Newsletter

 • Nyhetsbrev september 2014, nummer 84

  By Ridicully on Saturday, 25 October 2014 - 12:17pm
  Message type:
  Tags:

  Banderoll som föreställer en dagstidning med OTWs namn och logga såväl som namnen på dess projekt på sidorna. Gjord av caitie.

  För mer information om våra kommittéers inriktningar, läs listan på kommittéer på vår webbsida.

  I. FANS SOM DELTAR

  OTW (Organisationen för Transformativa Verk) firade sitt 7:e jubileum förra månaden med ett gästinlägg från Flourish Klink. Detta satte avstamp för vad vi hoppas ska bli en serie med gästinlägg som diskuterar OTW och fandomfrågor. Vi uppmuntrar fans att skicka in sina ämnesförslag för framtida gästinlägg.

  Den 10:e september deltog OTW i Battle for the Net:s manifestation Internet Slowdown genom att via banderoller informera användare om attacken på nätneutraliteten. En skärmdump av förstasidan på Archive of Our Own – AO3 (Vårt Eget Arkiv) visades upp som en del i ett inslag om manifestationen i BBC:s teknikprogram Click.

  Wikis evenemang på Fanlore, Stub September (Stubb-september) blev en stor succé. Många nya redigerare upptäckte Fanlore förra månaden och det är vi jätteglada för!
  Kommittén höll en chatt om redigering den 14:e september, och publicerade senare en sammanställning över frågorna som diskuterades den dagen.
  Internt har kommittén börjat undersöka ett massredigeringsverktyg som borde kunna göra bakgrundsarbetet mycket enklare i framtiden.

  II. HOS AO3

  Tillgänglighet, Design och Teknologi (AD&T) hade en jäktig månad!
  De lyckades med framgång färdigställa fyra större kodimplementeringar: stora förbättringar på koden till indexsökningen, följt av den första delen av 2014:s stora Sök & Bläddra-uppgradering, skinande nya administrativa banderoller (som man kommer att få se mycket av under den kommande värvningskampanjen), och slutligen, AO3s sprillans nya Vanliga Frågor (FAQs). Man kan nu gå igenom AO3s hjälpsektion på flera språk, allt tack vare den outröttliga Översättningskommittén och deras många volontärer. Massor med beröm till dem för deras förstklassiga arbete och för deras tålamod och stöd medan vi jobbar för ett verkligt internationellt AO3!

  AO3 Dokumentation har gjort ett fantastiskt arbete som lyckats gå igenom hela vår vindlande samling av delvis föråldrade Vanliga Frågor. Detta betyder att strukturen för de Vanliga Frågorna på AO3 nu kommer att vara mycket mer lättillgänglig, grundligare och enklare att navigera. AO3 Docs har välkomnat 8 nya volontärer till sitt team för att hjälpa till med den här stora genomgången.

  Taggorganisering har den här månaden haft sitt fokus på att förbereda sig inför sin volontärrekrytering i oktober. Om du är intresserad av att bli en taggorganisatör, kolla in volontärsidan den här veckan för mer information.
  Taggorganisering har också samarbetat med AD&T vid flytten av Vanliga Frågor, och med Support när det gällt tagg-relaterade ärenden.

  Missbruk och Support har kunnat hantera mängden meddelanden från användare bra. Missbruk tog emot 420 rapporter under september och kunde hantera en stor del av dem samma månad.
  Support gick igenom nära 550 ärenden under augusti och nästan 450 ärenden under de första tre veckorna i september. Man har också planerat in ytterligare två Öppna Chatter för året:
  26:e oktober kl. 17:00 UTC och 7:e december kl. 00:00 UTC. Vi kommer att annonsera om chatterna närmare vardera datum. Kom gärna förbi då!

  System har förhandlat med vårt datacenter om mer rackutrymme för servrarnas nya konsolväxlar, tagit itu med säkerhetsbrister när de dykt upp, och byggt ett nytt Elasticsearch-system för bättre indexering av AO3.

  III. PÅGÅENDE ARBETE

  Tidskriften gav ut nummer 17 den 15:e september. De nitton bidragen sträcker sig från ändrade kön i Sherlock, twincest i Harry Potter, samt Disney-cosplay till fanfic-metadata, fanfic som midrash och en intervju med Orlando Jones.
  De arbetar också med med de två specialutgåvor som kommer att ges ut i mars och juni 2015; dessa kommer att fokusera på “Performance and Performativity” (Uppträdande och performativitet) respektive “European Fandoms and Fan Objects” (Europeiska fandoms och fanniska föremål).
  Kristina Busse satt i panelen som diskuterade "Political Television and Perceptions of American Politics" (Politisk television och uppfattningar om amerikansk politik) vid FLOW-konferensen i Austin, Texas, USA, och där mötte hon flera föredetta och blivande artikelförfattare och granskare för Transformative Works and Cultures – TWC (Transformativa Verk och Kulturer).

  Översättning är väldigt glada över att kunna räkna in 36 nya volontärer i ledet, däribland medlemmar i två nya språkteam: tjeckiska och hebreiska!
  De flesta volontärerna arbetar just nu för fullt med att översätta kommittén Utveckling & Medlemskaps inlägg till oktobers värvningskampanj och nya dokument från Open Doors (Öppna Dörrar), däribland en framtida kungörelse om en ny arkiv-importering.

  Juridiska har skickat in kommentarer till den australiensiska regeringen i anslutning till Australia's Discussion Paper on Online Copyright. OTW skickade, i samarbete med Creative Commons Australia, in en skrivelse där man rekommenderar avslag på ett förslag från den australiensiska regeringen angående strängare straff och böter vid inkräktande på upphovsrätten online. Förslaget har sedermera dragits tillbaka.
  Juridiska har även besvarat ett flertal förfrågningar om hjälp och information från fans.

  Juridiska har också fortsatt arbeta med ett antal pågående projekt, så som flerpartsprocessen med USPTO/NTIA angående DMCA, och dessutom, som vi skrev om förra månaden, så laddar man upp för nästa framträdande inför US Library of Congress där man ansöker om att förnya de DMCA-undantag som vi lyckades fastställa 2010 och fick förnyat 2012.

  OTW-siten har upplevt en del brister under den senaste månaden. Om användare upplever problem med att nå siten eller om länkar inte verkar fungera, vänligen kontakta vår kommitté för Webbstrategi, Design & Utveckling och berätta om vad som hände och vilken tid detta problem inträffade. Skicka också gärna in en skärmdump av det du såg eller en kopia av error-meddelandet du fick, på så vis blir det enklare för dem att hitta problemet och lösa det.

  IV. LEDNING

  Strategisk Planering har genomfört ytterligare två interna Non-Profit 101-föreläsningar för att informera OTW:s volontärer om de strukturer och arbetssätt som används inom icke-vinstdrivna organisationer.
  Man arbetar också för att sluföra granskningarna av de slutliga kommittéerna inför styrelsemötet i oktober. Det man nu fokuserar på, är att koncentrera all information man har samlat in till rapporter och kommentarer som man kan lägga fram inför Styrelsen på det mötet.

  Valutskottet är nu en officiell kommitté med en ny delande ordförande, briar_pipe.
  De har uppdaterat vår dokumentation och våra processer för att vi i framtiden ska kunna hålla ännu mer rättvisa och smidiga val.
  Inför det här valet så har kommittén arbetat tillsammans med Styrelsen för att klargöra de krav man måste uppfylla för att vara valbar, och senare så skickade man ut en förfrågan för att hitta intresserade kandidater. I nuläget håller man på att färdigställa tidsramen och procedurerna runt kungörelsen och introduktionen av kandidaterna till OTW:s gemenskap.

  V. ALLT HANDLAR OM FOLKET

  Volontärer & Rekrytering har arbetat hårt med att koordinera rekryteringen med AO3 Dokumentation och förbereda inför OTW:s sista två rekryteringskampanjer för 2014.
  Volontärer & Rekrytering har också börjat avlägsna de medarbetare och volontärer som meddelat att de inte ska fortsätta arbeta med oss, enligt enkäten Still Willing to Serve (Fortfarande Villig att Stå Till Tjänst) som skickades ut förra månaden.
  Tre medlemmar från kommittén ska delta på OTW-Styrelsens möte i Silver Spring, Maryland, USA den 3:e till 5:e oktober 2014.

  Nya kommittéordföranden: briar_pipe (Valutskottet)
  Nya kommittémedarbetare: Ehryn (Support), atly (Webbstrategi, Design & Utveckling) och 1 medarbetare till Valutskottet
  Nya arbetsgruppsmedlemmar: Claire P. Baker (AO3 Dokumentation), Jess C. (AO3 Dokumentation), Elenna (AO3 Dokumentation) och 5 andra volontärer till AO3 Dokumentation
  Nya testarvolontärer: Ridicully och ytterligare 1 till
  Nya översättarvolontärer: SilenceoftheSolitude, Tired21, Erhien, Ariella och 2 andra

  Avgående kommittémedarbetare: Caitlin Munley (Webbstrategi, Design & Utveckling), very (Taggorganisering), och 1 medarbetare från Kommunikation
  Avgående arbetsgruppsmedlemmar: Bobdog54 (AO3 Dokumentation)
  Avgående taggorganiseringsvolontärer: 2
  Avgående översättarvolontärer: Snixx

 • Newsletter Wrzesień 2014, Numer 84

  By Ridicully on Saturday, 25 October 2014 - 12:14pm
  Message type:
  Tags:

  Banner wykonany przez caitie, przedstawiający gazetę z nazwą i logo OTW oraz jej projektów na stronach.

  Po więcej informacji na temat zakresu obowiązków naszych komisji, przejdź do listy komitsji na naszej stronie.

  I. FANI BIORĄ UDZIAŁ

  The OTW (Organizacja na rzecz Twórczości Przeobrażonej) świętowała w zeszłym miesiącu swoją 7 rocznicę wraz z gościnnym postem z Flourish Klink. Mamy nadzieję, że rozpoczęło to serię gościnnych postów na temat OTW i problemów fandomu. Zachęcamy fanów do podzielenia się z nami swoimu sugestiami dotyczącymi przyszłych gościnnych postów.

  10 września, OTW wzieło udział w Battle for the Net Internet Slowdownwyświetlając banery, abypoinformować użytkowników o ataku na neutralność internetu. Zrzut ekranu głównej strony Archive of Our Own – AO3 (Naszego Własnego Archiwum) pojawił się, jako część reportażu w technicznym programie BBC Kliknij.

  WydarzenieWiki na Fanlore, Stub September, było wielkim sukcesem. W zeszłym miesiącu wielu nowych edytorów odkryło Fanlore, z czego bardzo się cieszymy! 14 września komisja przeprowadziła czat o edytowaniu, a potem udostępniła streszczenie problematyki, o której była mowa tego dnia. Wewnętrznie, komisja zaczęła sprawdzać narzędzia służące masowemu edytowaniu, które w przyszłości powinny ułatwić pracę odbywającą się za kulisami.

  II. W MIEDZYCZASIE W AO3

  Komisja Ułatwień Dostępu, Designu i Technologii nie próżnowała tego miesiąca! Z powodzeniem zakończyła 4 ważne wdrożenia kodu: znaczące ułatwienia w naszym kodzie indeksu wyszukiwania, a następnie pierwszą częśćBig Search & Browse Upgrade of 2014, nowe banery adminów (do zobaczenia na żywo podczas nadchodzącej promocji członkowstwa), oraz wreszcie, całkiem nowe FAQs Naszego Własnego Archiwum. Możesz teraz przeglądać sekcję pomocy AO3 w kilku językach, dzięki niestrudzonej pracy wolontariuszy Komisji Tłumaczeń. Duże kudosy dla nich za ich doskonałą pracę, cierpliwość i wsparcie podczas pracy nad prawdziwie międzynarodowym AO3.

