Announcement

 • OTW:s finansiella framtid

  By Sammie Jarrett on Monday, 3 November 2014 - 8:43am
  Message type:

  Banner by Diane with the outlines of a man and woman speaking with word bubbles, one of which has the OTW logo and the other which says 'OTW Announcement'

  Oktoberkampanjen blev en enorm succé tack vare alla fans generositet! Medarbetarna och volontärerna hos OTW (Organisationen för Transformativa Verk) har blivit helt hänförda av inte bara den mängd pengar som samlades in, utan också av de djuplodande diskussioner som tagit plats under kampanjens gång.

  En fråga som kommit upp i dessa diskussioner var: Vad kommer vi att göra med de extra pengarna? Vi fick också frågan om varför, om nu vårt mål var US$ 70 000, slutade vi inte då vi uppnått målet?

  Svaren till bägge frågorna är flerbottnade. Det kortaste, och mest direkta, svaret har redan nämnts i svar till kommentarer som gjorts på kampanjens nyhetsinlägg: Vi kommer att lägga pengar på att investera i servrar, på utbildning av vår personal, och på möjligheten att kunna ta in konsulter som stöd för våra helt volontärarbetande medarbetare. Att få in mer pengar än vad vi hade som målsättning låter oss genomföra allt detta och dessutom betala alla våra räkningar fram till vår nästa kampanj i april (och ännu längre än så). Det gör också att vi kan öka på vår ekonomiska buffert som vi har för nödfall.

  Det längre svaret betyder att vi måste gräva oss lite djupare in i OTW:s uppbyggnad och i vår insamlingshistorik.

  Som man kunde läsa i kampanjens sjunde inlägg, så har också en icke-vinstdriven organisation som OTW många utgifter. Omkring 70% av vår budget går till värdhållning, servrar, och allt annat som behövs för att Archive of Our Own – AO3 (Vårt Eget Arkiv) ska fungera som det ska. De övriga 30 procenten fördelas mellan våra andra projekt, tjänster, möten och generella administrativa kostnader.

  Även om vi alltid har kunnat täcka alla våra utgifter, så har det funnits tider då det varit med nöd och näppe. AO3, vår största kostnad, har vuxit exponentiellt — och ärligt talat visste vi inte vad vi kunde vänta oss under de tidiga åren. Nu har vi bättre koll på våra behov och under de senaste tre åren har vi förfinat vår insamlingsstrategi för att mer medvetet jobba för att kunna matcha en ökad inkomst i takt med växande utgifter. Tänk på det som att OTW går från att “leva från hand till mun” till att ha en stabil hushållsbudget, ett säkerhetsnät och lite extra sparkapital för att göra mer nytta.

  Vårt mål på US$70 000 var vad vi trodde var nåbart för oss. Vår senaste oktoberkampanj samlade in US$52 381, så vi var beredda på att inte nå målet även om vi skulle lyckas få in mer än förra året.

  Vi var däremot inte beredda på den övervälmande succé som den här kampanjen blev. Sanningen är att vi förväntade oss att behöva plocka ur vår ekonomiska buffert för att klara oss till slutet av året och hålla oss flytande tills nästa kampanj i april 2015. Det är inte ovanligt för ideella organisationer, särskilt inte för en som är så ung som OTW ju faktiskt är, men det är samtidigt inte en strategi som skulle fungera på lång sikt.
  I augusti påbörjades diskussioner om hur vi skulle kunna expandera våra insamlingsstrategier till att inkludera fler vädjanden om donationer, fler metoder för månadsdonationer, och att lägga till en eller två särskilda evenemang som tillägg till våra årliga kampanjer.

  Vi kommer fortfarande att utforska dessa möjligheter, eftersom de lägger grunden för en solid och bred insamlingsstrategi, men det omedelbara trycket har lättats tack vare de nästan 8000 donatorer som ställde upp för oss i oktober. Helt enkelt, våra finanser är starkare än någonsin och det betyder att alla projekt som finns under OTW:s paraply blir starkare de med.

  Förväntade utgifter, i korthet:

  • US$45 000 kommer att användas till ytterligare servrar under 2014, och minst US$100 000 kommer att läggas på ytterligare utrustning under 2015.
  • Fler servrar innebär behov av större utrymme i serverhallen och högre elkostnader för dessa servrar, sammantaget förväntas det bli en kostnad på US$36 000 eller mer under 2015. Dessutom tillkommer ytterligare US$25 000 för hyra i en tredje serverhall, statistik och analysering, samt domänregistreringar.
  • En investering i ett förbättrat system för hantering av ärenden för våra team på Missbruk och Support. Kostnaden blir US$400 per månad, totalt US$4800 om året.
  • Seminarier och workshops för vår personal blir möjligt med en pott på minst US$7500, med ytterligare US$7500 vikta för resor, boende och registreringsavgifter för presentationer på fan-konvent, akademiska konferenser, och andra evenemang.
  • Styrelsen kommer på plats att ha ett möte i oktober, där ordföranden för kommittéer och/eller annan personal kan delta. Kostnaden blir i genomsnitt US$950 för resa, kost och logi per person, totalt beräknat till US$15 000.
  • US$8000 kommer gå till rutinmässiga administrativa utgifter, och andra programutgifter kommer kräva minst US$23 000.
  • Vi kommer upprätthålla en nio-månaders reserv på cirka US$72 000.

  Utöver dessa omedelbara utgifter är det svårt att sätta fingret på specifika kostnader för 2015. Som vi nämnde ovan, väntade vi oss att ha en mindre reserv och måttlig tillväxt i våran inkomst och de flesta av våra mer konkreta planer var byggda runt dessa siffror. Kommittéerna har blivit ombedda att skicka in ytterligare önskningar i november, men det finns ett antal områden där vi förväntar oss ökade kostnader.

  Vi har talat om den omedelbara effekten för AO3 i formen av ytterligare servrar och rack utrymme, kontraktsanställningar, och utbildning. Fanlore och Open Doors (Öppna Dörrar) kommer se vissa konkreta förmåner bara av att dela serverutrymme. Uppgraderingen i mjukvara för AO3 Support och Missbruk kommer också att göra det lättare att svara på användares förfrågningar om Öppna Dörrars bevaringsarbete.

  Våra två andra huvudprojekt, Transformative Works and Cultures - TWC (Transformativa Verk och Kulturer) och det juridiska påverkansarbetet som bedrivs av vår Juridiska kommitté, arbetar båda med betydligt mindre budget än vad AO3 gör. Vårt juridiska team måste emellanåt betala avgifter när de skickar in åtal, dessutom tillkommer kostnader för resor till höranden och möten angående fair use (tillåten användning). Personalen på TWC, vår akademiska tidskrift, reser till akademiska konferenser över hela USA; en annan utgift är den årliga registreringsavgiften för tidskriften. Det överskott i budgeten som den här kampanjen skapat gör det möjligt för dem att representera OTW på fler evenemang, och att medlemmar från bägge kommittéer kan gå med i Utveckling & Medlemskap — den kommitté som står bakom våra insamlingar — och vara med och utveckla planerna för en ökad närvaro på fansammankomster och konvent.

  Alla våra projekt och kommittéer kan att dra nytta av pengarna när det kommer till att ge personal och volontärer möjligheten att delta i fler utbildningar, seminarier, och webbinarier. Att stärka professionella skickligheter och kopplingar kors och tvärs genom OTW har alltid varit en prioritet, vare sig det gäller att ta tillfället i akt att hålla en workshop om ledarskap för Volontärer & Rekrytering, eller att skicka personal till att delta på evenemang som AdaCamp.

  Vi kan växa på alla dessa områden tack vare framgången av denna kampanj och generositeten hos våra medlemmar. I första halvan av januari, så räknar vi med att kunna meddela om uppdateringar av både den årliga budgeten och vår insamlingsstrategi för 2015.

  Vi kommer att ha ett nytt mål för vår insamling i april och då hoppas vi att fandom ställer upp för oss igen. Glöm inte: vi är bara så starka och levande som ni, våra användare och medlemmar, gör oss.

  Här kommer några fler detaljer för alla som är siffernördar:

  Månatliga utgifter, återkommande:
  Återkommande månadskostnader, som det var den 30:e oktober: US$5497.20
  Genomsnittlig månadskostnad beräknat för 2015: US$8066.66
  (Inkluderar serverhallshyra, rutinprogram och administrativa utgifter som betalas varje månad.)

  Förväntade utgifter för tidsperioden 1:a januari till 30:e mars:
  Utgifter första kvartalet 2015, justerad uppskattning: US$84 949.67
  (Inkluderar återkommande månadskostnader plus US$60 000 för serverinköp, och förberedelser inför insamlingskampanjen i april; minimum belopp som vi måste ha tillgängligt)

  Sparkapital:
  9 månadskostnader i reserv för 2015, uppskattning: US$72 599.94
  (Baserat på återkommande månadskostnader; det belopp som behövs för att kunna "hålla dörrarna öppna" som vi är ifall vi skulle bli utan inkomst, i nödfall.)

  Utgifter plus sparkapital:
  Utgifter plus sparkapital för första kvartalet 2015, uppskattning: US$157 549.60
  (Beloppet som måste finnas tillgängligt den 1:a januari för att bära oss fram till den 30:e mars, samt upprätthålla 9 månadskostnader i reserv)

  Överskott:
  Överskott som förs över till följande år: US$197 544.09
  (Förutsätter att vi möter november och decembers insamlingsmål samt spenderar återstoden av 2014:s budget; det här är totalsumman som kommer att finnas tillgänglig den 1:a januari)

  Överskott: US$39 994.48
  (Beloppet som återstår när 2014:s budget, utgifterna för första kvartalet, samt sparmålen är mötta)

  Preliminär budget 2015:
  Vi beräknar att vår budget för 2015 kommer att vara (grov uppskattning): US$230 000
  Denna summa inkluderar inköp av hårdvaror, återkommande månadskostnader, möten på plats, personalutveckling, representation, och ännu mer.

  Tack för allt ert stöd — Er generositet gör vårt arbete möjligt!

 • El futuro financiero de la OTW

  By Ridicully on Sunday, 2 November 2014 - 4:28pm
  Message type:

   Banner hecho por Diane con los contornos de un hombre y una mujer hablando por medio de globos de texto, uno tiene el logo de la OTW y el otro dice “Comunicados de la OTW.

  ¡La campaña de octubre fue un éxito rotundo gracias a la generosidad de todxs! El personal y voluntariado de la OTW (Organización para las Obras Transformativas) se encuentra asombrado no solo por la cantidad de dinero recaudado, sino también por las conversaciones reflexivas que se dieron durante la campaña.

  Una de las preguntas que salió a la luz durante una de esas conversaciones fue: ¿qué haremos con todo el dinero adicional? También nos preguntaron ¿por qué, si la meta eran $ 70,000.00 US, no nos detuvimos allí?

  Existe una respuesta multifacética para ambas preguntas. La respuesta más corta y directa se ha dado en los comentarios a las noticias de la campaña; se invertirá más dinero en servidores, en capacitación al personal y en consultores que apoyen a nuestro personal de voluntariado. El haber recaudado más dinero que nuestra meta original nos permite hacer todo eso, además de pagar las cuentas hasta nuestra siguiente campaña, programada para abril (y más). También nos permite incrementar nuestras reservas de emergencia.

  La respuesta larga significa ahondar un poquito en la estructura de la OTW y en la historia de nuestra campaña.

  Como lo vieron en la séptima publicaciónde la campaña, una organización sin fines de lucro como la OTW tiene muchos gastos. Aproximadamente el 70% de nuestro presupuesto es destinado a alojamiento, servidores y otras cosas necesarias para mantener a Archive of Our Own - AO3 (Un Archivo Propio) en funcionamiento. El otro 30% se divide entre los demás proyectos, servicios, reuniones y costos administrativos generales.

  Siempre hemos sido capaces de cubrir nuestros costos, pero ha habido momentos en que nos ha costado. AO3, nuestro mayor gasto, ha crecido exponencialmente y francamente no sabíamos que esperar en los primeros años. Ahora tenemos una idea más clara de nuestras necesidades y en los últimos tres años, hemos definido nuestros planes de campaña para recaudar fondos siendo más consientes de incrementar nuestros ingresos en paralelo con el crecimiento de nuestros gastos. Miralo de esta forma: la OWT pasa de vivir “el día a día” a tener un presupuesto regular, una malla de seguridad y fondos extras para poder seguir haciendo bien.

  Fijamos la meta en $ 70,000 US pues pensamos que sería posible alcanzarla. En octubre pasado recaudamos $ 52,381 US, así que nos preparamos para no lograrlo, aún si habíamos sido capaces de recaudar más que el año pasado.

  No estuvimos preparados para el rotundo éxito de esta campaña. Es más, pensamos tener que utilizar nuestras reservas para poder terminar el año y ayudar a mantenernos a flote hasta la siguiente campaña, programada para abril de 2015. Esto no es poco común en las organizaciones sin fines de lucro, especialmente en organizaciones jóvenes como la OWT, pero tampoco es una estrategia que podamos mantener a un largo plazo. Se comenzó a conversar en agosto acerca de la posibilidad de expandir la campaña para incluir solicitudes de donación de montos considerables, más métodos para donaciones mensuales y agregar uno o dos eventos especiales para complementar las campañas anuales.

