Newsletter

 • Nyhetsbrev för april 2015, volym 90

  Trey C. - Czwartek, 14 maja 2015 - 8:10pm
  Typ wiadomości:
  Tagi:

  Banderoll med en dagstidning med namn och loggor för OTW och dess projekt på sidorna. Gjord av caitie.

  I . GÖR VÄSEN AV ER!

  Sent i mars och i april fortsatte Juridiska sitt arbete med att skapa praxis inom olika områden. De fortsatte att arbeta med Fan Video & Multimedia kring begäran om undantag för DMCA-reglerna för skapare av fanvideor. Gruppen har mottagit protesterna mot våra petitioner och samarbetar med andra som har skrivit petitioner. Juridiska gruppen kommer att lämna sina svar snart, men skulle ha användning för din hjälp. Vår Juridiska grupp ber fans att bidra med era röster och berätta för U.S. Copyright Office (amerikanska avdelningen för upphovsrätt) att ni har rätt att remixa multimedia. Det viktigaste undantaget vad OTW (Organisationen för Transformativa Verk) beträffar är den tredje punkten på kommentarslistan: “Remix your media (videos)” (Remixa dina media (videor)). Vi ber att fans skriver in om era behov av material av hög kvalitet från källor som bara finns på Blu-Ray, eller material från platser som iTunes eller Amazon när det är nödvändigt att använda media från dem för att göra en vid i tid för att delta i en pågående konversation i fandom. Kommentarer kan lämnas senast 29 maj och kommer att publiceras på U.S. Copyright Offices hemsida.

  Juridiska gruppen skickade också en representant för att delta i ett offentligt möte med amerikanska handelsdepartementet som handlade om att underlätta utvecklingen av onlinelicenser för upphovsrättsskyddade verk. Dessutom har resultaten för det projekt för en DMCA-arbetsgrupp som OTW har deltagit i tillkännagivits av amerikanska patentverket och finns tillgängliga online.

  Juridiska svarade på ett antal frågor från fans, utbildare, pressen och andra. Förutom att erbjuda hjälp och information kunde de också erbjuda ett fan tillgång till rådgivning som kan hjälpa den att slåss för sitt fanspel. De arbetade också intensivt med andra kommittéer för att erbjuda information och svarade en mängd fans på deras frågor om sidan Ebooks Tree. (Mer om detta nedan).

  II. HOS AO3

  Tillgänglighet, Design & Teknologi svarade också på rapporter om att innehåll från Archive of Our Own – AO3 (Vårt Eget Arkiv) laddats upp på ebooks-tree.com, något som fick många bekymrade användare att kontakta oss genom Supportärenden och sociala media. När det visade sig att sidan bara länkade till media, inte laddade ner dem, kunde gruppen för Tillgänglighet, Design och Teknologi lösa problemet genom att blockera deras tillgång till våra servrar. Användare hölls uppdaterade genom Twitter och Tumblr.

  Tillgänglighet, Design och Teknologi hade tre små kodsläpp i april. Version 0.9.55 och 0.9.56 samt Version 0.9.57 (som innehåller en betydande förbättring för mobilanvändare). Tillsammans med Wikikommittén stod de värd för den årliga April Showers, då de bjöd in folk i små eller gamla fandoms att lägga till sina verk till AO3 eller sin information till Fanlore.

  Missbruk hanterade runt 350 ärenden i april. Ett antal ärenden har kommit in från användare som inte kan återställa sina lösenord eftersom de inte längre har tillgång till sina gamla epostkonton. Snälla kom ihåg att uppdatera din epostadress på AO3 varje gång du får en ny! Du kan göra detta genom att gå till följande länk: http://archiveofourown.org/users/(DITT ANVÄNDARNAMN)/change_email

  Användarpolicy fullbordade ändringar i användarvillkoren när det gäller Open Doors (Öppna Dörrar) efter en period med kommentarer från allmänheten. Och AO3s Dokumentation laddade upp två nya FAQ-er till AO3 denna månad:: Ladda ner verk av fans och Historia och spara till senare.

  Det nya importverktyget för Open Doors (Öppna Dörrar), som skapats av Tillgänglighet, Design och Teknologi, släpptes i tid att användas för importen av Henneth Annûn Story Archive (HASA), vilket kraftigt snabbade upp processen för volontärerna som arbetade med detta. De fortsatte också med att importera Boys in Chains, arbetade med moderatorer på andra arkiv med pågående import, samt svarade på anspråk och önskemål från användare. En del anspråk och önskemål var för sedan länge färdiga arkiv, som Smallville Slash Archive, som kan ha fått publicitet genom nyare importer - vi hoppas kunna fortsätta hjälpa skapare av verk att göra anspråk på dessa!

  Ärenden till Support fortsätter strömma in och gruppen löser dem så fort de bara kan. För den sifferintresserade ka vi berätta att 700 ärenden per månad verkar vara normalt numera. Det är 200 fler per månad än vad gruppen fick vid samma tid förra året! Support planerar också sin första öppna chatt för året, med en övergång från öppen frågestund till ämnesfokuserade chattar.

  Taggorganisatörerna hjälpte Tillgänglighet, Design och Teknologi att hantera en bugg för taggimport, samt organiserade några organiseringsmöten så att organisatörerna kunde hjälpa varandra att arbeta igenom sina oorganiserade taggar.

  III. SIDOR OCH PLATTFORMAR

  Översättning har jobbat hårt med att förbereda värvningskampanjen. De har också publicerat en sida om sin kommitté på OTWs webbbsida, skickat ut ett formulär för att samla pronomen från OTW-volontärer som en resurs inför översättningar av texter som nämner dem, samt omarbetat flera procedurer, dokumentation och ordlistor.

  Kommunikation skapade och uppdaterade policies för alla utlopp för OTWs nyheter när det gäller spamkommentarer och källhänvisning för innehåll. OTWs Tumblrkonto fick en ny och mer tillgänglig layout och kontot för Google+ ska flyttas med tanke på Googles nya förändringar av tjänsten. Dessutom har nya sitemoderatorn thatwasjustadream börjat arbeta på OTW Nyheters sidor på Live Journal ochDreamwidth.

  Tidskriftens redaktion har satt in en högre växel på arbetet med den gästredigerade utgåvan för mars 2016 av Transformative Works and Cultures – TWC (Transformativa Verk och Kulturer), The Classical Canon and/as Transformative Work när deadline kommer närmare. Omarbetningar är på gång inför den generella utgåva som kommer ut september 2015. Medredaktör Karen Hellekson hade en uppföljning med utgivaren av The Fan Fiction Studies Reader när det gällde royalties som ska betalas till OTW senare i år.

  Wikikommittén höll ett redigeringsmöte som en del av April Showers tidigare i april. Händelsen har gjort att nya sidor lagts till i Fanlore och att många existerande sidor fått nya tillägg. En del användare har haft svårt att få tillgång till vissa sidor på Fanlore, trots att sidan inte har varit nere, och för närvarande vet vi inte varför. Den stora majoriteten av användare borde inte ha några problem.

  IV. LEDNING

  Valutskottet höll sinförsta öppna chatt och bjöd in alla OTW-medlemmar för att komma och fråga dem vad som helst angående valprocessen. Som del av förberedelserna inför valet 2015 kommer de även låta en stor grupp testa mjukvaran som vi hoppas kunna använda. Valutskottet vill gärna få hjälp från användarna med projektet, Om du vill delta i testgruppen, var vänlig fyll i detta formulär. Alla som missade chatten kan skicka frågor genom att kontakta utskottet direkt eller besöka deras nyaTwitterkonto.

  Strategisk Planering avslutade sin feedbacksperiod för det andra utkastet av dokumentet för OTWs mål 2016-2019. Nästa steg är att använda feedbacken för att göra färdigt planen och sedan skicka den vidare för att godkännas av styrelsen. Under tiden har de också rekryterat fyra nya medarbetare som genomgår träning och snart ska sättas i arbete!

  Utveckling och Medlemsskap startade sin insamlingsaktion första maj, med ett mål på 100 000 USD och ett speltema. Utveckling och Medlemsskap gjorde färdigt förberedelserna för sin nya CiviCRM-system, som borde göra det lättare och mer behändigt både att donera och sköta förvaltningen.

  V. ALLT HANDLAR OM FOLKET

  Volontärer och Rekrytering skötte rekryteringen för två roller och hanterade 64 ansökningar. Den största delen av medarbetarnas tid användes till insättande av nya medarbetare och borttagning av gamla, interna uppgifter, samt uppgifter som begärdes av resten av organisationen. De fortsatte dock även att arbeta på sitt projekt med årsberättelsen 2014 och att testa arbetsflöden för ett ärendesystem som ska hjälpa till att effektivisera våra uppgifter.

  Ny kommittépersonal: Ellorgast (Kommunikation), xDream (Kommunikation), OTP221B (Kommunikation), Ira Gladkova (Volontärer & Rekrytering), Kate Sanders (Strategisk Planering), Seamus Johnston (Strategisk Planering), billiethepoet (Strategisk Planering), Mandy Gooch (Strategisk Planering), samt 2 andra medarbetare inom Kommunikation.
  Nya volontärer inom taggorganisering: stellal, Kuro, insidiousChaos, Solovei, JujYFru1T, savkweaver, aiyesha, Animem, VSSAKJ, Safara, flyrivaille, Val James, sarcasticchick, DestinedForHell, Sam K, AbstractSong101, tabris, Robin, sillyowl, Elysium Barnett, Yohaly, xcacophony, Elizabeth Zavodny, AParticularlyLargeBear, Inspector Caracal, artificiallifecreator, Tim Tyla och 2 andra.
  Nya volontärer inom översättning: lightofthewind, Patricia Sen Lloria, Oniondip, Susanne Møller, Melime, Neene, Lykke, Muriel Kalliokoski, Chloë C, Vénia, Carmen, claire89 och 6 andra.

  Avgående kommittémedarbetare: Andrea Horbinski (Tidskriften), mumble (Support), 2 medarbetare inom Strategisk Planering, 2 medarbetare inom Volontärer & Rekrytering, 1 medarbetare inom Missbruk.
  Avgående medlemmar av arbetsgrupper: Blue_Meridian och 3 andra volontärer för AO3s dokumentation.
  Avgående volontärer från Kommunikation: Bremo, dogtagsandsmut, & Lisa Shininger.
  Avgående volontärer från taggorganisering: 2 taggorganisatörer
  Avgående volontärer från Översättning: 3 översättare

  För mer information om våra kommittéers arbete, var vänlig läs vår lista över kommittéer på vår hemsida.

 • Newsletter de Abril de 2015, Volume 90

  Ridicully - Czwartek, 7 maja 2015 - 4:45pm
  Typ wiadomości:
  Tagi:

  Banner feito por caitie de um jornal com o nome e a logo da OTW e de seus projetos nas páginas.

  I. FAÇA BARULHO!

  No final de março e em abril, o Jurídico continuou o seu trabalho de elaboração de políticas em algumas áreas. Continuaram a trabalhar com o comitê de Fan Video e Multimídia no pedido de isenção junto ao DMCA para criadorxs de fan vídeos. A equipe recebeu as contestações às nossas petições e está coordenando com outros requerentes. O Jurídico enviará suas respostas em breve, mas poderia aproveitar a sua ajuda. Nossa equipe jurídica está pedindo que fãs crescentem suas vozes e digam para o Escritório de Direitos Autorais dos Estados Unidos que têm o direito de remixar multimídia. O ponto principal no pedido de isenção da OTW (Organização para Obras Transformativas) está no terceiro item da lista de comentários: “Remix your media (videos)” (Remixar a sua mídia (vídeos)). Nós pedimos para fãs escreverem sobre a necessidade de obter material de alta qualidade através de fontes disponíveis apenas no Blu-Ray; ou materiais de lugares com o iTunes ou a Amazon quando obter a mídia através destes sites é necessário para conseguir fazer um vídeo que esteja incluído nos assuntos atuais de um círculo de fãs. Os comentários devem ser enviados até o dia 29 de maio e serão publicados no site do Escritório de Direitos Autorais dos Estados Unidos.

  O Jurídico também enviou representantes para participar de uma reunião pública do Departamento de Comércio dos Estados Unidos a respeito da facilitação do desenvolvimento do espaço de licenciamento online para obras com direitos autorais. Além disso, os resultados do Grupo de Trabalho do DMCA do qual a OTW participou foram anunciados pelo Escritório de Marcas e Patentes dos Estados Unidos, e estão disponíveis online.

  O Jurídico respondeu a diversas perguntas de fãs, educadorxs, da imprensa, e outros. Além de oferecer ajuda e informação, puderam auxiliar umx fã a encontrar a assessoria necessária para lutar pelo seu jogo de fã. Também trabalhou intensamente com outros comitês para providenciar informação, e respondeu a muitxs fãs sobre o site Ebooks Tree. (Mais sobre este assunto abaixo).

  II. NO AO3

  O comitê de Acessibilidade, Design e Tecnologia também respondeu a denúncias de que conteúdo do Archive of Our Own – AO3 (Nosso Próprio Arquivo) estava sendo repostado no ebook-tree.com, o que levou muitxs usuárixs preocupadxs a nos procurar através de tickets do Suporte e nas mídias sociais. Quando percebeu-se que o site estava apenas fornecendo links para arquivos (e não fazendo o download deles), a equipe de Acessibilidade, Design e Tecnologia cuidou do problema bloqueando o acesso deste site aos nossos servidores e atualizaram usuárixs da situação através do Twitter e do Tumblr.

  O comitê de Acessibilidade, Design e Tecnologia teve três pequenos deploys em abril: Versões 0.9.55 e 0.9.56 e Versão 0.9.57 (que incluiu uma melhoria significativa para usuárixs móveis). Junto com o Comitê Wiki, foi organizado o evento anuall April Showers , convidando pessoas a acrescentar suas obras ao AO3 ou informaçõesao Fanlore para diversos fandoms menores ou mais antigos.

  O comitê de Abuso lidou com aproximadamente 350 tickets em abril. Receberam diversos tickets de usuárixs que não conseguem alterar suas senhas porque não têm mais acesso a contas de e-mail antigas. Por favor, lembre-se de atualizar seu endereço de e-mail no AO3 sempre que você adquirir um novo! Isso pode ser feito através do link a seguir: http://archiveofourown.org/users/(SEU NOME DE USUÁRIX)/change_email

  O grupo de trabalho de Política de Conteúdo completou as mudanças no Termos de Serviço a respeito do Portas Abertas ao fim de um período para comentários públicos. E o grupo de trabalho Documentação para o AO3 disponibilizou dois novos FAQs este mês: Fazendo o Download de Obras de Fãs e Histórico e Marcar Para Depois.
  A nova ferramenta para importação do Portas Abertas, criada pela equipe de Acessibilidade, Design e Tecnologia, foi lançada a tempo de ser usadas para a importação do Henneth Annûn Story Archive (HASA), o que agilizou bastante o processo para voluntárixs trabalhando com isso. Também continuaram a trabalhar na importação do Boys in Chains, trabalharam com moderadorxs em outros arquivos em andamento, e responderam a pedidos e reivindicações de usuárixs. Alguns dos pedidos e reivindicações foram para arquivos há muito concluídos, como o Smallville Slash Archive, o que pode ter sido facilitado pela publicidade alcançada com importações mais recentes -- nós esperamos continuar ajudando criadorxs a reivindicar suas obras!

