Image of a ballot

Val till OTW 2017: Är du redo?

Att vara medlem av OTW (Organisationen för Transformativa Verk) innebär att du får rösta om styrelsen. Detta hjälper dig att påverka hur OTW och projekt som Archive of Our Own – AO3 (Vårt Eget Arkiv), Fanlore och Transformative Works and Cultures – TWC (Transformativa Verk och Kulturer) arbetar nu och i framtiden. I år hålls valet till styrelsen 11-14 augusti och för att ha rätt att rösta måste du bli medlem i OTW senast 30 juni 2017. Läs mer