Event

 • Events Calendar for January

  By Kiri Van Santen on Friday, 1 January 2016 - 8:18pm
  Message type:

  Banner by caitie of curtains opening to show a stage with the words OTW Events Calendar

  Welcome to our Events Calendar roundup! The Events Calendar can be found on the OTW website and is open to submissions by anyone with news of an event. These can be viewed by event-type, such as Academic Conferences, Fan Events and Fests, Legal Events, OTW Events, or Technology Events taking place around the world.

  • Fans of Sherlock Holmes have a lot to celebrate this month. The BBC!Sherlock fandom has been eagerly awaiting The Abominable Bride, which finally airs tonight, 1 January, in both the UK and US.
  • This special episode will be set in Victorian London and will stand alone.

  • Sherlock Holmes's birthday is commonly celebrated on 6 January, although Sir Arthur Conan Doyle never specified the date.
  • Will you be honouring the great detective on the sixth? Let us know in the comments!

  • The Baker Street Irregulars (BSI) are holding their annual Baker Street Irregulars and Friends Weekend 14-16 January in New York City. The event is open to the public, excluding a special dinner exclusively for BSI members.
  • More of a sci-fi buff than a Sherlockian? National Science Fiction Day is an unofficial holiday is marked by some sci-fi fans in the United States. It is celebrated on Isaac Asimov's birthday, 2 January, and is beginning to be noted on many calendars.

  The OTW encourages anyone to submit an event that's not already listed, and to check out the calendar throughout the year!

 • Internationella dagen för verk av fans är på väg

  By Zsuzsa Gábor on Tuesday, 15 December 2015 - 5:22pm
  Message type:

  Banner av Ania som firar Internationella dagen för verk av fans och visar olika typer av verk av fans som cosplay, text och visuell konst.

  Internationella dagen för verk av fans äger rum 15:e februari 2016. OTW (Organisationen för Transformativa Verk) håller på att planera firandet, men vi vill också veta vad du kommer att göra!

  Vad är Internationella dagen för verk av fans?

  Det är en dag för att fira fans kreativitet i alla dess former, över hela världen. Vare sig vi använder text, bilder, ljud eller multimedia, och oavsett vilket land eller språk verken kommer från, så använder vi verk av fans för att uttrycka vår uppskattning för våra fandoms och forma våra egna gemenskaper och traditioner. På Internationella dagen för verk av fans vill vi att fans överallt ska visa hur viktiga verk av fans är för dem.

  Berätta för oss om vad verk av fans betyder för dig

  Vi kommer att berätta om OTW-sponsrade aktiviteter nästa månad, men dessförinnan skulle vi vilja höra vad du har för planer för att fira. Vi skulle också vilja få höra vad verk av fans betyder för dig.

  Låt oss få höra vad du tycker och tänker (max 500 ord) via vårt kontaktformulär senast 1:a januari. Vi kommer att välja ut max sex bidrag som publiceras i OTW Nyheter mellan 15:e januari och 15:e februari som en del av våra förberedelser inför nästa års internationella dag för verk av fans.

  När du skickar in formuläret, var vänlig att meddela:

  1. Hur du vill att vi skriver ditt namn eller din pseudonym
  2. Vilket land som är 'hemma' för dig

  Det går bra att skriva på vilket språk som helst!

  Detta nyhetsinlägg har översatts av OTWs översättarvolontärer. För att lära dig mer om vårt arbete, besök sidan för Översättning på transformativeworks.org.

 • Kansainvälinen faniteosten päivä on tulossa

  By Meep on Tuesday, 15 December 2015 - 5:21pm
  Message type:

  Anian tekemä banneri, joka juhlistaa kansainvälisten faniteosten päivää esittelemällä erilaista fanitaidetta, mm. cosplaytä, tekstiä ja kuvataidetta.

  Kansainvälinen faniteosten päivä on täällä taas 15. helmikuuta 2016. OTW (Transformatiivisten teosten järjestö) tekee jo suunnitelmia päivän juhlimiseksi, mutta haluamme myös tietää, mitä sinä teet!

  Mikä on kansainvälinen faniteosten päivä?