  Tickets de Suporte continuam chegando aos montes, e são resolvidos o mais rápido possível. Para os que gostam de números, 700 tickets parecem ser o novo padrão. São 200 a mais por mês do que o time costumava lidar no ano passado! O time de Suporte também está planejando seu primeiro chat aberto do ano com uma mudança do estilo Perguntas e Respostas livres para chats com tópicos focais.

  O comitê de Organização de Tags ajudou a equipe de Acessibilidade, Design e Tecnologia a lidar com um bug na importação de tags, e organizou algumas festas de organização para que organizadorxs pudessem se ajudar com as tags desorganizadas.

  III. PÁGINAS E PLATAFORMAS

  O comitê de Tradução esteve bastante ocupado preparando a campanha de maio da OTW. Também publicaram uma página sobre o comitê no site da OTW, enviaram um formulário para coletar os pronomes preferidos pelxs voluntárixs para usar na tradução de textos onde nomes são mencionados, e renovaram mais procedimentos, documentações e glossários.
  A equipe de Comunicação criou e atualizou políticas para todos os meios de publicação de notícias da OTW a respeito de comentários de spam e indicações de fontes e créditos. A conta do OTW no Tumblr ganhou um novo layout para aumentar a acessibilidade, e a conta do Google+ está sendo transferida devido à recente mudança no serviço feita pelo Google. Além disso, a nova moderadora do site thatwasjustadream começou a trabalhar nos sites Live Journal e Dreamwidth para o OTW News.

  O time editorial da Publicação Acadêmica acelerou o trabalho na edição de março de 2016 editada por convidados da Transformative Works and Cultures – TWC (Culturas e Obras transformativas), O Cânone Clássico e/como Obra Transformativa porque os prazos finais estão próximos. As revisões para a edição geral de setembro de 2015 estão sendo processadas. A Co-editora Karen Hellekson continuou a conversar com a editora de The Fan Fiction Studies Reader a respeito dos royalties que devem ser pagos à OTW ainda este ano.

  O Comitê da Wiki realizou uma festa de edição como parte das atividades do April Shower no começo do mês. O evento rendeu novas páginas criadas no Fanlore e diversas adições a páginas pré-existentes. Certxs usuárixs tiveram dificuldades para acessar algumas páginas no Fanlore, apesar de não ter ocorrido nenhuma interrupção geral no serviço e a causa ainda não foi descoberta. A grande maioria de usuárixs não deve encontrar nenhum problema.

  IV. ASSUNTOS INTERNOS

  O comitê de Eleições realizou seu primeiro Chat Aberto, onde todxs xs membrxs da OTW foram convidadxs a perguntar tudo a respeito do processo de eleição. Como preparação para a Eleição de 2015, também estarão testando o software que pretendemos usar com um grande número de pessoas. Se você tiver interesse em participar dos testes, por favor preencha este formulário. Qualquer pessoa que tiver perdido o chat pode enviar perguntas entrando em contato diretamente ou visitando a nova conta no Twitter do comitê.

  O comitê de Planejamento Estratégico finalizou o período de feedback para o segundo esboço do documento de objetivos da OTW 2016 - 2019. O próximo passo será incorporar todo o feedback e terminar o plano, e depois enviar para a aprovação da Direção. Enquanto isso, também recrutaram quatro novos membros para a equipe e que agora estão passando pelo processo de treinamento e logo começarão a trabalhar!

  O comitê de Desenvolvimento e Membros deu início ao evento de levantamento de fundos no dia 1º de maio com o objetivo de arrecadar US$ 100 mil e um tema de jogos. Desenvolvimento e Membros acabou de acertar os detalhes da nova configuração de CiviCRM, o que deve facilitar e deixar mais conveniente tanto a doação quanto a gestão de back-end.

  V. MUDANÇAS NA EQUIPE OTW

  O comitê de Voluntárixs e Recrutamento realizou uma rodada de recrutamento para duas funções e processou 63 inscrições. Pedidos de nomeação e remoção, tarefas internas, e tarefas requisitadas pelo restante da organização ocuparam a maior parte do tempo da equipe, embora tenham continuado a trabalhar no projeto do Relatório Anual de 2014 e testando fluxos de trabalhos para um sistema de tickets para ajudara a agilizar os processos.

  Novos Membros dos Comitês: Ellorgast (Comunicações), xDream (Comunicações), OTP221B (Comunicações), Ira Gladkova (Voluntárixs e Recrutamento), Kate Sanders (Planejamento Estratégico), Seamus Johnston (Planejamento Estratégico), billiethepoet (Planejamento Estratégico), Mandy Gooch (Planejamento Estratégico), 2 outroxs membros da equipe de Comunicações.
  Novxs Voluntárixs Para Organização de Tags: stellal, Kuro, insidiousChaos, Solovei, JujYFru1T, savkweaver, aiyesha, Animem, VSSAKJ, Safara, flyrivaille, Val James, sarcasticchick, DestinedForHell, Sam K, AbstractSong101, tabris, Robin, sillyowl, Elysium Barnett, Yohaly, xcacophony, Elizabeth Zavodny, AParticularlyLargeBear, Inspector Caracal, artificiallifecreator, Tim Tyla and 2 others
  Novxs Voluntárixs da Equipe de Tradução: lightofthewind, Patricia Sen Lloria, Oniondip, Susanne Møller, Melime, Neene, Lykke, Muriel Kalliokoski, Chloë C, Vénia, Carmen, claire89 and 6 others

  Deixaram os comitês: Andrea Horbinski (Publicação Acadêmica), mumble (Suporte), 2 membros da equipe de Planejamento Estratégico, 2 membros da equipe de Voluntárixs e Recrutamento, 1 membro da equipe de Abuso.
  Deixaram grupo de trabalho: Blue_Meridian e 3 outrxs voluntárixs da Documentação para o AO3 .
  Voluntárixs que deixaram a equipe de Comunicações: Bremo, dogtagsandsmut, e Lisa Shininger.
  Voluntárixs que deixaram a equipe de Organização das Tags: 2 organizadorxs de tags.
  Voluntários que deixaram a equipe de tradução: 3 tradutorxs.

  Para mais informações sobre a função de nossos comitês, por favor acesse a lista de comitês em nosso site.

  Esta notícia foi traduzida pela equipe voluntária de tradução da OTW. Para saber mais sobre o nosso trabalho, visite a página da Tradução no site transformativeworks.org.

 • Huhtikuun 2015 uutiskirje, numero 90

  Katarina Harju - Czwartek, 7 maja 2015 - 4:37pm
  Typ wiadomości:
  Tagi:

  caitien tekemä banneri, jossa on kuva lehdestä, jonka sivuilla on OTW:n logo ja sen projekteja.

  I. LÄHTEEKÖ TEISTÄ ÄÄNTÄ?

  Oikeusneuvonnasta vastaava toimikunta jatkoi käytäntöjen muodostamisen parissa tekemäänsä vaikuttamistyötä maaliskuusta huhtikuuhun. Toimikunta teki töitä Fanivideot & multimedia -toimikunnan kanssa taatakseen fanivideoiden tekijöiden erivapauden Yhdysvaltain tekijänoikeuslaista DMCA:sta myös jatkossa. Vastalauseet tekemiimme hakemuksiin ovat saapuneet ja tiimi keskustelee muiden hakemuksen tehneiden kanssa jatkosta. Vastaus toimitetaan pian, mutta sinusta olisi apua toimikunnalle. Oikeusneuvonta pyytää faneja kantamaan kortensa kekoon ja kertomaan Yhdysvaltain tekijänoikeusvirastolle, että heillä on oikeus luoda remixejä multimediasta. Erivapauden pääkohta OTW:n (Transformatiivisten teosten järjestö) kannalta on kommenttilistan kolmas kohta: "Remix your media (videos)" (Luoda remixejä omistamastasi mediasta [videoista]). Pyydämme faneja kertomaan virastolle, miksi vain Blu-Raynä saatavilla olevan korkealaatuisen materiaalin käyttäminen on tärkeää; tai vastaavasti, miksi materiaalin saaminen iTunesin tai Amazonin kaltaisista paikoista on välttämätöntä meneillä olevaan fanikeskusteluun osallistumiselle videolla. Viimeinen päivä kommenttien jättämiselle on 29. toukokuuta, ja ne julkaistaan Yhdysvaltain tekijänoikeusviraston verkkosivulla.

  Toimikunta järjesti myös edustajansa paikalle Yhdysvaltain kauppaministeriön julkiseen tapaamiseen, jossa käsiteltiin verkossa sovellettavia tekijänoikeuslain alaisten teosten lisenssejä. Tämän lisäksi DMCA-työryhmäprojektin, johon OTW:kin osallistui, tulokset on julkaistu Yhdysvaltain patentti- ja tavaramerkkiviraston toimesta ja löytyvät verkosta.

  Oikeusneuvonta vastasi useisiin faneilta, opettajilta, toimittajilta ja muilta tahoilta saamiinsa kysymyksiin. Avun ja tiedon lisäksi toimikunta saattoi yhteen neuvonantajan ja fanin, joka tarvitsi välineitä taistelussa fanituotetun pelinsä puolesta. Toimikunta oli tiiviissä yhteistyössä muiden toimikuntien kanssa jakaakseen tarpeellista tietoa, ja vastasi monen fanin kysymyksiin Ebooks Tree -sivustosta. (Lisätietoa aiheesta alla.)

  II. AO3:N PUOLELLA

  Esteettömyys, design & teknologia -toimikunta reagoi ilmoituksiin Archive of Our Own – AO3:ssa (Oma Arkisto) olevan sisällön uudelleen julkaisemisesta ebooks-tree.com -sivustolla, mistä monet huolestuneet käyttäjät kertoivat meille tukipyyntöjen ja sosiaalisen median kautta. Kun kävi ilmi, että sivusto ainoastaan linkitti tiedostoihin (niiden lataamisen sijaan), toimikunta hoiti ongelman yksinkertaisesti estämällä sivuston pääsyn palvelimillemme ja tiedotti uudesta käänteestä Twitterissä ja Tumblrissa.

  Toimikunta julkaisi kolme pientä päivitystä huhtikuussa: julkaisut 0.9.55 ja 0.9.56 sekä julkaisu 0.9.57 (johon sisältyi merkittäviä parannuksia mobiilikäyttäjiä ajatellen). Esteettömyys, design & teknologia järjesti Wiki-toimikunnan kanssa vuosittaisen April Showers -tapahtuman ja kutsui ihmiset julkaisemaan AO3:ssa teoksiaan tai lisäämään Fanloreen tietämyksensä pienehköistä ja vanhemmista fandomeista.

  Väärinkäytöksiä käsittelevä toimikunta hoiti noin 350 tikettiä huhtikuussa. Suuri määrä näistä tuli käyttäjiltä, jotka eivät enää pysty resetoimaan salasanaansa, koska heidän käyttämänsä sähköpostiosoite ei ole enää käytössä tai saatavilla. Muista siis päivittää sähköpostiosoitteesi AO3:ssa, jos vaihdat sen uuteen! Voit tehdä sen tätä linkkiä seuraamalla: http://archiveofourown.org/users/(YOUR USER NAME)/change_email

  Käyttöehtojen sisällöstä vastaava toimikunta sai valmiiksi käyttöehtojen Open Doors (Avoimet ovet) -projektia koskevat kohdat julkisen kommentointijakson päätyttyä. AO3-dokumentaatio julkisti kaksi uutta UKK:ta AO3:ssa tässä kuussa: Faniteosten lataaminen ja Historia ja Lue myöhemmin.

  Esteettömyys, design & teknologia -toimikunnan Avoimet ovet -toimikunnalle luoma tuontityökalu otettiin käyttöön juuri ajoissa Henneth Annûn Story Archive (HASA) -arkiston tuontia varten, ja se nopeutti prosessia huomattavasti. Avointen ovien vapaaehtoiset työstivät edelleen Boys in Chains -arkiston tuontia ja muita työn alla olevia arkistoja moderaattoreiden kanssa, ja vastasivat käyttäjien vaatimuksiin ja pyyntöihin. Jotkin niistä koskivat kauan sitten loppuun saatettuja arkistojen tuonteja, kuten Smallville Slash Archive -arkistoa, joka on todennäköisesti hyötynyt uudempien arkistojen siirtojen julkisuudesta. Toivomme voivamme edelleen saattaa tekijöitä yhteen teostensa kanssa!

  Käyttäjätuki uhkaa yhä hautautua tukipyyntöihin, mutta se ratkoo niitä niin nopeasti kuin voi. Numeroista pitäville voimme kertoa, että 700 tukipyyntöä kuussa on uusi normaali, kun viime vuonna niitä tuli kaksi sataa vähemmän! Toimikunnalla on suunnitteilla vuoden ensimmäinen avoin chat, joka edellisten avointen kyselyiden sijaan toimii eri aiheiden pohjalta.

  Avainsanojen järjestely -toimikunta auttoi Esteettömyys, design & teknologia -toimikunta avainsanojen siirtämisessä ilmenneen ohjelmointivirheen parissa ja järjesti järjestelyhippoja, jotta toimikunnan vapaaehtoiset voisivat auttaa toisiaan villien ja vapaiden avainsanojen kanssa.

  III. SIVUSTOT JA ALUSTAT

  Käännös -toimikunta valmisteli jäsenhankintakampanjaamme niska hiessä. Toimikunta ehti myös julkaista yleisesti tehtäviään käsittelevän sivun OTW:n verkkosivuilla, lähettää sukupuolitettuja pronomineja käsittelevän lomakkeen vapaaehtoisille tarkistaakseen siitä heidän toiveensa tulevaisuudessa, kun heistä puhutaan, ja päivitti käytänteitään, dokumentaatioitaan ja sanastojaan.

  Viestintä-toimikunta loi ja päivitti käytännöt kaikille OTW:n uutiskanaville spämmäystä ja luvatonta sisällön kopiointia ilman lähdemainintaa koskien. OTW:n Tumblr -tilille asetettiin uusi ulkoasu esteettömyyden takaamiseksi ja sen Google+ -tili siirretään muualle Googlen viimeaikaisten palvelumuutosten johdosta. Lisäksi thatwasjustadream, sivuston uusi moderaattori, alkoi hoitaa OTW:hen liittyvien uutisten Live Journal - ja Dreamwidth -sivuja.

