Событие

 • Achievement Unlocked

  Опубликовал(а) Ania Kopertowska в среду, 6 мая 2015 - 4:18pm
  Тип новости:

  Együtt Nyerünk - Szervezet a Transzformatív Munkákért (OTW) - Tagsági kampány 2015. május 1-6.

  Hurrá! Megcsináltuk! A 2015 májusi tagsági kampányunknak ezennel vége; bőkezűségetek ámulatba ejtett minket.

  Az OTW (Szervezet a Transzformatív Munkákért) csapata több, mint 2,531 taggal erősödött. Több, mint 4,193 nagylelkű rajongónak köszönhetően több, mint 96,684 USD-t gyűjtöttünk össze.

  Ha most nem volt lehetőségetek arra, hogy taggá váljatok, létezik egy alternatív mód! Adományozhattok az OTW-nek, és így bármikor tagok lehettek.

  Köszönjük mindazon önkéntesnek, akik segítettek a kampány megvalósításában. Különösképp szeretnék elismerni a Kommunikáció, a Fordítás és a Hozzáférhetőség, Dizájn & Technológia bizottságok munkáját, akik nélkül ez nem jöhetett volna létre.

  De legfőképpen Nektek köszönjük a töretlen támogatást és párfogást. Az OTW projektjei Nektek köszönhetően élnek és virulnak.

  Ezt a hírposztot az OTW önkéntes fordítói fordították. További információért a munkánkról látogassátok meg a Fordítás oldalt a transformativeworks.org-on.

 • Достижение разблокировано

  Опубликовал(а) Ridicully в среду, 6 мая 2015 - 4:18pm
  Тип новости:

  Выигрываем вместе - Организация Трансформационных Работ (OTW) - Призыв к членству, 1 - 6 мая 2015 гола

  Ура! Мы выиграли! Наш майский призыв к членству 2015 года закончен, и вы поразили нас своей щедростью.

  К силам OTW (Организации трансформационных работ) присоединились более 2531 новых членов. Благодаря более 4193 щедрым фанатам мы собрали 96 684 USD.

  Если в этот раз у вас не было возможности стать членом, есть обходной путь! Вы можете пожертвовать OTW и стать членом в любое время.

  Спасибо всем волонтерам, участвовавшим в создании этого драйва . В частности, мы хотим выразить благодарность за работу комитетам Коммуникаций, Перевода и Доступности, Дизайна и Технологий, без которых не было бы и драйва.

  Но самое большое спасибо вам за непрекращающуюся помощь и поддержку. Проекты OTW существуют и процветают благодаря вам.

  Этот новостной пост был переведен волонтерами OTW (Организации Трансформационных Работ). Чтобы узнать больше о нашей работе, посетите страницу Переводов на transformativeworks.org.

 • Succès Débloqué

  Опубликовал(а) Jocelin Potash в среду, 6 мая 2015 - 4:18pm
  Тип новости:

  Nous gagnons ensemble - Organisation pour les Œuvres Transformatives (OTW) - Campagne d’adhésion du 1er au 6 mai 2015

  Hourra ! Nous avons réussi ! Notre campagne d’adhésion de mai 2015 est terminée, et nous sommes épaté-e-s par votre générosité.

  L’OTW (Organisation pour les Œuvres Transformatives) a 2 531 membres de plus. Grâce à la générosité de 4 193 fans, nous avons réussi à récolter plus que 96 684 USD.

  Si vous n’avez pas eu la possibilité de devenir membre cette fois-ci, il y a toujours une solution ! Vous pouvez faire un don à l’OTW et devenir membre à n’importe quel moment.

  Merci à tou-tes les bénévoles qui nous ont aidé à donner vie à cette campagne. Nous souhaitons en particulier souligner le travail des comités Communication, Traduction et Accessibilité, Design & Technologie, sans qui rien de tout cela n’aurait été possible.

  Et par dessus tout, merci à vous pour votre soutien et votre participation financière constants. Les projets de l’OTW existent et prospèrent grâce à vous.

  Ce billet a été traduit par les traducteur-rices bénévoles de l’OTW. Pour en apprendre plus sur notre travail, rendez-vous sur la page Traduction du site transformativeworks.org.

 • Prova superada

  Опубликовал(а) Aurora в среду, 6 мая 2015 - 4:17pm
  Тип новости:

  En equip guanyem - OTW (Organització per a les Obres Transformatives) - Campanya d'afiliació 1 - 6 de maig del 2015

  Visca! Ho hem aconseguit! S’ha acabat la nostra campanya d’afiliació de maig del 2015, i ens heu sorprès amb la vostra generositat.

  L’OTW (Organització per a les Obres Transformatives) compta amb 2.531 membres més. Gràcies a la generositat de 4.193 fans, hem recollit 96.684 dòlars EUA.

  Si no has tingut oportunitat de fer-te membre aquesta vegada, sempre et queda una altra alternativa! Pots fer una donació a l’OTW i esdevenir-ne membre qualsevol altre dia.