  Päivä, jona kaikkialla maailmassa pyritään nostamaan ihmisten tietoisuuteen fanien luovuus kaikissa muodoissaan. Oli kyse sitten tekstistä, kuvista, äänestä tai multimediasta, millä tahansa kielellä ja missä tahansa maassa luotuna, faniteokset julistavat rakkautta fandomeja kohtaan ja ovat meille keino luoda omia yhteisöjä ja perinteitä. Kansainvälisenä faniteosten päivänä (International Fanworks Day, IFD) toivomme fanien kaikkialla näyttävän, miten tärkeitä faniteokset ovat heille.

  Kerro meille, mitä faniteokset sinulle merkitsevät

  Julkistamme erilaisia OTW:n tukemia aktiviteetteja ensi kuussa, mutta sitä ennen haluaisimme kuulla sinun juhlasuunnitelmistasi. Lisäksi toivomme sinun kertovan, mitä faniteokset merkitsevät juuri sinulle.

  Voit lähettää meille ajatuksiasi aiheesta (korkeintaan 500 sanaa) Viestinnän yhteydenottolomakkeen kautta 1. tammikuuta asti. Valikoimme lähetetyistä teksteistä enintään kuusi julkaistaviksi OTW:n Uutisissa 15. tammikuuta ja 15. helmikuuta välisenä aikana osana johdantona seuraavan vuoden IFD:hen.

  Jos osallistut, muistathan viestissäsi kertoa meille:

  1. Miten haluat, että merkitsemme nimesi tai nimimerkkisi tekstin yhteyteen
  2. Mistä maasta olet kotoisin

  Kaikilla kielillä lähetetyt tekstit ovat tervetulleita!

  Tämän uutispostauksen käänsivät OTW:n vapaaehtoiset kääntäjät. Jos haluat lukea lisää työstämme, käy tutustumassa Käännös-toimikunnan osioon transformativeworks.org-sivustolla.

 • O Dia Internacional de Obras de Fãs está chegando

  By Meep on Tuesday, 15 December 2015 - 5:20pm
  Message type:

  Banner criado por Ania celebrando o Dia Internacional de Obras de Fãs, com diversos tipos de obras, como cosplay, textos e artes visuais.

  O Dia Internacional de Obras de Fãs será no dia 15 de fevereiro de 2016. A OTW (Organização para Obras Transformativas) já está se preparando, mas também queremos saber o que você vai fazer para comemorar!

  O que é o Dia Internacional de Obras de Fãs?

  É um dia para promover todas as formas de criatividade de fãs no mundo inteiro. Seja em texto, imagem, áudio ou multimídia, em qualquer nação ou idioma, utilizamos obras de fãs para expressar nosso amor por nossos fandoms e construir nossas próprias comunidades e tradições. No Dia Internacional das Obras de Fãs, queremos que fãs de todos os lugares nos mostrem o quão importantes essas obras são para eles.

  Diga-nos o que obras de fãs significam para você

  Nós vamos anunciar atividades realizadas pela OTW no mês que vem, mas enquanto isso gostaríamos de ouvir quais são os seus planos para comemorar. Também queremos saber o que obras de fãs significam para você.

  Mande-nos suas opiniões (com no máximo 500 palavras) por meio de nosso formulário de contato até o dia 1º de janeiro.
  Nós vamos selecionar até seis contribuições para serem publicados na página de notícias da OTW entre o dia 15 de janeiro e o dia 15 de fevereiro como parte dos preparativos para o Dia Internacional de Obras de Fãs.

  Quando enviar sua opinião, por favor nos diga:

  1. Como você gostaria que seu nome/pseudônimo seja mencionado
  2. Que país você chama de seu

  Aceitamos contribuições em qualquer idioma!

  Esta notícia foi traduzida pela equipe voluntária de tradução da OTW. Para saber mais sobre o nosso trabalho, visite a página da Tradução no site transformativeworks.org.

 • Está a Chegar o Dia Internacional das Obras de Fãs

  By Meep on Tuesday, 15 December 2015 - 5:19pm
  Message type:

  Imagem criada por Ania para celebrar o Dia Internacional das Obras de Fãs, apresentando vários tipos de obras de fãs, incluindo cosplay, texto e arte visual.

  O Dia Internacional das Obras de Fãs será no dia 15 de fevereiro de 2016. A OTW (Organização para Obras Transformativas) está a fazer preparativos para celebrar este dia, mas gostaríamos também de saber o que tu tencionas fazer!

  O que é o Dia Internacional das Obras de Fãs?