  Todavía haremos todo eso, porque forma parte de una estrategia de recaudación de fondos sólida y diversa, pero la presión inmediata ha decrecido gracias a los 8,000 donantes que nos apoyaron en octubre. Puesto en simple, nuestras finanzas están más fuertes que nunca y esto significa fortalecer todos los proyectos bajo la sombrilla de la OTW.

  Gastos anticipados, en resumen:

  • Se usarán $ 45,000 US para agregar servidores adicionales en 2014, y por lo menos $100,000 US en máquinas adicionales en 2015.
  • Más servidores significa más espacio para colocación y mayores gastos de energía para ellos, por un total esperado de $ 36,000 US para 2015, y un adicional de $ 25,000 US por la tercerización de un sitio de colocación, análisis y registros de dominio.
  • La mejora del sistema de solicitudes de asistencia de nuestros equipos de Prevención de Abuso y Soporte Técnico costará $ 400 US mensual, por un total de $ 4,800 US al año.
  • Los seminarios de capacitación y talleres para el personal serán posibles gracias a un pozo de $ 7,500 US, con otros $ 7,500 US adicionales separados para viajes, hospedaje y costos de registro para presentaciones en convenciones de fans, conferencias académicas y otros eventos.
  • En octubre se llevará a cabo una reunión en persona de la Junta, con la posible asistencia de los Jefes y/u otros miembros del personal, con un gasto estimado por persona de $ 950 US que incluye transporte, hospedaje y comidas por persona, por un monto total aproximado de $ 15,000 US.
  • Los gastos administrativos rutinarios se cubrirán con $ 8,000 US y otros programas requieren un mínimo de $ 23,000 US.
  • Se mantendrá una reserva de $ 72,000 de nueve meses destinado a emergencias.

  Más allá de los gastos inmediatos, es difícil calcular los gastos específicos para 2015. Como ya hemos mencionado anteriormente,esperamos acabar el año con un pequeño monto de reserva y con un incremento modesto de nuestros ingresos. Muchos de nuestros planes concretos fueron hechos pensando en esos números. Se ha pedido a los comités que envíen pedidos adicionales en noviembre, pero solo hubo algunas áreas en las que se proyectó incrementar los fondos.

  Hemos hablado del impacto inmediato al AO3 en términos de servidores adicionales y espacio, contratos de empleados y capacitaciones. Fanlore y Open Doors (Puertas Abiertas) recibirá algunos beneficios colaterales solo por compartir el mismo espacio en el servidor. La mejora en los programas de los comités de Soporte Técnico y Abuso en AO3 también hará más fácil responder inquietudes acerca de la preservación de trabajo del comité de Puertas Abiertas.

  Dos de nuestros proyectos más importantes, Transformative Works and Cultures – TWC (Obras y Culturas Transformativas) y el trabajo de asistencia legal de nuestro comité Legal requieren de presupuestos más reducidos que el AO3. Nuestro equipo legal incurre en gastos de presentación de vez en cuando, además de gastos de transporte a audiencias y reuniones relacionadas con el uso legítimo. El personal de TWC, nuestra revista académica, viaja a conferencias académicas a lo largo de Estados Unidos. Otro gasto es el costo de registro anual de la revista. El exceso en nuestro presupuesto gracias a esta campaña permitirá que la OTW sea representada en más eventos y que los miembros de ambos comités puedan unirse al comité de Desarrollo y Membresía - el comité responsable de nuestra campaña - en sus planes de incrementar nuestra alcance en convenciones de fans.

  Todos nuestros proyectos y comités se verán beneficiados tanto por el dinero como por el personal de apoyo y el voluntariado al asistir a más capacitaciones, seminarios y seminarios en línea. Siempre ha sido una prioridad fortalecer las habilidades profesionales y las conexiones dentro de la OTW, ya sea aprovechando talleres de gestión para el comité de Voluntariado y Reclutamiento o enviando a personal a participar en eventos como AdaCamp.

  Todas estas areas son lugares donde podemos crecer gracias al éxito de esta campaña y a la generosidad de nuestros miembros. Esperamos entregar un avance del presupuesto anual y nuestro plan de financiamiento del 2015 a principios de enero, así que manténganse atentos.

  Tendremos una nueva meta en la campaña de abril, y esperamos que el fandom cumpla nuevamente con nosotros. Recuerden, somos tan fuertes y tan vitales como ustedes, nuestrxs usuarixs y miembros, nos hagan.

  A continuación, más detalles para nuestros usuarixs fans de los números:

  Gastos mensuales recurrentes:
  Los gastos mensuales regulares al 30 de octubre: $ 5,497.20 US
  Gastos mensuales promedio estimados para el 2015: $ 8,066.66 US
  (Incluye colocación de servidores, programación rutinaria y gastos administrativos pagados cada mes)

  Monto total anticipado de gastos del 1 de enero al 30 de marzo:
  Gastos del primer trimestre, 2015 estimado: $ 84,949.67 US
  (Incluye gastos regulares mensuales más $ 60,000 US para la compra de servidores y la preparación de la campaña de abril; es el monto mínimo con el que debemos contar)

  Reservas:
  9 meses de reserva, estimado al 2015: $ 72,599.94 US
  (Basado en el registro de gastos regulares mensuales, el monto necesario para “mantenernos funcionando” tal y como estamos, sin crecimiento, durante emergencias)

  Gastos más reservas
  Estimado de los gastos más reservas del primer trimestre del 2015: $ 157,549.60 US
  (Monto con el que debemos contar del 1 de enero al 30 de marzo y mantener 9 meses como monto de reserva)

  Excedente:
  Para continuar: S $197,544.09 US
  (Se asume que lograremos las metas en las campañas de noviembre y diciembre y gastaremos lo que queda del presupuesto del 2014; este es el monto total de dinero que quedará al 1 de enero)

  Excedente: $ 39,994.48 US
  (Monto restante luego de cumplir con el presupuesto del 2014, el primer trimestre y el monto de reserva de 9 meses)

  Presupuesto preliminar 2015:
  Esperamos un presupuesto aproximado para el 2015 de: $ 230,000 US
  Este monto incluye la compra de equipos asi como gastos mensuales, reuniones en persona, fondo de desarrollo de personal, entre otros.

  Gracias por su apoyo - su generosidad hace nuestro trabajo posible.

 • De Financiële Toekomst van de OTW

  By Daphne on Sunday, 2 November 2014 - 4:25pm
  Message type:

  Banier, gemaakt door Diane, met de omtrek van een man en een vrouw, pratend met spreekbubbels, waarvan er één het OTW-logo bevat en de ander de woorden ‘OTW-mededeling’.

  De oktoberwerving was een gigantisch succes, dankzij jullie generositeit! De vrijwilligers van de OTW (Organisatie voor Transformatieve Werken) zijn vol ontzag. Niet alleen door de hoeveelheid geld die is opgehaald, maar ook door de bedachtzame discussies die plaatsvonden tijdens de werving.

  Eén van de vragen die werd opgeworpen in deze discussies is de volgende: Wat gaan we doen met het extra geld? Er werd ons ook gevraagd waarom we niet stopten bij US$70.000, als dat ons doel was.

  Er zijn veelzijdige antwoorden op beide vragen. De kortste en meest directe is gegeven in de reacties op de nieuwsberichten voor de werving; we zullen meer geld investeren in servers, in staftraining, en in consulenten om onze vrijwillige staf bij te staan. Geld opbrengen buiten ons eigenlijke doel staat ons toe al die dingen te doen, naast het betalen van onze rekeningen tot de volgende geplande werving in april (en verder). Het zorgt ook voor groei van ons appeltje voor de dorst voor noodgevallen.

  Het langere antwoord betekent dat we enigszins moeten graven in de structuur van de OTW en de geschiedenis van onze fondsenwerving.

  Zoals gezien in bericht zeven van de werving, heeft een non-profitorganisatie zoals de OTW vele uitgaven. Ongeveer 70% van ons budget gaat naar hosting, servers, en andere zaken om te zorgen dat het Archive of Our Own – AO3 (Ons Eigen Archief) blijft draaien. De andere 30% is verspreid over meerdere projecten, services, bijeenkomsten en algemene administratieve kosten.

  Hoewel we altijd in staat zijn geweest onze kosten te dekken, zijn er tijden geweest dat het maar net was. AO3, onze grootste kostenpost, is exponentieel gegroeid -- en om eerlijk te zijn waren we niet zeker wat we moesten verwachten in de beginjaren. Nu hebben we een betere grip op onze behoeften, en gedurende de laatste drie jaar hebben we onze fondsenwervingsplannen verfijnd om bewuster te zorgen dat ons inkomen meegroeit met de groei van onze kosten. Denk erover alsof de OTW leefde van rekening tot rekening, en nu een regelmatig huishoudbudget, een veiligheidsnet, en wat extra fondsen heeft om in staat te zijn meer goed te doen.

  Ons doel van US$70.000 was wat we dachten dat haalbaar was voor ons. Onze laatste oktoberwerving had US$52.381 opgehaald, dus we waren erop voorbereid het doel niet te halen, zelfs als we meer binnen zouden halen dan vorig jaar.

  We waren niet voorbereid op het overweldigende succes van deze werving. In feite hadden we zelfs verwacht in ons reservefonds te moeten duiken om ons door het einde van het jaar te krijgen en ons te helpen boven water te blijven tot onze volgende geplande werving, in april 2015. Dit is niet ongewoon voor een non-profit, zeker niet voor eentje zo jong als de OTW, maar het is ook niet een strategie die we op lange termijn zouden kunnen volhouden. In augustus begonnen discussies over het uitbreiden van ons fondsenwervingsplan om grote donorverzoeken te omvatten, alsmede meer methoden voor maandelijkse donaties, en één of twee speciale evenementen naast onze jaarlijkse wervingen.

  We zullen nog steeds naar deze dingen kijken, omdat ze deel zijn van een solide en diverse fondsenwervingsstrategie, maar de onmiddellijke druk is er vanaf, dankzij de bijna 8.000 donors die ons deze oktober geholpen hebben. Simpel gezegd; onze financiën zijn sterker dan ooit, en dat betekent versterking voor alle projecten onder de paraplu van de OTW.

  Verwachte uitgaven, in het kort:

  • US$45.000 zal gebruikt worden om extra servers toe te voegen in 2014, met ten minste US$100.000 aan extra machinerie in 2015.
  • Meer servers betekent meer ruimte voor colocatie en hogere stroomkosten voor deze servers, met als verwachte totaal US$36.000 of meer in 2015, met een extra US$25.000 voor een tertiair colocatieterrein, analytics, en domeinregistraties.
  • Een verbeterd ticketsysteem voor onze Misbruik- en Supportteams zal een extra US$400 per maand kosten, een totaal van US$4.800 per jaar.
  • Trainingscursussen en workshops voor de staf zullen beschikbaar komen uit een fonds van ten minste US$7.500, met nogmaals US$7.500 opzij gezet voor reiskosten, onderdak, en registratiekosten voor presentaties op fanconventies, academische conferenties, en andere evenementen.
  • Een persoonlijke bijeenkomst van de Raad zal plaatsvinden in oktober, met mogelijke aanwezigheid van voorzitters en/of ander personeel, met een gemiddeld bedrag van US$950 voor reiskosten, onderdak en maaltijden per persoon, geschat op US$15.000.
  • US$8.000 zal standaard administratieve uitgaven dekken, en andere programmakosten zullen een minimum van U$23.000 nodig hebben.
  • Een kasreserve van negen maanden voor noodgevallen van ongeveer U$72.000 zal worden bijgehouden.

  Naast deze onmiddellijke uitgaven is het moeilijk specifieke uitgaven voor 2015 vast te pinnen. Zoals we hierboven al meldden, hadden we verwacht het volgende jaar in te gaan met een kleine reserve en bescheiden groei in ons inkomen. De meeste van onze concrete plannen waren gebouwd rond die nummers. Comités worden gevraagd aanvullende aanvragen in te dienen in november, maar er zijn een aantal gebieden waarin we verwachten meer financiering te geven.

  We hebben het gehad over de onmiddellijke impact voor AO3 wat betreft extra servers en rackspace, gecontracteerde werknemers, en training. Fanlore en Open Doors (Open Deuren) zullen een aantal tangentiële voordelen ondervinden, enkel door het delen van dezelfde serverruimte. De upgrade in software voor AO3 Support en Misbruik zal het ook makkelijker maken te reageren op gebruikersvragen over Open Doors’ beschermingswerk

  Onze andere twee grote projecten, Transformative Works and Cultures – TWC (Transformatieve Werken en Culturen) en de legale belangenbehartiging van ons Legale Bijstandscomité, hebben een significant kleiner budget dan AO3. Ons juridisch team lijdt zo nu en dan dossierkosten, evenals kosten voor reizen naar zittingen en bijeenkomsten gerelateerd aan fair use. De staf van TWC, ons academisch tijdschrift, reist naar academische conferenties door heel de VS; een andere uitgave is het jaarlijkse registratieloon voor het tijdschrift. Het overschot aan budget dat is ontstaan door deze werving zal hen toestaan de OTW te representeren op meer evenementen, en leden van beide comités de kans geven om Ontwikkeling en Lidmaatschap -- het comité achter onze fondsenwerving -- bij te staan in hun plannen voor een groter bereik op fanconventies.

