Intellectual Property

 • Bejelentés: az OTW megjegyzéseket nyújt be egy dél-afrikai kormánynak

  By Neru on Thursday, 24 September 2015 - 4:44pm
  Message type:

  Reflektorfényben a Jogi Ügyek

  Az OTW (Szervezet a Transzformatív Munkákért) az olyan törvényeket támogatja, amik a fair use-t és a fair bánásmódot — mely terminológiát több ország is használja — támogatják a világon mindenütt. Jelenleg Dél-Afrika a szerzői jogi törtvények megreformálásán és frissítésén dolgozik (a PDF angol nyelvű), és indítványozta a fair use hozzáadását a szerzői jogi törvényeihez azért, hogy a korlátolt, elavult kivételeket lecserélhessék. A szerzői jogi reformok fontosságát felismerve a világban, az OTW benyújtott egy megjegyzést, melyben támogatja Dél-Afrikát a fair use standardok adoptációjában, és az olyan szabályok adoptációja ellen szólal fel, melyek a rajongói videókészítőket akadályoznák meg a másolásvédelem megkerülésében, amit a szerzői jogtulajdonosok a fair use megakadályozására használnak fel.

  Ahogy azt az OTW a megjegyzésében kifejtette, hisszük, hogy alapvető fontosságú "a kormány figyelmét felhívni a nemkereskedelmi remix kultúrák és az általuk készített munkák gazdagságára és fontosságára, mind Dél-Afrikában, mind pedig bárhol máshol a világon. A tapasztalati kutatások azt mutatják, hogy a remix kultúra egy globális jelenség, hasonló karakterisztikákkal a világon mindenütt."

  Az OTW megjegyzéseit itt olvashatjátok. (A PDF angol nyelvű.)

  Ezt a hírposztot az OTW önkéntes fordítói fordították. További információért a munkánkról látogassátok meg a Fordítás oldalt a transformativeworks.org-on.

 • Comunicado: La OTW envía comentario al gobierno de Sudáfrica

  By Oriontsuki on Thursday, 24 September 2015 - 4:40pm
  Message type:

  Enfoque en asuntos legales

  La OTW (Organización para las Obras Transformativas) apoya las leyes que protegen el uso legítimo y el tratamiento justo (término que se usa en muchos países) en todo el mundo. En estos momentos, Sudáfrica trabaja para reformar y actualizar su ley de derechos de autor y propone añadir el uso legítimo para reemplazar las excepciones limitadas y obsoletas en su ley de derechos de autor. La OTW reconoce la importancia de la reforma de derechos de autor en el mundo por lo que envió un comentario apoyando la adopción de Sudáfrica de la norma de uso legítimo y dando argumentos contra las reglas que podrían prevenir a lxs creadorxs de fanvideo sortear las protecciones de copia que lxs dueñxs de derecho de autor intentan usar para prevenir el uso legítimo.

  Como lo dijo la OTW en su comentario, creemos que es vital “que el Gobierno sepa de la riqueza e importancia de las comunidades de remix no comerciales y del trabajo que producen, en Sudáfrica y en otras partes. Investigaciones empíricas revelan que la cultura del remix es un fenómeno mundial y tiene características similares en todo el mundo”.

  Lee el comentario de la OTW aquí.

  Esta publicación fue traducida por el equipo de traducción de la OTW. Si deseas saber más acerca de nuestro trabajo, visita la página de Traducción en transformativeworks.org.

 • Tiedote: OTW jättää lausunnon Etelä-Afrikan hallitukselle

  By Oriontsuki on Thursday, 24 September 2015 - 4:37pm
  Message type:

  Valokeilassa lakiasiat

  OTW (Transformatiivisten teosten järjestö) tukee kohtuullista käyttöä (eng. fair use, fair dealings) suojelevia lakeja ympäri maailmaa. Juuri nyt Etelä-Afrikan hallitus on uudistamassa ja päivittämässä maan tekijänoikeuslakia (englanniksi) ja on ehdottanut nykyisten suppeiden tekijänoikeuslain poikkeusten korvaamista kohtuullisella käytöllä. OTW tiedostaa tekijänoikeuslakien uudistamisen tarpeellisuuden maailmanlaajuisessa mittakaavassa ja on siksi jättänyt Etelä-Afrikan hallitukselle lausunnon, joka tukee kohtuullisen käytön standardin omaksumista. Lausunnossa vastustetaan sellaisten säännösten käyttöönottoa, jotka estäisivät fanivideoiden tekijöitä kiertämästä kohtuullista käyttöä estäviä kopiosuojauksia, joita tekijänoikeuksien omistajat käyttävät.