  É um dia para promover a criatividade de fãs em todas as suas formas, pelo mundo inteiro. Seja texto, imagem, áudio ou multimédia e independentemente da nação ou língua de origem, usamos as nossas obras como fãs para exprimir amor pelas nossas fandoms e construir as nossas próprias comunidades e tradições. No Dia Internacional das Obras de Fãs (IFD), queremos que fãs de todo o mundo mostrem quão importantes para si são estas obras.

  Diz-nos o que Significam para Ti as Obras de Fãs

  Anunciaremos várias atividades patrocinadas pela OTW durante o próximo mês, mas entretanto gostaríamos de ouvir os teus planos para celebrar este dia. Gostaríamos também que nos dissesses o que significam para ti as obras de fãs.

  Envia-nos a tua opinião (até 500 palavras) através do nosso formulário de contacto com a comité de Comunicação até ao dia 1 de janeiro. Iremos selecionar um máximo de seis submissões para publicar nas Notícias da OTW entre os dias 15 de janeiro e 15 de fevereiro como parte das nossas preparações para o IFD do próximo ano.

  Na tua submissão, por favor inclui:

  1. Que nome/pseudónimo gostarias que fosse apresentado
  2. O país que consideras a tua casa

  Aceitamos submissões em qualquer língua!

  Este artigo de notícias foi traduzido pela equipa voluntária de tradução da OTW. Para saberes mais sobre o nosso trabalho, visita a página de Tradução em transformativeworks.org.

 • Der International Fanworks Day kommt!

  By Zsuzsa Gábor on Tuesday, 15 December 2015 - 5:17pm
  Message type:

  Banner erstellt von Ania, das den International Fanworks Day feiert und zahlreiche Fanwerke inklusive Cosplay, Text und visueller Kunst beinhaltet.

  Der International Fanworks Day findet am 15. Februar 2016 statt. Die OTW (Organisation für Transformative Werke) plant, diesen Tag zu feiern, aber wir möchten auch wissen, was Du tun wirst!

  Was ist der International Fanworks Day?

  Ein Tag, um Fankreativität in all ihren Formen überall auf der Welt zu fördern. Ob in Form von Texten, als Bilder, Audio oder Multimedia, und mit welcher Herkunftsnation und Muttersprache auch immer, wir verwenden Fanwerke, um Liebe für unsere Fandoms auszudrücken und unsere eigenen Gemeinschaften und Traditionen zu formen. Am International Fanworks Day (IFD) möchten wir, dass Fans überall auf der Welt zeigen, wie wichtig Fanwerke für sie sind.

  Erzähle uns, was Fanwerke für Dich bedeuten

  Wir werden im nächsten Monat OTW-geförderte Aktivitäten ankündigen, aber in der Zwischenzeit würden wir gerne von Deinen Feier-Plänen hören. Wir würden Dich außerdem gerne dazu bringen, uns zu erzählen, was Fanwerke Dir bedeuten.

  Schicke uns Deine Gedanken (bis zu 500 Wörter) über unser Kommunikationskontaktformular bis zum 1. Januar. Wir werden bis zu sechs Einreichungen zur Veröffentlichung in den OTW News vom 15. Januar bis zum 15. Februar auswählen, als Teil unserer Aktionen im Vorfeld des IFD im nächsten Jahr.

  Wenn Du etwas einreichst, sag uns bitte:

  1. Wie möchtest Du Deinen Namen/Dein Pseudonym genannt sehen
  2. Welches Land nennst Du Deine Heimat

  Einreichungen sind in allen Sprachen willkommen!

  Dieser Newsbeitrag wurde von freiwilligen ÜbersetzerInnen der OTW übersetzt. Um mehr über uns und was wir tun herauszufinden, schau auf der transformativeworks.org-Seite des Übersetzungsteams vorbei.

 • Nadchodzi Międzynarodowy Dzień Prac Fanowskich

  By Meep on Tuesday, 15 December 2015 - 5:17pm
  Message type:

  Banner stworzony przez Anię z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Prac Fanowskich, zawierający różne dzieła takie jak teksty, cosplaye czy sztukę wizualną.

  Międzynarodowy Dzień Prac Fanowskich odbędzie się 15 lutego 2016 roku. OTW (Organizacja na rzecz Twórczości Przeobrażonej) planuje świętowanie, ale chce również, byś i ty poznał/a swoje zadanie!