  Al onze projecten en comités baten bij meer geld om staf en vrijwilligers te ondersteunen in het volgen van meer trainingen, cursussen, en online cursussen. Het versterken van professionele vaardigheden en connecties door heel de OTW is altijd een prioriteit geweest, of dat nu het gebruikmaken van managementworkshops voor Vrijwilligers en Werving is, of het sturen van staf om deel te nemen aan evenementen zoals AdaCamp.

  Al deze gebieden zijn plekken waarin we kunnen groeien dankzij het succes van deze werving en de generositeit van onze leden. We verwachten begin januari een update te geven over zowel het jaarlijkse budget als onze fondsenwervingsplannen voor 2015, dus houd deze plek in de gaten.

  We zullen weer een fondsenwervingsdoel hebben in April, en we hopen dat fandom ons weer zal helpen. Onthoud: we zijn alleen zo sterk en vitaal als jullie, onze gebruikers en leden, ons maken.

  Hier zijn meer details voor al onze gebruikers die houden van getallen:

  Maandelijkse uitgaven, periodiek:
  Algemene maandelijkse uitgaven met ingang van 30 oktober: US$5.497,20
  Gemiddelde maandelijkse uitgaven geschat voor 2015: US$8.066,66
  (Omvat onder andere servercolocatie, standaard programma- en administratieve uitgaven die iedere maand betaald worden)

  Totale verwachte uitgaven van 1 januari tot 30 maart:
  Uitgaven eerste kwartaal, aangepaste schatting 2015: US$84.949,67
  (Omvat onder andere reguliere maandelijkse uitgaven plus US$60.000 voor serveraanschaf en voorbereiding voor de wervingscampagne in april; minimum hoeveelheid die we op hande moeten hebben)

  Reserves:
  9 maanden aan reserves, schatting 2015: US$72.599,94
  (Gebaseerd op reguliere maandelijkse uitgaven; hoeveelheid nodig om "de deuren open te houden" zoals we nu zijn, zonder groei, gedurende noodgevallen)

  Uitgaven plus reserves
  Uitgaven eerste kwartaal plus reserve, schatting 2015: US$157.549,60
  (Benodigde hoeveelheid die we op hande moeten hebben op 1 januari om ons te kunnen dragen tot 30 maart en 9 maanden aan reserve te hebben)

  Over surplus:
  Carry over: US$197.544,09
  (Neemt aan dat we de fondsenwervingsdoelen voor november en december halen en de rest van ons budget voor 2014 spenderen; dit is de totale hoeveelheid geld die we op hande zullen hebben op 1 januari)

  Surplus: US$39.994,48
  (Hoeveelheid over nadat het budget van 2014 op is, en de uitgaven van het eerste kwartaal en het reservedoel zijn bereikt)

  Voorlopig budget, 2015:
  We verwachten dat ons budget voor 2015 zal zijn (grove schatting): US$230.000
  Dit getal is inclusief hardwareaankopen en reguliere maandelijkse uitgaven, persoonlijke bijeenkomsten, fonds voor stafontwikkeling en uitbreiding, en meer.

  Dank jullie wel voor jullie ondersteuning -- jullie generositeit maakt ons werk mogelijk.

 • Masa Depan Finansial OTW

  By Ridicully on Sunday, 2 November 2014 - 4:25pm
  Message type:

  Spanduk oleh Diane dengan bayangan figur seorang pria dan wanita berbicara menggunakan balon kata, yang satunya mempunyai logo OTW dan yang lainnya mengatakan 'Pengumuman OTW'

  Penggalangan bulan Oktober merupakan kesuksesan besar berkat kemurahan hati Anda! Para staf dan relawan OTW (Organisasi untuk Karya Transformatif) terpukau tidak hanya pada jumlah uang yang berhasil dikumpulkan tapi juga pada diskusi-diskusi penuh pertimbangan yang terjadi selama penggalangan.

  Satu pertanyaan yang diajukan dalam diskusi-diskusi tersebut: apa yang akan kami lakukan dengan uang tambahan tersebut? Kami juga ditanya mengapa, jika target kami adalah US$70.000, kami tidak berhenti setelah mendapatkan target tersebut?

  Ada banyak sisi untuk menjawab kedua pertanyaan tersebut. Jawaban yang paling singkat dan paling jujur telah diberikan lewat komentar di postingan berita penggalangan; Kami akan menginvestasikan lebih banyak uang untuk server, pelatihan staf, dan konsultan-konsultan untuk mendukung staf kami yang seluruhnya terdiri dari para relawan. Menggalang dana melebihi tujuan awal kami mengizinkan kami untuk melakukan semua hal tersebut juga membayar biaya-biaya kami sampai jadwal penggalangan kami selanjutnya di bulan April (dan setelahnya). Hal ini juga mengizinkan kami menambah cadangan “jaga-jaga” kami untuk keadaan darurat.

  Jawaban yang lebih panjang berarti menggali sedikit struktur OTW dan sejarah penggalangan dana kami.

  Seperti yang Anda lihat di postingan tujuh penggalangan keanggotaan, organisasi nirlaba seperti OTW butuh banyak biaya. Sekitar 70% anggaran kami digunakan untuk hosting, server, dan hal-hal lainnya untuk menjaga Archive of Our Own – AO3 (Arsip Milik Kita) tetap hidup dan aktif. 30% sisanya dibagi untuk proyek-proyek kami lainnya, layanan-layanan, biaya-biaya pertemuan-pertemuan dan administrasi umum.

  Meskipun kami selalu dapat menutupi biaya-biaya kami, ada masanya ketika kami nyaris tidak dapat melakukannya. AO3, biaya terbesar kami, telah berkembang pesat—dan sejujurnya, kami tidak punya gambaran akan apa terjadi di tahun-tahun awal dulu. Sekarang kami telah mempunyai perkiraan yang lebih baik mengenai kebutuhan-kebutuhan kami, dan selama tiga tahun terakhir, kami telah memperbaiki rencana-rencana penggalangan dana kami agar lebih teliti dalam mengembangkan pendapatan kami supaya sesuai dengan pertumbuhan biaya-biaya kami. Umpamakan OTW yang tadinya “bertahan hidup dari satu tagihan ke tagihan berikutnya” menjadi mempunyai anggaran rumah tangga berkala, tabungan siap siaga, dan dana tambahan agar dapat melakukan lebih banyak hal baik.

  Target US$70.000 kami adalah apa yang sebelumnya kami pikir dapat kami capai. Penggalangan keanggotaan bulan Oktober kami sebelumnya menggalang US$52.381, jadi kami bersiap untuk mendapatkan hasil di bawah target kami, biarpun kami mampu menggalang lebih banyak daripada tahun lalu.

  Kami tidak menyangka bahwa penggalangan ini akan sukses luar biasa. Sebenarnya, kami mengira bahwa kami harus mengambil dana cadangan untuk membiayai kami sampai akhir tahun dan membantu kami tetap berjalan sampai jadwal penggalangan kami selanjutnya, yaitu bulan April 2015. Hal tersebut bukannya tidak umum untuk sebuah organisasi nirlaba, khususnya yang semuda OTW, tapi juga bukan sebuah strategi yang dapat kami jalankan untuk jangka waktu panjang. Diskusi dimulai pada bulan Agustus tentang meluaskan rencana penggalangan kami dengan menyertakan permohonan-permohonan donor besar, lebih banyak metode untuk donasi bulanan, dan menambahkan satu atau dua acara spesial untuk melengkapi penggalangan-penggalangan tahunan kami.

  Kami akan terus memertimbangkan hal-hal tersebut, karena hal-hal itu adalah bagian dari sebuah strategi penggalangan dana yang kokoh dan merata, namun tekanan biaya mendesak telah berkurang secara signifikan berkat hampir 8.000 donor yang menyumbang kepada kami di bulan Oktober ini. Singkatnya, finansial kami saat ini lebih kuat dari kapanpun, dan itu berarti memperkuat semua proyek di bawah payung OTW.

  Biaya-biaya yang diantisipasi, secara singkat:

  • U$45.000 akan digunakan untuk server-server tambahan di tahun 2014, dengan setidaknya US$100.000 untuk mesin-mesin tambahan di tahun 2015.
  • Lebih banyak server berarti lebih banyak tempat untuk kolokasi dan biaya tenaga yang lebih tinggi untuk server-server tersebut, diperkirakan sampai sejumlah US$36.000 atau lebih di tahun 2015, dengan tambahan US$25.000 untuk situs kolokasi ketiga, pemeriksaan, dan pendaftaran domain.
  • Sistem tiket yang lebih baik untuk tim Pelanggaran dan Dukungan akan membutuhkan biaya tambahan US$400 per bulan, jumlah totalnya US$4.800 setahun.
  • Seminar dan loka karya pelatihan untuk staf akan disediakan dari anggaran setidaknya US$7.500, dengan US$7.500 lainnya disisihkan untuk biaya perjalanan, penginapan, dan pendaftaran untuk presentasi-presentasi di pertemuan penggemar, konferensi-konferensi akademis, dan acara-acara lainnya.
  • Sebuah pertemuan langsung untuk Jajaran Direksi akan diadakan pada bulan Oktober, dengan kemungkinan dihadiri oleh para ketua dan/atau personel lainnya, dengan rata-rata US$950 untuk perjalanan, penginapan, dan makan per orang, diperkirakan sekitar US$15.000.
  • U$8.000 akan menutup biaya administrasi rutin, dan biaya-biaya program lainnya akan memerlukan minimal US$23.000.
  • Cadangan dana sembilan bulan untuk keadaan darurat sekitar US$72.000 akan terus dikelola.

  Di luar biaya-biaya dalam waktu dekat tersebut, sulit untuk menetapkan biaya-biaya spesifik untuk tahun 2015. Seperti yang kami sebut di atas, kami sebelumnya memperkirakan untuk memasuki tahun depan dengan cadangan yang lebih kecil dan dengan pertumbuhan sederhana pada pendapatan kami. Sebagian besar rencana yang telah kami susun dibuat berdasarkan angka-angka perkiraan tersebut. Semua komite diminta mengajukan permintaan tambahan pada bulan November, namun ada beberapa area di mana kami perkirakan akan memerlukan tambahan anggaran.

  Kami telah membicarakan efek dalam waktu dekat bagi AO3 dalam hal tambahan server dan rack space, kontrak para karyawan, dan pelatihan. Fanlore dan Open Doors (Pintu Terbuka) akan mendapat keuntungan besar hanya dari berbagi ruang server yang sama. Peningkatan perangkat lunak untuk Dukungan dan Pelanggaran AO3 juga akan memudahkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan pengguna tentang pekerjaan pelestarian Pintu Terbuka.

  Dua proyek utama kami lainnya, Transformative Works and Cultures – TWC (Karya dan Kultur Transformatif) dan pekerjaan bantuan hukum dari komite Hukum kami, berjalan dengan anggaran yang lebih kecil dari AO3. Tim Hukum kami membutuhkan biaya pelaporan dari waktu ke waktu dengan biaya perjalanan ke sidang dan pertemuan terkait penggunaan wajar. Staf TWC, jurnal akademis kami, menghadiri konferensi-konferensi akademis di seluruh Amerika Serikat; biaya lainnya adalah biaya pendaftaran tahunan jurnal. Surplus anggaran yang didapat di penggalangan ini akan mengizinkan mereka untuk mewakili OTW di lebih banyak acara, dan agar para anggota kedua komite dapat bergabung dengan Pengembangan dan Keanggotaan—komite di balik penggalangan kami—dalam rencana mereka untuk peningkatan jangkauan di acara-acara penggemar.

  Semua proyek dan komite kami juga akan diuntungkan dari uang yang lebih untuk mendukung para staf dan relawan menghadiri lebih banyak pelatihan, seminar, dan webinar. Memperkuat kemampuan profesional dan koneksi di seluruh OTW telah selalu menjadi sebuah prioritas, baik dengan memanfaatkan loka karya manajemen untuk Relawan dan Rekrutmen maupun dengan mengirim staf untuk berpartisipasi di acara-acara seperti AdaCamp.

  Semua area ini merupakan tempat-tempat di mana kami dapat berkembang berkat kesuksesan penggalangan ini dan kemurahan hati para anggota kami. Kami akan mengabarkan perbaikan anggaran tahunan dan rencana penggalangan kami untuk tahun 2015 pada awal Januari, jadi jangan sampai terlewatkan.

  Kami akan menggelar target penggalangan lainnya di bulan April, dan kami berharap bahwa fandom akan membantu kami lagi. Ingat: kami hanya sekuat dan sehidup yang dibuat oleh Anda, para pengguna, dan para anggota kami.

