Newsletter

 • Nyhetsbrev oktober 2014, nummer 85

  By Ridicully on Wednesday, 5 November 2014 - 4:43pm
  Message type:
  Tags:

  Banderoll som föreställer en dagstidning med OTWs namn och logga såväl som namnen på dess projekt på sidorna. Gjord av caitie.

  För mer information om våra kommittéers inriktningar, läs listan på kommittéer på vår webbsida.

  I. FANDOM GJORDE DET!

  Tusentals fans blev nya medlemmar i OTW (Organisationen för Transformativa Verk) i oktober och ännu fler donerade, skickade vidare information, och hejade på oss under vår mest framgångsrika värvningkampanj någonsin! Kampanjen i sig fick ihop en slutsumma på US$173,760.34, men vid slutet av oktober så hade vi fått in hela US$183,110.34 i donationer från 8219 personer.

  Vår kommitté Utveckling & Medlemskap hade förberett material i månader men fick fixa många situationer i sista minuten; dels på grund av teknikproblem och dels på grund av ändringar och uppdateringar i materialet som gjordes under kampanjens gång. Utveckling & Medlemskap svarade också på hundratals frågor och kommentarer från användare medan kampanjen fortlöpte, så det blev många långa dagar för denna lilla - men hårt arbetande! - grupp.

  Översättning arbetade också extremt hårt i ett högt tempo för att hinna översätta allt material till oktober-kampanjen, även med ändringarna som gjordes medan kampanjen pågick. De förberedde 10 dokument på 18 språk — inklusive två infographics och massor av tweets! Alla gjorde verkligen sitt allra bästa och var fantastiskt snabba! Extra beröm till teamen Tjeckiska och Hebreiska som bara nyligen kommit med i kommittén men som hakade på kampanjarbetet med en gång. Och ett stort tack till vår volontär Ania, som gjorde versioner av alla kampanjens många illustrationer på alla de olika språken.

  II. HOS AO3

  Tillgänglighet, Design & Teknologi (AD&T) gjorde en uppsjö av små koduppdateringar den här månaden (Utgåva 0.9.26, 0.9.27-.29, samt 0.9.30-.32) och arbetade i övrigt tillsammans med Utveckling & Medlemskap och de andra på kampanjen. Arbetsgruppen Kvalitetskontroll & Testning har påbörjat rekryteringen och kommer att välkomna ett gäng nya testarvolontärer inom kort!

  Missbruk hanterade över 180 ärenden från användare av Archive of Our Own – AO3 (Vårt Eget Arkiv) under oktober. Man håller för nuvarande på att ta fram en guide för nästa år och utvärderar statistiken för 2014 inför årets slutrapport. Samtidigt så gör AO3 Dokumentation fortfarande stora framsteg i sitt arbete med AO3:s Vanliga Frågor (FAQ).

  Taggorganisering har haft en jäktig månad! Taggorganisatörer hjälpte Support med flera tagg-relaterade ärenden, svarade på frågor från Twitter, och flyttade till Trello för intern uppgiftshantering. Våra organiseringsriktlinjer slutförde flytten till den nya platsen. Slutligen, man har också välkomnat 36 nya taggorganisatörer och 5 nya medarbetare!

  III. PROJEKT-NYHETER

  Open Doors (Öppna Dörrar) har fortsatt assistera vid importeringar av arkiv och har förbättrat sin kommittédokumentation. Kommunikation publicerade ett andra gäst-inlägg, denna gång en intervju med fandom-bloggaren Jamie Broadnax. Samtidigt så plöjer Tidskrift sig igenom de sista manuskripten inför deras nästkommande två nummer. Man håller även på att göra om sin kodningsdokumentation.

  Juridiska har arbetat hårt med OTW:s initiella inlägg i processen hos amerikanska Copyright Office gällande ett förnyande av undantaget av DMCA (Digital Millennium Copyright Act) som ger juridiskt skydd för skapare av fanvideor som behöver bryta mot krypteringen på DVD:er (och annan media) för att kunna skapa sina videor. De bad om kommentarer och åsikter från fans, och har fått in flera bra och hjälpsamma svar. Om du har någon egen kommentar, eller har exempel på videor (från de senaste tre åren) som du anser att vi borde överväga att använda som exempel på hur fanvideor kan ge ny betydelse till redan existerande material (särskilt om dessa videor behövde bryta krypteringen på Blu-Ray eller på onlinekällor så som iTunes eller Netflix), var snäll och skicka in det till oss! Juridiska planerar att skicka in vårt undantagsvädjande i november, men processen kommer att fortsätta därifrån och vi kommer alltid att ha användning av nya exempel.

  Förutom detta så har Juridiska fortsatt arbetet på flerpartsprocessen med USPTO/NTIA för att förbättra DMCA:s "varning och nedtagning"-procedurer, samt svarat på en mängd meddelanden från fans med juridiska frågor och önskningar om hjälp.

  IV. LEDNING

  OTW:s Styrelse och kommittén Strategisk Planering fick anslutning av representanter från kommittéerna Volontärer & Rekrytering, och Juridiska för ett möte där man la upp planerna för OTW:s framtid. Under mötet presenterade Strategisk Planering data som de samlat in från undersökningar och intervjuer med nuvarande och tidigare medarbetare och volontärer, och satte ljus på utmaningar som går igenom hela organisationen gentemot Styrelsen, kommittésordföranden och ledare, kommittéer och arbetsgrupper. Denna presentation banade väg för ett pass med brainstorming, som ledde till en lista med övergripande strategiska mål som ska åtgärdas i 6-månadersperioder under de kommande tre åren. Styrelseordförande Anna Genoese avgick från OTW:s Styrelse efter detta 3-dagarsmöte.

  Strategisk Planering har planerat in tre uppföljande möten för att gå igenom målen som togs fram i brainstormingen, dessa kommer att vara öppna för observatörer från hela OTW. Just nu arbetar man med att renskriva dessa mål till ett utkast som ska presenteras för alla medarbetare och volontärer, för att kunna recensera, ge information och öppna för diskussion om specifica steg i genomförandet. Strategisk Planering kommer att kontakta varje kommitté eller arbetsgrupp individuellt, och samtidigt leda OTW-vida diskussioner om dessa mål, under återkopplingsfasen.

  Internationalisering & Spridning har hållit i en rad interna möten för att utveckla en mer omfattande uppfattning av behoven och idéerna hos OTW. Detta så att den riktning kommittén tar i i framtiden verkligen motsvarar dessa behov och idéer. Internationalisering & Spridning är fokuserade på att höja profilen hos OTW bland underrepresenterade fanniska gemenskaper och lägger nu upp strategier för att genomföra det. Kommittén vill rikta in sig särkilt på de fanniska gemenskaper som delar (eller som skulle vara intresserade av) OTW:s mål. Man funderar också på hur man ska få kontakt med dem, och hur vi kan göra våra projekt och vår organisation mer välkommande för dessa och i linje med deras behov.

  Valutskottet kungjorde årets kandidater för OTW:s Styrelse och publicerade kandidaternas manifest och profiler för allmännheten att läsa. Man bad också allmännheten att skicka in frågor, vilket ledde till inlägget Q&A med Kandidaterna som tog upp en mängd frågor som rörde styrelsearbetet för OTW. Det har även hållits en serie chatter med kandidaterna och dessa möten är man nu i full gång med att transkribera.

  V. DET HANDLAR OM FOLKET

  Kommittén för Volontärer & Rekrytering var väldigt aktiv i oktober, både när det gällde kommittéprojekt och när man behövde assistera resten av organisationen. I början av månaden deltog tre medarbetare i Styrelsens möte på plats, för att bidra med information där och senare har man aktivt varit med i de uppföljande diskussionerna för att ta fram ett utkast på den strategiska planen. Volontärer & Rekrytering har också hanterat en rekrytering för fem olika roller (med över 150 mottagna ansökningar) och påbörjat den officiella avvecklingen av arbetsgruppen Kategoribyte.

  Internt, så är man nu färdiga med dokumentationen inför den årliga rapporten och planerar nu inför nästa år, man har stängt ner det årliga projektet Still Willing to Serve (Fortfarande Villig att Stå Till Tjänst), man har färdigställt den årliga revideringen av våra introducerings- och borttagningsprocedurer, samt avslutat det sista steget i flytten av volontärarkivet till ett nytt databassystem.Man har också upptäckt och täppt igen ett par dokumenationshål, samt börjat titta på den framtida ledarstrukturen för kommittén och hur man kan lägga upp en plan för efterträdare, allt med stabilitet i åtanke.

  Nya kommittéordföranden: Niko Thompson (Delande ordföranden för Strategisk Planering)
  Nya taggorganiseringsvolontärer: Forever42, Karissa, LauraBeth, Jamie101, Yzmaisamzy, mrajick, Elizabeth Moonstone, Carolina, Gryfeathr, a_phasia, cordial, SunnyB, Kise, RawringPopcorn, Sezso, clotpoleofthelord, Asha, grungehemmings, Assassin_J, ravelqueen, whylorinda, hannahmhall, ShotaSammy, Swimmies, Amy Ketchup, phoenixacid, Cryllia, needleyecandy, Perfidiously, PhoenixFlame, Pax, Celia, Estirose, Sinope, especiallysarah och Krista
  Nya översättarvolontärer: Neru och Hirannis

  Avgående styrelseordföranden: Anna Genoese
  Avgående kommittéordföranden: Cat Meier (Ekonomi) och Aja (Utveckling & Medlemskap)
  Avgående arbetsgruppsledare: Soledad Griffin (Kategoribyte)
  Avgående kommittémedarbetare: 2 Översättning, 1 Webbstrategi, Design & Utveckling, Reanna LaCasse (Support), 2 Kommunikation, 1 Volontärer & Rekrytering, 1 Taggorganisering, 4 Missbruk och 1 Ekonomi
  Avgående arbetsgruppsmedlemmar: 1 volontär från AO3 Doks, hele braunstein (Kategoribyte), Lady Oscar (Kategoribyte), bingeling (Kategoribyte), kiki-eng (Kategoribyte) och 2 andra volontärer från Kategoribyte
  Avgående kommunikationsvolontärer: Diane Quintal och 1 annan.
  Avgående testarvolontärer: ljunattainable, openendings och 28 andra.
  Avgående taggorganiseringsvolontärer: Michelle Dong och 62 andra.
  Avgående översättarvolontärer: 3

 • Boletín de octubre 2014, Volumen 85

  By Ridicully on Wednesday, 5 November 2014 - 4:42pm
  Message type:
  Tags:

  Banner hecho por caitie de un periódico con el nombre y logos de la OTW y sus proyectos en las páginas.

  Para obtener más información acerca de los alcances de nuestros comites, por favor ver la lista de comités en nuestra página web.

  I. ¡EL FANDOM SUPERÓ LA META!

  ¡Miles de fans se convirtieron en miembros de la OTW (Organización para las Obras Transformativas) en octubre y muchos más donaron, corrieron la voz y nos apoyaron en la campaña de membresía más exitosa hasta el momento! El total recaudado durante la campaña fue de $ 164,625.58 US, pero al final de octubre recibimos US$183,110.34 en donaciones de 8,219 personas.

  Nuestro comité de Desarrollo y Membresía tenía meses preparando contenido, pero tuvo que lidiar con muchos cambios de último minuto debido a problemas técnicos y cambios durante la campaña. El comité de Desarrollo y Membresía también respondió cientos de preguntas de usuarixs y comentarios durante la campaña, lo que significó muchos días largos para este grupo pequeño pero trabajador.

  El comité de Traducción también trabajó muy duro en la carrera incansable para traducir todo el contenido de la campaña de membresía de octubre, incluso cuando surgían cambios a lo largo de la campaña. Prepararon 10 documentos en 18 idiomas - ¡incluyendo dos infografías y muchos tweets! Cada integrante trabajó de manera brillante y veloz. Kudos a los equipos Hebreo y Checo, quienes apenas se habían unido al comité y se apuraron a ayudar con el esfuerzo de la campaña. Kudos también a nuestra voluntaria Ania, quien creó versiones de todos los gráficos en cada idioma.

  II. DENTRO DE LA AO3

  El comité de Accesibilidad, Diseño y Tecnología llevó a cabo una serie de pequeñas actualizaciones al código este mes (Lanzamiento 0.9.26, 0.9.27-.29 y 0.9.30-.32); también trabajaron con el comité de Desarrollo y Membresía y otros comités en temas relacionados a la campaña. ¡El subcomité de Control de Calidad y Pruebas ha reclutado y pronto le dará la bienvenida a un nuevo grupo de voluntarios de prueba!

  El comité de Prevención de Abuso manejó 180 solicitudes de asistencia de usuarixs de Archive of Our Own – AO3 (Un Archivo Propio) en octubre. En este momento preparan un plan de trabajo para el próximo año y revisan estadísticas de 2014 en preparación al reporte de fin de trimestre. Mientras tanto, el comité de Documentación para el AO3 sigue avanzando a buen paso con las FAQ de la AO3.

  ¡El comité de Organización de Etiquetas ha tenido un mes muy ocupado! Los miembros del comité de Etiquetas ayudaron al comité de Soporte Técnico con muchas solicitudes de asistencia relacionadas con etiquetas, contestaron preguntas de Twitter, mudaron el manejo interno de tareas a Trello y también completaron la migración de los criterios de etiquetado a una nueva locación. Finalmente, ¡le dieron la bienvenida a 36 nuevxs voluntarixs y a 5 nuevos miembros del personal!

  III. NOTICIAS DE PROYECTOS

  El comité de Puertas Abiertas continuó ayudando a importar los archivos y a mejorar la documentación del comité. El comité de Comunicaciones publicó el segundo artículo invitado, en el cual entrevistó al bloguero de fandom, Jamie Broadnax. Entre tanto, Revista Académica se encuentra trabajando en los últimos manuscritos para las próximas dos ediciones, mientras vuelven a trabajar en la codificación de la documentación.