  Aikakausjulkaisun toimitusryhmä on keskittynyt vuoden 2016 maaliskuun Transformative Works and Cultures – TWC (Transformatiiviset teokset ja kulttuurit) numeroon, The Classical Canon and/as Transformative Work, jolla on vieraileva päätoimittaja, koska deadlinet ovat jo lähellä. Vuoden 2015 syyskuun numeron julkaisua varten parannettuja tekstejä käsitellään parhaillaan. Karen Hellekson, julkaisun toinen päätoimittaja, oli yhteydessä The Fan Fiction Studies Reader -teoksen julkaisijaan OTW:lle myöhemmin tänä vuonna maksettavia rojalteja koskien.

  Wiki-toimikunta järjesti kuun alussa muokkausbileet osana April Showers -tapahtumaa. Sen johdosta Fanloreen on lisätty uusia sivuja, ja monia sivuja on täydennetty. Joillain käyttäjillä on ollut ongelmia Fanloren sivujen kanssa, joskaan koko sivuston laajuista käyttökatkoa ei ole esiintynyt eikä ongelmien syytä vielä tiedetä. Ongelmia ei pitäisi esiintyä käyttäjäkunnalla yleensä.

  IV. HALLINTO

  Vaalit -toimikunta järjesti ensimmäisen avoimen chat-keskustelunsa, johon kaikki OTW:n jäsenet oli kutsuttu esittämään kysymyksiä mistä tahansa vaaleihin liittyvästä asiasta. Toimikunta valmistautuu vuoden 2015 vaaleihin järjestämällä laaja-alaisen käyttäjätestauksen ohjelmalla, jonka käyttöönottoa harkitsemme. Toimikunta olisi hyvin mielissään jäseniemme avusta tämän projektin kanssa. Jos olet kiinnostunut ohjelmiston testaamisesta, ole hyvä ja täytä tämä lomake. Chatin syystä tai toisesta väliin jättäneet voivat lähettää kysymyksiä ottamalla suoraan yhteyttä toimikuntaan tai ohjaamalla kysymykset sen uudelle Twitter-tilille.

  Strateginen suunnittelu sai päätökseen OTW:n vuosien 2016–2019 toimintasuunnitelman toisen palautekierroksen. Seuraavaksi annettu palaute sisällytetään suunnitelmaan ja se lähetetään johtokunnalle hyväksyttäväksi. Samaan aikaan toimikunta sai neljä uutta jäsentä, jotka ovat parhaillaan perehdytyksessä ja pääsevät pian töihin!

  Kehitys & jäsenyys -toimikunta laukaisi 1. toukokuuta lahjoituskampanjan 100 000 Yhdysvaltain dollarin (USD) tavoitteella pelitunnelmissa. Toimikunta valmistautui uuden lahjoittajarekisterin käyttöön ottoon, jonka ansiosta lahjoittamisen ja rekisterin hallinnan pitäisi olla helpompaa kaikille osapuolille tulevaisuudessa.

  V. IHMISET KAIKKI KAIKESSA

  Vapaaehtoistyö & rekrytointi piti rekrytointitapahtuman kahteen eri rooliin ja käsitteli sen tiimoilta 63 hakemusta. Perehdyttämiseen, toimikuntien jättämiseen, sisäisiin tehtäviin ja muilta järjestön tahoilta saatuihin tehtäviin kului toimikunnalta paljon aikaa, joskin he myös jatkoivat vuoden 2014 vuosikertomuksen työstämistä ja kokeilivat erilaisia käyttämäämme tikettijärjestelmään soveltuvia työtapoja lisätäkseen toimintamme sujuvuutta.

  Uusia toimikuntien jäseniä: Ellorgast (Viestintä), xDream (Viestintä), OTP221B (Viestintä), Ira Gladkova (Vapaaehtoistyö & rekrytointi), Kate Sanders (Strateginen suunnittelu), Seamus Johnston (Strateginen suunnittelu), billiethepoet (Strateginen suunnittelu), Mandy Gooch (Strateginen suunnittelu) ja kaksi muuta Viestintä-toimikunnan jäsentä
  Uusia Avainsanojen järjestely -toimikunnan vapaaehtoisia: stellal, Kuro, insidiousChaos, Solovei, JujYFru1T, savkweaver, aiyesha, Animem, VSSAKJ, Safara, flyrivaille, Val James, sarcasticchick, DestinedForHell, Sam K, AbstractSong101, tabris, Robin, sillyowl, Elysium Barnett, Yohaly, xcacophony, Elizabeth Zavodny, AParticularlyLargeBear, Inspector Caracal, artificiallifecreator, Tim Tyla ja kaksi muuta vapaaehtoista
  Uusia Käännös-toimikunnan vapaaehtoisia: lightofthewind, Patricia Sen Lloria, Oniondip, Susanne Møller, Melime, Neene, Lykke, Muriel Kalliokoski, Chloë C, Vénia, Carmen, claire89 ja kuusi muuta vapaaehtoista

  Poistuvia toimikuntien jäseniä: Andrea Horbinski (Aikakausjulkaisu), mumble (Käyttäjätuki), kaksi Strateginen suunnittelu -toimikunnan jäsentä, kaksi Vapaaehtoistyö & rekrytointi -toimikunnan jäsentä ja yksi Väärinkäytökset-toimikunnan jäsen
  Poistuvia työryhmien jäseniä: Blue_Meridian ja kolme muuta AO3-dokumentaation vapaaehtoista
  Poistuvia Viestintä-toimikunnan vapaaehtoisia: Bremo, dogtagsandsmut ja Lisa Shininger.
  Poistuvia Avainsanojen järjestely -toimikunnan vapaaehtoisia: kaksi vapaaehtoista
  Poistuvia Käännös-toimikunnan vapaaehtoisia: kolme vapaaehtoista

  Lisätietoa toimikuntiemme toiminnasta löydät nettisivujemme toimikuntalistasta.

  Tämän uutispostauksen käänsivät OTW:n vapaaehtoiset kääntäjät. Jos haluat lukea lisää työstämme, käy tutustumassa Käännös-toimikunnan osioon transformativeworks.org-sivustolla.

 • Вестник за апрель 2015, выпуск 90

  Ridicully - Czwartek, 7 maja 2015 - 4:36pm
  Typ wiadomości:
  Tagi:

  Баннер создан Кэйти (caitie). На баннере газета с названием и логотипами проектов OTW, а так же проектами на страницах газеты..

  I. ПРОЯВИТЕ СЕБЯ!

  В конце марта и в апреле Право продолжили работу над выработкой политики для нескольких областей. Они все еще работали с Фан-видео и Мультимедия над исключением из закона об авторском праве в цифровую эпоху(DMCA) для создателей фан-видео. Команда получила возражения к нашим петициям и сейчас взаимодействует с другими петиционерами. Скоро Право начнет подавать свои ответы, а пока они будут рады вашей помощи. Наша юридическая команда просит фанатов проявить себя и сказать U.S. Copyright Office (Бюро по охране авторских прав США), что они имеют право делать ремиксы из мультимедия контента. Ключевое исключение для OTW (Организации трансформационных работ) - это третий пункт в списке комминтариев: "Remix your media (videos)" ("Делайте ремиксы из медиа контента (видео-работы)). Мы просим фанатов написать о том, что они нуждаются в высококачественных материалах из ресурсов, доступных только на Blu-Ray; или материалов, например, с iTunes или Amazon, когда доступ к медиа необходим, чтобы вовремя сделать видео для участия в непрекращающемся фанатском диалоге. Комментарии можно оставлять до 29 мая, они будут опубликованы на сайте U.S. Copyright Office (Бюро по охране авторских прав США).

  Представитель комитета Права также присутсвовал на публичной встрече U.S. Department of Commerce (Министерства торговли США), где обсуждалось содействие развитию среды онлайн лицензирования для работ, охраняемых авторским правом. Кроме того, результаты проекта DMCA Working Group (Рабочая группа по закону об авторском праве в цифровую эпоху), в котором участвовала OTW, были опубликованы United States Patent and Trademark Office (Бюро по регистрации патентов и торговых марок США) и доступны онлайн.

  Право ответили на несколько запросов от фанатов, преподавателей, журналистов и пр. Кроме предложения помощи и информации, они представили одному из фанатов советника, который сможет помочь ему бороться за свою фанатскую игру. Также они напряженно работали с другими комитетами для предоставления информации, и ответили множеству фанатов на вопросы о сайте Ebooks Tree. (Дополнительная информация ниже).

  II. НА AO3

  Доступность, Дизайн и Технологии тоже отвечали на отзывы о том, что работы Archive of Our Own – AO3 (Нашего Архива) были опубликованы на ebooks-tree.com, множество обеспокоенных фанатов связалось с нами с помощью заявок в Поддержку и социальных сетей. Когда мы узнали, что сайт только давал ссылки на работы (а не загружал их), команда Доступности, Дизайна и Технологий справилась с проблемой, заблокировав доступ сайта к нашим серверам, и познакомила пользователей с ситуацией на Twitter и Tumblr.

  В апреле Доступность, Дизайн и Технологии выпустили три небольших обновления: Обновления 0.9.55 и 0.9.56, а также Обновление 0.9.57 (которое включило в себя важное улучшение для пользователей мобильных устройств). Вместе с комитетом Вики они организовали April Showers (Апрельские ливни
  )
  - мероприятие, приглашающее фанатов из маленьких и старых фандомов добавлять свои работы на AO3 и информацию на Фанлор.

  Нарушения разобрались с 350 заявками в апреле. Они получили несколько заявок от пользователей, которые не могут восстановить пароли, потому что не имеют доступа к своим старым электронным адресам. Пожалуйста, не забывайте, как только получите новый электронный адрес, обновите его на AO3! Чтобы это сделать, пройдите сюда: http://archiveofourown.org/users/(ВАШЕ ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ)/change_email

  Политика Содержимого закончили с изменениями в Пользовательском Соглашении Open Doors (Открытых Дверей), после открытого для комментариев периода. В этом месяце Документация AO3 выложили два новых ВиО AO3: Downloading Fanworks (Загрузка фан-работ) и History and Mark for Later (История и Отложить на потом).

  Open Doors (Открытые Двери) вовремя запустили созданный Доступностью, Дизайном и Технологиями новый инструмент для загрузки и использовали его для Henneth Annûn Story Archive (HASA) (Архива историй Хеннет-Аннун), это сильно ускорило процесс работы волонтеров. Они продолжили работу над загрузкой архива Boys in Chains (Мальчики в цепях), взаимодействие с модераторами других архивов, находящихся в процессе импортирования, и ответили на запросы и заявки пользователей. Некоторые запросы и заявки пришли для уже давно загруженных архивов, таких как Smallville Slash Archive (Слэш архив Смолвиля), скорее всего благодаря объявлениям об импорте новых архивов - мы надеемся и дальше помогать создателям заявлять права на свои работы!

  Заявки бурным потоком плывут в Поддержку, сотрудники справляются с ними насколько возможно быстро. Для любителей цифр: 700 заявок в месяц теперь в порядке вещей. Это на 200 больше, чем в это же время в прошлом году! Поддержка планирует первый открытый чат в этом году, они изменили форму с "Вопросов и Ответов" на сфокусированные на отдельной теме чаты.

  Обработка Тэгов помогли Доступности, Дизайну и Технологиям разобраться с багом импортирования тэгов и организовали несколько вечеринок для обработчиков, где обработчики помогали друг другу обрабатывать необработанные тэги.

  III. СТРАНИЦЫ И ПЛАТФОРМЫ

  Переводы усердно работали над подготовкой к призыву к членству. Они опубликовали страницу об их комитете на сайте OTW, разослали форму, с помощью которой собирали варианты произношения ников волонтеров OTW, она понадобится для текстов, в которых упоминаются волонтеры, они также продолжили исправление методик, документации и словарей.

  Коммуникации создали и обновили политику всех новостных медиа-ресурсов OTW, что связано с спам-комментариями, выборкой контента и указанием правообладателей. Для лучшей доступности Tumblr аккаунт OTW обновил свой внешний вид, а аккаунт Google+ переехал в связи с новыми изменениями в сервисе Google. Кроме того, новый модератор сайта thatwasjustadream начал работать над новостными отделами Live Journal и Dreamwidth OTW.

  В предверии дедлайна редакторская команда Журнала ускорила работу над спец-выпуском за март 2016 Transformative Works and Cultures – TWC (Трансформационные работы и культуры) Классические каноны и/как трансформационные работы. В процессе публикации находятся поправки для выпуска за сентябрь 2015. Второй редактор Karen Hellekson добивалась отчислений для OTW, которые должны быть получены позже, от издателя The Fan Fiction Studies Reader (Читатель исследований фан-фикшена).

  В начале месяца Комитет Вики организовал редакторскую вечеринку в рамках April Showers (Апрельских ливней). В процессе мероприятия на Фанлор были добавлены новые статьи и пополнились уже существующие. У некоторых пользователей были проблемы с доступом на страницы Фанлора, но поскольку точного времени простоя не было, на данный момент причина неизвестна. Большинство пользователей не должно испытывать никаких проблем.

  IV. РУКОВОДСТВО

  Выборы провели первый открытый чат, все члены OTW были приглашены и могли задавать любые вопросы о процессе выборов. При подготовке к следующим Выборам 2015 они публично протестируют программу, которую мы надеемся использовать. Для этого проекта Выборы будут рады содействию всех членов OTW. Если вы хотите участвовать в качестве тестера, пожалуйста, заполните данную форму. Если вы пропустили чат, то можете задать свои вопросы непосредственно им или на их новый Twitter-аккаунт.

  Стратегическое планирование закончили период отзывов на второй набросок списка целей OTW на 2016–2019. Следующий шаг: объединить все отзывы и закончить план, а потом отправить его Совету для утверждения. А пока они приняли четыре новых сотрудника, сейчас новички тренируются, но скоро приступят к работе!

  1 мая Разработка и Членство дали старт призыву к членству, их цель - 100,000 USD, а тема - игры. Разработка и Членство закончили приводить в порядок новую CiviCRM, что упростит процесс жертвования и внутреннее управление.

  V. ГЛАВНОЕ - ЛЮДИ

  Волонтерство и Рекрутинг провели круг набора на две роли, обработав 63 заявки. Заявки на вступление и уход, внутренние операции и задания, порученные остальной организацией, заняли почти все их время, но они все же продолжили работу над проектом Годового отчета за 2014 и тестирование трудового процесса системы заявок, чтобы помочь систематизировать наши задачи.

