Event

 • Mikä on jäsentenhankintakampanja?

  By Oriontsuki on Thursday, 8 October 2015 - 4:21pm
  Message type:

  Trooppinsa kullakin

  Tekijän huomautus: Olet ehkä kuullut, että OTW:llä (Transformatiivisten teosten järjestö) on tällä hetkellä meneillään jäsentenhankintakampanja. Haluamme kaikkien tietävän, mistä oikein on kyse, joten jos olet utelias, olet tullut oikeaan paikkaan. Mitä tahansa kysymyksiä sinulla onkin kampanjasta, olemme täällä vastataksemme niihin. Iloista lukemista!

  Mitä jäsentenhankintakampanja ON:

  • kaksi kertaa vuodessa tapahtuva, viikon mittainen varainkeruutapahtuma, jossa kerätään varoja OTW:lle
  • tapa rohkaista ihmisiä liittymään OTW:n jäseniksi
  • se aika, jolloin OTW kerää noin 85% tuloistaan. (Loput 15% tulevat lahjoituksista vuoden muina aikoina.)

  Se aika, jolloin OTW kerää noin 85% tuloistaan. (Loput 15% tulevat lahjoituksista vuoden muina aikoina.)

  • syy siihen, että OTW kykenee jatkamaan projekteja kuten Archive of Our Own – AO3 (Oma arkisto), Fanlore, Open Doors (Avoimet ovet), ja Legal Advocacy (Fanien oikeuksien ajaminen)
  • syy siihen, että nämä projektit voivat auttaa faneja ympäri maailman

  Mitä jäsentenhankintakampanja EI ole:

  • ilkeä suunnitelma vallata maailma yksi lahjoitus kerrallaan
  • tapa kerätä rahaa yksittäisille ihmisille. OTW on voittoa tavoittelematon järjestö, ja jokainen maksamasi sentti menee kokonaisuudessaan toiminnan tukemiseen. OTW ei maksa palkkaa vapaaehtoisilleen, toimihenkilöilleen tai johtokuntansa jäsenille.

  Mitä kaikkea tarvitaan jäsentenhankintakampanjaan:

  • OTW:n Kehitys & jäsenyys, Käännös, ja Viestintä -toimikunnat (ne ihmiset, jotka kirjoittavat, kääntävät ja julkaisevat nämä tekstit ja vastaavat viesteihinne lahjoituksista ja kiitoslahjoista)
  • sanan levittäminen (tekstit ja grafiikat joita näette, sähköpostit joita teille lähetetään, ja sosiaalisessa mediassa jakamamme jutut)
  • kiitoslahjat (lahjat, joita voit saada lahjoittamalla)
  • teema. (Tämän kampanjan teema on "Trooppinsa kullakin".)
  • sinä!

  Mikään tästä ei olisi mahdollista ilman teidän tukeanne. Auta meitä saavuttamaan 175,000 Yhdysvaltain dollarin tavoitteemme lahjoittamalla tänään!

  Tämän uutispostauksen käänsivät OTW:n vapaaehtoiset kääntäjät. Jos haluat lukea lisää työstämme, käy tutustumassa Käännös-toimikunnan osioon transformativeworks.org-sivustolla.

 • Hvad er en kampagne?

  By Meep on Thursday, 8 October 2015 - 4:13pm
  Message type:

  Enhver trope til enhver smag

  Forfatterens note: Du har måske hørt, at OTW (Organisationen for Transformative Værker) er i gang med en kampagne i denne uge. Vi vil lige sikre os, at alle ved, hvad det hele handler om, så hvis du er nysgerrig, er du kommet til det rette sted. Ligegyldigt hvad dit kampagne-relaterede spørgsmål er, så har vi svaret her. God læsning!

  Hvad en kampagne (også kendt som en donations- eller medlemskabskampagne) ER:

  • en halvårlig, uge-lang begivenhed, der har til formål at indsamle penge til OTW
  • en måde at opmuntre folk til at blive medlem af OTW
  • tidspunktet, hvor OTW generer omkring 85% af sine indtægter. (De resterende 15% kommer fra donationer foretaget i løbet af året.)

  tidspunktet, hvor OTW generer omkring 85% af sine indtægter. (De resterende 15% kommer fra donationer foretaget i løbet af året.)