  El comité Legal ha trabajado duro en la entrega inicial del proceso para renovar la exención del Digital Millenium Copyright Act de la Oficina de Copyright de Estados Unidos, por parte de la OTW, que brinda protección legal a los creadorxs de fanvideos que deben romper la encriptación de DVD (y otros medios) para poder hacer un fan video. Ellxs hicieron un pedido de comentarios y han recibido muchas respuestas útiles. Si tienes alguna otra respuesta o ejemplos de videos de hace menos de tres años, los cuales consideres que ilustran cómo un fanvideo puede darle un nuevo significado a trabajos existentes (especialmente si al hacer esos videos se tuvo que romper la encriptación de un Blu-Ray o fuentes en línea como iTunes o Netflix), por favor, ¡sigue enviándolos! El comité Legal planea presentar nuestro pedido de exención en noviembre, pero el proceso aún continuará a partir de allí, así que tendremos muchos usos para esos nuevos ejemplos.

  Adicionalmente, el comité Legal continúa trabajando con el proceso multi accionista de USPTO/NTIA para mejorar el funcionamiento del procedimiento de notificación y retirada de DMCA y ha respondido a varias preguntas de lxs fans de temas legales y solicitudes de ayuda.

  IV. GESTIÓN

  La Junta y el comité de Planeamiento Estratégico se reunieron con el comité de Voluntariado y Reclutamiento y el comité Legal en una sesión dedicada a trazar planes futuros de la OTW. Durante esta sesión, el comité de Planeamiento Estratégico presentó la información recopilada a través de encuestas y entrevistas realizadas tanto a miembros del personal activos como retirados y a voluntarixs. También resaltaron los retos que enfrentan la Junta, lxs jefxs, lxs líderes, los comités y los grupos de trabajo en todos los niveles de la organización. Tras esta presentación, se llevó a cabo una sesión de lluvia de ideas que culminó con una lista de metas estratégicas generales que deberán ser cumplidas a intervalos de seis meses durante los próximos 3 años. Después del retiro de tres días, Anna Genoese, presidente de la Junta, renunció a su puesto en la OTW.

  El comité de Planeamiento Estratégico programó tres reuniones de seguimiento, abiertas a observadores de toda la OTW, para revisar las metas fijadas en la reunión. Actualmente se prepara un borrador de estas metas que luego será presentado al personal y voluntariado para su revisión, recepción de comentarios y discusión sobre los pasos para su implementación. El comité de Planeamiento Estratégico espera contactar a cada comité o grupo de trabajo de forma individual, además de presidir discusiones en toda la OTW acerca de estas metas, durante la fase de comentarios.

  El comité de Internacionalización y Difusión realizó una serie de reuniones internas para comprender mejor las necesidades e ideas de la OTW, de manera que la dirección que el comité tome en el futuro, responda a tales necesidades e ideas. El comité se encuentra enfocado en elevar el perfil de la OTW en las comunidades de fans poco representadas, al planificar estrategias de divulgación para luego implementarlas. Busca enfocarse en qué comunidades fandomeras pueden compartir o estar interesadas en las metas de la OTW y en cómo alcanzarlas y cómo hacer que nuestros proyectos y nuestra organización sean más acogedoras y más acordes con sus necesidades.

  El comité de Elecciones anunció a las candidatas de este año para la Junta de OTW y presentó los manifiestos de las candidatas y sus biografías para ser revisadas por el público en general. También pidieron al público que envíen sus preguntas, lo que generó las Preguntas y Respuestas a las candidatas, que cubre muchos temas relacionados con el trabajo de la Junta de la OTW. También se realizaron chats con las candidatas y se trabajó en crear una transcripción de esas reuniones.

  V. LO IMPORTANTE ES LA GENTE

  El comité de Voluntariado y Reclutamiento tuvo mucha actividad en octubre entre los proyectos de comités y prestó apoyo al resto de la organización. Al inicio del mes, tres miembros del personal asistieron a la reunion de la Junta en persona para ofrecer retroalimentación y se involucraron activamente en las conversaciones de seguimiento para generar un borrador del plan estratégico. El comité de Voluntariado y Reclutamiento recibió más de 150 solicitudes y llenó cinco puestos diferentes. Oficialmente, también comenzó a disolver el grupo de trabajo de Cambio de Categoría.

  A nivel interno, terminó de documentar el proyecto de su plan anual y de planificar el próximo año; concluyó el proyecto anual Still Willing to Serve; finalizó la revisión anual de los procedimientos de inducción y retiro de miembros y completó las etapas finales de la migración de archivos de voluntariado a la nueva base de datos. También identificó algunos vacíos en la documentación y comenzó a idear la estructura de liderazgo futura para el comité, así como la futura planificación con miras a la sustentabilidad.

  Nuevxs Jefxs de Comité: Niko Thompson (Co-Jefe del comité de Planeamiento Estratégico)
  Nuevxs voluntarixs de Organización de Etiquetas: Forever42, Karissa, LauraBeth, Jamie101, Yzmaisamzy, mrajick, Elizabeth Moonstone, Carolina, Gryfeathr, a_phasia, cordial, SunnyB, Kise, RawringPopcorn, Sezso, clotpoleofthelord, Asha, grungehemmings, Assassin_J, ravelqueen, whylorinda, hannahmhall, ShotaSammy, Swimmies, Amy Ketchup, phoenixacid, Cryllia, needleyecandy, Perfidiously, PhoenixFlame, Pax, Celia, Estirose, Sinope, especiallysarah y Krista

  Nuevxs voluntarixs de Traducción:Neru e Hirannis

  Directorxs salientes: Anna Genoese
  Jefxs de Comité salientes: Cat Meier (Finanzas) y Aja (Desarrollo y Membresía)
  Líderes de Grupos de Trabajo salientes: Soledad Griffin (Cambio de Categoría)
  Personal de Comité salientes: 2 Traducción, 1 Estrategia , Diseño y Desarrollo Web, Reanna LaCasse (Soporte Técnico), 2 Comunicaciones, 1 Voluntariado y Reclutamiento, 1 Organización de Etiquetas, 4 Abuso y 1 Finanza
  Miembros de Grupo de Trabajo salientes: 1 voluntarix Documentación para el AO3, hele braunstein (Cambio de Categoría), Lady Oscar (Cambio de Categoría), bingeling (Cambio de Categoría), kiki-eng (Cambio de Categoría) y 2 otros dos voluntarios de Cambio de Categoría
  Voluntarixs de Comunicaciones salientes: Diane Quintal y 1 más
  Voluntarixs de Pruebas salientes: ljunattainable, openendings y 28 más.
  Voluntarixs de Organización de Etiquetas salientes: Michelle Dong y 62 más.
  Voluntarixs de Traducción salientes: 3

 • Вестник за октябрь 2014, выпуск 85

  By Ridicully on Wednesday, 5 November 2014 - 4:40pm
  Message type:
  Tags:

  Banner by caitie of a newspaper with the name and logos of the OTW and its projects on the pages.

  Более подробную информацию о
  наших комитетах
  смотрите на сайте
  .

  I. ФАНДОМ - СПРАВЛЯЕТСЯ!

  В октябре тысячи фанатов стали новыми членами OTW (Организация трансформационных работ), многие другие жертвовали, распространяли информацию и болели за нас во время самого успешного призыва к членству! К концу драйва мы собрали 173,760.34 USD, а к концу октября получили 183,110.34 USD в пожертвованиях от 8,219 людей.

  Наш комитет Развития и Членства готовил материалы на протяжении нескольких месяцев, но им пришлось справиться со многими внезапными проблемами из-за технических неполадок и изменений во время драйва. Комитет также ответил на сотни вопросов и комментариев от пользователей во время самого драйва. Они трудились много и долго, несмотря на их небольшое количество в команде.

  Комитет Переводов также усердно работал в утомительной гонке, переводя все содержимое октябрьского драйва, даже несмотря на изменения, которые произошли во время меропрития. Они подготовили 10 документов на 18 языках, включая два инфографика и множество твитов! Каждый справился просто блестяще и невероятно быстро. Особая благодарность командам Чешского языка и Иврита, которые совсем недавно присоединились к комитету и успели справиться с драйвом. Также особая благодарность нашему волонтеру Ania (Аня), которая создала множество версий графиков драйва на каждом из языков.

  II. НА AO3

  Доступность, Дизайн и Технологии выпустили в этом месяце несколько маленьких обновлений кодов (Выпуски 0.9.26, 0.9.27-.29 и 0.9.30-.32) и работали с комитетом Развития и Членства и другими во время призыва к членству. Субкомитет "Гарантия качества и испытания" призывают новичков и вскоре будут приветствовать новых волонтеров-тестеров!

  Комитет Нарушений справился более чем со 180 заявками в октябре от пользователей Archive of Our Own – AO3 (Наш архив). На данный момент они разрабатывают план на следущий год и пересматривают статистику за 2014 год, чтобы составить окончательный отчет. В то же время Документация AO3 хорошо справляется с работой над ВиО AO3.

  Комитет Обработки тэгов тяжело трудился в этом месяце! Персонал Обработки помог комитету Поддержки с некоторыми заявками, касающимися обработки тэгов, ответил на вопросы в твиттере, и перешел на Trello (Трелло) для управления внутренними задачами. Наши указания обработки завершили перемещения на новое место. И наконец они приняли 36 новых волонтеров-обработчиков тэгов и пять новых членов персонала!

  III. НОВОСТИ ПРОЕКТОВ

  Комитет Открытые двери продолжает работать над вводом и улучшением документации комитета. Коммуникации выпустили новый гостевой пост, на этот раз с интервью с фандомным блоггером Jamie Broadnax (Джейми Броднакс). Тем временем Журнал продвигает последние манускрипты для следующих двух выпусков, а так же переделывает свою документацию кодирования.

  Право продолжает тяжело работать над первоначальным заявлением в процессе поиска возобновления льгот от Управления авторских прав США по DMCA (Закон об авторском праве в цифровую эпоху), которые обеспечивают защиту фанатов, создающих фан-видео, которым приходится взламывать шифр на DVD (и других источниках), чтобы создавать фан-видео. Они выложили обращение для комментариев и получили несколько полезных ответов. Если у вас есть другие ответы или экземпляры видео последних трех лет, которые, как вы считаете, нам стоит рассмотреть как примеры того, что фан-видео могут создать новый замысел, используя уже существующие работы (особенно, если для создания этого видео потребовалось взломать код Blu-Ray или онлайн-ресурсы, такие как iTunes или Netflix), пожалуйста, продолжайте их присылать! Комитет Права планирует представить наши пожелания льгот в ноябре, но процесс на этом не закончится, и у нас все равно будут варианты использования новых примеров.

  В дополнение, комитет Права продолжает многостороннюю работу с USPTO (Бюро по регистрации патентов и торговых марок США)/NTIA (Национальное управление по телекоммуникациям и информации) над процессом улучшения дела по процедурам предупреждения и снятия работ согласно DMCA, а так же откликнулся на несколько запросов и просьб о помощи от фанатов по вопросам права.

  IV. РУКОВОДСТВО

  Совет и Стратегическое планирование OTW встретились с представителями комитетов Волонтерства и Рекрутинга и Права, чтобы спланировать будущие планы OTW. Во время встречи комитет Стратегического планирования представил данные, которые они собрали при помощи опросов и интервью от нынешних и прошлых волонтеров и членов персонала, и выделили проблемы на уровне организации, представшие перед Советом, председателями, главами, комитетами и рабочими группами. Данные этой презентации способствовали мозговому штурму, который привел к списку общих стратегических целей, которые нужно выполнить за следующие три года шестимесячными интервалами. Директор Совета Anna Genoese ушла с должности во время трехдневной встречи Совета.

  После этого Стратегическое планирование назначили три завершающих встречи, которые были открыты наблюдателям из OTW, чтобы рассмотреть цели прошлого заседания. На данный момент они готовят черновик целей, который представят всему персоналу и волонтерам для ознакомления, вклада и дискуссий определенных действий. Стратегическое планирование свяжется с каждым комитетом и рабочей группой индивидуально, а также будет проводить дискуссии со всей OTW по поводу этих целей во время фазы обратной связи.

  Локализация и Расширение осуществил неколько внутренних встреч для того, чтобы углубиться в понимание идей и нужд OTW, чтобы в будущем комитет был готов к ним. Локализация и расширение сфокусорован на поднятии и ознакомлении более мелких фандомов с OTW, и разрабатывает стратегию расширения и ее осуществление. Локализация и расширение хочет сосредоточиться на тех фанатских сообществах, которые возможно разделяют или проявляют интерес к целям OTW, как связаться с ними, а также на том, как сделать так, чтобы наши проекты и сама организация была более гостеприимна и соответствовала их нуждам.

  Выборы объявили кандидатов в Совет OTW этого года и опубликовали манифесты и биографии кандидатов для публичного просмотра. Также они связались с публикой для приема вопросов, что привело к недавнему посту ВиО Кандидатов, которое покрывает многие проблемы касательно работы Совета OTW. Они также организовали серию чатов с кандидатами и работали над стенограммами этих встреч.

  V. ГЛАВНОЕ - ЛЮДИ

  Комитет Волонтерства и Рекрутинга был очень активным в октябре касательно проектов самого комитета и обеспечения поддержкой остальной организации. В начале месяца трое членов персонала присутствовали на личной встрече Совета, чтобы внести свой вклад в дискуссии на собраниях, активно участвуя в разговорах о разработке чернового варианта для стратегического плана. Волонтерство и Рекрутинг также смогли найти людей для пяти разных позиций (получено более чем 150 заявок) и начали официальный роспуск рабочей группы Смены Категорий.