  Новые сотрудники комитетов: Ellorgast (Коммуникации), xDream (Коммуникации), OTP221B (Коммуникации), Ira Gladkova (Волонтерство и Рекрутинг), Kate Sanders (Стратегическое Планирование), Seamus Johnston (Стратегическое Планирование), billiethepoet (Стратегическое Планирование), Mandy Gooch (Стратегическое Планирование) и еще 2 сотрудника Коммуникаций
  Новые волонтеры-обработчики: stellal, Kuro, insidiousChaos, Solovei, JujYFru1T, savkweaver, aiyesha, Animem, VSSAKJ, Safara, flyrivaille, Val James, sarcasticchick, DestinedForHell, Sam K, AbstractSong101, tabris, Robin, sillyowl, Elysium Barnett, Yohaly, xcacophony, Elizabeth Zavodny, AParticularlyLargeBear, Inspector Caracal, artificiallifecreator, Tim Tyla и еще 2
  Новые волонтеры-переводчики: lightofthewind, Patricia Sen Lloria, Oniondip, Susanne Møller, Melime, Neene, Lykke, Muriel Kalliokoski, Chloë C, Vénia, Carmen, claire89 и еще 6

  Уходящие сотрудники комитетов: Andrea Horbinski (Журнал), mumble (Поддержка), 2 сотрудника Стратегического Планирования, 2 сотрудника Волонтерства и Рекрутинга, 1 сотрудник Нарушений
  Уходящие члены рабочей группы: Blue_Meridian и еще 3 волонтера Документации AO3
  Уходящие волонтеры Коммуникаций: Bremo, dogtagsandsmut, и Lisa Shininger.
  Уходящие волонтеры-обработчики: 2 волортера Обработки Тэгов
  Уходящие волонтеры-переводчики: 3 волонтера Переводов

  Для более подробной информации о деятельности наших комитетов, пожалуйста, читайте список комитетов на нашем сайте.

  Этот новостной пост был переведен волонтерами OTW (Организации Трансформационных Работ). Чтобы узнать больше о нашей работе, посетите страницу Переводов на transformativeworks.org.

 • Newsletter de Abril de 2015, Volume 90

  Ridicully - Czwartek, 7 maja 2015 - 4:36pm
  Typ wiadomości:
  Tagi:

  Banner feito por caitie de um jornal com o nome e a logo da OTW e de seus projetos nas páginas.

  I. FAÇA BARULHO!

  No final de março e em abril, o Jurídico continuou o seu trabalho de elaboração de políticas em algumas áreas. Continuaram a trabalhar com o comitê de Fan Video e Multimídia no pedido de isenção junto ao DMCA para criadorxs de fan vídeos. A equipe recebeu as contestações às nossas petições e está coordenando com outros requerentes. O Jurídico enviará suas respostas em breve, mas poderia aproveitar a sua ajuda. Nossa equipe jurídica está pedindo que fãs crescentem suas vozes e digam para o Escritório de Direitos Autorais dos Estados Unidos que têm o direito de remixar multimídia. O ponto principal no pedido de isenção da OTW (Organização para Obras Transformativas) está no terceiro item da lista de comentários: “Remix your media (videos)” (Remixar a sua mídia (vídeos)). Nós pedimos para fãs escreverem sobre a necessidade de obter material de alta qualidade através de fontes disponíveis apenas no Blu-Ray; ou materiais de lugares com o iTunes ou a Amazon quando obter a mídia através destes sites é necessário para conseguir fazer um vídeo que esteja incluído nos assuntos atuais de um círculo de fãs. Os comentários devem ser enviados até o dia 29 de maio e serão publicados no site do Escritório de Direitos Autorais dos Estados Unidos.

  O Jurídico também enviou representantes para participar de uma reunião pública do Departamento de Comércio dos Estados Unidos a respeito da facilitação do desenvolvimento do espaço de licenciamento online para obras com direitos autorais. Além disso, os resultados do Grupo de Trabalho do DMCA do qual a OTW participou foram anunciados pelo Escritório de Marcas e Patentes dos Estados Unidos, e estão disponíveis online.

  O Jurídico respondeu a diversas perguntas de fãs, educadorxs, da imprensa, e outros. Além de oferecer ajuda e informação, puderam auxiliar umx fã a encontrar a assessoria necessária para lutar pelo seu jogo de fã. Também trabalhou intensamente com outros comitês para providenciar informação, e respondeu a muitxs fãs sobre o site Ebooks Tree. (Mais sobre este assunto abaixo).

  II. NO AO3

  O comitê de Acessibilidade, Design e Tecnologia também respondeu a denúncias de que conteúdo do Archive of Our Own – AO3 (Nosso Próprio Arquivo) estava sendo repostado no ebook-tree.com, o que levou muitxs usuárixs preocupadxs a nos procurar através de tickets do Suporte e nas mídias sociais. Quando percebeu-se que o site estava apenas fornecendo links para arquivos (e não fazendo o download deles), a equipe de Acessibilidade, Design e Tecnologia cuidou do problema bloqueando o acesso deste site aos nossos servidores e atualizaram usuárixs da situação através do Twitter e do Tumblr.

  O comitê de Acessibilidade, Design e Tecnologia teve três pequenos deploys em abril: Versões 0.9.55 e 0.9.56 e Versão 0.9.57 (que incluiu uma melhoria significativa para usuárixs móveis). Junto com o Comitê Wiki, foi organizado o evento anuall April Showers , convidando pessoas a acrescentar suas obras ao AO3 ou informaçõesao Fanlore para diversos fandoms menores ou mais antigos.

  O comitê de Abuso lidou com aproximadamente 350 tickets em abril. Receberam diversos tickets de usuárixs que não conseguem alterar suas senhas porque não têm mais acesso a contas de e-mail antigas. Por favor, lembre-se de atualizar seu endereço de e-mail no AO3 sempre que você adquirir um novo! Isso pode ser feito através do link a seguir: http://archiveofourown.org/users/(SEU NOME DE USUÁRIX)/change_email

  O grupo de trabalho de Política de Conteúdo completou as mudanças no Termos de Serviço a respeito do Portas Abertas ao fim de um período para comentários públicos. E o grupo de trabalho Documentação para o AO3 disponibilizou dois novos FAQs este mês: Fazendo o Download de Obras de Fãs e Histórico e Marcar Para Depois.
  A nova ferramenta para importação do Portas Abertas, criada pela equipe de Acessibilidade, Design e Tecnologia, foi lançada a tempo de ser usadas para a importação do Henneth Annûn Story Archive (HASA), o que agilizou bastante o processo para voluntárixs trabalhando com isso. Também continuaram a trabalhar na importação do Boys in Chains, trabalharam com moderadorxs em outros arquivos em andamento, e responderam a pedidos e reivindicações de usuárixs. Alguns dos pedidos e reivindicações foram para arquivos há muito concluídos, como o Smallville Slash Archive, o que pode ter sido facilitado pela publicidade alcançada com importações mais recentes -- nós esperamos continuar ajudando criadorxs a reivindicar suas obras!

  Tickets de Suporte continuam chegando aos montes, e são resolvidos o mais rápido possível. Para os que gostam de números, 700 tickets parecem ser o novo padrão. São 200 a mais por mês do que o time costumava lidar no ano passado! O time de Suporte também está planejando seu primeiro chat aberto do ano com uma mudança do estilo Perguntas e Respostas livres para chats com tópicos focais.

  O comitê de Organização de Tags ajudou a equipe de Acessibilidade, Design e Tecnologia a lidar com um bug na importação de tags, e organizou algumas festas de organização para que organizadorxs pudessem se ajudar com as tags desorganizadas.

  III. PÁGINAS E PLATAFORMAS

  O comitê de Tradução esteve bastante ocupado preparando a campanha de maio da OTW. Também publicaram uma página sobre o comitê no site da OTW, enviaram um formulário para coletar os pronomes preferidos pelxs voluntárixs para usar na tradução de textos onde nomes são mencionados, e renovaram mais procedimentos, documentações e glossários.
  A equipe de Comunicação criou e atualizou políticas para todos os meios de publicação de notícias da OTW a respeito de comentários de spam e indicações de fontes e créditos. A conta do OTW no Tumblr ganhou um novo layout para aumentar a acessibilidade, e a conta do Google+ está sendo transferida devido à recente mudança no serviço feita pelo Google. Além disso, a nova moderadora do site thatwasjustadream começou a trabalhar nos sites Live Journal e Dreamwidth para o OTW News.

  O time editorial da Publicação Acadêmica acelerou o trabalho na edição de março de 2016 editada por convidados da Transformative Works and Cultures – TWC (Culturas e Obras transformativas), O Cânone Clássico e/como Obra Transformativa porque os prazos finais estão próximos. As revisões para a edição geral de setembro de 2015 estão sendo processadas. A Co-editora Karen Hellekson continuou a conversar com a editora de The Fan Fiction Studies Reader a respeito dos royalties que devem ser pagos à OTW ainda este ano.

  O Comitê da Wiki realizou uma festa de edição como parte das atividades do April Shower no começo do mês. O evento rendeu novas páginas criadas no Fanlore e diversas adições a páginas pré-existentes. Certxs usuárixs tiveram dificuldades para acessar algumas páginas no Fanlore, apesar de não ter ocorrido nenhuma interrupção geral no serviço e a causa ainda não foi descoberta. A grande maioria de usuárixs não deve encontrar nenhum problema.

  IV. ASSUNTOS INTERNOS

  O comitê de Eleições realizou seu primeiro Chat Aberto, onde todxs xs membrxs da OTW foram convidadxs a perguntar tudo a respeito do processo de eleição. Como preparação para a Eleição de 2015, também estarão testando o software que pretendemos usar com um grande número de pessoas. Se você tiver interesse em participar dos testes, por favor preencha este formulário. Qualquer pessoa que tiver perdido o chat pode enviar perguntas entrando em contato diretamente ou visitando a nova conta no Twitter do comitê.

  O comitê de Planejamento Estratégico finalizou o período de feedback para o segundo esboço do documento de objetivos da OTW 2016 - 2019. O próximo passo será incorporar todo o feedback e terminar o plano, e depois enviar para a aprovação da Direção. Enquanto isso, também recrutaram quatro novos membros para a equipe e que agora estão passando pelo processo de treinamento e logo começarão a trabalhar!

  O comitê de Desenvolvimento e Membros deu início ao evento de levantamento de fundos no dia 1º de maio com o objetivo de arrecadar US$ 100 mil e um tema de jogos. Desenvolvimento e Membros acabou de acertar os detalhes da nova configuração de CiviCRM, o que deve facilitar e deixar mais conveniente tanto a doação quanto a gestão de back-end.

  V. MUDANÇAS NA EQUIPE OTW

  O comitê de Voluntárixs e Recrutamento realizou uma rodada de recrutamento para duas funções e processou 63 inscrições. Pedidos de nomeação e remoção, tarefas internas, e tarefas requisitadas pelo restante da organização ocuparam a maior parte do tempo da equipe, embora tenham continuado a trabalhar no projeto do Relatório Anual de 2014 e testando fluxos de trabalhos para um sistema de tickets para ajudara a agilizar os processos.

  Novos Membros dos Comitês: Ellorgast (Comunicações), xDream (Comunicações), OTP221B (Comunicações), Ira Gladkova (Voluntárixs e Recrutamento), Kate Sanders (Planejamento Estratégico), Seamus Johnston (Planejamento Estratégico), billiethepoet (Planejamento Estratégico), Mandy Gooch (Planejamento Estratégico), 2 outroxs membros da equipe de Comunicações.
  Novxs Voluntárixs Para Organização de Tags: stellal, Kuro, insidiousChaos, Solovei, JujYFru1T, savkweaver, aiyesha, Animem, VSSAKJ, Safara, flyrivaille, Val James, sarcasticchick, DestinedForHell, Sam K, AbstractSong101, tabris, Robin, sillyowl, Elysium Barnett, Yohaly, xcacophony, Elizabeth Zavodny, AParticularlyLargeBear, Inspector Caracal, artificiallifecreator, Tim Tyla and 2 others
  Novxs Voluntárixs da Equipe de Tradução: lightofthewind, Patricia Sen Lloria, Oniondip, Susanne Møller, Melime, Neene, Lykke, Muriel Kalliokoski, Chloë C, Vénia, Carmen, claire89 and 6 others

  Deixaram os comitês: Andrea Horbinski (Publicação Acadêmica), mumble (Suporte), 2 membros da equipe de Planejamento Estratégico, 2 membros da equipe de Voluntárixs e Recrutamento, 1 membro da equipe de Abuso.
  Deixaram grupo de trabalho: Blue_Meridian e 3 outrxs voluntárixs da Documentação para o AO3 .
  Voluntárixs que deixaram a equipe de Comunicações: Bremo, dogtagsandsmut, e Lisa Shininger.
  Voluntárixs que deixaram a equipe de Organização das Tags: 2 organizadorxs de tags.
  Voluntários que deixaram a equipe de tradução: 3 tradutorxs.

  Para mais informações sobre a função de nossos comitês, por favor acesse a lista de comitês em nosso site.

  Esta notícia foi traduzida pela equipe voluntária de tradução da OTW. Para saber mais sobre o nosso trabalho, visite a página da Tradução no site transformativeworks.org.

 • Newsletter di Aprile 2015, Volume 90

  Katarina Harju - Czwartek, 7 maja 2015 - 4:35pm
  Typ wiadomości:
  Tagi:

  Banner creato da caitie con un giornale con il nome e il logo di OTW e i suoi progetti sulle pagine.

  I. FATE UN PO’ DI CHIASSO!

  Nella seconda metà di marzo e in aprile, Supporto Legale ha continuato il suo lavoro di creazione di norme in alcune aree. Ha continuato a lavorare con Fanvideo & Multimedia sulla richiesta di esenzione dal DMCA per i creatori di fanvideo. Il team ha ricevuto le obiezioni alle nostre petizioni e si stanno coordinando con gli altri richiedenti. Supporto Legale manderà presto le loro risposte, ma potrebbe servigli il tuo aiuto. Il nostro team Legale sta chiedendo ai fan di aggiungere le loro voci per far sapere all’Ufficio americano del copyright che hanno il diritto di remixare i file multimediali. L’esenzione chiave per OTW (Organizzazione per i Lavori Trasformativi) è il terzo articolo sulla lista: "Remix your media (videos)" (Remixa i tuoi file multimediali (video)). Chiediamo che i fan scrivano riguardo al loro bisogno per materiali di alta qualità da risorse che sono disponibili solo su Blu-Ray; o presi da iTunes o Amazon quando ottenere file multimediali da queste piattaforme è una condizione necessaria per creare un vid in tempo per partecipare a una conversazione fandomica in corso. I commenti vanno inviati per il 29 maggio, e saranno pubblicati sul sito internet dell’Ufficio americano del copyright.

