Gebeurtenis

 • Campaña de octubre: Seguimos avanzando

  By Ridicully on Zondag, 26 October 2014 - 4:08pm
  Message type:

  Durante la semana, has visto que te necesitamos, que fuimos creadxs dentro del fandom, que no utilizamos publicidad, que protegemos la libertad de expresión, que nos respetamos mutuamente, que defendemos a fans y sus obras, y que somos nuestra comunidad.

  Esperamos que esta semana hayas comprendido mejor lo maravillosa que es la OTW (Organización para las Obras Transformativas). Hemos mencionado cómo existen siete maravillas de la OTW, pero eso es tan solo el principio. Tenemos miles y miles de maravillas aquí —cada persona que ha participado en uno de nuestros proyectos o que ha sido conmovido por uno de ellos es maravillosx.

  Cuando grabas podfics, haces fanart, creas y editas páginas de la wiki, cuando escribes fic o meta, editas o accedes una obra, o incluso cuando participas en cualquiera de las miles actividades fandomeras, estás cambiando el mundo para siempre.

  Parte de nuestra misión como organización es el preservar la cultura fan. Queremos que la maravillosa cultura que todxs hemos creado sea recordada y honrada, como toda historia debe serlo.

  Puedas apoyarnos económicamente o no, eres parte de esa historia. Con tu ayuda, estaremos aquí por mucho tiempo. Realmente nos has ayudado y has demostrado que apoyas nuestro trabajo cotidiano durante esta campaña. ¡Gracias!

  Nos unimos para pedirte a tí y a nuestra comunidad que nos ayuden a seguir adelante dos veces al año. Esta campaña ha hecho historia al sobrepasar nuestro objetivo de 70,000$ US al alcanzar 164,625.58$ US. ¡Con tu ayuda, este ha sido el mejor octubre que nuestra organización ha tenido!

  Entendemos que debido al éxito de esta campaña, nuestrxs donantes querrán saber cómo utilizaremos los fondos. Como aún nos encontramos sorprendidos con esta impresionante cifra, varios comités y nuestra Junta comenzarán a trabajar juntos para darles estas respuestas en un artículo que será publicado aquí el próximo domingo (2 de noviembre)

  Podemos adelantar hoy lo que significa para nosotros haber recibido tu voto de confianza. No todxs saben que la OTW funciona al 100% con voluntariado, la razón más importante por la cual podemos hacer lo que hacemos con el presupuesto que tenemos. Aún cuando el trabajo realizado no recibe ninguna remuneración, tu apoyo nos brinda mucha más energía y determinación para seguir mejorando la OTW para ti. Gracias.

 • Oktober-kampanjen: Vi rör oss framåt

  By Ridicully on Zondag, 26 October 2014 - 4:06pm
  Message type:

  Under veckan som gått har du sett att vi behöver dig, att vi är av fans, för fans, att vi inte har annonser, att vi skyddar yttrandefriheten, att vi respekterar varandra, att vi talar för fans och verk av fans och att vi är vår gemenskap.

  Vi hoppas att du denna vecka har fått en mer komplett förståelse för det under som är OTW (Organisationen för Transformativa Verk). Vi har pratat om OTW:s sju underverk, men då har vi bara skrapat på ytan. Vi har tusentals och åter tusentals av underverk här - var och en av er som har rört vid eller blivit berörda av något av våra projekt är ett underverk.

  När du spelar in podfics, skapar fanart, skapar och/eller editerar wiki-sidor, skriver fic eller meta, korrekturläser, konsumerar, eller gör något annat av alla tusentals andra faniska saker, så förändrar du världen för evigt.

  En del av vårt uppdrag som organisation är att bevara fankulturen. Vi vill att den underbara kultur som vi alla har byggt upp ska bli ihågkommen och uppskattad, som all historia borde bli.

  Oavsett om du är kapabel att finansiellt stödja oss eller inte, så är du en del av denna historia. Med din hjälp, så finns vi kvar här för en lång tid framöver. Och denna kampanj har ni alla verkligen kommit fram och visat ert stöd för det arbete vi gör varje dag, så stort tack!

