Comentarii despre Politică și Scrisori

Comentarii din Aprilie 2019 către Parlamentul Noii Zeelande ca parte a revizuirii regulate a Actului ce privește drepturile de autor

În Aprilie, 2019, comitetul Legal al OTW a depus comentarii către Parlamentul Noii Zelande în cadrul revizuirii Actului ce privește drepturile de autor. OTW s-a bazat pe mărturiile impresionante ale fanilor din Noua Zeelandă pentru a ilustra multiplele valori culturale și sociale ale legilor ce permit și promovează creația lucrărilor transformative. OTW a argumentat că Noua Zeelandă trebuie să își mențină politicile de utilizare corectă și să le dezvolte în continuare.
Comentarii din Martie 2019 către Oficiul pentru drepturile de autor din S.U.A privind Actul de modernizare a muzicii

În Martie, 2019, comitetul Legal al OTW a răspuns unei Notificări de Propuneri pentru Reguli Noi realizată de Oficiul pentru drepturile de autor din S.U.A privind înțelesul utilizării „non-comerciale” în cadrul noului Act de modernizare a muzicii (Music Modernization Act – MMA). Printre altele, OTW a argumentat că ar fi preferabil ca definiția „utilizării comerciale” în cadrul MMA: să fie axată pe utilizarea propriu-zisă și nu pe utilizator, să analizeze factorul comercial bazându-se pe scopul unui utilizator de a crea un profit și nu pe platformele și web-hosturile pe care le folosește și să diferențieze „avantajele”. comerciale și non-comerciale.

Comentarii din Iunie 2018 către Parlamentul Canadei, ca parte a revizuirii regulate a Actului ce privește Drepturile de Autor

În Iunie, 2018, comitetul Legal al OTW a depus comentarii către Parlamentul Canadian în cadrul revizuirii regulate a actului ce privește drepturile de autor. OTW s-a bazat pe declarațiile fanilor Canadieni, pentru a argumenta că excepțiile ce privesc folosirea corectă și conținutul generat de utilizatori sunt eficiente și benefice din punct de vedere social.
Comentarii din Iunie 2017 către reprezentantul Comerțului al S.U.A. cu privire la Acordul de Comerț Liber din America de Nord

Pe măsură ce reprezentantul comerțului al S.U.A. (USTR) a început procesul de renegociere al Acordului de Comerț Liber din America de Nord (NAFTA), comitetul Legal al OTW a susținut un proces de negociere transparent și a accentuat importanța includerii excepțiilor și limitărilor cum ar fi utilizarea corectă în orice dispoziție cu privire la protecția proprietății intelectuale.
Comentarii din Martie 2017 către Oficiul de Drepturi de Autor cu privire la Drepturi morale de Atribuție și Integritate

Pe 30 Martie 2017, comitetul Legal al OTW a depus un răspuns la cererea pentru comentarii a Oficiului pentru Drepturi de Autor al S.U.A cu privire la adoptarea de către S.U.A. a unor legi adiționale ce ar solicita identificarea autorilor în conexiune cu lucrările lor (cunoscut ca dreptul de “atribuție“). Această lege ar solicita de asemenea permisiunea autorului pentru a modifica lucrări care sunt declarate proprietate intelectuală (cunoscut ca dreptul la “integritate“). Împreună, acestea sunt cunoscute ca “drepturi morale.” OTW a argumentat că un drept la integritate ar împiedica expresia liberă, și că, în timp ce normele de atribuție sunt în general benefice și comune în comunitățile de fani, nu ar trebui să li se confere putere legală. În schimb, drepturile la atribuție sunt bine protejate de legea contractuală. Drepturi legale adiționale ar fi puțin compatibile cu formele comune de creații colective sau secvențiale, iar variația largă de norme de atribuție din diferitele comunități (de exemplu fandom, mediul academic, realizarea de filme, realizarea de publicitate) demonstrează că comunitățile individuale ar trebui să poată determina cum și când trebuie realizată atribuția.

Comentarii ulterioare din Februarie 2017 către Biroul de Drept de Proprietate Intelectuală al S.U.A. cu privire la Secțiunea 512 din DMCA

Ca o urmare a comentariilor din Martie 2016, comitetul Legal al OTW a răspuns întrebărilor Oficiului pentru Drepturi de Autor cu privire la dispozițiile legate de notificarea și retragerea din secțiunea 512 a Digital Millennium Copyright Act S.U.A. Printre altele, OTW s-a bazat pe experiența sa în conducerea Arhivei Noastre și experiența membrilor săi care se ocupă cu notificări de retragere pentru a evidenția modurile în care sistemul actual funcționează corespunzător, și modurile în care poate fi îmbunătățit.