  OTW sanoi lausunnossaan uskovansa, että on erittäin tärkeää “tehdä hallitus tietoiseksi epäkaupallisten remix-yhteisöjen ja niiden tuottamien teosten monimuotoisuudesta ja tärkeydestä niin Etelä-Afrikassa kuin muuallakin. Empiirinen tutkimus paljastaa, että remix-kulttuuri on globaali ilmiö, jolla on yhteisiä piirteitä ympäri maailmaa.”

  Lue OTW:n lausunto (englanniksi).

  Tämän uutispostauksen käänsivät OTW:n vapaaehtoiset kääntäjät. Jos haluat lukea lisää työstämme, käy tutustumassa Käännös-toimikunnan osioon transformativeworks.org-sivustolla.

 • Объявление: OTW представляет комментарий правительству Южной Африки

  By Neru on Thursday, 24 September 2015 - 4:37pm
  Message type:

  В фокусе Юридические Вопросы

  OTW (Организация трансформационных работ) поддерживает законы, которые защищают добросовестное использование и честную практику (термин, используемый во многих странах) по всему миру. Сейчас Южная Африка работает над исправлением и обновлением закона об авторском праве, в процессе было предложено заменить ограниченные и устаревшие исключения из закона добросовестным использованием. OTW осознает важность реформирования закона об авторском праве, поэтому подала комментарий, поддерживающий принятие Южной Африкой стандарта добросовестного использования и выступающий против внедрения правил, мешающих авторам фан-видео обходить защиту от копирования, которые владельцы авторского права пытаются применить, чтобы предотвратить введение добросовестного использования.

  Как OTW заявила в своем комментарии, мы считаем жизненно важным "довести до сведения правительства богатство и важность сообществ некоммерческих ремиксов и создаваемых ими работ, в Южной Африке, в любом другом месте. Практические исследования показывают, что культура ремикса - это явление международного масштаба, сходство особенностей которого можно встретить в любой точке мира."

  Комментарий OTW можно прочитать здесь.

  Этот новостной пост переведен волонтерами-переводчиками OTW. Чтобы больше узнать о нашей работе, посетите страницу "Переводы" на transformativeworks.org.

 • Announcement: OTW Submits Comment to South African Government

  By Janita Burgess on Thursday, 24 September 2015 - 4:25pm
  Message type:

  Banner by Erin of a spotlight on an OTW logo with the words 'Spotlight on Legal Issues'

  The Organization for Transformative Works supports laws that protect fair use and fair dealing—the term used by many countries—around the world. Right now, South Africa is working on reforming and updating its copyright law, and has proposed adding fair use to replace narrow, outdated exceptions in its copyright law. Recognizing the importance of copyright reform around the world, the OTW filed a comment supporting South Africa's adoption of a fair use standard and arguing against adopting rules that would prevent fan video makers from circumventing copy protections that copyright owners try to use to prevent fair use.

  As the OTW said in its comment, we believe that it is vital "to make the Government aware of the richness and importance of noncommercial remix communities and the works they produce, in South Africa and elsewhere. Empirical research reveals that remix culture is a global phenomenon, with similar characteristics around the world."

  Read the OTW's comment here.

 • OTW Legal Contributes to Victory in Lenz v. Universal

  By Kiri Van Santen on Friday, 18 September 2015 - 3:47pm
  Message type:

  Banner by Erin of a spotlight on an OTW logo with the words 'Spotlight on Legal Issues'

  Way back in 2007, Stephanie Lenz posted a 29-second video on YouTube of her 18-month-old son dancing in her kitchen. Playing in the background was Prince's song "Let's Go Crazy." Little did Lenz know that eight years later, she'd be responsible for an important development in copyright fair use law.

  Universal, which owns the copyright to the Prince song, demanded that the video be removed from YouTube by issuing a "takedown notice" under the U.S. Digital Millennium Copyright Act. But the law is clear: in order to issue a takedown notice for an allegedly infringing use, the copyright holder must swear or affirm under penalty of perjury that the use is not "authorized by law," and Lenz's transformative, non-commercial video appeared to be a clear-cut example of fair use--in other words, it was authorized by the law. With help from the Electronic Frontier Foundation, Lenz fought back against Universal's overreaching demand.

