Organizacja na rzecz Twórczości Przeobrażonej (OTW) to organizacja non-profit prowadzona przez fanów i dla fanów, by zapewnić dostęp i zachować historię twórczości i kultury fanowskiej.