  Två gånger om året, samlas vi för att be dig och alla i vår gemenskap, att hjälpa oss fortsätta att finnas. Denna kampanj slog vi rekord och skapade historia genom att passera vårt mål på US$ 70 000 och nå fram till totalt US$ 164 625! Med allas hjälp blev detta den bästa oktober vi någonsin haft som organisation!

  Då denna kampanj blev så lyckad förstår vi att våra givare vill få reda på hur dessa insamlade pengar kommer att användas. Eftersom vi blev precis lika överraskade som många av er av att se den fantastiska slutsumman vi samlat in, så kommer vår Styrelse under veckan att arbeta tillsammans med flertalet av våra kommittéer för att formulera en del svar och skriva dessa i ett meddelande som kommer att publiceras här nästa söndag (2:a november).

  Vad vi kan berätta för dig idag, är vad det betyder för oss att ha fått detta stöd från er. Alla vet inte att OTW är drivet till 100% av volontärer, vilket är största orsaken till att vi kan göra vad vi faktiskt gör med den budget vi har. Även om arbetet utförs utan finansiell vinning så ger ditt stöd oss så mycket mer energi och beslutsamhet i vårt arbete för att fortsätta göra OTW ännu bättre! Tack!

 • Ekim Kampanyası: İlerliyoruz

  By Ridicully on Zondag, 26 October 2014 - 4:05pm
  Message type:

  Geçtiğimiz hafta boyunca size ihtiyacımız olduğunu, bizim fandomdan geldiğimizi, reklam taşımadığımızı, özgür ifadeyi koruduğumuzu, birbirimize saygı duyduğumuzu, hayranları ve hayran eserlerini savunduğumuzu ve fandom topluluğumuzla bir olduğumuzu gördünüz.

  Bu hafta OTW'nin (Transformatif Eserler Derneği) mucizesini daha kapsamlı bir şekilde anladığınızı umuyoruz. OTW'nin yedi mucizesinden bahsettik, ama bu daha sadece başlangıç. Burada binlerce ama binlerce mucizemiz var — bizim projelerimize dokunan veya projelerimiz tarafından dokunulan her biriniz birer mucizesiniz.

  Her sesli hayran kurgu kaydettiğinizde, her hayran eseri çizdiğinizde, vikipedi sayfaları yarattığınız veya düzenlediğinizde, hikaye veya makale yazdığınız, beta yaptığınız, okuduğunuz veya diğer binlerce fandom aktivitesinde bulunduğunuzda dünyayı sonsuza dek değiştiriyorsunuz.

  Derneğimizin misyonlarından biri hayran kültürünü muhafaza etmek. Tarihin her alanında olduğu gibi, bizim yarattığımız inanılmaz kültürün de hatırlanmasını ve onurlandırılmasını istiyoruz.

  Bizi finansal anlamda destekleyebilecek olsanız da olmasanız da, siz de bu tarihin bir parçasısınız. Sizin yardımınızla biz uzun bir süre burada olacağız. Ve bu kampanyada gerçekten kendinizi gösterdiniz ve çalışmalarımıza desteğinizi kanıtladınız, o yüzden teşekkür ederiz!

  Yılda iki kez bir araya gelerek sizlerden, topluluğumuzdan, devam edebilmemiz için yardım istiyoruz. Bu kampanyamız 70.000 Amerikan doları olan hedefimizi geçip 164.625 Amerikan dolarına ulaşarak tarih yazdı. Yardımlarınız sayesinde bu ay derneğimizin en iyi Ekim ayı oldu!

  Kampanyanın bu başarısı karşısında bağışçılarımızın bu fonların nasıl kullanılacağını bilmek istediğini anlıyoruz. Bu inanılmaz tutar sizler kadar bizi de şaşırttı. Komitelerimiz ve kurulumuz birlikte çalışarak önümüzdeki Pazar günü (2 Kasım) burada yayınlayacakları bir gönderi ile size bazı cevaplar sunacaklar.

  Bugün size söyleyebileceğimiz tek şey bu desteği almış olmanın bizim için ne kadar önemli olduğu. OTW'nin %100 gönüllüler tarafından yönetildiğini herkes bilmiyor. Yaptığımız şeyleri bu bütçe ile başarabilmemizin en büyük sebebi bu. Bu çalışmaların finansal karşılığını almasak da, sizin desteğiniz OTW'yi daha iyiye götürmemiz için bize enerji ve kararlılık veriyor. Teşekkür ederiz.