  It has been a long road since then, but Lenz has not only prevailed--she's helped confirm important principles of law. Lenz won her argument that the video was fair use, and in 2013, before the U.S. Ninth Circuit Court of Appeals, Lenz argued that Universal's failure to consider fair use constituted "bad faith" and that Universal should be punished for trying to have the video taken down. At that point the OTW, with help from allies the Stanford Fair Use Project, Public Knowledge, and the International Documentary Association, submitted an amicus brief to the court explaining that unfounded allegations of copyright infringement, like Universal's, are abuses of the DMCA that harm fair use and lawful speech. We argued that the law requires rights holders to form a good faith belief about whether a use is fair before issuing a takedown notice under the DMCA—and should punish those who take a “shoot first and ask questions later” approach as Universal did for Ms. Lenz’s video.

  In agreeing with Lenz and the OTW, The Ninth Circuit Court of Appeals stated some very important principles, chief among them that "[f]air use is not just excused by the law, it is wholly authorized by the law." This is something we have been saying for a long time: U.S. copyright law gives people an affirmative right to engage in fair use of copyrighted material. Other courts have said that fair use is a lawful use of copyright, and fair use means there is no copyright infringement.

  In the Lenz case, the court said that explicitly: fair use isn't "infringement that's excused" -- it's a use that was never infringement in the first place. The court went on to hold that a copyright holder must consider whether a use was fair before issuing a DMCA takedown notice, and failure to consider fair use constitutes punishable bad faith. The court quoted the OTW's brief in its explanation that it may be possible to consider fair use while still using computer algorithms to search for infringement, but that it will require the computer algorithms to be tailored for fair use by, for example, sending a takedown notice only where their algorithm finds entire works with completely matching audio and video tracks.

  This ruling is great news for fans and transformative creators, and we thank our allies who worked tirelessly to make it happen -- but our work is far from done. The Lenz ruling is good, but we believe it doesn't go far enough to protect fair use. It only requires copyright holders to form a "subjective good faith belief" that the use isn't fair use, which leaves too much room for copyright holders to issue takedown notices that are objectively wrong. Most people who receive improper takedown notices or notices based on bad decisions don't have the backing of a powerhouse like the EFF - or know that they'll have the support of the OTW - to help them fight back, and they shouldn't have to fight in the first place. DMCA takedowns can be frightening, especially when they're unwarranted and unjustifiable. And even when someone's right, fighting is hard: this fight took eight years. We hope the next fights are easier, but we know they might not be. We will continue to fight for fair use and help fans who receive unfair takedown notices. If that's you, contact us at legal@transformativeworks.org.

  For a copy of the OTW's December 13, 2013 brief, see the OTW Legal page. For more information about the case and the ruling, see the EFF's site and discussion of the case and ruling and Legal Staffer Heidi's post about the ruling.

 • OTW Fannews: OTW Sightings

  By Janita Burgess on Tuesday, 8 September 2015 - 4:31pm
  Message type:

  OTW Fannews banner by Ania Kopertowska with a picture of a viewfinder overlooking a river with the words OTW Sightings

  • Members of OTW's Legal Committee have proposed panels for next year's South By Southwest (SXSW) conference on fair use and fandom. They are asking for fans to support the inclusion of these panels by either logging in to the SXSW official website and upvoting a session on its info page, or by commenting via Disqus on that session’s info page. The panels are Copyright & Creators: 2026 and FYeahCopyright and Fanworks.
  • MediaPost discussed when and how creators should try to target fans in order to help promote a project. "The first thing entertainment marketers should do when looking to harness the power of fandoms is to understand what makes them tick...Go beyond the obvious appeal of a TV show – the characters, plot lines and themes – and dig into the details and nuances such as vernacular, recurring motifs and magical moments that empower fans and make them feel like part of something bigger."
  • Gizmodo provided a lengthy look at AO3 features as part of offering a guide to the "best fanfiction" available. One thing not mentioned were bookmark searches and the rec feature. However the post did mention how "[u]sers on Tumblr, Livejournal and other networks will often curate 'recs' pages of what they consider the best stories. So if the sorting options on AO3 aren’t enough, do a web search for a pairing or fandom and related recommendations, like 'harry potter fic recs.' Individual, dedicated archives in the older style still exist as well."

  What OTW sightings have you seen around the web? If you know of an essay, video, article, podcast, or link you think we should know about, comment on the most recent OTW Fannews post. Links are welcome in all languages!

  Submitting a link doesn't guarantee that it will be included in a Fannews post, and inclusion of a link doesn't mean that it is endorsed by the OTW.

