Image of a ballot

Wybory OTW 2017: Jesteście gotowi?

Bycie członkiem OTW (Organizacji na rzecz Twórczości Przeobrażonej) oznacza bycie uprawnionym do głosowania na twój Zarząd. Ma to wpływ na to jak działa OTW i projekty takie jak Archive of Our Own – AO3 (Nasze Własne Archiwum), Fanlore, i Transformative Works and Cultures – TWC (Twórczość i Kultura Przeobrażona). Tego roku nasze wybory do Zarządu odbywają się od 11 do 14 sierpnia, a aby być uprawnionym do głosowania, trzeba zostać członkiem OTW do 30 czerwca 2017. Czytaj więcej