Announcement

 • Ink Stained Fingers komt naar AO3

  By Ridicully on Saturday, 20 December 2014 - 6:06pm
  Message type:

  Ink Stained Fingers banner

  Ink Stained Fingers, een veilige haven voor Harry Potter slash- en femslashfanfictie, gaat verhuizen naar het Archive of Our Own - AO3 (Ons Eigen Archief).

  In deze post:

  Achtergrondinformatie

  Het Ink Stained Fingers-archief is gecreëerd gedurende een moeilijke tijd in fandom. Fanfiction.net had expliciete slash net verboden, en verscheidene Harry Potter-fandomarchieven moesten strenge beperkingen opleggen aan de werken toegestaan op hun sites, door regels van de serverbeheerder. Open archieven kregen dwangbevelen van uitgevers en sloten de deuren. Tegelijkertijd waren schrijvers in het Harry Potter-fandom hun horizonten aan het verbreden met verhalen over mpreg, niet-consensuele seks, BDSM, kink, bestialiteit, en expliciete slash en femslash. Er werd een beslissing bereikt op de Snape-slash maillijst: er zou een hostplatform worden gezocht dat een geheel taboevrij slasharchief zou accepteren, en dat archief zou dan gecreëerd worden, vrij voor gebruik door iedereen. Gedurende de volgende tien jaar zouden er meer dan 3300 verhalen worden geüpload naar dit archief.

  We spoelen door naar 2014, wanneer het internet heel anders is. Kleine en middelgrote fandomsites met minder toegankelijke zoekmogelijkheden wijken voor grote multifandom sites waar alle soorten verhalen en koppels zijn toegestaan, en waar zoeken makkelijk is. Fandom zelf accepteert verhalen die op het randje zijn meer. Het laatste jaar zijn maar twee verhalen geüpload naar ISF, voornamelijk door de leeftijd van de interface en het gebrek aan nieuwe lezers. Het was óf tijd voor een facelift, óf tijd om onze verhalen naar een andere plek te verhuizen. Na een peiling onder de lezers werd besloten dat de collectie verhuizen naar AO3 de beste manier zou zijn om het Harry Potter-fandom te bedienen, om de verhalen voor de toekomst te behouden, en zelfs nieuwe lezers aan te trekken.

  Open Doors (Open Deuren) zal samenwerken met Diana Williams om het Ink Stained Fingers-archief een aparte, doorzoekbare collectie met een eigen identiteit te maken. In januari 2015 beginnen we met het handmatig importeren van werken van Ink Stained Fingers naar de collectie binnen AO3.

  Wat betekent dit voor makers die werk hadden op Ink Stained Fingers?

  Dit is waar we om jouw hulp vragen!

  1. Als je al een account op AO3 hebt, en je je ISF-werken daar ook gepost hebt, neem dan alsjeblieft contact op met Open Doors (Open Deuren) met je ISF-pseudoniem(en) en e-mailadres(sen), zodat we jouw werken niet importeren. (Voor instructies voor het toevoegen van meerdere werken aan de nieuwe collectie binnen AO3, InkStainedFingers bezoek je de Open Doors-website.)
  2. Als je nog geen AO3-account hebt, maar er wel graag één zou willen om je werken te uploaden, neem dan alsjeblieft contact op met Open Doors met je ISF-pseudoniem(en), en het e-mailadres waarop je het liefst de AO3-uitnodiging zou willen ontvangen. (Voor instructies voor het importeren van werken en die toevoegen aan de InkStainedFingers-collectie bezoek je de Open Doors-website.)
  3. Als je nog geen AO3-account hebt, maar er wel graag één zou willen, en ook graag hulp zou hebben bij het importeren van je werken, neem dan alsjeblieft contact op met Open Doors met je ISF-pseudoniem(en), en het e-mailadres waarop je het liefst de AO3-uitnodiging zou willen ontvangen. (Laat ons je AO3-naam weten als je account is opgezet, dan kunnen wij je werken aan je overdragen.)
  4. Als je NIET wil dat je werken worden geïmporteerd, neem dan alsjeblieft contact op met Open Doors met je ISF-pseudoniem(en) en e-mailadres(sen), zodat we ze niet toevoegen. (Als je het niet erg zou vinden dat ze bewaard blijven, maar liever niet hebt dat jouw naam er nog aan vast zit, laat dat ons dan ook weten - we kunnen je werken tot wees maken in plaats van ze achter te laten om te worden verwijderd.)

  Alle werken die geïmporteerd worden namens een maker, zullen aan diegene toegeschreven worden in de naamregel van het werk. Terwijl we bezig zijn met het importeren van werken, zullen er e-mails verzonden worden naar de adressen die aan de werken verbonden zijn.

  Alle geïmporteerde werken zullen alleen zichtbaar zijn voor ingelogde AO3-gebruikers. Wanneer je je werken claimt, kun je ze openbaar zichtbaar maken, mocht je dat willen. Na 3 maanden zullen alle ongeclaimde werken zichtbaar worden gemaakt voor alle bezoekers.