  Supporto Legale ha anche mandato un rappresentante a presenziare un incontro pubblico con il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti d’America per facilitare lo sviluppo di un contesto per le autorizzazioni online sui lavori protetti da copyright. Inoltre, i risultati del progetto del gruppo di lavoro DMCA, al quale OTW ha participato, sono stati annunciati dallo USPTO (Ufficio Brevetti degli USA), e sono disponibili online.

  Supporto Legale ha risposto a un numero di domande poste da fan, educatori, dalla stampa, e altri. Oltre ad offrire aiuto e informazione, sono stati in grado di connettere un fan con un legale che ha potuto aiutarlo a lottare per il suo fan game. Hanno anche lavorato estensivamente con gli altri comitati per fornire informazioni, e rispondere a molti fan riguardo alle domande sul sito Ebooks Tree. (Più informazioni al riguardo sono fornite sotto).

  II. SU AO3

  Accessibilità, Design & Tecnologia (AD&T) ha anche risposto a denunce riguardo a contenuti di Archive of Our Own – AO3 (Archivio Tutto Per Noi) ripostati su ebooks-tree.com, questo ha fatto si che molti utenti preoccupati si siano messi in comunicazione con noi attraverso i ticket di supporto e i social media. Una volta capito che il sito semplicemente rimandava con un link ai file (invece di scaricarli), il team di Accessibilità, Design & Tecnologia (AD&T) si è preso cura del problema bloccando il loro accesso ai nostri server, e ha tenuto al corrente gli utenti della situazione via Twitter e Tumblr.

  Accessibilità, Design & Tecnologia (AD&T) ha implementato tre piccoli aggiornamenti in aprile: Release 0.9.55 e 0.9.56 e Release 0.9.57 (che includeva un miglioramento significativo per utenti che usano i cellulari). Assieme al comitato Wiki, hanno tenuto l’evento annuale April Showers, invitando le persone ad aggiungere i loro lavori su AO3 o le loro informazioni su Fanlore per un numero di fandom più piccoli e più vecchi.

  Violazioni si è occupato di 350 ticket in aprile. C’è stato un alto numero di ticket da utenti che non riescono a resettare le loro password perché non hanno più accesso ai loro vecchi indirizzi email. Per favore, ricordatevi di aggiornare il vostro indirizzo email su AO3 in caso ne abbiate creato uno nuovo! Questo può essere fatto andando al link seguente: http://archiveofourown.org/users/(YOUR USER NAME)/change_email

  Norme sui Contenuti ha completato i cambiamenti ai Termini di Servizio relativi a Open Doors (Porte Aperte) dopo un periodo di commento pubblico. E Documentazione AO3 ha caricato due nuove FAQ su AO3 questo mese: Scaricare Fanwork e Cronologia e Leggi più tardi.

  Il nuovo strumento per le importazioni di Porte Aperte, creato da Accessibilità, Design & Tecnologia (AD&T), è stato lanciato in tempo per essere usato per l’importazione di Henneth Annûn Story Archive (HASA), e ha di molto accellerato il processo per i volontari che vi lavoravano. Hanno inoltre continuato il lavoro d’importazione per Boys in Chains, hanno lavorato con i moderatori su altri archivi in corso d’opera, e hanno risposto alle richieste e alle rivendicazioni degli utenti. Alcune delle richieste e delle rivendicazioni erano per archivi completati da lungo tempo, come lo Smallville Slash Archive, che potrebbe essere stato aiutato dalla pubblicità fatta dalle importazioni più recenti--speriamo di continuare ad aiutare gli autori a rivendicare i loro lavori!

  I ticket di Supporto continuano ad arrivare, e vengono risolti il più velocemente possibile. Per coloro portati per i numeri, 700 ticket al mese sembra sia la nuova consuetudine. Questo significa 200 in più al mese di quanto il team era solito ricevere in questo periodo l’anno scorso! Supporto sta anche pianificando la prima chat aperta dell’anno con un cambiamento di format da domande aperte a chat mirate su determinati argomenti.

  Organizzazione Tag ha aiutato Accessibilità, Design & Tecnologia (AD&T) ad affrontare un bug sull’importazione delle tag, e ha organizzato alcuni gruppi di organizzazione così che gli organizzatori potessero aiutarsi l’un l’altro a lavorare sulle tag non ancora organizzate.

  III. PAGINE E PIATTAFORME

  Traduzione ha lavorato duramente per preparare la Chiamata alle Iscrizioni. Ha anche pubblicato una pagina riguardante il proprio comitato sul sito di OTW, ha inviato un modulo per raccogliere i pronomi dei volontari di OTW come risorsa per la traduzione di testi che li menzionino e ha migliorato le procedure, la documentazione e i glossari.

  Comunicazioni ha creato e aggiornato le norme per tutti gli organi di OTW News (Notizie OTW), riguardo i commenti di spam e i riferimenti e i crediti ai contenuti. All’account Tumblr di OTW è stato dato un nuovo aspetto per una migliore accessibilità e l’account Google+ sta per essere spostato alla luce dei recenti cambi del servizio da parte di Google. Inoltre, il nuovo moderatore del sito, thatwasjustadream, ha cominciato a lavorare sui sitiLive Journal e Dreamwidth di OTW News.

  Il team editoriale diJournal ha dato una marcia in più al lavoro sull’uscita guest-edited di marzo 2016 di Transformative Works and Cultures – TWC (Culture e Lavori Trasformativi), The Classical Canon and/as Transformative Work (Il Canone Classico e/come i Lavori Trasformativi) dato che le scadenze incombono. Sono in corso di svolgimento le revisioni per la pubblicazione dell’edizione generale di settembre 2015. Il co-editore Karen Helleksom ha continuato a mantenere i contatti con l’editore di The Fan Fiction Studies Reader (Il Compendio degli Studi sulle Fanfiction) per quanto riguarda i diritti d’autore che verranno pagati ad OTW nel corso dell’anno.

  Il Comitato Wiki ha tenuto una riunione di revisione come parte di April Showers nella prima parte del mese. L’evento ha visto la nascita di nuove pagine aggiunte a Fanlore e molte aggiunte a pagine esistenti. Alcuni utenti hanno incontrato difficoltà ad effettuare l’accesso ad alcune pagine di Fanlore, nonostante non ci sia stato un vero e proprio down-time, e la causa è attualmente sconosciuta. La maggioranza degli utenti non dovrebbe riscontrare problemi.

  IV. GOVERNANCE

  Elezioni ha tenuto la prima Open Chat, a cui tutti i membri di OTW sono stati invitati a partecipare e a chiedere qualsiasi cosa sul processo elettivo.In preparazione per la prossima Elezione 2015 condurrà anche un test su larga scala del software che speriamo di usare. Se sei interessato a partecipare come tester, per favore completa questo modulo. Chiunque si sia perso la chat può mandare le proprie domande contattandoli direttamente o visitando il nuovo account Twitter.

  Strategie ha finito il suo periodo di feedback per la seconda bozza del documento degli obiettivi 2016-2019 di OTW. Il prossimo passo è quello di incorporare tutto quel feedback e completare il piano, per poi inviarlo al Consiglio per l’approvazione. Nel frattempo ha anche reclutato quattro nuovi membri che sono in corso di formazione e verranno presto messi all’opera!

  Sviluppo & Iscrizioni ha dato il via alla sua raccolta fondi il primo maggio con un obiettivo di 100.000 US$ e un tema sui giochi. Sviluppo & Iscrizioni ha completato gli accordi per la propria nuova organizzazione CiviCRM, che dovrebbe rendere sia il processo di donazione sia l’amministrazione interna più semplici e più convenienti.

  V. PARTE TUTTO DAL BASSO

  Volontari & Reclutamento ha indetto e gestito un giro di reclutamento per due posizioni e ha verificato 63 applicazioni. Richieste di assunzione e rimozione, compiti interni e compiti richiesti hanno occupato la maggioranza del tempo dello staff, nonostante abbia continuato a lavorare sul progetto del suo Report Annuale e a testare il progresso del lavoro su un sistema di ticket che aiuti a ottimizzare i nostri compiti.

  Nuovo Staff dei Comitati: Ellorgast (Comunicazioni), xDream (Comunicazioni), OTP221B (Comunicazioni), Ira Gladkova (Volontari & Reclutamento), Kate Sanders (Strategie), Seamus Johnston (Strategie), billiethepoet (Strategie), Mandy Gooch (Strategie), 2 altri membri dello staff di Comunicazioni
  Nuovi Volontari per Organizzazione Tag: stellal, Kuro, insidiousChaos, Solovei, JujYFru1T, savkweaver, aiyesha, Animem, VSSAKJ, Safara, flyrivaille, Val James, sarcasticchick, DestinedForHell, Sam K, AbstractSong101, tabris, Robin, sillyowl, Elysium Barnett, Yohaly, xcacophony, Elizabeth Zavodny, AParticularlyLargeBear, Inspector Caracal, artificiallifecreator, Tim Tyla e 2 altri
  Nuovi Volontari per Traduzione: lightofthewind, Patricia Sen Lloria, Oniondip, Susanne Møller, Melime, Neene, Lykke, Muriel Kalliokoski, Chloë C, Vénia, Carmen, claire89 e 6 altri

  Staff uscente dei Comitati: Andrea Horbinski (Journal), mumble (Support), 2 membri dello staff di Strategie, 2 membri dello staff di Volontari & Reclutamento, 1 membro dello staff di Violazioni
  Membri dei gruppi di lavoro uscenti: Blue_Meridian and 3 altri volontari per la Documentazione di AO3
  Volontari per Comunicazioni uscenti: Bremo, dogtagsandsmut, & Lisa Shininger.
  Volontari per Organizzazione Tag uscenti: 2 Organizzatori Tag
  Volontari per Traduzione uscenti: 3 traduttori

  Per maggiori informazioni riguardo gli ambiti dei nostri comitati, fate riferimento all’elenco comitati sul nostro sito web.

  Questo post è stato tradotto dai traduttori volontari di OTW. Per saperne di più sul nostro lavoro, visita la pagina di Traduzione su transformativeworks.org.

 • Boletín de abril 2015, volumen 90

  Ridicully - Czwartek, 7 maja 2015 - 4:35pm
  Typ wiadomości:
  Tagi:

  Banner hecho por caitie de un periódico con el nombre y logos de la OTW y sus proyectos en las páginas.

  I. ¡HAGAMOS RUIDO!

  El comité de
  Asistencia Legal continuó con la elaboración de políticas en algunas áreas desde finales de marzo y durante el mes de abril. Continuaron trabajando con el comité de Fan Video y Multimedia en las solicitudes de excepción de la DMCA para quienes realizan fanvids. Este equipo ha recibido las objeciones a nuestras peticiones y se encuentra coordinando con otrxs interesadxs. El comité de Asistencia Legal estará presentando sus respuestas muy pronto, pero le sería muy útil contar con tu ayuda. Nuestro equipo de Asistencia Legal solicita a lxs fans que se sumen a sus voces y le hagan saber a la Oficina de Derechos de Autor de los Estados Unidos que estxs fans tienen el derecho a realizar remixes de multimedia. La exención clave para la OTW (Organización para las Obras Transformativas) es el tercer punto en la lista de comentarios: "Remix your media (videos)" (Remezcla tu material multimedia (videos)). Estamos pidiendo a lxs fans que expliquen que, cuando necesitan material de alta calidad para crear un video para participar en una conversación fandomera actualizada, las únicas fuentes disponibles son en Blu-Ray o material de lugares como iTunes o Amazon. La fecha límite para recibir los comentarios es el 29 de mayo , y se publicarán en el sitio web de la Oficina de Derechos de Autor de Estados Unidos.

  El comité de Asistencia Legal también envió a un representante a una reunión pública del Departamento de Comercio de Estados Unidos acerca de facilitar el desarrollo del entorno de licencias en línea para obras con derechos de autor. Además, la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de los Estados Unidos ha anunciado los resultados del proyecto del grupo de trabajo de la DMCA en el que la OTW participó, los cuaes estándisponibles en línea.

  El comité de Asistencia Legal respondió varias consultas de fans, educadorxs, periodistas, y otros. Además de ofrecer ayuda e información, conectaron a unx fan con unx abogadx quien pudo ayudarle a pelear por su juego fandomero. También trabajaron intensamente con otros comités para ofrecer información y responder a una gran cantidad de fans sobre el sitio Ebooks Tree. (Más información líneas abajo).

  II. EN EL AO3

  El comité de Accesibilidad, Diseño y Tecnología también respondió a reportes que indicaban que contenidos de Archive of Our Own – AO3 (Un Archivo Propio) habían sido republicados en el sitio ebooks-tree.com, por lo que muchxs usuarixs preocupados se comunicaron con nosotros a través de solicitudes de asistencia y nuestras redes sociales. Resulta que el sitio no hacía más que usar enlaces a archivos (en lugar de descargarlos), así que el equipo de Accesibilidad, Diseño y Tecnología se encargó del problema bloqueando su acceso a nuestros servidores y manteniendo informados a lxs usuarixs sobre la situación vía Twitter y Tumblr.

  El comité de Accesibilidad, Diseño y Tecnología tuvo tres pequeñas implementaciones de código en abril: Versiones 0.9.55 y 0.9.56 y la Versión 0.9.57 (que incluye una mejora significativa para usuarixs de celulares). Junto al comité de la Wiki, llevaron a cabo el evento April Showers, en el que invitaron a la gente a añadir sus obras al AO3 o información en Fanlore para fandoms antiguos y pequeños.

  El comité de Prevención de Abuso manejó cerca de 350 solicitudes de asistencia en abril. Se dieron cuenta de que una parte de las solicitudes venía de usuarixs que no podían restablecer sus contraseñas ya que no tenían acceso a viejas cuentas de correo electrónico. Por favor, ¡no olvides actualizar tu correo electrónico en el AO3 cada vez que lo cambies! Esto puede hacerse a través del siguiente enlace: http://archiveofourown.org/users/(YOUR USER NAME)/change_email

  El comité de Políticas de Contenido completó cambios a los Términos y Condiciones de Servicios relativos a Open Doors después de un período público de comentarios. Y el grupo de trabajo Documentación para el AO3 subió dos nuevas FAQ al AO3 este mes: Cómo descargar obras de fans e Historia y Marcar para Después.

  La nueva herramienta de importación para el comité de Puertas Abiertas, creada por el comité de Accesibilidad, Diseño y Tecnología, se lanzó a tiempo para la importación del archivo Henneth Annûn Story Archive (HASA), la cual aceleró bastante el proceso para el equipo de voluntarios que trabajó en ello. También continuaron con las labores de importación del archivo Boys in Chains, trabajaron con los moderadores en el progreso de otros archivos y respondieron reclamos y solicitudes de usuarixs. Algunos de esos reclamos y solicitudes se debieron a archivos que se completaron hace ya un tiempo, como Smallville Slash Archive, a lo que pudo haber contribuido la publicidad de las importaciones más recientes - ¡esperamos seguir ayudando a creadorxs a reclamar sus obras!