  Di bawah ini adalah beberapa rincian untuk semua pengguna kami yang menyukai angka:

  Biaya bulanan, berkala:
  Biaya berkala bulanan per 30 Oktober: U$5.497,20
  Perkiraan biaya rata-rata bulanan untuk tahun 2015: U$8.066,66
  (Termasuk kolokasi server, biaya program dan administrasi rutin yang dibayar per)

  Jumlah biaya yang diantisipasi dari 1 Januari sampai 30 Maret:
  Biaya kuarter pertama, perkiraan 2015 yang disesuaikan: U$84.949,67
  (Termasuk biaya bulanan berkala ditambah US$60.000 untuk pembelian server dan persiapan untuk penggalangan keanggotaan bulan April; jumlah minimum yang harus kami sediakan)

  Cadangan:
  Cadangan 9 bulan, perkiraan 2015: U$72.599,94
  (Berdasarkan biaya bulanan berkala; jumlah yang dipegang untuk menjaga "pintu tetap terbuka" seperti sekarang, konstan, selama keadaan darurat)

  Biaya plus cadangan
  Biaya plus cadangan kuarter pertama, perkiraan 2015: U$157.549,60
  (Jumlah yang harus kami sediakan pada tanggal 1 Januari untuk membawa kami sampai 30 Maret dan menjaga dana cadangan 9 bulan)

  Diskusi surplus:
  Membawa: US$197.544,09
  (Anggap kami mencapai target penggalangan bulan November dan Desember dan menggunakan sisa anggaran 2014; ini adalah jumlah total uang yang akan ada pada kami pada tanggal 1 Januari)

  Surplus: US$39.994,48
  (Jumlah yang tersisa setelah anggaran 2014 dipenuhi, biaya kuarter pertama, dan target cadangan dipenuhi)

  Diskusi anggaran awal, 2015:
  We memperkirakan anggaran 2015 kami akan sebesar (perkiraan kasar): US$230.000
  Jumlah ini termasuk pembelian-pembelian perangkat keras juga biaya-biaya bulanan berkala, pertemuan langsung, biaya pengembangan staf dan jangkauan, dan lebih banyak lagi.

  Terima kasih atas dukungan Anda—kemurahan hati Anda membuat sangat membantu pekerjaan kami.

 • Az OTW Pénzügyi Jövője

  By Ridicully on Sunday, 2 November 2014 - 4:23pm
  Message type:

  Az októberi kampány óriási siker volt, köszönhetően a nagylelkűségeteknek! Az OTW (Szervezet a Transzformatív Munkákért) munkatársai és önkéntesei nem csak az összegyűjtött adományok nagyságán ámultak, hanem a kampány során folytatott komoly beszélgetéseken is.

  Az egyik ezek során felmerült kérdés, hogy mit fogunk csinálni a plusz pénzzel. Szintén felmerült kérdésként, hogy ha a célunk 70.000 USD gyűjtése volt, miért nem álltunk meg ott.

  Mindkét kérdésre sokrétű a válasz. A legrövidebbel és leglényegretörőbbel a kampány alatt a hírek kommentjeiben is találkozhattatok: a pénzt a szerverekre, munkaerő-képzésre, és a teljesen önkéntesekből álló személyzetünket kisegítő szakértőkre fordítjuk. A többletadományok lehetővé teszik számunkra, hogy a számlák fizetése mellett a fenti dolgokra is jusson pénz a következő kampányig áprilisban (és még azon is túl). Lehetőségünk nyílik továbbá tartalékunk növelésére, váratlan helyzetek esetére.

  A hosszabb válaszhoz meg kell ismernünk egy kicsit az OTW szerkezetét és az adománygyűjtéseink történetét.

  Ahogyan azt a hetedik kampányposztban is láthattátok, egy olyan nonprofit szervezetnek, mint az OTW rengeteg kiadása van. A költségvetésünk mintegy 70%-át fordítjuk szerverekre, ezek elhelyezésére és egyéb dolgokra, amik az Archive of Our Own – AO3 (A Mi Archívumunk) működtetéséhez kapcsolódnak. A maradék 30% a többi projektünk, szolgáltatások, meetingek díjai és általános adminisztratív költségek között oszlik meg.

  Habár eddig mindig fedezni tudtuk a költségeinket, néha nem sokon múlt. Az AO3, ami a legnagyobb kiadásunk, exponenciálisan növekedett - őszintén szólva az első években nem is tudtuk, hogy mire számítsunk. Mostanra jobb a rálátásunk a szükségleteinkre, és az elmúlt három évben az adománygyűjtő terveink során egyre inkább tekintetbe vettük, hogy a növekvő kiadásokhoz növekvő bevételekre van szükségünk. Úgy tudnánk ezt leírni, hogy a napról napra létezés helyett, az OTW-nek mostmár van egy rendes költségvetése, biztonsági hálója, és némi extra tőkéje, hogy mégtöbbet tudjunk tenni.

  Úgy hittük a 70.000 USD cél az, ami még elérhető számunkra. A legutóbbi októberi adománygyűjtő akciónk során 52.381 USD-t gyűjtöttünk, így hát arra is felkészültünk, hogy nem érjük el a célunkat, még ha a tavalyinál több bevételt tudunk is realizálni.

  Nem voltunk felkészülve a kampány elsöprő sikerére. Igazság szerint fel voltunk rá készülve, hogy hozzá kell nyúlnunk a tartalékunkhoz, hogy kihúzzuk év végéig és a következő, 2015 áprilisi adománygyűjtésünkig. Ez nem ritka a nonprofit szervezetek esetében, és különösen egy olyan fiatal szervezetnél, mint az OTW, de ez nem hosszútávon fenntartható stratégia. Augusztusban megbeszélések kezdődtek az adománygyűjtő terveink kiterjesztéséről nagyösszegű adomány kérelmekre, több havi-adomány rendszer kidolgozására, és az éves két kampányunk mellett további egy-két különleges rendezvény megvalósítására.

  Nem tettünk le ezek megvalósításáról, mivel ezek egy megalapozott és változatos adománygyűjtő stratégia részei, de a közvetlen nyomás enyhült rajtunk annak a közel 8.000 adományozónak köszönhetően, akik idén októberben segítettek nekünk. Leegyszerűsítve, pénzügyileg jobban állunk, mint valaha, és ez azt jelenti, hogy az OTW valamennyi projektjét is megerősíthetjük.

  Várható kiadások röviden:

  • 2014-ben 45.000 USD-t fogunk költeni további szerverek beszerzésére, valamint minimum 100.000 USD-t további gépekre 2015-ben.
  • A több szerver azt jelenti, hogy több helyre is van szükségünk és ehhez magasabb energiaköltségek társulnak, ezeknek együttesen a költsége várakozásaink szerint 2015-ben 36.000 USD vagy több lesz, valamint további 25.000 USD-t fogunk fordítani egy harmadik helyszínre, elemzésre és domain regisztrációra.
  • A Visszaélés és Támogatás Bizottság továbbfejlesztett jegyrendszere további 400 USD-be fog kerülni havonta, ami évi 4.800 USD.
  • A személyzet számára képzések és workshopok céljából egy legalább 7.500 USD-s keretet teszünk félre, mégegyszer 7.500 USD-vel utazásra, szállásra, regisztrációs díjakra az előadásokon, conokon, tudományos konferenciákon és más eseményeken.
  • Októberben lesz egy személyes igazgatósági ülés, amelyen részt vehetnek majd elnökségi tagok és/vagy más tagok, ami személyenként átlagosan 950 USD költséget jelent, az utazás, szállás és étkezés miatt fejenként, ami mindösszesen kb. 15.000 USD.
  • 8.000 USD fedezi a mindennapi adminisztratív költségeket, más programköltségekre minimum 23.000 USD-re lesz szükségünk.
  • Továbbra is fenntartunk egy 72.000 USD-s kilenc hónapos pénztartalékot a váratlan helyzetekre.

  Ezeken az azonnali kiadásokon kívül nehéz pontosan meghatározni a 2015-ös költségeinket. Ahogy fentebb is említettük, arra számítottunk, hogy a jövő évet egy kisebb tartalékkal, és egy szerény bevételnövekedéssel kell majd kezdenünk. A legtöbb konkrét tervünk ezekre a számokra épült. A bizottságainkat arra kértük, hogy adjanak le további kérelmeket novemberben, de így is van egy pár terület, ahol finanszírozásnövekedést tervezünk.

  Az AO3-al kapcsolatban beszéltünk a közvetlen hatásokról, így szóba került a szerverpark-bővítés, alvállalkozók bevonása, és tréning. Érintőlegesen a Fanlore és az Open Doors (Nyitott Ajtók) is profitálni fog ebből, mivel ugyanazt a szerverhelyet használják. A szoftverfejlesztés az AO3 Támogatás és Fejlesztés számára könnyebbé teszi majd a válaszadást a Nyitott Ajtók megőrzési projektjével kapcsolatos felhasználói kérdésekre is.

  A másik két nagy projektünk, a Transformative Works and Cultures – TWC (Transzformatív Munkák és Kultúrák) és a Jogi Bizottságunk jogi képviseleti munkája jelentősen kisebb költségvetésből gazdálkodnak, mint az AO3. A jogi csoport esetében néha felmerülnek eljárási költségek, valamint a fair használattal kapcsolatos meghallgatásokra és találkozókra utazás költségei. A TWC, a szakfolyóiratunk csapata is szokott utazni az Egyesült Államok-szerte rendezett konferenciákra; további költség a folyóirat éves regisztrációs díja. A mostani kampány többletbevételei lehetővé fogják tenni, hogy az OTW több rendezvényen is képviseltesse magát valamint, hogy ezen két bizottság képviselői, a Fejlesztés és Tagság Bizottsággal - az adománygyűjtésünket szervező bizottság - együttműködve több embert vonjanak be a conokon.

  Minden projektünk és bizottságunk számára fontos, hogy a többletbevételek révén a személyzetnek és önkénteseknek lehetősége nyílik, hogy több képzésen, szemináriumon és webináriumon vegyen részt. A szakmai készségek és kapcsolatok erősítése OTW-szerte mindig prioritást élvezett, történjen az az Önkéntesek és Toborzás Bizottság általi menedzsment-workshopok révén, vagy a belső munkatársak olyan rendezvényekre küldése révén, mint például az AdaCamp.

  Mindezek olyan területek, amelyekben a kampány sikere és a tagjaink nagylelkűsége révén fejlődhetünk. Úgy számítjuk, hogy 2015 január eleje körül adunk majd egy tájékoztatást az éves költségvetésünkről és 2015-ös adománygyűjtési terveinkről, szóval figyeljétek a híreket!

  Áprilisban lesz egy új kampánycélunk, és reméljük a fandom akkor is kisegít minket. Ne felejtsétek el: mi csak olyan erősek és fontosak vagyunk, amilyenné ti, a felhasználóink és tagjaink tesztek minket.

  Itt van néhány további adat a számzsonglőr felhasználóinknak:

  Havi ismétlődő kiadások:
  Október 30-ával az általános havi költségeink 5.497,20 USD-t tesznek ki
  2015-re a várt átlagos havi költségek: 8.066,66 USD
  (Ebben benne vannak a szerver elhelyezés költségei és a szokásos havi program és adminisztratív költégek)

  Összes várható kiadás január 01-től március 31-ig:
  A 2015-ös első negyedéves kiigazított várható ráfordításaink: 84.949,67 USD
  (Ami tartalmazza a rendes havi kiadásokat, plusz egy 60.000 USD-s szerver beszerzést, és a felkészülést az áprilisi adománygyűjtő kampányra; ez az a minimum amire szükségünk van)

  Tartalékok:
  9 havi tartalék 2015-ös becsléssel: 72.599,94 USD
  (A rendes havi költségek alapján számítva; ez arra elég, hogy vészhelyzet esetén tovább működhessünk, növekedés nélkül számolva)

  Ráfordítások és tartalékok
  2015 első negyedéveben a várható ráfordítások és tartalékok együttes összege: 157.549,60 USD
  (Ez az az összeg amire január 01-től március 31-ig szükségünk van, illetve egy 9 hónapos tartalék)

  Maradvány:
  Áthozat: 197.544,09 USD
  (Feltételezve, hogy a novemberi és decemberi adománygyűjtő akcióink elérik a kitűzött célt, és a 2014 költségvetés maradék részét felhasználjuk, ez az az összeg, ami január 01-én a rendelkezésünkre fog állni)

  Maradvány: 39.994,48
  (Ez az összeg marad a 2014-es költségvetés és az első negyedéves kiadások és bevételek megvalósulása után)

  Előzetes költségvetési tervek 2015-re:
  Úgy számítjuk a 2015-ös költségvetésünk nagyjából 230.000 USD lesz.
  Ebben az összegben benne vannak a tárgyi eszköz vásárlások és a rendes havi ráfordítások is, a személyes meetingek, a munkaerő-fejlesztés, a bevonási alap költségei és minden más is.

  Köszönjük a támogatásotokat - mi csak a nagylelkűségetek révén végezhetjük a munkánkat.

 • Il futuro finanziario di OTW

  By Ridicully on Sunday, 2 November 2014 - 4:22pm
  Message type:

  Banner creato da Diane con le sagome di un uomo e di una donna che parlano tramite fumetti, uno dei quali ha il logo di OTW e l’altro dice ‘Annuncio da OTW’

  La chiamata alle iscrizioni di Ottobre è stata un enorme successo grazie alla vostra generosità! Lo staff e i volontari di OTW (Organizzazione per i Lavori Trasformativi) sono stupefatti non solo per la somma raccolta ma anche per gli spunti di discussioni che sono scaturiti durante la raccolta fondi.

  Una delle domande poste in queste discussioni è stata: cosa faremo con la somma eccedente il nostro obiettivo? E inoltre, se il nostro obiettivo era 70.000 US$, non ci siamo fermati lì?