  Als je geen toegang meer hebt tot het e-mailaccount waaraan je Ink Stained Fingers-account verbonden is, neem dan alsjeblieft contact op met Open Doors, en dan zullen we je helpen. (Als je de werken elders hebt gepost en een makkelijke manier hebt om te verifiëren dat ze inderdaad van jou zijn, dan is dat super. Als dit niet het geval is, zullen we met Diana samenwerken om je claims te bevestigen.)

  Als je nog vragen hebt...

  Als je verder nog met vragen zit, ga dan naar de Open Doors FAQ-pagina, neem contact op met het Open Doors-comité, of laat en reactie op dit bericht achter. We zullen zo snel mogelijk reageren.

  We zouden het ook fantastisch vinden als fans ons zouden kunnen helpen om de geschiedenis van Ink Stained Fingers te bewaren. Nog nooit een wiki bewerkt? Geen nood! Check het nieuwe bezoekers-portaal, of vraag de Fanlore-onderhouders om tips.

  Ink Stained Fingers vond het geweldig om de slashgemeenschap van Harry Potter te dienen en kijkt uit naar een toekomst als onderdeel van AO3 - en wij vinden het net zo geweldig om dit archief welkom te heten aan boord!

  - Het Open Doors-team

 • Ink Stained Fingers in arrivo su AO3

  By Ridicully on Saturday, 20 December 2014 - 6:05pm
  Message type:

  Ink Stained Fingers banner

  Ink Stained Fingers, un’isola felice per fanfiction e fanart slash e femslash su Harry Potter, si sta trasferendo su Archive of Our Own – AO3 (Archivio Tutto per Noi).

  In questo post:

  Un po’ di contesto

  L’archivio Ink Stained Fingers fu creato in tempi difficili per il fandom. Fanfiction.net aveva appena vietato lo slash esplicito e molti archivi del fandom di Harry Potter dovettero imporre rigide limitazioni sulle storie ammesse sui loro siti a causa delle regolamentazioni dei server ospitanti. Molti degli archivi aperti, all’epoca, stavano inoltre ricevendo lettere di diffida dagli editori, e furono costretti a chiudere. Nel contempo, scrittori nel fandom di Harry Potter stavano espandendo i loro orizzonti con storie che includevano mpreg, sesso non consensuale, BDSM, kink, sesso con animali e slash e femslash espliciti. Pertanto, sulla mailing list Snape-slash venne presa la decisione di individuare una piattaforma ospitante che accettasse un archivio slash senza restrizioni e di creare quindi tale archivio affinchè tutti potessero usarlo. Nei successivi 10 anni, più di 3.300 storie sarebbero state caricate su questo archivio.

  Avanti veloce al 2014, quando il mondo del web è molto diverso. Piccoli e medi singoli siti fandomici con minori capacità di ricerca stanno lasciando via via spazio a larghi siti multi-fandom dove ogni tipo di storia e pairing è accettato e la funzione di ricerca è intuitiva. Il fandom stesso è più accogliente nei confronti di storie che sfidano i limiti. Durante l’ultimo anno, solo due storie sono state caricate su ISF, soprattutto a causa dell’obsolescenza dell’interfaccia di caricamento nonché della mancanza di nuovi lettori. Era tempo di un lifting facciale o, in alternativa, di spostare altrove le nostre storie. Dopo un sondaggio tra i lettori, è stato concordato che trasferire la collezione su AO3 sarebbe stato il modo migliore per servire il fandom di Harry Potter, per preservare queste storie per il futuro e persino attirare nuovi lettori.

  Open Doors lavorerà con Diana Williams per importare l’archivio Ink Stained Fingers in una collezione separata e ricercabile ma contraddistinta dalla propria specifica identità. Cominceremo ad importare manualmente i lavori da Ink Stained Fingers nella collezione di AO3 nel gennaio 2015.

  Che cosa vuol dire per i creatori che hanno lavori su Ink Stained Fingers?

  Questa è la parte in cui chiediamo il tuo aiuto!

  1. Se hai già un account AO3 e hai postato lì i tuoi lavori da ISF, per cortesia contatta Open Doors con il tuo pseudonimo(/i) e indirizzo(/i) e-mail utilizzati su ISF, così non importeremo i tuoi lavori. (Per istruzioni su come aggiungere lavori multipli sulla nuova collezione InkStainedFingers su AO3, visita il sito di Open Doors).
  2. Se non hai già un account AO3 ma vorresti importare le tue storie autonomamente, per cortesia contatta Open Doors con il tuo pseudonimo(/i) e indirizzo e-mail preferito utilizzati su ISF a cui inviare l’invito per AO3. (Per istruzioni su come importare i lavori e aggiungerli alla collezione InkStainedFingers, visita il sito di Open Doors).
  3. Se non hai già un account AO3 ma vorresti averne uno, insieme alla nostra assistenza per importare i tuoi lavori, per cortesia contatta Open Doors con il tuo pseudonimo(/i) e indirizzo e-mail preferito a cui inviare l’invito per AO3. (Una volta che il tuo account è pronto, comunicaci il tuo nome su AO3, e potremo trasferire i lavori per te).
  4. Se NON vuoi che i tuoi lavori siano trasferiti, per cortesia contatta Open Doors con il tuo pseudonimo(/i) e indirizzo(/i) e-mail e non li aggiungeremo. (Se non ti dispiace che vengano conservati ma non vuoi che il tuo nome sia legato ad essi, per cortesia comunicacelo: possiamo rendere orfani i tuoi lavori anziché non aggiungerli).