  Они уже закончили документировать свой проект годового отчета и планирования на следующий год, закрыли ежегодный проект "По-прежнему готов служить", закончили годовой пересмотр процедур введения в должность и увольнения и завершили последнюю стадию перемещения записей волонтеров в новую базу данных. Они также идентифицировали и заполнили некоторые дыры в документации и начали рассматривать будущую структуру управления комитетом, чтобы та была более успешной и устойчивой.

  Новый председтель комитета: Niko Thompson (сопредседатель Стратегического Планирования)
  Новые волонтеры-обработчики тэгов: Forever42, Karissa, LauraBeth, Jamie101, Yzmaisamzy, mrajick, Elizabeth Moonstone, Carolina, Gryfeathr, a_phasia, cordial, SunnyB, Kise, RawringPopcorn, Sezso, clotpoleofthelord, Asha, grungehemmings, Assassin_J, ravelqueen, whylorinda, hannahmhall, ShotaSammy, Swimmies, Amy Ketchup, phoenixacid, Cryllia, needleyecandy, Perfidiously, PhoenixFlame, Pax, Celia, Estirose, Sinope, especiallysarah и Krista
  Новые волонтеры-переводчики: Neru и Hirannis

  Уходящие Директора: Anna Genoese
  Уходящие председатели комитетов: Cat Meier (Финансы) and Aja (Развитие и Членство)
  Уходящие лидеры рабочей группы: Soledad Griffin (Смена категории)
  Уходящий персонал комитетов: 2 "Переводы", 1 "Веб-стратегия, Дизайн и Развитие", Reanna LaCasse (Поддержка), 2 "Коммуникации", 1 "Волонтерство и рекрутинг", 1 "Обработка тэгов", 4 "Нарушения" и 1 "Финансы"
  Уходящие члены рабочей группы: 1 волонтер "АО3 Документация", hele braunstein (Смена категории), Lady Oscar (Смена категории), bingeling (Смена категории), kiki-eng (Смена категории) и 2 других волонтера Смены категории.
  Уходящие волонтеры коммуникаций: Diane Quintal и еще 1
  Уходящие волонтеры-тестеры: ljunattainable, openendings и 28 других.
  Уходящие волонтеры-обработчики тэгов: Michelle Dong и 62 других.
  Уходящие волонтеры-переводчики: 3

 • Newsletter de Outubro de 2014, Volume 85

  By Ridicully on Wednesday, 5 November 2014 - 4:36pm
  Message type:
  Tags:

  Banner feito por caitie de um jornal com o nome e a logo da OTW e de seus projetos nas páginas.

  Para mais informações sobre a função de nossos comitês, por favor acesse a lista de comitês em nosso site.

  I. COM A AJUDA DO FANDOM!

  Milhares de fãs se tornaram novos membros da OTW (Organização para Obras Transformativas) em outubro e muitxs mais ainda doaram, divulgaram e celebraram na nossa campanha mais bem-sucedida até hoje! O total final arrecadado na campanha foi 173.760,34 dólares americanos, mas se contarmos até o fim de outubro recebemos 183.110,34 dólares em doações de 8.219 pessoas.

  Nosso comitê de Desenvolvimento e Membros tinha preparado conteúdo durante meses, mas teve que fazer diversos ajustes em cima da hora devido a problemas técnicos e mudanças durante a campanha. O time também respondeu a centenas de perguntas e comentários de fãs sobre a campanha, o que resultou em longos dias para a pequena porém dedicada equipe.

  Tradução também trabalhou com muito afinco numa corrida contra o relógio para traduzir todo o conteúdo da campanha de outubro, mesmo com as mudanças que ocorreram durante a campanha. A equipe preparou 10 documentos em 18 idiomas, incluindo dois infográficos e um monte de tweets! Todo mundo fez a sua parte de forma incrível e extremamente rápida. Agradecimento especial especificamente aos times de tcheco e hebraico, que haviam acabado de se juntar ao comitê mas já se apressaram para ajudar na preparação para a campanha, e à voluntária Ania, que criou versões de todas as imagens e gráficos da campanha em cada idioma.

  II. NO AO3

  A equipe de Acessibilidade, Design e Tecnologia fez uma série de pequenas atualizações de código esse mês (versões 0.9.26, 0.9.27-.29 e 0.9.30-.32) e trabalhou junto a Desenvolvimento e Membros e outros times para realizar a campanha. O subcomitê de Testes e Garantia de Qualidade recrutou e em breve terá um grupo de novxs voluntárixs de testes!

  Abuso atendeu a mais de 180 solicitações em outubro de usuárixs do Archive of Our Own – AO3 (Nosso Próprio Arquivo). O time está atualmente elaborando um planejamento para o ano que vem e revisando estatísticas de 2014 em preparação para o relatório de fim de ano. Enquanto isso, a equipe de Documentação para o AO3 continua progredindo na sua tarefa de reescrever os FAQs (Perguntas Frequentes) do AO3.

  Organização de Tags teve um mês ocupado! Os membros do comitê ajudaram a equipe de Suporte a responder a diversas solicitações relacionadas a tags, responderam a perguntas no Twitter e migraram para o Trello seu sistema interno de gerenciamento de tarefas. Nossas regras para organização de tags foram movidas para seu novo local no AO3. Além disso, o comitê ganhou 36 novxs organizadorxs de tags e cinco novxs membros de equipe!

  III. NOTÍCIAS SOBRE PROJETOS

  Open Doors (Portas Abertas) continuou a auxiliar na importações de arquivos e a melhorar a documentação interna do comitê. Comunicação publicou um segundo post editado por convidadx, dessa vez entrevistando a blogueira de fandom Jamie Broadnax. O time de Publicação Acadêmica está acompanhando os últimos manuscritos para suas duas próximas edições e refazendo sua documentação interna de formatação.

  O Jurídico tem trabalhado com afinco compondo o requerimento inicial da OTW no processo perante o Departamento de Copyright note-americano para renovar a exceção ao Digital Millenium Copyright Act (DMCA) que oferece proteção legal a gente que, para criar fan video, tem que violar a criptografia de proteção dos direitos autorais em DVDs e outras mídias. A equipe publicou um chamado geral pedindo comentários e recebeu diversas respostas muito úteis. Se você tem outros comentários a fornecer, ou se conhece exemplos de fan video dos últimos três anos que acha que deveríamos considerar usar como exemplo de como fãs criam novo significado a partir de obras existentes através de fan video (particularmente se a edição desses vídeos fez necessária a violação da criptografia que protege Blu-Rays, ou fontes online como iTunes e Netflix), por favor continue a entrar em contato cononsco! O Jurídico planeja enviar nosso requerimento em novembro, mas o processo continuará a partir daí; teremos muitas oportunidades de mencionar novos exemplos.

  Além disso, o Jurídico continua a se dedicar a projetos como os debates do grupo de trabalho para melhorar os procedimentos de notificações e operações de retirada com base no Digital Millenium Copyright Act (DMCA) promovido pelo Gabinete de Patentes e Marcas Registradas (USPTO) e da Administração Nacional de Telecomunicações e Informação (NTIA) norte-americanos. A equipe também respondeu diversas perguntas jurídicas e pedidos de ajuda enviados por fãs.

  IV. ASSUNTOS INTERNOS

  A Direção e Planejamento Estratégico tiveram um encontro em pessoa, com representantes do Jurídico e de Voluntárixs e Recrutamento, para uma sessão de planejamento com o objetivo de mapear planos para o futuro da OTW. Durante a reunião, o time de Planejamento Estratégico apresentou os dados que haviam coletado em pesquisas e entrevistas realizadas com membros atuais e ex-membros da equipe OTW e realçou desafios que a OTW — diretorxs, líderes de equipe, comitês e grupos de trabalho — tem pela frente.

  A partir dessa apresentação, o time organizou um sessão de brainstorming que levou a uma lista de metas estratégicas abrangentes a serem alcançadas semestralmente nos próximos três anos. Após os três dias de reunião, Anna Genoese, membro da Direção, deixou seu cargo.

  A equipe de Planejamento Estratégico marcou três reuniões, abertas a todos os membros da OTW, para dar seguimento às discussões e revisar as metas propostas na encontro em pessoa. A equipe está no momento redigindo um documento contendo essas metas que será apresentado a voluntárixs da OTW para revisão, feedback e discussões acerca de etapas específicas de implementação. Planejamento Estratégico pretende entrar em contado com cada comitê e grupo de trabalho separadamento durante essa fase do processo, bem como liderar discussões sobre essas metas abertas a toda a OTW.

  Internacionalização e Expansão organizou uma série de reuniões internas para ajudar o time a desenvolver um conhecimento mais profundo sobre as necessidades e ideias da OTW, para que a direção que o comitê vá tomar no futuro seja decidida em resposta a elas. A equipe está focada em tornar a OTW mais visível em comunidades de fãs atualmente não representadas em grande número e em desenvolver estratégias de alcance e as implementar. Internacionalização e Expansão quer focar em quais comunidades de fãs podem compartilhar ou ter interesse nas metas da OTW, como entrar em contato com elas e como fazer nossos projetos e nossa organização mais aberta a e alinhada com suas necessidades.

  Eleições anunciou as candidatas à Direção deste ano e publicou manifestos eleitorais e biografias para o público ler. A equipe também abriu espaço para todxs enviarem perguntas, o que levou à publicação de Candidate Q&As (Perguntas e Respostas com Candidatas) falando sobre diversas questões relacionadas ao trabalho da Direção. O time também organizou uma série de chats com as candidatas e montou transcrições desses chats.

  V. MUDANÇAS NA EQUIPE OTW

  Voluntárixs e Recrutamento teve um outubro bem ativo tanto em termos de projetos internos do comitê quanto em termos de suporte para o resto da OTW. No início do mês, três integrantes da equipe compareceram à reunião em pessoa da Direção para dar opiniões nas discussões que lá ocorreram e estão ativamente envolvidxs nos debates que ocorreram desde então para redigir o plano estratégico da OTW. A equipe também gerenciou recrutamento para cinco posições diferentes, com mais de 150 candidatxs, e iniciou o procedimento de encerramento do grupo de trabalho de Reestruturação de Categorias.

  Internamente, terminaram de documentar seu projeto para relatórios anuais e planos para o próximo, finalizaram o projeto "Still Willing to Serve" (Ainda Dispostx a Trabalhar), chegaram ao fim da revisão anual de seus procedimentos de entradas e saídas de pessoal e completaram os últimos passos do planto para migrar informações de voluntárixs OTW para um novo banco de dados. Também identificaram e remediaram alguns furos na documentação e começaram a examinar uma futura estrutura de liderança e planos de sucessão para o comitê, visando estabilidade.

  Novo líder de comitê: Niko Thompson (Planejamento Estratégico)
  Novxs voluntárixs da equipe de Organização de Tags: Forever42, Karissa, LauraBeth, Jamie101, Yzmaisamzy, mrajick, Elizabeth Moonstone, Carolina, Gryfeathr, a_phasia, cordial, SunnyB, Kise, RawringPopcorn, Sezso, clotpoleofthelord, Asha, grungehemmings, Assassin_J, ravelqueen, whylorinda, hannahmhall, ShotaSammy, Swimmies, Amy Ketchup, phoenixacid, Cryllia, needleyecandy, Perfidiously, PhoenixFlame, Pax, Celia, Estirose, Sinope, especiallysarah e Krista
  Novxs voluntárixs da equipe de Tradução: Neru e Hirannis

  Deixou a Direção: Anna Genoese
  Deixaram a liderança de comitês: Cat Meier (Financeiro) e Aja (Desenvolvimento e Membros)
  Deixaram a liderança de grupos de trabalho: Soledad Griffin (Reestruturação de Categorias)
  Deixaram comitês: 2 Tradução, 1 Estratégia, Design e Desenvolvimento da Web, Reanna LaCasse (Suporte), 2 Comunicação, 1 Voluntárixs e Recrutamento, 1 Organização de Tags, 4 Abuso e 1 Financeiro
  Deixaram grupos de trabalho: 1 voluntárix de Documentação para o AO3, hele braunstein (Reestruturação de Categorias), Lady Oscar (Reestruturação de Categorias), bingeling (Reestruturação de Categorias), kiki-eng (Reestruturação de Categorias) e 2 outrxs voluntárixs de Reestruturação de Categorias
  Voluntárixs que deixaram a equipe de Comunicação: Diane Quintal e 1 outrx
  Voluntárixs que deixaram a equipe de Testes e Garantia de Qualidade: ljunattainable, openendings e 28 outrxs.
  Voluntárixs que deixaram a equipe de Organização de Tags: Michelle Dong e 62 outrxs.
  Voluntárixs que deixaram a equipe de Tradução: 3

 • Newsletter di settembre 2014, volume 85

  By Ridicully on Wednesday, 5 November 2014 - 4:35pm
  Message type:
  Tags:

  Banner creato da caitie con un giornale con il nome e il logo di OTW e i suoi progetti sulle pagine.

  Per ulteriori informazioni sugli ambiti di pertinenza dei nostri comitati, ti preghiamo di visitare la lista comitati sul nostro sito.

  I. IL FANDOM CE L'HA FATTA!

  Migliaia di fan sono diventati nuovi membri di OTW (Organizzazione per i Lavori Trasformativi) durante il mese di Ottobre e altri ancora hanno donato, sparso la voce e mostrato il loro supporto per noi durante la nostra chiamata alle iscrizioni più riuscita di sempre! Il totale finale per la raccolta fondi ammonta a 173.760,34 US$, e per la fine di ottobre abbiamo totalizzato 183.110,34 US$ in donazioni da 8.219 persone.