 • Októberi Kampány: Haladunk előre

  By Ania Kopertowska on Zondag, 26 October 2014 - 4:02pm
  Message type:

  A héten láthattátok, hogy szükségünk van rátok, hogy a fandom révén működünk, hogy hirdetésmentesek vagyunk, hogy védjük a szólásszabadságot, hogy tiszteljük egymást, hogy támogatjuk és kiállunk a rajongókért és a rajongói munkákért, és hogy mi vagyunk a közösségünk.

  Reméljük, hogy ezen a héten jobb rálátásotok lett arra a csodára, ami az OTW (Szervezet a Transzformatív munkákért). Említettük, hogy az OTW-nek hét csodája van, de ez csak a jéghegy csúcsa. Ezer és ezer csodánk van - mindegyikõtök, aki bekapcsolódott egy projenktünkbe vagy akit megérintett egyik projektünk.

  Akárhányszor podficet vesztek fel, fanartot alkottok, új wiki lapot hoztok létre, vagy szerkesztetek, ficet vagy metát írtok, bétáztok, ha a többi ezer más rajongói dolog közül bármelyiket fogyasztjátok, vagy csináljátok, örökre megváltoztatjátok a világot.

  Mint szervezet, a rajongói kultúra megőrzése a küldetésünk része. Azt szeretnénk, hogy a bámulatos kultúra amit mindannyian építettünk ne merüljön feledésbe és megbecsüljék azt, ahogy az minden történelemnek jár.

  Akár tudtok minket anyagilag támogatni akár nem, részei vagytok ennek a történelemnek. A segítségetekkell még sokáig itt lehetünk. Ebben a kampányban nagyon sokat segítettetek, és megmutattátok milyen sokra becsülitek és támogatjátok a munkát amit nap mint nap végzünk, köszönjük!

  Évente kétszer megkérünk titeket, a közösségünket, hogy segítsetek abban, hogy továbbra is működhessünk. Ezzel a kampánnyal történelmet írtunk, meghaladtuk a 70.000 USD-s célunkat és 164.625,58 USD-t gyűjtöttünk össze. A segítségetekkel, ez lett a legjobb októberünk a szervezetnél!

  Mivel a kampány ilyen sikeres volt, érthető, hogy a támogatóink tudni szeretnék hogyan fogjuk felhasználni ezeket a forrásokat. Minket is ugyanannyira meglepett ez a nagyszerű végöszeg, mint sokatokat, ezért egyes bizottságaink és az igazgatótanács közösen, egy jövő vasárnapi (november 2.) posztban ezen az oldalon választ adnak majd minderre.

  Amit ma megtehetünk az az, hogy elmondjuk mennyit jelent számunkra a támogatásotok. Nem mindenki tudja, hogy az OTW-t 100%-ban önkéntesek működtetik, ami a legfőbb oka annak, hogy ilyen alacsony költségvetéssel tudunk dolgozni amivel ezt tesszük. Annak ellenére, hogy a munkánkat anyagi ellenszolgáltatás nélkül végezzük, a támogatásotok mégtöbb energiát és elszántságot ad számunkra, hogy mégjobbá tegyük számotokra az OTW-t. Köszönjük!

 • 十月会员招募:向前迈进

  By Ridicully on Zondag, 26 October 2014 - 4:01pm
  Message type:

  七年,七大奇迹 OTW 再创作组织 2014 会员招募, 10 月 19 - 26 日

  这一周,你看到我们需要你我们来自于同人圈我们的网页不贴广告我们拥护言论自由我们尊重彼此我们热爱同人和同人创作以及我们是一个团结的整体

  本周的活动能使你更了解 OTW(OTW 再创作组织)的奇妙之处。我们曾经谈过 OTW 的七大奇迹,但那只是个小小的开始。在这里我们拥有万千美好——每个曾经接触过我们的项目或因此而受感动的人都是我们的一个个奇迹。

  每当你录有声小说、创作同人画作、在 Fanlore(Fanlore 百科)创建新页面或编设条目、著作同人小说或分析文、当 beta 校稿、阅读或欣赏同人作品,或参与其他一千种不同的同人嗜好时,你都在稍稍改变同人世界。

  我们组织的其中一个目标就是保护同人文化。就如同其他历史文化,我们希望爱好者们齐心协力建造的惊奇文化也被留为纪念。

  无论你是否能资助我们,你依然是同人文化历史的一份子。有你的帮助,我们能持续长久,一起为同人打拼。这次的募款活动,你们提供了很大帮助,支持了我们的日常工作。为此我们真心感谢!