  • grunden til, at OTW kan blive ved med at arbejde på projekter som Archive of Our Own – AO3 (Vores Eget Arkiv), Fanlore, Open Doors (Åbne Døre) og Legal Advocacy (Juridisk Rådgivning)
  • grunden til, at disse projekter fortsat kan hjælpe fans over hele verden

  Hvad en kampagne IKKE er:

  • en ond plan om at overtage verden, én donation ad gangen
  • en måde at tjene penge til enkeltpersoner. OTW er faktisk en nonprofit organisation, og hver eneste øre, du donerer, går direkte til driften. OTW betaler hverken staben, de frivillige eller bestyrelsen.

  Delene, der tilsammen skaber en kampagne:

  • OTW’s Udvikling & Medlemskabs-, Oversættelses- og Kommunikationskomité (personerne, der skriver, oversætter og udgiver disse indlæg og dem, der svarer på dine e-mails om donationer og premium donationer)
  • udbredelse af budskabet (de indlæg og grafikker, du ser, de e-mails, du får, og det, vi deler på de sociale medier)
  • premium donationer (de takkegaver, du kan få for at donere)
  • et tema. (Denne kampagnes tema er "Enhver trope til enhver smag".)
  • dig!

  Intet af dette ville være muligt uden din støtte. Hjælp os med at nå vores mål på 175.000 USD ved at donere i dag!
  Dette nyhedsindlæg blev oversat af OTW's frivillige oversættere. Vil du vide mere om vores arbejde, kan du besøge Oversættelsessiden på transformativeworks.org.

 • O jakou kampaň se jedná?

  By Jocelin Potash on Thursday, 8 October 2015 - 4:10pm
  Message type:

  Všichni máme své oblíbené zápletky

  Poznámka autora: Možná jste zaslechli, že OTW (Společnost pro transformativní tvorbu) tento týden pořádá „kampaň“. Chceme se ujistit, že všichni vědí, o co se vlastně jedná. okud vás to tedy zajímá, jste na správném místě. Rádi zodpovíme jakékoli otázky, které ohledně této kampaně máte. Příjemné čtení!

  Co tato kampaň (na získání dotací/členů) PŘEDSTAVUJE:

  • týdenní, dvakrát ročně konanou akci na získání prostředků pro OTW
  • způsob, jak lidi povzbudit k tomu, aby se stali členy OTW
  • období, během kterého OTW získává přibližně 85% svých příjmů (zbylých 15% pochází z příspěvků darovaných po zbytek roku)

  období, během kterého OTW získává přibližně 85% svých příjmů (zbylých 15% pochází z příspěvků darovaných po zbytek roku)

  • důvod, proč může OTW pokračovat v práci na projektech jako je Archive of Our Own – AO3 (Náš vlastní archív), Fanlore, Open Doors (Otevřené dveře) a Legal Advocacy (Právní obrana)
  • důvod, díky kterému mohou tyto projekty dále pomáhat fanouškům po celém světě

  Co kampaň NEPŘEDSTAVUJE:

  • ďábelský plán, jak dotaci za dotací ovládnout svět
  • způsob, jak vybrat peníze pro jednotlivé osoby. OTW je totiž nezisková organizace a každý cent, který darujete, jde přímo na její provoz. Své dobrovolníky, pracovníky ani členy Představenstva OTW neplatí.

  Co společně vytváří tuto kampaň:

  • výbory OTW pro Rozvoj a členství, Překlady a Komunikace a vnější vztahy (lidé, kteří píšou, překládají a publikují tyto příspěvky či odpovídají na vaše emaily ohledně dotací a bonusů)
  • šíření informací o kampani (články a grafiky, které vidíte, emaily, které dostáváte, a to, co sdílíte v sociálních mediích)
  • bonusy (dárečky, které můžete získat za váš příspěvek)
  • téma (Tématem téhle kampaně je “Všichni máme své oblíbené zápletky”.)
  • vy!