  Il nostro comitato Ricerca & Sviluppo aveva preparato i contenuti per la chiamata alle iscrizioni negli ultimi mesi, ma ha dovuto gestire molti ritocchi all'ultimo minuto a causa di problemi tecnici e di cambiamenti durante la raccolta fondi. Ricerca & Sviluppo ha anche risposto a centinaia di domande e commenti da parte degli utenti durante la stessa raccolta fondi, rendendo così particolarmente lunghe le giornate di questo gruppo di lavoro, piccolo ma diligente.

  Anche Traduzioni ha lavorato molto duramente in una corsa contro il tempo per tradurre tutti i contenuti della chiamata alle iscrizioni di ottobre, ritrovandosi a ritradurne una parte a raccolta in corso. Hanno preparato 10 diversi documenti in 18 lingue diverse - inclusi due infografiche e una marea di tweet! È stato difficile, ma ce l'hanno fatta brillantemente e rapidamente. Extra kudos per i team di traduzione Ceco e Ebraico, che si sono formati solo di recente all'interno del comitato e che hanno lavorato da subito duramente per aiutarci con la chiamata alle iscrizioni, e alla volontaria Ania, che ha creato versioni per tutte le lingue di tutte le varie grafiche necessarie alla campagna.

  II. INTANTO AD AO3

  Accessibilità, Design & Tecnologia ha apportato una serie di piccoli aggiornamenti al codice questo mese (rilasciando le versioni 0.9.26, 0.9.27-.29, e 0.9.30-.32 - post in inglese) e ha lavorato in sinergia con Ricerca & Sviluppo e altri comitati su questioni relative alla chiamata alle iscrizioni. Il sotto-comitato Controllo Qualità & Testing sta reclutando e accoglierà a breve un gruppetto di nuovi volontari!

  Violazioni ha gestito più di 180 ticket nel mese di ottobre dagli utenti di Archive of Our Own – AO3 (Archivio tutto per noi). Al momento stanno lavorando a una roadmap per l'anno venturo e rivedendo le statistiche per il 2014, in previsione di un rapporto di fine anno. Nel frattempo Documentazione AO3 sta procedendo nella creazione delle FAQ di AO3.

  Organizzazione Tag ha avuto un mese impegnativo! Lo staff ha aiutato Supporto su alcuni ticket relativi alle tag, ha risposto a domande su Twitter, e ha adottato Trello per la gestione dei compiti interni. Le nostre linee guida per l'organizzazione delle tag hanno finalmente una nuova casa. Infine, hanno dato il benvenuto a 36 nuovi volontari per l'organizzazione delle tag e cinque nuovi membri dello staff!

  III. NOTIZIE DAI PROGETTI

  Open Doors (Porte Aperte) ha continuato a fornire assistenza per l'importazione di archivi e per il miglioramento della documentazione dei comitati. Comunicazioni ha pubblicato un secondo post ospite, intervistando la fandom blogger Jamie Broadnax (in inglese). Nel frattempo, Journal sta approvando gli ultimi articoli per le prossime due uscite e al contempo sta riscrivendo la propria documentazione sulla codifica.

  Supporto Legale ha lavorato duramente sulle presentazioni iniziali di OTW con l'obiettivo di ottenere dall'Ufficio per il Copyright degli Stati Uniti il rinnovo dell'esenzione al Digital Millennium Copyright Act (DMCA), che fornisce protezione legale ai creatori di fanvideo che debbano necessariamente forzare la crittazione di DVD (e altri media) per confezionare fanvideo. Hanno sollecitato commenti al riguardo (in inglese), e hanno ricevuto diverse risposte molto utili. Se ne vuoi sottoporre altre, o vuoi inviare esempi di video creati negli ultimi tre anni che pensi dovremmo utilizzare come esempi di come i fanvideo possano trarre nuovi significati da lavori esistenti (specialmente se la creazione di questi video necessita la forzatura della crittazione di Blu-Ray o di altre risorse online come iTunes o Netflix), ti preghiamo di continuare a mandarli! Supporto Legale prevede di pubblicare le nostre richieste di esenzione a novembre, ma il processo non si fermerà lì e troveremo sempre nuovi usi per nuovi esempi.

  Oltre a questo, Supporto Legale ha continuato a lavorare sul del Libro Verde di USPTO (Ufficio Brevetti degli USA) e NTIA (Dipartimento telecomunicazioni degli USA) per migliorare l'operazione di procedura di notifica e rimozione ai sensi del DMCA, e ha risposto a svariate domande dai fan riguardanti aspetti legali e richieste di aiuto.

  IV. AI POSTO DI COMANDO

  Il Consiglio di OTW e il comitato Strategie hanno unito le forze con i rappresentati di Volontari & Reclutamento e Supporto Legale per una sessione programmata per strutturare nuovi piani per OTW. Strategie ha presentato i dati che aveva raccolto tramite sondaggi e interviste di staff e volontari in carica o ritirati, e ha evidenziato le sfide globali che il Consiglio, i presidenti dei comitati, i comitati e i gruppi di lavoro dovranno affrontare. Da questa presentazione, hanno sollecitato una sessione di brainstorming che ha portato a stilare una lista di obiettivi strategici globali su base semestrale, da raggiungere nei prossimi tre anni. Il membro del Consiglio di Direzione Anna Genoese ha annunciato il proprio ritiro dal Consiglio di OTW dopo la riunione, durata tre giorni.

  Strategie ha poi calendarizzato tre riunioni aggiuntive, aperte a osservatori scelti all'interno di OTW, per rivedere gli obiettivi scelti durante il brainstorming. Stanno lavorando al fine di condensare questi obiettivi in una bozza che sarà presentata a tutto lo staff e ai volontari per considerazioni, commenti, proposte e discussioni specifiche sull'implementazione. Strategie si propone di contattare ciascun comitato o gruppo di lavoro individualmente, nonché di organizzare discussioni su questi obiettivi aperte a tutto OTW, durante la fase di riscontro.

  Internazionalizzazione & Relazioni Esterne ha tenuto una serie di incontri interni per aiutare a sviluppare una più profonda comprensione dei bisogni e delle idee di OTW, così che qualunque direzione presa dal comitato in futuro sia in risposta a quei bisogni e idee. Internazionalizzazione & Relazioni Esterne è concentrata a migliorare il profilo di OTW nelle comunità di fan poco rappresentate, nonché a sviluppare e implementare strategie per le relazioni esterne. Internazionalizzazione & Relazioni Esterne vuole focalizzarsi su quali comunità di fan che possano condividere o essere interessate agli obiettivi di OTW, su come raggiungerle, e come possiamo rendere i nostri progetti e la nostra organizzazione più accogliente e in linea con i loro bisogni.

  Elezioni ha annunciato i candidati di quest'anno per il Consiglio di OTW e ha pubblicato i manifesti e le biografie dei candidati (in inglese) a beneficio del pubblico. Hanno anche sollecitato il pubblico a inviare domande per i candidati, processo che ha portato alla recente pubblicazione delle domande e risposte dei candidati (in inglese), che spaziano su numerose problematiche del lavoro del Consiglio di OTW. Hanno anche tenuto una serie di chat con i candidati e hanno lavorato alla creazione di trascrizioni di questi incontri.

  V. PARTE TUTTO DAL BASSO

  Volontari & Reclutamento è stato molto attivo in ottobre sia per quanto riguarda i progetti del comitato sia nel fornire supporto al resto dell'organizzazione. All'inizio del mese, tre membri dello staff hanno preso parte all'incontro di persona con il Consiglio per fornire riscontri sulle discussioni che si sono tenute, e sono stati coinvolti attivamente nelle conversazioni seguenti che hanno portato alla bozza del piano strategico. Volontari & Reclutamento ha anche condotto il reclutamento per cinque ruoli diversi (con più di 150 candidature ricevute) e ha iniziato la dismissione ufficiale del gruppo di lavoro Gestione Categorie, che ha completato il proprio lavoro.

  Per quanto riguarda le procedure interne, hanno terminato di documentare il loro progetto di rapporto annuale e hanno iniziato quello per il prossimo anno, hanno chiuso l'annuale progetto "Still Willing to Serve" (Ancora disposti a lavorare), hanno finalizzato l'annuale revisione delle procedure di addestramento e rimozione, e hanno completato gli ultimi passi necessari alla migrazione dei dati dei volontari in un nuovo sistema di database. Hanno anche identificato e rimediato a una serie di buchi nella documentazione e hanno iniziato a cercare una nuova struttura di comando futura per il comitato e per la pianificazione alla successione, con un occhio alla sostenibilità.

  Nuovi presidenti di comitato: Niko Thompson (Co-presidente Strategie)
  Nuovi volontari per Organizzazione Tag : Forever42, Karissa, LauraBeth, Jamie101, Yzmaisamzy, mrajick, Elizabeth Moonstone, Carolina, Gryfeathr, a_phasia, cordial, SunnyB, Kise, RawringPopcorn, Sezso, clotpoleofthelord, Asha, grungehemmings, Assassin_J, ravelqueen, whylorinda, hannahmhall, ShotaSammy, Swimmies, Amy Ketchup, phoenixacid, Cryllia, needleyecandy, Perfidiously, PhoenixFlame, Pax, Celia, Estirose, Sinope, especiallysarah e Krista
  Nuovi volontari per Traduzione: Neru e Hirannis

  Membri del Consiglio uscenti: Anna Genoese
  Presidenti di comitato uscenti: Cat Meier (Finanze) & Aja (Sviluppo & Iscrizioni)
  Capigruppo uscenti: Soledad Griffin (Gestione Categorie)
  Membri dello staff di comitati uscenti: 2 da Traduzione, 1 da Strategie Web, Design & Sviluppo, Reanna LaCasse (Supporto), 2 da Comunicazioni, 1 da Volontari & Reclutamento, 1 da Organizzazione Tag, 4 da Violazioni e 1 da Finanze
  Membri dei gruppi di lavoro uscenti: 1 volontario da Documentazione AO3 Docs, hele braunstein (Gestione Categorie), Lady Oscar (Gestione Categorie), bingeling (Gestione Categorie), kiki-eng (Gestione Categorie) e altri 2 volontari da Gestione Categorie
  Volontari per Comunicazioni uscenti: Diane Quintal e un altro
  Volontari per il testing uscenti : ljunattainable, openendings e altri 28.
  Volontari per Organizzazione Tag uscenti : Michelle Dong e altri 62.
  Volontari per Traduzione uscenti : 3

 • Laporan Berkala Bulan Oktober, Volume 85

  By Ridicully on Wednesday, 5 November 2014 - 4:34pm
  Message type:
  Tags:

  Spanduk sebuah koran dengan nama dan logo OTW serta proyek-proyeknya pada halamanya yang dibuat oleh caite.

  Untuk informasi lebih banyak tentang ruang lingkup komite-komite kami, silakan lihat daftar komite di situs kami.

  I. FANDOM MEMBANTU!

  Ribuan penggemar menjadi anggota baru OTW (Organisasi untuk Karya Transformatif) di bulan Oktober dan lebih banyak lagi yang berdonasi, menyebarkan berita, dan mendukung kami selama penggalangan keanggotaan tersukses sejauh ini! Total akhir penggalangan ini adalah US$164.625,58, tapi pada akhir Oktober, kami telah menerima US$183,110.34 dalam donasi dari 8,219 orang.

  Komite Pengembangan & Keanggotaan kami telah menyiapkan konten selama berbulan-bulan, namun banyak perubahan di saat terakhir karena masalah dan perubahan teknis selama penggalangan. Komite Pengembangan dan Keanggotaan juga menjawab ratusan pertanyaan dan komentar dari para pengguna selama penggalangan, artinya banyak hari yang melelahkan bagi grup yang kecil tapi giat ini.

  Penerjemah juga bekerja sangat keras dalam balapan tanpa henti untuk menerjemahkan semua konten penggalangan bulan Oktober, meskipun konten tersebut berubah seiring berlangsungnya penggalangan ini. Mereka menyiapkan 10 dokumen dalam 18 bahasa — termasuk dua infographic dan banyak tweets! Semuanya bekerja dengan baik dan luar biasa cepat. Jempol terutama untuk tim Bahasa Ceko dan Ibrani, yang baru sebentar bergabung dengan komite ini dan telah langsung terburu-buru membantu usaha penggalangan ini, juga untuk relawan Ania, yang membuat versi-versi dari semua grafik penggalangan dalam setiap bahasa.

  II. SEPUTAR AO3

  Aksesibilitas, Desain dan Teknologi melakukan serangkaian perbaikan kecil kode bulan ini (Rilis 0.9.26, 0.9.27-.29, dan 0.9.30-.32) dan juga bekerja dengan Pengembangan & Keanggotaan dan yang lainnya dalam hal-hal penggalangan. Subkomite Pengujian & Pengembangan Kualitas telah merekrut dan akan segera menyambut sekelompok relawan penguji baru!

  Pelanggaran menangani lebih dari 180 tiket di bulan Oktober dari para pengguna Archive of Our Own – AO3 (Arsip Milik Kita). Mereka sekarang sedang mengerjakan peta rencana tahun depan dan membahas statistik 2014 untuk menyiapkan laporan akhir tahun. Sementara itu, Dokumentasi AO3 (AO3 Docs) masih menunjukkan kemajuan signifikan dalam mengerjakan FAQ AO3.

  Manajemen Tanda telah melalui bulan yang sibuk! Staf Manajemen Tanda membantu Dukungan menangani beberapa tiket terkait tanda, menjawab pertanyaan di Twitter, dan berpindah ke Trello untuk manajemen tugas internal. Panduan manajemen tanda kami telah selesai dipindahkan ke lokasi yang baru. Akhirnya, mereka menyambut 36 relawan manajemen tanda baru dan lima anggota staf baru!