  每年两次,我们组织共同请求你的帮助,让我们继续前行。这次的筹款活动,我们创下了新纪录,不仅达到了七万美元的目标,总额更是高达 $164,625.58 美元。你的帮助使我们组织过了一个最棒的十月份!

  鉴于此次筹款活动开展得如此成功,我们理解捐赠人想知道我们如何使用这笔资金。由于我们和你们一样对总额感到惊讶,多个委员会和理事会将共同合作,在下周日(11 月 2 日)发布通告,给出回答。

  我们现在可以告诉你们的是,收到如此多支持对我们的意义。不是所有人都知道 OTW 完全由志愿者运营,这也就是依靠现有预算我们可以做到这一切的最大的原因。尽管这份工作没有经济方面的报酬,但你们的支持给予我们更多能量和决心,让 OTW 越办越好。谢谢。

 • Říjnová kampaň: Posouváme se dál

  By Ania Kopertowska on Zondag, 26 October 2014 - 4:00pm
  Message type:

  Sedm let, sedm divů — Společnost pro transformativní tvorbu — Kampaň na nábor členů kampaň 19. - 26. říjen

  Během tohoto týdne jste mohli vidět, že vás potřebujeme, že nás tvoří fandom, že neuvádíme reklamu, chráníme svobodu slova, respektujeme jeden druhého, hájíme fanoušky a fanouškovskou tvorbu, a že jsme naší komunitou.

  Doufáme, že vám tento týden pomohl lépe porozumět divu, jaký OTW (Společnost pro transformativní tvorbu) představuje. Řekli jsme si o sedmi divech OTW, ale to je jen špička ledovce. Takových divů máme tisíce a tisíce - každý z vás, který se podílel nebo ho nějak ovlivnil některý z našich projektů, představuje jeden z nich.

  Kdykoli nahrajete audio povídku, tvoříte fanart, vytváříte a/nebo upravujete wiki stránky, píšete povídky nebo meta, betujete, čtete, prohlížíte si, nebo se zabýváte nějakou další z tisíce činností ve fandomu, jednou provždy měníte svět.

  Součástí poslání naší společnosti je zachovat fanouškovskou kulturu. Chceme, aby se na celou tu úžasnou kulturu, kterou jsme vytvořili, pamatovalo, a aby byla ctěna, jak by to mělo být se vším, co je součástí dějin.

  Ať už nás budete moci finančně podpořit nebo ne, jste součástí této historie. A s vaší pomocí tu budeme ještě dlouho. Během této kampaně jste nám opravdu dokázali, jak podporujete práci, kterou denodenně děláme, takže děkujeme!

  Dvakrát za rok se sejdeme, abychom vás, naši komunitu, poprosili o pomoc, která nám umožní pokračovat. Touto kampaní jsme se zapsali do dějin tím, že jsme překonali náš cíl 70 000 $ a vybrali celých 164 625,58 $. S vaší pomocí se letošní říjen stal tím nejlepším, jaký naše společnost zažila.

  Vzhledem k tomu, jak úspěšná byla tato kampa, chápeme, že naši dárci chtějí vědět, jak budou tyto prostředky použity. Protože jsme byli tou úžasnou sumou stejně překvapeni, jako mnozí z vás, zodpoví vám členové výborů a našeho Představenstva společně některé otázky v příspěvku, který zveřejníme příští neděli (2. listopadu)

  Již dnes vám však můžeme říci, jak moc pro nás taková podpora znamená. Ne všichni vědí, že OTW je provozována výhradně dobrovolníky, což je hlavním důvodem, díky kterému jsme schopni dělat všechno to, co děláme, s rozpočtem, jaký máme k dispozici. I když za svou práci nedostáváme finanční odměnu, vaše podpora nám dodává mnohem více energie a odhodlání pro vás OTW i nadále zlepšovat. Děkujeme vám.