Comentarii către Singapore din Octombrie 2016

Pe 23 Octombrie 2016, comitetul Legal al OTW a depus comentarii către guvernul din Singapore ca răspuns la un Consult Public cu privire la schimbările propuse în regimul de drepturi de autor din Singapore. Am evidențiat beneficiile unui regim echilibrat, cu o doctrină de folosire corectă robustă, ce permite crearea de lucrări non-comerciale transformative fără permisiune, și am sugerat posibilitatea unei excepții în protecția drepturilor de autor legate de „conținutul generat de utilizatori” pentru a amplifica folosirea corectă. Ne-am bazat pe experiența noastră în obținerea scutirilor pentru dispozițiile „anti-circumvenție” ale DMCA pentru a discuta propunerile guvernului din Singapore cu privire la „măsuri tehnice de protecție” pentru lucrări ce sunt proprietate intelectuală. Am îndemnat de asemenea adoptarea unor reguli simple și consecvente cu privire la durata protecției drepturilor de autor, am discutat avantajele și dezavantajele acordării autorilor un drept de atribuție, și am discutat propuneri pentru a administra lucrările „orfane”, pentru care deținătorii drepturilor de autor nu sunt ușor de identificat.

Comentarii din Iunie 2016 către Oficiul de Drepturi de Autor al S.U.A.

Pe 24 Iunie 2016, împreună cu EFF și Profesorul Eric Goldman, OTW a depus comentarii către Oficiul pentru drepturi de Autor al S.U.A. ca răspuns la o Notificare de Propuneri pentru Reguli Noi ce ar face ca site-urile ce se bazează pe siguranța DMCA — cum ar fi Arhiva Noastră — să trebuiască să își reînnoiască înregistrările odată la 3 ani. Am argumentat că aceste reguli ar putea vătăma furnizorii de servicii mici și i-ar putea expune la mici greșeli de omitere.

Comentarii din Iunie 2016 către Comisia Europeană

Comentarii din Aprilie 2016 către Comisia Europeană

OTW a explicat că în timp ce sistemele de notificare și retragere sunt menite să permită impunerea dreptului de proprietate intelectuală mai rapid și ieftin, este „crucial ca aceste economii să nu se facă în detrimentul vorbirii libere ce nu încalcă aceste drepturi.” OTW a îndemnat de asemenea Comisia să recunoască că sectorul non-comercial poate produce creativitate și inovație semnificativă, și să nu facă reguli ce pot fi urmate doar de afaceri mari.

Comentarii ulterioare din Martie 2016 către Oficiul pentru Drepturile de Autor al S.U.A. cu privire la Secțiunea 512 din DMCA

Ca răspuns la o cerere făcută de oficiul pentru drepturi de autor al S.U.A., comitetul Legal al OTW a realizat comentarii cu privire la dispozițiile de notificare și retragere din secțiunea 512 a Digital Millennium Copyright Act S.U.A.. OTW a argumentat că legea este departe de a fi perfectă, dar că furnizează un cadru important, ce permite creativității în mediul online să prospere. I-a reamintit Oficiului pentru Drepturi de Autor că multe entități ce se bazează pe DMCA, cum ar fi Arhiva Noastră a OTW, sunt mici, și realizează notificări de retragere individuale, lipsindu-le resursele pentru a monitoriza conținutul furnizat de utilizatori pentru a descoperi încălcarea de drepturi. OTW a evidențiat de asemenea importanța unor mecanisme pentru a preveni și pedepsi notificări de retragere necorespunzătoare, și a identificat moduri în care sistemul curent de contestare a notificărilor este inadecvat pentru a proteja utilizatorii ce utilizează corect și se exprimă liber.

Comentarii către Oficiul pentru Drepturile de Autor al S.U.A.

Ca răspuns la o cerere pentru comentarii a oficiul pentru drepturi de autor al S.U.A., comitetul Legal al OTW a argumentat că secțiunea 1201 a Digital Millennium Copyright Act este exagerată și împiedică fără scop creații valoroase și inovatoare, deoarece nu permite oamenilor să evite protecțiile tehnologice ale materialelor ce sunt proprietate intelectuală, chiar și pentru scopuri ce nu încalcă aceste drepturi, cum ar fi utilizarea corectă. Am argumentat de asemenea că procedura de trienală de elaborare de reglementări, cu ajutorul căreia am obținut cu succes scutiri pentru vidders, este mult prea împovărătoare, și am propus sugestii concrete pentru îmbunătățiri.