 • Contribute to Fanworks Taught Me

  By Sarah Remy on Wednesday, 2 September 2015 - 4:08pm
  Message type:

  red and white banner, two people speaking, OTW in both word bubbles

  In July, the OTW joined with The Harry Potter Alliance (HPA) and fans from around the world to promote their Fan Works Are Fair Use (FWAFU) campaign. Part of the OTW's mission since its founding has been to support transformative works that manifest as fanfiction, fanart, fan films, discussion communities, cosplay and other forms of fannish creativity. With the HPA, we are working to build a community of 5,000 fans and fan creators interested in protecting all types of fan-made works.

  The campaign has launched with a celebration of fanworks on social media. Using #FanWorksTaughtMe, fans are discussing the different skills, perspectives, and communities they have gained from fanworks that they love. Contributions span from tweets to videos and are shedding light on how fans use fanworks to build their confidence, refine their skills, explore issues like race and gender, understand the perspectives of others, and more.

  Several artists and fan creators are already celebrating fanworks through the campaign. Sleepy Hollow’s Orlando Jones has signed on as a spokesperson for the campaign, along with FictionAlley co-founder/original OTW Legal Committee member Heidi Tandy, wizard rockers Harry and the Potters, YouTubers Kristina Horner and Lauren Fairweather, and novelist Naomi Novik, one of the OTW's founders.

  Fandom is not a passive experience. Today, fan creators actively help to bring in new fans and add to new energy that benefits the source material and its creators. The FWAFU coalition believes that this culture is worth celebrating and protecting. If you’ve ever enjoyed a piece of fan work, you probably do, too. Visit fanworksarefairuse.org to join the community and add your voice to the celebration using the hashtag #FanWorksTaughtMe.

  Fan Works Are Fair Use grew from the fact that, under US copyright law, it is fair to use copyrighted material for certain uses, including commenting on the original, which is usually the purpose or inspiration behind fanworks. Fan Works Are Fair Use and the #FanworksTaughtMe hashtag inform fans of their right to be creative, and support changes to US copyright law that protect original content creators as well as fan creators who produce beloved parodies, homages, and works of art honoring the source material.

 • OTW Fannews: Staying Vigilant

  By Elise Thrasher on Sunday, 30 August 2015 - 7:04pm
  Message type:

  Text backgound overlayed with a Batman Mask alongside the article title OTW Fannews: Staying Vigilant

  • The Japan News posted a story about how a Trans-Pacific Partnership crackdown could affect fanfiction publishing. "[T]he 12 nations engaged in the TPP negotiations are building a consensus that would allow for prosecution of copyright infringement without the need for a formal complaint, but instead based on reports from third parties or an independent judgement by an investigative authority." This contrasts with Japan's current system, "copyright infringement can only be investigated after a formal complaint from the creator of the original work or its rights holder."
  • Changes to their system would also allow for many false claims to result in takedowns. Kotaku reported on the widespread action against videos that had no connection to copyrighted content. "Last week, the anti-piracy firm Entura International, which frequently works with Pixels distributor Columbia Pictures, filed a big old DMCA complaint—as first reported by TorrentFreak—that goes after a bunch of videos not for pirating or violating copyright in any way, but for using the word “Pixels,” which it turns out was invented in 2015 by Adam Sandler."
  • The Daily Dot reported on an alarming development connected to Windows 10's End User License Agreement. "Microsoft won't hesitate to make sure the programs and games you have installed on your computer are legitimate, and if not, it has the right to disable them." The agreement includes preventing "unauthorized hardware peripheral devices" but who determines legitimate use could be a problem.

  What areas do you think fans should remain vigilant about? Write about them in Fanlore! Contributions are welcome from all fans.

  We want your suggestions! If you know of an essay, video, article, podcast, or link you think we should know about, comment on the most recent OTW Fannews post. Links are welcome in all languages! Submitting a link doesn't guarantee that it will be included in a Fannews post, and inclusion of a link doesn't mean that it is endorsed by the OTW.

 • Help Bring Fair Use to South Africa

  By Janita Burgess on Friday, 28 August 2015 - 4:27pm
  Message type:

  Banner by Erin of a spotlight on an OTW logo with the words 'Spotlight on Legal Issues'

  South Africa is considering adopting a fair use provision in its copyright law, and supporters want to ensure that the law actually protects fair use.

  The South African government is accepting comments regarding the proposed provision until Sept. 16 (the deadline has been extended). OTW Legal will file a supporting comment, and stories from South African fans about how making and/or consuming fanworks have benefited them would be particularly useful.

  Legal has asked fans to share their positive experiences with fanworks, and your stories were amazing. Now, we want to hear from South African fans. How have fanworks enriched your life? Send your response to our Legal Committee or rlt26 [at] law.georgetown.edu.

Pages

Subscribe to Intellectual Property