  Le risposte a entrambe le complesse sono complesse. Le più brevi e dirette sono state già date nei commenti ai post delle news per la raccolta fondi; investiremo più denaro nei server, nella formazione dello staff, e in consulenti per sostenere il nostro staff interamente composto da volontari. Raccogliere fondi al di là del nostro obiettivo iniziale ci permette di fare tutte queste cose, e inoltre di pagare tutti i nostri conti fino alla chiamata alle iscrizioni del prossimo aprile (e anche oltre). Ci permette altresì di aumentare il fondo di riserva per le emergenze in eventualità di tempi difficili.

  Una risposta più articolata significa scavare un po' all'interno della struttura di OTW e nella storia delle nostre raccolte fondi.

  Come avete già visto nel settimo post della chiamata alle iscrizioni, anche una organizzazione no-profit come OTW ha parecchie spese. Circa il 70% del nostro budget va via in hosting, server e altre spese per mantenere e gestire Archive of Our Own – AO3 (Archivio tutto per noi). Il restante 30% è suddiviso tra gli altri nostri progetti, servizi, incontri e costi amministrativi generali.

  È vero che siamo sempre stati in grado di coprire le nostre spese, ma ci sono stati momenti in cui siamo stati vicini a non farcela. La nostra principale voce di spesa, quella per AO3, è cresciuta esponenzialmente - e con tutta franchezza, non eravamo sicuri di cosa aspettarci nei primi anni di vita. Ora abbiamo un maggiore controllo sulle nostre necessità, e negli ultimi tre anni abbiamo perfezionato i nostri piani per raccogliere fondi per essere sicuri che l'aumento dei ricavi andasse di pari passo co l'aumento delle spese. Pensate a questo cambiamento come se OTW fosse passato da una situazione di "vivere un giorno alla volta, da uno stipendio al successivo" a una in cui possiede un budget domestico regolare, una rete di sicurezza e anche dei fondi extra per fare altre cose utili.

  Il nostro obiettivo di 70.000 US$ corrispondeva alla somma che ritenevamo di poter raggiungere. La chiamata alle iscrizioni dell'ottobre dell'anno scorso aveva portato a raccogliere 52,381 US$, perciò eravamo preparati anche all'eventualità di totalizzare una somma inferiore, sebbene superiore a quella di un anno prima.

  Non eravamo preparati per il successo stratosferico di questa raccolta fondi. Infatti, eravamo pronti ad attingere al nostro fondo di riserva per arrivare alla fine dell'anno e riuscire a tenerci a galla fino alla successiva chiamata alle iscrizioni, quella di aprile 2015. Questo non è un comportamento inusuale per un'organizzazione no-profit, specialmente una di recente fondazione come OTW, ma costituisce una strategia che non possiamo sostenere a lungo termine. Già in agosto si sono tenute discussioni sull'espansione del nostro piano di raccolta fondi per includere sollecitazioni dai grandi donatori, diversificazioni dei metodi di donazione mensili, e l'aggiunta di uno o due eventi speciali che affiancassero le chiamate alle iscrizioni annuali.

  Stiamo ancora esaminando queste possibilità, perché sono parte di una strategia di raccolta fondi solida e diversificata, ma la pressione immediata sulle nostre spalle si è allentata grazie ai quasi 8.000 donatori che ci hanno supportato questo ottobre. Per metterla su un piano più semplice, le nostre finanze sono più solide di quanto non siano mai state, e questo significa rafforzare tutti i progetti sotto l'ombrello di OTW.

  Spese previste, in breve:

  • 45.000 US$ saranno usati per aggiungere ulteriori server nel 2014, e altri 100.000 US$ serviranno per macchinari aggiuntivi nel 2015.
  • Più server significa più spazio necessario per collocarli e maggiori spese per la bolletta elettrica; in questo settore ci aspettiamo spese totali per almeno 36.000 US$ nel 2015, con ulteriori 25.000 US$ necessari per una terza area per l'installazione dei server, i servizi di analisi e la registrazione dei domini.
  • Un sistema migliorato per i ticket per i nostri team di Violazioni e Supporto costerà altri 400 US$ al mese, un totale di 4.800 US$ all'anno.
  • I seminari e workshop di formazione per lo staff saranno resi disponibili grazie a un fondo di 7.500 US$, con ulteriori 7.500 US$ necessari per viaggi, alloggi e spese di registrazione per le presentazioni alle convention di fan, alle conferenze accademiche e ad altri eventi.
  • Un incontro di persona per il Consiglio di direzione sarà organizzato per il prossimo ottobre, con la possibilità per i presidenti dei comitati e/o per altro personale di presenziare; stimiamo una spesa di 950 US$ per persona per viaggi, alloggi e vitto, per un totale di 15.000 US$.
  • Circa 8.000 US$ serviranno per coprire le spese amministrative di routine, mentre altri programmi di routine richiederanno almeno 23.000 US$.
  • Infine, sarà mantenuta una riserva di emergenza sufficiente per nove mesi, pari a circa 72.000 US$.

  Al di là di queste spese immediate, è difficile prevedere spese specifiche per il 2015. Come abbiamo già menzionato sopra, ci aspettavamo di iniziare il nuovo anno con una riserva meno cospicua e con un aumento modesto delle entrate. La maggior parte dei nostri piani concreti era stata costruita sulla base di queste previsioni. Ai comitati sarà richiesto di inviare ulteriori richieste il prossimo novembre, ma ci sono già alcune aree per cui abbiamo individuato un aumento dei finanziamenti.

  Abbiamo già parlato dell'impatto immediato per AO3, in termini di server addizionali e spazio per l'installazione, di contratti per i dipendenti, di formazione professionale . Fanlore e Open Doors (Porte Aperte) riceveranno dei benefici marginali perché condividono lo stesso spazio sui server. L'aggiornamento del software per i comitati Supporto e Violazioni di AO3 ci permetteranno di rispondere più facilmente alle richieste degli utenti riguardo al lavoro di salvataggio di Open Doors.

  Gli altri due progetti maggiori, Transformative Works and Cultures – TWC (Culture e Lavori Trasformativi) e il lavoro di patrocinio legale del nostro comitato Supporto Legale, hanno bisogno di budget significativamente più bassi rispetto ad AO3. Il nostro team legale necessita di oneri amministrativi di tanto in tanto, oltre a spese per i viaggi per conferenze e audizioni relative all'utilizzo leale o fair use. Lo staff di TWC, la nostra rivista accademica, attraversa gli Stati Uniti per tenere o partecipare a conferenze; un'altra voce di spesa certa riguarda la tassa annuale per la registrazione della testata. Il surplus di budget generato da questa chiamata alle iscrizioni permetterà a entrambi i comitati di rappresentare OTW in un maggiore numero di eventi, e ai membri dei due comitati di unirsi a Sviluppo & Iscrizioni - il comitato che si occupa delle raccolte fondi - nei loro piani per l'estensione del raggio di azione di OTW alle convention dei fan.

  Tutti i nostri progetti e comitati beneficeranno dell'aumento dei fondi che supporteranno staff e volontari nella loro partecipazione a un maggior numero di sessioni di addestramento, seminari e teleconferenze. Il rafforzamento delle capacità professionali e delle connessioni attraverso OTW è sempre stata una priorità, che si trattasse di un workshop sull'amministrazione per il comitato Volontari e Reclutamento o della partecipazione di membri del nostro staff a eventi come AdaCamp.

  Tutte queste sono aree in cui possiamo crescere grazie al successo della nostra chiamata alle iscrizioni e alla generosità dei nostri iscritti. Ci aspettiamo di potervi fornire un aggiornamento sia sul nostro budget annuale sia sul nostro piano di raccolta fondi per il 2015 nelle prime settimane di Gennaio, perciò visitate regolarmente questa sezione.

  Avremo un nuovo obiettivo per la raccolta fondi del prossimo Aprile, e speriamo che il fandom possa raggiungerlo anche questa volta. Ricordate: la nostra forza e la nostra vitalità dipende interamente da voi, che siete i nostri utenti e membri.

  Ecco ulteriori dettagli per i nostri appassionati di numeri:

  Spese ricorrenti mensili
  Spese mensili ordinarie, aggiornate al 30 ottobre: 5.497,20 US$
  Stima delle spese mensili per il 2015: 8.066,66 US$
  (Comprende le spese pagate ogni mese per la collocazione dei server, per la gestione amministrativa e per i programmi di routine)

  Totale delle spese anticipate per il periodo dal 1° gennaio al 30 marzo:
  Spese per il I trimestre, stime aggiornate per il 2015: 84.949,67 US$
  (Comprende le spese mensili ordinarie più 60.000 US$ per l'acquisto dei server e la preparazione della chiamata alle iscrizioni di Aprile; è l'ammontare minimo che dobbiamo avere a disposizione)

  Riserve:
  9 mesi di riserve, stima per il 2015: 72.599,94 US$
  (Basato sulle spese mensili ordinarie; somma conservata per "mantenere aperta l'attività" così come siamo, senza crescita, in caso di emergenze)

  Spese più riserve
  Spese per il I trimestre più 9 mesi di riserve, stima per il 2015: 157.549,60 US$
  (L'ammontare minimo che dobbiamo avere a disposizione al 1° gennaio per andare avanti fino al 30 marzo e mantenere una riserva di emergenza per ulteriori 9 mesi)

  Riguardo al surplus:
  Riporto: 197.544,09 US$
  (Assumendo di mantenere l'usuale obiettivo di fondi ricevuti a novembre e dicembre, e di spendere il resto del budget previsto nel 2014; questo è l'ammontare che avremo a disposizione il 1° gennaio 2015)

  Surplus: 39.994,48 US$
  (Ammontare rimanente dopo le spese previste per completare il budget 2014, per il I trimestre 2015 e per il fondo di riserva per i restanti 9 mesi del 2015)

  Bilancio preventivo preliminare, 2015:
  Ci aspettiamo che il budget per il 2015 ammonti a (stima preliminare): 230.000,00 US$
  Questa somma include le spese per l'hardware, le spese ordinarie mensili, gli incontri di persona, l'addestramento dello staff, i fondi per ampliare il nostro raggio di azione, e altro ancora.

  Grazie per il vostro supporto - la vostra generosità rende possibile il nostro lavoro.

 • El futur financer de l’OTW

  By LilyC on Sunday, 2 November 2014 - 4:21pm
  Message type:

  La campanya d’octubre va ser un èxit massiu gràcies a la vostra generositat! El personal i el voluntaris de l’OTW (Organització per a les Obres Transformatives) estem bocabadats no només per la quantitat de diners recaptats sinó també per les atentes discussions que van tenir lloc durant la campanya.

  Una de les preguntes que es va formular al llarg d’aquestes discussions és: què farem amb els diners extra? També ens van preguntar per què, si el nostre objectiu eren 70.000 dòlars EUA, no ens vam aturar aquí?

  Hi ha múltiples respostes per a ambdues preguntes. Les més curtes i directes s’han donat als comentaris sobre els posts de notícies per a la campanya: invertirem més diners en servidors, formació del personal i en consultors per recolzar el nostre personal íntegrament format per voluntaris. Recaptar més diners que els que ens havíem proposat inicialment ens permet fer totes aquestes coses, i alhora pagar les factures fins a la propera campanya programada, a l’abril, i més enllà. També ens permet incrementar la nostra reserva d’emergència per a les “vaques magres”.

  La resposta llarga requereix explicar una mica l’estructura de l’OTW i la història de les nostres campanyes de recaptació de fons.

  Com vau veure al setè post de la campanya, una organització sense ànim de lucre com l’OTW té moltes despeses. Al voltant d’un 70% del nostre pressupost se’n va en l’allotjament, els servidors, el maquinari i altres coses per a mantenir l’Archive of Our Own – AO3 (Un Arxiu Propi) en marxa. L’altre 30% es distribueix entre els nostres altres projectes, serveis, reunions i despeses administratives.

  Tot i que sempre hem pogut cobrir les nostres despeses, hi ha hagut èpoques en què ens ha anat de poc. L’AO3, la nostra principal font de cost, ha crescut de forma exponencial –i, francament, no sabíem què esperar els primers anys–. Ara tenim una idea més clara de les nostres necessitats i, durant els darrers tres anys, hem refinat els nostres plans de recaptació de fans per tenir en compte el creixement de les nostres despeses. Imagineu-vos-ho com l’OTW passant de “viure de paga a paga” a tenir un pressupost de despeses domèstiques regular, una xarxa de seguretat i alguns fons extra que ens permetin fer més coses bones.

  El nostre objectiu de 70.000 dòlars EUA era el que pensàvem que podíem assolir. La nostra darrera campanya d’octubre havia recaptat 52.381 dòlars EUA, pel que comptàvem que podíem fer curt, fins i tot si aconseguíem reunir més que l’any passat.

  Amb el que no comptàvem és amb l’èxit aclaparador d’aquesta campanya. De fet, esperàvem haver de fer ús de la nostra reserva per arribar a finals d’any i mantenir-nos a flor d’aigua fins a la propera campanya, l’abril de 2015. Això no és extraordinari per a una organització sense ànim de lucre, especialment una tan jove com l’OTW, però tampoc és una estratègia que podríem sostenir a llarg termini. A l’agost es va començar a debatre la possibilitat d’expandir els nostres plans de recaptació de fons per incloure sol·licituds de grans donacions, més mètodes per a donacions mensuals i afegir un o dos actes per complementar les nostres campanyes anuals.

