OTW’s økonomi: budget for 2017

2016 var et travlt år for OTW’s (Organisationen for Transformative Værker) Økonomi-komité, og vi arbejder stadig hårdt på at forbedre organisationens bogføring og finansielle politikker. Budgetlægning er også et område, hvor vi har forbedret os de seneste par måneder—især med henblik på at samarbejde med vores andre komitéer for at beregne deres fremtidige udgifter og forudse uventede forandringer.

Her er vores budget for 2017 (download budgetregnearket for flere detaljerede informationer):
 

2017 udgifter

Udgifter per program: Archive of Our Own (Vores Eget Arkiv): 75,7%. Open Doors (Åbne Døre): 0,5%. Transformative Works and Cultures (Transformative Værker og Kulturer): 1,5%. Fanlore: 2,7%. Legal Advocacy (Juridisk Rådgivning): 1,2% Con Outreach (Udbredelse ved konferencer): 1,8%. Administration: 8,4%. Fundraising: 8,2%.

 

Archive of Our Own – AO3 (Vores Eget Arkiv)

7.013,49 USD brugt; 206.325,51 USD tilbage

 • 7.013,49 USD ud af 213.339 USD er blevet brugt dette år pr. 28. februar 2017.
 • 75,7% af OTW’s udgifter består i at vedligeholde AO3. Dette inkluderer udgifterne til den størrelse server, vi har—både nye køb og igangværende overlapning og vedligeholdelse—hjemmesidens præstation, tilsynsværktøjer og flere systemrelaterede tilladelser (Se alle programudgifter).
 • Siden sidste år har vi været på udkig efter firmaer, der kunne samarbejde med os om at opgradere AO3’s infrastruktur. Vi har indtil videre samarbejdet med to firmaer for at klargøre vores tiltrængte Sporopgradering, og vi ser frem til at udvide vores kontraherede projekter dette år.

 

Fanlore

312,61 USD brugt; 7.174,89 USD tilbage

 • 312,61 USD ud af 7.487,50 USD er blevet brugt dette år pr. 28. februar 2017.
 • Fanlores udgifter består mest af dets tildeling af en server, vedligholdelse og overlapningsudgifter i forbindelse med tilknyttede tilladelser og webdomæner (Se alle programudgifter).

 

Transformative Works and Cultures – TWC (Transformative Værker og Kulturer)

400,04 USD brugt; 3.982,96 USD tilbage

 • 400,04 USD ud af 4.383 USD er blevet brugt dette år pr. 28. februar 2017.
 • TWC’s udgifter udgøres af dets serverudgifter, såvel som tidsskriftets udgivelses- og opbevaringsafgifter (Se alle programudgifter).

 

Open Doors (Åbne Døre)

60,80 USD brugt; 1.475,67 USD tilbage

 • 60,80 USD ud af 1.536,47 USD er blevet brugt dette år pr. 28. februar 2017.
 • Dette års udgifter fra Open Doors er blevet brugt til hosting, backup- og domæneomkostninger for arkiver, der er blevet importeret af Åbne Døre (Se alle programudgifter).

 

Legal Advocacy (Juridisk Rådgivning)

0 USD brugt; 3.500 USD tilbage

 • 0 USD ud af 3.500 USD er indtil videre blevet brugt dette år.
 • Legal Advocacy’s udgifter består af indleveringsafgifter og rejseomkostninger til konferencer (Se alle programudgifter).

 

Udbredelse ved konferencer

0 USD brugt; 5.000 USD tilbage

 • 0 USD ud af 5.000 USD er blevet brugt dette år pr. 28. februar 2017.
 • Udgifterne for vores udbredelse ved konferencer består i at forberede og sende reklamemateriale med forbindelse til OTW og dets projekter, så frivillige kan dele det med andre fans ved konferencer, såvel som potentielt at organisere plads til os ved koncerencerne (se all programudgifter).

 

Fundraising

1.573,52 USD brugt; 21.486,48 USD tilbage

 • 1.573,52 USD ud af 23.060 USD er blevet brugt dette år pr. 28. februar 2017.
 • Udgifterne for vores fundraising består af transaktionsafgifter, som bliver opkrævet af vores udbyder af betalingssystemet ved hvert bidrag; køb og forsendelse af takkegaver og værktøjer, som bruges til at hoste OTW’s medlemskabsdatabase og spore kommunikation mellem bidragsydere og potentielle bidragsydere Se alle programudgifter).

 

Administration

977,15 USD brugt; 22.683,68 USD tilbage

 • 977,15 USD ud af 23.660,83 USD er blevet brugt dette år pr. 28. februar 2017.
 • OTW’s administrative udgifter består af hosting af vores hjemmeside, varemærker, domæner, forsikring, selvangivelser, projektstyring, kommunikation og værktøjer til bogføring(Se alle programudgifter).