  El comité de Soporte Técnicosiguió recibiendo solicitudes de asistencia, que se resolvieron tan pronto como les fue posible. Para quienes gustan de las estadísticas, al parecer ahora es normal recibir 700 solicitudes de asistencia por mes.¡Son 200 más de las que el equipo recibió ese mismo mes hace un año! El comité de Soporte Técnico está planeando su primer chat abierto del año, una mezcla entre una sesión abierta de preguntas y respuestas y una sesión sobre temas específicos.

  El comité de Organización de Etiquetas ayudó al comité de Accesibilidad, Diseño y Tecnología a manejar un error en la importación de etiquetas, y organizó algunos grupos de trabajo de organizadorxs de etiquetas para ayudarse unxs a otrxs con las etiquetas sin organizar.

  III. PÁGINAS Y PLATAFORMAS

  El comité de Traducción trabajó arduamente en prepararse para la campaña de membresía. También publicó una página sobre su comité en el sitio web de la OTW, envió un formulario para recolectar pronombres de lxs voluntarixs como recurso para la traducción de textos que lxs mencionen, y realizó mejoras a sus procedimientos, documentación y glosarios.

  El comité de Comunicación creó y actualizó políticas para todos los espacios de noticias de la OTW en relación con los comentarios spam y sobre el dar crédito y citar fuentes de contenido. La cuenta de de la OTW en Tumblr tiene un nuevo diseño para una mejor accesibilidad y su cuenta de Google+ se ha trasladado debido a los recientes cambios en el servicio de Google. Además, unx nuevx moderadorx, thatwasjustadream, comenzó a trabajar en el sitio de noticas de la OTW en sus cuentas en Live Journal y Dreamwidth .

  El equipo editorial de la Revista Académica progresa con el número con editorx invitadx para marzo de 2016 de Transformative Works and Cultures – TWC (Obras y Culturas Transformativas), The Classical Canon and/as Transformative Work muy cerca de su fecha límite. Se han realizado revisiones previa publicación para el número general de septiembre de 2015. La Co-editora Karen Hellekson siguió su trabajo con la editorial del texto The Fan Fiction Studies Reader en relación con las regalías a ser pagadas a la OTW más adelante este año.

  El Comité de la Wiki realizó una reunión de trabajo de edición como parte del evento April Showers a principios del mes. El evento añadió nuevas páginas a Fanlore y más contenido a páginas existentes. Algunxs usuarixs tuvieron problemas para acceder a ciertas páginas en Fanlore, aunque no se han dado tiempos de inactividad (programados) o casos de servidor caído (no programado), por tanto no se conoce, en concreto, la causa de ello. La gran mayoría de lxs usuarixs no experimentó problemas.

  IV. GESTIÓN

  El comité de Elecciones celebró suprimer chat abierto, donde invitaron a todos los miembros de la OTW a asistir y preguntarles cualquier cosa sobre el proceso de elecciones. Otros preparativos para las Elecciones de 2015 incluyen realizar pruebas de un software que esperamos usar con una audiencia más amplia. A este comité le encantaría recibir apoyo por parte de los miembros para este proyecto. Si te interesa participar como probadorx, por favor, llena este formulario. Si no pudiste asistir al chat, puedes enviar tus preguntas mediante contacto directo o una visita nuestra cuenta de twitter nueva.

  El comité de Planeamiento Estratégico terminó su periodo de comentarios para el segundo borrador del documento de metas de la OTW 2016–2019. El siguiente paso es incorporar todos los comentarios y terminar el plan para mandarlos a la Junta para su aprobación. Mientras tanto, han reclutado cuatro nuevos miembros del personal quienes realizan su capacitación y pronto empezarán a trabajar.

  El comité de Desarrollo y Membresía inició su campaña de donaciones con una meta de US$100000 y una temática de juegos. Este comité terminó de gestionar la instalación de su nuevo CiviCRM, el cual debe hacer más fácil y conveniente tanto la donación como la gestión de final de proceso.

  V. LO IMPORTANTE ES LA GENTE

  El comité de Voluntariado y Reclutamiento realizó una ronda de reclutamiento para dos puestos y procesó 63 solicitudes. La mayor parte del tiempo del comité se usó en atender las solicitudes de inducción y retirada, las tareas internas y las tareas solicitadas por el resto de la organización, aunque continuaron trabajando en el proyecto para el Informe Anual 2014 y probando los flujos de trabajo para un sistema de solicitudes y reportes para ayudar a agilizar nuestras tareas.

  Nuevo personal voluntario de comités: Ellorgast (Comunicación), xDream (Comunicación), OTP221B (Comunicación), Ira Gladkova (Voluntariado y Reclutamiento), Kate Sanders (Planeamiento Estratégico), Seamus Johnston (Planeamiento Estratégico), billiethepoet (Planeamiento Estratégico), Mandy Gooch (Planeamiento Estratégico), y 2 miembros del personal de Comunicación más.
  Nuevxs voluntarixs de Organización de Etiquetas: stellal, Kuro, insidiousChaos, Solovei, JujYFru1T, savkweaver, aiyesha, Animem, VSSAKJ, Safara, flyrivaille, Val James, sarcasticchick, DestinedForHell, Sam K, AbstractSong101, tabris, Robin, sillyowl, Elysium Barnett, Yohaly, xcacophony, Elizabeth Zavodny, AParticularlyLargeBear, Inspector Caracal, artificiallifecreator, Tim Tyla y 2 más
  Nuevxs voluntarixs de Traducción: lightofthewind, Patricia Sen Lloria, Oniondip, Susanne Møller, Melime, Neene, Lykke, Muriel Kalliokoski, Chloë C, Vénia, Carmen, claire89 y 6 más

  Jefxs de comité salientes: Andrea Horbinski (Revista Académica), mumble (Soporte Técnico), 2 miembros del personal de Planeamiento Estratégico, 2 miembros del personal de Voluntariado y Reclutamiento y 1 miembro del personal de Prevención de Abuso
  Miembros de equipos de trabajo salientes: Blue_Meridian y 3 voluntarixs de Documentación para el AO3 más
  Voluntarixs de Comunicación salientes: Bremo, dogtagsandsmut y Lisa Shininger.
  Voluntarixs de Organización de Etiquetas salientes: 2 Organizadorxs de Etiquetas
  Voluntarixs de Traducción salientes: 3 traductorxs

  Para más información sobre el alcance de nuestros comités, por favor ve la lista de comités en nuestra página web.

  Esta publicación fue traducida por el equipo de traducción de la OTW. Si deseas saber más acerca de nuestro trabajo, visita la página de Traducción en transformativeworks.org.

 • Boletín de abril 2015, volumen 90

  Katarina Harju - Czwartek, 7 maja 2015 - 4:34pm
  Typ wiadomości:
  Tagi:

  Banner hecho por caitie de un periódico con el nombre y logos de la OTW y sus proyectos en las páginas.

  I. ¡HAGAMOS RUIDO!

  El comité de
  Asistencia Legal continuó con la elaboración de políticas en algunas áreas desde finales de marzo y durante el mes de abril. Continuaron trabajando con el comité de Fan Video y Multimedia en las solicitudes de excepción de la DMCA para quienes realizan fanvids. Este equipo ha recibido las objeciones a nuestras peticiones y se encuentra coordinando con otrxs interesadxs. El comité de Asistencia Legal estará presentando sus respuestas muy pronto, pero le sería muy útil contar con tu ayuda. Nuestro equipo de Asistencia Legal solicita a lxs fans que se sumen a sus voces y le hagan saber a la Oficina de Derechos de Autor de los Estados Unidos que estxs fans tienen el derecho a realizar remixes de multimedia. La exención clave para la OTW (Organización para las Obras Transformativas) es el tercer punto en la lista de comentarios: "Remix your media (videos)" (Remezcla tu material multimedia (videos)). Estamos pidiendo a lxs fans que expliquen que, cuando necesitan material de alta calidad para crear un video para participar en una conversación fandomera actualizada, las únicas fuentes disponibles son en Blu-Ray o material de lugares como iTunes o Amazon. La fecha límite para recibir los comentarios es el 29 de mayo , y se publicarán en el sitio web de la Oficina de Derechos de Autor de Estados Unidos.

  El comité de Asistencia Legal también envió a un representante a una reunión pública del Departamento de Comercio de Estados Unidos acerca de facilitar el desarrollo del entorno de licencias en línea para obras con derechos de autor. Además, la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de los Estados Unidos ha anunciado los resultados del proyecto del grupo de trabajo de la DMCA en el que la OTW participó, los cuaes estándisponibles en línea.

  El comité de Asistencia Legal respondió varias consultas de fans, educadorxs, periodistas, y otros. Además de ofrecer ayuda e información, conectaron a unx fan con unx abogadx quien pudo ayudarle a pelear por su juego fandomero. También trabajaron intensamente con otros comités para ofrecer información y responder a una gran cantidad de fans sobre el sitio Ebooks Tree. (Más información líneas abajo).

  II. EN EL AO3

  El comité de Accesibilidad, Diseño y Tecnología también respondió a reportes que indicaban que contenidos de Archive of Our Own – AO3 (Un Archivo Propio) habían sido republicados en el sitio ebooks-tree.com, por lo que muchxs usuarixs preocupados se comunicaron con nosotros a través de solicitudes de asistencia y nuestras redes sociales. Resulta que el sitio no hacía más que usar enlaces a archivos (en lugar de descargarlos), así que el equipo de Accesibilidad, Diseño y Tecnología se encargó del problema bloqueando su acceso a nuestros servidores y manteniendo informados a lxs usuarixs sobre la situación vía Twitter y Tumblr.

  El comité de Accesibilidad, Diseño y Tecnología tuvo tres pequeñas implementaciones de código en abril: Versiones 0.9.55 y 0.9.56 y la Versión 0.9.57 (que incluye una mejora significativa para usuarixs de celulares). Junto al comité de la Wiki, llevaron a cabo el evento April Showers, en el que invitaron a la gente a añadir sus obras al AO3 o información en Fanlore para fandoms antiguos y pequeños.

  El comité de Prevención de Abuso manejó cerca de 350 solicitudes de asistencia en abril. Se dieron cuenta de que una parte de las solicitudes venía de usuarixs que no podían restablecer sus contraseñas ya que no tenían acceso a viejas cuentas de correo electrónico. Por favor, ¡no olvides actualizar tu correo electrónico en el AO3 cada vez que lo cambies! Esto puede hacerse a través del siguiente enlace: http://archiveofourown.org/users/(YOUR USER NAME)/change_email

  El comité de Políticas de Contenido completó cambios a los Términos y Condiciones de Servicios relativos a Open Doors después de un período público de comentarios. Y el grupo de trabajo Documentación para el AO3 subió dos nuevas FAQ al AO3 este mes: Cómo descargar obras de fans e Historia y Marcar para Después.

  La nueva herramienta de importación para el comité de Puertas Abiertas, creada por el comité de Accesibilidad, Diseño y Tecnología, se lanzó a tiempo para la importación del archivo Henneth Annûn Story Archive (HASA), la cual aceleró bastante el proceso para el equipo de voluntarios que trabajó en ello. También continuaron con las labores de importación del archivo Boys in Chains, trabajaron con los moderadores en el progreso de otros archivos y respondieron reclamos y solicitudes de usuarixs. Algunos de esos reclamos y solicitudes se debieron a archivos que se completaron hace ya un tiempo, como Smallville Slash Archive, a lo que pudo haber contribuido la publicidad de las importaciones más recientes - ¡esperamos seguir ayudando a creadorxs a reclamar sus obras!

  El comité de Soporte Técnicosiguió recibiendo solicitudes de asistencia, que se resolvieron tan pronto como les fue posible. Para quienes gustan de las estadísticas, al parecer ahora es normal recibir 700 solicitudes de asistencia por mes.¡Son 200 más de las que el equipo recibió ese mismo mes hace un año! El comité de Soporte Técnico está planeando su primer chat abierto del año, una mezcla entre una sesión abierta de preguntas y respuestas y una sesión sobre temas específicos.

  El comité de Organización de Etiquetas ayudó al comité de Accesibilidad, Diseño y Tecnología a manejar un error en la importación de etiquetas, y organizó algunos grupos de trabajo de organizadorxs de etiquetas para ayudarse unxs a otrxs con las etiquetas sin organizar.

  III. PÁGINAS Y PLATAFORMAS

  El comité de Traducción trabajó arduamente en prepararse para la campaña de membresía. También publicó una página sobre su comité en el sitio web de la OTW, envió un formulario para recolectar pronombres de lxs voluntarixs como recurso para la traducción de textos que lxs mencionen, y realizó mejoras a sus procedimientos, documentación y glosarios.

  El comité de Comunicación creó y actualizó políticas para todos los espacios de noticias de la OTW en relación con los comentarios spam y sobre el dar crédito y citar fuentes de contenido. La cuenta de de la OTW en Tumblr tiene un nuevo diseño para una mejor accesibilidad y su cuenta de Google+ se ha trasladado debido a los recientes cambios en el servicio de Google. Además, unx nuevx moderadorx, thatwasjustadream, comenzó a trabajar en el sitio de noticas de la OTW en sus cuentas en Live Journal y Dreamwidth .

  El equipo editorial de la Revista Académica progresa con el número con editorx invitadx para marzo de 2016 de Transformative Works and Cultures – TWC (Obras y Culturas Transformativas), The Classical Canon and/as Transformative Work muy cerca de su fecha límite. Se han realizado revisiones previa publicación para el número general de septiembre de 2015. La Co-editora Karen Hellekson siguió su trabajo con la editorial del texto The Fan Fiction Studies Reader en relación con las regalías a ser pagadas a la OTW más adelante este año.

  El Comité de la Wiki realizó una reunión de trabajo de edición como parte del evento April Showers a principios del mes. El evento añadió nuevas páginas a Fanlore y más contenido a páginas existentes. Algunxs usuarixs tuvieron problemas para acceder a ciertas páginas en Fanlore, aunque no se han dado tiempos de inactividad (programados) o casos de servidor caído (no programado), por tanto no se conoce, en concreto, la causa de ello. La gran mayoría de lxs usuarixs no experimentó problemas.

  IV. GESTIÓN

  El comité de Elecciones celebró suprimer chat abierto, donde invitaron a todos los miembros de la OTW a asistir y preguntarles cualquier cosa sobre el proceso de elecciones. Otros preparativos para las Elecciones de 2015 incluyen realizar pruebas de un software que esperamos usar con una audiencia más amplia. A este comité le encantaría recibir apoyo por parte de los miembros para este proyecto. Si te interesa participar como probadorx, por favor, llena este formulario. Si no pudiste asistir al chat, puedes enviar tus preguntas mediante contacto directo o una visita nuestra cuenta de twitter nueva.