  Prendrem aquestes opcions en consideració de tota manera, perquè formen part d’una estratègia de recaptació sòlida i diversificada, però la pressió immediata s’ha vist alleujada gràcies als prop de 8.000 donants que ens van donar suport aquest octubre. En poques paraules, les nostres finances són més fortes que mai, i això significa reforçar tots els projectes que es troben sota el paraigües de l’OTW.

  Despeses previstes, breument:

  • 45.000 dòlars EUA s’utilitzaran per afegir servidors addicionals el 2014, i com a mínim 100.000 dòlars EUA en maquinari addicional el 2015.
  • Més servidors vol dir més espai per a allotjament del maquinari i més costos d’electricitat per a aquests servidors, amb un total previst de 36.000 dòlars EUA o més en 2015, i 25.000 dòlars EUA més per a un lloc d’allotjament de maquinari terciari, analítiques i registres de dominis.
  • Un sistema de gestió de diligències per als nostres equips de Prevenció de l’Abús i Suport costarà 400 dòlars EUA addicionals al mes, en total 4.800 dòlars EUA l’any.
  • Es proporcionaran seminaris i tallers d’entrenament per al personal amb una provisió d’almenys 7.500 dòlars EUA, més altres 7.500 dòlars EUA per a desplaçaments, allotjament i despeses d’inscripció a convencions de fans, congressos acadèmics i altres esdeveniments.
  • A l’octubre tindrà lloc una reunió presencial de la Junta Directiva, amb la possible assistència de caps de comitè i/o altres membres del personal, amb un cost mitjà de 950 dòlars EUA per persona en concepte de desplaçament, allotjament i menjars, que sumen un total estimat de 15.000 dòlars EUA.
  • 8.000 dòlars EUA cobriran les despeses administratives corrents, i altres despeses de funcionament requeriran un mínim de 23.000 dòlars EUA.
  • Es mantindrà una reserva en metàl·lic per a emergències d’aproximadament 72.000 dòlars EUA.

  Més enllà d’aquestes despeses immediates, és difícil identificar desemborsaments específics per al 2015. Com hem esmentat més amunt, esperàvem començar l’any vinent amb una reserva més petita i un increment modest dels nostres ingressos. La majoria dels nostres plans concrets els havíem elaborat a partir d’aquests comptes. Estem demanant als comitès que ens facin arribar peticions addicionals al novembre, però hi ha poques àrees on tinguem previst incrementar els fons.

  Hem parlat de l’impacte immediat per a l’AO3 en termes de servidors addicionals i espai de bastidor, treballadors per compte propi i formació. Fanlore i Open Doors (Projecte de Portes Obertes) experimentaran alguns beneficis indirectes pel mer fet de compartir el mateix espai de servidors. L’actualització del programari per a Suport i Prevenció de l’Abús a l’AO3 també farà més fàcil respondre a les interpel·lacions dels usuaris sobre el treball de preservació d’Open Doors.

  Els nostres altres dos grans projectes, Transformative Works and Cultures – TWC (Obres i Cultures Transformatives) i el treball d’assistència jurídica del nostre Comitè Legal, funcionen amb pressupostos substancialment menors als de l’AO3. El nostre equip legal ocasiona de vegades despeses administratives, així com el cost de viatjar per assistir a audiències i reunions relacionades amb l’ús raonable. El personal de TWC, la nostra revista acadèmica, viatja a conferències acadèmiques d’un costat a l’altre dels EUA; una altra despesa és la tarifa anual de registre per a la revista. El superàvit pressupostari generat per aquesta campanya els permetrà representar l’OTW a més actes, i que més membres d’ambdós comitès es sumen a Desenvolupament i Afiliació –el comitè que hi ha darrere de les activitats de recaptació– en els seus plans per assolir una major presència a les convencions de fans.

  Tots els nostres projectes i comitès es beneficiaran també de la disponibilitat de més diners per donar suport al personal i voluntaris per assistir a més cursos de formació, seminaris i webminars. Reforçar les habilitats professionals i les connexions dins de l’OTW ha estat sempre una prioritat, ja sigui treient profit d’un taller de gestió per a Voluntariat i Captació o enviant el personal a esdeveniments com l’AdaCamp.

  Totes aquestes són àrees en què podem crèixer gràcies a l’èxit d’aquesta campanya i la generositat dels nostres membres. Tenim previst proporcionar una actualització tant del pressupost anual com del nostre pla de recaptació de fons per al 2015 a principis de gener, así que estigueu atents a aquest espai.

  Tindrem un altre objectiu de recaptació a l’abril, i esperem que el fandom torni a mostrar-nos el seu suport. Recordeu: només som tan forts i vius com vosaltres, els nostres usuaris i membres, ens feu.

  Aquí hi ha alguns detalls més per als nostres usuaris aficionats a fer números:

  Despeses mensuals, recorrents:
  Despeses mensuals regulars a data de 30 d’octubre:5.497,20 dòlars EUA
  Despeses mensuals mitjanes previstes per a 2015: 8.066,66 dòlars EUA
  (inclou l’allotjament físic dels servidors, i despeses administratives i de funcionament habituals pagades cada mes)

  Despeses totals previstes de l’1 de gener al 30 de març:
  Despeses del primer trimestre, estimació corregida per al 2015: 84.949,67 dòlars EUA
  (inclou despeses mensuals regulars més 60.000 dòlars EUA en compra i preparació de servidors per a la campanya de recaptació de fons de l’abril; quantitat mínima que hem de tenir a la mà)

  Reserves:
  9 mesos de reserves, estimació per al 2015: 72.599,94 dòlars EUA
  (basada en les despeses mensuals regulars; quantitat reservada per “mantenir oberta la paradeta” tal com està, sense creixement, durant emergències)

  Despeses més reserves
  Despeses del primer trimestre més reserves, estimació per al 2015: 157.549,60 dòlars EUA
  (quantitat que hem de tenir a la mà l’1 de gener per mantenir-nos en marxa fins al 30 de març i un fons de reserva per a 9 mesos)

  Sobre el superàvit:
  Per continuar:197.544,09 dòlars EUA
  (assumint que acomplim els objectius de recaptació del novembre i desembre i gastem el que queda del pressupost per al 2014; aquest és el total de diners que tindrem a la mà d’1 de gener)

  Superàvit: 39.994,48 dòlars EUA
  (quantitat restant un cop s’ha acomplert el pressupost del 2014, les despeses del primer trimestre, i els objectius de reserva)

  Avanç sobre el pressupost, 2015:
  Preveiem que el nostre pressupost per al 2015 serà (estimació aproximada): 230.000 dòlars EUA
  Aquest nombre inclou tant l’adquisició de maquinari com les despeses mensuals regulars, reunions presencials, finançament del desenvolupament del personal i la divulgació, i més.

  Gràcies pel vostre suport. La vostra generositat fa possible el nostre treball.

 • O Futuro Financeiro da OTW

  By Daphne on Sunday, 2 November 2014 - 4:20pm
  Message type:

  Banner feito por Diane com as silhuetas de um homem e uma mulher conversando com balões de diálogo, um dos quais tem a logo da OTW e o outro contendo as palavras

  A campanha de outubro foi um grande sucesso graças à generosidade de vocês! A equipe da OTW (Organização para Obras Transfiormativas) ficou admirada não só com o valor arrecadado, mas também com os debates que surgiram durante a campanha.

  Uma pergunta que surgiu nessas discussões foi: o que iremos fazer com o dinheiro a mais que arrecadamos? E também por que, se a nossa meta era 70 mil dolares americanos, não paramos ao atingirmos esse valor?

  Ambas as perguntas têm respostas multifacetadas. A mais curta e direta delas já foi dada nos comentários do post sobre a campanha; iremos investir mais dinheiro em servidores e em treinamento e consultores para ajudar nossa equipe de voluntárixs. Arrecadar dinheiro além da nossa meta inicial nos permite fazer tudo isso e pagar nossas contas até a nossa próxima campanha planejada, que será em abril (e mais para o futuro também). A arrecadação extra também nos permite aumentar nossa reserva para eventuais emergências.

  Uma resposta longa requer uma exploração um pouco mais detalhada da estrutura da OTW e da história de nossas campanhas anteriores.

  Como você viu no sétimo post dessa campanha, uma organização sem fim lucrativos como a OTW tem várias despesas. Cerca de 70% do nosso orçamento são gastos em hospedagem, servidores e outras necessidades para manter o Archive of Our Own – AO3 (Nosso Próprio Arquivo) funcionando. Os outros 30% são divididos entre nossos demais projetos, serviços, encontros e gastos administrativos.

  Embora sempre tenhamos sido capazes de cobrir todas as nossas despesas, em algums momentos ficamos apertadxs. O AO3, nossa maior despesa, tem crescido exponencialmente; e, honestamente, não tínhamos a menor ideia do que esperar nos primeiros anos. Hoje temos uma visão mais concreta das nossas necessidades; nos ultimos três anos, desenvolvemos nossas campanhas para aumentar nossa arrecadação levando em consideração nossas despesas crescentes. É como se a OTW estivesse evoluindo, deixando de viver com gastos contados de mês a mês para passar a planejar orçamentos a longo prazo, guardando dinheiro para emergências e obtendo fundos extras para que possamos realizar mais coisas.

  Nossa meta de 70 mil dólares era o que pensamos ser possível de conseguir. A última campanha, em outubro passado, arrecadou US$ 52.381; estávamos, portanto, preparadxs para não atingir essa meta, mesmo caso conseguíssimos mais do que ano passado.

  Nós não nos estávamos preparadxs para o incrível sucesso dessa campanha. De fato, esperávamos ter que usar parte da nossa reserva para fechar as contas no fim do ano e nos mantermos funcionando até a próxima campanha, agendada para abril de 2015. Isso não é fora do padrão para uma organização sem fim lucrativos, especialmente uma tão jovem como a OTW, mas não é algo sustentável a longo prazo. Discussões começaram em agosto sobre como expandir nossos planos para arrecadações, para incluir solicitações diretas a doadores de grande valores, mais meios para doações mensais e adicionar um ou dois eventos especias para completar nossas campanhas anuais.

  Iremos continuar a considerar essa opções, porque são parte integral de uma estrátegia de arrecadação que seja sólida e diversa, mas a pressão imediata foi aliviada graças aos 8.000 doadores que nos ajudaram nesse mês de outubro. Simplificando, nossas finanças agora estão mais fortes do que nunca; isso fortalece todos os projetos da OTW.

  Breve resumo dos gastos esperados:

  • US$ 45 mil serão usados em servidores adicionais em 2014, com pelo menos US$ 100 mil em máquinas adicionais em 2015.
  • Mais servidores significa mais espaço necessário e maiores gastos com energia para esses servidores, totalizando US$ 36 mil ou mais em 2015, com um adicional de US$ 25 mil para um terceiro local para servidores, análises estatisticas e registros de dominios.
  • Um sistema de registro e acompanhamento de solicitações melhorado para os nossos times de Abuso e Suporte do AO3 irá custar um adicional de US$ 400 por mês, totalizando US$ 4.800 por ano.
  • Seminários e workshops de treinamento para a nossa equipe terão uma reserva projetada de pelo menos US$ 7.500 disponibilizada, com outros US$ 7.500 separados para transporte, hospedagem e taxas de inscrições para apresentações em convenções de fãs, conferências acadêmicas e outros eventos.
  • Um encontro em pessoa para membros da Direção ocorrerá em outubro, possivelmente com a presença de lideres das equipes e/ou outros membros de equipes, com um custo médio de US$ 950 por pessoa para transporte, hospedagem e alimentação, totalizando uma estimativa de US$ 15 mil.
  • US$ 8 mil cobrirão nossas despesas administrativas de rotina e outros gastos administrativos irão requerer no minimo US$ 23 mil.
  • Um reserva financeira de emergência, suficiente para cobrir nove meses de despesas de rotina, será mantida, no valor de cerca de US$ 72 mil.

  Além dessas despesas imediatas, é dificil precisar todos os gastos específicos que ocorrerão em 2015. Como mencionamos acima, nossa previsão era começar o próximo ano com uma reserva menor e um crescimento modesto de arrecadação. A maioria dos nossos planos concretos foi construída ao redor desses números. Pedimos aos nossos comitês que enviassem requerimentos financeiros adicionais em novembro, mas há algumas áreas onde esperamos ver um aumento nos gastos.

  Falamos acima sobre o impacto no AO3 em termos de servidores adicionais e espaço fisico, terceirização e treinamento. A Fanlore e o Open Doors (Portas Abertas) terão alguns beneficíos tangenciais simplesmente pelo fato de compartilharem esses mesmos servidores. A melhoria do software usado pelas equipes de Suporte e Abuso do AO3 também tornará mais fácil responder a questões de usuárixs sobre o trabalho de preservação feito pelo Portas Abertas.

  Nossos outros dois grandes projetos — Transformative Works and Cultures – TWC (Obras e Culturas Transformativas) e o trabalho de assitência jurídica do nosso comitê Jurídico — necessitam de orçamentos consideravelmente menores que o AO3. Nosso time jurídico às vezes precisa pagar taxas processuais, assim como despesas para viagens para audiências e reuniões relacionadas à doutrina do uso razoável (fair use). A equipe do TWC — nossa publicação acadêmica — viaja para conferências acedêmicas em diversos locais dos Estados Unidos; outra despesa é a taxa de registro anual da publicação. Nossa arrecadação extra permitirá que essas equipes representem a OTW em mais eventos e que membros de ambos comitês se juntem ao time de Desenvolvimento e Membros — o comitê responsável por essa campanha — para planejar mais presenças em convenções de fãs.