  Bez vaší podpory by nic z toho nebylo možné! Pomozte nám prosím dosáhnout naší cílové částky 175 000 USD - přispějte ještě dnes!

  Tento příspěvek přeložili dobrovolníci OTW. Chcete-li se o naší práci dozvědět více, navštivte stránku Překlady na transformativeworks.org.

 • Wat is een Campagne?

  By Meep on Thursday, 8 October 2015 - 4:10pm
  Message type:

  Verschillende Tropen voor Verschillende Mensen

  Auteursaantekening: Je hebt misschien wel gehoord dat de OTW (Organisatie voor Transformatieve Werken) een “campagne” voert deze week. We wildenzeker zijn dat iedereen wist wat dit ding eigenlijk is, dus als je nieuwsgierig bent, ben je op de juiste plaats. Wat je campagne-gerelateerde vragen ook zijn, wij zijn hier om ze te beantwoorden. Veel leesplezier!

  Wat een campagne (alias donatie/ ledenwervingscampagne) IS:

  • een halfjaarlijks fondsenwervingsevenement van een week om geld in te zamelen voor de OTW
  • een manier om mensen aan te moedigen om OTW leden te worden
  • de periode waarin de OTW ongeveer 85% van zijn inkomen genereert. (De andere 15% is afkomstig van danaties die gegeven worden tijdens de rest van het jaar.)

  de periode waarin de OTW ongeveer 85% van zijn inkomen genereert. (De andere 15% is afkomstig van danaties die gegeven worden tijdens de rest van het jaar.)

  • de reden waarom de OTW aan projecten kan blijven werken zoals Archive of Our Own – AO3 (Ons Eigen Archief), Fanlore, Open Doors (Open Deuren), en Legal Advocacy (Legale Bijstand)
  • de reden dat deze projecten fans over de hele wereld kunnen blijven helpen

  Wat een campagne NIET is:

  • snode plannen om de wereld te veroveren, één donatie per keer
  • een manier om geld in te zamelen voor individuele personen. Eigenlijk is de OTW een non-profit organisatie, en elke cent die je doneert gaat direct naar operaties. De OTW betaalt geen enkelevrijwilliger, staff, of Bestuurslid.

  De elementen die samen komen om een campagne te creëren:

De OTW’s Ontwikkeling en Lidmaatschap, Vertaling, en Communicatie commissies (de mensen die deze posts schrijven, vertalen, en plaatsen en je e-mails over donaties en beloningen beantwoorden)

 • het woord verspreiden (de posts en afbeeldingdie je ziet, de e-mails die je krijgt, en de dingen die we delen op sociale media)
 • beloningen(de bedankingsgeschenken die je kan krijgen voor donaties)
 • een thema. (Het thema van deze campagne is “Verschillende Tropes voor Verschillende Mensen.”)
 • jij!
 • Niets van dit alles zou mogelijk zijn zonder jouw steun. Help ons ons doel van 175.000 US dollar te bereiken door vandaag te doneren!

  Deze nieuws post was vertaald door de vertaalvrijwilligers van de OTW. Om meer te leren over ons werk, bezoekde Vertalingspagina op transformativeworks.org.

 • ¿Qué es una Campaña?

  By Annachiara Traverso on Thursday, 8 October 2015 - 4:08pm
  Message type:

  Diferentes tropos para diferentes grupos

  Nota de autor: Puede que hayas escuchado que la OTW (Organización para Obras Transformativas) está haciendo una “campaña" esta semana. Queríamos asegurarnos de que todo el mundo sepa de qué trata, así que si tienes curiosidad has llegado al lugar adecuado. Si tienes cualquier pregunta relacionada con la campaña, estamos aquí para contestarlas. ¡Feliz lectura!

  Que SÍ es una campaña (alias, una recaudación de donaciones/membresías):

  • un evento de recaudación de fondos semi anual, de una semana de duración, para obtener dinero para la OTW
  • una manera para motivar a la gente para convertirse en miembros de la OTW
  • el momento cuando la OTW genera un 85% de sus ingresos (el otro 15% proviene de las donaciones recibidas durante el resto del año).

  el momento cuando la OTW genera un 85% de sus ingresos (el otro 15% proviene de las donaciones recibidas durante el resto del año)

  • la razón porque la OTW es capaz de seguir trabajando en proyectos como Archive of Our Own – AO3 (Un Archivo Propio), Fanlore, Open Doors (Puertas Abiertas) y Legal Advocacy (Asistencia Legal)
  • la razón por la que esos proyectos pueden continuar ayudando a lxs fans de todo el mundo.