  Tutti i lavori archiviati per conto del creatore saranno attribuiti al nome del creatore nell’intestazione del lavoro. Mentre importiamo i lavori, invieremo notifiche e-mail all’indirizzo associato con il lavoro.

  Tutti i lavori importati saranno impostati per essere visualizzabili solo dagli utenti AO3 che hanno effettuato l’accesso. Una volta che avrai reclamato i tuoi lavori, potrai renderli visibili pubblicamente se così desideri. Dopo 3 mesi, tutti i lavori importati non reclamati saranno resi visibili a tutti i visitatori.

  Se non hai più accesso all’account email associato con i tuoi lavori su Ink Stained Fingers, per cortesia contatta Open Doors e ti aiuteremo. (Sarebbe fantastico se hai postato le storie altrove o hai un modo facile per provare che ne sei l’autore; in caso contrario, lavoreremo con Diana per confermare le tue affermazioni).

  Se hai ancora domande...

  Se hai ulteriori domande, visita la pagina FAQ di Open Doors, contatta il comitato Porte Aperte o lascia un commento su questo post e risponderemo il più presto possibile.

  Ci farebbe anche piacere se i fan potessero aiutarci a preservare la storia di Ink Stained Fingers su Fanlore. Se non hai ancora mai scritto sul wiki, nessun problema! Dai un’occhiata al portale per i nuovi visitatori o chiedi consigli ai giardinieri di Fanlore.

  Ink Stained Fingers è stato onorato di servire la comunità slash di Harry Potter ed è in attesa di un futuro come parte di AO3 e noi siamo ugualmente onorati di accogliere a bordo questo archivio.

  - Il team Porte Aperte

 • Ink Stained Fingers viene al AO3

  By Ridicully on Saturday, 20 December 2014 - 6:04pm
  Message type:

  Ink Stained Fingers banner

  Ink Stained Fingers, un refugio de fanfiction de slash y femslash de Harry Potter, se está mudando a Archive of Our Own – AO3 (Un Archivo Propio).

  En esta publicación encontrarás:

  Explicación de sus antecedentes

  El archivo Ink Stained Fingers (ISF) fue creado en un momento difícil para el fandom. Fanfiction.net acababa de prohibir el slash explícito y varios archivos del fandom de Harry Potter tuvieron que poner fuertes restricciones a las historias en sus sitios para cumplir con las regulaciones de sus servidores de alojamiento. Además, los archivos abiertos recibieron cartas de cese y desista de las editoriales, por lo que cerraron. Al mismo tiempo, lxs escritorxs del fandom de Harry Potter comenzaban a expandir sus horizontes con historias que incluían mpreg, sexo sin consentimiento, BDSM, kink y bestialidad, además de slash y femslash explícitos. La lista de correo Snape-slash decidió ubicar una plataforma de alojamiento que aceptara un archivo de slash sin restricción alguna y crear un archivo que fuera utilizado por todo el mundo. Más de 33,000 historias se subieron al archivo en los 10 años siguientes.

  Brinquemos de nuevo hasta el 2014, donde el mundo del internet es muy diferente. Los sitios pequeños y medianos de fandoms únicos con capacidad de búsqueda más reducida están cediendo a los sitios grandes que contienen múltiples fandom, donde es fácil buscar cualquier historia o pareja. El fandom en sí es cada vez más tolerante en aceptar historias que van más allá del límite anteriormente establecido. En el año pasado, solo dos historias han sido subidas al ISF, principalmente debido a la antigüedad de la interfaz de publicación y a la falta de nuevxs lectorxs. Era el momento para o renovarse o mover sus historias a otro lugar. Después de encuestar a lxs lectorxs, se acordó que mover la colección al AO3 era la mejor manera para servir al fandom de Harry Potter, para preservar estas historias para el futuro, e incluso atraer a nuevxs lectorxs.

  Open Doors (Puertas Abiertas) trabajará con Diana Williams para importar el archivo de Ink Stained Fingers a una colección separada consultable con su propia identidad. Empezaremos a importar manualmente las obras de Ink Stained Fingers a la colección de AO3 en enero de 2015.

  ¿Qué significa para lxs creadorxs que tenían obras en Ink Stained Fingers?

  ¡Aquí es donde necesitamos tu ayuda!