Comentarii către Comisia Europeană

În Decembrie, 2015, comitetul Legal al OTW (Organizația pentru lucrări transformative) a depus un răspuns la cererea pentru comentarii a Comisiei Europene cu privire la platforme online, intermediari online și computare cloud. Comentariile OTW au evidențiat pericolele reglementării bazate pe presupunerea falsă că toate platformele online și intermediarii sunt entități comerciale mari cum ar fi Google și eBay.

Comentarii către Coordonatorul Impunerii Drepturilor de Proprietate Intelectuală din S.U.A.

Pe 16 Octombrie 2015, OTW, împreună cu Public Knowledge, a depus Comentarii către Coordonatorul Impunerii Drepturilor de Proprietate Intelectuală din S.U.A. al Oficiului pentru Management și Buget ca răspuns la o cerere de comentarii cu privire la planul său de aplicare a drepturilor de proprietate intelectuală. Comentariile au furnizat recomandări specifice și au evidențiat importanța considerării intereselor publicului larg, incluzând utilizatorii ce pot fi vătămați de legi mult prea agresive de impunere a drepturilor de proprietate intelectuală.

Comentariile OTW către Guvernul Africii de Sud

În legătură cu procesul de reformă al drepturilor de autor derulat de guvernul Africii de Sud, OTW a depus un comentariu în favoarea adoptării de către Africa de Sud a standardului de folosire corectă, pentru a înlocui excepțiile învechite și limitate la legea dreptului de autor. După cum s-a exprimat OTW în comentariu, credem că este vital „să aducem la cunoștință Guvernului bogăția și importanța comunităților de remixări non-comerciale și lucrărilor ce le produc, în Africa de Sud sau altundeva. Cercetările empirice dovedesc că cultura de remixare este un fenomen global, cu caracteristici similare în toată lumea.”

Scrisoare către Congresul S.U.A.

Comitetul Legal al OTW s-a alăturat unei coaliții de organizații, academicieni și juriști în a trimite o scrisoare Congresului Statelor Unite, cu privire la importanța „unui sistem de drepturi de autor echilibrat ce avantajează creatorii, utilizatorii și inovatorii” și încurajează expresia liberă.

Depunere către Guvernul Australian cu privire la Documentul ce Discută Încălcarea Drepturilor de Autor Online

Comitetul Legal al OTW, împreună cu Creative Commons Australia, a depus comentarii către Guvernul Australian cu privire la Documentul ce Discută Încălcarea Drepturilor de Autor Online pe 5 Septembrie 2014, argumentând împotriva unei propuneri realizate de guvernul Australian. Propunerea extinde răspunderea pentru „autorizare” pentru furnizori de servicii de internet. Asta ar însemna, că deși nu ar putea să oprească încălcări individuale ale utilizatorilor, ar putea schimba modul în care serviciile lor sunt operate, cum ar fi să taie accesul Internet pentru cei ce ce sunt acuzați de încălcarea drepturilor, sau să filtreze activității utilizatorilor.

Comentarii către Comisia Europeană

În Februarie 2014, comitetul Legal al OTW a înregistrat OTW în Registrul de Transparență al Uniunii Europene și a înregistrat o depunere către cererea de comentarii cu privire la reforma drepturilor de autor în U.E.

Comentarii către PTO/NTIA

În Octombrie 2013, Administrația Națională de Informații și Telecomunicații (NTIA) din S.U.A. și Oficiul de Patente și Mărci Înregistrate (PTO) din S.U.A. au cerut comentarii publice legate de problema politicii cu privire la drepturi de autor, incluzând cadrul legal pentru crearea de remixări. Avocații noștri au folosit declarațiile fanilor pentru a le explica acestor agenții, ce vor propune probabil o nouă legislație cu privire la dreptul de autor, că orice schimbare în aceste legi ar trebui să favorizeze libertatea de a crea lucrări transformative.

Rebecca Tushnet, membră a comitetului Legal al OTW, a apărut într-un panel de jurați pentru Cadru Legal pentru Remixări cărora li s-a cerut să fie martori pentru aceste agenții, în conexiune cu procesul de comentarii publice din 12 Decembrie, 2013. (Rebecca începe să vorbească la minutul :33).

Președinta comitetului Legal, Betsy Rosenblatt, a reprezentat OTW la un grup de lucru Green Paper Roundtable pentru a dezvolta un cadru legal pentru crearea remixărilor. Apariția ei de pe 29 Iulie poate fi văzută de la minutul 1:56:00 al videoclipului de dimineață.