  Lo que una campaña NO es::

  • un malvado plan para conquistar el mundo, una donación a la vez
  • una manera de obtener dinero para personas individuales. De hecho, la OTW es una organización no lucrativa, y cada centavo que donas va directamente a operaciones. La OTW no paga a ninguno de lxs voluntarixs, personal o miembros del consejo.

  Los elementos que se reúnen para crear una campaña:

  • los equipos de la OTW de Desarrollo y Membresía, Traducción y el comité de Comunicación (la gente que escribe, traduce y publica estas entradas y contesta emails sobre donaciones y regalos)
  • difundir la palabra (las entradas y gráficos que ves, los emails que te envían y las cosas que nosotros compartimos en redes sociales)
  • regalos (los premios de agradecimiento que puedes conseguir donando)
  • un tema. (el tema de esta recaudación es “Diferentes tropos para diferentes grupos".)
  • ¡tú!

  Nada de ésto hubiera sido posible sin tu ayuda. Por favor, ¡ayúdanos a llegar a nuestro objetivo de US$175.000 a través de donando hoy!

  Esta publicación fue traducida por el equipo de traducción de la OTW. Si deseas saber más acerca de nuestro trabajo, visita la página de Traducción en transformativeworks.org.

 • Czym jest Promocja Członkostwa?

  By Sofia on Thursday, 8 October 2015 - 4:06pm
  Message type:

  Dla każdego coś miłego

  Nota autora: Mogła dostrzeć do ciebie informacja, że OTW organizuje w tym tygodniu “Promocję Członkostwa”. Chcieliśmy upewnić się, że wszyscy wiedzą, o co w tym wszystkim chodzi, więc jeśli cię to ciekawi, jesteś w odpowiednim miejscu. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące promocji członkostwa, jesteśmy tu by na nie odpowiedzieć. Miłego czytania!

  Czym jest promocja członkostwa:

  • trwającym tydzień wydarzeniem, które odbywa się co pół roku, mającym na celu zgromadzenie funduszy dla OTW
  • sposobem, by zachędzić ludzi do zostania członkami OTW
  • okresem, w którym OTW generuje około 85% zysków. (Pozostałe 15% pochodzi z donacji mających miejsce przez resztę roku.)

  okresem, w którym OTW generuje około 85% zysków. (Pozostałe 15% pochodzi z donacji mających miejsce przez resztę roku.)

  • powodem, dla którego OTW jest w stanie kontynuować pracę nad projektami takimi jak Archive of Our Own – AO3 (Nasze Własne Archiwum), Fanlore, Open Doors (Drzwi Otwarte) i Legal Advocacy (Wsparcie Prawne)
  • powodem, dla którego te projekty mogą wciąż pomagać fanom na całym świecie

  Czym nie jest promocja członkostwa:

  • podłym planem przejęcia świata, donacja po donacji
  • sposobem na zdobycie pienięcy dla poszczególnych osób. W rzeczywistości, OTW to organizacja non-profit i każdy cent, który nam podarujecie jest przeznaczany bezpośrednio na działania. OTW nie płaci wolontariuszom, personelowi, ani członkom zarządu

  Elementy, które łączą siły by stworzyć promocję członkostwa:

  • Komisja Rozwoju i Członkostwa, Komisja Tłumaczeń i Komisja Komunikacji (osoby piszące, tłumaczące i publikujące te posty, i odpowiadające na maile dotyczące donacji i bonusów do darowizn
  • rozpowszechnianie informacji (posty i grafiki, które widzicie, maile, które dostajecie i rzeczy, które udostępniamy w serwisach społecznościowych
  • bonusy do darowizn (podarunki, które otrzymujecie w podziękowaniu za donacje)
  • motyw (Motyw tej promocji członkowskiej to "Dla każdego coś miłego".)
  • wy!