  III. KABAR PROYEK

  Open Doors (Pintu Terbuka) terus membantu impor arsip dan memperbaiki dokumentasi komite. Komunikasi merilis postingan tamu kedua, kali ini mewawancarai penulis blog fandom, Jamie Broadnax. Sementara itu, Jurnal mengerjakan beberapa naskah terakhir untuk dua terbitan mereka berikutnya sembari memperbaiki dokumentasi kode mereka.

  Hukum telah dengan giat mengerjakan pengajuan awal OTW dalam proses menuju pembaruan pengecualian Digital Millennium Copyright Act kepada Kantor Hak Cipta AS yang menyediakan perlidungan hukum bagi para pembuat video penggemar yang harus memecah enkripsi DVD (dan media lain) untuk membuat video-video penggemar. Mereka meminta komentar, dan telah menerima beberapa jawaban yang sangat membantu. Jika Anda punya jawaban lain, atau contoh video-video dari tiga tahun terakhir yang menurut Anda dapat kami gunakan sebagai contoh bagaimana video penggemar dapat menciptakan arti baru dari karya yang sudah ada (khususnya jika pembuatan video tersebut memerlukan pemecahan enkripsi dari sumber Blu-Ray atau sumber daring seperti iTunes atau Netflix), mohon terus kirimkan video-video tersebut! Komite hukum berencana mengajukan permintaan pengecualian kami pada bulan November, namun prosesnya akan berlanjut dari sana, dan kami masih akan terus membutuhkan contoh-contoh baru.

  Lebih lanjut, komite hukum terus mengerjakan proses beragam pemangku kepentingan USPTO/NTIA untuk meningkatkan kinerja prosedur peringatan dan penghapusan DMCA, dan telah menjawab beberapa pertanyaan dan permintaan bantuan hukum dari para penggemar.

  IV. MANAJEMEN

  Jajaran Direksi and Perencanaan Strategis OTW bergabung dengan Relawan & Rekrutmen serta Hukum dalam sesi perencanaan masa depan OTW. Selama pertemuan, Perencanaan Strategis mempresentasikan data yang telah mereka kumpulkan dari survei dan wawancara staf serta relawan yang masih aktif maupun yang sudah keluar dan menekankan tantangan-tantangan organisasi secara luas yang dihadapi oleh Jajaran Direksi, para ketua dan pemimpin, dan komite-komite dan pokja-pokja. Dari presentasi ini, mereka memfasilitasi sesi brainstorming yang kemudian menghasilkan daftar target-target strategis secara keseluruhan untuk dicapai dalam interval enam bulan selama tiga tahun ke depan. Direktur Jajaran Direksi, Anna Genoese, keluar dari Jajaran Direksi OTW setelah pertemuan tiga hari tersebut.

  Perencanaan Strategis kemudian menjadwalkan tiga pertemuan selanjutnya, terbuka untuk semua pengamat di seluruh OTW, untuk meninjau target-target yang telah dirumuskan dalam pertemuan ini. Mereka saat ini sedang mengerjakan penulisan target-target tersebut dalam bentuk draf yang akan dipresentasikan kepada semua staf dan relawan untuk pemeriksaan, masukan, dan diskusi langkah-langkah implementasi spesifik. Perencanaan Strategis akan menghubungi setiap komite atau pokja secara individu, juga memimpin diskusi luas OTW tentang target-target ini selama fase umpan balik.

  Internasionalisasi & Jangkauan telah mengadakan serangkaian pertemuan internal untuk membantu mengembangkan pengertian yang lebih menyeluruh mengenai kebutuhan-kebutuhan dan ide-ide OTW, sehingga arah yang diambil komite ke depannya merespon kebutuhan-kebutuhan dan ide-ide tersebut. Internasionalisasi & Jangkauan sedang fokus meningkatkan profil OTW di komunitas-komunitas penggemar yang kurang terwakili, pun berikut menyusun mengimplementasikan strategi-strategi jangkauan. Internasionalisasi & Jangkauan ingin fokus pada komunitas-komunitas penggemar yang mungkin berbagi atau tertarik dengan tujuan-tujuan OTW, bagaimana mencapai komunitas-komunitas tersebut, dan bagaimana membuat proyek-proyek dan organisasi kami lebih terbuka dan sesuai dengan kebutuhan mereka.

  Pemilu telah mengumumkan para kandidat Jajaran Direksi OTW tahun ini dan memposting manifesto and biodata para kandidat untuk dibaca oleh publik. Mereka juga menjangkau publik untuk pengajuan pertanyaan, yang kemudian diposting baru-baru ini di Candidate Q&A (Pertanyaan&Jawaban Kandidat) tentang banyak isu terkait kinerja Jajaran Direksi OTW. Mereka juga mengadakan serangkaian obrolan dengan para kandidat dan mengerjakan transkrip pertemuan-pertemuan tersebut.

  V. SEMUA TENTANG RELAWAN

  Relawan & Rekrutmen sangat aktif selama bulan Oktober baik dalam proyek-proyek komite maupun dalam menyediakan dukungan untuk seluruh bagian organisasi lainnya. Pada awal bulan Oktober, tiga staf menghadiri pertemuan langsung Jajaran Direksi untuk menyediakan masukan dalam diskusi-diskusi yang berlangsung di sana, dan telah secara aktif terlibat dalam percakapan-percakapan lanjutan yang membahas pengerjaan draf rencana strategis. Relawan & Rekrutmen juga berhasil merekrut untuk lima posisi berbeda (dengan lebih dari 150 surat lamaran yang diterima) dan memulai pembubaran resmi pokja Perubahan Kategori.

  Secara internal, mereka telah selesai mendokumentasikan proyek laporan tahunan mereka dan perencanaan untuk tahun depan, menutup proyek tahunan Masih Berminat Melayani, mengakhiri revisi tahunan prosedur pengenalan dan pelepasan kami, dan menyelesaikan tahap-tahap akhir pemindahan catatan-catatan relawan ke sistem database yang baru. Mereka juga telah mengidentifikasi dan mengisi beberapa celah dokumentasi dan telah mulai menilik struktur kepemimpinan mendatang untuk perencanaan komite dan penerusnya dengan fokus pada keberlanjutan.

  Ketua Komite Baru: Niko Thompson (Ketua Perencanaan Strategis)
  Relawan Pengatur Tanda Baru: Forever42, Karissa, LauraBeth, Jamie101, Yzmaisamzy, mrajick, Elizabeth Moonstone, Carolina, Gryfeathr, a_phasia, cordial, SunnyB, Kise, RawringPopcorn, Sezso, clotpoleofthelord, Asha, grungehemmings, Assassin_J, ravelqueen, whylorinda, hannahmhall, ShotaSammy, Swimmies, Amy Ketchup, phoenixacid, Cryllia, needleyecandy, Perfidiously, PhoenixFlame, Pax, Celia, Estirose, Sinope, especiallysarah dan Krista
  Relawan Penerjemah Baru: Neru dan Hirannis

  Direktur yang Keluar: Anna Genoese
  Ketua Komite yang Keluar: Cat Meier (Keuangan) dan Aja (Pengembangan & Keanggotaan)
  Pemimpin Pokja yang Keluar: Soledad Griffin (Perubahan Kategori)
  Staf Komite yang Keluar: 2 Penerjemah, 1 Strategi, Desain, & Pengembangan, Reanna LaCasse (Dukungan), 2 Komunikasi, 1 Relawan & Rekrutmen, 1 Manajemen Tanda, 4 Pelanggaran dan 1 Keuangan
  Anggota Pokja yang Keluar: 1 relawan AO3 Docs, hele braunstein (Perubahan Kategori), Lady Oscar (Perubahan Kategori), bingeling (Perubahan Kategori), kiki-eng (Perubahan Kategori) dan 2 relawan Perubahan Kategori lainnya
  Relawan Komunikasi yang Keluar: Diane Quintal dan 1 lainnya
  Relawan Penguji yang Keluar: ljunattainable, openendings dan 28 lainnya
  Relawan Pengatur Tanda yang Keluar: Michelle Dong dan 62 lainnya
  Relawan Penerjemah yang Keluar: 3

 • Lokakuun 2014 uutiskirje, numero 85

  By Ridicully on Wednesday, 5 November 2014 - 4:32pm
  Message type:
  Tags:

  caitien tekemä banneri, jossa on kuva lehdestä, jonka sivuilla on logo OTW:stä ja sen projekteista.

  Lisätietoa toimikuntiemme toiminnasta löydät nettisivujemme toimikuntalistasta.

  I. FANDOM VASTASI HAASTEESEEN!

  Lokakuussa tuhannet fanit liittyivät OTW:n (Transformatiivisten teosten järjestö) jäseniksi ja moni muu lahjoitti, levitti tietoa eteenpäin ja kannusti meitä kaikkien aikojen menestyksekkäimmän jäsenhankintakampanjamme aikana! Kampanjan lopputulos oli yhteensä 173 760, 34 Yhdysvaltain dollaria, mutta lokakuun loppuun mennessä olimme keränneet 183 110,34 dollaria 8 219 lahjoittajalta.

  Vaikka Kehitys & jäsenyys -toimikunta oli valmistellut kampanjan materiaaleja jo kuukausia etukäteen, se joutui huolehtimaan useista teknisistä ongelmista ja muista muutoksista johtuvista tilanteista kampanjan aikana. Lisäksi toimikunta vastasi satoihin käyttäjiltä tulleisiin kysymyksiin ja kommentteihin, mikä tarkoitti montaa pitkää työpäivää pienelle, mutta ahkeralle ryhmälle.

  Käännös-toimikunta teki myös pitkää päivää lokakuisen kampanjan parissa saadakseen muuttuvan materiaalin käännetyksi ajallaan. Kaiken kaikkiaan se toimitti kymmenen dokumenttia 18 eri kielellä — mukaan lukien kaksi infografiikkaa ja monta twiittiä! Kaikki suoriutuivat loistavasti ja uskomattoman nopeasti. Erityiskiitokset tšekin ja heprean kääntäjille, jotka liittyivät toimikuntaan vasta hiljattain ja silti kiirehtivät mukaan kampanjatoimintaan, sekä vapaaehtoisellemme Anialle, joka vastasi kampanjan visuaalisesta puolesta ja teki grafiikoista omat versiot jokaiselle kielelle.

  II. AO3:N PUOLELLA

  Esteettömyys, design & teknologia -toimikunta teki pieniä päivityksiä koodiin tämän kuun aikana (päivitykset 0.9.26, 0.9.27-.29, ja 0.9.30-.32) ja muutoin työskenteli Kehitys & jäsenyys -toimikunnan kanssa kampanjan parissa. Laadusta ja koodin testaamisesta vastaava alatoimikunta on aloittanut avoimen rekrytoinnin ja toivottaa pian tervetulleeksi uudet vapaaehtoistestaajat!

  Väärinkäytökset-toimikunta käsitteli yli 180 tikettiä Archive of Our Own – AO3:n (Oma Arkisto) käyttäjiltä. Tällä hetkellä toimikunta työskentelee ensi vuoden kehityssuunnitelman parissa ja käy läpi vuoden 2014 tilastoja loppuraporttia varten. AO3-dokumentaatio edistyy hyvää vauhtia AO3:n UKK:iden uudistamisen parissa.

  Avainsanojen järjestely -toimikunnalla on ollut kiireinen kuukausi! Toimikunnan jäsenet auttoivat Käyttäjätukea monien avainsanoihin liittyvien tukipyyntöjen kanssa, vastasi kysymyksiin Twitterissä ja siirtyi käyttämään Trelloa toimikunnan sisäisten tehtävien hallinnoinnissa. Ohjeistus avainsanojen järjestelyyn on siirtynyt kokonaisuudessaan uuteen kotiinsa. Ja vielä lopuksi: toimikunta otti avosylin vastaan 36 uutta vapaaehtoisjärjestelijää ja viisi uutta toimikunnan jäsentä!

  III. PROJEKTIUUTISET

  Avoimet ovet on jatkanut arkistosiirroissa avustamista ja toimikuntien dokumentaation parantamista. Viestintä-toimikunta julkaisi toisen vierailija-artikkelin, jossa tällä kertaa haastateltiin fandombloggari Jamie Broadnax’ta (englanniksi). Tällä välin Aikakausjulkaisu on hakenut viimeisiä kirjoituksia kahteen seuraavaan numeroonsa ja uudistanut ohjelmointidokumentaatiotaan.

  Oikeusneuvonnasta vastaava toimikunta on työskennellyt ahkerasti OTW:n alustavien kirjelmien parissa uudistaakseen Yhdysvaltain tekijänoikeusviraston myöntämän DMCA-erivapauden fanivideoiden tekijöille, joiden täytyy rikkoa DVD:iden (ja muun median) kopiointisuojaus tehdäkseen fanivideoita. Toimikunta on kutsunut fanit kommentoimaan prosessia (englanniksi) ja saanut joitakin avuliaita vastauksia. Jos sinulla on muita kommentteja tai esimerkkejä viimeisten kolmen vuoden ajalta fanivideoista, jotka tuottavat uusia merkityksiä olemassa oleville teoksille ja joiden käyttöä meidän pitäisi mielestäsi harkita (etenkin, jos videoiden tekemisessä on jouduttu rikkomaan BluRayn tai verkkolähteiden, kuten iTunes ja Netflix, kopiointisuojaus), lähetä ne meille! Oikeusneuvonta suunnittelee toimittavansa erivapauspyyntömme marraskuussa, mutta prosessi kokonaisuudessaan ei lopu siihen, ja meillä on aina käyttöä uusille esimerkeille.

  Tämän lisäksi toimikunta on jatkanut keskustelua USPTO/NTIA:n koskettamien tahojen kanssa parantaakseen DMCA-lain alaisten poistovaatimusten menettelyä, ja on vastannut yhteydenottoihin faneilta, joilla on ollut lakiasioihin liittyviä kysymyksiä tai jotka ovat tarvinneet oikeudellista apua.