  Dokumentacja AO3 wspaniale pracowała nad restrukturyzacją całej naszej rozległej kolekcji częściowo przestarzałych FAQ. Oznacza to, że struktura FAQ na AO3 będzie teraz lepiej dostępna, szczegółowa i łatwa do nawigowania. AO3 Docs powitało w swojej drużynie 8 nowych wolontariuszy, aby pomogli przy wspomnianej restrukturyzacji.

  Administracja Tagów skupiła się w tym miesiącu na przygotowaniu październikowego naboru, obserwuj w tym tygodniu stronę wolontariuszy, aby dowiedzieć sie więcej. Administracja Tagów pracowała również z Komisją Ułatwień Dostępu, Designu i Technologii nad przeniesieniem FAQ, oraz Wsparciem nad biletami związanymi z tagami.

  Nadużycia iWsparcie radziły sobie z dużą liczbą biletów od użytkowników. Nadużycia otrzymały 420 biletów we wrześniu i były w stanie uporać sie z przeważającą ich częścią jeszcze w tym samym miesiącu. Wsparcie przetworzyło prawie 550 biletów w sierpniu i 450 w pierwszych trzech tygodniach września. Zaplanowano w tym roku dwa kolejne Otwarte Czaty: 26 października o17:00 UTC i 7 grudnia o 00:00 UTC. Będziemy mieć post ogłaszający każdą z nich bliżej ich terminów. Odziedź nas!

  Systemy nagocjonowały więcej miejsca witrynowego w ośrodku hostowania na nowe przełączniki dla serwerów, spędzily trochę czasu odpowiadając na powstałe problemy z ochroną i zbudowały nowy system Elasticsearch dla lepszego indeksowania AO3.

  III. TRWAJĄCE PRACE

  Publikacje wydały numer 17 15 września. 19 nadesłanych materiałów swoją tematyką obejmuje genderswap w Sherlocku, twincest w Harrym Potterze oraz cosplay Disney dla metadaty fanfiction, fanfiction jak Midrasz oraz wywiad z Orlando Jonesem. Pracują również nad dwoma wydaniami specjalnymi na marzec i czerwiec 2015, które będą dotyczyć kolejno wykonania i performatywności oraz europejskich fandomów i fanowskich obiektów zainteresowania. Kristina Busse była uczestnikiem dyskusji na FLOW conference w Austin, Texas, Stany Zjednoczone, gdzie spotkała wiele przeszłych i przyszłych ofiarodawców oraz recenzentów Transformative Works and Cultures – TWC (Twórczości i Kultury Przeobrażonej); dyskutowała na temat "Politycznej Telewizji i Postrzegania Amerykańskiej Polityki."

  Tłumaczenia z wielką radości wita 36 nowych wolontariuszy w swoich szeregach, włączając w to członków dwóch nowych drużyn językowych: Czeskiej i Hebrajskiej. Większość wolontariuszy zajmuje się teraz postami dotyczącymi październikowego naboru członków od Rozwoju i Członkowstwa oraz nowymi dokumentami od Drziw Otwartych, włączając w to przyszłe ogłoszenia dotyczące zbliżającego się ogłoszenia nowego importowania archiwum.

  Pomc Prawna przesłała komentarze do rządu australijskiego we współpracy z Australia's Discussion Paper nad Prawami Autorkimi Online. OTW razem z Creative Commons Australia, wypowiadziało się przeciw propozycji Australijskiego rządu dotyczącej wprowadzania naruszeń i kar w stosunku do praw autorskich online. Propozycja ta została już wycofana. Pomoc Prawna odpowiedziała również na parę zapytań o pomoc i informację od fanów.

  Pomoc Prawna kontynuuje również pracę nas kilkoma trwającymi projektami takimi jak USPTO/NTIA, pracę udziałodawców odnośnie DMCA, jak również, jak wspomniane w zeszłym miesiącu, przygotowania sie do następnej rundy pracy przed US Library of Congress, w sprawie dalszej odnowy wyjątku DMCA, który pomogliśmy uzyskać w 2010 i odnowić w 2012.

  W zeszłum miesiącu strona OTW doświadczała przestojów. Jeśli użytkownicy mieli problemy z dostaniem się do strony lub jeśli link nie chciał działać proszę skontaktuj się z naszą Komisją ds.Strategii, Designu i Rozwoju w Sieci z informacją na temat czasu, w którym pojawił się ten problem i zrzutem z ekranu tego co zabaczyłaś/-eś lub kopię otrzymanej wiadomości o błędzie, w celu wyśledzenia problemu.

  IV. ZARZĄDZANIE

  Strategia Rozwoju ukończyła kolejne dwie sesje Non-Profit 101, aby poinformować wolontariuszy OTW o strukturach non-profit i sposobie postępowania. Kończą również proces ankietowania dla kilku ostatnich komisji, przed październikowym ustąpeniem. Skupiają się też na destylowaniu wszystkich informacji, które zebrali jako notatki i takeaways, aby przedstawić je Zarządowi podczas ustąpienia.

  Banner wykonany przez caitie, przedstawiający gazetę z nazwą i logo OTW oraz jej projektów na stronach.

  Wybory są teraz oficjalną komisją z nowym współprzewodniczącym, briar_pipe. Aktualizowali naszą dokumentację i procesy, aby zapewnić jeszcze bardziej sprawiedliwe i prawdziwe wybory w przyszłości. Podczas tych wyborów, Wybory pracowały z Zarządem, aby wyjaśnić wymagania dla kandydatów i z sukcesemwysłały wezwanie do deklaracji kandydatów. Obecnie kończą oś czasu i procedury dotyczące ogłoszenia i procedur ogłaszania i wprowadzania kandydatów do społeczności OTW.

  V. WSZYSTKO POLEGA NA LUDZIACH

  Wolontariusze i Rekrutacja pracowało cieżko nad współorganizacją rekrutacji do Dokumentacji AO3 oraz przygotowaniem dwóch ostatnich kampani rekrutacyjnych OTW w 2014 r. Wolontariusze i Rekrutacja zaczyna również żegnać odchodzących pracowników i wolontariuszy, jako rezultat projektu Still Willing to Serve z zeszłego miesiąca. Troje członków komisji wybiera się do Ustąpienia Zarządu AO3 w Silver Spring, Maryland, Stany Zjednoczone od 3 do 5 października 2014 r.

  Nowi przewodniczący komisji: briar_pipe (Wybory)
  Nowi Pracownicy Komisji: Ehryn (Wsparcie), atly (Strategia, Design i Rozwój w Sieci), 1 pracownik Wyborów
  Nowi Członkowie Grup Roboczych: Claire P. Baker (Dokumentacja AO3), Jess C. (Dokumentacja AO3), Elenna (Dokumentacja AO3) oraz 5 innych wolontariuszy Dokumentacji AO3
  Nowi wolontariusze typu Tester : Ridicully i 1 inny
  Nowi wolontariusze Tłumaczeń: SilenceoftheSolitude, Tired21, Erhien, Ariella i 2 innych.

  Odchodzący pracownicy komisji: Caitlin Munley (Strategia, Design i Rozwój w Sieci), very (Administracja Tagów), 1 pracownik komunikacji
  Odchodzący Członkowie Grup Roboczych: Bobdog54 (Dokumentacja AO3)
  Odchodzący wolontariusze Administracji Tagów : 2
  Odchodzący wolontariusze Tłumaczenia: Snixx

 • النشرة الإخبارية لسبتمبر ٢٠١٤، العدد ٨٤

  By Ridicully on Friday, 10 October 2014 - 11:07pm
  Message type:
  Tags:

  بانر صُمم من قبل كايتي يُبين رسم لصحيفة و إسم و شعار OTW و مشاريعها على صفحاتها.

  لمزيد من المعلومات حول اختصاص لجاننا، من فضلك قم بالإطلاع على قائمة اللجان على موقعنا.

  أ. المُعجبون يشاركون

  قامت OTW (منظمة الأعمال التحويلية) بالإحتفال بعيدها السنوي السابع الشهر الماضي بمشاركة ضيف من فلوريش كلينك. و نحن نأمل أن يكون هذا أول خطوة لإطلاق سلسلة لمشاركات الضيوف تغطي مسائل OTW و الفاندوم. نحن نشجع المُعجبين على إعلامنا بإقتراحاتهم لمشاركات الضيوف المستقبلية.

  في ١٠ سبتمبر، شاركت OTW في حملة معركة للإنترنت (Battle for the Net) في حركة تباطؤ الإنترنت بعرض بانرات لإعلام مستخدميها بالهجوم على حيادية الإنترنت. صورة ماخوذة من الصفحة الرئيسية ل AO3 – Archive of Our Own (الأرشيف من جانبنا) ظهرت كجزء من تغطية برنامج تك على قناة بي بي سيكليك.

  مناسبات لجنة الويكي على Fanlore (مشروع تقاليد المُعجبين)، Stub September (بذرة سبتمبر)، حققت نجاح باهر. الكثير من المحررين الجدد إكتشفوا تقاليد المُعجبين الشهر الماضي، و هذا شيء أسعدنا كثيراً! اللجنة قامت بعقد شات للتحرير في ١٤ سبتمبر، و قامت بنشر ملخص لقضايا تمت مناقشتها في هذا اليوم لاحقاً. على صعيد الداخلي، فقد بدأت اللجنة بفحص أداة تحرير الكميات الكبيرة و التي من المفترض أن تجعل العمل خلف الكواليس أسهل في المستقبل.

  ب. في أنحاء AO3

  لجنة الإتاحة، التصميم و التكنولوجيا كان لديها شهر حافل! حيث أنهم قاموا بإنتهاء من أربع إصدارات كود جوهرية: تحسينات مهمة لكود فهرس البحث، و يليها الجزء الأول من تحسين البحث و التصفح الكبير لعام ٢٠١٤، بانرات لامعة جديدة للمنشورات (ستظهر في حملة العضوية القادمة)، و أخيراً AO3 و أسئلته المتداولة الجديدة. يمكنك الآن تصفح قسم مساعدة AO3 في لغات متعددة، و هذا نتاج العمل الدؤوب للجنة الترجمة و متطوعيها الكثر. جزيل الشكر و اشادة كبيرة لهم على عملهم الممتاز و صبرهم و دعمهم أثناء عملنا نحو AO3 عالمية.

  فريق عمل توثيق AO3 تعمل بشكل رائع لترميم مجموعتنا الكاملة المترامية للأسئلة المتداولة التي قد عفا عليه الزمن جزئياً. و هذا يعني أن هيكل الأسئلة المتداولة على AO3 سيكون أسهل من حيث الوصول، أشمل و أسهل في التنقل بين الأسئلة. توثيق AO3 قام بالترحيب ب ٨ متطوعين جدد لفريقهم للمساعدة في عملية الترميم.

  لجنة تنسيق الوسوم قامت بالتركيز هذا الشهر على إعداد حملة أكتوبر للتوظيف. لذلك إذا كنت ترغب في أن تكون منسق وسوم، راقب صفحة التطوع هذا الأسبوع لمزيد من المعلومات. لجنة تنسيق الوسوم عملت أيضاً مع كلاً من لجنة الإتاحة، التصميم و العضوية على مسألة الأسئلة المتداولة، و لجنة الدعم على الملفات المتعلقة بالوسوم.

  لجنة التعسُفات و لجنة الدعم يتعاملون بشكل ممتاز مع كمية الرسائل التي تصلهم من المستخدمين. لجنة التعسُفات تلقت ٤٢٠ تقرير في شهر سبتمبر و كانت قادرة على التعامل مع جزء كبير منها في نفس الشهر. لجنة الدعم قامت بمعالجة ٥٥٠ ملف تقريباً في أغسطس، و تقريباً ٤٥٠ ملف في أول ثلاثة أسابيع في سبتمبر. و قاموا بتنظيم شاتين مفتوحين لهذا العام: ٢٦ أكتوبر في ١٧:٠٠ و ٧ ديسمبر في ٠٠:٠٠ بتوقيت جرينتش. و سيكون هناك نشرة إعلانية لكل شات عند إقتراب موعده. قم بزيارتنا!