  Nic z powyższych nie byłoby możliwe bez waszego wsparcia. Prosimy, pomóżcie nam osiągnąć nasz cel 175,000 USD składając donacje już dziś!

 • “드라이브”란 무엇인가요?

  By Priscilla Del Cima on Thursday, 8 October 2015 - 4:06pm
  Message type:

  각인각색 이야기

  글쓴이의 말: 이번 주, OTW (변형적 작품 단체)가 “드라이브”를 한다는 것을 들으셨을지도 모릅니다. 이게 무엇인지 모든 분들이 잘 알고 계시면 좋겠습니다. 궁금하셨던 분들이 계시면, 잘 찾아 오셨습니다. 드라이브와 관련된 모든 질문을 이곳에서 대답해 드리겠습니다. 즐겁게 읽어주세요!

  드라이브 (또는 멤버쉽 모금 운동) 이란 무엇인가요?

  • OTW 를 지원하기 위해 반년마다 열리는 일주일 간의 모금 이벤트로
  • OTW 회원 가입을 격려하는 기회이며
  • 이 기간동안 OTW는 약 85%의 필요 수익금을 모으곤 합니다. (나머지 15%는 그 외의 기간동안 모금됩니다.)

  이 기간동안 OTW는 약 85%의 필요 수익금을 모으곤 합니다. (나머지 15%는 그 외의 기간동안 모금됩니다.)

  • OTW는 이런 도움 덕분에 다음의 프로젝트들을 계속 진행할 수 있게되며 Archive of Our Own – AO3 (아카이브), 팬로어, Open Doors (오픈 도어 프로젝트), 그리고 Legal Advocacy (법적 지원)
  • 이상의 프로젝트들이 계속해서 전 세계의 팬들을 도울 수 있게 됩니다.

  드라이브가 않인 것:

  • 기부 하나 하나를 모아서 세계 정복을 하기 위한 악독한 계획,
  • 개인을 위한 모금활동. OTW는 비영리적 단체이며 모든 금액은 곧바로 저희 프로젝트에 쓰입니다. OTW는 어떤 위원이나 어떤 스태프나 어떤 자원봉사자에게도 인건비를 지불하지 않습니다.

  드라이브를 하기 위해 모인 요소들:

  • OTW의 개발과 회원권 위원회, 번역 위원회, 그리고 커뮤니케이션 위원회 (이들은 지금의 이런 포스트를 쓰고 번역하고 공지하며 기부와 회원선물들에 대한 질문을 이메일에도 답 합니다)
  • 널리 알리는 사람들 (포스트와 그래픽 이미지들, 당신이 받는 이메일들, 소셜 미디아에 공유하는 이야기들)
  • 회원선물들 (기부금에 따라 보내지는 감사 인사의 선물들)
  • 주제 (이번 드라이브의 주제는 "각인각색 이야기".)
  • 여러분들!

  당신의 도움 없이는 이 모든 것이 불가능할 것입니다. 이번 목표인 US$175,000를 이루기 위해 오늘 기부해주세요!

  이 뉴스는 OTW의 자원봉사자가 번역했습니다. 저희에 대해 궁금하시다면 번역팀의 OTW 페이지를 방문해주세요.

 • Was ist eine Mitgliedschaftskampagne?

  By Meep on Thursday, 8 October 2015 - 4:05pm
  Message type:

  Verschiedene Menschen, verschiedene Motive - Mitgliedschaftskampagne - Oktober 2015

  Anmerkung: Du hast vielleicht schon gehört, dass die OTW (Organisation für Transformative Werke) in dieser Woche eine “Mitgliedschaftskampagne” veranstaltet. Wir wollten sicherstellen, dass jedeR weiß, worum es dabei geht. Solltest Du also neugierig sein, dann bist Du hier an der richtigen Adresse. Welche Kampagnen bezogene Fragen Du auch haben magst, wir sind hier, um sie zu beantworten. Viel Spaß beim Lesen!