  1. Si tienes una cuenta en el AO3 y has publicado allí tus obras de ISF, por favor, comunícate con Open Doors (Puertas Abiertas) e infórmanos de tu(s) pseudónimo(s) en ISF y de tu dirección de correo electrónico para no importar tus obras. (Para instrucciones de como importar obras masivamente a la nueva colección en AO3, InkStainedFingers, visita por favor el sitio de Open Doors.)
  2. Si aún no tienes una cuenta en el AO3 pero te gustaría subir tus obras por tu propia cuenta, por favor, comunícate con Open Doors e infórmanos de tu(s) pseudónimo(s) en ISF y de la dirección de correo electrónico a la cual quieres que te envíen una invitación a AO3. (Para instrucciones decomo importar y agregar obras a la nueva colección en AO3, InkStainedFingers, visita por favor el sitio de Open Doors.)
  3. Si aún no tienes una cuenta en el AO3 pero te gustaría tener una y obtener ayuda para importar tus obras, por favor, comunícate con Open Doors e infórmanos de tu(s) pseudónimo(s) en ISF y de la dirección de correo electrónico a la cual quieres que te envíen una invitación a AO3 (Cuando tu cuenta esté hecha, haznos saber el nombre que utilizas en el AO3 y así podremos transferir tus obras por tí).
  4. Si NO quieres que tus obras sean importadas al AO3, por favor, comunícate con Open Doors e infórmanos de tu(s) pseudónimo(s) en ISF y tu dirección de correo electrónico para que tus obras no sean importadas. (Si no te molesta que se conserven, pero no quieres que tu nombre se relacione con ellas, por favor háznoslo saber; puedes renunciar a tu obra y la subiremos como anónima para que fans la disfruten ahora y en el futuro).

  Todas las obras que subamos en nombre de su autorx tendrán el nombre de su autorx en un pie de autor en la misma. A medida que importemos las obras, notificaremos a la dirección de correo electrónico asociada con la obra.

  Todas las obras importadas serán visibles solo para usuarixs que hayan iniciado su sesión en el AO3. Una vez que hayas reclamado y obtenido la autoría de tus obras, puedes decidir que sean visibles para cualquiera, si así lo decides. Después de tres meses, todas las obras importadas que no hayan sido reclamadas se harán visibles para todxs lxs visitantes.

  Si ya no tienes acceso a la cuenta de correo asociada con tus obras de Ink Stained Fingers, por favor, comunícate con Open Doors y te ayudaremos. (Si publicaste tus obras en algún otro lugar, o tienes una manera sencilla de demostrar que son tuyas, fantástico; si no, consultaremos con Diana para confirmar tu autoría).

  Si aún tienes dudas...

  Si tienes más preguntas, visita la página de Preguntas frecuentes (FAQ) de Open Doors (Puertas Abiertas), comunícate con el comité de Open Doors, o deja un comentario en esta publicación y te responderemos tan pronto como sea posible.

  También nos encantaría conseguir ayuda de lxs fans para preservar la historia de Ink Stained Fingers on Fanlore. Si eres nuevx en editar wikis, ¡no te preocupes! Echa un vistazo al portal nuevo para visitantes o pregunta a los jardinerxs de Fanlore por algún consejo.

  Ink Stained Fingers ha estado encantado de servir a la comunidad de slash de Harry Potter y aguarda con interés su futuro como parte del AO3, ¡y nosotros estamos a la vez encantados de darles la bienvenida a bordo!

  - El equipo de Open Doors

 • “Ink Stained Fingers” zieht ins AO3 ein.

  By Ridicully on Saturday, 20 December 2014 - 6:03pm
  Message type:

  Ink Stained Fingers banner

  Ink Stained Fingers, ein Harry Potter Slash und Femslash Fanfiction und Fanart-Archiv wird in Kürze ins Archive of Our Own - AO3 (Ein Eigenes Archiv) einziehen.

  In diesem Post:

  Ein bisschen Hintergrundgeschichte

  Das “Ink Stained Fingers”-Archiv wurde während einer schwierigen Zeit für das Fandom gegründet. Fanfiction.net hatte kurz zuvor explizite Slashfanfiction verboten, und einige andere Harry Potter Fanarchive mussten ebenfalls strenge Regeln für Fanfiction einführen, um die Bestimmungen der Serveranbieter einzuhalten. Frei zugängliche Archive erhielten zudem Unterlassungsanordnungen von Verlagsanstalten und mussten schließen. Gleichzeitig begannen AutorInnen des Harry Potter-Fandoms, ihren Horizont zu erweitern, und Fanfiction mit Elementen wie männlichen Schwangerschaften, Sex ohne beiderseitiges Einverständnis, BDSM, Kink, Bestialität und explizitem Slash und Femslash zu bereichern. Mitglieder der Snape-Slash E-Mail-Liste machten sich auf, einen Serveranbieter zu finden, welcher explizite und hemmungslose Slash-Fanfiction akzeptiert, und kreierten ein offenes, frei zugängliches Archiv. In den nächsten 10 Jahren wurden über 3300 Geschichten archiviert.

  Heute, im Jahre 2014, ist die digitale Welt eine andere. Kleine und mittlere Webseiten, fokussiert auf ein einzelnes Fandom mit limitierten Suchkapazitäten, weichen immer mehr größeren Mulifandomarchiven, auf denen jede Art von Geschichte und Pairing erlaubt ist, und das Suchen intuitiv und einfach ist. Fandom an sich ist offener gegenüber Geschichten, die mit Konventionen brechen. Im letzten Jahr wurden ganze zwei neue Geschichten im ISF archiviert, vor allem aufgrund des Alters der Benutzeroberfläche und einem Mangel an neuen Lesern. Es war an der Zeit, entweder die Seite zu erneuern, oder unser Archiv auf eine andere Plattform zu verlegen. Nachdem wir unsere Mitglieder befragt hatten, haben wir uns darauf geeinigt, dass es das beste für das Harry Potter Fandom ist, unsere Kollektion in das AO3 einziehen zu lassen. Dies bewahrt alle Geschichten für die Zukunft, und zieht auch neue Leser an.