  IV. HALLINTO

  OTW:n johtokunta ja Strategisen suunnittelun toimikunta kartoitti OTW:n tulevaisuutta yhdessä Vapaaehtoistyö & rekrytoinnin ja Oikeusneuvonnan toimikuntien edustajien kanssa. Tapaamisessa Strateginen suunnittelu esitteli kyselyistä ja nykyisten ja entisten toimikuntien jäsenten ja vapaaehtoisten haastatteluista keräämäänsä dataa, sekä alleviivasi koko järjestön laajuisia haasteita, jotka koskettavat niin johtokuntaa, toimikuntien puheenjohtajia ja työryhmien vetäjiä kuin myös itse toimikuntia ja työryhmiä. Esitelmän pohjalta pidettiin suunnittelusessio, jonka tuloksena oli lista yleisistä strategisista tavoitteista (englanniksi), joita pyritään saavuttamaan kuuden kuukauden välein seuraavien kolmen vuoden aikana. Anna Genoese astui syrjään (englanniksi) johtokunnasta kolmipäiväisen tapaamisen päätteeksi.

  Strateginen suunnittelu järjestää kolme uutta OTW:n sisäistä tapaamista, joissa käsitellään suunniteltuja tavoitteita ja jotka ovat kaikille avoimia. Toimikunta työstää parhaillaan tavoitteita esittelevää alustavaa dokumenttia, joka sittemmin julkistetaan kaikille toimikuntien jäsenille ja vapaaehtoisille palautetta, kommentteja ja yksityiskohtaisempaa keskustelua varten. Palautekeskustelun aikana toimikunta aikoo sekä ottaa erikseen yhteyttä kuhunkin toimikuntaan ja työryhmään että vetää koko OTW:n laajuisia, tavoitteita käsitteleviä keskusteluja.

  Kansainvälisyys & näkyvyys -toimikunta on järjestänyt sisäisiä kokouksia OTW:n tarpeisiin ja ideoihin syventymisen tiimoilta, jotta toimikunta kykenee tulevaisuudessa paremmin vastaamaan niihin. Toimikunta on keskittynyt lisäämään OTW:n näkyvyyttä aliedustettuina olevissa faniyhteisöissä ja kehittämään käyttöön otettavia näkyvyysstrategioita. Se haluaa selvittää, mitkä faniyhteisöt jakavat tai ovat kiinnostuneita OTW:n tavoitteista, miten voimme luoda niihin yhteyden ja miten voimme tehdä järjestöstämme helpommin lähestyttävän ja heidän tarpeisiinsa vastaavan.

  Vaaleista vastaava toimikunta julkisti tämänvuotiset ehdokkaat OTW:n johtokuntaan ja heidän manifestinsa ja kuvauksensa (englanniksi) yleisön nähtäväksi. Toimikunta pyysi aiemmin yleisökysymyksiä, joita löytyy hiljattain julkaistusta Ehdokkaiden kyselytunnista (englanniksi), jossa käsiteltiin monia OTW:n johtokunnassa toimimiseen liittyviä kysymyksiä. Toimikunta järjesti myös useita chatteja ehdokkaiden kanssa ja kirjoitti ne keskustelut puhtaaksi.

  V. IHMISET KAIKKI KAIKESSA

  Vapaaehtoistyö & rekrytointi -toimikunta on ollut erittäin aktiivinen lokakuussa sekä toimikuntien projektien että muun järjestön avustamisen parissa. Kuun alussa kolme toimikunnan jäsentä osallistui OTW:n johtokunnan tapaamiseen ja on sen jälkeen ollut mukana keskusteluissa, joissa on työstetty alustavaa strategista suunnitelmaa. Toimikunta järjesti rekrytoinnin viiteen eri asemaan (ja vastaanotti yli 150 hakemusta) ja alkoi työnsä valmiiksi saaneen Kategoriauudistus-työryhmän virallisen purkuprosessin.

  Toimikunnan sisällä saatiin valmiiksi vuosiraportti ja ensi vuoden suunnitelma, saatettiin loppuun vuosittaiset Still Willing to Serve (Vielä valmiina palvelukseen) -projekti ja perehdytys- ja lähtemiskäytäntöjen katsaus, sekä siirrettiin viimeisetkin vapaaehtoisten tiedot uuteen tietojärjestelmään. Lisäksi toimikunta löysi ja korjasi joitakin dokumentaation puutteita ja alkoi suunnitella toimikunnan tulevaa johtoa ja kokoonpanoa kestäviä ratkaisuja silmällä pitäen.

  Uusia toimikuntien puheenjohtajia: Niko Thompson (Strategisen suunnittelun toinen puheenjohtaja)
  Uusia Avainsanojen järjestely -toimikunnan vapaaehtoisia: Forever42, Karissa, LauraBeth, Jamie101, Yzmaisamzy, mrajick, Elizabeth Moonstone, Carolina, Gryfeathr, a_phasia, cordial, SunnyB, Kise, RawringPopcorn, Sezso, clotpoleofthelord, Asha, grungehemmings, Assassin_J, ravelqueen, whylorinda, hannahmhall, ShotaSammy, Swimmies, Amy Ketchup, phoenixacid, Cryllia, needleyecandy, Perfidiously, PhoenixFlame, Pax, Celia, Estirose, Sinope, especiallysarah ja Krista
  Uusia Käännös-toimikunnan vapaaehtoisia: Neru ja Hirannis

  Poistuvia johtokunnan jäseniä: Anna Genoese
  Poistuvia toimikuntien puheenjohtajia: Cat Meier (Talous) ja Aja (Kehitys & jäsenyys)
  Poistuvia työryhmien vetäjiä: Soledad Griffin (Kategoriauudistus)
  Poistuvia toimikuntien jäseniä: Reanna LaCasse (Käyttäjätuki), Käännös-toimikunnasta kaksi, Väärinkäytökset-toimikunnasta neljä ja Viestintä-toimikunnasta kaksi jäsentä, sekä Www-strategia, -design & kehittäminen, Vapaaehtoistyö & rekrytointi, Avainsanojen järjestely ja Talous-toimikunnista kustakin yksi jäsen
  Poistuvia työryhmien jäseniä: yksi AO3-dokumentaation vapaaehtoinen, hele braunstein (Kategoriauudistus), Lady Oscar (Kategoriauudistus), bingeling (Kategoriauudistus), kiki-eng (Kategoriauudistus) ja kaksi muuta Kategoriauudistus-työryhmän vapaaehtoista
  Poistuvia Viestintä-toimikunnan vapaaehtoisia: Diane Quintal ja yksi muu
  Poistuvia vapaaehtoistestaajia: ljunattainable, openendings ja 28 muuta.
  Poistuvia Avainsanojen järjestely -toimikunnan vapaaehtoisia: Michelle Dong ja 62 muuta.
  Poistuvia Käännös-toimikunnan vapaaehtoisia: kolme vapaaehtoista

 • 2014 十月通讯,第 85 期

  By Ridicully on Wednesday, 5 November 2014 - 4:31pm
  Message type:
  Tags:

  Banner by caitie of a newspaper with the name and logos of the OTW and its projects on the pages.

  如想更了解关于各委员会的职权范围,请查询我们网页上的委员会列表

  I. 粉丝们的大力支援!

  在十月份里,上千万名同人爱好者加入了 OTW(OTW 再创作组织),成为组织的新成员,还有更多爱好者踊跃捐款、推广会员招募的消息、一起为我们加油打气,使我们举办了有史以来最成功的筹款活动!这次活动共筹集 $173,760.34 美元;在十月底我们收到来自8,219人捐赠的总计 $183,110.34 美元的筹款资金。

  我们的 开发和会员委员会 花了许多个月的时间为这次的活动做准备,但因为技术困难和筹款活动的变更,他们又处理了多项紧急问题。开发和会员委员会也回答了数百个用户对于筹款活动的提问和评论,这意味着这个人数少又辛劳的委员会过了几天繁忙的日子。

  翻译委员会
  也非常努力,赶在筹款活动前完成筹款文章的翻译工作,甚至随着活动进程修改内容。他们将 10 份文档翻译成 18种语言——其中包括 2张资讯图表和多条推特!每个志愿译者都齐心协力合作,达到快速成果。特别感谢新创立的捷克文和希伯来文团队在短时间内帮助这次活动,也感谢志愿者 Ania 为每张资讯图表创作了各语言的版本。

  II. AO3(AO3 作品库) 消息

  这个月 可访问性、设计和技术委员会 进行了一系列的少量码更新(代码发布 0.9.260.9.27-.290.9.30-.32),也与开发和会员委员会一起为筹款活动忙碌。其下属的质量保证和测试委员会近期在招募人员,很快将会迎来许多新加入的测试志愿者!

  滥用行为处理委员会 在十月份处理了超过180 份来自于 AO3用户的滥用报告。他们正在编制下一年的发展计划,同时也回顾 2014 年的统计数据为年度报告做准备。另一方面,AO3 文档编制工作组 继续完善AO3常见问题。

  标签管理委员会 度过了忙碌的一个月!标签管理委员会职员帮助 支持委员会 处理一些关于标签的提问、回答推特上的提问和改用 Trello进行内部任务管理。我们的标签管理守则迁移到了一个新位置。最后,他们欢迎了 36 位新标签管理志愿者和 5 位新职员!

  III. 项目新闻

  Open Doors 拯救计划委员会 继续帮助文库迁移和改进委员会的文档记录。 交流委员会 发布了第二篇特邀笔者帖子, 同人圈博客作者 Jamie Broadnax的采访。另外,期刊发表委员会 正努力修订最后几篇原稿,准备发表在下两期的期刊,同时也在修正他们的编码文档记录。

  法定权利委员会 正在努力处理 OTW 先前提交的文档,请求美国版权办理处更新Digital Millennium Copyright Act(DMCA,数字千年版权法)例外条款,使同人视频创作者受法律保护,可以合法地破解加密的 DVD(及其他媒体)以制作同人视频。他们发布了一篇欢迎公共评论的帖子,并收到了许多有用的回复。如果您有其他意见,或能提供一些三年之内的视频范例指出同人视频如何从现有作品中发掘新意义(尤其如果制作这些视频过程必须破解蓝光加密盘,或使用iTunes、Netflix等有版权限制的网络资源的话),请继续发送给我们!法律权利委员会预计在十一月呈交我们的赦免申请书,但这一流程仍将继续,我们还需要新的范例。

  此外,法律权利委员会继续与 USPTO/NTIA 多方利益相关者合作,设法改善 DMCA 警告和删除程序,也回答了许多粉丝的法律疑问和求助。

  IV. 管理

  志愿者及招募和法律权利委员会派代表参与了 OTW 理事会策略规划委员会 的规划会议,共同详细计划 OTW 的未来。会议中,策略规划委员会展示了他们所收集的数据,数据来自对现任和已卸任的职员和志愿者问卷调查和访谈,并特别强调 OTW 组织的理事会、主席、小组领导及委员会和工作组所面临的挑战。他们利用报告中的数据进行集体研讨,列出了需要实现的全面战略目标,此目标以每六个月为单位,总时间跨度为三年。这三天会议结束后,理事会主席 Anna Genoese 卸任,离开了 OTW 理事会。

  之后,策略规划委员会安排了三场后续会议来讨论规划会议中所提出的目标。每场后续会议都开放给 OTW 会员旁观。他们正将这些目标放入计划草稿中,提供给所有的职员和志愿者,接受他们的评论、建议或讨论执行步骤的细节。在反馈期间,策略规划委员希望与各个委员会和工作组分别接洽,同时在OTW内开展对这些目标的全体讨论。

  国际推广委员会 近期举办了一系列的内部会议以加深对 OTW 的观念和需求的理解,使委员会的未来方向能反应这些观念和需求。国际推广委员会专注于在小众的同人圈内提升 OTW 的知名度,制订并执行推广策略。国际推广委员会希望能专注于某些与 OTW 有共同目的或对 OTW 的目的感兴趣的同人团体,如何与他们联系及如何使我们的项目和组织更易接受、更符合他们的需求。

  选举委员会 宣布了今年的 OTW 理事会候选人,发布了候选人申明和介绍 给大众审阅。他们邀请公众提出问题,之后发布了候选人问答,涵盖了许多关于 OTW 理事会工作范围的主题。他们也举办了一系列的候选人即时聊天活动,并提供这些会议内容的文字稿。

  V. 人员变动

  在十月份 志愿者及招募委员会 非常活跃,既在委员会项目上有所进展,又为组织其他部门提供帮助。月初,三名职员参加了面对面的理事会会议,为讨论提供他们的观点,并积极投入策略规划文档的后续会谈。志愿者及招募委员会正为五个不同的职位寻找人选(他们收到了150 余份申请),同时开始正式解散类别变更工作组。

  内部来说,他们完成了年度报告项目的文档编制和下一年的规划,总结了一年一度的继续服务意愿调查,完成了自我介绍和退出流程的年度修订,完成迁移志愿者记录到一个新数据库的最后阶段。他们也查出及弥补了一些文档缺陷,同时开始探讨委员会的未来领导结构和接替规划,特别注意委员会的可持续性。

  新委员会主席:Niko Thompson(策略规划委员会联合主席)
  新标签管理志愿者:Forever42、Karissa, LauraBeth、Jamie101、Yzmaisamzy、mrajick、Elizabeth Moonstone、Carolina、Gryfeathr、a_phasia、cordial、SunnyB、Kise、RawringPopcorn、Sezso、clotpoleofthelord、Asha、grungehemmings、Assassin_J、ravelqueen、whylorinda、hannahmhall、ShotaSammy、Swimmies、Amy Ketchup、phoenixacid、Cryllia、needleyecandy、Perfidiously、PhoenixFlame、Pax、Celia、Estirose、Sinope、especiallysarah 和 Krista
  新翻译志愿者:Neru 和 Hirannis

  卸任的理事会成员:Anna Genoese
  卸任的委员会主席:Cat Meier(财务委员会)和 Aja(开发和会员委员会)
  卸任的工作组领导:Soledad Griffin(类别变更工作组)
  卸任的委员会职员:2 位翻译委员会职员、1 位网页策略、设计和开发委员会职员、Reanna LaCasse(支持委员会)、2 位交流委员会职员、1 位志愿者及招募委员会职员、1 位标签管理委员会职员、4 位滥用行为处理委员会职员和 1 位财务委员会职员
  卸任的工作组成员:1 位 AO3 文档编制工作组志愿者、hele braunstein(类别变更工作组)、Lady Oscar(类别变更工作组)、bingeling(类别变更工作组)、kiki-eng(类别变更工作组)及另外 2 位类别变更工作组志愿者
  卸任的交流委员会志愿者:Diane Quintal 及另外 1 位
  卸任的测试志愿者:ljunattainable、openendings 及另外 28 位
  卸任的标签管理员志愿者:Michelle Dong 及另外 62 位
  卸任的翻译志愿者:3 位

 • النشرة الإخبارية لشهر أكتوبر ٢٠١٤، العدد ٨٥

  By Ridicully on Wednesday, 5 November 2014 - 4:28pm
  Message type:
  Tags:

  بانر صُمم من قبل كايتي يُبين رسم لصحيفة و إسم و شعار OTW و مشاريعها على صفحاتها.

