מדוע יש צורך בתשלום קבלה לחברות על מנת להצביע בבחירות של ה-OTW?

כמו הרבה ארגונים ללא מטרות רווח, ה-OTW (ארגון למען יצירות טרנספורמטיביות) משתמש בתשלום חובה מינימלי כדרישה פשוטה וקלה למעקב על מנת להבטיח שכל אחת מהחברות שלנו היא ישות עצמאית. אם לא נעשה זאת, אותה משתמשת תוכל ליצור מספר חשבונות לקבלה לחברות ותזכה במספר קולות בבחירות.

תשלומים אלו עוזרים גם לתמוך ב-OTW – לשלם את עלויות התפעול של הארגון ושל המיזמים שלנו כאחד, על מנת שלא ניאלץ להשתמש בפרסומות או לחייב את המשתמשות שלנו בתשלום. כוונתנו להשאיר את הגובה המינימלי לתרומה נמוך כדי להבטיח שלא יעצור אף אחת מלהצטרף לארגון, אבל אנחנו מקוות שמרבית החברות יתרמו יותר אם מתאפשר להן!