  El comité de Planeamiento Estratégico terminó su periodo de comentarios para el segundo borrador del documento de metas de la OTW 2016–2019. El siguiente paso es incorporar todos los comentarios y terminar el plan para mandarlos a la Junta para su aprobación. Mientras tanto, han reclutado cuatro nuevos miembros del personal quienes realizan su capacitación y pronto empezarán a trabajar.

  El comité de Desarrollo y Membresía inició su campaña de donaciones con una meta de US$100000 y una temática de juegos. Este comité terminó de gestionar la instalación de su nuevo CiviCRM, el cual debe hacer más fácil y conveniente tanto la donación como la gestión de final de proceso.

  V. LO IMPORTANTE ES LA GENTE

  El comité de Voluntariado y Reclutamiento realizó una ronda de reclutamiento para dos puestos y procesó 63 solicitudes. La mayor parte del tiempo del comité se usó en atender las solicitudes de inducción y retirada, las tareas internas y las tareas solicitadas por el resto de la organización, aunque continuaron trabajando en el proyecto para el Informe Anual 2014 y probando los flujos de trabajo para un sistema de solicitudes y reportes para ayudar a agilizar nuestras tareas.

  Nuevo personal voluntario de comités: Ellorgast (Comunicación), xDream (Comunicación), OTP221B (Comunicación), Ira Gladkova (Voluntariado y Reclutamiento), Kate Sanders (Planeamiento Estratégico), Seamus Johnston (Planeamiento Estratégico), billiethepoet (Planeamiento Estratégico), Mandy Gooch (Planeamiento Estratégico), y 2 miembros del personal de Comunicación más.
  Nuevxs voluntarixs de Organización de Etiquetas: stellal, Kuro, insidiousChaos, Solovei, JujYFru1T, savkweaver, aiyesha, Animem, VSSAKJ, Safara, flyrivaille, Val James, sarcasticchick, DestinedForHell, Sam K, AbstractSong101, tabris, Robin, sillyowl, Elysium Barnett, Yohaly, xcacophony, Elizabeth Zavodny, AParticularlyLargeBear, Inspector Caracal, artificiallifecreator, Tim Tyla y 2 más
  Nuevxs voluntarixs de Traducción: lightofthewind, Patricia Sen Lloria, Oniondip, Susanne Møller, Melime, Neene, Lykke, Muriel Kalliokoski, Chloë C, Vénia, Carmen, claire89 y 6 más

  Jefxs de comité salientes: Andrea Horbinski (Revista Académica), mumble (Soporte Técnico), 2 miembros del personal de Planeamiento Estratégico, 2 miembros del personal de Voluntariado y Reclutamiento y 1 miembro del personal de Prevención de Abuso
  Miembros de equipos de trabajo salientes: Blue_Meridian y 3 voluntarixs de Documentación para el AO3 más
  Voluntarixs de Comunicación salientes: Bremo, dogtagsandsmut y Lisa Shininger.
  Voluntarixs de Organización de Etiquetas salientes: 2 Organizadorxs de Etiquetas
  Voluntarixs de Traducción salientes: 3 traductorxs

  Para más información sobre el alcance de nuestros comités, por favor ve la lista de comités en nuestra página web.

  Esta publicación fue traducida por el equipo de traducción de la OTW. Si deseas saber más acerca de nuestro trabajo, visita la página de Traducción en transformativeworks.org.

 • Newsletter April 2015, Ausgabe 90

  Ridicully - Czwartek, 7 maja 2015 - 4:34pm
  Typ wiadomości:
  Tagi:

  Banner von caitie; Eine Zeitung mit den Namen und Logos der OTW und ihrer Projekte auf den Seiten.

  I. SCHLAGT DIE TROMMEL!

  Ende März und im April hat unsere Rechtsabteilung ihre Arbeit in einigen Bereichen stark vorangetrieben. Sie haben weiter mit dem "Fanvideos und Multimedia"-Komitee am Antrag auf eine DMCA-Ausnahmereglung für Schöpfer von Fanvideos gearbeitet. Das Team hat die Widersprüche gegen unsere Eingaben erhalten und arbeitet mit den anderen Petenten zusammen, um diese zu beantworten. Die Rechtsabteilung wird ihre Erwiderungen bald einreichen, aber dafür brauchen sie Deine Hilfe. Sie brauchen Fans, die bereit sind, gehört zu werden und dem US-Urheberschutzbüro mitzuteilen, dass sie ein Recht darauf haben, Multimedia zu remixen. Der entscheidende Punkt für die OTW (Organisation für Transformative Werke) ist Nummer drei in der Kommentarliste: "Remix your media (videos)" ("Deine Medien (Videos) remixen"). Wir bitten Fans darum, dass sie ihren Bedarf an qualitativ hochwertigem Quellmaterial darlegen. Quellmaterial, das nur auf Blu-Ray verfügbar ist. Oder Material von iTunes oder Amazon, wenn es notwendig ist, Material von dort zu beziehen, um ein Vid zeitnah zu einer fannischen Diskussion zu erstellen. Der Kommentarzeitraum endet am 29. May und die Kommentare werden auf der Webseite des US-Urheberschutzbüros veröffentlicht.

  Die Rechtsabteilung schickte außerdem wegen der Entwicklung einer Online-Lizensierungsregelung für urheberrechtlich geschützte Werke eine Vertretung zu einem öffentlichen Treffen des US-Handelsministeriums. Zusätzlich wurden die Ergebnisse des DMCA-Arbeitsgruppenprojekts an dem die OTW teilgenommen hatvom US Patent- und Urheberrechtsbüro bekanntgegeben und sind online erhältlich.

  Die Rechtsabteilung hat weiterhin auf eine Anzahl von Anfragen von Fans, Lehrenden, der Presse und anderen geantwortet.
  Zusätzlich zur Bereitstellung von Hilfe und Information, konnte sie einen Fan mit einer Rechtsvertretung in Kontakt bringen, um zu helfen, für ein Fanspiel zu kämpfen. Sie haben intentsiv mit anderen Komitees zusammengearbeitet, um Informationen zu liefern und haben Anfragen einer Menge Fans zur Seite Ebooks Tree beantwortet (Mehr darüber später.)

  II. DRÜBEN IM AO3

  Das "Barrierefreiheit, Design und Technik"-Komitee hat auch auf Berichte, dass ebooks-tree.com Inhalte vom Archive of Our Own - AO3 (Ein Eigenes Archiv) kopierte, reagiert. Viele besorgte BenutzerInnen haben uns diesbezügliche Supportmeldungen geschickt oder uns auf verschiedenen sozialen Netzwerken informiert. Sobald sich herausstellte, dass die Seite die Dateien nur verlinkte (und nicht herunterlud), unterband das Komitee ihren Zugriff auf unsere Server und hielt unsere BenutzerInnen auf Twitter und Tumblr über die Situation auf dem Laufenden.

  Sie haben im April drei kleinere Codeupdates veröffentlicht: Releases 0.9.55 und 0.9.56 und Release 0.9.57 (in diesem war eine erhebliche Verbesserung für BenutzerInnen von mobilen Geräten enthalten).
  Zusammen mit dem Wikikomitee haben sie das jährliche Aprilschauer-Event veranstaltet, bei dem BenutzerInnen eingeladen werden, zu einer Anzahl kleinerer oder älterer Fandoms eigene Werke ins AO3 zu bringen oder Informationen darüber Fanlore hinzuzufügen.

  Das Missbrauchskomitee hat im April rund 350 Meldungen bearbeitet. Aufgefallen sind dabei eine Reihe von Meldungen, dass BenutzerInnen ihr Passwort
  nicht zurücksetzen können, da sie keinen Zugang mehr zu ihren alten E-Mail-Konten haben.
  Denkt bitte daran Eure E-Mail-Adresse im AO3 immer auf dem neuesten Stand zu halten! Hier ist der Link dafür: http://archiveofourown.org/users/(YOUR USER NAME)/change_email

  Die Arbeitsgruppe für Inhaltsrichtlinien hat die Änderungen zu den Nutzungsbedingungen bezüglich Offene Türen, nach einem öffentlichen Kommentarzeitraum, abgeschlossen. Die Arbeitsgruppe für AO3-Dokumentation hat dem AO3 zwei weitere FAQ hinzugefügt: Fanwerke herunterladen und Verlauf und Für später markieren.

  Das neue Werkzeug zum Import, das das "Barrierefreiheit, Design und Technik"-Komitee für Offene Türen erstellt hat, wurde rechtzeitig fertig, um für das Henneth Annûn Story Archive (HASA) verwendet zu werden. Das hat die Arbeit der freiwilligen MitarbeiterInnen sehr beschleunigt. Sie haben außerdem weiter am Boys in Chains Import und weiteren in Bearbeitung befindlichen Archiven gewerkelt und Anfragen von BenutzerInnen beantwortet. Einige der Anfragen bezogen sich auf Archive, die schon lange vollständig importiert wurden, wie zum Beispiel das Smallville Slash Archive. Das könnte durch die stärker beworbenen Importe in jüngerer Zeit bedingt sein. Wir hoffen, dass wir weiterhin SchöpferInnen helfen können, ihre Werke in ihrem Namen erscheinen zu lassen!

  Das Supportkomitee ist weiterhin unter einem Ansturm von Meldungen und sie beantworten sie so schnell wie möglich. Für an Zahlen Interessierte: 700 Meldungen pro Monat sind der neue Standard. Das sind 200 mehr pro Monat als letztes Jahr um diese Zeit! Das Komitee ist außerdem dabei, den ersten Chat des Jahres zu planen, wobei das Format von offenen Frage-Antwort-Stunden zu themenorientierten Anleitungen wechseln wird.

  Das Tagbändigungskomitee hat bei der Lösung eines Tag-Import-Bugs mitgeholfen und einige Treffen abgehalten, während denen die Bändiger sich gegenseitig mit ihren ungebändigten Tags helfen konnten.

  III. SEITEN UND PLATTFORMEN

  Das Übersetzungskomitee war schwer beschäftigt mit der Vorbereitung für die Mitgliedschaftskampagne. Sie haben auch eine Seite über ihr Komitee auf der OTW-Webseite herausgegeben und ein Formular verschickt, um die bevorzugten Pronomen der freiwilligen Helfer der OTW zu sammeln, als Ressource für die Übersetzungen der Texte in denen sie vorkommen. Des weiteren hat das Komitee noch mehr Prozeduren, Dokumentation und Glossarien überarbeitet.

  Das Kommunikationskomitee hat Strategien für alle OTW-Nachrichtenoutlets im Bezug auf Spamkommentare und Inhaltsquellen und Kreditierung erstellt und aktualisiert. Das OTW Tumblr Benutzerkonto hat ein neues, auch für den eingeschränkten Zugriff geeignentes Layout erhalten und das Google+ Benutzerkonto befindet sich, im Hinblick auf Googles jüngste Änderungen zum Service, im Umzug. Zusatzlich hat die neue Seitenmoderatorin thatwasjustadream mit der Arbeit an den Live Journal und Dreamwidth Seiten der OTW News begonnen.

  Das redaktionelle Team des Fachzeitschriften-Komitees hat die Arbeit an der gasteditierten Ausgabe März 2016 des Transformative Works and Cultures – TWC (Transformative Werke und Kultur), Der Klassische Kanon und/als Transformatives Werk
  angekurbelt, da die Deadlines nahen. Für die Publikation der üblichen Ausgabe im September 2015 wird an Revisionen gearbeitet. Co-Redakteurin Karen Hellekson hat sich mit dem Herausgeber des Fan Fiction Studies Reader bezüglich der Abgaben, die im Laufe des Jahres an die OTW gezahlt werden, erneut in Verbindung gesetzt.

  Das Wiki-Komitee hat am Anfang des Monats eine Editier-Party als Teil der Aprilschauer gehalten. Das Event hat dafür gesorgt, dass neue Seiten zu Fanlore hinzugefügt wurden sowie viele Ergänzungen zu bereits vorhandenen Seiten. Einige Benutzer hatten Probleme auf bestimmte Seiten auf Fanlore zuzugreifen, auch wenn es keine konkrete Ausfallzeit gab. Die Gründe sind bis jetzt unbekannt, aber der Großteil der Benutzer sollte keine Probleme haben.

  IV. AUS DER OTW-VERWALTUNG

  Das Wahlen-Komitee hat seinen ersten offenen Chat, gehalten, bei dem alle OTW-Mitglieder eingeladen waren, um Fragen über alles was den Wahl-Prozess angeht zu stellen. Zur Vorbereitung auf die kommenden Wahlen in 2015 wird das Komitee auch einen weitreichenden Benutzertest mit der Software, die wir bei der Wahl benutzen möchten, durchführen. Falls du daran interessiert bist, als Tester teilzunehmen, fülle bitte dieses Formular aus. Alle, die nicht an dem Chat teilnehmen konnten, können Fragen an das Komitee senden, indem sie das Komitee direkt anschreiben oder indem sie den neuen Twitter Account besuchen.
  Das "Strategische Planung"-Komitee hat seine Feedback-Periode für den zweiten Entwurf des Dokumentes der Ziele der OTW für 2016-2019 beendet. Der nächste Schritt ist das Einarbeiten des Feedbacks und das Fertigstellen des Plans, welcher dann zur Genehmigung an den Vorstand weitergeleitet wird. Währenddessen hat das Komitee auch vier neue freiwillige MitarbeiterInnen rekrutiert, die gerade angelernt werden und bald mit der Arbeit beginnen können.

  Das "Entwicklung und Mitgliedschaft"-Komitee hat am 1. Mai mit der Spendensammlungskampagne begonnen, für 100.000 US$ und mit einem Spiele-Thema. Das Komitee hat die letzten Feineinstellungen an seinem neuen CiviCRM Setup fertiggestellt, welches sowohl das Spenden als auch das Backendmanagement leichter und einfacher machen sollte.

  V. ES SIND DIE LEUTE, DIE ZÄHLEN

  Das "Freiwillige und Rekrutierung"-Komitee hat eine Rekrutierungsrunde für zwei Rollen gehalten und 63 Bewerbungen bearbeitet. Einarbeitungs- und Entfernungsanfragen, interne Aufgaben und angefragte Aufgaben vom Rest der Organisation haben den Großteil der Zeit der freiwilligen MitarbeiterInnen eingenommen. Sie haben jedoch auch weiter am Jahresbericht für 2014 gearbeitet und Arbeitsabläufe für ein Meldungssystem getestet, um unsere Aufgaben zu optimieren.