  لجنة النظم تقوم بالمفاوضات لراك إضافي في مركز البيانات الذي يستضيفنا لمفاتيح جديدة للسيرفرات، و قد قضوا بعض الوقت للرد على مسائل الأمن التي قد تطرأ، و قاموا ببناء نظام بحث إلاستكسيرتش (Elasticsearch) من أجل فهرسة أفضل ل AO3.

  ج. العمل الجاري

  قامت لجنة المجلة بنشر عدد ١٧ في ١٥ سبمتبر. و تتراوح التقديمات التسع عشر من تغير الجنس (genderswap) في شرلوك، توينست (twincest) في هاري بوتر، و تنكر ديزني إلى معلومات ميتا لروايات المُعجبين، رويات المعجبين في شكل مدراش، و مقابلة مع أورلاندو جونس. و هم أيضاً يعملون على عددين متميزين لشهر مارس و يونيو ٢٠١٥، حيث سيقوم بتناول "الأداء و الأدائية" و "الفاندومس و أدوات المُعجبين الأوروبية" تباعاً. كريستينا بوس كانت إحدى أعضاء فريق مؤتمر فلو (FLOW) و الذي تم عقده في أوستن، تكسس، الولايات المتحدة، حيث قابلت عدد من مشاركين و مراجعين لTWC - Transformative Works and Cultures (الأعمال و الثقافات التحويلية) السابقين و المستقبلين، و ناقشت "التليفزون السياسي و تصورات السياسة الأمركية".

  لجنة الترجمة سعيدة جداً لإستضافة ٣٦ متطوع جديد في لجنتها، متضمنين أعضاء للفريقين الجديدين: التشكية و العبرية! معظم متطوعيها مشغولون حالياً بالعمل على منشورات حملة أكتوبر للعضوية من لجنة التطوير و العضوية و وثائق جديدة من لجنة الأبواب المفتوحة، متضمن إعلان مستقبلي لإستيراد أرشيف جديد.

  قامت اللجنة القانونية بتقديم تعليقات للحكومة الأسترالية بالتحالف مع ورقة المناقشة الأسترالية على حقوق النشر و التأليف الموجودة أونلاين. OTW قدمت بالإشتراك مع المشاع الإبداعي الأسترالي، معارضين إقتراح الحكومة الأسترالية بخصوص تطبيق و عقوبات قانون إنتهاك حقوق النشر و التأللف الموجودة أونلاين. الإقتراح تم سحبه. اللجنة القانونية قامت أيضاً بالرد على طلبات للمساعدة و المعلومات من المُعجبين.

  القانونية إستمرت في العمل على بعض المشاريع الجارية و من ضمنها مشروع USPTO/NTIA (المكتب الأمريكي للبراءات و العلامات التجارية و إدارة الولايات المتحدة الأمريكية للإتصالات و المعلومات) لاصحاب المصلحة المتعددة بخصوص DMCA (قانون الألفية الأمريكي للملكية الرقمية)، و كذلك، كما ورد الشهر الماضي، فهم يتأهبون للمرحلة القادمة من العمل أمام مكتبة الكونغرس، ساعين لتجديد إعفاء DMCA الذي إستطاعنا الحصول عليه في ٢٠١٠ و تم تجديدها في ٢٠١٢.

  موقع OTW عانى من إنقطاع للخدمة الشهر الماضي. إذا واجه المستخدمون صعوبة في الوصول للموقع أو لم يعمل رابط أي مشاركة، من فضلك قم بالتواصل مع لجنة إستراتيجية الويب، التصميم و التطوير و إعطاء المعلومات اللازمة بخصوص الوقت التي حدثت المشكلة فيه، و إرسال صورة مأخوذة أو نقل رسالة الخلل التي وصلتك، من أجل مساعدتهم في تحري المشكلة.

  د. الإدارة

  لجنة التخطيط الإستراتيجي إنتهت من جلستين داخليتين إضافيتين حول الغير ربحي (Non-Profit 101) لتوعية متطوعي OTW حول هياكل و ممارسات المنظمات الغير ربحية. و هم يعملون على الإنتهاء من عملية الإستطلاع للجان المتبقية قبل إنسحاب أكتوبر، و يركزون على تقطير كل المعلومات التي قاموا بتجميعها إلى الملاحظات و الاستنتاجات لتقديمها لمجلس الأدارة عند عملية إنساحبها.

  لجنة الإنتخابات هي الآن لجنة رسمية مع رئيسة اللجنة الجديدة، briar_pipe. و هم يعملون حالياً على تحديث توثيقاتنا و ممارساتنا لجعل موسم الإنتخابات أكثر عمليةً و إنصافاً في المستقبل. بالنسبة لموسم الإنتخابات الحالي، فلجنة الإنتخابات قامت بالعمل مع مجلس الأدارة لتوضيح شروط الأهلية و بعد إرسال دعوة لإعلان الترشيح. هم حالياً يقومون بالإنتهاء من الجدول الزمني و الإجراءات حول إعلان و تقديم المرشحين لمجتمع OTW.

  ه. كل شئ عن الأشخاص

  لجنة المتطوعين و العضوية عملت بجهد على تنظيم عملية التوظيف مع لجنة توثيق AO3 و تستعد لآخر حملتين للتوظيف ل OTW في ٢٠١٤. لجنة المتطوعين و العضوية بدأت في العمل على أستقالة العاملين و المتطوعين المغادرين كنتاج لمشروع "ما زالت أرغب في العمل" (Still Willing to Serve). سيتوجهون لإنسحاب مجلس أدارة OTW في سيلفر سبرينج، مريلند، الولايات المتحدة الأمريكية من ٣ ل ٥ أكتوبر، ٢٠١٤.

  روؤساء اللجنة الجدد: briar_pipe (الإنتخابات)

  عاملو اللجنة الجدد: Ehryn (الدعم)، atly (إستراتيجية الويب، التصميم و التطوير)، و عامل للجنة الإنتخابات

  أعضاء فرق العمل الجدد: Claire P. Baker (توثيق AO3)، Jess C. (توثيق AO3)، Elenna (توثيق AO3) و ٥ متطوعين آخرين للجنة توثيق AO3

  متطوعو لجنة الإختبار الجدد: Ridicully و متطوع آخر

  متطوعو لجنة الترجمة الجدد: SilenceoftheSolitude، Tired21، Erhien، Ariella و أثنان آخران

  عاملو اللجنة المغادرون: Caitlin Munley (إستراتيجية الويب، التصميم و التطوير)، very (تنسيق الوسوم)، و عامل للجنة الإتصالات

  أعضاء فرق العمل المغادرون: Bobdog54 (توثيق AO3)

  منسقو الوسوم المغادرون: متطوعان

  متطوعو لجنة الترجمة المغادرون: Snixx

 • 2014 九月通讯,第 84 期

  By Daphne on Tuesday, 7 October 2014 - 12:41am
  Message type:
  Tags:

  Banner by caitie of a newspaper with the name and logos of the OTW and its projects on the pages.

  如想更了解关于各委员会的职权范围,请查询我们网页上的委员会列表

  I. 粉丝参与

  上个月,OTW(OTW 再创作组织)庆祝了第七周年纪念日,为此我们特邀 Flourish Klink 写一篇博客帖子为我们庆生。我们希望这将是一个新特邀笔者对 OTW 和同人圈进行讨论系列的开始。欢迎粉丝们为其后的帖子系列发表意见

  9 月 10 日 OTW 参与了网络之战 ”网络减速活动“,贴了横幅来告知用户关于网络中立受到的攻击。Archive of Our Own – AO3(AO3 作品库)的首页屏幕截图出现在 BBC Click 科技报导节目上。

  维基委员会 的 Fanlore(Fanlore 百科)活动 Stub September 非常成功。上一个月许多新的编者第一次发现 Fanlore 百科,令我们非常高兴!维基委员会在 9 月 14 日举行了一场编设即时聊天活动,之后发布了一份那天所谈的问题摘要。另外,维基委员会正在对一个大众编设工具进行内部测试,这工具应能使未来的幕后工作更简单。

  II. AO3 那儿的消息

  可访问性、设计和技术委员会 过了繁忙的一个月!他们成功进行了四次相当重要的代码版本升级:对我们搜索的索引编码做了若干大的改进、接着是 2014 大搜索及浏览升级的第一部分、亮丽的新管理横幅(准备在即将来临的会员招募派上用场)、最后是 AO3 的全新的 FAQs。 您现在即可以多种语言浏览 AO3 的帮助页面,多谢翻译委员会及其诸多志愿译者的努力。非常感谢他们的出众的工作及他们的耐心和支持,让我们能迈向一个真正国际性的 AO3。

  AO3 文档编制工作组 最近在努力地对我们那越来越庞大并且部分过期的 FAQs 进行全面的改头换面式的修改。这代表 AO3 FAQs 的新结构将会更容易阅读、更完善、导航也更简单。AO3 文档编制工作组迎接了 8 位新志愿者加入他们的团队,帮助這次的修整。

  这个月 标签管理委员会 全心全力为十月的招募活动做准备。如果您有兴趣成为标签管理员,请留意志愿者页面,这星期将有更多相关讯息。标签管理委员会也与可访问性、设计和技术协同重整 FAQs,也与支持委员会合作处理关于标签的反馈信息。

  滥用行为处理委员会支持委员会 正有效率地处理用户的大量来信。滥用行为处理委员会九月份收到了 420 份滥用报告,并在同一个月内既处理了其中大部分的报告。在八月份内,支持委员会处理了将近 550 份反馈信息,而在九月的前三个星期内处理了将近 450 份反馈信息。同时,他们也在年底安排了两场开放式即时聊天活动:时间为协调世界时 10 月 26 日下午 5 点及午夜 12 月 7 日。接近活动日期时,我们将会发出公告。欢迎来访!

  系统委员会 正与我们的数据中心交涉,要求更多的机架空间让我们能为服务器更新转换器。另外,他们花时间响应出现的系统安全问题,也建了一个新的 Elasticsearch 系统来改进 AO3 的索引。

  III. 进行中的项目

  期刊发表委员会 在 9 月 15 日出版了第 17 期。其中的十九篇文章包涵了从神探夏洛克里的性别交换、哈利波特里的双胞胎乱伦、到迪士尼动漫真人秀转为同人小说的元数据、同人小说为米德拉什,还有一篇 Orlando Jones 的专访。他们也编辑将在 2015 年 3 月和 9 月发行的两集特刊;主题分别是 “表演及演艺性” 和 “欧洲同人圈及粉丝物品”。

  Kristina Busse 作为讨论组专家出席了在美国德州奥斯丁的 FLOW 研讨会。她遇见了多位 Transformative Works and Cultures – TWC(《衍生作品和文化》)的过去和现在的投稿者和审稿人,并讨论了 “政治性的电视节目及对于美国政治的感知” 这个议题。

  翻译委员会 非常高兴 36 位新的志愿译者加入他们的行列,其中包括两个新的语言团队:捷克文和希伯来文!目前,多数志愿者正忙于翻译 开发和会员委员会 发布的十月会员招募贴和 Open Doors 委员会(Open Doors 拯救计划)的几个新文件,包括一份关于吸收一个新文库的新公告。

  法律权利委员会 向澳洲政府呈交了关于澳洲 “在线版权讨论文件” 的意见书。OTW 与澳洲知识共享组织联合提稿,反对澳大利亚政府提出的有关在线版权侵权执法和处罚的议案。这个议案因此被收回。 法律权利委员会还对同人爱好者们在信息和法律帮助的若干咨询做出了答复。

  法律权利委员会也继续进行其他几方面的工作, 比如 USPTO/NTIA 有关 DMCA 的多方权益人项目, 还有上个月简报提到他们将向美国国会图书馆办理 DMCA 特赦顺延手续。DMCA 特赦是我们在 2010 年帮助争取到的,也在 2012 年协助顺延。