  لمزيد من المعلومات حول اختصاص لجاننا، من فضلك قم بالإطلاع على قائمة اللجان على موقعنا.

  أ. الفاندوم أستطاع الإجتياز!

  الآلاف من المُعجبين أصبحوا أعضاء جدد في OTW (منظمة الأعمال التحويلية) في شهر أكتوبر و المزيد تبرعوا، شاركوا، و هللوا لنا في أنجح حملة عضوية لنا! المجموع الكلي للحملة هي ١٧٣,٧٦٠.٣٤ دولار أمريكي، و بنهاية شهر أكتوبر قمنا بحصد ١٨٣,١١٠.٣٤ دولار أمريكي من خلال تبرُعات من قبل ٨,٢١٩ مُتبرع.

  لجنة التطوير و العضوية لدينا بدأت في التجهيز للمحتوى منذ شهور، و لكنها تحملت عبء العمل في اللحظات الأخيرة نتيجة للمشاكل التقنية و التغييرات أثناء الحملة. لجنة التطوير و العضوية قامت أيضاً بالرد على المئات من التساؤلات من المُستخدمين و تعليقاتهم خلال الحملة نفسها، و هذا يعني أيام طويلة من العمل لهذا الفريق الصغير المجتهد.

  لجنة الترجمة عملت بجد أيضاً في سباق لترجمة كل محتوى حملة شهر أكتوبر، حتى مع حدوث التغييرات أثناء أنطلاق الحملة. حيث قاموا بتجهيز ١٠ مقالات ب ١٨ لغة مختلفة — بما فيها إنفوجرافيكان و الكثير من التغريدات! قام كل الناس بعمل مذهل و سريع جداً. إشادة خاصة للفريق العبري و التشيكي الذين أنضموا مؤخراً و عملوا بجد للمساعدة في الحملة، و كذلك المتطوعة أنيا، التي قامت بإنشاء كل الجرافيكس الخاصة بالحملة لكل لغة.

  ب. في أنحاء AO3 - Archive of Our Own (الأرشيف من جانبنا)

  لجنة الإتاحة، التصميم و التكنولوجيا كانت لديها سلسلة من تحديثات الكود هذا الشهر (الإصدار 0.9.26، 0.9.27-.29، و 0.9.30-.32) و بجانب هذا قامت بالعمل مع لجنة التطوير و العضوية و آخرين على أشياء متعلقة بالحملة. اللجنة الفرعية للإختبار و ضمان الجودة تعمل على التوظيف حالياً و سوف تُرحب بمجموعة من المتطوعين المختبرين الجدد قريباً!

  لجنة التعسُفات تعاملت مع أكثر من ١٨٠ ملف في أكتوبر من مستخدمين AO3. و هم يعملون حالياً على خريطة الطريق للعام القادم و يقومون بمراجعة إحصائيات ٢٠١٤ للتجهيز للتقرير النهائي لهذا العام. في هذه الأثناء، فريق عمل توثيق AO3 ما زال يبذل جهد حسن أثناء عملهم على الأسئلة المتداولة ل AO3.

  لجنة تنسيق الوسوم كان لديها شهر حافل! حيث قام عاملو التنسيق بمساعدة لجنة الدعم في العمل على العديد من الملفات المتعلقة بالوسوم، قدموا أجابات على أسئلة من تويتر (Twitter)، و أنتقلوا إلى تريلو (Trello) للإدارة الداخلة للمهمات. الإرشادات الخاصة بالتنسيق لدينا إنتلقت بالكامل لمكان جديد. أخيراً، قامت اللجنة بالترحيب ب ٣٦ متطوع جديد و خمسة عاملين جدد!

  ج. أخبار المشاريع

  الأبواب المفتوحة إستمرت في المساعدة في إستيراد الأرشيفات و تحسين توثيق اللجنة. لجنة الإتصالات قامت بإصدار مشاركة ضيوف ثانية، هذه المرة تحتوي على حوار مع بلوجر الفاندوم جيمي برودنكس. في هذه الأثناء، لجنة المجلة تعمل بكل قوتها على آخر مخطوطتها للعددين الأثنين القادمين بجانب إعادة توثيق الكود الخاص بهم.

  اللجنة القانونية باتت تعمل بشكل كبير على التقديم الأول ل OTW في مسألة طلب تجديد إعفاء مكتب الولايات المتحدة الأمريكية لحقوق النشر و التأليف فيما يخص قانون الألفية الأمريكي للملكية الرقمية (DMCA) التي تمنح الحماية القانونية لمنشئي فيديوهات المُعجبين الذين يحتاجون إلى كسر تشفير الدي في دي (و الميديا الأخرى) من أجل إنشاء فيديوهات المُعجبين. لهذا قاموا بحث المُعجبين على ترك تعليقات، و تلقوا بعض الردود المفيدة. إذا كان لديك أي ردود أخرى، أو أمثلة لفيديوهات من السنوات الثلاث الماضية التي تعتقد أنها قد تكون مفيدة لنا لإستخدمها كأمثلة تبين كيف أن فيديوهات المُعجبين يمكن أن تصنع معنى جديد من العمل الموجود (خاصةً إذا كان عمل هذا الفيديو تطلب كسر تشفير على البلو راي أو مصدر أونلاين مثل أي تيونز أو نتفليكس)، من فضلك إستمر في إرسالها! اللجنة القانونية تخطط لتقديم طلب إعفاءنا في شهر نوفمبر، و لكن العملية ستستمر من هناك، و سيكون لنا أغراض كثيرة لهذه الأمثلة الجديدة.

  بالإضافة إلى ذلك، فاللجنة إستمرت في عملها مع العملية الخاصة ب USPTO/NTIA (المكتب الأمريكي للبراءات و العلامات التجارية\إدارة الولايات المتحدة الأمريكية للإتصالات و المعلومات) لأصحاب المصلحة المتعددة لتحسين عملية إجراء إشعار و إنهاء الخدمة الخاص ب DMCA، و قامت بالرد على العديد من التساؤلات الموجهة من المُعجبين فيما يخص المسائل القانونية و طلبات المساعدة.

  د. الإدارة

  مجلس إدارة OTW و لجنة التخطيط الإستراتيجي انضم إليهم ممثلي كلاً من لجنة المتطوعين و التوظيف و اللجنة القانونية لمناقشة تخططية لرسم الخطط المستقبلية ل OTW. خلال هذا الإجتماع، لجنة التخطيط الإستراتيجي قدمت المعلومات التي قاموا بجمعها من الإستفتاءات و الحوارات مع العاملين و المتطوعين الحالين و المستقيلين و ألقوا الضوء على التحديات الكبيرة الخاصة بالمنظمة التي تواجهها الأدارة، الروؤساء و القادة، و اللجان و فرق العمل. و من خلال هذا العرض، قاموا بعملية العصف الذهني التي نتجت عنها هذه القائمة التي تضم الأهداف الإستراتيجية العامة التي من المقرر أن تُحقق على مدار ثلاث سنوات على فترات تبلغ الفترة ستة أشهر. رئيسة مجلس الأدارة أنا جينويس قامت بالتنحي عن منصبها في مجلس الأدارة ل OTW بعد إجتماع الثلاث أيام.

  لجنة التخطيط الإستراتيجي قامت بعدها بالتخطيط لثلاث إجتماعات متابعة، مفتوحة للمراقبين في كل أنحاء OTW، لمراجعة الأهداف التي نتجت من العصف الذهني في الإجتماع. هم حالياً يعملون على كتابة وصف مفصل لهذه الأهداف في مسودة سيتم تقديمها لطاقم العمل و المتطوعين للمراجعة، الإضافة، و مناقشة الخطوات المحددة للتنفيذ. اللجنة تتوقع التواصل مع كل لجنة أو فريق عمل على إنفراد، و كذلك قيادة المناقشات الواسعة ل OTW على هذه الأهداف، خلال فترة ردود الأفعال.

  لجنة التدويل و التوعية قامت بعقد سلسلة من الإجتماعات الداخلية لمساعدتها على تحسين الوعي الخاص بالمفاهيم المتعلقة بإحتياجات و أفكار OTW، حتى يكون إتجاه اللجنة في المستقبل ما هو إلا رد فعل لهذه الإحتياجات و لاأفكار. اللجنة تركز على رفع مكانة OTW في مجتماعات المُعجبين التي لا تظهر فيها بقوة و إبتكار استراتيجيات توعية و تطبيقها. اللجنة أيضاً ترغب في إلقاء الضوء على مجتمعات المُعجبين التي قد تشارك أو تهتم بأهداف OTW، و كيفية الوصول لها، و كيف سيتم جعل مشاريعنا و منظمتنا أكثر ترحيباً و قابلية لإحتياجاتهم.

  الإنتخابات قامت بالإعلان عن مرشحين هذا العام لمجلس أدارة OTW و قامت بنشر بيانات المرشح و سيرته الذاتية للعامة لقراءتها بتمعن. و أيضاً قامت اللجنة بالوصول للعامة من أجل طلبات تقديم الأسئلة، و التي أدات مؤخراً إلى نشر الأسئلة و الأجوبة الخاصة بالمرشحين لتغطية المسائل المتعلقة بعمل مجلس أدارة OTW. و عقدوا سلسلة من الشات مع المرشحين و عملوا على إنشاء نسخة مكتوبة من هذه الإجتماعات.

  ه . كل شيء عن الأشخاص

  لجنة المتطوعين و التوظيف كانت نشطة جداً في شهر أكتوبر سواء كان على صعيد مشاريع اللجنة أو توفير الدعم لبقية المنظمة. في بداية الشهر، ثلاثة عاملين حضروا إجتماع شخصي لمجلس أدارة لتوفير إضافات للمناقشات هناك، و تم إشراكها بحماس في محادثات المتابعة الخاصة بمسودة الخطة الإستراتيجية. لجنة المتطوعين و التوظيف إستطاعت أيضاً التوظيف لخمس أدوار (مع تلقي أكثر من ١٥٠ إستمارة) و بدأت رسمياً وقف تشغيل فريق عمل تغيير الفئات.

  على الصعيد الداخلي، إنتهوا من مشروع توثيق تقريرهم السنوي و التخطيط للعام القادم، و تصفية مشروع "ما زالت أرغب في العمل" (Still Willing to Serve) السنوي، كما قاموا بالإنتهاء من المراجعة السنوية لإجراءات التثبيت و الرحيل، و إنتهوا من المراحل النهائية لإرسال سجلات التطوع لمركز البيانات الجديد. كما أيضاً وضحوا و قاموا بملأ عدد من فراغات التوثيق و بدأوا النظر لهيكل القيادة المستقبلي للجنة و التخطيط للخلافة مع الأخذ في الإعتبار إمكانية الإستدامة.

  رؤساء اللجنة الجدد: Niko Thompson (رئاسة مشاركة لجنة التخطيط الإستراتيجي)

  متطوعو لجنة تنسيق الوسوم الجدد: Forever42, Karissa, LauraBeth, Jamie101, Yzmaisamzy, mrajick, Elizabeth Moonstone, Carolina, Gryfeathr, a_phasia, cordial, SunnyB, Kise, RawringPopcorn, Sezso, clotpoleofthelord, Asha, grungehemmings, Assassin_J, ravelqueen, whylorinda, hannahmhall, ShotaSammy, Swimmies, Amy Ketchup, phoenixacid, Cryllia, needleyecandy, Perfidiously, PhoenixFlame, Pax, Celia , Estirose, Sinope, especiallysarah و Krista

  متطوعو لجنة الترجمة الجدد: Neru و Hirannis

  أعضاء مجلس الإدارة المغادرون: Anna Genoese

  رؤساء اللجنة المغادرون: Cat Meier (اللجنة المالية) و Aja (لجنة التطوير و العضوية)

  قادة فرق العمل المغادرون: Soledad Griffin (فريق عمل تغيير الفئات)

  عاملو اللجنة المغادرون: عاملان للجنة الترجمة، عامل للجنة إستراتيجية الويب، التصميم و التطوير، Reanna LaCasse (لجنة الدعم)، عاملان للجنة الإتصالات، عامل للجنة المتطوعين و التوظيف، عمل للجنة تنسيق الوسوم، ٤ عمال للجنة التعسُفات، و عامل للجنة المالية

  أعضاء فرق العمل المغادرون: متطوع في توثيق AO3، hele braunstein (تغيير الفئات)، Lady Oscar (تغيير الفئات)، bingeling (تغيير الفئات)، kiki-eng (تغيير الفئات)، و متطوعان آخران لفريق عمل تغيير الفئات

  متطوعو لجنة الإتصالات المغادرون: Diane Quintal و متطوع آخر

  متطوعو لجنة الإختبار المغادرون: ljunattainable، openendings و ٢٨ آخرون

  متطوعو لجنة تنسيق الوسوم المغادرون: Michelle Dong و ٦٢ آخرون

  متطوعو لجنة الترجمة المغادرون: ٣

 • Newsletter Oktober 2014, Ausgabe 85

  By Ridicully on Wednesday, 5 November 2014 - 4:26pm
  Message type:
  Tags:

  Banner von caitie; Eine Zeitung mit den Namen und Logos der OTW und ihrer Projekte auf den Seiten.