 • Październikowa Promocja Członkostwa: Idziemy naprzód

  By Ania Kopertowska on Zondag, 26 October 2014 - 3:58pm
  Message type:

  Siedem Lat, Siedem Cudów – Organizacja na rzecz Twórczości Przeobrażonej (OTW) – Promocja Członkostwa, 19-26 Października 2014

  W ciągu tygodnia mogłaś/eś zobaczyć, że potrzebujemy cię, że wywodzimy się z fandomu, że jesteśmy wolni od reklam, że chronimy wolność słowa, że szanujemy siebie nawzajem, że działamy w obronie fanów i twórczości fanowskiej, oraz że jesteśmy społecznością.

  Mamy nadzieję, że przez ten tydzień udało ci się lepiej zrozumieć, jak wielkim fenomenem jest OTW (Organizacja na rzecz Twórczości Przeobrażonej). Rozmawialiśmy o siedmiu cudach OTW, choć to jedynie wierzchołek góry lodowej. Mamy tu nie siedem, a setki tysięcy cudów – każdy z was, kto kiedykolwiek miał kontakt z jednym z naszych projektów, jest cudem.

  Za każdym razem, gdy nagrywasz podfic, tworzysz fanart, tworzysz bądź edytujesz strony wiki, piszesz opowiadanie, metę, wcielasz się w rolę bety czy też odbiorcy twórczości fanowskiej, lub angażujesz się w jedną z tysiąca innych fanowskich działalności, na zawsze zmieniasz świat.

  Częścią naszej misji jako organizacji jest ochrona kultury fanowskiej. Chcemy, aby ta niesamowita kultura, którą wszyscy tworzymy, była pamiętana i szanowana tak, jak jest to w przypadku historii świata.

  Bez względu na to, czy jesteś w stanie wspierać nas finansowo, czy nie, jesteś częścią tej historii. Z twoją pomocą zostaniemy tu na dłużej. Podczas tej promocji członkostwa przeszliście samych siebie i okazaliście wsparcie dla pracy, którą wykonujemy każdego dnia. Dziękujemy!

  Dwa razy do roku zbieramy się, aby poprosić was, naszą społeczność, o pomoc w kontynuowaniu naszej pracy. Tą promocją członkostwa stworzyliśmy historię – przekraczając nasz cel 70 000 USD uzbieraliśmy 164 625,58 USD. Dzięki twojej pomocy to był najlepszy październik dla nas jako organizacji.

  W związku z tym, że promocja członkostwa była wielkim sukcesem, rozumiemy, że nasi darczyńcy chcieliby wiedzieć, jak zostaną wydane te środki. Ponieważ byliśmy zaskoczeni, tak samo jak wielu z was, tą wspaniałą kwotą, różne komisje i nasz Zarząd będą pracować razem i udzielą odpowiedzi na te pytania w poście opublikowanym w następną niedzielę (2 listopada).

  Już dziś możemy ci powiedzieć, jak wiele znaczy dla nas twoje wsparcie. Nie każdy wie, że OTW jest w 100% prowadzone przez wolontariuszy. Właśnie dlatego jesteśmy w stanie robić to, co robimy, przy naszym obecnym budżecie. Pomimo, że praca ta jest wykonywana bez żadnej gratyfikacji finansowej, twoje wsparcie napełnia nas energią i determinacją, aby ulepszać OTW. Dziękujemy.

 • Mitgliedschaftskampagne Oktober: Wir kommen voran!

  By Ridicully on Zondag, 26 October 2014 - 3:57pm
  Message type:

  Sieben Jahre, Sieben Wunder - Organisation für Transformative Werke (OTW) - Mitgliedschaftskampagne 19. - 26. Oktober 2014

  Im Laufe der Woche habt Ihr gesehen, dass wir euch brauchen, dass wir im Fandom geschaffen werden, dass wir werbefrei sind, dass wir die freie Rede schützen, dass wir uns gegenseitig respektieren, dass wir für Fans und Fanwerke eintreten und dass wir unsere Community sind.