  这个月 OTW 网站经历了几次当机。如果您不能登录网站,或发现链接故障,请联系我们的 网页策略、设计和开发委员会,告诉他们您碰到问题的时间,提供当时的截屏,或者所收到的错误信息的副本,以便他们追查这些问题。

  IV. 管理

  策略规划委员会 成功举行了两次非盈利组织基础知识的内部讲座,为 OTW 志愿者介绍非盈利组织的组织架构和运行模式。他们还正在十月年会之前,对剩下的几个调查委员会的问调查进行首位。现在委员会在集中精力分析他们所收集到的全部信息,总结成备忘录和重点摘要,以在年会上提交给理事会。

  选举委员会 正式成为了一个委员会,并招募了第二位主席 briar_pipe。他们正在更新现有文档和过程,以确保未来的选举可以更加公平,选举过程成更加实用。具体到本届选举,委员会与理事会协同澄清参选资格要求,并已经成功发出公告 招募参选人。他们正在最后敲定向 OTW 社区公布和介绍参选人的时间线和具体运作方式。

  V. 人员变动

  志愿者及招募委员会 为 AO3 文档编制工作组招聘志愿者努力工作,还忙着为 OTW 2014 年的最后两个招聘周期做准备工作。根据“继续服务项目”的调查结果,志愿者及招募委员会同时也在为离职的职员和志愿者办手续。委员会中三名成员将参加在 2014 年 10 月 3-5 日,于美国马里兰州银泉市的举行的 OTW 年会。

  新委员会主席:briar_pipe(选举工作组)
  新委员会职员:Ehryn(支持委员会)、atly(网页策略、设计和开发委员会)、1 位选举工作组职员
  新工作组成员: Claire P. Baker(AO3 文档编制工作组)、Jess C.(AO3 文档编制工作组)、Elenna(AO3 文档编制工作组)及另外 5 位 AO3 文档编制志愿者
  新测试志愿者:Ridicully 及另外 1 位
  新翻译志愿者: SilenceoftheSolitude、Tired21、Erhien、Ariella 及另外 2 位

  离职委员会职员:Caitlin Munley(网页策略、设计和开发委员会)、very(标签管理)、1 位交流委员会职员
  离职工作组成员:Bobdog54(AO3 文档编制工作组)
  离职标签管理员志愿者:2 位
  离职翻译志愿者:Snixx

 • Вестник за сентябрь 2014, выпуск 84

  By hele on Sunday, 5 October 2014 - 11:01pm
  Message type:
  Tags:

  Banner by caitie of a newspaper with the name and logos of the OTW and its projects on the pages.

  Для более подробной информации о сферах деятельности наших комитетов, пожалуйста взгляните на список комитетов на нашем сайте.

  I. УЧАСТИЕ ФАНАТОВ.

  OTW (Организация Трансформационных работ) отпраздновала свою семилетнюю годовщину гостевым постом от Flourish Klink (Флориш Клинк). Это положило начало циклу постов, обсуждающих проблемы OTW и фандомов. Мы просим фанатов, дать нам знать о своих предложениях для будущих постов.

  10 Сентября OTW участвовала в Интернет Замедлении Battle for the Net (Битвы за Интернет), разместив баннеры, чтобы предупредить пользователей о покушении на сетевой нейтралитет.
  В освещающем это событие выпуске тех-шоу BBC Click (Щелчок) появился скриншот домашней страницы Archive of Our Own – AO3 (Нашего архива).

  Сентябрь Болванок, проведённый комитетом Вики на Фанлоре, имел огромный успех. Многие редакторы открыли для себя Фанлор, чему мы невероятно рады! 14 сентября комитет организовал редакторский чат и позже разместилсводку вопросов, которые обсудили в тот день. Внутренне, комитет начал рассматривать инструмент массового редактирования, который в будущем смог бы намного облегчить закулисную работу.

  II. На AO3

  Комитет Доступности, Дизайна и Технологий тяжело работал весь месяц! Они успешно завершили и привели в действие четыре кода: крупное усовершенствование кода индекса поиска, с последующей первой частью большого обновления поиска и просмотра 2014, новенькие баннеры администраторов (которые можно будет увидеть в предстоящем октябрьском драйве), и в конце концов, у AO3 совершенно новый ВиО. Теперь вы можете просматривать раздел помощи АО3 на разных языках, благодаря безустанному комитету Перевода и его волонтерам. Огромное им спасибо за превосходную работу, терпение и поддержку в продвижении по-настоящему интернационального АО3.

  Документация AO3 сделала потрясающую работу, тщательно разобрав всю нашу беспорядочную коллекцию частично устаревших ВиО. Это значит, что структура ВиО на АО3 стала более доступной, углублённой и лёгкой в использовании. Документация AO3 приняла в свою команду 8 новых волонтеров, которые помогли справиться с этой работой.

  Комитет Обработки тэгов в этом месяце сосредоточился на подготовке к октябрьскому набору волонтеров. Если вы заинтересованы в том, чтобы стать обработчиком тэгов, зайдите на страницу волонтеров на этой неделе для более подробной информации. Так же комитет Обработки тэгов работал с комитетом Доступности, Дизайна и Технологий над ВиО и помогал комитету Поддержки с заявками, где упоминались вопросы по тэгам.

  Комитеты Нарушения и Поддержки хорошо справились с объёмом заявок от пользователей. Комитет Нарушений получил 420 заявки в сентябре и справился с большей частью из них в этом же месяце. Комитет Поддержки обработал примерно 550 заявок в августе, и около 450 в первые три недели сентября. Так же они запланировали ещё два открытых чата в этом году: 26-ого октября в 17:00 UTC (20:00 по Москве) и 7-ого декабря в 00:00 UTC (03:00 по Москве). Мы объявим о каждом из них ближе к дате их начала. Приходите обязательно!

  Комитет Системного администрирования договаривался о увеличении стеллажей для новых сетевых коммуникаторов для серверов. Потратили немного времени, разбираясь с некоторыми вопросами безопасности по мере их появления. И поставили новую Elasticsearch систему для лучшего индексирования AO3.

  III. ТЕКУЩИЕ РАБОТЫ

  15 сентября Журнал опубликовал 17ый выпуск. Все девятнадцать представленных публикаций имеют широкий диапазон: от смены пола в Шерлоке, твинцеста в Гарри Поттере и косплея Диснея до метаданных фанфикшена, фанфикшена Midrash (Мидраш) и интервью с Orlando Jones (Орландо Джоунсом). Так же они работают над двумя спец-выпусками за март и июль 2015 года, на темы "Перформанс и перформативность" и "Европейские фандомы и фан-объекты" соответственно. Kristina Busse (Кристина Буссе) была участником дискуссии на конференции FLOW в Остине, штат Teхас, США, где она встретила много бывших и будущих соучастников и обозревателей проекта Transformative Works and Cultures – TWC (Трансформационные работы и культуры) и обсудила "Политическое телевидение и восприятие Американской политики."

  Комитет Перевода очень рад 36-и новым волонтерам, включая членов двух новых команд Чешского языка и Иврита! Большинство волонтеров сейчас заняты переводом постов Октябрьского Драйва, побуждения к членству от комитета Развития и членства и над новыми документами Открытых дверей, в том числе будущее объявление о новом импорте архива..

  Комитет Права представил комментарии Автралийскому правительству вместе с дискуссионным документом Австралии об авторских правах онлайн. OTW совместно с Creative Commons Australia (Творческим фондом Австралии) выступила против предложения Австралийского правительства к принуждению и штрафам за онлайн-нарушения авторских прав. С тех пор предложение было снято. Так же комитет Права откликнулся на несколько запросов о помощи и информировании от фанатов.

  Комитет Права продолжает работу над некоторыми текущими проектами, например, многосторонняя работа с USPTO (Бюро по регистрации патентов и торговых марок США)/NTIA (Национальное управление по телекоммуникациям и информации) касательно DMCA (Закона об авторском праве в цифровую эпоху), а также, как было упомянуто в прошлом месяце, они готовятся к следующему этапу работы с Библиотекой Конгресса США, в попытках продлить льготы DMCA, которых мы помогли добиться в 2010 году и возобновить в 2012 году.

  Сайт OTW в прошлом месяце испытал некоторые сбои в работе. Если пользователи с трудом заходят на сайт, или если не работает какая-либо ссылка, пожалуйста, свяжитесь с нашим комитетом Веб-стратегии, Дизайна и Развития с подробной информацией о том, когда произошла неполадка, лучше со скриншотом того, что вы видели или с копией сообщения об ошибке, которое вы получили. Это поможет им найти проблему и исправить её.

  IV. РУКОВОДСТВО

  Комитет Стратегического планирования завершил ещё два внутренних заседания на тему "Все о некоммерческих организациях", чтобы проинформировать волонтеров OTW о некоммерческих структурах и практиках. Также они подводят итоги заключительных опросов нескольких комитетов перед Октябрьской Встречей, и сосредоточены на обработке всей собранной информации, чтобы на Встрече предоставить её Совету.

  Бывшая рабочая группа Выборы теперь является официальным комитетом с новым сопредседателем briar_pipe. Они обновляли документацию и процедуры, чтобы в будущем обеспечить ещё более справедливые и практичные выборы. В этом выборном сезоне комитет Выборов работал с Советом над прояснением требований приемлемости и с тех пор успешно разослал предложение об объявлении кандидатур. На данный момент они завершают график и процедуры объявления и официального представления кандидатов OTW сообществу.

  V. ГЛАВНОЕ - ЛЮДИ

  Комитет Волонтерства и Рекрутинга усердно работал над координированием набора для Документации AO3 и готовился к последним двум кампаниям рекрутинга OTW в этом году. Так же в результате проекта “По-прежнему готовы служить”, который состоялся в прошлом месяце, Волонтерство и Рекрутинг прощается с некоторыми сотрудниками и волонтерами. Три члена комитета направились на Октябрьскую Встречу OTW в Silver Spring (Силвер Спринг), Maryland (Мэрилэнд), США с 3 по 5 октября 2014 года.

  Новый председатель комитета: briar_pipe (Выборы)
  Новый персонал комитетов: Ehryn (Поддержка), atly (Веб-стратегия, Дизайн и Развитие), 1 член персонала комитета Выборов
  Новые члены Рабочей группы: Claire P. Baker (Документация AO3), Jess C. (Документация AO3), Elenna (Документация AO3) и 5 других волонтёров Документации AO3
  Новые волонтеры-тестеры: Ridicully и ещё 1.
  Новые волонтеры-переводчики: SilenceoftheSolitude, Tired21, Erhien, Ariella и 2 других

  Уходящий персонал комитетов: Caitlin Munley (Веб-стратегия, Дизайн и Развитие), very (Обработка тэгов), 1 член Коммуникаций
  Уходящий член рабочей группы: Bobdog54 (AO3 Документация)
  Уходящие волонтеры Обработки тэгов: 2
  Уходящие волонтеры-переводчики: Snixx

 • Newsletter de Setembro de 2014, Volume 84

  By Ridicully on Sunday, 5 October 2014 - 10:56pm
  Message type:
  Tags:

  Banner feito por caitie de um jornal com o nome e a logo da OTW e de seus projetos nas páginas.

  Para mais informações sobre a função de nossos comitês, por favor acesse a lista de comitês em nosso site.

  I. FÃS PARTICIPANDO

  A OTW (Organização para Obras Transformativas) celebrou seu sétimo aniversário mês passado com um post por Flourish Klink. Esse foi o primeiro de uma série de posts por convidaxs discutindo a OTW e assuntos relacionados ao fandom que planejamos publicar. Encorajamos fãs a nos enviarem sugestões para posts futuros.

  Em 10 de setembro, a OTW participou do Internet Slowdown da campanha Battle for the Net (Batalha pela Internet) com banners para informar usuárixs sobre como a neutralidade da rede está sob ataque. Uma imagem da página inicial do Archive of Our Own – AO3 (Nosso Próprio Arquivo) apareceu como parte da reportagem sobre o assunto no programa sobre tecnologia Click da BBC.