  Neue freiwillige MitarbeiterInnen: Ellorgast (Kommunikation), xDream (Kommunikation), OTP221B (Kommunikation), Ira Gladkova (Freiwillige und Rekrutierung), Kate Sanders (Strategische Planung), Seamus Johnston (Strategische Planung), billiethepoet (Strategische Planung), Mandy Gooch (Strategische Planung), 2 weitere freiwillige Mitarbeiterinnen des Kommunikationskomitees.
  Neue Tagbändiger: stellal, Kuro, insidiousChaos, Solovei, JujYFru1T, savkweaver, aiyesha, Animem, VSSAKJ, Safara, flyrivaille, Val James, sarcasticchick, DestinedForHell, Sam K, AbstractSong101, tabris, Robin, sillyowl, Elysium Barnett, Yohaly, xcacophony, Elizabeth Zavodny, AParticularlyLargeBear, Inspector Caracal, artificiallifecreator, Tim Tyla und 2 andere.
  Neue freiwillige HelferInnen für das Übersetzungskomitee: lightofthewind, Patricia Sen Lloria, Oniondip, Susanne Møller, Melime, Neene, Lykke, Muriel Kalliokoski, Chloë C, Vénia, Carmen, claire89 und 6 andere.

  Ausscheidende freiwillige MitarbeiterInnen: Andrea Horbinski (Fachzeitschrift), mumble (Support), 2 freiwillige MitarbeiterInnen des "strategische Planung"-Komitees, 2 freiwillige MitarbeiterInnen des "Freiwillige und Rekrutierung"-Komitees, 1 freiwillige/r MitarberIn des Missbrauchkomitees.
  Ausscheidende Arbeitsgruppenmitglieder: Blue_Meridian und 3 andere freiwillige HelferInnen von AO3 Dokumentation
  Ausscheidende freiwillige HelferInnen im Kommunikationskomitee: Bremo, dogtagsandsmut, & Lisa Shininger.
  Ausscheidende Tagbändiger: 2 TagbändigerInnen
  Ausscheidende freiwillige HelferInnen im Übersetzungskomitee: 3 ÜbersetzerInnen

  Für weitere Informationen über die Zuständigkeitsbereiche unserer Komitees, sehen Sie bitte in das Komitee-Verzeichnis auf unserer Website.

  Dieser Newsbeitrag wurde von freiwilligen ÜbersetzerInnen der OTW übersetzt. Um mehr über uns und was wir tun herauszufinden, schau auf der transformativeworks.org-Seite des Übersetzungsteams vorbei.

 • Laporan Berkala Bulan April 2015, Volume 90

  Katarina Harju - Czwartek, 7 maja 2015 - 4:32pm
  Typ wiadomości:
  Tagi:

  Spanduk sebuah koran dengan nama dan logo OTW serta proyek-proyeknya pada halamannya yang dibuat oleh caitie.

  I. DENGUNGKAN SUARAMU!

  Pada akhir bulan Maret dan April, Hukum terus melanjutkan pekerjaan membuat-peraturannya di beberapa wilayah. Mereka tetap bekerjasama dengan Video Penggemar dan Multimedia pada permintaan pengecualian DMCA untuk para pembuat video penggemar. Tim telah menerima sanggahan atas petisi kami dan sedang dikoordinasikan dengan para pemohon. Hukum akan segera mengumpulkan tanggapan mereka dan kemungkinan akan meminta bantuan Anda. Tim Hukum kami meminta para penggemar untuk menambah suara mereka dan memberitahu Kantor Hak Cipta AS bahwa mereka mempunyai hak untuk menggubah multimedia.. Kunci pengecualian untuk OTW (Organisasi unuk Karya Transformatif) adalah butir ketiga pada daftar komentar: “Remix your media (videos)” (Gubah media [video] Anda). Kami meminta agar para penggemar menulis apa yang mereka butuhkan berkaitan bahan berkualitas tinggi dari submber-sumer yang hanya tersedia di Blu-Ray; atau bahan dari tempat seperti iTunes atau Amazon dalam rangka mendapatkan media yang dibutuhkan untuk membuat video tepat waktu untuk berpartisipasi dalam obrolan para penggemar. Komentar selambat-lambatnya tanggal 29 Meidan akan disiarkan di laman Kantor Hak Cipta AS.

  Hukum juga telah mengirimkan perwakilan untuk menghadiri rapat terbuka Departemen Perdaganagan AS dalam rangka memfasilitasi perkembaangan lisensi lingkungan online untuk karya-karya yang memiliki hak cipta. Lebih lanjut, hasil dari proyek Grup Kerja DMCA yang dikerjakan bersama dengan OTW telah diumumkan oleh Kantor Paten dan Merk Dagang AS dan dimumkan secara online.

  Hukum menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari para penggemar, pengajar, pers, dan lain-lain. Selain menawarkan bantuan dan informasi, mereka mampu menghubungkan seorang penggemar dengan penasihat yang dapat membantu mereka memperjuangkan permainan penggemar mereka. Hukum juga bekerja secara intensif dengan komite-komite lain untuk menyediakan informasi, dan menanggapi berbagai pertanyaan mengenai situs Ebooks Tree (Keterangan lebih lanjut mengenai ini ada di bagian bawah)

  II. DI AO3

  Aksesibilitas, Desain, dan Teknologi juga menanggapi laporan konten Archive of Our Own – AO3 (Arsip Milik Kita) yang diterbitkan kembali pada ebooks-tree.com, yangmana ada beberapa pengguna yang khawatir telah menghubungi kami lewat tiket Dukungan dan mdia sosial. Ketika hal tersebut hanya berujung pada laman yang menyambung dengan berkas (bukan mengunduh berkas), Tim Aksesibilitas, Desain, dan Teknologi mengatasinya dengan menghalangi akses mereka pada server kami, dan mengabarkan kepada pengguna mengenai situasi yang terjadi lewat Twitter dan Tumblr.

  Aksesibilitas, Desain, dan Teknologi memiliki tiga rilisan pada bulan April: Rilisan 0.9.55 dan 0.9.56 danRiisan 0.9.57 (yangmana termasuk perkembangan yang signifikan bagi pengguna perangkat moblie). Bersama dengan Komite WIki, mereka menjadi tuan rumah acara tahunan April Showers , mengundang masyarakat untuk menambah karya meeka di AO3 atau informasi mereka di Fanlore untuk beberapa fandom kecil dan lama.

  Pelanggaran mengatasi setidaknya 350 tiket pada bulan April. Mereka melihat ada banyak tiket yang berasal dari pengguna yang tidak bisa mereset kata sandi karena mereka tidak lagi memiliki akses atas akun email lama mereka. Kami mohon agar Anda selalu mengingat untuk memutakhirkan alamat email Anda pada AO3 kapanpun anda mendapatka email baru! Hal ini dapat dilakukan dengan mengikuti tautan berikut: http://archiveofourown.org/users/(NAMA PENGGUNA ANDA)/change_email

  Peraturan Konten meyelesaikan perubahan Syarat-syarat Jasa berkaitan dengan Open Doors setelah jangka waktu umum komentar. Dan Dokumentasi AO3 telah mengunggah dua FAQ baru pada AO3 bulan ini: Mengunduh Karya Penggemar dan Histori dan Tandai untuk Selanjutnya.

  Perangkat impor Pintu Terbuka yang baru, yang dibuat oleh Aksesibilitas, Desain, dan Teknologi, diluncurkan tepat waktu untuk digunakan dalam Henneth Annun Story Archive (HASA), yang mempercepat proses para relawan dalam melakukan pekerjaannya. Mereka juga terus mengerjakan impor Boys in Chain, bekerja sama dengan moderator pada arsip-arsip dalam-proses lainnya, dan menjawab klaim dan permintaan pengguna. Beberapa klaim dan permintaan adalah untuk arsip panjang yang telah selesai, sperti Arsip Smallville Slash, yangmana mungkin telah dibantu oleh publikasi dengan lebih banyak impor terbaru --kami berharap untuk melanjutkan dalam membantu penulis untuk mengkalim karya mereka!

  Tiket Dukunganterus membanjir dan mereka menyelesaikannya sesegera mungkin. Dengan angka yang bertambah terus, 770 tiket setiap bulan muncul sebagai hal normal yang baru. Itu berarti 200 tiket lebih banyak setiap bulannya dibandingkan dengan yang biasanya didapatkan oleh tim pada waktu yang sama tahun lalu! Dukungan juga merencanakan obrolan terbuka pertama mereka pada tahun ini dengan mengganti dari obrolan Pertanyaan&Jawaban menjadi obrolan terfokus-topik.

  Manajemen Tanda membantu Aksesibilitas, Desain, dan Teknologi menyortir galat tanda impor, dan mengatur beberapa pihak penanda agar para penanda dapat saling membantu menyelesaikan permasalahan tanda.

  III. HALAMAN DAN BERANDA

  Penerjemah bekerja keras menyiapkan penggalangan keanggotaan. Mereka juga menerbitkan satu halaman mengenai komite mereka pada laman OTW, menyebar formulir untuk mengumpulkan nama para relawan OTW sebagai sumber untuk penerjemahan teks yang menyebut mereka, dan mengubah banyak prosedur, dokumentasi, dan glosarium.

  Komunikasi membuat dan memperbarui aturan-aturan untuk semua jalan keluar Berita OTW berkaitan dengan komentar spam dan sumber dan kredit konten. Akun Tumblr OTW mendapat layout baru untuk aksesibilitas yang lebih baik, dan a href="https://plus.google.com/u/0/115263512474540277720/posts">akun Google+ sedang dipindahkan dalam rangka perubahan Google ke server. Sebagai tambahan, moderator baru thatwasjustadream mulai bekerja untuk Jurnal Langsung Berita OTW dan laman Dreamwidth

  Tim editorial Jurnal telah menggeser pekerjaan pada bulan Maret 2016 perihal guest-edited Transformative Works and Cultures – TWC Karya dan Kultur Transformatif (Terjemahan), The Classical Canon dan/sebagai Karya Transformatif deadline. Revisi sedang diproses untuk publikasi terbitan Spetember 2015. Wakil editor Karen Hellekson terus menghubungi penerbit dari Karya Penggemar Mempelajari Pembaca sehubungan dengan royalti yang dibayarkan kepada OTW kemudian.

  Komite Wiki mengadakan pesta menyunting sebagai bagian dari April Showers awal bulan ini. ACara tersebut telah melihat halaman-halaman baru yang ditambahkan pada Fanlore dan banyak halaman tambahan pada halaman yang telah ada. Beberapa pengguna mengalami kesulitan untuk mengakses halaman-halaman tertentu pada Fanlore, walaupun tidak ada hitungan waktu yang konkret dan penyebanya belum diketahui. Mayoritas dari pengguna tidak mengalami masalah tersebut.

  IV. MANAJEMEN

  Pemilu mengadakan Obrolan Pertama mereka, dimana mereka mengundang seluruh anggota OTW untuk datang dan bertanya pada mereka mengenai segala hal tentang proses pemilihan. Sebagai persiapan untuk Pemilihan 2015 mendatang, mereka juga mengadakan sebuah tes penonton-yang luas atas perangkat lunak yang akan kami gunakan. Pemilihan akan senang atas pendampingan dari keanggotaan dalam proyek ini. PAbila ANda tertarik untuk berpartisipasi sebagai penguji, silakan mengisi formulir beikut ini. Siapapun yang ketinggalan obrolan dapat mengirim pertanyaan melalui menghubungi mereka langsungo atau dengan mengunjungi akun Twitter mereka yang baru.

  Perencanaan Strategis menyelesaikan jangka waktu umpan balik mereka untuk konsep dokumen pencapaian OTW 2016-2019. Langkah berikutnya adalah menggabungkan seluruh umpan balik dan menyelesaikan rencana, dan kemudian mengirimkannya ke Jajaran Direksi untuk disetujui. Sementara itu, mereka juga merekrut empat staf baru yang sedang menjalani pelatihan dan akan segera mulai bekerja!

  Pengembangan & Keanggotaan memulai penggalangan dananya pada tanggal 1 Mei dengan target US$100.000 dan sebuah tema permainan. Pengembangan & Keanggotaan menyelesaikan pembuatan susunan untuk pengaturan CiviCRM mereka yang baru, yang membuat donasi dan manajemen akhir lebih mudah dan lebih nyaman.

  V. SEMUA TENTANG RELAWAN

  Relawan & Rekrutmen mengadakan perekrutan untuk dua posisi, dan memproses 63 pelamar. Induksi dan penghapusan permintaan, tugas-tugas internal, dan tugas-tugas yang diminta dari seluruh organisasi mengambil banyak waktu staf, walaupun mereka terus bekerja pada Laporan Tahunan 2014 mereka dan menguji arus kerja untuk sebuah sistem tiket untuk membantu mempersingkat tugas-tugas kami.

  Staf Komite yang Baru: Ellorgast (Komunikasi), xDream (Komunikasi), OTP221B (Komunikasi), Ira Gladkova (Sukarelawan&Rekrutmen), Kate Sanders (Perencanaan Strategis), Seamus Johnston (Perencanaan Strategis), billiethepoet (Perencanaan Strategis), Mandy Gooch (Perencanaan Strategis), 2 staf Komunikasi lainnya.
  Relawan Manajemen Tanda yang Baru: stellal, Kuro, insidiousChaos, Solovei, JujYFru1T, savkweaver, aiyesha, Animem, VSSAKJ, Safara, flyrivaille, Val James, sarcasticchick, DestinedForHell, Sam K, AbstractSong101, tabris, Robin, sillyowl, Elysium Barnett, Yohaly, xcacophony, Elizabeth Zavodny, AParticularlyLargeBear, Inspector Caracal, artificiallifecreator, Tim Tyla dan 2 lainnya.
  Relawan Penerjemah yang Baru: lightofthewind, Patricia Sen Lloria, Oniondip, Susanne Møller, Melime, Neene, Lykke, Muriel Kalliokoski, Chloë C, Vénia, Carmen, claire89 dan 6 lainnya.

  Staf Komite yang Keluar: Andrea Horbinski (Jurnal), mumble (Dukungan), 2 staf Perencanaan Strategis, 2 staf Relawan & Rekrutmen, 1 staf Pelanggaran.
  Anggota Kelompok Kerja yang Keluar: Blue_Meridian dan 3 relawan Dokumentasi AO3
  Relawan Komunikasi yang Keluar: Bremo, dogtagsandsmut, & Lisa Shininger.
  Relawan Manajemen Tanda yang Keluar: 2 relawan Manajemen Tanda
  Relawan Penerjemah yang Keluar: 3 relawan Penerjemah.

  Untuk informasi lebih lanjut mengenai ruang lingkup komite-komite kami, silakan lihat daftar komite di situs web kami.

  Artikel berita ini diterjemahkan oleh penerjemah relawan OTW. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang pekerjaan kami, kunjungi laman Penerjemah di transformativeworks.org.

Pages

Subscribe to Newsletter