  Czym jest Międzynarodowy Dzień Prac Fanowskich?

  Dniem promocji kreatywnośći fanów we wszelkich formach, na całym świecie. Niezależnie od formy - tekst, audio, obrazy czy multimedia, oraz niezależnie od pochodzenia czy języka, używamy prac fanowskich, by wyrazić naszą miłość do fandomów i tworzyć nasze własne społeczności i tradycje. Podczas Międzynarodowego Dnia Prac Fanowskich (IFD), chcemy, by wszyscy fani pokazali, jak ważna jest dla nich sztuka fanowska.

  Opowiedz nam, co prace fanowskie znaczą dla Ciebie

  Wydarzenia sponsorowane przez OTW zostaną ogłoszone w przyszłym miesiącu, ale w międzyczasie, chcielibyśmy usłyszeć o twoich planach świętowania. Chcemy również, byś opowiedział/a nam, co dla Ciebie znaczą prace fanowskie.

  Prześlij nam swoje przemyślenia (w maksymalnie 500 słowach) poprzez nasz formularz kontaktowy Komunikacji do 1 stycznia. Wybierzemy do sześciu zgłoszeń, by opublikować je w Newsach OTW pomiędzy 15 stycznia, a 15 grudnia, jako część naszego wprowadzenia do przyszłorocznego IFD.

  Przy wysyłaniu zgłoszenia, prosimy przekaż nam:

  1. Jakim pseudonimem/imieniem mamy Cię podpisać
  2. Jaki kraj jest dla Ciebie domem

  Z chęcią przyjmiemy zgłoszenia we wszystkich językach!

  Ten post został przetłumaczony przez wolontariuszy OTW. By dowiedzieć się więcej o naszej pracy, odwiedź stronę Komisji Tłumaczeń na transformativeworks.org.

 • Welk land jij ziet als jouw thuis
 • Inzendingen zijn welkom in alle talen!

  Deze nieuws post was vertaald door de vertalingsvrijwilligers van de OTW. Om meer te leren over ons werk, bezoek de Vertalingspagina op transformativeworks.org.

 • Se acerca el Día Internacional de las Obras de Fans

  By Zsuzsa Gábor on Tuesday, 15 December 2015 - 5:16pm
  Message type:

  Banner creado por Ania para celebrar el Día Internacional de las Obras de Fans en el que aparecen diferentes tipos de obras de fans incluyendo cosplay, texto y arte visual.

  El Día Internacional de las Obras de Fans se celebrará el 15 de febrero del 2016. La OTW (Organización para las Obras Transformativas) está haciendo planes para celebrarlo, ¡pero también queremos saber lo que vas a hacer!

  ¿Qué es el Día Internacional de las Obras de Fans?

  Es un día para promover la creatividad de lxs fans en todas sus manifestaciones alrededor del mundo. Ya sea en forma de texto, imágenes, audio o multimedios y proveniente de cualquier nación o lenguaje, utilizamos las obras de fans para expresar nuestro amor por nuestros fandoms y crear nuestras propias comunidades y tradiciones. Durante el Día Internacional de las Obras de Fans (IFD) queremos que todxs lxs fans demuestren lo importantes que son las obras de fans para ellxs.

  Cuéntanos lo que las obras de fans significan para ti

  El mes que viene anunciaremos actividades patrocinadas por la OTWs, pero mientras tanto nos gustaría escuchar tus planes de celebración. También nos gustaría que nos dijeras lo que las obras de fans significan para ti.

  Envíanos tus comentarios (de hasta 500 palabras) a través de nuestro Formato de contacto de comunicación antes del primero de enero. Elegiremos seis comentarios para ser publicados en las Noticias de la OTW entre el 15 de enero y el 15 de febrero como parte del período previo al IFD del próximo año.

  Al enviar tu entrada, por favor dinos:

  1. Cómo te gustaría que pusieramos tu nombre/pseudónimo
  2. En qué pais vives

  ¡Se aceptan entradas en todos los idiomas!

  Esta publicación fue traducida por el equipo de traducción de la OTW. Si deseas saber más acerca de nuestro trabajo, visita la página de Traducción en transformativeworks.org.

 • La Journée Internationale des Œuvres de Fans Arrive à Grands Pas

  By Oriontsuki on Tuesday, 15 December 2015 - 5:16pm
  Message type:

  Bannière créée par Ania, et célébrant la Journée Internationale des Œuvres de Fans. Elle représente plusieurs types d’œuvres de fans, dont des cosplays, du texte et de l'art visuel.