  Das “Offene Türen”-Komitee wird mit Diana Williams zusammenarbeiten, um das “Ink Stained Fingers”-Archiv als eine separate, suchbare Kollektion mit ihrer eigenen Indentität in AO3 zu importieren. Wir werden mit dem manuellen Import von Werken des “Ink Stained Fingers” im Januar 2015 beginnen.

  Was bedeutet dies für Autoren und Künstler des “Ink Stained Finger”-Archivs?

  Hierbei bitten wir Euch um Eure Hilfe!

  1. Wenn Du bereits ein AO3-Nutzerkonto besitzt und Deine ISF Werke im AO3 gepostet hast, kontaktiere bitte Open Doors (Offene Türen) mit Deinem/n ISF-Pseudonym/en und -E-Mail-Adresse/n, damit wir Deine Werke nicht importieren. (Du kannst ganz einfach mehrere Werke auf einmal zur neuen Sammlung im AO3 hinzufügen.)
  2. Falls Du noch kein AO3-Nutzerkonto besitzt, aber trotzdem eines oder mehrere Deiner Werke selber im AO3 hochladen möchtest, kontaktiere bitte Offene Türen mit Deinem/n ISF-Pseudonym/en und Deiner bevorzugten E-Mail-Adresse, an die Du Deine AO3-Einladung geschickt bekommen möchtest. (Anleitungen, wie Du Werke importierst und zur InkStainedFingers-Kollektion hinzufügst, sind auf der Open Doors Webseite zu finden.)
  3. Falls Du noch kein AO3-Nutzerkonto besitzt, aber gerne eins haben und Hilfe beim Import Deiner Werke erhalten möchtest, kontaktiere bitte Offene Türen mit Deinem/n ISF-Pseudonym/en, und einer bevorzugten E-Mail-Adresse. (Lass uns Deinen AO3-Nutzernamen wissen, sobald Dein Konto aktiviert ist, und wir transferieren Deine Werke für Dich.)
  4. Falls Du Deine Werke NICHT importiert haben möchtest, kontaktiere bitte Offene Türen mit Deinem/n ISF -Pseudonym/en und -E-Mail-Adresse/n. (Falls Du nichts dagegen hast, dass die Werke weiter erhalten bleiben, allerdings nicht mehr mit ihnen assoziiert sein willst, kannst Du uns das ebenfalls wissen lassen: Wir können Werke “auswildern”, d.h. ohne Autoren veröffentlichen, so dass jetzige und zukünftige Fans diese Werke weiterhin genießen können.)

  Alle Werke, die von uns im Namen der SchöpferInnen importiert werden, werden in der Inhaltsangabe den/die AutorIn namentlich nennen. Während des Imports werden wir E-Mail-Benachrichtigungen an die mit den Werken assoziierten E-Mail-Adressen verschicken.

  Alle importierten Werke werden nur für eingeloggte AO3-NutzerInnen sichtbar sein. Als SchöpferIn des Werkes kannst Du die Einstellungen ändern, so dass sie auch für andere sichtbar sind. Nach einer dreimonatigen Warteperiode werden alle ausgewilderten Werke für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

  Falls Du zu der E-Mail-Adresse, mit der Dein altes ISF-Nutzerkonto assoziiert ist, keinen Zugang mehr hast, wende Dich bitte an Offene Türen und wir werden Dir helfen. (Falls Du Deine Werke auf anderen Plattformen veröffentlicht hast oder sie auf eine andere Art als Dein Eigentum ausweisen kannst, wäre das super. Ansonsten werden wir mit Diana zusammenarbeiten, um Deine Anspruch zu bestätigen.)

  Falls Du noch Fragen hast...

  Falls Du noch weitere Fragen hast, kannst Du die Offene-Türen-FAQ-Webseite besuchen, Offene Türen direkt kontaktieren, oder hier einen Kommentar hinterlassen und wir werden versuchen, so schnell wie möglich zu antworten.

  Wir würden es zudem sehr begrüßen, wenn Fans die Geschichte des "Ink Stained Fingers"-Archivs auf Fanlore erhalten würden. Keine Angst, falls Du nicht weißt, wie man ein Wiki editiert. Besuche das Besucherportal oder frage unsere FanlorgärtnerInnen um Rat.

  Ink Stained Fingers war es eine Ehre, der Harry Potter Slashfangemeinde zu dienen, und freut sich auf eine Zukunft als Teil des AO3 - und wir sind ebenso erfreut, ISF bei uns willkommen zu heißen!