  Für weitere Informationen über die Zuständigkeitsbereiche unserer Komitees, sehen Sie bitte in das Komitee-Verzeichnis auf unserer Webseite.

  I. FANDOM LEBT!

  Tausende Fans wurden im Oktober Mitglied der OTW (Organisation für Transformative Werke), viele weitere haben gespendet, anderen von uns erzählt, und uns während unserer erfolgreichsten Mitgliedschaftskampagne bisher angefeuert! Insgesamt erbrachte die Kampagne 173.760,34 USD, aber Ende Oktober hatten wir insgesamt 183.110,34 USD an Spenden von 8.219 Personen erhalten.

  Unser ”Entwicklung und Mitgliedschafts”- Komitee hatte den Inhalt seit Monaten vorbereitet, musste dann aber aufgrund von technischen Problemen viele Änderungen und Anpassungen während der Kampagne durchführen. Das Komitte hat außerdem während der Kampagne hunderte von Fragen und Kommentaren unserer NutzerInnen beantwortet, was viele lange Arbeitstage für diese kleine aber engagierte Gruppe bedeutete.

  Das Übersetzungskomitee hat ebenfalls sehr hart gearbeitet, um in einem dauerhaften Rennen gegen die Zeit alle Informationen für die Mitgliedschaftskampagne Oktober zu übersetzen, obwohl diese sich während der Kampagne ununterbrochen änderten. Sie haben 10 Dokumente in 18 Sprachen erstellt - einschließlich zweier Infografiken und einer großen Anzahl Tweets! Alle waren brillant und unglaublich schnell. Besondere Kudos zum einen für die Teams Tschechisch und Hebräisch, die erst kürzlich zum Komitee gestoßen sind und uns schon jetzt bei der Kampagne unterstützt haben, als auch für die Freiwillige Helferin Ania, die die vielen Grafiken für die Kampagne in allen Sprachen erstellt hat.

  II.DRÜBEN IM AO3

  Das ”Barrierefreiheit, Design und Technik”-Komitee (AD&T) hatte diesen Monat eine Serie von kleineren Code updates (Releases 0.9.26, 0.9.27-.29 und 0.9.30-.32). Daneben arbeiteten sie mit dem "Entwicklung und Mitgliedschafts"-komittee und anderen an Fragen zur Mitgliedschaftskampagne. Außerdem hat das Unterkomitee "Qualitätssicherung und Tests" rekrutiert und wird demnächst einen Haufen neuer freiwilliger HelferInnen für das Testen begrüßen!

  Das Missbrauchskomiteehat im Oktober über 180 Meldungen von Archive of Our Own – AO3 (Ein Eigenes Archiv) NutzerInnen bearbeitet. Derzeit arbeitet es an einer Roadmap für das nächste Jahr und überprüft die Daten für 2014 als Vorbereitung für einen Jahresabschlussbericht. Währenddessen macht die "AO3-Dokumentation"-Gruppe gute Fortschritte bei der Bearbeitung der AO3 FAQ.

  Das Tagbändigungskomitee hatte einen arbeitsreichen Monat! BändigungsmitarbeiterInnen halfen dem Supportkomiteebei mehreren Tag-bezogenen Anfragen, beantworteten Fragen auf Twitter und zogen für das interne Aufgaben-Management auf Trello um. Unsere Bändigungsrichtlinien befinden sich jetzt komplett an einem neuen Platz. Und schließlich haben sie 36 neue freiwillige HelferInnen für das Tagbändigen und fünf neue MitarbeiterInnen begrüßt!

  III. ZEIT FÜR PROJEKTE

  Das ”Offene Türen”-Komitee hat weiterhin Importe von Archiven unterstützt und die Komitee-Dokumentation verbessert. Das Kommunikations-Komitee hat einen weiteren Gastbeitrag veröffentlich, diesmal ein Interview mit Fandom Blogger Jamie Broadnax. Unterdessen arbeitet sich das Fachzeitschriftskomitee durch die letzten Manuskripte für die nächsten zwei Ausgaben und überarbeitet gleichzeitig ihre Dokumentation.

  Unsere Rechtsabteilung ist damit beschäftigt, eine Erstfassung der einzureichenden Dokumente zu verfassen, um die Ausnahmeregelung vom amerikanischen Urheberschutz zu erneuern, welche es Fanvideomachern erlaubt, Enkryptionen auf DVDs (und anderen Medien) zu hacken, um Fanvideos zu erstellen. Der Aufruf für Kommentare resultierte in einigen guten Anregungen. Falls Sie weitere Ideen oder Anregungen haben, oder Beispiele für Videos aus den letzten drei Jahren haben, welche in Ihrer Sicht exemplarisch dafür stehen, wie Fanvideos neue Bedeutung aus bereits exitierenden Werken kreieren können (insbesondere wenn solche Videos das Hacken von Blu-Ray Enkryptionen, oder Online-Datenbanken wie iTunes oder Netflix erfordern), bittet die Rechtsabteilung weiterhin um Einsendung! Der Ausnahmeantrag wird planmäßig im November verschickt, aber der Prozess wird sich hinziehen, und wir können immer neue Beispiele gebrauchen.

  Desweiteren ist die Rechtsabteilung weiterhin an der Arbeit im USPTO/NTIA multistakeholder process zu Verbesserung der DMCA-Benachrichtigungen und Ausschlusverfahren beteiligt, und hat mehrern Fans Beistand in rechtlichen Fragen und Fällen geliefert.

  IV. AUS DER OTW-VERWALTUNG

  Der OTW-Vorstand und das ”Strategische Planung”-Komitee veranstalteten zusammen mit Mitgliedern des “Freiwillige und Rekrutierung”-Komitees und der Rechstabteilung die lange geplante Klausur, um Pläne für die Zukunft der OTW zu entwerfen. Während der Klausur präsentierte das “Strategische Planung”-Komitee die kollektiven Erkenntnisse, die aus den gesammelten Daten von Umfragen und Interviews mit jetzigen und ehemaligen freiwilligen MitarbeiterInnen und HelferInnen erstanden sind. Außerdem wurden Herausforderungen hervorgehoben, welche auf die gesamte OTW zukommen, und alle betreffen werden, vom Vorstand über Komiteevorsitzende, freiwillige MitarbeiterInnen und HelferInnen, bis zu Projekten und Arbeitsgruppen. Auf diesen Präsentationen basierend führte das Komitee eine Brainstormingsession durch um eine Liste von strategischen Zielen für die nächsten drei Jahre in 6-Monats-Inkrementen zu erstellen. Vorstandsmitglied Anna Genoese verkündete ihren Rücktritt vom Vorstand nach der Beendigung der dreitägigen Klausur.

  Nach der Klausur veranstaltete das “Strategische Planung”-Komitee drei öffentliche, für alle in der OTW zugängliche Nachfolgemeetings, um die festgelegten Ziele nochmal zu durchdenken und besprechen. Zurzeit arbeitet das Komitee daran, alle Ziele in einem Dokument zusammenzufassen, um diese allen freiwilligen MitarbeiterInnen und HelferInnen zur Verfügung zu stellen, und um Feedback in Form von Kommentaren, Input und Ideen zur praktischen Implementation zu erhalten. Es ist geplant, alle Komitees und Arbeitsgruppen sowohl einzeln zu kontaktieren, als auch die OTW als Ganzes zur Diskussion einzuladen.

  Das ”Internationalisierung und Outreach”-Komitee hat eine Serie von internen Meetings veranstaltet, um ein tiefergehendes Verständnis der Bedürfnisse und Ideen der OTW zu erlangen, um sich bei der zukünftige Ausrichtung des Komitees an diesen zu orientieren. Das Komitee ist darauf fokussiert, das Profil der OTW in unterrepräsentierten Fancoomunities zu schärfen, und Outreachstrategien zu entwickeln und implementieren. Desweiteren will es mit Fancommunities in Kontakt treten, welche die Ziele der OTW teilen oder an ihnen interessiert sind.

  Das Wahlenkomitee hate die diesjährigen OTW Vorstandskandidaten vorgestellt, und ihre Grundsatzprogramme und Biographien veröffentlicht. Außerdem wurde ein Aufruf veröffentlicht, Fragen an die Kandidaten einzuschicken, welche in die Veröffentlichung der Kandidaten-Q&As mündete und viele Themen im Zusammenhang mit der Vorstandsarbeit abdeckte. Eine Serie von Chats mit den Kandidaten wurde gehalten, um einen weiteren Austausch zu ermöglichen. Das Komitee arbeitet daran, Transkripte für diese Chats zu erstellen, um sie der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

  V. ES SIND DIE LEUTE DIE ZÄHLEN

  Das ”Freiwillige und Rekrutierung”-Komitee war im Oktober damit beschäftigt, sowohl die eigenen Projekte am Laufen zu halten sowie dem Rest der OTW Unterstützung zu leisten. Anfang des Monats nahmen drei freiwillige MitarbeiterInnen an der Tagung unseres Vorstandes teil, um an den dortigen Besprechungen teilzunehmen. Sie sind desweiteren aktiv am Folgeprozess mit Nachbesprechungen beteiligt, um einen strategischen Plan für die Zukunft zu entwickeln. Das Komitee hatte zudem die Aufgabe, für fünf verschiedene Rollen zu rekrutieren, bravorös gemeistert, mit über 150 BewerberInnen. Außerdem hat es mit der offiziellen Auflösung der Arbeitsgruppe Kategorieanpassung begonnen.

  Intern hat das Komitte in diesem Monat seinen jährlichen Abschlussbericht und die Planung für das nächste Jahr beendet, die Mitgliederbefragung im Zuge des “Still Willing to Serve”-Projektes abgeschlossen, die jährliche Revision unserer Prozeduren für neue und ausscheidende freiwillige MitarbeiterInnen und HelferInnen finalisiert, und die letzten Schritte bewältigt, um die internen Daten zu allen freiwilligen MitarbeiterInnen und HelferInnen auf eine neue Datenbank zu übertragen. Es hat zudem einige Leerstellen in der internen Dokumentation identifiziert und behoben, und damit begonnen, die zukünftige Führungsstruktur und Nachfolgeplanung zu definieren, mit einem Auge auf Nachhaltigkeit.

  Neue Komiteevorsitzende: Niko Thompson (Kovorsitzender Strategische Planung).
  Neue TagbändigerInnen: Forever42, Karissa, LauraBeth, Jamie101, Yzmaisamzy, mrajick, Elizabeth Moonstone, Carolina, Gryfeathr, a_phasia, cordial, SunnyB, Kise, RawringPopcorn, Sezso, clotpoleofthelord, Asha, grungehemmings, Assassin_J, ravelqueen, whylorinda, hannahmhall, ShotaSammy, Swimmies, Amy Ketchup, phoenixacid, Cryllia, needleyecandy, Perfidiously, PhoenixFlame, Pax, Celia, Estirose, Sinope, especiallysarah und Krista.
  Neue freiwillige HelferInnen im Übersetzungskomitee: Neru und Hirannis

  Ausscheidende Vorstandsmitglieder: Anna Genoese.
  Ausscheidende Komiteevorsitzende: Cat Meier (Finanzen) und Aja (Entwicklung und Mitgliedschaft).
  Ausscheidende Arbeitsgruppenvorsitzende: Soledad Griffin (Category Change).
  Ausscheidende freiwillige MitarbeiterInnen: 2 freiwillige MitarbeiterInnen im Übersetzungskomitee, 1 freiwilligeR MitarbeiterIn im “Internet-Strategie, -Design und -Entwicklung”-Komitee, Reanna LaCasse (Support), 2 freiwillige MitarbeiterInnen im Kommunikationskomitee, 1 freiwiligeR MitarbeiterIn im “Freiwillige und Rekrutierung”-Komitee, 1 freiwilligeR MitarbeiterIn im Tagbändigenkomitee, 4 freiwillige MitarbeiterInnen im Missbrauchskomitee und 1 freiwilligeR MitarbeiterIn in Finanzabteilung.
  Ausscheidende Arbeitsgruppenmitglieder: 1 freiwilligeR HelferIn für AO3 Dokumentation, hele braunstein (Kategorieanpassung), Lady Oscar (Kategorieanpassung), bingeling (Kategorieanpassung), kiki-eng (Kategorieanpassung) and 2 weitere freiwillige MitarbeiterInnen für Kategorieanpassung.
  Ausscheidende freiwillige HelferInnen im Kommunikationskomitee: Diane Quintal und 1 weitereR freiwilligeR MitarbeiterIn.
  Ausscheidende freiwillige HelferInnen für das Testen: ljunattainable, openendings und 28 weitere freiwillige MitarbeiterInnen.
  Ausscheidende Tagbändiger: Michelle Dong und 62 weitere freiwillige HelferInnen.
  Ausscheidende freiwillige MitarbeiterInnen im Übersetzungskomitee: 3 freiwillige HelferInnen.

Pages

Subscribe to Newsletter