Ngân sách năm 2018 của Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Chuyển Hóa

Tài chính của OTW: Ngân sách năm 2018

2017 lại là một năm bận rộn của ban Tài chính của OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Chuyển Hóa)! Chúng tôi luôn cố gắng cải thiện năng suất của chính sách tài chính và tôn trọng thủ tục kế toán của tổ chức. Chúng tôi đã thực hiện đợt kiểm tra sổ sách đầu tiên, kết thúc vào đầu năm 2018. Bạn có thể xem ngân sách đã được kiểm tra của các năm 2015 và 2016 ở trang của ban Tài chính OTW. Chúng tôi đang chuẩn bị kiểm tra sổ sách năm 2017 trong vài tuần tới.

Không chần chừ nữa, dưới đây là bản ngân sách năm 2018 (tải xuống bảng biểu của ngân sách để biết thêm chi tiết): Read More

Vận động đăng ký hội viên cho Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Chuyển Hóa, ngày 12-18 tháng 10 năm 2017

Xin cảm ơn!

Đợt vận động đăng ký hội viên tháng 10 năm 2017 đã kết thúc, và chúng tôi ở OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Chuyển Hóa) vô cùng cảm ơn tất cả các bạn đã quyên góp hay đưa tin về sự kiện này, và đã giúp phát triển các dự án của chúng tôi. Chúng tôi xin cảm ơn tất cả các tình nguyện viên đã làm việc không ngừng nghỉ để những đợt vận động này, cũng như mọi hoạt động của tổ chức, có thể diễn ra suôn sẻ. Read More

Vận động đăng ký hội viên cho Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Chuyển Hóa, ngày 12-18 tháng 10 năm 2017

Hướng tới tương lai

Trong khi chúng ta kỷ niệm 10 năm của OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Chuyển Hóa), hãy cùng nhau nhìn tới tương lai. Nhờ quyên góp của bạn, trước mắt chúng ta là một tương lai tươi sáng! Sự ủng hộ không ngừng của bạn giúp chúng tôi duy trì tất cả các dự án từ Archive of Our Own – AO3 (Kho Tàng Lưu Trữ của Chúng Ta) đến Fanlore, từ Transformative Works and Cultures – TWC (Những Tác Phẩm và Văn Hóa được Biến Đổi) đến đội Hỗ trợ Pháp luật của chúng tôi. Sau đây là những gì các dự án này sẽ sớm thực hiện: Read More