  Wir hoffen, dass wir Euch diese Woche das Wunder OTW (Organisation für Transformative Werke) näher bringen konnten. Wir haben über die sieben Wunder der OTW gesprochen, aber damit nur an der Oberfläche gekratzt. Es gibt hier abertausende Wunder - jedeR einzelne von Euch, der oder die eines unserer Projekte berührt hat oder davon berührt wurde, ist ein Wunder.

  Jedes Mal, wenn Ihr Podfics aufnehmt, Fanart kreiert, Wiki-Seiten erstellt oder editiert, Fanfiction oder Meta schreibt, Korrektur lest, konsumiert oder eines der tausend anderen fannischen Dinge tut, verändert Ihr die Welt für immer.

  Teil unserer Mission als Organisation ist es, Fankultur zu erhalten. Wir möchten, dass die großartige Kultur, die wir alle aufgebaut haben, in Erinnerung bleibt und in Ehren gehalten wird, so wie jede Art von Geschichte.

  Ob Ihr uns finanziell unterstützen könnt oder nicht, Ihr seid Teil dieser Geschichte. Mit Eurer Hilfe werden wir für lange Zeit hier sein. Und während dieser Kampagne habt Ihr Euch wirklich eingesetzt und Eure Unterstützung für die Arbeit, die wir jeden Tag leisten, gezeigt. Dafür vielen Dank!

  Zweimal im Jahr kommen wir zusammen, um Euch, unsere Community, um Unterstützung zu bitten, damit wir weitermachen können. Während dieser Kampagne haben wir Geschichte geschrieben, indem wir unser Ziel von 70.000 USD übertroffen und 164.625,58 USD erreicht haben. Mit Eurer Hilfe war dies der beste Oktober, den wir als Organisation jemals erlebt haben!

  Nachdem diese Mitgliedschaftskampagne dermassen erfolgreich war, ist uns klar, dass unsere Spender wissen möchten, wie das ganze Geld eingesetzt wird. Wir sind genauso von der schieren Menge überrascht wie viele von Euch, und deshalb werden sich verschiedene Komitees und unser Vorstand zusammensetzen, um Euch in einem Post nächsten Sonntag (2. November) ein paar Antworten zu geben.

  Was wir Euch heute schon sagen möchten, ist wieviel es uns bedeutet, dass wir dieses Zeichen der Unterstützung von Euch erhalten haben. Nicht jeder weiss, dass die OTW zu 100% von Freiwilligen betrieben wird, einer der wesentlichen Gründe, warum wir in der Lage sind, mit unserem Budget auszukommen. Und obwohl diese Arbeit nicht mit Geld bezahlt wird, gibt uns Eure Unterstützung genau die Energie und den Willen, die OTW noch besser für Euch zu machen. Danke!

 • Our Future

  By Claudia Rebaza on Zondag, 26 October 2014 - 3:51pm
  Message type:

  Banner with seven circles and a set of speech bubbles in the seventh one, reading 'Seven Years, Seven Wonders, Organization for Transformative Works, October 19-26 2014 Membership Drive'

  Throughout the week, you’ve seen that we need you, that we’re made in fandom, that we're ad-free, that we protect free speech, that we respect each other, that we advocate for fans and fanworks, and that we are our community.

  We hope that this week you got a more complete understanding of the wonder that is the OTW. We talked about how there are seven wonders of the OTW, but that’s just scratching the surface. We have thousands and thousands of wonders here — each and every one of you who has touched or has been touched by one of our projects is a wonder.

  Whenever you record podfics, make fanart, create and/or edit wiki pages, write fic or meta, beta, consume, or do any of a thousand other fannish things, you are changing the world forever.

  Part of our mission as an organization is to preserve fan culture. We want the amazing culture that we all have built to be remembered and honored, as all history should be.

  Whether you are able to financially support us or not, you are part of this history. With your help, we will be here for a long time. And this drive, you’ve really come through and shown your support for the work we do every day, so thank you!

  Twice a year, we come together to ask you, our community, to help us keep going. This drive we made history by breaking through our goal of US$70,000 to reach $164,625.58. With your help, this was the best October we’ve ever had as an organization!