  Gràcies a tot el voluntariat que heu ajudat a realitzar aquesta campanya. En particular, volem agrair la feina dels comitès de Comunicacions, de Traducció i d’Accessibilitat, Disseny i Tecnologia, sense els quals això no hauria estat possible.

  Però sobretot, gràcies a vosaltres pel vostre suport i mecenatge continus. Els projectes de l’OTW neixen i creixen gràcies a tu.

  Aquesta notícia va ser traduïda pels traductors/es voluntaris/es de l’OTW. Per saber més sobre la nostra tasca, visiteu la pàgina de Traducció a transformativeworks.org.

 • Missão Cumprida

  Опубликовал(а) Ridicully в среду, 6 мая 2015 - 4:17pm
  Тип новости:

  Ganhamos juntxs - Organização para Obras Transformativas (OTW) - Campanha 2015 – 1º a 5 de maio

  Conseguimos! Nossa campanha de maio de 2015 chegou ao fim e a generosidade de vocês nos deixou extremamente felizes!

  A OTW (Organização para Obras Transformativas) cresceu, ganhando mais de 2.531l membros na última semana. Graças à generosidade de 4.193 fãs, arrecadamos a incrível quantia de mais de US$ 96.684.

  Se não foi possível para você se tornar membro da OTW durante essa campanha, tem um macete! Você pode fazer uma doação e se tornar membro a qualquer momento.

  Agradecemos a todos os membros da nossa equipe voluntária que ajudaram a tornar essa campanha uma realidade. Em particular, gostaríamos de expressar nossa gratidão pelo trabalho dos times de Comunicação, Tradução e Acessibilidade, Design e Tecnologia, sem os quais nada disso teria sido possível.

  Mas acima de tudo, agradecemos a você por seu apoio. Os projetos da OTW existem e prosperam graças a você.

  Esta notícia foi traduzida pela equipe voluntária de tradução da OTW. Para saber mais sobre o nosso trabalho, visite a página da Tradução no site transformativeworks.org.

 • Cíl dosažen

  Опубликовал(а) Ania Kopertowska в среду, 6 мая 2015 - 4:17pm
  Тип новости:

  Společně vyhrajeme - Organizace pro transformativní tvorbu (OTW) - Květnová kampaň, 1. - 6. 5. 2015

  Hurá! Zvládli jsme to! Naše Květnová kampaň 2015 je u konce a vy jste nás oslnili svou štedrostí.

  OTW (Společnost pro transformativní tvorbu) je o 2 531 členů silnější. Díky více jak 4 193 štědrým fanouškům jsme vybrali přes 96 684 USD.

  Pokud jste neměli příležitost stát se členem OTW během této kampaně, můžete přispět a stát se členem kdykoli.

  Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří nám pomohli tuto kampaň uskutečnit. Zvlášť bychom rádi zmínili práci výborů pro Komunikaci a vnější vztahy, Překlady a Přístupnost, design a technologie, bez kterých by nic z toho nebylo možné.

  Ale ze všeho nejvíce děkujeme vám za vaši přetrvávající podporu a přízeň. Projekty OTW existují a daří se jim díky vám.

  Tento příspěvek přeložili dobrovolníci OTW. Chcete-li se o naší práci dozvědět více, navštivte stránku Překlady na transformativeworks.org.

 • Odblokowano osiągnięcie

  Опубликовал(а) Ania Kopertowska в среду, 6 мая 2015 - 4:16pm
  Тип новости:

  Razem wygrywamy - Organizacja na rzecz Twórczości Przeobrażonej (OTW) - 1-6 maja 2015, Promocja Członkostwa

  Hurra! Zrobiliśmy to! Nasza Promocja Członkostwa Maj 2015 jest zakończona i zadziwiliście nas waszą hojnością.

  OTW (Organizacja na rzecz Twórczości Przeobrażonej) jest silniejsza o 2531 członków. Dzięki 4193 hojnym fanom zebraliśmy 96 684 USD.

  Jeśli nie miałaś/eś okazji, by tym razem zostać członkiem, istnieje skrót. Możesz przekazać darowiznę OTW i zostać członkiem w każdej chwili.

  Dziękujemy wszystkim wolontariuszom, którzy przyczynili się do przeprowadzenia promocji. W szczególności chcielibyśmy uznać pracę komisji Komunikacji, Tłumaczeń oraz Ułatwień Dostępu, Designu i Technologii, bez których nie byłoby to możliwe.

  Ale przede wszystkich, dziękujemy wam za nieustanne wsparcie i patronat. Projekty OTW istnieją i rozwijają się dzięki wam.

  Ten post został przetłumaczony przez wolontariuszy OTW. By dowiedzieć się więcej o naszej pracy, odwiedź stronę Komisji Tłumaczeń na transformativeworks.org.

