, odwiedź stronę Komisji Tłumaczeń na transformativeworks.org.

 • Atualização da Diretoria da OTW

  By Ridicully on Monday, 23 November 2015 - 3:13pm
  Message type:
  Tags:

  Banner feito por Diane de uma tabela com três linhas e caixas de seleção com as opções Organização Para Obras Transformativas (OTW), Elections News (notícias sobre eleições), e Make your Voice Herad (de sua opinão). Com a última opção marcada.

  A Diretoria da OTW (Organização para Obra Transformativas) realizou uma votação na sua reunião marcada para o dia 22 de novembro para indicar Andrea Horbinski para cumprir o restante do mandato que Anna Genoese vagou no final de 2014, que se encerra em dezembro de 2016. Preencher vagas na Diretoria por indicação é um procedimento normal para a organização, desde que seja respeitado o Artigo V, §4º do Estatuto da OTW e a Diretoria o fez diversas vezes no passado.

  Depois de uma discussão com o restante da Diretoria, Andrea Horbinski decidiu recusar a indicação para servir na Diretoria da OTW de 2016. Ela apresentou sua renúncia do cargo que ocupa na Diretoria, com efeito a partir de 15 de dezembro de 2015. Soledad Griffin, Jessica Steiner, Eylul Dogruel, Cat Meier e M.J. MacRae também estão renunciando da Direção, contando a partir da mesma data. Os membros da Diretoria que atualmente trabalham em comitês da OTW irão continuar na organização em suas demais funções, mas não na Diretoria.

  A Diretoria de 2015 deseja à Diretoria de 2016 e a voluntárixs, equipe e membros da OTW sucesso para que a organização continue a avançar.

  Esta notícia foi traduzida pela equipe voluntária de tradução da OTW. Para saber mais sobre o nosso trabalho, visite a página da Tradução no site transformativeworks.org.

 • Actualización de la Junta

  By Sammie Jarrett on Monday, 23 November 2015 - 1:56am
  Message type:
  Tags:

  Banner hecho por Diane con los contornos de un hombre y una mujer hablando por medio de globos de texto, uno tiene el logo de la OTW y el otro dice 'Comunicados de la OTW'

  La Junta de la OTW (Organización para las Obras Transformativas), en su reunión programada del 22 de noviembre, votó a favor de designar a Andrea Horbinski para servir durante el periodo restante que Anna Genoese dejó vacante en 2014 y que termina el 31 de diciembre de 2016. Nombrar a alguien para ocupar puestos vacantes es parte del trabajo normal de la Junta como lo estipula el artículo V §4 de los Estatutos de la OTW y la Junta lo ha hecho en varias ocasiones en el pasado.

  Tras discutirlo con el resto de la Junta, Andrea Horbinski ha decidido rechazar el nombramiento a la Junta de OTW para el 2016. Ha presentado su renuncia efectiva a la Junta a partir del 15 de diciembre de 2015. Soledad Griffin, Jessica Steiner, Eylul Dogruel, Cat Meier y M.J. MacRae también renuncian a la Junta con la misma fecha efectiva. Quienes sirven actualmente como miembros de los comité de la OTW permanecerán dentro de la organización en sus puestos como personal pero no en sus puestos de la Junta.

  La Junta de 2015 expresa sus mejores deseos para el éxito continuo a la Junta de 2016, lxs voluntarios, el personal y a todxs los miembros de la OTW.

  Esta publicación fue traducida por el equipo de traducción de la OTW. Si deseas saber más acerca de nuestro trabajo, visita la página de Traducción en transformativeworks.org.

 • Designación de la candidata con menos votos al puesto vacante en la Junta

  By Sammie Jarrett on Monday, 23 November 2015 - 1:54am
  Message type:

  Banner hecho por Diane con una tabla con 3 opciones:

  El 14 de agosto de 2015, la Junta votó para reducir la cantidad de puestos de la Junta de 9 a 7. Antes de esta votación, la Junta informó al comité de Elecciones que sólo se elegirían dos puestos este año, en conformidad con el Artículo V, #3 de los estatutos, que manifiesta que deben elegirse al menos dos miembros de la Junta anualmente y, de contar la Junta con 7 miembros o más, debe elegirse un tercio de los mismos cada año.

