Els nostres projectes

Archive of Our Own – AO3 (Un Arxiu Propi)

L’AO3 ofereix un lloc central no comercial i no lucratiu per a l’allotjament de fanfiction i altres obres transformatives, fent servir software d’arxivament de codi obert.

Fanhackers

L’OTW publica un blog per a la discussió de meta-temes de fans i perspectives fans en relació a estudis sobre fans i sobre els mitjans.

Fanlore

Fanlore, una viqui del fandom, està dedicada a preservar la història de les obres transformatives i els fandoms dels quals han sorgit.

Fan Video and Multimedia (Fan Vídeo i Multimèdia)

Els nostres projectes multimèdia actuals inclouen el Fan Video Roadmap (Pla de treball per fan vídeos), el projecte Vidding History (Història dels fan vídeos), incloent el Test Suite of Fair Use Vids (Mostres d’ús raonable en fan vídeos), i una sèrie de recursos per a creadors i creadores de fan vídeos, incloent propostes per l’allotjament del teu vídeo, i instruccions per publicar fan vídeos a l’AO3.

Legal Advocacy (Assistència jurídica)

L’OTW està compromesa amb la protecció i defensa per les obres de fans de l’explotació comercial i els reptes jurídics.

Open Doors (Portes Obertes)

Open Doors ofereix refugi a projectes de fans en risc. Alguns dels subprojectes són el Fan Culture Preservation Project (Projecte de conservació de la cultura fan), que conserva fanzins i altres formes de cultura fan no digitals, i el GeoCities Rescue Project (Projecte per el rescat de Geocities).

Transformative Works and Cultures – TWC (Obres i Cultures Transformatives)

La TWC és una revista acadèmica amb avaluació d’experts (peer-reviewed), que vol promoure la investigació acadèmica sobre les obres i pràctiques dels i les fans.