  Todos os nossos projetos e comitês irão se beneficiar de ter mais dinheiro disponível para dar apoio a nossas equipes voluntárias e permitir que tenham mais treinamento, seminários, webinários. Fortalecer habilidades profissionais e conexões atrevés da OTW sempre foi uma prioridade para nós, seja através de um workshop em gerenciamento para a equipe de Voluntarixs e Recrutamento, seja enviando voluntárixs para participar de eventos como o AdaCamp.

  Todas essas são áreas em que podemos crescer graças ao sucesso dessa campanha e à generosidade de nossos membros. Esperamos ter maiores atualizações sobre nosso orçamento anual e nossos planos para arrecadação em 2015 no começo de janeiro, então fique de olho.

  Teremos outra campanha para arrecadação em abril; esperamos que fandom possa nos ajudar novamente. Lembre-se: nós dependemos de vocês, nossxs usuárixs e membros, para crescermos e continuarmos fortes e vibrantes.

  Alguns detalhes a mais para gente que gosta de números:

  Despesas mensais recorrentes:
  Despesas mensais regulares em 30 de outubro: US$ 5.497,20
  Despesas mensais estimadas para 2015: US$ 8.066,66
  (Inclui espaço fisico para servidores e despesas administrativas de rotina pagas mensalmente)

  Despesas totais antecipadas de 1º de janeiro a 30 de março:
  Despesas do primeiro trimestre de 2015, estimativa ajustada: US$ 84.949,67
  (Inclui despesas mensais regulares mais US$ 60 mil para a compra de servidores e preparação para a campanha de abril; valor minimo que precisamos ter disponivel nesse periodo)

  Reservas:
  Reserva equivalente a 9 meses, estimativa para 2015: US$ 72.599,94
  (Baseada em despesas regulares mensais; valor necesáario para nos manter funcionando em caso de emergência, sem levar em consideração crescimento)

  Despesas mais reservas
  Despesas do primeiro trimestre mais reservas, estimativa para 2015: US$ 157.549,60
  (Valor que precisamos ter em 1º de janeiro para cobrir os custos até 30 de março e manter a reserva de 9 meses)

  Excedente:
  Excedente: US$ 197.544,09
  (Presumindo que iremos atingir nossa meta de arrecadação para novembro e dezembro e que gastaremos o restante do orçamento para 2014 como previsto, esse é valor total que teremos em 1º de janeiro)

  Sobra: US$ 39.994,48
  (Valor que restará após os gastos de 2014, despesas do primeiro trimestre, e a separação da reserva planejada)

  Orçamento preliminar, 2015:
  Nós esperamos ter um orçamento (estimativa aproximada) de US$ 230 mil em 2015.
  Esse numero inclui a compra de mais equipamento, assim como despesas mensais, encontros em pessoa, desenvolvimento da equipe e outros.

  Agradecemos o seu apoio. Sua generosidade faz nosso trabalho possível.

 • Le futur financier de l’OTW

  By Ridicully on Sunday, 2 November 2014 - 4:20pm
  Message type:

  La campagne d’adhésion d’octobre a été un très grand succès grâce à votre générosité. Le personnel et les bénévoles d’OTW (l’Organisation pour Oeuvres Transformatives) sont impressionnés non seulement par la quantité d’argent lors de la levée de fond mais aussi par les intelligentes discussions ayant pris place durant la campagne d’adhésion.

  Une question ayant été soulevée durant ces discussions est : qu’allons-nous faire avec la monnaie en plus? On nous a aussi demandé si notre but était à US$70 000, pourquoi n’avons nous pas arrêtés à cette somme?

  Il y a de multiple réponses avec plusieurs facettes à ces deux questions. La plus petite et directe réponse a été donnée dans les commentaires dans les nouvelles publications pour la campagne; nous allons investir plus d’argent dans les serveurs, dans la formation de nos employé(e)s, et en soutenant nos employé(e)s, qui sont uniquement des volontaires, en faisant appel à des consultants. Cette levée d’argent ayant été au dessus de notre but initial nous permet de faire toutes ces choses en même temps que payer nos factures jusqu’à notre prochaine campagne prévue en avril (et au delà). Cela nous laisse aussi grossir notre réserve d’argent.

  La plus longue réponse signifie de creuser un petit peu dans la structure de l’OTW et l’histoire de notre collecte de fonds.

  Comme vous avez vu dans la septième publication de la campagne, une organisation à but non lucratif comme l’OTW a beaucoup de dépenses. 70% de notre budget va à l’hébergement, les serveurs, et d’autres choses permettant à Archive of Our Own – AO3 (Notre Propre Archive) de maintenir son fonctionnement. Les autres 30% sont dispersés parmi nos autres projets, services, réunions et d’autres coûts généraux administratifs.

  Bien que nous avons toujours été capables de couvrir nos dépenses, il y a eu des moments ou cela a été plus dur que d’autres. AO3, notre principale dépense, a grossis de façon exponentielle—et franchement, nous n’étions pas sûrs de ce que nous pouvons prévoir dans ses premières années. Maintenant, nous avons une meilleure maîtrise de nos besoins, et au cours des trois dernières années, nous avons peaufiné nos plans de collecte de fond pour être plus vigilant sur la croissance de notre recette pour qu’ils suivent la croissance de nos dépenses. Pensez-y comme l’OTW passant de “vivre d'une paye à l'autre” à avoir un budget régulier comme celui d’un ménage, un filet de sécurité, et quelques fonds en plus pour être capable de faire plus.

  Notre but de US$70 000 était ce que nous pensions être à notre portée. Notre dernière campagne d’adhésion d’Octobre a levé US$52 381, donc nous étions préparé de ne pas atteindre ce but, même si nous aurions été capable d’amener plus que l’année dernière.

  Nous n’étions pas préparés pour le succès considérable de cette campagne. A vrai dire, nous nous attendions à devoir prendre dans notre fond de réserve pour nous aider à aller jusqu’à la fin de l’année et nous aider à nous garder à flot jusqu’à notre prochaine campagne en avril 2015. Ce n’est pas rare pour une organisation à but non lucratif, particulièrement une aussi jeune que l’OTW, mais ce n’est pas aussi une stratégie que nous pouvons maintenir à long terme. Des discussions commencèrent en août au sujet de l’expansion de notre plan de collecte de fond qui comporterait des sollicitations d’important donneurs, plus de façons pour des donations mensuelles, et ajouter un ou deux spéciaux événements pour compléter nos campagnes annuelles.

  Nous allons étudier ces choses, parce qu’ils sont une partie d’une différente et solide stratégie de collecte de fond, mais la pression immédiate a été soulagée grâce à près de 8000 donneurs qui ont dépassé nos attentes cet Octobre. De façon simplifiée, nos finances sont les meilleurs depuis toujours et cela implique le renforcement de tous les projets sous la bannière OTW.

  Les dépenses anticipées, en résumé:

  • U$45 000 vont être utilisés pour ajouter des serveurs supplémentaires en 2014, avec au moins U$100 000 en machineries supplémentaires en 2015.
  • Plus de serveurs veut dire plus de place pour la colocation et une facture d’électricité plus élevée pour ces serveurs; qui est d’attendu d’être de U$36,000 voir plus, avec en plus U$25,000 pour un troisième lieu de colocation, services analytiques et enregistrement de domaine.
  • Un système amélioré de billet pour nos équipes d’Abus et de Technique va coûter en plus U$400 par mois, ce qui fera un total de U$4,800 par an.
  • Une somme d’au moins U$7,500 sera destinée à des séminaires et des ateliers de formation pour nos employés, avec une autre somme de U$7,500 mis de côté pour le voyage, le logement, et les frais d’inscription pour des présentations à des convention de fan, des conférences académiques et d’autres événements.
  • Une rencontre en personne pour le Conseil d’administration va se dérouler en octobre, avec une participation possible par les présidents de comités et/ou d’autres personnels, avec un coût en moyenne de U$950 pour le voyage, le logement et les repas par personne, cela donnant une estimation de U$15,00 en tout
  • Les dépenses courantes administratives vont être couverte par U$8,000 , et U$23,000 vont être utilisés pour d’autres dépenses de programmes.
  • Environ U$72,000 vont être gardés pour une réserve de trésorerie pour les urgences, en mesure de couvrir neuf mois de nos dépenses.

  Au delà de ces dépenses immédiates, il est difficile de cerner les dépenses spécifiques pour 2015. Comme nous l’avons mentionné avant, nous avions prévu d’avoir un plus petit revenu pour l’année 2015 et d’avoir une croissance modérée pour celui-ci. La plupart de nos plans concrets avaient été construits autour de ces nombres. On a demandé aux comités de soumettre des demandes supplémentaires en Novembre, mais il y a peu de domaines ou nous nous attendons d’augmenter le financement.
  Nous avons parlé de l’effet immédiat sur l’AO3 en ce qui concerne les serveurs supplémentaires et l’espace en plus, contracter des employées, et la formation. Fanlore et Open Doors (Fanlore et Portes Ouvertes) vont avoir des avantages tangentiels juste en partageant le même espace de serveur. La mise à jour des logiciels pour les comités Support technique et Abus de l’AO3 va aussi permettre une réponse plus facile au demande des utilisateurs concernant le travail de conservation d’Open Doors.

  Nos deux autres grands projets, Transformative Works and Cultures – TWC (Oeuvres et Cultures Transformatives) et le travail juridique de notre Comité juridique, tourne sur un sensiblement plus petit budget que l’AO3. Notre équipe juridique doit parfois engager des frais de dossier de temps en temps avec des coûts des voyages pour aller aux audiences et des rencontres liées au “fair use”. Le personnel de TWC, notre journal académique, voyage pour se rendre à des conférences académiques à travers les États-Unis, une autre dépense est le coût d’enregistrement annuel pour ce journal. Le surplus du budget crée par cette campagne va leur permettre de réprésenter l’OTW dans plus d’événements, et pour les membres des deux comités de joindre le Comité Développement et Adhésion- le comité derrière notre collecte de fond- dans leur plans d’accroître notre rayonnement à des fan cons.

  Tous nos projets et comités vont profiter aussi de plus de monnaie pour soutenir les employé(e)s et bénévoles en suivant plus de formations, séminaires, et conférences en ligne. Le renforcement des compétences professionnelles et des connexions à travers l’OTW a toujours été une priorité, que ça soit
  profiter d’un atelier sur la gestion pour Bénévoles et recrutement ou envoyer des employés pour qu’ils ou elles participent à des événements comme AdaCamp.

  Tous ces domaines sont des choses dans lesquelles nous pouvons grandir grâce aux succès de cette campagne et à la générosité de nos membres. Nous nous attendons à faire le point aussi bien sur le budget annuel que sur le plan de collecte d’argent pour 2015 au début de janvier, donc surveillez le site durant ce mois-la.

  Nous aurons un autre but pour notre collecte d’argent en avril, et nous espérons que le Fandom va nous aider encore. Souvenez-vous : nous sommes seulement aussi fort et aussi énergique que vous, nos utilisateurs et membres, nous faites.
  Voici quelques détails en plus pour tous nos utilisateurs fan de nombre:

  Dépenses mensuelles récurrentes :
  Dépenses mensuelles régulières au 30 octobre : U$5 497,20
  Dépenses moyennes mensuelles estimées pour 2015 : U$8 066,66
  (Cela inclut la colocation de serveur, les programmes réguliers et les dépenses administratives payées tous les mois.)

  Total prévu des dépenses du 1er janvier au 30 mars:
  Premier trimestre des dépenses de 2015, estimation ajustée : U$84 949,67
  (Comprend les dépenses mensuelles régulières avec en plus US$60,000 d’achat de serveurs et la préparation pour la collecte de fond de la campagne d’avril; minimum quantité que nous devons avoir)

  Réserves:
  9 mois de réserves pour 2015, estimation : U$72 599,94
  (Fondé sur les dépenses mensuelles régulières; montant demandé pour “garder les portes ouvertes” tel que nous sommes; sans croissance, en cas de nécessité)

  Dépenses et réserves
  Premier trimestre des dépenses de 2015 avec en plus le fond de réserve est estimé à: U$157 549,60
  (Montant que nous sommes obligé(e)s d’avoir au 1er janvier pour nous permettre de tenir jusqu’au 30 mars et maintenir 9 mois de financement de réserve.)

  Excédent:
  effet de report : US$197 544,09
  (En supposant que les buts des collectes d’argent de novembre et décembre soient réalisées et dépensé le reste du budget de 2014; c’est le montant total d’argent que nous aurons le 1er janvier)

  Excédent : US$39 994,48
  (Montant restant après que le budget 2014 est respecté, le premier trimestre des dépenses et le but de réserve sont aussi respectés )

  budget préliminaire, 2015:
  Nous nous attendons à ce que notre budget soit de (c’est une estimation approximative): US$230 000.
  Ce nombre comprend l’achat de matériel aussi bien que des dépenses régulières mensuelles, des rencontres en personne, le développement du personnel et du fond de diffusion et sensibilisation et encore beaucoup plus de choses.