  El 16 de septiembre, la Jefa de Elecciones señaló que, dado que es posible elegir más del mínimo requerido en un año dado, teníamos la oportunidad de revitalizar esta Junta reducida gracias a la cantidad inesperada de candidatxs (al principio, contábamos con 8). La junta desestimó la propuesta, y Andrea Horbinski respondió lo siguiente: "La Junta votó para establecer el número de miembros en 7 directorxs. Ya que hemos elegido tres el año pasado, podemos elegir dos este año y dos el siguiente, y regresar así al esquema regular -- el mismo en el que estábamos antes que la Junta aumentase a nueve."

  Más adelante, la Junta retiró a Nikisha Sanders de la boleta. Nuevamente la jefa del comité de Elecciones protestó y la propuesta fue rechazada por la Junta. Por consiguiente, Dan Lamson retiró su candidatura.

  En la elección final participaron 6 candidatas. Fueron elegidas y clasificadas por los miembros en el siguiente orden:

  1. Matty Bowers
  2. Atiya Hakeem
  3. Alex Tischer
  4. Katarina Harju
  5. Aline Carrão
  6. Andrea Horbinski

  La candidata en quinto lugar, Aline, recibió 2.89 veces más votos que la candidata en sexto lugar, Andrea.

  Hoy, la Junta celebró una reunión pública en el canal de Discusión Pública. A pesar de no haber advertido a lxs voluntarixs, miembros o comité de Elecciones que se llevaría a cabo una votación, la Junta votó a favor de que Andrea Horbinski regresara a la Junta para terminar el periodo que finaliza el 31 de diciembre de 2016, el cual quedó vacante con la salida de Anna Genoese al final del 2014. Andrea Horbinski, Margaret J. MacRae, Cat Meier y Jessica Steiner votaron a favor, Eylul Dogruel se abstuvo y Soledad Griffin no estaba presente. Puedes leer una transcripción de la sesión y la reacción que le siguió en este enlace [NT: en inglés].

  En 2010 ocurrió una situación similar cuando un miembro de la junta se retiró inmediatamente después de la elección de ese año. En esa ocasión, se llamó al siguientx candidatx para llenar el puesto, hele Braunstein. Los precedentes, el sentido común y la ética dictan que la elección de los miembros debe ser considerada y respetada. El comité de Elecciones apoya la asignación de Alex Tischer para ocupar el puesto de Anna. Si Alex no desea tomar el puesto, apoyamos a Katarina Harju o Aline Carrão, en ese orden.

  Actualización, 23 de noviembre de 2015: La Junta de 2015 ha renunciado.

  Actualización 2, 23 de noviembre de 2015: Dados estos eventos inusuales, el personal de Elecciones publicó el ranking de lxs candidatxs de este año con el permiso de 5 de 6 de ellxs. Sin embargo, como nuestro objetivo es promover una Junta igualitaria y armoniosa, no tenemos la intención de revelar esta información en futuras elecciones a menos que suceda nuevamente algo como lo ocurrido este último fin de semana.

 • Laatste Plaats Kandidaat Benoemd Voor Lege Zetel in Raad van Bestuur

  By SunnyB on Monday, 23 November 2015 - 1:27am
  Message type:

  Banner, gemaakt door Diane, van een aankruislijstje met drie rijen met de opties ‘OTW’, ‘Verkiezingsnieuws’ en een vinkje naast ‘Laat uw stem horen’.

  Op 14 augustus 2015, besliste de Raad van Bestuur om de omvang van de Raad te veranderen van 9 Bestuursleden naar 7. Voor deze beslissing werd genomen, informeerde de Raad de Verkiezingscommissie dat er dit jaar maar 2 zetels beschikbaar zouden zijn. Dit volgt Article V, #3 of the by-laws, welke zegt dat minstens 2 Bestuursleden jaarlijks verkozen moeten worden, en als de Raad 7 of meer Bestuursleden telt, er minstens een derde van de Bestuurleden jaarlijks verkozen moet worden.

  Op 16 september wees de Verkiezing Voorzitter erop dat, sinds het mogelijk is om meer dan het minimum in een jaar te verkiezen, we een kans hadden om een kleiner wordende Raad te revitaliseren omwille van het onverwachte aantal kandidaten dit jaar. (Er was in het begin een totaal van 8 kandidaten.) De Raad overstemde dit, waarbij Andrea Horbinski als volgt reageerde: “De Raad heeft ervoor gestemd de omvang van de Raad op 7 Bestuursleden te houden. Aangezien we vorig jaar 3 mensen verkozen, kunnen we zowel dit jaar als volgend jaar 2 mensen verkiezen en zo makkelijk op een regelmatig rooster komen -- hetzelde rooster dat we hadden voor de omvang van de Raad opgedreven werd tot 9 Bestuursleden.”