  As this drive has been so successful, we understand that some of our donors would like to know how these funds will be spent. Because we have been as surprised as many of you to see this amazing total, various committees and our Board will be working together to give you some answers with a post made here next Sunday (November 2).

  What we can tell you today is what it means to us to have received this vote of support. Not everyone knows that the OTW is run 100% by volunteers, which is the biggest reason why we are able to do what we do on the budget we do it on. Although that work is done without any financial reward, your support gives us that much more energy and determination to keep making the OTW better for you. Thank you.

 • October Drive (Октябрьский Драйв): Мы все за одно!

  By Daphne on Zaterdag, 25 October 2014 - 4:00pm
  Message type:

  На днях вы видели некоторые замечательные вещи, которыми занимаются наши волонтёры. Сегодня мы обращаем внимание на ВАС, на сообщество, которое делает наши проекты такими прекрасными.

  Пользуясь каким-либо из проектов OTW (Организация Трансформационных работ), возможно, вы и не знали, что всё, что мы делаем, взаимосвязано. Все наши проекты занимаются уникальной работой, но все они - часть огромной организации.

  Внизу можно найти инфографик с занятной статистикой про Фанлор и Archive of Our Own – AO3 (Наш архив). Вся статистика основана на том, чем вы, члены нашего сообщества, занимаетесь. Вы могли видеть некоторую основную статистику АО3, такую как 1,336,757 фан-работ и 421,067 пользователей, но заглядывали ли вы глубже? Вы когда-нибудь интересовались, сколько в день загружают работ или сколько всего существует циклов? Больше вам не придётся!

  Читая это, помните, что мы существуем благодаря вам. Без вас OTW бы не существовало, мы все за одно!

  Взгляните на график внизу и знайте, что ваши пожертвования для OTW помогают поддерживать наше жизненно важное и блистательное сообщество.

  Насколько хорошо вы знакомы с OTW?<br />
Fanlore (Фанлор) 'Энциклопедия Фандома'<br />
31,277 статей<br />
545,208 отредактировано всего<br />
39,501 отредактировано в этом году<br />
Fanhackers (Фанхакеры) 'Фанатский блог'<br />
Библиография исследований фанатской культуры содержит<br />
1,879 статей,<br />
55 добавлено в этом году.<br />
Archive of our Own (Наш Архив)<br />
В среднем каждый день<br />
1650 работ выкладывается<br />
4075 работ обновляется новыми главами<br />
В этом году мы установили рекорд: 10 миллионов просмотров страниц в день*.<br />
*Это около 7,000 просмотров страниц в минуту!<br />
Всего оставлено 56,013,426 кудос<br />
28,226,508 кудос оставлено только в 2014 году<br />
Legal Advocacy (Юридическая поддержка)<br />
Опубликовано 70,684 слова аргументов по вопросам права и политики в этом году<br />
в 7 официальных документах для 5 правительственных организаций<br />
Transformative Works and Cultures (Трансформационные работы и культуры) - 'Академический Журнал'<br />
2014: 51 статья в 3 номерах<br />
С 2007: 294 статьи в 17 номерах<br />
Сколько все это стоит?<br />
В 2014 году наш годовой бюджет составил 221,863.44 USD<br />
Существование AO3 стоит 155,551.19 USD в год.<br />
17.76 USD оплачивают один час чтения на AO3 (это 120 коротких историй при чтении 200 слов в минуту!)<br />
75,000 USD нужно для замены старых серверов и увеличения мощности в 2015.<br />
Окончательный расклад:<br />
3% финансируют Юридическую Поддержку, Октрытые Двери, Фанлор и Трансформационные Работы и Культуры<br />
4% покрывают административные расходы<br />
7 % уходит на расширение, развитие членства и сбор средств.<br />
16% идут на возможность профессионального развития и подготовки всего остального персонала.<br />
70% идут напрямую на сервера, колокейшн и развитие персонала AO3<br />
Помогите в поддержке нашей работы!<br />
transformativeworks.org/donate

  С вашей помощью мы можем поддерживать наши проекты и развиваться с каждым днем все больше - Пожалуйста, пожертвуйте..

Pagina's

Subscribe to Gebeurtenis