 

2017 indtægter

OTW’s indtægter: Bidrag fra april-kampagnen: 32,4%, bidrag fra oktober-kampagnen: 42,2%. Bidrag uden relation til en kampagne: 24,3%. Bidrag fra lignende programmer: 1,1%.

 • OTW bliver udelukkende støttet afdine bidrag—tak for din generøsitet!
 • Vi modtager de fleste af vores bidrag gennem vores april- og oktoberkampagner, der sammen udgører omkring 75% af vores indkomst i 2017. Vi modtager også bidrag gennem de af vores programmer, hvor arbejdsgivere matcher dit bidrag, samt Amazon Smile.
 • OTW’s Økonomi-komité undersøger holdbare muligheder for at investere OTW’s nuværende reserver; vores forudberegnede indkomst burde være nok til at dække dette års udgifter uden behov for at tage fra vores nødreserver.
 • 6.839,56 USD indtil videre (pr. 28. februar 2017) og 308.500 USD forventes indtil årets afslutning.

6.839,56 USD doneret; 301.660,44 tilbage
 

Har du nogen spørgsmål?

Hvis du har nogen spørgsmål om budget eller OTW’s økonomi, så kontakt Økonomi-komitéen.
For at downloade OTW’s opdaterede budget for 2017 i regnearkformat skal du trykke på dette link.

Dette nyhedsindlæg blev oversat af OTW’s frivillige oversættere. Vil du vide mere om vores arbejde, kan du besøge Oversættelsessiden på transformativeworks.org.

OTW’s strategiske plan for 2017-2020

Komitéen for Strategisk Planlægning og OTW’s (Organisationen for Transformative Værker) bestyrelse vil gerne annoncere, at de har gennemført deres tilretning af OTW’s strategiske plan. I januar 2016 valgte den nye bestyrelse at gennemgå planen, så den var opdateret med organisationens topprioriteter og ressourcer. Dermed er planen blevet effektiviseret, så den passer bedre med organisationens nuværende behov.

Strategisk Planlægning vil gerne takke OTW’s stab, frivillige, donorer, støtter, brugere og det øvrige fællesskab for deres tålmodighed og engagement. Støtten fra vores fællesskab gør det fortsat muligt for denne organisation at opnå dets mål og tjene fans og fandom.

Udførelsen af denne plan begynder januar 2017. Vi inviterer offentligheden til at gennemlæse tekstversionen af planen nedenunder eller se den Strategiske plans visuelle tidslinje (på engelsk) for at lære mere om OTW og dets fremtidige projekter.

Temaer

Hvert mål i planen passer ind i et større og overordnet mål. Temaerne for disse overordnede mål er indikeret i slutningen af hver målbeskrivelse.
Stærkere Infrastruktur – OTW har brug for bedre teknologi, værktøjer, processer, procedurer og dokumentation. (Infrastruktur)

En stærkere og mere effektiv bestyrelse – En stærk, demokratisk og effektiv bestyrelse vil påvirke hele organisationen positivt. (Bestyrelse)

Forøget engagement, bevarelse og udvikling hos frivillige – OTW skal opbygge kompetencer og erfaring ved at skabe et stærkere fællesskab i OTW. (Udvikling)

Udvide fundraising og den finansielle kapacitet – OTW har brug for finansielle midler for at kunne fungere og vokse. Derfor må organisationen udvide sin fundraising-kapacitet. (Fundraising/regnskab)

Vokse og støtte allerede eksisterende projekter – Hver komité er nødt til klart at forstå deres specifikke rolle i at opnå OTW’s mål. (Projekter)

6-måneders mål

Dokumentere OTW’s formand-/ledelsesstillinger og forventninger: Formændene og lederne for de forskellige komitéer og arbejdsgrupper samarbejder med bestyrelsen om at opsætte et dokument, som beskriver organisationens forventninger til deres formænd og ledere. (Infrastruktur)

Dokumentation for ansvarsområder og roller: Bestyrelsen opsætter, godkender og udgiver interne dokumenter, der præciserer, hvordan bestyrelsen reelt fungerer i modsætning til, hvordan den ideelt burde fungere. (Bestyrelse)

Indledende meddelelser om ansvarsområder: Komitéer/arbejdsgrupper laver en oversigt, der beskriver ansvarsområderne i OTW, heriblandt potentielle mellemrum eller sammenfald mellem dem og andre grupper. (Infrastruktur)

Forbedret kommunikation mellem bestyrelsen og komitéerne:

Bestyrelsen implementerer fleksible, klare og strukturelt støttede systemer til at kommunikere med komitéerne og arbejdsgrupperne. (Bestyrelse)

9-måneders mål

Dokumentere beskrivelser af gruppe-specifikke formands-/lederstillinger: Ved at bruge OTW’s dokument, der beskriver rollerne og forventningerne til formænd og ledere, opsætter alle komitéer og arbejdsgrupper deres eget dokument, der beskriver og uddyber krav til deres specifikke lederskabsmodel. (Infrastruktur)

12-måneders mål

Rekrutteringsplan: Komitéer/arbejdsgrupper dokumenterer deres rekrutteringsbehov, træningsplan, tidslinie etc. for deres nye stab (og frivillige, hvis dette er nødvendigt). (Udvikling)

Interne wiki-sider til daglige og essentielle procedurer: Komitéer/arbejdsgrupper skaber og publicerer interne wiki-sider, som dokumenterer deres faste processer og procedurer. (Infrastruktur)

Komitéer/arbejdsgrupper og OTW-budgetter: Økonomi har færdiggjort en opdatering i det nuværende OTW-budget og lavet et budget for OTW i det kommende år. (Fundraising/regnskab)

Koalitionsretningslinier: Juridiske Rådgivning har lagt en guide på den interne wiki om OTW’s nuværende koalitioner med andre organisationer, samt procedurer, hvor de har organiseret dannelsen af nye koalitioner og kollektive projekter. (Projekter)

18-måneders mål

Basistræning af formænd/ledelse: Procedurer for basistræning er blevet udviklet og implementeret for at give grundlæggende færdigheder, som alle komitéernes formænd og ledere af arbejdsgrupperne behøver for at være effektive i deres positioner. (Udvikling)

24-måneders mål

Køreplaner for komitéer/arbejdsgrupper: Alle komitéer/arbejdsgrupper har udformet en køreplan, der beskriver deres prioriteter og fastsætter deres fremtidige mål, heriblandt potentielle nye projekter, som de måske har et ønske om at påtage sig. (Infrastruktur)

Research af ledelsesmuligheder: OTW’s bestyrelse har gennemgået research inden for drift og ledelse af nonprofit organisationer. Derudover har de også vurderet, hvilke behov der var for justering af OTW’s ledelsesstruktur. (Bestyrelse)

Uddybe og etablere procedurer, der håndterer personalekonflikter: Procedurer, der håndterer personalekonflikter, er blevet udarbejdet og godkendt. (Udvikling)

Fastsætte retningslinier for reserver: OTW har fastsat retningslinier for deres reserver. (Fundraising/regnskab)

Fastsætte retningslinier for de årlige fundraising-mål: OTW had fastsat retningslinier for beløbet ved de årlige fundraising-mål. (Fundraising/regnskab)

Mål og/eller resultater for hvert projekt: Hvert OTW-projekt har en plan, der tilkendegiver deres målsætninger for de næste 3 år. (Projekter)

30-måneders mål

En fastsat træningsplan for bestyrelsen: En træningsproces er tilgængelig, som kan benyttes af alle nyvalgte bestyrelsesmedlemmer. (Bestyrelse)

Færdiggøre træningsplan for formænd/ledelse: OTW har færdiggjort en træningsplan for formænd/ledelse, som omhandler OTW-specifikke færdigheder, såvel som mere generelle færdigheder inden for lederskab og management, heriblandt ledermøder, uddelegering af opgaver, organisering af personaletræning, optagelse af nye frivillige etc. (Udvikling)

36-Måneders mål

Organisationshåndbog: Der er en håndbog (sandsynligvis placeret på den interne wiki), som hver medarbejder og frivillig kan få, hvor de grundlæggende informationer om OTW er beskrevet. Dette er informationer som eksempelvis baggrunden for hver komité/arbejdsgruppe og grundlæggende vejledninger til organisationens værktøjer. (Infrastruktur)

Bestyrelsens successionsplan: Bestyrelsen har en successionsplan, der sikrer, at de nuværende bestyrelsesmedlemmer føler, at deres viden og ansvar bliver bevaret, og at nye bestyrelsesmedlemmer føler sig støttet og informeret i deres træning og overgangsfase. (Bestyrelse)

Plan for ny driftsmodel: OTW har udviklet en plan til at justere organisationens ledelsesstruktur. (Bestyrelse)

Undersøgelse af mulighederne for et årligt/kvartårligt møde, der omfatter hele organisationen: OTW har undersøgt muligheden for at holde møder, der omfatter hele organisationen. (Udvikling)

Dette nyhedsindlæg blev oversat af OTW’s frivillige oversættere. Vil du vide mere om vores arbejde, kan du besøge Oversættelsessiden på transformativeworks.org.