  Later verwijderde de Raad Nikisha Sanders van de stembrief. Opnieuw protesteerde de Verkiezing Voorzitter en was overstemd door de Raad. Hierop volgend, trok Dan Lamson zich terug als kandidaat.

  Uiteindelijk deden 6 kandidaten mee in de verkiezing. Op hen werd gestemd en ze werden door de leden in deze volgorde gerangschikt:

  1. Matty Bowers
  2. Atiya Hakeem
  3. Alex Tischer
  4. Katarina Harju
  5. Aline Carrão
  6. Andrea Horbinski

  De kandidaat op de 5de plaats, Aline, ontving 2,89 keer meer stemmen dan de kandidaat op de zesde plaats, Andrea.

  Vandaag hield de Raad een Open Board vergadering die voor het publiek toegankelijk was in het Public Discussion kanaal. Ondanks het feit dat ze de vrijwilligers, leden, of de Verkiezingscommissie niet hadden gewaarschuwd dat deze stemming plaats zou vinden, stemde de Raad ervoor dat Andrea Horbinski zou terugkeren naar de Raad om de termijn eindigend op 31 december 2016 uit te zitten. Deze termijn werd verlaten door Anna Genoese op het einde van 2014. Andrea Horbinski, Margaret J. MacRae, Cat Meier, en Jessica Steiner stemden voor, Eylul Dogruel onthield zich en Soledad Griffin was afwezig. Je kan heeft ontslag genomen, met ingang van 15 December. Zij zullen worden vervangen door Atiya Hakeem en Matty Bowers, die zullen zetelen in de Raad van Bestuur vanaf 1 December.

  UPDATE 2: 23 November 2015: Gezien deze ongewone gebeurtenissen hebben stafleden van Verkiezingen de rankingsinformatie van de kandidaten van dit jaar uitgegeven, met goedkeuring van 5 van de 6 kandidaten. Echter, aangezien ons doel is om een gelijke en harmonieuze Raad van Bestuur te promoten, zijn wij niet van plan deze informatie in toekomstige verkiezingen te verstrekken, tenzij een situatie als degene die wij vorig weekend meemaakten opnieuw voorkomt.

 • Update Omtrent Raad van Bestuur

  By SunnyB on Monday, 23 November 2015 - 1:20am
  Message type:
  Tags:

  Banner, gemaakt door Diane, met de omtrek van een man en een vrouw, pratend met spreekbubbels, waarvan er één het OTW-logo bevat en de ander de woorden ‘OTW-mededeling’.

  De Raad van Bestuur van de OTW (Organisatie voor Transformatieve Werken) besloot op de geplande vergadering van 22 november Andrea Horbinski aan te stellen om de rest van het termijn, verlaten in 2014 door Anna Genouse, eindigend op 31 december 2016, uit te zitten. Verlaten zetels in de Raad invullen door aanstelling is een normaal deel van het werk van het Bestuur, wat bepaald wordt in Artikel V §4 van de OTW Bylaws, en het Bestuur heeft dit in het verleden meerdere keren gedaan.

  Na een discussie met de rest van het Bestuur heeft Andrea Horbinski besloten om de benoeming voor de OTW Raad voor 2016 te weigeren. Ze heeft haar ontslag van het Bestuur ingediend, ingaande op 15 december 2015. Soledad Griffin, Jessica Steiner, Eylul Dogruel, Cat Meier en M.J. Macrae dienen ook hun ontslag van het Bestuur in, ingaande op diezelfde datum. Zij die momenteel dienen als leden van OTW commissies zullen bij de organisatie blijven in hun posities als staflid maar niet in hun posities in het Bestuur.

  De Raad van 2015 wenst de Raad van 2016 en de vrijwilligers, staf en leden van de OTW het beste voor het voortdurende succes van de organisatie.

  Deze nieuws post was vertaald door de vertalingsvrijwilligers van de OTW. Om meer te leren over ons werk, bezoekde Vertalingspagina op transformativeworks.org.

Pages

Subscribe to Announcement