  O evento que a equipe da Wiki promoveu na Fanlore, Stub September, foi um grande sucesso. Muitxs novxs editorxs descobriram a Fanlore durante o mês, o que nos deixa muito felizes! O comitê promoveu um chat de edição dia 14 de setembro. Mais tarde, publicaram um resumo das questões discutidas naquele dia. Internamente, o comitê começou a investigar uma ferramenta de edição em massa que facilitará em muito seu trabalho nos bastidores.

  II. NO AO3

  Acessibilidade, Design e Tecnologia teve um mês daqueles! O time realizou com sucesso quatro deploys (implementações de código) significativos: grandes melhorias no nosso código de indexação de busca; em seguida, a primeira parte da Grande Atualização de Busca e Navegação de 2014; novos e belos banners de avisos para o site (que você verá em ação em breve, na campanha de outubro); e finalmente, os nossos novos FAQs (Perguntas Frequentes). Agora você pode navegar pela seção de ajuda do AO3 em diversos idiomas, graças ao trabalho incansável da nossa equipe voluntária de tradução. Kudos ao time por seus incríveis esforços e por sua paciência e apoio ao trabalharmos em conjunto na direção de um AO3 verdadeiramente internacional.

  A equipe de Documentação para o AO3 tem feito um ótimo trabalho com sua revisão completa da nossa enorme coleção de FAQs, algunss dos quais estão parcialmente desatualizados. Isso quer dizer que a estrutura dos FAQs no AO3 será muito mais acessível, completa e fácil de navegar. O time ganhou 8 novxs integrantes para ajudar nesse projeto.

  O comitê de Organização de Tags dedicou-se esse mês a preparativos para sua campanha de recrutamento que ocorrerá em outubro. Se você tem interesse em se juntar ao time de organizadorxs, fique de olho na página Seja voluntárix essa semana para maiores informações. O comitê de Organização de Tags também trabalhou em conjunto com Acessibilidade, Design e Tecnologia na mudança dos FAQs; colaboraram também com Suporte em solicitações relacionadas a tags.

  Os times de Abuso e Suporte têm lidado bem com o volume de mensagens que recebem de usuárixs. O comitê de Abuso recebeu 420 denúncias em setembro e conseguiu resolver grande parte delas no mesmo mês. Já Suporte resolveu quase 550 solicitações em agosto, e quase 450 nas primeiras três semanas de setembro. A equipe também marcou mais dois chats abertos ao público que ocorrerão até o final do ano: 26 de outubro às 17:00 UTC e 7 de dezembro à meia-noite UTC. Publicaremos uma mensagem sobre cada um mais perto das datas em questão. Venha nos visitar!

  O comitê de Sistemas está em negociações por mais espaço no rack para switches novos no local onde ficam alguns de nossos servidores. O time também reagiu a possíveis problemas de segurança que foram divulgados esse mês. E construíram um novo sistema de Elasticsearch para melhorar a indexação do AO3.

  III. CONTINUAMOS A TRABALHAR

  A equipe de Publicação Acadêmica lançou a edição de número 17 dia 15 de setembro. Os dezenove artigos que constam nela são sobre tópicos que vão desde genderswap em Sherlock, twincest em Harry Potter e cosplay de Disney até metadata em fanfiction, fanfiction como Midrash e uma entrevista com Orlando Jones. O time também está montando as edições especiais de março e junho de 2015, que serão sobre "Performance e Performatividade" e "Fandoms e Seus Objetos no Contexto Europeu", respectivamente. Kristina Busse foi integrante de painéis na conferência FLOW em Austin, Texas, EUA, onde encontrou diversas pessoas que foram e serão parte da Transformative Works and Cultures – TWC (Obras e Culturas Transformativas) como escritorxs de artigos e revisorxs. Também participou da discussão sobre "Political Television and Perceptions of American Politics” (Programas de Televisão sobre Política e Percepções sobre Política Americana).

  Tradução tem o prazer de dar as boas-vindas a 36 novxs voluntárixs, incluindo membros para dois novos idiomas: tcheco e hebraico! A maioria da equipe está trabalhando duro na preparação da campanha de outubro da OTW, com posts do comitê de Desenvolvimento e Membros, bem como novos documentos da equipe Open Doors (Portas Abertas), incluindo o anúncio de uma importação de arquivo que ocorrerá em breve.

  O Jurídico apresentou comentários ao governo australiano em resposta ao Discussion Paper on Online Copyright (Questões para Discussão sobre Copyright Online). A OTW enviou seu parecer em conjunto com Creative Commons Australia, em oposição à proposta do governo australiano acerca da punição para violações de copyright online. A proposta do governo acabou sendo retirada. O Jurídico também respondeu a diversos pedidos de ajuda e informação que fãs lhe enviaram.

  A equipe do Jurídico também continua a se dedicar a projetos como os debates do grupo de trabalho sobre o Digital Millenium Copyright Act (DMCA) promovido pelo Gabinete de Patentes e Marcas Registradas (USPTO) e da Administração Nacional de Telecomunicações e Informação (NTIA) norte-americanos e, como mencionado mês passado, o time está se preparando para a próxima leva de esforços perante a Biblioteca do Congresso norte-americano, buscando renovar a exceção ao DMCA que ajudamos a conquistar em 2010 e renovar em 2012.

  O site da OTW tem apresentado problemas técnicos no último mês. Caso usuárixs tenham dificuldade em acessar o site ou se o link de algum post não estiver funcionando, pedimos que entre em contato com o nosso time de Estratégia, Design e Desenvolvimento da Web com informações sobre a hora em que o problema ocorreu, bem como ou um screenshot (captura de tela) do que você viu ou uma cópia da mensagem de erro que apareceu, para que a equipe consiga identificar o problema.

  IV. ASSUNTOS INTERNOS

  Planejamento Estratégico realizou mais dois debates sobre Non-Profit 101 (introdução a organizações sem fins lucrativos) para informar integrantes da equipe OTW sobre práticas e estruturas comuns em organizações de fim não econômico. O time também está finalizando processos de pesquisas e entrevistas para os últimos comitês antes do encontro da Diretoria em outubro e focando em destilar toda a informação que coletaram, elaborando notas e resumos para apresentarem à Direitoria no encontro.

  Eleições agora é oficialmente um comitê, com uma nova co-líder, briar_pipe. A equipe vem atualizando sua documentação e procedimentos internos para se certificar de que o processo eleitoral no futuro seja mais prático e justo. Para as eleições do mês que vem, o time está colaborando com a Diretoria para esclarecer requisitos para eligibilidade. Publicaram também um chamado convidando candidatxs a se declararem como tais. O comitê está terminando o cronograma dessas eleições e o processo de anunciar e apresentar a lista de candidatxs à comunidade OTW.

  V. MUDANÇAS NA EQUIPE OTW

  Voluntárixs e Recrutamento tem trabalhado com afinco coordenando a integração de novxs integrantes da equipe de Documentação para o AO3 e preparando as últimas duas campanhas de recrutamento de 2014. O comitê também está processando as retiradas que resultaram do seu projeto "Still Willing to Serve" (Ainda Dispostx a Trabalhar) mês passado. Três membros do comitê comparecerão ao encontro da Diretoria em Silver Spring, Maryland, EUA, de 3 a 5 de outubro de 2014.

  Nova líder de comitê: briar_pipe (Eleições)
  Novos membros de comitê: Ehryn (Suporte), atly (Estratégia, Design e Desenvolvimento da Web), 1 membro de Eleições
  Novos membros de grupos de trabalho: Claire P. Baker (Documentação para o AO3), Jess C. (Documentação para o AO3), Elenna (Documentação para o AO3) e 5 outrxs voluntárixs de Documentação para o AO3
  Novxs voluntárixs da equipe de Testes e Garantia de Qualidade: Ridicully e 1 outrx
  Novxs voluntárixs da equipe de Tradução: SilenceoftheSolitude, Tired21, Erhien, Ariella e 2 outrxs

  Deixaram comitês: Caitlin Munley (Estratégia, Design e Desenvolvimento da Web), very (Organização de Tags), 1 membro de Comunicação
  Deixaram grupos de trabalho: Bobdog54 (Documentação para o AO3)
  Voluntárixs que deixaram a equipe de Organização de Tags: 2
  Voluntárixs que deixaram a equipe de Tradução: Snixx

 • Boletín de septiembre 2014, Volumen 84

  By Ania Kopertowska on Sunday, 5 October 2014 - 10:56pm
  Message type:
  Tags:

  Banner hecho por caitie de un periódico con el nombre y logos de la OTW y sus proyectos en las páginas.

  Para más información sobre el alcance de nuestros comités, por favor ve el listado de comités en nuestro sitio web.

  I. FANS EN ACCIÓN

  La OTW (Organización para las Obras Transformativas) celebró su séptimo aniversario el mes pasado con un publicaciones de la invitada Flourish Klink. Esto fue el primero de lo que esperamos, será una serie de publicaciones de invitadxs hablando sobre la OTW y cuestiones del fandom. Alentamos a lxs fans a ofrecernos sus sugerencias para futuras publicaciones de invitadxs.

  El 10 de septiembre, la OTW participó en el evento Battle for the Net Internet Slowdown desplegando banners para informar a lxs usuarixs sobre el ataque a la neutralidad en la red. Una captura de pantalla de la página principal de Archive of Our Own – AO3 (Un Archivo Propio) apareció en un reportaje del programa tecnológico de la BBC Click.

  El evento de Fanlore de Wiki Stub September (Esbozo de septiembre), fue todo un éxito. Muchxs nuevxs editorxs descubrieron Fanlore el mes pasado, ¡esto nos hace muy felices! El comité tuvo un chat sobre edición el 14 de septiembre y después publicaron un resumen de los problemas que se discutieron ese día. Internamente, el comité comenzó a examinar una herramienta de edición en masa que podría facilitar el trabajo tras bambalinas en el futuro.

  II. EN EL AO3

  ¡Accesibilidad, Diseño y Tecnología tuvo un mes ocupado! Lograron completar cuatro despliegues de código: considerables mejoras a nuestro código de búsqueda de índices, seguido por la primera parte de una Gran actualización de las funciones Search & Browse (Buscar y Navegar) del 2014, nuevos banners para administradorxs, y finalmente, completamente nuevos FAQ del AO3. Ahora puedes navegar la sección de ayuda del AO3 en múltiples idiomas, cortesía del incansable Comité de Traducción y sus voluntarixs. Kudos al comité por su trabajo espectacular, su paciencia y su apoyo mientras trabajamos por un AO3 verdaderamente internacional.

  Documentación para el AO3 ha estado realizando un trabajo excelente para revisar nuestra extensa colección de FAQ (Preguntas Frecuentes) parcialmente anticuada. Esto significa que los FAQ del AO3 ahora serán mucho más accesibles, detalladaos y fáciles de navegar. El equipo ha recibido 8 nuevos miembros voluntarios para ayudarles con la revisión.

  Organización de Etiquetas estuvo ocupado este mes preparándose para su reclutamiento de Octubre. Si te interesa ser organizadorx de etiquetas, mira la pagina de voluntariado esta semana para conocer/tener más información. Organización de Etiquetas también trabajó con Accesibilidad, Diseño y Tecnología en el traslado de las FAQ y con Soporte en solicitudes de asistencia relacionados con etiquetas.

  Prevención de Abuso y Soporte Técnico han hecho un gran trabajo con el volumen de mensajes de usuarixs. Prevención de Abuso recibió 420 reportes en septiembre y pudo solucionar una gran parte de ellos en ese mismo mes. Soporte Técnico procesó casi 550 solicitudes de asistencia en agosto y casi 450 en las primeras tres semanas de septiembre. También han programado más Open Chats (Sesiones abiertas de chat) para este año: 26 de octubre a las 17:00 UTC y 7 de diciembre a las 00:00 UTC. Publicaremos un anuncio para cada uno de ellos cuando se acerquen las fechas. ¡Ven a visitarnos!