  La Journée Internationale des Œuvres de Fans (International Fanworks Day - IFD) aura lieu le 15 Février 2016. L'OTW (Organisation pour les Œuvres Transformatives) a bien entendu prévu de fêter l’occasion, mais nous aimerions aussi savoir ce que strong>vous avez l'intention de faire !

  Qu'est-ce que l'IFD ?

  Il s’agit d’une journée dédiée à encourager et promouvoir la créativité des fans sous toutes ses formes, dans le monde entier. Textes, images, sons ou multimédias, qu'importe leur langue ou leur nation d'origine, nous utilisons les œuvres de fans pour exprimer notre amour pour nos fandoms. Elles nous servent à bâtir et à forger nos propres communautés et traditions. En cette Journée Internationale des Œuvres de Fans, nous aimerions que les fans du monde entier prouvent combien ces œuvres comptent pour eux/elles.

  Dites-Nous ce que ces Œuvres Signifient pour Vous.

  Nous publierons une liste des événements sponsorisés par l'OTW le mois prochain. En attendant, nous souhaiterions découvrir ce que vous comptez faire de votre côté pour célébrer cette occasion. Nous aimerions également que vous nous expliquiez ce que les œuvres de fans signifient pour vous.

  Envoyez-nous vos réflexions (pas plus de 500 mots) par l'intermédiaire du formulaire de contact du Comité Communications avant le 1er Janvier. Nous sélectionnerons six témoignages et les publierons dans les Actualités de l'OTW entre le 15 Janvier et le 15 Février, comme prélude à l'IFD de 2016.

  Merci d'inclure les choses suivantes dans vos témoignages :

  1. Sous quel nom/pseudonyme souhaitez-vous apparaître
  2. De quel pays venez-vous ?

  Vous pouvez envoyer vos témoignages dans n'importe quelle langue !

  Ce billet d’actualités a été traduit par les traducteur-trice-s bénévoles de l’OTW. Pour en savoir plus sur notre travail, merci de consulter la page du Comité Traduction sur transformativeworks.org.

 • Internationale Dag van de Fanwerken Komt Eraan

  By Meep on Tuesday, 15 December 2015 - 5:15pm
  Message type:

  Banner gemaakt door Ania ter viering van de Internationale Dag van de Fanwerken, met daarop verschillende fanwerken waaronder cosplay, tekst, en visuele kunst.

  Internationale Dag van de Fanwerken vindt plaats op 15 februari 2016. De OTW (Organisatie voor Transformatieve Werken) maakt plannen om dit te vieren, maar we willen ook weten wat jij gaat doen!

  Wat is Internationale Dag van de Fanwerken?

  Een dag om alle vormen van creativiteit van fans te promoten, over de hele wereld. Of dit nu in tekst, beeld, audio of multimedia is, en onafhankelijk van nationaliteit, taal, of afkomst, wij gebruiken fanwerken om onze affiniteit voor onze fandoms uit te drukken en vormen onze eigen gemeenschappen en tradities. Op Internationale Dag van de Fanwerken (IFD) willen we fans van over de hele wereld vragen om te laten zien hoe belangrijk fanwerken voor hun zijn.

  Vertel Ons Wat Fanwerken Voor Jou Betekenen

  We zullen volgende maand activiteiten aankondigen die door de OTW zijn gesponsord, maar ondertussen horen we graag jouw plannen om IFD te vieren. Ook zouden we graag horen wat fanwerken voor jou betekenen.

  Stuur ons jouw gedachten hiervoor (tot 500 woorden) via ons Communicatie contact formulier vóór 1 januari. We selecteren tot zes inzendingen voor publicatie op OTW Nieuws tussen 15 januari en 15 februari als onderdeel van onze aanloop op de IFD van volgend jaar.

  Als je iets instuurt, vertel ons dan:

  1. Hoe je jouw naam/pseudoniem vermeld wilt zien
  2. Welk land jij ziet als jouw thuis

  Inzendingen zijn welkom in alle talen!

  Deze nieuws post was vertaald door de vertalingsvrijwilligers van de OTW. Om meer te leren over ons werk, bezoek de Vertalingspagina op transformativeworks.org.