  - Das Open Doors-Team

 • Ink Stained Fingers bergabung dengan AO3

  By Ridicully on Saturday, 20 December 2014 - 6:02pm
  Message type:

  Ink Stained Fingers banner

  Ink Stained Fingers, wadah fanfiksi dan fan art slash dan femslash Harry Potter, akan bergabung dengan Archive of Our Own - AO3 (Arsip Milik Kita).

  Dalam postingan ini:

  Penjelasan Latar Belakang

  Arsip Ink Stained Fingers lahir di masa yang sulit untuk fandom. Saat itu Fanfiction.net baru saja melarang slash eksplisit, dan beberapa arsip fandom Harry Potter harus menerapkan aturan ketat bagi cerita-cerita yang dimuat di situs mereka karena regulasi server hostingnya. Arsip terbuka juga mendapat surat Cease & Desist dari penerbit-penerbit dan tutup. Pada saat yang bersamaan, para penulis di fandom Harry Potter melebarkan sayap dengan cerita-cerita yang mengandung mpreg, seks non konsensual, BDSM, kink, bestiality, dan slash serta femslash eksplisit. Mailing list Snape-slash memutuskan untuk mencari sebuah platform hosting yang mau menerima arsip slash tanpa batasan, dan menciptakan arsip itu untuk digunakan oleh siapa saja. Lebih dari 3300 cerita diunggah ke arsip ini selama 10 tahun setelahnya.

  Tahun 2014, situs dunia sangatlah berbeda. Situs-situs fandom kecil dan menengah dengan aksesibilitas pencarian yang kecil tergantikan oleh situs-situs multi-fandom besar dimana cerita apapun diperbolehkan dan pencarian dapat dilakukan dengan mudah. Fandom sendiri lebih menerima cerita yang tidak lazim. Dalam kurun waktu setahun terakhir, hanya 2 cerita yang dunggah ke ISF, terutama karena kunonya interface posting dan kurangnya pembaca baru. Waktunya untuk merenovasi arsip atau memindahkan cerita kami ke tempat lain. Setelah melakukan poling pembaca, kami setuju bahwa pemindahan koleksi ke AO3 adalah cara terbailk untuk melestarikan cerita-cerita ini untuk masa depan, dan bahkan mendapatkan pembaca baru.

  Open Doors akan bekerja sama dengan Diana Williams untuk mengimpor arsip Ink Stained Fingers ke koleksi terpisah dan searchable dengan identitasnya sendiri. Kami akan mulai mengimpor karya-karya dari Ink Stained Fingers secara manual ke koleksi AO3 bulan Januari 2015.

  Apa artinya hal ini bagi para kreator yang memiliki karya di Ink Stained Fingers

  Pada bagian inilah kami meminta bantuan Anda!

  1. Jika Anda telah memiliki akun AO3 dan memiliki karya di ISF, silakan hubungi Open Doors dengan identitas pseudonim dan email ISF Anda, sehingga kami tidak akan mengimpor karya Anda (untuk instruksi bagaimana mengimpor cerita secara massal ke koleksi baru di AO3, InkStainedFingers, silakan lihat situs Open Doors .)
  2. Jika Anda belum memiliki akun AO3 tetapi ingin mengimpor cerita Anda sendiri, silakan hubungi Open Doors dengan pseudonim ISF dan email pilihan untuk undangan AO3. (Untuk instruksi bagaimana mengimpor karya dan menambahkannya ke koleksi InkStainedFingers , silakan lihatsitus Open Doors .)
  3. Jika Anda belum memiliki akun AO3 tetpai ingin membuatnya, juga mencari bantuan untuk mengimpor karya Anda, silakan hubungi Open Doors dengan presudonim ISF dan email pilihan untuk undangan AO3. ( Setelah aku Anda dibuat, beritahu kami pseudonim Anda, dan kami dapat mentransfer karya Anda)
  4. Jika Anda TIDAK ingin karya Anda dipindahkan, silakan hubungi Open Doors dengan pseudonim ISF dan email Anda sehingga kami tidak akan menambahkan karya Anda.(Beritahu kami juga jika Anda tidak keberatan karya Anda dilestarikan, namun tidak ingin nama Anda pada karya-karya tersebut - kami akan membiarkan mereka tanpa nama daripada meninggalkan mereka untuk dihapus)

  Semua karya yang diarsipkan atas nama para kreatornya akan diatributkan pada nama kreator tersebut. Ketika kami mengimpor karya, kami akan mengirim email notifikasi pada alamat email yang terdaftar pada karya tersebut.

  Semua karya yang diimpor akan diset untuk dapat dilihat oleh semua pengguna AO3 yang login. Ketika Anda mengklaim karya Anda, Anda dapat membuat mereka dilihat publik jika Anda mau. Setelah 3 bulan, semua karya akan diset untuk dapat dilihat oleh semua pengguna.

  Jika Anda tidak lagi memiliki akses ke akun email yang terdaftar pada akun Ink Stained Fingers Anda, silakan hubungi Open Doors dan kami akan membantu Anda, (Jika Anda telah menerbitkan cerita-cerita Anda di tempat lain, atau memiliki cara lain untuk memverifikasi bahwa karya-karya ini milik Anda, baguslah; namun jika tidak, kami akan bekerja sama dengan Diana untuk mengkonfirmasi klaim Anda.)