  Was diese Kampagne (alias Spenden-/Mitgliedschaftskampagne) IST:

  • ein halbjährliches, eine Woche andauerndes Fundraising-Event, um Geld für die OTW zu sammeln
  • eine Möglichkeit, Menschen zu motivieren, Mitglied in der OTW zu werden
  • die Zeit, in der die OTW etwa 85% ihrer Einnahmen generiert. (Die übrigen 15% stammen aus Spenden, die den Rest des Jahres über gegeben werden.)

  die Zeit, in der die OTW etwa 85% ihrer Einnahmen generiert. (Die übrigen 15% stammen aus Spenden, die den Rest des Jahres über gegeben werden.)

  • der Grund, aus dem die OTW in der Lage ist, weiterhin an Projekten wie dem Archive of Our Own – AO3 (Ein Eigenes Archiv), Fanlore, Open Doors (Offene Türen), und der Legal Advocacy (Rechtsvertretung) zu arbeiten
  • der Grund, aus dem diese Projekte weiterhin Fans aus aller Welt helfen können

  Was diese Kampagne NICHT ist:

  • ein teuflischer Plan, die Weltherrschaft zu übernehmen, Spende für Spende
  • eine Möglichkeit, Geld für einzelne Personen zu sammeln. Tatsächlich ist die OTW eine Non-Profit-Organisation und jeder Cent, den Du spendest, fließt direkt in das operative Geschäft. Die OTW bezahlt keine ihrer freiwilligen HelferInnen, freiwilligen MitarbeiterInnen oder Vorstandsmitglieder.

  Dies sind die Elemente, die in einer Kampagne zusammenkommen:

  • die Komitees “Entwicklung und Mitgliedschaft”, “Übersetzung” und “Kommunikation” (die Menschen, die diese Beiträge schreiben, übersetzen und veröffentlichen und die Deine E-Mails zum Thema Spenden und Prämien beantworten)
  • die Medien, die diese Kampagne bekannt machen (die Beiträge und Grafiken die Du siehst, die E-Mails, die Du erhältst und die Dinge, die wir in den Sozialen Medien teilen)
  • Prämien (die Dankeschön-Geschenke, die du für Spenden erhalten kannst)
  • ein Thema. (Das Thema dieser Kampagne ist “Verschiedene Menschen, Verschiedene Motive”.)
  • Du!

  Nichts von alledem wäre ohne Deine Unterstützung möglich. Bitte helfe uns, unser Ziel von 175.000 US$ zu erreichen, indem Du heute spendest!

  Dieser Newsbeitrag wurde von freiwilligen ÜbersetzerInnen der OTW übersetzt. Um mehr über uns und was wir tun herauszufinden, schau auf der transformativeworks.org-Seite des Übersetzungsteams vorbei.

 • Mi is egy kampány?

  By Oriontsuki on Thursday, 8 October 2015 - 4:05pm
  Message type:

  Madarat tolláról, rajongót fandomjáról

  A szerző jegyzete: talán már hallottátok, hogy ezen a héten folyik az OTW (Szervezet a Transzformatív Munkákért) egy kapmánya. Biztosak akartunk lenni abban, hogy mindenki tudja, miről is szól ez az egész, tehát ha kíváncsiak vagytok, akkor a lehető legjobb helyre jöttetek. Bármilyen kampánnyal kapcsolatos kérdésetek van, mi itt vagyunk, hogy megválaszoljuk azokat. Jó olvasást!

  Mi is PONTOSAN egy kampány (vagyis egy adományozási/tagsági kampány):

  • egy félévente megtartott, egy hetes esemény, mely során az OTW-nek gyűjtünk pénzt
  • egy lehetőség arra, hogy az embereket OTW taggá válásra buzdítsuk
  • az időszak, amikor az OTW a bevételeinek 85%-át generálja. (A többi 15% az év többi részében adott adományokból gyűlik össze.)

  Az időszak, amikor az OTW a bevételeinek 85%-át generálja. (A többi 15% az év többi részében adott adományokból gyűlik össze.)