  Nous vous remercions pour votre soutien- c’est votre générosité qui rend notre travail possible.

 • مستقبل OTW المالي

  By LilyC on Sunday, 2 November 2014 - 4:17pm
  Message type:

  بانر صُمم من قبل ديان يُبين رسم لرجل و امرأة يتحدثون في هيئة فقاعات، واحدة تحمل شعار OTW و واحدة تحمل 'إعلان OTW'

  كل الشكر لكرمكم فحملة شهر أكتوبر للعضوية حققت نجاح هائل! العاملون و المتطوعون في OTW (منظمة الأعمال التحويلية) مذهلون ليس فقط بسبب كمية التبرُعات التي حصدنها و لكن أيضاً نتيجة للمناقشات المدروسة التي أثيرت خلال فترة الحملة.

  أحد هذه الأسئلة التي نتجت من إحدى المناقشات كان: ماذا سنفعل بالأموال الزائدة التي قمنا بحصدها؟ و أيضاً طُرح علينا لماذا، إذا كان هدفنا ٧٠,٠٠٠ دولار أمريكي، لم نتوقف عندما حققناه؟

  هناك أجوبة متعددة الأوجه للإثنين. الأقصر و الأدق تم بالفعل وضعها في التعليقات المُصاحبة لمشاركات الأخبار الخاصة بالحملة؛ سنقوم بإستثمار المزيد من المال في السيرفرات، تدريب العاملين، و في الإستشاريين لدعم كل فرق عملنا المتطوعين. و حصد أموال تتجاوز هدفنا الأصلي الذي خططنا له سيسمح لنا بفعل كل هذا بجانب دفع فواتيرنا حتى حملة شهر أبريل المُخطط لها (و ما بعدها). و سيسمح لنا أيضاً بإدخار المزيد في "يومنا الممطر" المخصص للطوارئ.

  الأجابة الأطول ستعني التعمق أكثر في هيكل OTW و تاريخ تمويلها.

  كما رأيت في المشاركة السابعة في الحملة، فالمنظمات غير الربحية ك OTW لديها الكثير من المصاريف. حولي ٧٠% من ميزانيتنا تُنفق في الإستضافة، السيرفرات و أشياء أخرى للإبقاء على AO3 – Archive of Our Own (الأرشيف من جانبنا) قائم و يعمل. ٣٠% الأخرى يتم توزيعها على مشاريعنا الأخرى، خدمتنا، إجتماعاتنا و مصاريف الأدارة العامة.

  بالرغم من أننا أستطاعنا تغطية مصاريفنا سابقاً، إلا أن هناك بعض الأوقات كنا على مقربة. AO3، أكبر النفقات لدينا، نما أضعافاً مضاعفة — و بكل صراحة، لم نكن واثقين ماذا يجب أن نتوقع في السنوات المبكرة. الآن يمكننا السيطرة على أحتياجاتنا بشكل أفضل، و خلال السنوات الثلاث السابقة قمنا بصقل خطط تمويلنا لتعي أكثر دخلنا المتزايد ليتناسب مع نمو مصاريفنا. فكر في الأمر كأن OTW كانت "تعيش في حالة راتب لراتب" و الآن هي في حالة تملُك ميزانية خاصة بها، شبكة أمان، و بعض الأموال الأضافية لنستطيع أن نبلي أفضل.

  هدفنا للوصول ل ٧٠,٠٠٠ دولار أمريكي كان ما تصورنا أنه يمكن أن نحققه. فحملة شهر أكتوبر الأخيرة حققت ٥٢,٣٨١ دولار أمريكي، لذلك كنا مستعدين أن لا نحقق الهدف، حتى لو أستطاعنا حصد المزيد عن السنة الماضية.

  لم نكن مستعدين لهذا النجاح الساحق. فالحقيقة، توقعنا أن نرجع لمدخراتنا لنستطيع البقاء لأخر العام و القدرة على الوقوف على أقدامنا حتى موعد حملة التبرُعات المخطط لها القادمة، في شهر أبريل ٢٠١٥. و هذا ليس بالأمر الغير معتاد عليه للمنظمات الغير ربحية، خاصة صغيري العمر ك OTW، و لكنها ليست أستراتيجية يمكننا الإبقاء عليها لفترة طويلة. المناقشات بدأت في شهر أغسطس حول توسيع نطاق خطة التمويل خاصتنا لتشمل استدراج الجهات المانحة الرئيسية، المزيد من الطرق للتبرُعات الشهرية، و أضافة واحدة أو أثنين من الأحداث المميزة لإستكمال حمالاتنا السنوية.

  و لكننا ما زلنا ندقق النظر في هذه الأمور، لأنها جزء إستراتيجية تمويل صلبة و مختلفة، و لكن الضغط قد زال كل بفضل ٨,٠٠٠ متبرع الذين جاؤا لنا في أكتوبر. ببساطة، مالياتنا أقوى من أي وقت سبق، و هذا يعني تعزيز كل المشاريع تحت مظلة OTW.

  النفقات المتوقعة، في سطور:

  • ٤٥,٠٠٠ دولار أمريكي سيتم أنفقها لإضافة سيرفرات أضافية في ٢٠١٤، بالإضافة إلى ١٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي لماكينات أضافية في ٢٠١٥.
  • المزيد من السيرفرات يعني مساحة أكبر لإستضافة مركز البيانات و مصاريف طاقة أعلى لهذه السيرفرات، من المتوقع ان تكون ٣٦,٠٠٠ دولار أمريكي أو أكثر في ٢٠١٥، بالإضافة إلى ٢٥,٠٠٠ دولار أمريكي للقطاع الثالث لموقع مركز البيانات، التحليل، و تسجيلات النطاق.
  • نظام ملفات معدل لفرق التعسُفات و الدعم لدينا سيكلفنا ٤٠٠ دولار أمريكي أضافي في الشهر، بإجمالي ٤,٨٠٠ دولار أمريكي في السنة.
  • ندوات التدريب و ورش العمل للعاملين ستكون متوفرة مقابل ٧,٥٠٠ دولار أمريكي على الأقل، بجانب ٧,٥٠٠ دولار أمريكي للسفر، السكن، و مصاريف الإشتراك للعروض في مؤتمرات المُعجبين، المؤتمرات الأكاديمية، و الأحداث الأخرى.
  • سيتم عقد إجتماع لمجلس الأدارة في أكتوبر، مع إحتمالية حضور روؤساء اللجان و \ أو بعض أفراد الطاقم الآخرين، بمتوسط ٩٥٠ دولار أمريكي لتكاليف السفر، الإقامة و وجبة لكل شخص، متوقع أن تكون التكلفة ١٥,٠٠٠ دولار أمريكي تقريباً.
  • ٨,٠٠٠ دولار أمريكي ستقوم بتغطية تكاليف الأدارة الروتينية، و تكاليف البرنامج الأخرى ستتطالب على الأقل ٢٣,٠٠٠ دولار أمريكي.
  • مصاريف تسعة أشهر سيتم إدخارها للطوارئ للحصول على ٧٢,٠٠٠ دولار أمريكي تقريبا.

  بجانب هذه المصاريف، من الصعب تحديد نفقات محددة لعام ٢٠١٥. كما ذكرنا سابقاً، كنا نتوقع أن نتعايش العام القادم بإدخار أقل و بنمو معتدل في عائداتنا. الكثير من خططنا الأساسية تم بناءها حسب هذه الأرقام. اللجان طُلب منهم تقديم طلبات أضافية في شهر نوفمبر، و لكن هناك بعض المناطق القليلة التى نتوقع أن نزيد تمويلها.

  تكلمنا عن التأثير المباشر ل AO3 في نقاط تخص السيرفرات الأضافية و مساحات الحمالات، التعاقد مع عاملين، و التدريب. Fanlore (تقاليد المُعجبين) و Open Doors (الأبواب المفتوحة) سوف تلقى بعض التحسينات المحسوسة من مجرد المشاركة في نفس مساحة السيرفر. التعديل في السوفت وير للجنة الدعم و التعسُفات في AO3 سيجعل الرد على طلبات المُعجبين أسهل حول أعمال الحفظ الخاصة بمشروع الأبواب المفتوحة.

  لدينا أثنين من المشاريع الرئيسة الأخرى، Transformative Works and Cultures - TWC (الأعمال و الثقافات التحويلية)
  و المرافعة القانونية تعمل لصالح اللجنة القانونية لدينا، و تُدار على ميزانيات أصغر من ميزانية AO3. فريقنا القانوني يحتاج من وقت لأخر إلى رسوم التسجيل بجانب تكاليف السفر إلى الجلسات و الإجتماعات المرتبطة بمسألة الإستعمال العادل. عاملو TWC، مجلتنا الأكاديمية، تسافر إلى المؤتمرات الأكاديمية في أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية؛ تكاليف أخرى تنتج من الإشتراك السنوي للمجلة. الميزانية الفائضة الناتجة من الحملة ستسمح لهم تمثيل OTW في أحداث أكثر، و سيستطيع أعضاء اللجنتين الإنضمام للجنة التطوير و العضوية — اللجنة التي تعمل على مسئل تمولينا — في خططهم لزيادة التوعية في مؤتمرات المُعجبين.

  كل مشاريعنا و لجاننا ستستفيد من الأموال الزائدة لدعم العاملين و المتطوعين

  لحضور تدريبات، ندوات، و الندوات على الإنترنت أكثر. تعزيز المهارات المهينية و الإتصالات في OTW كانت لها دائماً الأولوية، سواء كان من خلال الإستفادة من ورش عمل الإدارة للجنة المتطوعين و التوظيف أو من خلال إرسال العاملين للمشاركة في أحداث مثل AdaCamp.

  كل هذه المناطق هي الأماكن التي يمكننا الإزدهار فيها شاكرين لنجاح الحملة و لكرم أعضاءنا. نحن نتوقع أن نعطي أحدثات حول الميزانية السنوية و خطط تمويلنا لعام ٢٠١٥ في أوائل شهر يناير، لذا ابقى نظرك على هذا المكان.

  لدينا أيضاً هدف لإجراء حملة تبرُعات في شهر أبريل، و نحن نأمل أن الفاندوم سيتضامن معنا مرة أخرى. تذكر: نحن أقوياء و ذات أهمية كما تجعلنا أنتم، مستخدمينا و أعضاءنا.

  تفضل بعض التفاصيل لكل مستخدمينا المهوسون بالأرقام:

  المصاريف الشهرية، التكررة:
  المصاريف الشهرية العادية إعتباراً من ٣٠ أكتوبر: ٥,٤٩٧.٢٠ دولار أمريكي
  متوسط المصاريف الشهرية تقريباً لعام ٢٠١٥: ٨,٠٦٦.٦٦ دولار أمريكي
  (تتضمن مركز البيانات للسيرفر، و مصاريف البرنامج الروتينية و المصاريف الأدارية المدفوعة كل شهر)

  إجمالي المصاريف المتوقعة من ١ يناير حتى ٣٠ مارس:
  مصاريف أول ربع ٢٠١٥ قُدرت تقريباً: ٨٤,٩٤٩.٦٧ دولار أمريكي
  (تتضمن المصاريف الشهرية العادية بالإضافة إلى ٦٠,٠٠٠ دولار أمريكي لشراء السيرفر و التجهيز لحملة تبرُعات شهر أبريل؛ التكلفة الدنيا التي يجب أن تكون في متناول أيدينا)

  المدخرات:
  ٩ أشهر من المدخرات، ٢٠١٥ ستقدر بقيمة: ٧٢,٥٩٩.٩٤ دولار أمريكي
  (إستناداً للمصاريف الشهرية العادية؛ جزء سوف يحفظ ل "الإبقاء على الأبواب المفتوحة" كما هي، بدون نمو، خلال فترة الطوارئ)

  المصاريف بالإضافة إلى المدخرات
  في الربع الأول المصاريف بالإضافة إلى المدخرات، في ٢٠١٥ ستقدر بقيمة: ١٥٧,٥٤٩.٦٠ دولار أمريكي
  (هذه هي القيمة يجب أن تكون في متناول أيدينا في ١ يناير لنستطيع الإستمرار حتى ٣٠ مارس و المحافظة على مدخرات ل ٩ أشهر)

  الفائض:
  المُرحل: ١٩٧,٥٤٤.٠٩ دولار أمريكي
  ( إذا أفترضنا أننا حققنا أهداف التمويل الخاصة بشهري نوفمبر و ديسمبر و صرفنا الباقي من ميزانية ٢٠١٤؛ فستكون هذه هي كمية المال التي ستكون في متناول أيدينا في ١ يناير)
  الفائض: ٣٩,٩٩٤.٤٨
  (القيمة المتبقية بعد ميزانية ٢٠١٤ قد حققت، مصاريف الربع الأول، و أهداف المدخرات قد حققت)

  الكلام المبدئي لميزانية ٢٠١٥
  نحن نتوقع القيمة التقديرية لميزانية ٢٠١٥ أن تكون: ٢٣٠,٠٠٠ دولار أمريكي
  هذا الرقم سيتضمن شراء الهارد وير بجانب المصاريف الشهرية العادية، الإجتماعات الشخصية، تطوير العاملين و مصاريف التوعية، و المزيد.

  شكراً جزيلاً لدعمكم — كرمكم جعل عملنا ممكن.

Pages

Subscribe to Announcement