  Jika Anda masih memiliki pertanyaan....

  Jika Anda masih memiliki pertanyaan, kunjungi Laman FAQ Open Doors, hubungi komite Open Doors, atau tinggalkan komentar pada postingan ini dan kami akan merespon sesegera mungkin.

  Kami juga akan sangat gembira jika para penggemar dapat membantu kami untuk melestarikan cerita-cerita di Ink Stained Fingers. Jika Anda masih baru dalam menyunting wiki, jangan khawatir! Silakan lihat portal pengunjung baru, atau tanya Fanlore Gardeners untuk tips.

  Ink Stained Fingers merasa bahagia telah dapat melayani komunitas slash Harry Potter dan menantikan masa depan sebagai bagian dari AO3 - dan kami juga sama gembiranya dalam menyambut arsip ini!

  - Tim Open Doors

 • Ink Stained Fingers is Coming to the AO3

  By Kiri Van Santen on Saturday, 20 December 2014 - 6:00pm
  Message type:

  Official banner from the Ink Stained Fingers archive, of spilt ink

  Ink Stained Fingers, a haven for Harry Potter slash and femslash fan fiction and fan art, is moving to the Archive of Our Own (AO3).

  In this post:

  Background explanation

  The Ink Stained Fingers archive was created at a difficult time in fandom. FF.net had just outlawed explicit slash, and several Harry Potter fandom archives had to impose strict limitations on stories allowed to their sites because of their host’s regulations. Open archives were also receiving Cease & Desist letters from publishers and closing. At the same time, writers in the HP fandom were expanding their horizons with stories featuring mpreg, non-con sex, BDSM, kink, bestiality, and explicit slash and femslash. A decision was made on the Snape-slash mailing list to locate a host platform that would accept a no-holds-barred slash archive, and to create that archive for everyone to use. Over the next 10 years, over 3,300 stories would be uploaded to this archive.

  Fast-forward to 2014, when the web-world is much different. Small and medium single-fandom sites with less accessible search capabilities are giving way to large multi-fandom sites where every kind of story and pairing is allowed and searching is easy. Fandom itself is more accepting of stories that push the edge. During the last year, only 2 stories have been uploaded to ISF, primarily due to the age of the posting interface and the lack of new readership. It was either time for a face-lift, or time to move our stories elsewhere. After polling the readership, it was agreed that moving the collection to AO3 was the way to best serve the Harry Potter fandom, to preserve these stories for the future, and even lure in new readers.

  Open Doors will be working with Diana Williams to import the Ink Stained Fingers archive' into a separate, searchable collection with its own identity. We will begin manually importing works from Ink Stained Fingers to the AO3 collection in January 2015.

  What does this mean for creators who have work on Ink Stained Fingers?

  This is the part where we ask for your help!

  1. If you already have an AO3 account and have posted your ISF works there, please contact Open Doors with your ISF pseud(s) and e-mail address(es), so that we won’t import your stories. (For instructions on mass-adding stories to the new collection on the AO3, InkStainedFingers, please see the Open Doors website.)

  2. If you don’t already have an AO3 account but would like one to import your stories yourself, please contact Open Doors with your ISF pseud(s), and the preferred e-mail address to send the AO3 invite to. (For instructions on importing works and adding them to the InkStainedFingers collection, please see the Open Doors website.)

  3. If you don’t already have an AO3 account but would like one, as well as assistance importing your works, please contact Open Doors with your ISF pseud(s), and the preferred e-mail address to send the AO3 invite to. (Once your account is set up, let us know your AO3 name, and we can transfer your works to you.)

  4. If you would NOT like your works moved, please contact Open Doors with your ISF pseud(s) and e-mail address(es) so that we will not add them. (If you would not mind them being preserved but do not want your name attached to them any longer, please let us know that too—we can orphan your works instead of leaving them behind to be deleted.)

  All works archived on a creator’s behalf will be attributed with the creator’s name in the byline of the work. As we import works, we will e-mail notifications to the address associated with the work.

  All imported works will be set to be viewable only by logged-in AO3 users. Once you claim your works, you can make them publicly-viewable if you choose. After 3 months, all unclaimed imported works will be made visible to all visitors.

  If you no longer have access to the email account associated with your Ink Stained Fingers account, please contact Open Doors and we'll help you out. (If you've posted the stories elsewhere, or have an easy way to verify that they're yours, that's great; if not, we will work with Diana to confirm your claims.)

  If you still have questions...

  If you have further questions, visit the Open Doors FAQ page, contact the Open Doors committee, or leave a comment on this post and we'll respond as soon as we can.

  We'd also love it if fans could help us preserve the story of Ink Stained Fingers on Fanlore. If you're new to wiki editing, no worries! Check out the new visitor portal, or ask the Fanlore Gardeners for tips.

  Ink Stained Fingers has been delighted to serve the Harry Potter slash community and looks forward to a future as part of the AO3--and we're equally delighted to welcome this archive aboard!

  - The Open Doors team

 • 16 Days Left to Donate to OTW in 2014!