  • az ok, amiért az OTW továbbra is dolgozhat az olyan projektjein, mint például az Archive of Our Own – AO3 (A Mi Archívumunk), a Fanlore, az Open Doors (Nyitott Ajtók) és a Legal Advocacy (Jogi Képviselet)
  • az ok, amiért ezek a projektek továbbra is támogatni tudják a rajongókat szerte a világon

  Mi NEM egy kampány:

  • egy gonosz terv azért, hogy átvegyük a világuralmat adományról adományra
  • mód arra, egyes embereknek pénzt gyűjtsünk. Valójában az OTW egy nonprofit szervezet, és minden adományozott forintocskát közvetlenül a üzemeltetési költségekre költ. Az OTW se az önkénteseinek, se a munkatársainak, se az Igazgatótanácsnak nem ad fizetést.

  Az elemek, amikből egy kampány összeáll:

  • az OTW Fejlesztés és Tagság, Fordítás és Kommunikáció bizottságai (az emberek, akik írják, fordítják és publikálják ezeket a posztokat, illetve válaszolnak az adományokkal és prémiumokkal kapcsolatos kérdéseitekre)
  • az ige terjesztése (a posztok és grafikák, amiket láttok, az e-mailek, amiket kaptok, és a dolgok, amiket megosztunk a közösségi média oldalainkon)
  • prémiumok (a köszönetajándékok, amiket az adományozásért kaptok)
  • egy téma. (Ennek a kampánynak a témája: "Madarat tolláról, ember fandomjáról".)
  • Ti!

  Mindez nem létezhetne a Ti támogatásotok nélkül. Kérünk, hogy segítsetek elérni a 175,000 USD-s célunkat aztáltal, hogy még ma adományoztok!

  Ezt a hírposztot az OTW önkéntes fordítói fordították. További információért a munkánkról látogassátok meg a Fordítás oldalt a transformativeworks.org-on.

 • O que é uma Campanha?

  By Sofia on Thursday, 8 October 2015 - 4:05pm
  Message type:

  Campanha de outubro de 2015 da OTW: Cada fã com Sua História

  Nota dx autorx: Você pode ter ouvido que a OTW (Organização para Obras Transformativas) está fazendo uma “campanha” nessa semana. Queríamos nos assegurar de que todos soubessem o que isso significa, então se você tem curiosidade, veio ao lugar certo. Quaisquer que sejam suas dúvidas sobre a campanha, estamos disponíveis para respondê-las. Boa leitura!

  O que uma campanha (ou campanha de doações/de outubro) É:

  • um evento semi-anual, com duração de uma semana, para angariar fundos para a OTW
  • um modo de encorajar pessoas a se tornarem membros da OTW
  • a época em que a OTW gera cerca de 85% da sua renda. (Os outros 15% vêm de doações feitas durante o resto do ano.)

  a época em que a OTW gera cerca de 85% da sua renda. (Os outros 15% vêm de doações feitas durante o resto do ano.)

  • a razão pela qual a OTW é capaz de continuar trabalhando em projetos como o Archive of Our Own – AO3 (Nosso Próprio Arquivo), Fanlore, o Open Doors (Portas Abertas), e a Legal Advocacy (Assistência Jurídica)
  • a razão pela qual esses projetos podem continuar a ajudar fãs ao redor do mundo

  O que uma campanha NÃO é:

  • um plano maligno para dominar o mundo, uma doação de cada vez
  • um modo de angariar fundos para pessoas específicas. Na verdade, a OTW é uma organização de fins não econômicos e cada centavo da sua doação vai direto para suas operações. A OTW não paga nenhumx voluntárix, membro da equipe, ou membro da Direção.

  Os elementos que, unidos, criam uma campanha como essa:

  • os comitês de Desenvolvimento e Membros, Tradução, e Comunicações da OTW (as pessoas escrevendo, traduzindo, publicando esses posts e respondendo emails sobre doações e brindes)
  • espalhando a notícia (os posts e gráficos que você vê, os emails que você recebe e as coisas que nós divulgamos nas redes sociais)
  • brindes (os presentes de agradecimento que você pode receber por doar)
  • um tema. (O tema dessa campanha é “Cada Fã com sua História”.)
  • você!

  Nada disso seria possível sem seu apoio. Por favor, ajude-nos a atingir nosso objetivo de US$175.000 doando hoje!