OTW (Organizacja na rzecz Twórczości Przeobrażonej) to organizacja non-profit prowadzona przez fanów i dla fanów, by chronić historię i zapewnić dostęp do twórczości i kultury fanowskiej.