  By Janita Burgess on Tuesday, 16 December 2014 - 6:03pm
  Message type:

  OTW Nylon toteOTW Black Zippered Tote

  2014 is almost over, and all of us at the OTW are grateful for the tremendous support shown by our members and donors this year. If you've been thinking about donating to the OTW but haven't done so yet, you may want to take a look at your finances and see whether it would be to your benefit to do so before December 31. Donations to the OTW are tax deductible in the United States. And if you're employed, please find out if your employer offers matching donations! Every dollar you give could be worth two dollars to the OTW.

  If you donate US$50 or more, you can choose to receive a thank-you gift, such as our Nylon or Black Zippered Totes (pictured above).

  If you have questions about donating, please check out our membership FAQ or contact us.

  Thank you for your support, and we wish everyone a good 2015!

 • OTW is Part of the Amazon Smile Program

  By Claudia Rebaza on Sunday, 23 November 2014 - 6:05pm
  Message type:

  As many fans are preparing to celebrate the end-of-year holiday season, the Organization for Transformative Works (OTW) would like to let U.S. supporters know that there is a simple way they can donate if they are making purchases through Amazon.

  AmazonSmile is a program set up by Amazon that allows you to donate to a charitable organization every time you shop, at no cost to you. There are currently nearly one million organizations participating, and the OTW is one of them!

  How to use AmazonSmile

  Simply go to http://smile.amazon.com from the web browser on your computer or mobile device. The site has the same products and services as the usual Amazon domain, many of which will be marked “Eligible for AmazonSmile donation” on their product detail pages. (Recurring Subscribe-and-Save purchases and subscription renewals are not currently eligible.) The AmazonSmile Foundation will donate 0.5% of the purchase price from your eligible AmazonSmile purchases to the charity of your choice. Donations are made by the AmazonSmile Foundation, however, and will not be tax deductible by you.

  If you have an existing Amazon.com account, all details will remain the same including your shopping cart, Wish List, wedding or baby registry. On your first visit to AmazonSmile you will be asked to select a charitable organization. Enter "The Organization For Transformative Works Inc" in the search field. That's it!

  If you'd like to donate to more than one charity, you can always select the “Change your Charity” link in the “Your Account” page for different purchases. If you'd like to know more about AmazonSmile, visit their program details page.

  Screenshot of a user's Amazon Smile page showing the OTW as the designated charity

  What if I don't use Amazon U.S.?

  At this time, AmazonSmile is only available to users of the U.S. site, and AmazonSmile is the only retail program through which we receive donations. If you have suggestions of other programs, please let us know!

  However, you can donate directly to the OTW at any time of year through our donation page. We have answers to some frequently asked questions there, but if you have additional questions, please contact us.

 • Chat Transcripts for 2014 Board Election

  By Janita Burgess on Tuesday, 4 November 2014 - 4:53pm
  Message type:

  OTW 2014 Elections Banner

  Over the past week, Elections held three public chats with our candidates. We would like to extend a heartfelt thank you to everyone who attended and made the conversation great. If you couldn't make it or just want to review the chats, you can read the transcripts by clicking the links below.

  We hope that everyone has enjoyed getting to know our newest Board members along with us this Elections season!

 • OTW Files Petitions on Behalf of Fan Video Makers

  By Claudia Rebaza on Monday, 3 November 2014 - 10:02pm
  Message type:

  Banner by Erin of a spotlight on an OTW logo with the words 'Spotlight on Legal Issues'

  The OTW, together with the Electronic Frontier Foundation ("EFF"), filed two exemption requests (available in PDF) with the U.S. Copyright Office today. The petitions seek renewal of the exemptions that the OTW helped secure in 2009 and 2012, which permit vidders to break encryption on audiovisual content provided via DVDs and online distribution services for the purpose of making noncommercial, transformative vids. In addition to seeking renewal of those exemptions, the OTW's petition also seeks expansion of the exemptions to include Blu-Ray discs.

  The petitions argue, among other things, that these exemptions are necessary to protect lawful free expression. The Copyright Office acknowledged in 2010 and 2012 that many vids are protected by the fair use doctrine and do not infringe copyright. These exemptions are necessary to permit vidders to create lawful transformative works without unintentionally breaking the law, to make works that are high-quality and timely, and to resist DMCA "takedown" notices for their lawful works.

  We are grateful to the many fans who submitted information that helped us write these initial petitions. As the review process continues, we will undoubtedly be asking for even more examples and stories to support our arguments.

  These petitions are part of an every-three-year review scheme put in place by the Library of Congress and the Copyright Office. In each round of reviews, proponents of exemptions like these must defend the exemptions they have previously received, and advocate for any expansions merited by technological development. As the EFF states in its press release regarding these petitions, "Congress created this system to act as a 'safety valve' to mitigate the harms the law has caused to legitimate, non-infringing uses of copyrighted materials. But that safety valve is hugely flawed. The every-three-year procedure is burdensome and confusing, with high hurdles to success." The OTW will continue to represent the interests of vidders in this ongoing process.

  To see other petitions filed in this process, see the EFF's page collecting petitions.

Pages

Subscribe to Announcement