  Sistemas ha estado negociando más espacio en los racks en nuestras instalaciones de hospedaje para alojar nuevos conmutadores para los servidores. También pasaron algún tiempo respondiendo a problemas de seguridad conforme aparecen y construyendo el nuevo sistema Elasticsearch para mejorar el indización del AO3.

  III. TRABAJO CONTÍNUO

  Revista Académica publicó su edición 17 el 15 de septiembre. Los 19 artículos presentados van desde genderswap en Sherlock hasta twincest en Harry Potter, o cosplay de Disney hasta fanfic de metadata, fanfic como Midrash y una entrevista con Orlando Jones. También están trabajando en dos ediciones especiales para marzo y junio del 2015 sobre “Rendimiento y performatividad” y “Fandoms europeos y objetos de fans”, respectivamente. Kristina Busse fue panelista en la conferencia FLOW en Austin, Texas, Estados Unidos de América, donde conoció a muchxs antiguxs y futurxs colaboradorxs, y críticxs de Transformative Works and Cultures – TWC (Obras Transformativas y Culturas) y discutieron “Televisión con contenido político y la percepción de la política estadounidense”.

  Traducción está muy feliz de contar con 36 nuevxs voluntarixs, incluyendo a miembros para dos equipos nuevos: ¡Checo y hebreo! La mayoría del equipo de voluntariado se encuentra ocupado con las publicaciones de la Campaña de membresía de Desarrollo y Membresía y nuevos documentos de Open Doors (Puertas Abiertas), incluyendo el futuro anuncio para una nueva importación de archivo.

  Legal envió comentarios al gobierno australiano en asociación con el Discussion Paper on Online Copyright de Australia. La OTW presentó junto con Creative Commons Australia, una petición recomendando rechazar una propuesta del gobierno australiano respecto a los castigos de violación de derechos de autor en línea. La propuesta ha sido retirada. Legal también respondió a varias solicitudes de ayuda e información de fans.

  Legal también continúa trabajando en algunos proyectos, tal como el trabajo de USPTO/NTIA de múltiples partes interesadas en relación con DMCA, y como también se resaltó el mes pasado, se están preparando para la siguiente ronda de trabajo ante la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, buscando renovar la exención que obtuvimos en 2010 y renovamos en 2012.

  El sitio de la OTW ha estado experimentando algunos apagones en el último mes. Si lxs usuarixs tienen dificultades para entrar al sitio o si algún enlace no funciona, por favor contacten al comité de Estrategia, Diseño y Desarrollo Web con información sobre el momento en que se presentó el problema y, ya sea una captura de pantalla de lo que viste o una copia del mensaje de error que recibiste, para poder ayudarles a identificar el problema.

  IV. GESTIÓN

  Planeamiento Estratégico completó dos sesiones internas más de Non-Profit 101 para informar al voluntariado sobre las estructuras y prácticas en organizaciones sin fines de lucro. También están terminando un proceso de encuestas para los últimos comités antes del retiro de octubre, y se están concentrando en destilar toda la información que han recolectado en notas para llevárselas a la Junta en el retiro.

  Elecciones ahora es un comité oficial con co-jefa nueva, briar_pipe. El equipo ha estado actualizando nuestra documentación y procesos para garantizar elecciones aún más justas y prácticas en el futuro. Para esta temporada, Elecciones ha trabajado con la junta para aclarar los requisitos de elegibilidad y han hecho un llamado exitoso para la declaración de candidatura. En estos momentos están terminando la línea del tiempo y los procedimientos para anunciar e introducir a losde candidatos a la comunidad de la OTW.

  V. LO IMPORTANTE ES LA GENTE

  Voluntariado y Reclutamiento ha estado trabajando arduamente en coordinar el reclutamiento con Documentación para el AO3 y preparar las últimas dos campañas de reclutamiento de 2014. Voluntariado y Reclutamiento también ha comenzado a despedirse de algunos miembros del personal y voluntarixs como resultado del proyecto Still Willing to Serve del mes pasado. Tres miembros del comité irán al Retiro de la Junta de la OTW en Silver Spring, Maryland, Estados Unidos de América del 3 al 5 de octubre de 2014.

  Nuevos Jefes de Comité: briar_pipe (Elecciones)
  Nuevo personal de Comité: Ehryn (Soporte Técnico), atly (Estrategia, Diseño y Desarrollo Web), 1 miembro de personal de Elecciones
  Nuevos Miembros de Grupos de Trabajo: Claire P. Baker (Documentación para el AO3), Jess C. (Documentación para el AO3), Elenna (Documentación para el AO3) y 5 voluntarixs más de Documentación para el AO3
  Nuevo voluntariado de Pruebas: Ridicully y 1 más
  Nuevo voluntariado de Traducción: SilenceoftheSolitude, Tired21, Erhien, Ariella y 2 más

  Personal de comité saliente: Caitlin Munley (Estrategia, Diseño y Desarrollo Web), very (Organización de Etiquetas), 1 miembro del personal de Comunicación
  Miembros de Grupo de Trabajo salientes: Bobdog54 (Documentación para el AO3)
  Voluntariado de Organización de Etiquetas saliente: 2
  Voluntariado de traducción saliente: Snixx

 • Newsletter di settembre 2014, volume 84

  By Ridicully on Sunday, 5 October 2014 - 10:54pm
  Message type:
  Tags:

  Banner creato da caitie con un giornale con il nome e il logo di OTW e i suoi progetti sulle pagine.

  Per ulteriori informazioni sugli ambiti di pertinenza dei nostri comitati, ti preghiamo di visitare la lista comitati sul nostro sito.

  I. LA PARTECIPAZIONE DEI FAN

  Lo scorso mese, OTW (Organizzazione per i Lavori Trasformativi) ha festeggiato il suo settimo anniversario con un articolo scritto da Flourish Klink. L’articolo è stato il primo di quella che speriamo diventerà una serire di guest post dedicati a OTW e alle questioni relative al fandom. Incoraggiamo i fan a inviarci i loro suggerimenti per futuri guest post.

  Lo scorso dieci settembre, OTW ha aderito all’Internet Slowdown (Rallentamento di Internet) dell’iniziativa "Battle for the Net", esponendo banner per informare gli utenti circa gli attacchi alla neutralità della rete. Uno screenshot della homepage di Archive of Our Own – AO3 (Un Archivio Tutto Per Noi) è apparso in un servizio di Click, trasmissione della BBC dedicata alla tecnologia.

  Stub September (Bozze di settembre), l’evento organizzato da Wiki su Fanlore, è stato un successo. In molti hanno scoperto e contribuito a Fanlore nell’ultimo mese, cosa di cui siamo particolarmente felici! Lo scorso 14 settembre, il comitato ha organizzato una chat su come contribuire a Fanlore e pubblicato successivamente una sintesi delle questioni emerse nella stessa giornata. All’interno del comitato si è cominciato ad analizzare uno strumento di modifica di massa che faciliterebbe molto il lavoro dietro le quinte.

  II. INTANTO SU AO3

  Accessibilità, Design e Tecnologia (AD&T) ha avuto un mese impegnatissimo! Sono stati completati, infatti, ben quattro aggiornamenti del codice: a partire dai miglioramenti sostanziali nel codice di ricerca degli indici, seguiti poi dalla prima parte dell’aggiornamento del 2014 della funzione Search & Browse, nuovi banner di amministrazione (che sarà possibile vedere in azione durante la prossima chiamata alle iscrizioni per la raccolta di fondi) e, per finire, le nuove FAQ di AO3. È ora infatti possibile navigare la sezione di aiuto di AO3 in numerose lingue, grazie al continuo lavoro del comitato Traduzione e dei suoi volontari. Un grosso ringraziamento per il loro meraviglioso lavoro, la loro pazienza e il supporto, che ci permettono di rendere AO3 davvero internazionale.

  Documentazione AO3 ha svolto un lavoro eccezionale nel mettere a posto l’intera raccolta di FAQ, molte delle quali erano obsolete. Questo significa che d’ora in poi la struttura delle FAQ di AO3 sarà molto più accessibile, completa e facile da navigare. Il gruppo ha dato inoltre il benvenuto a otto nuovi volontari che hanno aiutato in questo processo.

  Organizzazione Tag ha focalizzato la sua attenzione sul reclutamento che avverrà in ottobre. Se sei interessat@ a diventare organizzatore di tag, tieni d’occhio la pagina volontari questa settimana per maggior informazioni. Organizzazione Tag ha anche aiutato Accessibilità, Design e Tecnologia nel processo di riordino delle FAQ e Supporto nel gestire i ticket relativi alle tag.

  Violazioni e Supporto hanno mantenuto ottimamente il ritmo di lavoro nel gestire i messaggi degli utenti. A settembre, Violazioni ha ricevuto 420 segnalazioni delle quali la maggior parte sono state gestite nello stesso mese. Supporto si è occupato di quasi 550 segnalazioni in agosto e circa 450 nelle prime tre settimane di settembre. Hanno anche messo a calendario altre due Open Chat per quest’anno: il 26 ottobre alle 17:00 UTC e il 7 dicembre alle 00:00 UTC. Ci sarà un annuncio separato per ciascuna di queste open chat in futuro. Venite a salutarci!

  Sistemi ha negoziato per ottenere più spazio nei server rack dal nostro attuale hosting in modo da installare nuovo hardware per i nostri server; si è occupato di alcuni problemi di sicurezza e ha creato un nuovo sistema di ricerca con Elasticsearch per una migliore indicizzazione di AO3.

  III. LAVORI IN CORSO

  Lo scorso 15 settembre, Journal ha pubblicato il numero 17 di Transformative Works and Cultures – TWC (Culture e Lavori Trasformativi). I diciannove articoli di questo numero trattano di vari argomenti: si passa dal genderswap in Sherlock, al twincest in Harry Potter, al cosplay di personaggi Disney ai metadati delle fanfiction, ai paralleli tra la fanfiction e la cultura ebraica del Midrash, ad un’intervista a Orlando Jones. Il comitato sta anche lavorando sui due numeri speciali di marzo e giugno 2015, dedicati rispettivamente a "Performance and Performativity" (Performance e Performatività) e "European Fandoms and Fan Objects" (I fandom e le creazioni dei fan in Europa). Kristina Busse ha tenuto un intervento alla FLOW conference in Austin, Texas, United States, dove ha incontrato molti collaboratori passati e futuri di TWC discutendo su "Political Television and Perceptions of American Politics" (Televisione politica e percezione della politica americana).

  Traduzioni è felice di annunciare che il numero dei volontari del gruppo è salito a 36, inclusi i membri di due nuovi team di traduzione: ceco ed ebreo! La maggior parte dei volontari è impegnata a tradurre i post di Sviluppo & Iscrizioni per la raccolta fondi di ottobre nonché alcuni nuovi documenti di Porte Aperte tra cui l’annuncio dell’importazione di un nuovo archivio.

  Supporto Legale ha inviato dei commenti al governo australiano, in associazione con il Documento di discussione australiano sul copyright online. OTW ha partecipato insieme a Creative Commons Australia, esprimendosi contro una proposta del governo australiano circa l’imposizione di sanzioni e procedimenti penali in caso di violazione del diritto d’autore online. La proposta è stata successivamente revocata. Supporto Legale ha anche risposto a svariate richieste di aiuto e di informazioni da parte dei fan.

  Inoltre, Supporto Legale sta continuando a portare avanti alcuni progetti già iniziati, come il gruppo di lavoro sul DMCA del Libro Verde di USPTO (Ufficio Brevetti degli USA) e NTIA (Dipartimento telecomunicazioni degli USA): come riportato lo scorso mese, si stanno preparando al prossimo ciclo di lavoro di fronte alla Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti per promuovere un ulteriore rinnovo delle eccezioni al DMCA che erano riusciti ad ottenere nel 2010 e rinnovare nel 2012.