 • Saavutus vapautettu

  Опубликовал(а) Ridicully в среду, 6 мая 2015 - 4:16pm
  Тип новости:

  Voitamme yhdessä - OTW (Transformatiivisten teosten järjestö) - Jäsenhankintakampanja 1.-6. toukokuuta 2015

  Hurraa! Me teimme sen! Toukokuun 2015 jäsenhankintakampanjamme on saatu päätökseensä, ja olette häkellyttäneet meidät anteliaisuudellanne.

  OTW:n (Transformatiivisten teosten järjestö) vahvuus kasvoi 2 531 jäsenellä. Kiitos 4 193 anteliaan fanin, olemme keränneet 96 684 dollaria.

  Jos et kyennyt liittymään jäseneksi tällä kertaa, asian voi vielä korjata! Voit tehdä lahjoituksen OTW:lle ja liittyä jäseneksi milloin tahansa.

  Kiitokset kaikille vapaaehtoisille, jotka auttoivat kampanjan järjestämisessä. Erityisesti haluamme antaa tunnustusta Viestintä-, Käännös- ja Esteettömyys, design & teknologia - toimikunnille, joita ilman tämä ei olisi ollut mahdollista.

  Mutta ennen kaikkea, kiitos teille jatkuvasta tuestanne ja kannatuksestanne. OTW:n projektit ovat olemassa ja menestyvät teidän ansiostanne.

  Tämän uutispostauksen käänsivät OTW:n vapaaehtoiset kääntäjät. Jos haluat lukea lisää työstämme, käy tutustumassa Käännös-toimikunnan osioon transformativeworks.org-sivustolla.

 • Erfolg freigeschaltet

  Опубликовал(а) saphsaq в среду, 6 мая 2015 - 4:16pm
  Тип новости:

  Wir Gewinnen Gemeinsam - Organisation für Transformative Werke (OTW) - Mitgliedschaftskampagne 01. - 06. Mai 2015

  Hurra! Wir haben es geschafft! Unsere Mitgliedschaftskampagne Mai 2015 ist abgeschlossen und Ihr habt uns mit Eurer Großzügigkeit überwältigt.

  Die OTW (Organisation für Transformative Werke) ist um 2.531 Mitglieder reicher. Dank 4.193 großzügiger Fans haben wir über 96.684 US$ Spenden gesammelt.

  Falls Du dieses Mal nicht die Möglichkeit hattest, Mitglied zu werden, gibt es einen Workaround! Du kannst jederzeit an die OTW spenden und Mitglied werden.

  Vielen Dank an alle unsere freiwilligen HelferInnen, die diese Mitgliedschaftskampagne ermöglicht haben. Insbesondere die Unterstützung der Komitees Kommunikation, Übersetzung und "Barrierefreiheit, Design und Technik" sei hier dankend erwähnt.

  Aber vor allem: Vielen Dank an Euch! Danke für Euren ununterbrochenen Rückhalt und Eure Unterstützung. Die Projekte der OTW bestehen und gedeihen wegen Euch.
  Dieser Newsbeitrag wurde von freiwilligen ÜbersetzerInnen der OTW übersetzt. Um mehr über uns und was wir tun herauszufinden, schau auf der transformativeworks.org-Seite des Übersetzungsteams vorbei.

 • تم تحقيق الهدف

  Опубликовал(а) Jocelin Potash в среду, 6 мая 2015 - 4:16pm
  Тип новости:

  حملة للعضوية 1-6 مايو 2015 منظمة الأعمال التحويلية (OTW) نحن نربح معاً

  مرحى! لقد فعلناها! حملة للعضوية لشهر مايو عام ٢٠١٥ قد اكتملت، و قد أذهلتمونا بسخائكم.

  لدي OTW (منظمة الأعمال التحويلية) أكثر من ٢,٥٣١ عضواً جديداً. بفضل أكثر من ٤,١٩٣ مُعجباً كريماً، قد جمعنا أكثر من ٩٦,٦٨٤ دولار أمريكي.

  إن لم تحظى بفرصة لتصبح عضواً هذه المرة، فهناك حل! بإمكانك أن تتبرع ل OTW و تصبح عضواً في أي وقت!

  شكراً لكل المتطوعين الذين ساعدوا في نجاح هذه الحملة. بالأخص، نود التعبير عن الامتنان للجنة الاتصالات، لجنة الترجمة، و لجنة الإتاحة، التصميم و التكنولوجيا، حيث من دونهم لن يكون هذا ممكناً.

  و الأهم، نود أن نشكرك أنت لدعمك و رعايتك المتواصلة. مشاريع OTW تتواجد و تزدهر بسببك.

  مشاركة الأخبار هذه تمت ترجمتها من قبل المترجمين المتطوعين ل OTW. لمعرفة المزيد حول عملنا، قم بالاطلاع على صفحة لجنة الترجمة على transformativeworks.org.

Pages

Subscribe to Событие