  Il sito web di OTW ha avuto alcuni problemi tecnici nel mese scorso. Se avete difficoltà a raggiungere il sito oppure notate che un link a un articolo non funziona, siete pregati di contattare il nostro comitato Strategie Web, Design & Sviluppo aggiungendo informazioni quali: l’ora e il giorno in cui avete avuto il problema, uno screenshot del problema o il messaggio di errore ricevuto, così da poterli aiutare a risolvere questo malfunzionamento.

  IV. AI POSTI DI COMANDO

  Strategie ha completato altre due sessioni interne Non-Profit 101 con lo scopo di informare i volontari OTW sulle strutture e le pratiche del no profit. Stanno anche completando il processo di analisi dei sondaggi per gli ultimi comitati prima del raduno di ottobre oltre a creare resoconti con tutte le informazioni raccolte da portare al Consiglio durante il raduno.

  Elezioni è diventato ufficialmente un comitato a sé stante, con un nuovo co-presidente: briar_pipe. Hanno aggiornato la documentazione e i processi per garantire un periodo elettorale ancor più equo e pratico in futuro. Per il prossimo periodo elettorale, Elezioni ha lavorato con il Consiglio per chiarire i requisiti di eleggibilità e ha inviato una dichiarazione di richiesta di candidatil. Al momento stanno finalizzando la tempistica e le procedure circa l’annuncio e l’introduzione dei candidati alla comunità OTW.

  V. PARTE TUTTO DAL BASSO

  Volontari & Reclutamento ha lavorato duro nel coordinare il reclutamento per il gruppo Documentazione AO3 e nel preparare le ultime due campagne di reclutamento di OTW del 2014. Il comitato sta anche iniziando a ritirare lo staff e i volontari in partenza come da risultati del progetto Still Willing to Serve del mese scorso. Tre membri del comitato saranno presenti al raduno del Consiglio di OTW che si terrà a Silver Spring nel Maryland dal 3 al 5 di ottobre.

  Nuovi presidenti di comitato: briar_pipe (Elezioni)
  Nuovi membri dello staff di comitati: Ehryn (Supporto), atly (Strategie Web, Design & Sviluppo) e un membro del comitato Elezioni
  Nuovi membri dei gruppi di lavoro: Claire P. Baker (Documentazione AO3), Jess C. (Documentazione AO3), Elenna (Documentazione AO3) e altri cinque volontari per il gruppo Documentazione AO3
  Nuovi volontari per il testing: Ridicully e un altro
  Nuovi volontari per Traduzioni: SilenceoftheSolitude, Tired21, Erhien, Ariella e altri due

  Membri dello staff di comitati uscenti:: Caitlin Munley (Strategie Web, Design e Sviluppo), very (Organizzazione Tag) e un membro dello staff di Comunicazioni
  Membri dei gruppi di lavoro uscenti: Bobdog54 (Documentazione AO3)
  Volontari per Organizzazione Tag uscenti: due
  Volontari per Traduzione uscenti: Snixx

 • Eylül 2014 Haber Bülteni, 84. Sayı

  By Ania Kopertowska on Sunday, 5 October 2014 - 10:54pm
  Message type:
  Tags:

  OTW’nin adı, logosu ve projelerinin bir gazete üzerinde bulunduğu afiş Caitie’ye ait.

  Komitelerimizin amaç ve görevleri ile ilgili daha detaylı bilgi edinmek için web sitemizdeki komite listemize göz atabilirsiniz.

  I. HAYRANLARIN KATILIMI

  OTW (Transformatif Eserler Derneği) geçen ay Flourish Klink'in konuk yazısı ile 7. yılını kutladı. Bu yazının OTW ve fandom konularını tartışan bir dizi konuk yazısının başlangıcı olmasını umuyoruz. Tüm hayranları ilerideki konuk yazıları için konu önerilerini bizimle paylaşmaya çağırıyoruz.

  10 Eylül'de OTW ağ tarafsızlığının karşı karşıya olduğu saldırıya kullanıcılarının dikkatini çekmek için sitelerine yerleştirdiği bannerlar aracılığı ile Battle for the Net Internet Slowdown'a desteğini gösterdi. BBC'nin teknoloji programı Click'in konuyla ilgili yayınında Archive of Our Own – AO3 (Kendimize Ait Bir Arşiv) ana sayfasının bir ekran görüntüsü yer aldı.

  Wiki Komitesi'nin Fanlore'da düzenlediği Stub September etkinliği büyük ilgi topladı. Geçtiğimiz ay birçok yeni editör Fanlore'u keşfetti; bu da bizi çok mutlu etti! Komite 14 Eylül'de makale editörlüğü hakkında bir sohbet düzenledi ve sonrasında o gün tartışılan konuların bir özetini paylaştı. Kendi içlerinde, komite perde arkası işlerini ileride çok kolaylaştıracak bir toplu düzenleme aracı incelemeye başladı.

  II. AO3'TE NELER OLUYOR

  Erişilebilirlik, Dizayn ve Teknoloji Komitesi yoğun bir ay geçirdi! Dört büyük kod yayınını başarı ile gerçekleştirdiler: arama indeksi kodumuzda büyük iyileşmeler, akabinde 2014 Büyük Arama ve Filtreleme Yükseltmesi'nin ilk bölümü, yeni admin bannerları (yaklaşan üyelik kampanyasında kullanımda görebileceğiz) ve son olarak da AO3'ün yeni SSS sistemi. Artık Çeviri Komitesi ve yorulmak bilmeyen gönüllüleri sayesinde AO3'ün yardım bölümünü birden fazla dilde gezebileceksiniz. Üstün çabaları ve AO3'ün tam anlamıyla çok uluslu bir site olmaya geçişi sürecinde gösterdikleri sabır ve destekleri için kendilerine teşekkür ediyoruz.

  AO3 Dokümantasyon Çalışma Grubu (AO3 Docs) kısmen geçerliliğini kaybeden geniş SSS koleksiyonumuzu elden geçirmekte harika bir iş çıkarıyor. Bu sayede AO3'teki SSS'lerin yapısı artık çok daha erişilebilir, kapsamlı ve kolay gezilebilir olacak. AO3 Docs, bu çalışmada yardımcı olmaları için 8 yeni gönüllüyü aralarına katmış bulunuyor.

  Etiket Düzenleme Komitesi bu ay Ekim ayında yapacakları gönüllü çağrısının hazırlıklarına odaklandı. Etiket Düzenleyici olmayı düşünürseniz daha fazla bilgi için bu hafta gönüllü olma sayfasını takip edin. Komite ayrıca Erişilebilirlik, Dizayn ve Teknoloji Komitesi ile yeni SSS sistemine geçiş ve Teknik Destek ile etiketlerle ilgili biletler üzerinde çalıştı.

  Kötüye Kullanım ve Teknik Destek Komiteleri kullanıcılardan gelen mesajların yoğunluğunu karşılamakta zorlanmadı. Kötüye Kullanım Eylül ayında 420 ihbar aldı ve büyük çoğunluğunu aynı ay içinde sonuçlandırmayı başardı. Teknik Destek Ağustos ayında 550, Eylül ayının ilk üç haftasında ise neredeyse 450 bileti karşıladı. Ayrıca bu yıl için iki açık sohbet daha planladılar: 26 Ekim 17:00 UTC ve 7 Aralık 00:00 UTC. Her ikisi için de tarih yaklaştığında duyuru yapıyor olacağız. Lütfen uğrayın!

  Sistem Komitesi hosting sağlayıcımız ile sunucularımızın yeni dağıtıcıları için daha fazla raf alanı pazarlığı yaptı, karşılaşılan bazı güvenlik sorunlarını cevaplamaya zaman ayırdı ve daha iyi AO3 indekslemesi için yeni bir Elasticsearch sistemi kurdu.

  III. DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR

  Akademik Dergi Komitesi 15 Eylül'de 17. sayısını yayınladı. Sayıda yer alan on dokuz makalenin konuları Sherlock'ta genderswap (cinsiyet değişimi) ve Harry Potter'da twincest'ten (ikiz ensesti) Disney cosplay'e, hayran kurgu metadatasına, Midraş olarak hayran kurguya ve Orlando Jones ile bir söyleşiye kadar uzanıyor. Komite ayrıca Mart ve Haziran 2015'te yayınlanacak iki özel sayının da üzerinde çalışıyor. Bu sayılar sırasıyla "Performans ve Gerçekleştiricilik" ve "Avrupa Fandomları ve Hayran Objeleri" üzerine olacak. Kristina Busse Austin, Teksas, ABD'de düzenlenen FLOW konferansında katılımcıydı. Konferansta eski ve yeni TWC katılımcıları ve eleştirmenleri ile buluştu ve "Siyasi Televizyon ve Amerikan Siyasetinin Algılanışı" konusunu tartıştı.

  Çeviri Komitesi 36 yeni gönüllü ve iki yeni dil ekibini (Çekçe ve İbranice) aralarına kattıkları için çok mutlu! Gönüllülerin çoğu şu anda Geliştirme ve Üyelik Komitesi'nden gelen Ekim üyelik kampanyası gönderileri ve Open Doors'un (Açık Kapılar) yeni metinleri üzerinde çalışıyor. Bu metinlerden biri ileride kullanılacak bir arşiv aktarım duyurusu.

  Hukuk Komitesi Avustralya Hükümeti'ne Online Telif Hakkı Tartışma Bildirisi ile bağlantılı görüşlerini sundu. OTW, Creative Commons Avustralya ile birlikte, Avustralya Hükümeti'nin online telif hakkı ihlali uygulama ve cezaları ile ilgili önerisine karşı görüş bildirdi. Öneri, bu süreçte geri çekildi. Komite ayrıca hayranlardan gelen yardım ve bilgi taleplerini cevapladı.

  Hukuk Komitesi'nin devam eden projeleri arasında DMCA hakkında USPTO/NTIA ilgili taraflar sürecindeki çalışmaları var ve geçen ay da bahsettiğimiz gibi 2010'da kazanılmasına, 2012'de uzatılmasına yardım ettiğimiz DMCA muafiyetinin tekrar uzatılması için ABD Kongre Kütüphanesi (Library of Congress) huzurundaki çalışmalarının bir sonraki aşamasına hazırlanıyorlar.

  Geçtiğimiz ay OTW web sitesi bazı aksamalar yaşadı. Kullanıcıların siteye ulaşımında sorun varsa veya bir gönderi linki çalışmıyorsa lütfen problemi çözmelerine yardımcı olmak için Web Strateji, Dizayn ve Geliştirme Komitemiz ile irtibata geçerek sorunu yaşadığınız saati ve gördüklerinizin bir ekran görüntüsünü veya hata mesajının kopyasını paylaşın.

  IV. YÖNETİM

  Stratejik Planlama Komitesi OTW gönüllülerine kâr amacı gütmeyen kurumların yapıları ve uygulamaları hakkında bilgi vermek için iki tane daha dahili Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluş 101 oturumu gerçekleştirdi. Ayrıca Ekim toplantısı öncesinde son komite anket süreçlerini toparlıyorlar ve topladıkları bilgileri toplantıda Kurul'a sunmak üzere özetlemeye odaklanıyorlar.

  Seçimler Çalışma Grubu yeni eş-başkanları briar_pipe'ın da katılımıyla artık bir komite oldu. İleride daha adil ve pratik seçim dönemleri sağlayabilmek adına dokümantasyonumuzu ve süreçlerimizi güncelliyorlar. Bu seçim dönemi için Seçimler Komitesi Kurul ile birlikte çalışarak uygunluk şartlarını netleştirdi ve adaylık için bir çağrı yayınladı. Şu anda adayların OTW üyelerine duyurulması ve tanıtılmasının zaman çizelgesi ve prosedürleri üzerinde çalışıyorlar.

  V. GÖREVLİ VE GÖNÜLLÜLER

  Gönüllüler ve İstihdam Komitesi AO3 Dokümantasyon Çalışma Grubu ile gönüllü alımını koordine etti ve OTW'nin 2014'teki son iki gönüllü alım kampanyasına hazırlıklarını sürdürdü. Komite ayrıca geçen ayki Still Willing to Serve (Hala Çalışmaya Gönüllü) projesi kapsamında ayrılan görevli ve gönüllülerin çıkışlarını yapmaya başlıyor. Komitenin üç üyesi 3 - 5 Ekim 2014 tarihleri arasında Silver Spring, Maryland'de (ABD) düzenlenecek OTW Kurul Toplantısına katılacak.

  Yeni Komite Başkanı: briar_pipe (Seçimler)
  Yeni Komite Görevlileri: Ehryn (Teknik Destek), atly (Web Dizayn, Strateji ve Geliştirme), 1 Seçimler Komitesi Görevlisi
  Yeni Çalışma Grubu Üyeleri: Claire P. Baker (AO3 Dokümantasyon), Jess C. (AO3 Dokümantasyon), Elenna (AO3 Dokümantasyon) ve 5 AO3 Dokümantasyon Gönüllüsü daha
  Yeni Testçi Gönüllüler: Ridicully ve 1 kişi daha
  Yeni Çevirmen Gönüllüler: SilenceoftheSolitude, Tired21, Erhien, Ariella ve 2 kişi daha

  Ayrılan Komite Görevlileri: Caitlin Munley (Web Dizayn, Strateji ve Geliştirme), very (Etiket Düzenleme), 1 İletişim Komitesi Görevlisi
  Ayrılan Çalışma Grubu Üyeleri: Bobdog54 (AO3 Dokümantasyon)
  Ayrılan Etiket Düzenleme Gönüllüleri: 2 kişi
  Ayrılan Çevirmen Gönüllüler: Snixx

 • Laporan Berkala Bulan September 2014, Volume 84

  By Ridicully on Sunday, 5 October 2014 - 10:52pm
  Message type:
  Tags:

  Spanduk sebuah koran dengan nama dan logo OTW serta proyek-proyeknya pada halamanya yang dibuat oleh caite.

  Untuk informasi lebih banyak tentang ruang lingkup komite-komite kami, silakan lihat daftar komite di situs kami..

  I. PENGGEMAR MENGAMBIL BAGIAN

  OTW (Organisasi untuk Karya Transformatif) merayakan ulang tahunnya yang ke-7 bulan lalu dengan sebuah tulisan tamu dari Flourish Klink. Tulisan tersebut memulai apa yang kami harapkan akan menjadi serangkaian tulisan tamu yang mendiskusikan OTW dan permasalahan fandom. Kami mendorong para penggemar untuk memberikan kami saran untuk tulisan-tulisan tamu di masa mendatang.

  Pada tanggal 10 September, OTW mengambil bagian dalam Battle for the Net Internet Slowdown dengan menampilkan spanduk untuk memberi informasi kepada para pengguna tentang serangan terhadap netralitas Internet. Sebuah screenshot halaman depan Archive of Our Own – AO3 (Arsip Milik Kita) muncul sebagai bagian dari ulasan di program teknologi BBC Click.

  Acara Wiki di Fanlore, Stub September, merupakan sebuah kesuksesan besar. Banyak editor baru menemukan Fanlore bulan kemarin, dan kami sangat gembira karenanya! Komite telah mengadakan sebuah obrolan tentang pengeditan pada tanggal 14 September dan kemudian mempublikasikan rangkuman permasalahan yang didiskusikan pada hari itu. Secara internal, komite mulai memeriksa sebuah alat pengedit secara massal yang akan membuat pekerjaan di balik layar lebih mudah di masa depan.

  II. SEPUTAR AO3

  Aksesibilitas, Desain, dan Teknologi telah melalui bulan yang sibuk! Mereka telah berhasil menyelesaikan empat peluncuran kode penting: perbaikan besar pada kode pencarian laman utama kami, diikuti dengan bagian pertama dari Peningkatan Besar-Besaran terhadap Pencarian & Penjelajahan, spanduk-spanduk admin terbaru (yang bisa dilihat di penggalangan keanggotaan dalam waktu dekat ini), dan akhirnya, FAQ baru AO3. Anda sekarang dapat menjelajah bagian pertolongan AO3 dalam berbagai bahasa, berkat Komite Penerjemah dan para relawannya yang tak kenal lelah. Pujian yang setinggi-tingginya kepada mereka atas pekerjaan mereka yang luar biasa dan kesabaran serta dukungan mereka sementara kami bekerja menuju AO3 yang benar-benar internasional.

  Dokumentasi AO3 (AO3 Docs) telah melakukan pekerjaan yang luar biasa untuk memperbaiki semua koleksi FAQ kami yang sebagian besar telah usang. Ini artinya struktur FAQ di AO3 akan lebih mudah diakses, lebih lengkap dan lebih mudah untuk bernavigasi di dalamnya. AO3 Docs telah menyambut 8 relawan baru ke dalam timnya untuk membantu perbaikan ini.

  Manajemen Tanda memfokuskan bulan ini untuk mempersiapkan perekrutan bulan Oktober. Jika Anda tertarik untuk menjadi seorang pengatur tanda, simak laman sukarelawan minggu ini untuk informasi lebih lanjut. Manajemen Tanda juga bekerja dengan Aksesibilitas, Desain, dan Teknologi dalam pemindahan FAQ, dan dengan Dukungan untuk tiket-tiket yang terkait dengan tanda.

  Pelanggaran dan Dukungan telah menangani dengan baik volume pesan dari para pengguna. Pelanggaran menerima 420 laporan di bulan September dan dapat menyelesaikan sebagian besar dari jumlah tersebut di bulan yang sama. Dukungan memproses hampir 550 tiket di bulan Agustus, dan hampir 450 tiket di tiga minggu pertama bulan September. Mereka juga sudah menjadwalkan dua Obrolan Terbuka untuk tahun ini: 26 Oktober pukul 17:00 UTC dan 7 Desember pukul 00:00 UTC. Kami akan mempublikasikan pengumuman untuk setiap tanggal yang mendekat. Jangan lupa untuk mengikuti!

  Sistem telah bernegosiasi untuk tambahan rack space di fasilitas hosting kami untuk switches baru untuk server, menjawab permasalahan keamanan yang muncul, dan membangun sistem Elasticsearch baru untuk sistem indeks AO3 yang lebih baik.

  Jurnal mempublikasikan terbitan 17 pada tanggal 15 September. Sembilan belas pengajuan yang diterima berkisar mulai dari pertukaran gender di Sherlock, twincest di Harry Potter, cosplay Disney sampai metadata fanfiksi, fanfiksi sebagai Midrash, dan sebuah wawancara dengan Orlando Jones. Mereka juga kini tengah mengerjakan dua volume spesial untuk bulan Maret dan Juni 2015, yang masing-masing mengenai “Kinerja dan Performativitas” dan “Fandom Eropa dan Objek Penggemar”. Kristina Busse menjadi seorang panelis dalam Konferensi FLOW di Austin, Texas, Amerika Serikat, dimana dia bertemu dengan banyak kontributor dan pengulas lama dan akan datang bagi Transformative Works and Cultures – TWC (Karya dan Kultur Transformatif), dan mendiskusikan “Televisi Politik dan Persepsi tentang Politik Amerika.”

  Penerjemah sangat senang atas penambahan 36 relawan baru, termasuk anggota-anggota untuk dua tim bahasa baru: Ceko dan Ibrani! Sebagian besar relawan sedang sibuk mengerjakan postingan penggalangan keanggotaan bulan Oktober dari Pengembangan & Keanggotaan dan dokumen-dokumen baru dari Open Doors (Pintu Terbuka), termasuk sebuah pengumuman yang akan datang untuk sebuah impor arsip baru.

  Hukum mengajukan komentar-komentar kepada pemerintah Australia terkait dengan Notulen Diskusi Australia mengenai Hak Cipta Online. OTW bergabung dengan Creative Commons Australia, merekomendasikan melawan proposal milik pemerintah Australia tentang penegakan dan hukuman atas penyalahgunaan hak cipta online. Proposal tersebut telah ditarik sejak saat itu. Komite Hukum juga merespon beberapa permintaan untuk pertolongan dan informasi dari para penggemar.

  Komite Hukum juga terus bekerja dalam beberapa proyek yang masih berlangsung, seperti pemegang kepentingan USPTO/NTIA tentang DMCA, dan juga, seperti yang dicatat bulan lalu, mereka tengah mempersiapkan diri untuk ronde pekerjaan berikutnya di hadapan US Library of Congress, mencari pembaruan lebih lanjut atas pembebasan DMCA yang kami bantu dapatkan pada tahun 2010 dan perbarui pada tahun 2012.

  Situs OTW telah mengalami beberapa kali galat dalam sebulan terakhir ini. Jika para pengguna kesulitan membuka situs atau jika tautan postingan tampaknya tidak bekerja, mohon kontak komite Strategi, Desain dan Pengembangan kami dengan informasi tentang waktu ketika Anda mengalami permasalahan, disertai dengan sebuah screenshot akan apa yang Anda lihat atau salinan dari pesan kesalahan yang diterima, untuk membantu mereka melacak permasalahan tersebut.

  IV. MANAJEMEN

  Perencanaan Strategis menyelesaikan dua lagi sesi Nirlaba 101 untuk menginformasikan relawan OTW tentang struktur dan praktik nirlaba. Mereka juga menyelesaikan proses survei untuk beberapa komite terakhir sebelum retreat bulan Oktober, dan sedang fokus menyaring semua informasi yang telah mereka kumpulkan ke dalam catatan dan takeaways untuk dibawa kepada Jajaran Direksi di retreat tersebut.

  Pemilu kini adalah sebuah komite resmi dengan seorang ketua komite baru, briar_pipe. Mereka sedang memperbarui dokumentasi dan proses kami untuk memastikan pemilihan yang lebih adil dan praktis di masa mendatang. Untuk pemilihan kali ini, Komite Pemilu bekerja dengan Jajaran Direksi untuk mengklarifikasi syarat kelayakan dan sejak saat itu telah berhasil mengirimkan panggilan untuk deklarasi pencalonan. Mereka sekarang sedang menyelesaikan jadwal dan prosedur seputar pengumuman dan pengenalan para kandidat kepada komunitas OTW.

  V. SEMUA TENTANG RELAWAN

  Volunteers & Recruiting (Relawan & Rekrutmen) telah bekerja keras mengkoordinasi rekrutmen dengan Dokumentasi AO3 dan mempersiapkan dua kampanye perekrutan terakhir OTW di tahun 2014. Relawan & Rekrutmen juga mulai memberhentikan staf dan relawan yang telah mengundurkan diri sebagai hasil dari proyek Still Willing to Serve bulan lalu. Tiga anggota komite akan menghadiri OTW Board Retreat di Silver Spring, Maryland, Amerika Serikat pada tanggal 3 - 5 Oktober 2014.

  Ketua Komite Baru: briar_pipe (Pemilu)
  Staf Komite Baru: Ehryn (Dukungan), atly (Strategi, Desain & Pengembangan), 1 staf Pemilu
  Anggota Pokja Baru: Claire P. Baker (Dokumentasi AO3), Jess C. (Dokumentasi AO3), Elenna (Dokumentasi AO3) dan 5 relawan Dokumentasi AO3 lainnya
  Relawan Penguji Baru: Ridicully dan 1 orang lainnya
  Relawan Penerjemah Baru: SilenceoftheSolitude, Tired21, Erhien, Ariella dan 2 lainnya

  Staf Komite yang Mengundurkan Diri: Caitlin Munley (Strategi, Desain & Pengembangan), very (Manajemen Tanda), 1 Staf Komunikasi
  Anggota Pokja yang Mengundurkan Diri: Bobdog54 (Dokumentasi AO3)
  Pengatur Tanda yang Mengundurkan Diri: 2
  Sukarelawan Penerjemah yang Mengundurkan Diri: Snixx

Pages

Subscribe to Newsletter